Reklama

čtvrtek 27. dubna 2017

Zákon o univerzitních nemocnicích: Lékařské odbory se bojí další vlny privatizace ve zdravotnictví.

Zbyněk Fiala
27.4.2017     VašeVěc
Návrh zákona o univerzitních nemocnicích prošel ve sněmovně do druhého čtení. Z toho, že se to odehrálo ve velice nevlídné atmosféře, lze vyčíst, že šance na úspěch této sporné normy je malá. Předtím návrh v tripartitě odmítly jak odbory, tak zaměstnavatelé. S obrovskými rozpaky se vyjadřují i ti, kdo jsou s návrhem smířeni, jako předseda zdravotního výboru za vládní ANO a zpravodaj projednávaného zákona Rostislav Vyzula. Formálně jej podpořil, ale jako zkušený lékař ví, že problém je složitý a ani ve světě nebyl úspěšně vyřešen. 

Jeho otázky:

„Jsou odborníci do těch správních rad? Bude tam sedm členů v každé radě, máme navržených deset nemocnic, to máme sedmdesát lidí. Máme ty odborníky? Pokud máme, dobře.

Dále je to problematika dluhu. Já si myslím, že to není tak úplně jednoduché, jak to pan ministr vidí, i když on je ekonom a vidí do toho určitě více než já. Ale mně stále nejde na rozum to, jakým způsobem se s tím nemocnice vyrovnají.

Vezměme si to, že z deseti univerzitních nemocnic přibližně jedna třetina prosperuje velmi dobře, se ziskem, jedna třetina je v takové kladné nule, ale jedna třetina dlouhodobě opakovaně je ztrátová. A my si teď myslíme, že když uděláme zákon o univerzitních nemocnicích, ta nemocnice se stane okamžitě neztrátovou? Pochybuji o tom.

V současné době nemocnice nemůže přijít do bankrotu. Ale nebude ta možnost potom snazší, aby se do bankrotu dostala? Nebude pak snazší ji eventuálně prodat, nebo jen zprivatizovat, anebo prodat úplně za jiným účelem?

Říkáme stále, že pacientů se ta záležitost nebude týkat. Ano, pokud bude všechno klapat za ideálních podmínek, tak nebude. Pacienti to vůbec nijak nepocítí. Ale co když některá ta nemocnice bude prodána, zprivatizována a nebude poskytovat v budoucnosti zdravotní péči? Pak to ti pacienti pocítí.

Každopádně budou ty nemocnice odstátněny, to je pochopitelné. Ale riziko privatizace tady přece jenom je a musí se blíže specifikovat.“

Ministr zdravotnictví Miroslav Ludvík ve sněmovně zkoušel ekonomickou argumentaci:

Fakultní nemocnice zatím fungují jako státní příspěvkové organizace. Jejich hospodaření se tedy řídí v zásadě stejnými pravidly, jako je hospodaření organizační složky státu, přestože nejsou zřizovány za účelem výkonu veřejné správy, ale veřejných služeb. Jsou taky velmi velké, mají obrat od 2,5 do 8 miliard korun a zaměstnávají tisíce zaměstnanců.

Podle ministra zdravotnictví takový systém může fungovat třeba v oblasti kultury, v řízení oblastních divadel nebo okresních knihoven. Máte-li divadlo, které má obrat 50 milionů korun, ale na tržbách ze vstupného dostane jen 10 milionů, tak stát příspěvkem doplní těch 40 milionů. Avšak nemocnice nemají nárok na státní příspěvek, jsou přece financovány z veřejného zdravotního pojištění.

„Upřímně řečeno, projevuje se to čas od času, všichni tu situaci znáte, kdy jednou za dva, za tři roky přijde ministr zdravotnictví za ministrem financí a žádá dolití několika stovek milionů až miliard korun na to, aby ty nemocnice, které se dostanou do finančních problémů, mohly zase stále fungovat. Tato právní úprava, kterou předkládáme, by měla být jedním z řešení této situace,“ prohlásil ministr Ludvík.

Nedá se však říci, že závěr, který ministr nabídl, vyplýval z toho, čím argumentuje. Větší samostatnost univerzitních nemocnic neodstraní nedostatky financování, kde značná část pojistného je závislá na blahosklonné úvaze vlády, zda by neměla přitlačit v platbách za státní pojištěnce. Nebo víc usilovat o to, aby také další velké skupiny obyvatelstva, jako jsou OSVČ, uhradily za stejnou péči stejný podíl jako zaměstnanci.

Výběr pojistného je dále závislý na úrovni mezd, ze které zaměstnanci platí příslušné procento pojistného. Díry ve financování veřejných služeb jsou proto věrným zrcadlem státní politiky laciné práce. Tu si mohou dovolit země jako severní Korea, které jsou zcela uzavřené před světem. My se však nemůžeme divit, že na nás dotírají zahraniční ceny léků a zařízení se zcela jinou cenovou úrovní.

Máme to záplatovat na úrovni fakultních nemocnic tím, že budou problémy oddalovat prodejem budov na Karlově náměstí a podobnými kousky, které se zatím nikdo neodváží veřejně vyslovit?

Vraťme se ještě chvíli k ministrově úvodní řeči. Když šel do detailů, jen zesílil dojem, že nabízí obrovské riziko ztráty kontroly nad nejkvalitnější zdravotní službou (Vyzula: „Je to naše rodinné stříbro.“) kvůli banálním problémům:

„Když dám příklad dnes typický, tak pronájem energetických služeb, což je dneska největší hit, který dokáže přinést nemocnici na úsporách až stovky milionů korun, není možný, protože hospodaření se státním majetkem je striktně omezeno osmi lety. Minimální efektivní doba pro fungování této záležitosti je dneska 10 až 12 let. V podstatě nemožné,“ konstatoval ministr.

Jistě, dokud takovou jednoduchou věc nevyřešíme, budeme moci hýčkat myšlenku hospodářského osamostatnění nemocnic, jejichž management se pak stane ze dne na den fakticky vlastníkem.

Podobně vyznívá i další ministrův argument:

„Když si chce dneska fakultní nemocnice pořídit lineární urychlovač, což je záležitost na léčbu rakoviny, která stojí 100 milionů korun, tak musí těch 100 milionů vzít a zaplatit je celkově. Cash. Ona si nemůže vzít třeba leasing. Ona nemůže říct nějaké firmě: pronajměte nám to na deset let se splátkami po deseti milionech, abychom se s tím vůbec byli schopni vyrovnat. Ona musí dneska vzít 100 milionů a musí je zaplatit cash. Prostě proto, že současný zákon neumožňuje státní příspěvkové organizaci si vůbec brát leasing.“

Možná by tedy stačilo upravit nástroje pro dlouhodobé financování veřejných institucí.

Ministr si stěžoval, že pokud jde o majetek univerzitních nemocnic, této chvíli se „v podstatě nemůže jakýmkoli způsobem využít ani např. pronajmout“. „ …ve chvíli, kdy se /nemocnice/ dostane do minusu, nemá jakýkoli způsob, jak si pokrýt nějakou dobu výpadek finančních prostředků v případě, že přestanou platit zdravotní pojišťovny.“

Je to tedy jen problém nemocnic? Možná jde o pořádek v platbách zdravotních pojišťoven – a je-li nějaký problém tam, řešme ho tam.

Ministr vyvrací obavy z privatizace, ale přesvědčivé to není:

„Já jsem někdy obviňován z toho, že tato záležitost, tak jak je dneska ten zákon postaven, povede k privatizaci majetku nemocnic. No, nic není vzdálenějšího pravdě. Dneska je to v podstatě tak, že má-li nemocnice nepotřebný majetek, musí ho označit a následně ho předá Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten s ním něco udělá, pravděpodobně ho nabídne jiné státní instituci. Že by z toho někdy ta nemocnice něco viděla, neexistuje.“

Teď by z toho tedy nemocnice něco měla. A za čas zase něco, dokud by něco měla…

Kolega z Alternativy Zdola, Václav Vondráček mi posbíral výhrady k zákonu ze zdravotnického a odborářského prostředí. Uvádí:

1. Při přípravě zákona nebyla přizvána k projednávání Česká lékařská komora.

2. Návrh zákona byl podle odborů předložen
· v rozporu s legislativními pravidly vlády
· bez věcného záměru
· bez studie o ekonomických dopadech RIA

3. V Radě sociální a hospodářské dohody, v tripartitě, kde jedná vláda s vrcholnými orgány zaměstnavatelů a odborů, byl návrh zákona odmítnut (viz osz.cmkos.cz/cz/clanky/20-2-2017-tripartita.aspx)

V programovém prohlášení vláda slibovala něco jiného. Píše se tam jasně, že přijme „zákon o veřejných neziskových (veřejnoprávních) zdravotnických zařízeních pro páteřní síť nemocnic, u fakultních nemocnic se spoluúčastí univerzit na jejich řízení“…

Českomoravská konfederace odborových svazů proto na tripartitě požadovala uvedení věcných důvodů, proč se předkládá takto zúženě pojatý materiál.

4. ČMKOS předkládaný návrh zákona zcela odmítá:

Takto zásadní návrh zákona měl být předložen v dostatečném předstihu, a ne na poslední chvíli bez věcného záměru, v zúženém a zkráceném připomínkovém řízení a bez RIA.

Českomoravská konfederace odborových svazů považuje zvláště otázku absence RIA (resp. všestranné vyhodnocení přínosů a rizik tohoto procesu) při tak závažné organizační a ekonomické transformaci klíčových zdravotnických zařízení za zásadní, a požaduje ji dopracovat.

Jde především o to, že se navrhuje zásadním způsobem rozvolnit striktní regulace těchto subjektů jako státních příspěvkových organizací (zákaz čerpání bankovních úvěrů, omezení nakládání s majetkem, zákaz uzavírání smluv o finančním leasingu atd.) Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.

Z obou shora uvedených důvodů ČMKOS návrh zákona jako celek odmítá, neboť předložený návrh není v souladu s Programovým prohlášením vlády, byl vypracován a předložen v rozporu s Legislativními pravidly vlády, bez věcného záměru a bez RIA. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o předlohu zákona způsobilou zásadním způsobem ovlivnit podobu českého zdravotnictví, je takový způsob přípravy a projednání zákona zcela nepřijatelný.

K tomu jsem dostal přisypané ještě další výhrady:

· Při jakékoli změně v normách - nejen ve zdravotnictví - očekáváme rozbor daného stavu. Ten chybí.

· V roce 2009 ministr Julínek připravil zákon o převodu univerzitních nemocnic na akciové společnosti. Vznik univerzitních nemocnic podle jeho návrhu představoval první fázi takové přeměny.

· Obava odborového svazu pracovníků ve zdravotnictví: „Připravuje se největší odstátnění majetku ve zdravotnictví za posledních dvacet let.“

· Námitka předsedy Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martina Engela: „Je to snaha dostat se k majetku státních příspěvkových organizací, protože zatím to nebylo podle zákona možné. Já si dovedu představit případ, že nemocnice Motol převezme nemocnici Na Homolce, a pak ji prodá „vhodnému“ majiteli.“

18 komentářů :

 1. Tunel sem, tunel tam! To se nám jen tuneluje!

  OdpovědětSmazat
 2. Stará rada protikorupčních aktivistů praví, že je-li nějaké rozhodnutí orgánu veřejné správy nepochopitelné, je třeba hledat peníze.
  Přes české zdravotnictví ročně proteče zhruba 300 mld. Kč, zdaleka ne všechny přes fakultní nemocnice, ale v jejich případě půjde o desítky miliard a majetek v podobném rozsahu. Odklonit jen jediné procento, znamená mít stovky milionů korun. To již je slušný balík na to, pořídit si klacek na některé poslance váhavé a silné tažné lano pro poslance mlsné.

  Bylo by záhodno před volbami sestavit veřejný rejstřík výroků a skutků, které činí toho kterého kandidáta nevolitelným. A ministr a exředitel Motola by za takovýto kousek měl odkráčet na politický hřbitov.
  Určité uvolnění hospodářských pravidel pro státní příspěvkové organizace je namístě, ale proč to páchat a takto jen u nemocnic, když je zda také mnoho muzeí, divadel a dalších PO.

  KR

  OdpovědětSmazat
 3. Kapitalismus nemá slitování. Že nemocnice budou privatizovány, je zcela jasné každému, kdo sleduje vytunelování České republiky za 27 let budování kapitalistické demokracie. Je to nezvratitelný proces. Kapitalisti mají pořád málo. Je jenom absurdní, že my všichni si odvádíme na zdravotní péči měsíčně velké částky a po schválení tohoto zákona nám ty peníze kapitalisti rovnou seberou a když budeme chtít ošetřit v nemocnici, tak nám v kapitalistické nemocnici řeknou: "Tak si to zaplaťte". O tom, že přijetím zákona o univerzitních nemocnicích se nic nezmění je blbost, to po 27 letech drancování ČR nikdo nevěří. Když si jenom vzpomeneme na takový zákon jako byl zákon "O konkurzu a vyrovnání", který ve spolupráci s našimi soudci zlikvidoval stovky prosperujících firem, když vzpomeneme první a druhou vlnu privatizace, která vytunelovala, za vedení nejhledanějšího podvodníka všech dob, Koženého podniky v hodnotě stovky miliard korun, tak musí být totálně naivní někdo, kdo by věřil, že přijetím zákona o Univerzitních nemocnicích se nic měnit nebude. Pořád jedeme na vlně, kterou rozhýbal mág všech mágů privatizace národního majetku v České republice, Václav Klaus prohlášením, že trh vyřeší všechno. Zákon o "Univerzitních nemocnicích" bude dalším příkladem geniality tohoto našeho génia, Václava Klause a po přijetí zákona o Univerzitních nemocnicích v krátké době zjistíme, že jsme již dohnali USA, kde lidé kteří nemají na lékařskou péči dostatek peněz, stojí na parkovišti supermarketu frontu, aby byli ošetření ve stanu postaveném na tomto parkovišti, kde lékaři provádějí lékařské zákroky, jako někde za frontovou linii. Jenom si vzpomeňme, jak probíhala privatizace vodovodů ve městech, kde prvním krokem byla přeměna na akciovky, pak následovalo odkoupení akcii zahraničními firmami a dnes platíme za vodu více jak stonásobně víc v porovnání s rokem 1989. Jak je vidět, je pořád co rozkrádat a vyvádět miliardy z České republiky na západ od naších hranic. Západní kapitalisti mají pořád málo a ždímou naší republiku, jak to jenom jde. Jenom za minulý rok odvedli západní kapitalisti z naší České republiky částku ve výši skoro jednoho bilionu korun, což je něco málo než celý státní rozpočet. A chystá se další okradení naších občanů. Už skoro pětileté znehodnocování koruny ČNB zaplatili občani miliardami ve prospěch západních kapitalistů. Dalším krokem bude přijetí EURA v době, kdy je EUROzona před krachem a státy, jako Řecko, Itálie, Španělsko, Portugalsko se potýkají na hranici bankrotu. Ze začátku prezident Zeman říkal, že je proti přijetí EURA pokud si Eurozona nevyřeší tyto problémy. Eurozona si nevyřešila nic a prezident Zeman už dnes říká na shromážděních, že přijetím EURA dojde akorát ke změně stupnice jako u teploměru jestli teplotu měříme v jedné, nebo v druhé stupnici. Za 27 let budování kapitalismu u nás, máme a platíme nejvyšší ceny internetu v Evropě, nejvyšší ceny potravin v Evropě, nejvyšší ceny vody v Evropě, nejvyšší ceny bankovních poplatků v Evropě, ale máme třetinové platy v porovnání s Evropou. Kam až to ždímání lidí můžou západní kapitalisti dovést?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprostý souhlas. T

   Smazat
  2. 6:51 souhlas to je právě Český kapitalizmus co je doma to jse počíta

   Smazat
  3. oprava překlep kapitalismus

   Smazat
  4. Lidi to tak chtěli, nebo ne? Tak funguje demokracie - platí to, co chce většina. A většina chtěla Mafiánský kapitalismus reprezentovaný Klausem a jeho ODS. Máme to, co "uvědomělí" "zodpovědní" "inteligentní" voliči ODS spískali! Jaké jsme si to udělali, takové to máme!

   Smazat
 4. je doba rozvinuteho kapitalismu je už značně dlouho a proto nevidim jeden duvod čeho se soudruzi dochtoři boji jedině snad kulevaloš by nebyl a každoročni strašeni že jsou chudi jako kostelni miš a že bez přidani nejmeně o sto procet prostě dělat nebudou jo bejt statni zaměstnanec na věčny časi tak to by vyhovoalo všem vychcankum zatimco vovčany s radosti sobě vlastni nahnali jako dobytek do naruče jistě nejlepšich kapitalistu na světě

  OdpovědětSmazat
 5. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 6. Prostě režimní reformátoři nejsou schopni za 27 let, předělat zdravotnictví k obrazu všech zlodějů, kteří by rádi ukradli co se ještě lidu dá ukrást. Hlavně, že to většině lidí nevadí a ve volbách stále volí ty samé lumpy.

  OdpovědětSmazat
 7. Němeček dal k připomínkám zákon o neziskových nemocnicích - 06.10.2015

  Devět fakultních nemocnic a 30 velkých státních nemocnic a specializovaných ústavů by se mělo k 1. lednu 2017 změnit na neziskové. Novou právní formu zakotví zákon o neziskových nemocnicích, jehož návrh je na vládním webu. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) dal nyní text k připomínkám. Oproti záměru se zákon zpozdí o rok, původně počítal ministr s jeho platností od ledna 2016.

  Neziskové nemocnice jsou uvedeny v příloze zákona. Pro 39 státních zařízení je změna povinná, ostatní o ni mohou požádat. Neziskové nemocnice dostanou smlouvu se zdravotní pojišťovnou bez výběrového řízení. Budou daňově zvýhodněny, zisk musejí vložit do péče. Tabulkové platy zůstanou s možností smluvních platů pro lékaře v přípravě na atestaci, atestované a u vedoucích zaměstnanců.

  Hlavní činností neziskových nemocnic bude poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících zdravotních služeb. Norma počítá také se zakotvením univerzitních nemocnic, na něž se přemění nynější fakultní nemocnice.

  O změnu na neziskovou formu mohou požádat krajské akciovky i soukromé nemocnice. Zařazení na seznam ale musí schválit ministerstvo. Podle Zdravotnického deníku hrozí, že pokud na neziskovou formu přejde většina krajských a soukromých nemocnic, přejde rozhodování o nemocniční síti z rukou pojišťoven a krajů zcela do rukou státu.

  Experti oslovení Zdravotnickým deníkem poukazují na rizika návrhu. Varují, že na trhu budou působit subjekty s nerovným přístupem k veřejným penězům a daňovým výhodám. Připravovaná norma tak podle nich může být v kolizi se soutěžním právem EU i právem na ochranu investic.

  Ministr ČTK řekl, že změna přinese nemocnicím moderní právní formu, podle níž se budou moci skutečně efektivně řídit. U velkých státních nemocnic nahradí přežitou formu příspěvkových organizací. "Na straně druhé veškeré jejich kroky budou plně transparentní, zajistí i základní jistoty zaměstnancům, a to i co se týká platů," uvedl.

  Neziskovou nemocnici bude řídit ředitel jmenovaný zakladatelem. Kontrolovat ho bude správní rada. Pokud bude zakladatelem stát, má mít správní rada pět členů, v případě univerzitních nemocnic sedm, z nichž jednoho člena budou volit a odvolávat zaměstnanci a dva členy vysoká škola. V univerzitní nemocnici bude také akademická rada jako poradní orgán ředitele a správní rady.

  Dnem změny přejde na státní příspěvkové organizace státní majetek, se kterým hospodaří. Ministerstvo vyčíslilo aktiva na 53 miliard korun. Náklady na přeměnu každé jednotlivé státní nemocnice by měly činit 450.000 korun, což podle dopočtu Zdravotnického deníku bude celkem 17 milionů. Očekává se také pokles výběru daní, loni odvedly státní nemocnice téměř 200 milionů korun.

  http://www.tribune.cz/clanek/37326-nemecek-dal-k-pripominkam-zakon-o-neziskovych-nemocnicich

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ===============================================
   Proč tedy vlastně musel ministr Němeček odejít?
   ===============================================

   Smazat
 8. Další zlodějina za bílého dne.Nejhorší na tom je,že vrah veřejně říká jsem vrah a trhněte si nohou.Lidi vezměme klacky do rukou a pojďme ten bordel a ty dacany vypráskat.DEFENESTRACE!!!!!!Mají z nás jen prdel jste pro ně jen lůza debilní nestojící za flusanec.

  OdpovědětSmazat
 9. Sice znám důvěrně prostředí fakultních nemocnic 60 roků, ale vůbec nechápu potřebu či dokonce nutnost na jejich organizaci cokoliv měnit. Experimenty se zdravotnictvím v ČR v posledních 25 letech vždy končily prakticky katastroficky. Vzpomeňme změny v postgraduálním vzdělávání lékařů, paskvil o kterém říci, že jej stvořili hňupové by bylo velkou pochvalou. Vedlo k rozpadu řady odborných oddělení zejména na úrovni někdejších okresních nemocnic a nemožnosti vytvoření třeba operačních týmů: prodloužily se čekací doby nemocných a s banalitami nemocní musí cestovat do vzdálených center vyššího typu, došlo k významnému útěku lékařů na Západ a ztrátám stovek milionů za jejich základní vzdělání na lékařských fakultách. Změny ovšem vedly i k významnému odlivu těch nejlepších a nejnadanějších gymnasistů do atraktivnějších studijní oborů, než je medicina. Naprosto amatérské a přitom byrokratické "pokroky" v organizaci zdravotnictví a lékařské činnosti jsou plně odpovědné za současný stav, kdy musíme přijímat lékaře z "východu", tedy převážně lékařky, které prošly odlišným typem vzdělávání. Totéž o základním a nástavbovém vzdělávání platí u zdravotních sester. Zde opět naprostí diletanti, neznalí potřeb zdravotnické praxe a také základních matematických úkonů zplodili "revoluční" změnu ve vzdělávání s prodloužením studia ze 4 na 7 roků (lékaři mají studium 6leté!!!). Vzdělávání zcela teoretické, formální v kategorii sester nic nepřineslo: tyto "vysokoškolačky" se přesunuly od nemocných do svých kanceláří a staly se z nich byrokratky/aristokratky nad plebejkami. Tam kde dříve stačila sestra jedna, musí být 2: jedna, která to umí a druhá s titulem, která to řídí. Dalším takovým počinem proti zachování dostupnosti zdravotní péče bylo rozvrácení hierarchie nemocnic (od okresních přes krajské až po fakultní): představa, že každá nemocnice bude dělat vše byla samozřejmě absurdní a proto jako první zkrachovaly snahy o rovných příjmech a rovných platbách. Jediné štěstí bylo, že byly zachovány aspoň některé specializované státní zdravotnické ústavy, jako je IKEM (ale i zde byly velké choutky na privatizaci) a fakultní nemocnice. Nevím, proč nyní je snaha o "kejkl" i s fakultkami, poslední záchrannou sítí našeho zdravotnictví a nemocných, proč ten velký zájem i o jejich rozvrácení. Proč vůbec ten termín "univerzitní", když jsou akčním polem lékařských fakult (a ty teprve součástí univerzit)? Kdo si potřebuje znovu v tomto státě nakrást a v prospěch kterých defraudantů jednají ti, kdo tuto změnu navrhují?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Odpověď na otázku, proč se to všechno děje je zde:
   "Svaz soukromých nemocnic ČR podporuje nezbytnost provedení reformy zdravotnictví v České republice.
   Současná pravidla v českém zdravotnictví je nutné přizpůsobit trendům vyspělých evropských zemí, mezi které chceme a musíme patřit." Samozřejmě mají na mysli trendy směřující k systémům podobným jako v USA. Takže velmi rychle k těm, pro něž se pokoušíme uzákonit třeba sociální byty, protože nemají na tržní nájem, budeme vymýšlet, co s těmi, kdo nemají na tržní zdravotní péči.

   Smazat
 10. ČSSD privatizace nemocnit nedopustí. Obávám se však počínání budou vlády ANO.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ha, ha, ha. ČSSD že nedopustí? Sorry, ale Ludvíkovi o nic jiného nejde od té doby co se stal ředitelem Motola. Vím o čem mluvím, toho pána znám spoustu let

   Smazat
 11. Chirurg hrozil pacientkám rakovinou a zbytečně jim odstraňoval prsa
  Soud v britském Nottinghamu uznal vinným 59letého chirurga na soukromých klinikách z Manchesteru Iana Patersona z úmyslného zraňování jeho pacientů. V převážné většině se jednalo o ženy, jimž prováděl mastektomie prsou, ačkoliv to nebylo potřeba. Lékaři hrozí až doživotí.
  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/436464-chirurg-hrozil-pacientkam-rakovinou-a-zbytecne-jim-odstranoval-prsa.html

  ps: a pak důvěřujte doktorům....

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.