Reklama

středa 24. května 2017

§ 406 Příprava útočné války

VRCHNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE
nám. Hrdinů 1300
140 65 PRAHA 4

 T R E S T N Í  O Z N Á M E N Í

na skutečnosti, nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin

Já, níže podepsaný Jiří B a ť a , .......... tímto podávám 
o z n á m e n í
 na neznámého pachatele, neboť skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin tím, že

Vláda ČR
I. schvaluje návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v Litevské republice, Estonské republice, Lotyšské republice a v Polské republice v rámci Posílené předsunuté přítomnosti Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v období od 1. ledna 2018 do 31. ledna 2019 v celkovém počtu do 290 osob;
II. pověřuje předsedu vlády předložit návrh uvedený v bodě I tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky k projednání Parlamentem České republiky;
III. Ukládá
1. ministru obrany hradit finanční náklady související s působením sil a prostředků resortu Ministerstva obrany podle bodu I tohoto usnesení, odhadované na 362 mil. Kč, z rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany,
2. ministrům obrany a zahraničních věcí odůvodnit návrh uvedený v bodě I tohoto usnesení v Parlamentu České republiky;
Jinými slovy:
Vláda ,,ČR" přijala níže uvedené usnesení k odstrašení jiného státu, ve kterém odsouhlasila vyslání vojáků AČR, které označuje za prostředky Ministerstva obrany, na území cizích států a to od 1. ledna 2018 do 31. ledna 2019 , tedy celkem na 396 dnů v celkovém počtu do 290 osob.

Tímto jednáním se neznámý pachatel dopustil trestného jednání, protože jednak hrubě porušil Ústavu České republiky, čl. 43 odst. 4), neboť
Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů,

dále se neznámý pachatel mohl dopustit trestného činu dle
 1. § 406 Příprava útočné války

"Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika, a tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem."
Neznámý pachatel se zřejmě také dopustil trestného činu podle
§ 408 Společné ustanovení
c) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky …. atd., se kterými vyslovuje souhlas Parlament České republiky případně vláda České republiky.
V tomo případě rozhodla pouze vláda a následně pověřila předsedu předsedu vlády předložit návrh uvedený v bodě I tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedu Senátu Parlamentu České republiky k projednání Parlamentem České republiky;
V této věci nelze nepřehlédnout skutečnosti, podle kterých tak učinil neznámý pachatel ve smyslu § 4 Trestní zákoníku 201 (zákon č. 40/2009 Sb.) :

Zásada teritoriality
(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na jejím území.
(2) Trestný čin se považuje za spáchaný na území České republiky,
a) dopustil-li se tu pachatel zcela nebo zčásti jednání, i když porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem nastalo nebo mělo nastat zcela nebo zčásti v cizině, nebo
b) porušil-li nebo ohrozil-li tu pachatel zájem chráněný trestním zákonem nebo měl-li tu alespoň zčásti takový následek nastat, i když se jednání dopustil v cizině.
(3) Účastenství je spácháno na území České republiky,
a) je-li tu spáchán čin pachatele, kdy místo spáchání takového činu se posuzuje obdobně podle odstavce 2, nebo
b) jednal-li tu zčásti účastník činu spáchaného v cizině.
(4) Jednal-li účastník na území České republiky, užije se na účastenství zákona České republiky bez ohledu na to, zda je čin pachatele v cizině trestný.
Z výše uvedeného usuzuji, že neznámý pachatel zneužil své pravomoce, čímž se zřejmě dopustil trestého činu, jak uvedeno.
Žádám, abych byl v souladu s § 158 odst. 2 trestního řádu do jednoho měsíce informován o výsledcích šetření, resp. o dalších zákonných opatřeních.


V Holešově, dne 22. května 2017                                                                         Jiří B a ť a, v.r.

23 komentářů :

 1. Smekám pomyslný klobouk, vážený pane Baťo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dnešní vládnoucí buržoazie se snaží ignorovat závěry Norimberského tribunálu, které prohlásily činy zodpovědných lidí vedoucích k útočné válce za zločiny proti lidkosti a jako takové jsou nepromlčitelné !! To by si měli uvědomit aktéři útočných válek zločineckého NATA proti nezávislým státům _ Jugoslávii, Afganistánu, Iráku, Libyi a proti vládě Sýrie !!

   Smazat
 2. Taky smekám..., ale bude to stačit?
  Dnes a denně vidáme, jak se ohýbají zákony různými výklady dvojího metru.
  Myslím, že ani tady to nebude jiné.
  Zaprodané seznam zprávy již například natočili tenhle blud:
  http://aeronet.cz/news/to-musite-videt-seznam-natocil-skandalni-damage-control-video-pro-ministerstvo-obrany-kvuli-ceskym-vojakum-pod-velenim-bundeswheru-pod-velenim-nemecke-divize-opravdu-jsou-ale-pry-se-nemame-bat/

  OdpovědětSmazat
 3. Je to sice hezká snaha, ale naprosto k ničemu. První právník Vám to omlátí o hlavu. Vláda neschválila POBYT, ale "NÁVRH" s tím, že ho má předseda vlády a ministři obrany a zahraničních věcí projednat a nechat schválit v parlamentu. Tečka! Kde tam vidíte nějaký trestný čin? Ne, že bych s tím co upekli souhlasil, ale nic trestního tam, podle stávajících zákonů, není.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Asi nejste právník, jinak byste věděl, že i příprava, návod nebo pokus o spáchání tr. činu jsou trestné podobně jako dokonaný trestný čin.

   Smazat
  2. Na zákony a jejich právníky se můžeme tak akorát... víte, co. Toto je infoválka a v té se kalhoty nastahují. Baťův nápad je vynikající!

   Smazat
  3. 13:25 Máte pravdu, že i příprava je trestný čin. Budou to ale vědět na Státním zastupitelství ?

   Smazat
  4. NEbudou to vědět. To je přesně demokracie- pravidla pouze pro někoho- běda jakmile se člověk dotkne horkých témat.To máte jako EET- víte, že kontroloři dostali doporučení se vyhýbat určitým podnikům?

   Smazat
  5. 15:08 Tomu se vůbec nedivím, např. ani banky nevymáhají splátky z úvěrů od všech. Za neplatiče to zaplatí na vyšších úrocích ti, kteří poctivě splácí ...

   Bude ještě hůř až "uprchlíci" z Asie a Blízkého Východu budou u nás pobírat dávky dle norem EU z našich daní. Je třeba to ale vidět pozitivně - když budou u nás nakupovat, zvýší se nám např. HDP, o krevním tlaku většiny z nás ani nemluvě !

   Tomu se u nás říká "demokracie" a "právní stát", prý si časem všichni "zvykneme" !?

   Smazat
 4. No když to vrátí kvůli slovíčkaření tak opravit...počkat na schváleni sněmovnou a poslat opravené znovu.
  V jaždém případě bych zkusil zaslat do parlamentu aby neschvalovali.

  OdpovědětSmazat
 5. Jsou 2 možnosti.

  - pokud st. yastupitelství tr. stíhání zamítne z nějakých stupidních, lehce napadnutelných důvodů, lze ho v dalším postupu začlenit jako spolupachatele.

  - začne to natahovat do doby, než uplnyne roční lhůta pro pobyt vojáků v cizině a ti se vrátí domů, nebo se stanou účastnící konfliktu. Možné jsou tradiční přesuny na instance vyšší-nižší s dostatečně dlouhým průtahem.

  Pouze dostatečná medializace může zabránit rozhodnout jinak a správně, což je jak víme dnes nemožné. V době opětovné lásky a pravdy se smí šířit pouze lži a nenávist.

  OdpovědětSmazat
 6. Nevím, jak bych Vám vysekl svou poklonu. Ano, je to bída muset vést soudní válku s těmi, co chtějí vést válku skutečnou proti jiným národům s miliony povražděných a navíc z osobních zištných důvodů.
  Ale nemám námitek, aby odtáhly do Pobaltí tzv. "česlé elity"!, politické, omundurované i hochštaplérské! Český národ si zaslouží oddech od svých katanů.

  OdpovědětSmazat
 7. V každém případě to má smysl, alespoň každý vidí, jak naše vrchnost zachází s Ústavou. Zemanovi Ústavu stále chtějí obouchávat o hlavu a sami na ni kašlou. Jenom by se to mělo objevit v masmédiích. V létě ale zahájí vysílání nová televize za účasti¨pana Železného a to bude teprve bžunda. Mají kometovat politické dění to bude určitě, jak znám pana Železnéno, stát za to. Těšme se.

  OdpovědětSmazat
 8. Dovolím si poznamenat,že to má smysl.Bohužel to
  ve své podstatě nemá význam,protože PČR odloží
  toto oznámení a nějaký důvod si už vymyslí buď
  policie samotná nebo dozorující prokurátor,
  vlastně dozorující státní zástupce.Ten název si
  přál americký řiťolezec ochlasta Havel,abychom
  se přiblížili Havlovu vzoru.Zacházení s ústavou
  je docela problém,protože ji nedodržují hlavně
  ti,kteří se podle ní mají řídit,tj.politici a
  hlavně funkcionáři parlamentu a vláda.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
 9. Nejnebezpečnější nepřítel je jako vždy uvnitř. A my bychom měli učinit dostatečnou ochranu proti němu. V médiích je stále název „pátá kolona“ pod zámkem.

  OdpovědětSmazat
 10. Pane Baťo, jste malinko za blbce, ale je to vaše volba.

  OdpovědětSmazat
 11. Tyhle sviňáci jsi dělají co chtěj.Až je to semele tak bude pozdě.

  OdpovědětSmazat
 12. Pane Baťo díky!
  Přestože asi jenom popíší list papíru písmenkama, jak je v takových případech zvykem, má to podstatný význam. Začíná veřejná diskuze na podstatné téma.
  Reálné řešení nabízí prakticky jen dostatečná volba SPD. Starou sestavu vlády ani parlament absolutně nelze jinak umravnít.
  A voleb si važme, nemusí už dlouho vydržet.
  Anebo začne zákony navrhovat jenom nevolená "Česká komise". A nejspíš nikoliv česká. Děda.

  OdpovědětSmazat
 13. Spojenci v NATO brani a budou branit jeden druheho.
  A s tim vy nacisticko-komunisticka svoloci nic nenadelate.
  Pred soud patrite vy, vlastizradci.

  OdpovědětSmazat
 14. Je zbytečné posuzovat dopis, zda je dobrý nebo ne.
  Zde tímto schválením jde o jinou a to horší věc. Jsme v NATO a tak přišel snad příkaz, aby vojska u Ruských hranic nabyly "jednobarevné z USA", ale aby bylo Rusům sděleno, že jsou mezi nimi Slované a proto je nemohou zabít.
  V jiném článku je napsáno, že USA má ve světě 970 vojenských základen a na 80 z nich jsou umístěny jaderné zbraně. Rusi z Kaspického moře vyslali rakety a ty našly cíl. USA z lodě blízko Sýrie vystřelilo rakety a polovina se ztratila.
  Ukrajina po převratu nabídla USA jako základnu na Krymu. To USA vyhovovalo, protože ze Sevastopolu měli Rusi do Sýrie blízko, a USA by měli zase základnu u Ruska.
  Pokud má Rusko tak dobře zamířeno na vojenské objekty, tak je s Evropou konec. Pokud začne válka, tak všechny základny budou v hledáčku. Byl zde článek, že mají raketu, která zničí území a velikosti Francie.

  OdpovědětSmazat
 15. Bez ohledu na to co zde někteří z nás kteří proti zlu nijak neprotestovali ale jenom hloupě diskutují jestli je to správné nebo ne pan Jiří Baťa má moje veliké uznání. Děkuji.
  Václav

  OdpovědětSmazat
 16. Máš pravdu 7:47: „Spojenci v NATO brani a budou branit jeden druheho“ při okrádání a rozvracení všech zemí světa, které se jim nedaří zkorumpovat nebo jakkoli jinak podřídit. S tím opravdu ani ta „nacisticko-komunisticka svoloc...“ opisovaná kolem dokola, i kdyby byla, opravdu nic nenadělá. Hlavo jednoduchá, chudá i na pouho pouhé čárky a háčky.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.