Reklama

pondělí 1. května 2017

Byl První máj 2017!


Zdeněk Hrabica
1. 5. 2017
Nechci lamentovat nad starými zašlými časy, datum 1. máje je v kalendáři mnohem déle než je jeho blahoslavení. I Jan Neruda o něm napsal „Fejeton o 1.máji 1890“ - až 3.května 1890.
I Julius Fučík jej připomněl ve své „Reportáži psaní na oprátce“ až po jeho uplynutí. 9.června 1943.
Každý jej popsali po svém – Neruda i Fučík. Každý jinak. V jednom se však oba potkali. Byli novináři, nic nepředstírali:


Jan Neruda horlil (Feuileton o 1. máji 1890, Spolek českých bibliofilů, 1950, str. 19):

„ ...A nekonečným proudem davy hrnou se dále a spěchají na Střelecký ostrov, na ten svůj tábor. Porokují si tam nějakou hodinku pospulu. Nejprv o umenšení denní své práce. Domnívají se, že pán bůh, když má pro ně napořád obě své ruce plničky práce, nemá pak arci, čím by jim žehnal. Nu, požehnej vám pánbůh!“

Julius Fučík odkazoval, psal (Reportáž psaná na oprátce, (První úplné, kritické a komantované vydání /reedice/, TORST 2016, str.36):

„...Je První máj, hoši, začneme dnes jinak, ať se stráže třeba diví. První cvik, ráz, dva, raz, dva, údery kladivem. A druhý cvik. Kosení. Kladivo a kosa. Při troše fantazie snad soudruzi pochopí. Kladivo a srp. Dívám se kolem. Usmívají se a opakují cviky s vervou: Pochopili. Tak, hoši , to je náš májový tábor a tohle pantomima – to je náš májový slib, že, třeba na smrt jdeme jdoucí, věrni zůstaneme.“

První máj 2017:

...Jdou pomalu, jdou nejistě, shrbeni, četní o holích, ozdobeni vráskami ve tváři, usedají, postávají. Málo jich, však nezradili ani sami sebe. S životem za zády. Za sebou jim vlají vlajky USA, izraelská vlajka, jedna vlajka Tibetu, vlajky s hvězdicemi NATO.Transparenty plné ortelů. Kluk v ajznboňácké uniformě s českou vlajkou a relikvií minulostí – vlajkou Svazu sovětských socialistických republik a s kladivem a srpem.


Je první máj 2017...

Policie České republiky koná, lustruje vlajkonoše, že drží vlajku se zločinným emblémem na rudém plátně – s kladivem a srpem.

Policista si zapisuje praporečníkovo číslo jeho občanského průkazu. K předvolání pro přestupek – propaguje zločinný symbol komunismu.

Přistižený se ohrazuje:

„Copak nemohu mít ve své ruce českou vlajku?“

„Ale co ta druhá vlajka, ta rudá s kladivem a srpem?“ dostává se mu klidného připomenutí.„A co ti s vlajkami USA, Izraele, Tibetu, vedle mne..?“

„To jsou symboly našich spojenců...“
, dozvídá se.

„A co ty hákové kříže a umrlčí lebka na trikotech?“

Konání končí!

Nad prvomájovými prapory zní Píseň práce, Internacionála, Kde domov můj, Nad Tatrou sa blýská!

Píše se První máj 2017!

Opona padá!

Foto autor

35 komentářů :

 1. Josef Heller: Fašismus rovná se komunismus?

  http://nestalinsky-marxismus.webnode.cz/news/j-heller-fasismus-rovna-se-komunismus/

  "Staronový kapitalismus našel optimální prostředek jak masově ovlivnit vědomí lidí otrávených nedostatky protosocialismu a jeho vládnoucí třídy, zejména politické elity spojené s komunistickou stranou.
  -- Tímto prostředkem bylo halasně vykřikované a do školních osnov promítnuté ztotožnění fašismu s komunismem, případně, pro liberálnější intelektuály s dodatkem, že jde o různé varianty „totalitarismů“, což přece jen činí hořkou pilulku poznání, že by mezi fašisty a komunisty obětavě a účinně bojujícími komunistickými antifašisty nebylo rozdílu, snesitelnější.
  -- Ale ve školních učebnicích je ztotožňování fašismu a komunismu zakotveno přímo neotřesitelně a musí proniknout i k nezbednému a tupému žáku 8. třídy, který jinak nemá o dějinných událostech ani ponětí a marně si týrá mozek nad otázkou, ze které země byl diktátor Stalin. (I pro tohoto žáka je to problém, tak odpoví „Z Německa“ – uvádím doložitelný příklad z praxe kamaráda - ředitele školy) Z tohoto ztotožnění fašismu a komunismu lze pak už jednoznačně odvodit doprovodnou logickou linii, že osvobozovací mise Rudé armády i komunistického odboje byla jen naplňováním mocenských choutek Stalina a spol. a její hrdiny i oběti není třeba slavit."

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co tak začít psát pěkně od začátku.Kdo vlastně tu druhou/i první/světovou válku rozpoutal.Kdo to chtěl ?Proč to chtěl?Kdo všechno se na tom podílel.A potom zjistíš ,že míříme k té určitě poslední č.3 !

   Smazat
  2. NIC
   neukázalo rozpolcenost a vůbec stav české společnosti názorněji, než "oslavy" Svátku práce.

   Té mlčící většině v ČR chybí opravdový Vůdce, politik typu V.Orbána, který pojmy jako
   vlast a vlastenectví, kulturní identita, vyslovuje bez ohledu na opačné mínění
   vedení protektorátu EU.

   A vůbec se neobává, že přijde Maďarsko o dotace, strukturální fondy, ..."tak ať !Byli jsme tady před EU a budeme i potom...!"
   "Svoboda je pro náš maďarský národ to
   nejcennější !"

   A že podá loutka v podobě premiéra ČR demisi celé vlády ?
   V té další budou zase jen podlézavé loutky,
   horlivě plnící direktivy EU...


   Smazat
 2. víme koho podporují fašouny banderovce a socialismus je jejich smrtelný nepřítel a usa izrael tibet pro mně spojenci nejsou

  OdpovědětSmazat
 3. Málokdo si uvědomí, že fašismus byl stvořen imperialismem. My jsme prohráli a tak jsem v područí systému, ze kterého vzejde nový fašismus. A naši vnuci nebudou chápat, jak mohli Ti naši předkové být tak naivní, když v roce 89 udělali několik kroků vzad, namísto alespoň malého vpřed ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:23

   K tomu (totiž roku 1989) říká Josef Heller toto:

   "I my jsme prožili velkou společenskou změnu, kterou je i rozvinutou marxistickou terminologií těžké pojmenovat.
   - Hovořit o ní jen jako o „PŘEVRATU“ je zase jen ideologické zkreslování, až lhaní, ve službách minulé vládnoucí třídy řídícího aparátu.
   - Podstatou této přeměny je samozřejmě KONTRAREVOLUCE, dočasné zablokování a vrácení zpět linie pokrokové lidské aktivity.
   - Zablokována (samozřejmě dočasně) byla linie hledání společnosti založené na postupně se rozvíjejícím a sílícím společenském vlastnictví výrobních prostředků a zrušení vlastnických rozdílů mezi skupinami lidí a výhledově i rozdílů ve společenské fixaci jednotlivých druhů staré společenské dělby práce.
   - Přitom zdaleka nešlo jen o politicko-mocenské „roll back“ (vrácení zpět), ale o regresivní změny v celém komplexu společenské formace.
   - Je až s podivem, jak tato přeměna uspěla v oblasti, která se mění velmi pomalu – v oblasti hodnot duchovních a vědeckých, mravních, právních i estetických.
   - Kdo charakterizuje tuto změnu jako bezesporu kontrarevoluční (a tento rys získala časově velmi rychle!!!!) narazí brzy na neprostupnou bariéru – na mýtus, který vytvořila ideologická fronta vítězů (velkého zahraničního kapitálu a od jeho moci odvozených kolaborujících skupin rekonstruované domácí buržoasie, složené do znané míry z bývalých příslušníků řídícího aparátu a polokriminálních i přímo kriminálních skupin, pro které se brzy ujal termín „lumpenburžoazie“).
   - Jako častokrát v dějinách tu své neblahé dílo vykonaly skupiny a struktury dezorientovaných vědců, umělců aj. intelektuálských skupin neschopných pochopit pronikavý bod obratu, kdy se pokrokové stalo reakčním a naopak a kdy se statečný odpor proti potlačovatelům úderem blesku změnil na slouhovství těm nejreakčnějším silám, výsměch bývalým vládcům na trapné šaškování vládcům novým. ...
   ... Nesmíme ovšem zapomenout, že listopad měl i svou druhou stránku – (přiznávám, že se mi příčí ji označit jako progresivní, ale vzhledem ke svým polistopadovým zkušenostem se stalinismem a vlivu stalinismu na buržoasii a její manažerské aparáty, jsem k tomu nucen) – a to je fakt, že převrat smetl z dějinné cesty systém vzniklý na historicky první, leč nikoli té pravé a udržitelné cestě, neúspěšné alternativě zřejmě skutečného socialismu a komunismu, rozhodně takového socialismu a komunismu, jehož projekt vytvořili Marx a Engels a jen částečně ho pomohl zdeformovat Lenin.
   - Mám na mysli systém, o jehož pojmenování se vedou tvrdé boje mezi ideologiemi, zejména mezi stalinismem, který odmítá, že by to nebyl socialismus, a některými roztříštěnými marxistickými skupinami, které ho za skutečný socialismus nepovažují. K těm patřím i já a moji přátelé, kteří za optimální považujeme - nikoli námi vymyšlený - pojem protosocialismus. Podle našeho názoru vyjadřuje jak spojení minulého systému se socialismem, ale zároveň i jeho odlišnost. Podle nás je to jedna vedlejší, ale nutná a v lecčems přínosná varianta hledání socialismu."

   Smazat
  2. Zajímalo by mne, co měli dělat po převratu nebo kontrarevoluci příslušníci řídicího aparátu, kteří byli tehdy komunisty nebo jen u komunistů. OF na ně pořádalo štvanici a rozeštvaní dělníci je chtěli kráglovat. Měli zakládat partyzánské oddíly nebo jen nepracovat? Měli páchat sabotáže a sypat písek do ložisek? Jsem z toho velmi popletený. Poraďte!

   Smazat
  3. Pro 22:35
   1) Na listopad 1989 platí jako ušité "pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu ... "
   https://www.youtube.com/watch?v=l2yJ0euvBjs

   Otázkou je, co zda potřebujeme řešit ideologie a jejich rozpory. Není čas se na život podívat jiného úhlu a pokusit se najít základní pravidla zahrnující prospěch většiny?
   Definovat skutečné potřeby společnosti, opravit měřítka hodnot, zaměřit se na morálku atd. Ale jak nám všem otevřít oči, abychom pochopili, že všichni máme základní společné zájmy?

   Smazat
  4. 0,03:
   Po převretu už nic,měli si najít nové uplatnění,což s využitím svého sociálního kapitálu také udělali .Zakládali i firmy , například generální ředitel Škodovky v Plzni vydal nařízení o pomoci při rozvoji soukromého sektoru (některé firmy měly jenom adresu a telefon,práce, byla provedena ve státním provozu a firma ji vykázala na sebe).Podnikání,vzhledem k pádivé inflaci mohlo mít kuriózní formu:aluminiové polotovary,s předtihem dodané do skladu,byly přeprodány soukromé ,,nové" firmě,která je těsně před začátkem výroby odprodala zpět za aktuální cenu.
   Jakožto mistr-nestraník jsem bez problémů -i při své nevelké autoritě,podepřené nejnižším platem ve své věkové skupině- zvládl občasné narážky na komunisty (,,už sis vyhlédl svůj kandelábr?") a jako zvědavý frekventant OF jsem spíše sledoval ,,předání zbraní LM armádě", což byl samozřejmě neprůhledný zákulisní proces.Milicionáře mistři znali,už proto,že podepisovali refundaci jejich mzdy za dobu miličních cvičení.Kde jsou ostré náboje v roce 1992 (na půdě) to věděly i děti milicionářů.Partyzánské oddíly tedy nezaložili, ačkoli mohli.Jedna z mála věcí,která dopadla dobře.

   Smazat
 4. Pro 22:19
  Zkuste se zeptat v zemích, kam západ vyváží demokracii, jaká vlajka je pro ně symbolem nesvobody, masových vražd a hrůzy ..... myslím, že srp a kladivo to nebude ... a možná ani hákový kříž ne ... Nakonec, symboly nezabíjení, jen je někteří lidé zneužívají .....

  OdpovědětSmazat
 5. Co je fašismus a jaké jsou jeho konkrétní historické podoby, to přehledně popisuje ve své studii Jiří FRAJDL:

  http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Typfasis.htm

  OdpovědětSmazat
 6. -Pan Kupecky napsal>> Je až s podivem, jak tato přeměna uspěla v oblasti, která se mění velmi pomalu – v oblasti hodnot duchovních a vědeckých, mravních, právních i estetických.

  BroukPytlik komentuje>>>
  Zajiste dobry nahled od pana Kopeckeho. Ja jsem se snazil divat na nejake mp4 zaznamy o psychologicke manipulaci, a dostal dojem ze kdyz nekdo ma hodne penez a ma k disposici Psychologicke nastroje jako film , media, a muze podvadet verejnost , muze zmenit lidsky nahled a zajmy,a to velice rychle!!
  Na cokoliv!!! specialne kdyz trpi cim si (hladem ..)
  Nejznamejsi (mne) je pripad kdy Americky Psycholog Barney (?) zmenil socialni postoj na koureni zen a mozna celeho sveta behem jedne reklamy ve filmu behem jednoho dne plus tydne reklam. (nebo TV ale byl to film predpokladam)

  Do tohoto okamziku zeny nekourili a bylo to odsuzovano verejnosti jako velice spatne (temer jako kdyz zena dela verejne tvrde drogy dnes). Po jeho reklame koureni pocalo byl atraktivni a zajimave!! a plne socialne prijatelne!!!

  Vyrobci Cigaret byli nadseni !!! a pozdeji se stal vyznamnym poradcem Americke vlady na "ovladani verejneho mineni".

  Myslim, ze clovek ,ktery ma kontrolu pres media + talent + hodne penez $$$, EURO muze zacitl ehce nove nabozenstvi a uspet behem nekolika let!!!! Docela snadne .

  BroukPytlik

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Manipulace a reklama (což je v podstatě totéž) ovlivní pouze ty, kdo nejsou schopni samostatného kritického myšlení. A takových je bohužel zřejmě většina.

   Smazat
  2. Manipulace a reklama rozhodně není totéž. Ani v podstatě.

   Smazat
  3. škola, reklama, propaganda,..
   Různě intenzivní a různě zaměřené způsoby jak hromadně formovat chování a uvažování žádoucím směrem. Bez ohledu na souhlas cílové skupiny.
   Tedy manipulace.

   Smazat
 7. Zdravi Vlastovka a prijed a vem si Viagru do kyble ,tady je draha a pro tvem duchodu by te to mohlo znicit
  Jitus

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nacisticka slecinka Jitus se zda byti podrazdena. :-)

   Smazat
 8. Herman se chechtá až se mu potí lebka a prokletá církev si mne ruce.
  Církev žijící v hříchu není z Boží vůle.

  Spojení fašizmu a katolické církve si nikdo z vás intelektuálů odvážných raději pro svoji bezpečnost netroufne dějinně připomenout jako memento dnešní doby.
  ..služte, žijte, braňte pravdu mistr Hus*

  OdpovědětSmazat
 9. No jen povezte, stalinisticke zrudy. V cem jste lepsi nez vasi nacisticti kolegove?
  Lzete snad mene?
  Zavrazdili a umucili jste snad mene lidi?
  Bylo diky vam mene hladomoru?
  Zanechali jste snad za sebou mensi spoust?
  Cenzurujete mene nez vasi rodni bratri - naciste?
  -------------------------
  Cekam na odpoved.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já myslím, že je nejlepší toho starého, nemocného, nenávistného, žlučovitého, vzteklého přemřelu s totálně vymazaným mozkem politovat a nereagovat na něj. Vždyť je to nemocný chudák, který je pořád někde v komunismu. Třeba mu opravdu ublížili. Takže politovat, říct si chudák a nechat být. Jinak se zkazíme diskuzi. Myslím toho 5:24

   Smazat
 10. To "krásné, vysoce inteligentní" děvče s hákovým křížem to má v hlavě srovnané. Chuděra určité musela prožít hrozné mládí v tom komunistickém marasmu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Děkuji za vysvětlení. Já jsem se nemohl rozhodnout co to je. Podle mne je to babochlap.

   Smazat
 11. Je to všechno k pláči - nebo k vzteku? Když si lidi vzpomenou na krásné oslavy svátku práce kdysi, když si vzpomenou na spousty lidí v ulicích a na krásné průvody, alegorické vozy, hudbu - vždycky bylo co obdivovat, a pro děti to byl vždy jednoznačně úžasný zážitek. Kdyby nás byli nevzali prarodiče do přecpaného města dívat se "na průvod" zatímco rodiče jako pracující v průvodu šli, byli bychom doma řvali snad celé dopoledne. Nechtěli jsme televizní pohádky -chtěli jsme průvod! Šlo se za každého počasí. Nádhera. A dnes? Jen blbci, tupci,potetovaní primitivní šaškové, kteří hledají v ulicích důvod pro své řádění, kterým se rajcují. To jsou skutečně důstojné oslavy svátku práce, co z něho udělala smečka vlastizrádných ohav za vydané pomoci mediálních ohav svým pošklebováním se svátku pracujících za těch 27 let. Můžou na sebe být hrdi. Nedivil bych se, kdyby je to teď samotné sralo a asi je to i sere -a hodně! Ale kdo by se odvážil o tom dnes veřejně mluvit z těch připosranců? Nikdo! Každej zbabělej jak ubožák, aby náhodou nepřišel o své pozice, kdyby musel něco mediálně "vysvětlovat" a "zdůvodňovat" své výroky apod. což je současné mega blbství, které zde vládne. To je tak, když si někdo nasere do vlastního hnízda, vyčistit to už pak nejde, a aby stavěl hnízdo nové, to taky není jednoduché. A tak všichni dřepí ve svých vlastních sračkách, sami permanentně nasraní - jenom předvádí jakousi mediální reality šou pro občanské blbečky. Ale už tomu všemu zdálky bliká umíráček - já už ho slyším.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, tento 9:57, to je esence komunistického blbství a totalitarismu. Oslavuje povinné komunistické průvody s mávátky a transparenty za každého počasí. A je nasraný, že když to povinné není tak se jich nikdo neúčastní ani za krásného počasí.
   Ty blbečku, to slyšíš svůj umíráček :-D

   Smazat
  2. 10:28 Mám silný dojem, že tady bude blbeček někdo jiný. Netušíš kdo ???

   Smazat
  3. Už sis prorajcoval prstíkem konečník, prasáku 10.28? Ani neumíš číst, nebo vzrušení u počítače už je tak silný, že nevidíš co čteš? Nebo vidíš, a tvůj mozeček vrabce není schopen pochopit čtené? 27 let není možno svátek práce oslavovat, protože to zločinci a samozvanci ve vládách nechali mediálně zesměšňovat. Nemůžu za to, že tebe na oslavy prvomájové nikdo nevzal, asi jsi dřepěl v sirotčinci, protože rodiče se tě zřekli hned po narození? Nebo až když bylo jasné, že se jim narodila omezená zrůda? V současné době je možné oslavit svátek práce jen doma - venku pokud se má mluvit o oslavách - defilují všude jen zrůdy jako jsi ty, a hledají někde ten správnej rajc, nebo mladí blbečci, které různé zrůdy pro ten účel angažují. O tom taky je ten článek - jak je dnes první máj ubohý - ubožárna, která nemá obdoby. Jsme celému světu směšní. Televizní ukázky blbečků kdesi v Česku, kteří nevědí co to práce vůbec je, a lezou na ulice dělat jen bordel. To musí být ukázky boží - a ještě k tomu necenzurované. Mně vadí, že se z mé domoviny stala ubožárna, a pro svět jakási reality šou. Ty se denně rajcuješ u počítače, slintáš svoje sprostoty a urážky, a bůhvíco si při tom strkáš do prdele. Máš zamlženo, a umíráček ti zvonil už dávno. Už když jsi odcházel z děcáku k lopatě, ale tehdy jsi na tom mohl ještě něco změnit. Jenže jsi blbej, a je z tebe duševní mrzák s významem pro společnost, asi jako má psí hovno v trávě.

   Smazat
  4. Dival jsem se nedavno na nekolik filmu na Amazonu "czech" Tedy hruza uplna tema pouze zide a preziivsi 1968 a trapne pribehy tupych policajtu a uplne blbych dustojniku armady CSR Nekdy jsem mel dojem ze to natocil zidovsky Hollywood ale stale stejni herci a nejaky Hrebejk reziser . Proste pekne sracky. Vzdyt jsme meli i za komunistu lepsi filmu ty meli dusi ty dnesni maji snad jen buzeranty chlast kurvy ,proste hnus

   Smazat
 12. 10:28
  1.máj se začal slavit v tom tvým AGESOSTÁNU....POPRVÉ V USSA,JENŽE TO BYS NESMĚL MIT TŘI V ŽILE A NEBEJT BLBEJ JAKO TEN ZRZAVEJ ZMETEK!!!!!:-))))

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kterýho zrzavýho máš na mysli?

   Smazat
  2. toho "největšího českého Shakespeara?"

   Smazat
  3. 11:11
   Toho mezigalaktického ožralu a udavače!!!!!:-)

   Smazat
  4. Hm, tak stejně vím prd, mezigalaktické opilce a udavače neznám. To bude asi tí,. že nehraju hry na pc.

   Smazat
 13. Inkvizice? Katolická, komunistická, kapitalistická. Jaké jsou rozdíly? V tomto ohledu žádné. Velké ovšem v ohledu ideologickém. Cíle těchto hnutí či režimů byli a jsou protichůdné. Křesťanské poslání katolíci učinily zločinným - u nás v době Temna, a ani německá okupace nedosahovala takové zrůdnosti. Také kapitalismus učinili nejen nacisté zrůdným , ostatně dnešek v mnoha zemních nacismus pilně dohání. Komunismus, pod vznešenou ideou lidské rovnosti, kterou nehlásal ani katolicismus ani nacismus, ve snaze se udržet proti zrůdnostem kapitalismu, se jich také bohužel dopouštěl. Který z režimů byl zločinnější. V současnosti nesporně ve zločinnosti vede kapitalismus a nemůže být jinak. Občané, pokud sami nejsou kapitalisty, tak jsou odíráni, vydíráni, podle potřeby kapitálu dehonestováni, souzeni, týráni i vražděni. Vše ovládají peníze a ty určují kdo, jak, kde a často i do kdy bude žít. Takto si tento režim počíná pomalu po 3 století. Je to zločinný kapitalismus, který nese odpovědnost nejen za obě světové války a všechny současné a asi i minulé v oněch 3 stoletích. Jistě je nekorektní srovnávat jakýkoliv symbol socialismu a kapitalismu, tedy katolický, hákový kříž a srp a kladivo. Víme, že srp a kladivo, jako symboly práce dělníků a zemědělců nebyly a nejsou v socialistických státech obecné, Kuba, Čína, Vietnam mají symboly jiné a my jsme měli nekorunovaného lva a NDR navíc kružítko.
  Deklarace režimu za zločinný je deklarace lidí, kteří jsou u moci. Změnou moci jsou za zločinné deklarovány zase režimy jiné. Prostě kdo vládne, ten sebe za zločince neprohlásí, i kdyby jim byl. A tak je tomu samozřejmě všude, i u nás.

  OdpovědětSmazat
 14. 10:48
  Máte sice svérázný slovník,ale kdyby se oslavám 1.máje říkalo ,,Americký svátek" , bylo by zajímavé sledovat útoky proti jeho oslavě. Rozhodně totiž historicky nezačínaly jako ,,existenční pochod" , jak se mu přezdívalo za pozdní normalizace, ale byla to akce původně dobrovolná,dokonce s jistou mírou rizika represí. I jeho oslava roku 1968 byla společensky živá. Když jsem se účastnil rok od roku slábnoucích manifestací odborářských na Václaváku, viděl jsem, že společnost přestává věřit na budoucnost, přesně tak,jak to její určité vrstvy potřebují. Vývoj společnosti se zastavil, propracovali jsme se mezi rozvojové země,ale důsledky ještě neznáme.Jsme ochotni věřit, že každý z nás vyhraje hlavní cenu v loterii a zbohatne,odcestuje na Kanáry .Poslední zhasne.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.