Reklama

.

.

středa 10. května 2017

Clausulae insolitae inducunt suspicionem – „Nezvyklé podmínky budí podezření“

Jiří Baťa
10. 5. 2017

„Článek 74 Ústavy České republiky jasně říká: Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády. Žádné další podmínky v Ústavě nejsou. Znovu chci vyzvat pana prezidenta, aby respektoval základní zákon naší země. Koaliční smlouva s tím nemá nic společného, není to zákon ani ústavní zákon, její naplňování a výklad je věcí tří koaličních stran, nikoliv prezidenta.“ To jsou slova pana Bohuslava Sobotky, předsedy vlády ČR a předsedy ČSSD v souvislosti s podáním návrhu na odvolání ministra financí a místopředsedu vlády Andreje Babiše. 

 
 Předesílám, žemi nnejde o obhajobu A. Babiše, ale o relevantnosti konstatování premiéra Sobotky. Zopakujme si, co pan premiér Sobotka vlastně řekl:

a) "Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády." Tak se také stalo, předseda vlády předložil prezidentu republiky návrh na odvolání A. Babiše a tomuto aktu, resp. konstatování pana předsedy vlády nelze nic vytýkat.

b) "Žádné další podmínky v Ústavě nejsou." Pan předseda vlády B. Sobotka správně konstatuje, že v Ústavě nejsou žádné další podmínky. Pak je na místě otázka, proč se pan předseda vlády a někteří další politici čílí nad skutečností, že prezident neprovedl akt odvolání okamžitě? Na základě čeho by tak měl učinit, když jak sám premiér uvádí, nejsou v Ústavě žádné další podmínky a už vůbec časové, že by tak měl učinit ihned? Rozhodl-li se prezident provést akt odvolání po návratu z Číny, tj. po 18. květnu, je to stejně časově objektivní, jako by tak učinil hned, nebo druhý či třetí den. Podmínky sice v Ústavě nejsou, ale sám předseda vlády je stanovuje. Jakým právem?

c) "Znovu chci vyzvat pana prezidenta, aby respektoval základní zákon naší země. V čem spatřuje pan předseda vlády fakt, že prezident nerespektuje „základní“ zákon naší země? V tom, že neodvolal A. Babiše okamžitě, jak by si pan předseda vlády přál, aby se už konečně pana Babiše zbavil? Apropó, kolikrát sám předseda vlády nesplnil stejný požadavek, nerespektoval zákon, případně jinou závažnou normu? Byl by to asi dlouhý výčet restů, které jdou na vrub pana předsedy vlády a řeší to někdo?

d) "Koaliční smlouva s tím nemá nic společného, není to zákon ani ústavní zákon, její naplňování a výklad je věcí tří koaličních stran, nikoliv prezidenta.“ V tomto případě konstatování pana předsedy vlády B. Sobotky je velmi diskutabilní. V podstatě či v principu má pan předseda vlády pravdu, koaliční smlouva skutečně není ani zákon, natož zákon ústavní a je to smluvní norma pro potřebu kaličních stran. Pokud by ale nastala situace opačná a pan předseda ČSSD by v případě nějakých zásadních rozporů či problémů v koaliční vládě, do kterých by snad chtěl nějakým způsobem zasáhnout prezident republiky, by zcela jistě pan předseda vlády a předseda ČSSD využil Koaliční smlouvu jako důležitou, zcela nepostradatelnou obstrukci, jako jistý druh politického závazku, který hraje nepostradatelnou roli v realizaci koaličního vládnutí (a rozhodování) vlády. Tvrzení pana předsedy vlády je v tomto evidentně účelové, chce tím dát prezidentu najevo, že v daný okamžik Koaliční smlouva zde nehraje žádnou významnou, natož rozhodující roli, že je to nic důležitého, nic podstatného a že prezidentův poukaz na tuto smlouvu je naprosto irelevantní.

Několik málo slov výtek pana předsedy vlády na adresu prezidenta, ale mnoho pochybností o jejich relevantnosti. Ale to je nše tapická politika, samé intriky a podlosti, používané vždy a zpravidla v okamžiku, kdy to je někomu ku prospěchu. V tomto případě jde o prospěch pana předsedy vlády Sobotky a nepřímo i ČSSD. Nedomnívám se však, že by to mělo být nějaké Sobotkovo zmrtvých vstání, jakkoli se o to snaží.

44 komentářů :

 1. Doplnil bych poznámku, že v Ústavě existuje ještě Článek 59, odst.2), který zní: Slib prezidenta republiky zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a
  zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

  Pokud odvolání Babiše je proti Zemanovu svědomí a vědomí,(jelikož dle jeho názoru, by to silně poškodilo ekonomiku ČR, tedy zájmy všeho lidu), potom nedělá nic jiného, než že dodržuje svůj slib přesně v souladu s Ústavou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pan Baťa se přidal ke kritice Sobotky a ČSSD a tím i obhajobě Babiše, je to však dost marné úsilí. Babiš je nebezpečný člověk, slovenský oligarcha s temnou minulostí, který se podivným způsobem zmocnil velké části českého národního majetku a ke svým 250 firmám by si rád přidal i celou Českou republiku.ČSSD je zábranou a proto tak vadí.

   Vymazat
  2. Tvrzení, že kritika Sobotky je obhajobou Babiše je slušně řečeno irelevantní, jinak, totálně mimo mísu.

   Vymazat
  3. A ty jsi diskuzní štváč s ještě temnější minulostí,anonyme 16.46 Jakým právem tady kohokoliv anonymně obviňuješ? Jakým právem píšeš o ministrovi financí že je nebezpečný člověk? Ty jsi nebezpečnější, a provokatér, když prostřednictvím diskuzí k článku NR anonymně veřejně vyzýváš k nenávisti,a tvrdíš, že ministr financí hodlá ukradnout českou republiku. Už to svědčí i o tom, že jsi k tomu všemu magor. Česká republika je do mrtě rozkradená polistopadovými ( předlistopadovými) politickými hajzly. Je tady hovno. Nepatří nám ani Plzeňský pivo, a dokonce ani voda. Nepatří nám banky, pojišťovny, průmysl, ani zemědělství. Nepatří nám nic, ty špíno. Co by asi tak Babiš ukradl? Ten se naopak už tři roky pokouší postavit na nohy to, co předlistopadové ( polistopadové) smečky grázlů rozkradly a prodaly, a dařilo se mu, hnutí ANO vysoko stouply volební preference. Vysloužil si za to hon, jaký se v padesátých letech osvědčil proti Miladě Horákové a dalším nepohodlným lidem. Jsi obyčejný hajzl. Jestli máš nějaké konkretní podezření na trestnou činnost A. Babiše, podej trestní oznámení - je to tvoje občanská povinnost. Proč nekonáš a místo toho tady štveš proti němu ostatní? Pan Baťa zcela správně konstatuje intriky a špínu B.Sobotky, za které se postavila i "opozice" a to už je co říci.

   Vymazat
  4. A ještě bych k tomu dodal - spolu s protektorátem Česká republika by ten šťastný ministr financí ukradl k tomu hovnu co tady je, jen několik bilionů dluhu - ten dluh je zaručený.No - neber to.

   Vymazat
  5. Pan prezident je podle čl. 74 Ústavy povinen bez zbytečného odkladu provést odvolání ministra, které mu navrhl premier. Je podle naší Ústavy pouhým vykonavatelem vůle Sobotky. Diskuse se nepřipouští. Očividné otálení bude podkladem k ústavní stížnosti na nečinnost prezidenta.
   Článek 65
   (1) Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.
   (2) Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.
   (3) K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců; nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán.
   Z výše uvedeného plyne, že Ústava ČR je značně nedokonalá. Tedy prezident může sabotovat návrhy předsedy vlády za předpokladu, že se nenajde 3/5 většina senátorů a poslanců, kteří by mu to rozmluvili.
   Jen je otázkou, zda to bude pro Babiše výhodné. Pokud se na něj najde svědectví, že přestupuje trestní zákon, tak to ve volbách nebude řádná výhoda.

   Vymazat
  6. Dík za citaci z Ústavy anonyme 18.12 - a je naše Ústava v původním znění ještě vůbec platná? Nějak si vzpomínám, že tam bylo zakotveno i právo na práci, a právo na bezplatné lékařské ošetření, ale nic z toho se dlouhodobě nekoná, a není to realizováno. A to ještě nezmiňuji právo na důstojný život ( asi daný existenčním minimem 2.300,-Kč na osobu a měsíc?) rovnost před zákonem, a pak ještě další lidská práva... Takže - nebyla Ústava nějak novelizována, a podle té novely řadový občan určité věci musí, určité věci nesmí, a mezitím už není vůbec nic?
   A jinak jsem si téměř jist, že Babiš nepřestoupil trestní zákon, na rozdíl od všech ostatních, kteří dlouhodobě zneužívají pravomoci veřejných činitelů proti vlastním občanům, a nehospodárně nakládají se svěřeným majetkem, z něhož už nezůstal kámen na kameni. Takže i kdyby něco Babiš - nedej bože -měl, budou se všichni stavět jakoby ne, protože tolik volných míst ve věznicích v ČR pro všechny zúčastněné momentálně není k dispozici.

   Vymazat
  7. Němci probudili a v televizi hovoří o válce vedené Spojenými státy proti Evropě s cílem ji zmasakrovat. Ro musíte vidět: https://gloria.tv/video/oxNZQcPuAJ2447cv3p4TvFTXW

   Vymazat
  8. Ano,prezident je prezident a musí zastávat zájmy všeho lidu a dbát především na jeho ochranu,bezpečí a ochranu majetku.On tak koná,je otázka zda-li tak koná i premiér.Brát do naší země invazní vojska a ještě je štědře platit (800 Euro za měsíc)z daní všech obyvatel a bez jejich souhlasu,tomu neodpovídá. Karel z Plzně

   Vymazat
  9. OKD, prejde pod statni podnik DIAMO, proto vsechny smlouvy, a jine doklady z archivu OKD, budou zcela otevrene vuci MFCR. Uz chapete, proc musi Babis opustit okamzite MFCR a MFCR nesmi pripadnout nikomu z ANO?

   Davam za pravdu tomu anonymovi, co tvrdi ze ANO je vybusne... ve sve blbosti, se vyjimecne trefil :-D

   Vymazat
 2. Dnes se budou konat v některých městech demonstace na podporu levicového politika Sobotky. Podporují a organizují je zejména členové pravicových stran TOP a ODS. Půjdu tam ze zvědavosti jako divák a z povzdálí budu sledovat, jak si kluci notují. Takoví malí majdánkové. Ale raději bacha na ně.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stejná cesta - stejný osud. ODS+ TOP09+ ČSSD

   Vymazat
  2. 16:04 - Proč tak bohorovně lžeš, že Sobotka je levicový politik? Vždyť je to korytářský pravičák jako poleno!

   Vymazat
  3. 23.53 Ale on by měl hájit levicovou politiku ČSSD. Oni se přeci vždy hlásili k levici? Ne? Výdyť já vím, že to byli odjakživa (i za I.republiky)podrazáci levice. Můj děda mi toho o nich navykládal. Oni ale i KSČM jsou dnes takové levicové strany kapitalistického typu.

   Vymazat
  4. Václavák přitom zaplní hlavně 2 věci: hutčí huhle a báří kozy.

   Vymazat
 3. Lze něco dodat? Snad přiložit. Prezident podle ústavy "musí", není však řečeno kdy a sám bych potřeboval vědět, zda je možné podepsat s dodatkem "protože podle ústavy musím, ale s odvoláním nesouhlasím".
  Je zcela zřejmé, že partaje hrají před volbami o mnoho a to především ty, které voliči odkazují do hromadného hrobu - tedy soc. dem., TOP 09, ODS, KDÚ-ČSL - a tedy jejich snaha nahrabat si hlasy pomlouváním "těch druhých" nemá meze neslušnosti. Odsuňme volby a problém je vyřešen. O nic jiného nejde. Snad nevěříte zaklínáním se profesionálních politiků nějakými ctnostmi - nic jim není tak vzdálené, jako čest a pravda. To samozřejmě můžete daleko více věřit politikovi amatérovi Babišovi, kterému právě jeho amaterismus zřejmě přinesl hlasy. A pak také to, že on jediný může říci, "nejsem loutkou kapitálu". Je pravdou, že on je vlastníkem některých medií, ale není vlastněn kapitálem. To zase u nás nemohou říci profesionální politici, kteří jsou vlastnění kapitálem, který media vlastní a tak jejich výplody ducha jsou navíc kapitálem před publikováním cenzurovány.
  Jinak celkem vzato, neb jsem zažil politiky všeho druhu, mohu říci, že nevidím rozdíl mezi politiky co kolaborovali s nacisty, politiky co kolaborovali s komunisty a politiky co kolaborují dnes s velkokapitálem. VLASTNĚ ONI ANI TAK NEKOLABORUJÍ, NEB JSOU PŘÍMO DNES JEJICH LOUTKAMI. To by si měli voliči uvědomit a v příštích volbách se vyhnout byť jen pohledem kandidátkám ODS, soc. dem., TOP O9 a lidovců. A MOC BYCH SE NEBÁL TO ZKUSIT S POLITIKY AMATÉRY A POLITIKY KAPITALISTY A TŘEBA I KOMUNISTY. V JEDNOM SI BUDETE MOCI BÝT JISTI: NEBUDOU ZKORUMPOVANÍ KAPITÁLEM A TŘEBA SI NAJDOU I CHVILKU PRO POTŘEBY OBČANŮ A STÁTU, NEJEN VLASTNÍ KAPSY. Výše zmíněným stranám se zatím za více jak čtvrt století nepodařilo v tomto směru vyrobit ani nudli u vlastního nosu. ALE KEJKLÍŘI SLOV TO JSOU: JEN SI POSLECHNĚTE, CO VŠE DOKÁŽÍ VYDÁVAT ZA DEMIOKRACII - ONI SLUHOVÉ, NE STÁTU, ALE DIKTATURY¨. SLYŠÍTE TY JEJICH VÝKŘIKY O NEEXISTUJÍCÍM? COŽ MŮŽE BÝT SOUBĚH DIKTATURY KAPITÁLU A DEMOKRACIE? PRO SLOVNÍ EXHIBICIONISTY, JAKO JE SABOTKA, VIOLA, ČERNOBRÁDEK, KLOUSEK ... A ZA KORUPNÉ JE VŠE MOŽNÉ.

  OdpovědětVymazat
 4. A proč byla koaliční smlouva pro S.albotku tak ukrutně závazná v případě Hermanna, kterého nemohl údajně odvolat proto, že s tím nesouhlasil Bělohrádek???

  OdpovědětVymazat
 5. Já jen doufám, že tradiční politické strany míří se svými preferencemi pod 10%.

  OdpovědětVymazat
 6. Podvody a svinstva jsou základem kapitalizmu !!

  OdpovědětVymazat
 7. Nemyslím si, že Babiš je svatý a čistý, je to tvrdý podnikatel a nebere si servítky, ale ti, co se postavili do šiku proti němu, jsou asi tak 1000x větší lumpové než on a nemají MORÁLNÍ PRÁVO ho jakkoliv kritizovat, natož odvolat. Jestli jsou najednou tak křišťálově čistí a svatí, ať jsou sami, když s ním nemohou vydržet ve vládě.
  Na rozdíl od pana Sobotky, Kalouska, Chocance a dalších "velikánů" Babiš něco dokázal, zaměstnává spousty lidí, platí daně ... ti křiklouni nedokázali nic, nikdy nepracovali, lidem práci berou a ne že by dávali ... jsou to prolhaní hnusní pokrytci a po volbách patří do koše. A líp - do basy!!!!

  OdpovědětVymazat
 8. Je to samozřejmě organizovaná kampaň, cílem není ani tak Babiš, jako Zeman.Otázkou pro mě bylo, kdo za tím stojí, komu ti dva tolik vadí.
  Po dnešku už je situace jasnější, ohlášené či probíhající demonstrace nesou jasný majdanovský rukopis.I ta nejapná záminka "ovlivňování novinářů" (Kteří jsou de fakto Babišovi zaměstnanci !! )je v duchu metod této organizace. Možná už vypomohla americká volební agentura ČSSD.
  Nemám nejmenší sympatie k Burešovi, ale takové podřízení naší politiky zaoceánské mocnosti, známé svou metodou rozvracení slabších států, to mě dost děsí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A kdoví co zatím všechno je, proč to vlastně ta říše dobra a pravdy organizuje.Určitě se nejedná o babiše, to je nepatrná figurka od samého začátku, ale ani Zeman není to hlavní.
   Boj o světovou hegemonii neprobíhá mezi zmíněnou velmocí a Ruskem, nedejme se mýlit. Jediný dost silný protivník je Čína.
   A pánem světa je ten, kdo je pánem Evropy, to vědí oba. Ona sama je ve stavu naprosté nemohoucnosti; zralá na dobytí.
   A pánem Evropy je kdo ? Přeci ten kdo ovládá Čechy; to si asi přečetli u Bismarcka oba.Takže nejsme tak nepatrní jeak se zdáme. Zeman, samozřejmě je zastáncem právě té Číny; ostatně mu jiná opora není.
   Nechci nás přeceňovat, ale v tomto možná jde o víc než nějaký žabomyší spor dvou či více rošťáků
   Pretendenti světovlády zaznamenali pěkný úspěch ve Franci; jeden ze silných států Evropy ovládá jejich poslušná nastrčená marioneta.Uvidíme, jak se vyvine jejich akce zde.

   Vymazat
  2. Ještě jedna věc mi potvrzuje čínskou teorii; odříkání účasti ministrů.Lidé známí tím, že tak, ach tak rádi cestují do všech možných končin světa, ovšem za státní peníze, se pojednou zříkají tak zajímavého výletu !
   Ovšem, zde převládne rozumnost na romantikou; americký páníček by se zlobil a toho si naši volení zástupci rozhodně nechtějí rozhněvat.

   Zdraví vás Ex-nemo.

   Vymazat
 9. Babiš, co zaplatil na daních jako fyzická osoba 350 milionů, (víc než všichni členové vlády dohromady), jehož firmy odvedly na daních 23 miliard. Zrob susedovi dobře, osere ti plot. Říkáme u nás na Valašsku. A Sobotka má drzost žádat Babišovo odvolání, protože dle ústavy má na to právo. Jistě to věděl i před zmíněnými čtyřmi lety, ale mlčel, jelikož je lepší premiérský post v hrsti, než holub na střeše Pražského hradu...

  Je to pořád ten Bohuslav Sobotka, k němuž se hodí následující vtip; přistoupí k mírně jetému muži kouzelný dědeček, že mu splní jedno přání. Muž jen suše odvětí: "Soused má velké prase", na což kouzelný děda praví, jestli by chtěl ještě větší prase. A psychopat jako vystřižený ze Sobotkova nitra na to, že ne, že chce, aby to prase sousedovi chcíplo…

  OdpovědětVymazat
 10. Že Babiš lže a krade? A co
  oni dělají 27 roků? A Sralbotka a jiní tam jsou už pěkně dlouho. Kdyby tam nebyl Babiš a Zeman by jim do toho nekafral, lhali by podváděli a kradli až by se hory zelenaly. Lidi nebuďte blbí už jednou jste se nechali napálit a hrkali klíči a jak to dopadlo.

  OdpovědětVymazat
 11. Čůza Štěpánová prý na Václaváku vyřvává spolu s Halíkem proti Babišovi a Zemanovi. Lapidárně řečeno, nuda děvčátka to už tady bylo a jak to dopadlo. Jak by řekl Švejk "To chce klid", a na ty hrábě ať si každej kdo je blbej znovu šlápne.

  OdpovědětVymazat
 12. Neznám ústavu slovo od slova,tak se nemohu této
  debaty o odvolání Babiše zúčastnit.Co však mohu
  a také udělám je,že Sobotka,jako předseda vlády,
  sám ústavu nedodržel asi ve třech případech.Ten
  nejzávažnější byl jeho nedodržení parlamentního
  rozhodnutí ohledně vnucovaných migrantů.Zákaz
  podepsání jakékoliv dohody podobného typu se smí
  jen se souhlasem parlamentu.Sobotka si klidně
  podepsal dohodu,že ČR přijme 6 200 migrantů ze
  zemí islámských.Znovu opakuji,že na islám se
  nevztahuje ustanovení o náboženství,protože to
  není náboženství,ale hrůzná ideologie.Dokonce
  horší,než katolická,fašistická,nacistická či
  částečně i komunistická ideologie.Je třeba se
  jednou provždy zbavit vlastizrádců z vlastních
  řad.Národ má právo zbavit se tyranů,kteří jej
  ohrožují,jakýmkoliv způsobem.V případě potřeby
  třeba i násilím.Tady žádný humanismus neplatí.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zde je link na Ústavu ČR:
   https://search.seznam.cz/?q=%C3%BAstava+%C4%8Desk%C3%A9+republiky&oq=ustava&sourceid=szn-HP&sgId=xVjv6JIZhjMBzVABQiCn6hwokS-jkSRiziwjYGmMTw%3D%3D&thru=sug&su=c&aq=4
   Trvalo mi to 15 vteřin. Nemusíš mi děkovat.

   Vymazat
 13. No tak po tom divadle musí už mnoha lidem dojít, že je třeba dát šanci SPD Okamura.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Petr Majevský souhlas

   Vymazat
  2. Co tam v SPD je za lidi? Jestli to samé, co je za Okamuru v parlamentu, tak tohle volit, je projev duševní choroby.

   Vymazat
  3. Souhlas a poznámka: potřebujeme jeho, a on potřebuje nejen voliče, ale i peníze a zájemce o členství. (Málo početné strany se asi časem stávají mafiemi.) Děda.

   Vymazat
 14. Je to jednoduché, Podání premiéra Sobotky je neplatné, neboť není v souladu s koaliční smlouvou a tudíž je prezident vůbec neměl přijmout. Je to stejné jako když jakékoliv jiné právní podání (žádost, stížnost, žaloba)nesplňuje všechny potřebné náležitosti.

  OdpovědětVymazat
 15. Tajtrlík vyzval prezidenta, aby neletěl do Číny, že je v Česku vážná politická krize. Zeman kontroval, vyšel mu vstříc, a pozval tajtrlíka na jednání do Liberce. Tajtrlík odletěl do Lucemburska. Opakuji, jenom do pidistátu, do Lucemburska, kdyby alespoň do Bruselu ke svému Jeanovi. Podle tajtrlíka je Lucembursko asi něco víc, než Čína, možná pro tajtrlíka, avšak nikoliv pro Česko.

  OdpovědětVymazat
 16. Největší šašci jsou ti, co kvákají o "ohrožení demokracie".

  OdpovědětVymazat
 17. Možná by pomohlo, kdyby ANO nebylo plné stejných hajzlíků, jako v jiných stranách. Už si přičichli ke korýtkům a nehodlají je už nikdy pustit. Jinak by se totiž strana Ano postavila za svého předsedu. Kdyby prohlásili ''když odstoupí Babiš, tak odstoupí z vlády celé ANO'' možná, že by to bylo ještě zajímavé.

  OdpovědětVymazat
 18. podobná situácia bola aj na Slovensku s vymenovaním ústavných sudcov - nechal tak - prezident Gašparovič, áno , má podpísať ale kedy ? - až ... je zrejmé, že Babiš by sa dostal k dôkazom nekalej činnosti týchto vašich politikov, a to všetkých - dobehla ich minulosť, a to sa nesmie stať, boli by "zrazu" nevoliteľní, po toľkých rokoch driny za národné záujmy a taký koniec ? - nie, to nie ... dačo také sa stalo v prípade Dzurindu a Radics - jednoducho museli ísť, nemali na výber, alebo do basy, alebo do exilu, končí jedna éra v politike, vie to Zeman, vedia to aj v parlamente. V podstate je jedno či ste pri moci alebo v opozícii, nitky ťahá každý, a to je všetko, preto sa majte na pozore pred novým Václavákom, kto to organizuje, a kto má z toho úžitok.

  OdpovědětVymazat
 19. byť bohumilým a rozdávať nádej a páchať dobré skutky je poslaním cirkví - a nie politikov ...nikto vám nič nedá a všetko si musíte vybojovať sami, taký je kapitalizmus, firma musí prosperovať inak zanikne a vy prídete o prácu - milosrdenstvo nie je namieste -

  OdpovědětVymazat
 20. Já bych souhlasil s tím,že šlo jen nakopat Zemana.Nevím jestli neměl zájem jet do Moskvy na oslavy vítězství a pak zhatit jeho cestu do Číny.Sobotka jako Shapírovec,plnil jenom zadání a dost zřetelně to řekl Herman,nesouhlasil s cestou Zemana do Číny,když se o tom jednalo ve vládě.Jenže,přerostlo to všem přes hlavu,co teď,už to nejde přejít mávnutím ruky,musí padat hlavy.

  OdpovědětVymazat
 21. Sobotka se dovolává ústavy ?! Směšné! Dělá to přece premiér, předseda strany, která nerespektuje rozhodnutí soudu, podle kterého má ČSSD zaplatil 300 miliónů v kauze Altner. A slavná masmédia mlčí, asi to nechají bouchnout před volbami, teď se jim to nehodí, pravice v jednom šiku se Sobotkou odvádí pozornost jinam v kauze dehonestace prezidenta. Jsou to nevolitelní ubožáci.

  OdpovědětVymazat
 22. Zdravím. Dojemné odvolávání se na Ústavu ČR v každé větě alespoň dvakrát je trapné a zřejmě doporučeno PR agenturou jako masáž hlav nepomazaných. Skutečnost je, dle mého názoru, jiná. Každý máme svá práva a to nejen ta ústavní. Ale každého práva se můžeme dobrovolně vzdát a to i toho ústavního. A to právě udělal Sobotka, když podepsal tzv. koaliční smlouvu a dobrovolně souhlasil s tím, že k odvolání z vlády člena za ANO musí mít souhlas jejího předsedy. To je nezpochybnitelný fakt. Tak proč nyní vyšiluje, spolu s dalšími soukmenovci a Pražskou kavárnou, trapně neskrývavě protizemanovskou. Pokud by s tím někdo nesouhlasil, jednoduchý příklad: Podle Listiny základních práv a svobod, která je součásti Ústavy, má každý občan právo na život. Ale i tohoto ústavního práva se může dobrovolně vzdát a "hodit si mašli".

  OdpovědětVymazat
 23. Prezident jmenoval vládu vytvořenou na základě koaliční smlouvy. Odvoláním ministra financí by byla porušena koaliční smlouva, zásadně by se změnily podmínky, na základě kterých byla vláda jmenována a získala v parlamentu důvěru. Proto před případným odvoláním ministra financí musí být nejprve uzavřena nová koaliční smlouva, která by toto připouštěla nebo jinak vymezila postavení koaličních partnerů ve vládě.

  OdpovědětVymazat