Reklama

.

.

čtvrtek 11. května 2017

Dolejš o "programu" KSČM/2 - ANALÝZY A KOMENTÁŘE AKTUÁLNĺHO DĚNĺ PŘED ŘĺJNOVÝMI VOLBAMI DO PS Z HLEDISKA VYTVOŘENĺ PŘEDPOKLADŮ PRO SKUTEČNÉ REFORMY - 2.část

Radim Valenčík
10. 5. 2017  blog autora

Na úvod tohoto článku stručná poznámka: Článek vychází z toho, co jsem napsal před několika dny. To, co prezentuje Dolejš není program, ale soubor priorit. Od programové strany se čeká víc. Na oslavách Prvního máje jsem o tomto problému hovořil s řadou osob. Většina z nich můj kritický názor sdílela. Část rozhovorů jsem měl přímo v době, kdy Jirka Dolejš měl projev. Nelíbil se. Druhá část:

Jako další příklad programové prázdnoty všech současných mainstreamových politických stran současného establišmentu uveřejňuji rozhovor s místopředsedou KSČM Jiřím Dolejšem pro Haló noviny vedený Jaroslavem Kojzarem, viz:

http://www.halonoviny.cz/articles/view/45388258

Okomentuji ho obdobným způsobem jako před pár dny projev Petra Fialy na programové konferenci ODS, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/4481-fiala-z-ods-skvela-ilustrace-zkazenosti-stran-1.html

(a dalších pět pokračování).

I tentokrát jsem si dělal průběžně poznámky k jednotlivým pasážím, i tentokrát mě zajímalo, zda a jakou formou se v obsáhlém rozhovoru objeví to, co je v současné době tím nejdůležitějším:

Identifikování, pojmenování a případná analýza příčin současných (rychle narůstajících) problémů, na základě toho pak navržení cesty jejich řešení.


Bez toho se nemůže obejít program žádné politické strany, která nechce posloužit jen jako fíkový list kamuflování příčin současných problémů a tudíž i jako nástroj matení veřejnosti.

Pár technických poznámek k následujícímu textu:

1. Zveřejním ho celý včetně otázek, které J. Dolejšovi byly položeny.
2. Důležité, jak v projevu J. Dolejše, tak ve svých poznámkách, zvýrazňuji tučně.
3. Vystoupení J. Dolejše je uvozeno iniciálami J.D. tmavomodře, mé poznámky jsou uváděny průběžně, vždy k příslušné pasáži, uvozeny iniciálami R.V. červeně. (viz úprava NR)

4. Snažím se důsledně používat stejný metr k poukázání na programovou prázdnotu všech politických stran.

Nyní již druhá část textu rozhovoru J. Dolejše s mými poznámkami.

* Je nějaký posun v poměru KSČM k NATO?
 J.D.: Zajištění bezpečnosti ČR prostřednictvím NATO nepovažujeme za odpovídající dlouhodobým zájmům ČR. Už při samotném jednání o vstupu do této organizace jsme jako alternativu viděli širší systém kolektivní bezpečnosti a požadovali jsme dát občanům možnost rozhodnout o našem členství v NATO referendem. To se bohužel nestalo.

Následně jsme měli v programech opakovaně dlouhodobý cíl rozpuštění NATO jako reliktu studené války zneužívaného pro zájmy USA. Postupovým cílem bylo vystoupení ČR z vojenské složky NATO a v politických složkách prosazovat revizi agresivní strategie z roku 1999. Nyní zejm. po amerických prezidentských volbách sílí tlak na zdvojnásobení našich výdajů na NATO. V našem programu je jasný požadavek na prosazení závazného celostátního referenda o vystoupení z NATO. Návrh ústavního zákona v této věci jsme předložili v Poslanecké sněmovně už loni po IX. sjezdu KSČM.

* A jak se vyvíjí pohled KSČM na evropskou integraci a přístup ke krizi v Evropské unii?

Evropská otázka je poněkud v jiné poloze. Zde KSČM ideu evropské integrace podporuje jako z dlouhodobého hlediska objektivní trend, ovšem na rovnoprávných a demokratičtějších základech. Před vstupem do EU jsme požadovali aktivnější přístupová jednání či přechodná období zajištující rovná práva občanům ČR. Požadované referendum nakonec proběhlo, a i když KSČM nedoporučila občanům hlasovat pro souhlas, respektovala jeho výsledky. Ponechala si však silně kritický přístup k fungování EU.

R.V.: Trvalka vyrostlá na půdě KSČM – nesouhlasR.V. červeně s členstvím v NATO. Kdyby aspoň tento nesouhlas byl založen na identifikování příčin, proč se současné NATO zpronevěřilo svým vlastním závazným dokumentům, co se vlastně ve světě stalo a jak tomu čelit. Takto je to jen plácnutí do vody a vytváření si image "alternativní" strany.)


J.D.: Požadovala snížení byrokracie, posílení rovných šancí pro občany i členské státy a větší emancipaci vůči USA. Mezitím na EU dopadla jak finanční krize v roce 2009, tak migrační krize od roku 2015 a Británie letos potvrdila rozhodnutí o exitu z evropské osmadvacítky. Nestojíme o kolaps Evropy, ani se k ní nechceme otáčet zády. Potřeba odmítnutí jakéhokoliv diktátu Bruselu a požadavek na zásadní transformaci dosavadní integrace je ale nyní akutní. Předpokládá to větší vliv členských států a posílení volených orgánů (národních parlamentů i Evropského parlamentu). Bez podstatných změn se může krize integrace ještě prohloubit.

R.V.: I tady byla obrovská příležitost identifikovat procesy jdoucí dvěma protichůdnými směry: Na jedné ztráta integrity a funkčnosti EU, na druhé straně snaha o silové, administrativní, na vydírání založeném prosazování řešení ze strany silných vůči slabším. Jak k tomu mohlo dojít? Co se vlastně s EU stalo? Proč se KSČM nesnaží popsat příčiny toho, čeho jsme dnes svědky? Neumí to, nebo se její reprezentaci již podařilo tuto stranu plně podřídit mainstreamové funkci politických stran establišmentu – kamuflovat příčiny současných problémů?!

* Vím, že před zasedáním vašeho ústředního výboru nelze odkrýt všechny karty, ale neprozradil byste našim čtenářům alespoň něco?
 J.D.: Jistě nebude překvapením, že požadujeme například minimální mzdu na 50 procentech průměrné mzdy, to by dnes znamenalo 14,5 tisíce Kč s proplácením prvních tří dnů nemocenské. Dál jsme například za rozšíření jízdného ve veřejné dopravě zdarma či za zrušení zpoplatnění školních družin či klubů. Požadujeme zvýšit podíl na financování vědy a výzkumu ze všech zdrojů až na 3 % HDP. Podíl financování kultury ze státního rozpočtu pak ve výši nejméně jednoho procenta HDP.R.V. červeně

R.V.: Chvályhodné. Standardní vymezení přání toho, jak by to mělo být.

J.D.: Jsou samozřejmě i témata nová. Přichází v úvahu zahájení celospolečenské diskuse na téma zdokonalení Ústavy z roku 1993. Nebo na téma zkracování pracovní doby a zdanění robotů v souvislostech s příchodem průmyslové revoluce 4.0. Konkrétní naplnění hesla informační demokracie vyžaduje boj s informačními monopoly a za reálnou vyváženost veřejnoprávních médií. Ale třeba i tzv. pirátská témata jako svobodný internet, rozšíření možnosti volně stahovatelného softwaru a tzv. open-source.

R.V.: Fantasmagorie "zdanění robotů"... Chápání 4. průmyslové revoluce jen jako technické změny, přitom procházíme skutečnou revolucí obdobnou, jakou byla průmyslová revoluce jako taková, kdy se těžiště ekonomiky přesouvá do nově vznikajícího odvětví produktivních služeb. Zkracování pracování doby? Ne, řešení zásadního problému odcizení práce, kdy se ruší rozdíl mezi tím, kdy je člověk "doma" a kdy je v "práci"... Ale to je trochu stranou od hlavního problému – absence identifikování příčin současných problémů. Kdo by měl zájem vědět, jak je to s tou 4. průmyslovou revolucí, tak si může dohledat třeba zde:

http://radimvalencik.pise.cz/4161-r2017-046-m-monografie-cely-text-ke-stazeni.html

Relevantní ke 4. průmyslové revoluci je zejména druhá monografie.


* A co otázka tzv. znárodňování?
J.D.: KSČM byla vždy pro strategickou roli veřejného sektoru v ekonomice, zejm. v infrastruktuře, energetice a surovinách. Posílení výkonu vlastnických práv a zastavení další privatizace rozhodně není o nařizování nějakého všeobjímajícího monopolu státu. U podniků strategického významu je tu možnost výkupu majetkových podílů. Vláda i samospráva také mohou zakládat nové podniky. Požadujeme zejm. vrácení vodních zdrojů a zásobování pitnou vodou do rukou obcí a krajů. Kromě toho podporujeme rozvoj družstevních a komunálních podniků a spoluúčast zaměstnanců.

R.V.: Bez znalosti příčin současných problémů se na otázku vývoje vlastnických vztahů těžko odpovídá. A pro mainstreamové strany současného establišmentu je příznačné, že tunelování společnosti "shora", tj., z pozice státu, tj. okrádání občanů ve velkém á la Juncker jaksi nevidí a nechtějí vidět. Pro stranu, která vidí postátnění jako všelék pak vznikají dost velké problémy.

* Nevíte, jestli se některé vaše priority neobjeví u dalších stran? Nebojíte se konkurence?
J.D.: Naopak, vůči konkurenci je nezbytné se vymezit, a to i v případech, kdy zmiňuje podobná témata. KSČM nabízí důslednou změnu, a ne její iluzi a pouhá šidítka. Například náš návrh majetkového přiznání by byl plošně účinný na rozdíl od bezzubého řešení, se kterým se smířila současná vláda. Také náš návrh valorizace minimálních mezd a důchodů by daleko razantněji snížil tento sociální handicap občanů ČR. Důslednost se týká i skutečného řešení neziskových nemocnic, situace mladých rodin či osvobození od chomoutu soukromých exekutorských mafií a parazitismu lichvářů. Vždyť dnes již každý devátý občan má zkušenost s exekucí. Rozhodně nebudeme kličkovat jako jiní kolem solidárního zdanění, tedy nižších daní u nízkopříjmových a větších odvodech u bohatých.

R.V.: Užitečné cíle. Docela by mě však zajímalo, zda se do říjnových voleb najde některá strana, která by zvedla prapor identifikování a pojmenování příčin současných problémů. Ono by stačilo tak málo. Třeba kdyby J. Kojzar na toto téma udělal rozhovor buď s J. Dolejšem a trochu ho "přitlačil", nebo dal prostor někomu jinému. Takto KSČM ujíždí vlak dominantní opozice. Ale třeba to její současné reprezentaci vyhovuje...

* Program bude definitivně schválen na červnovém zasedání ústředního výboru, pak se s ním veřejnost seznámí. Jen jedno prozraďte, bude v něm místo pro místní, tedy krajové »speciality«?
J.D.: Pochopitelně, že situace v jednotlivých volebních krajích není stejná. Komunikace s voliči a finalizace základních propagandistických materiálů na to musí myslet. Vedle témat, která jsou celostátně společná, je pak třeba akcentovat témata, která jsou pro region specifická. Někde je to zemědělství či život na venkově, někde nabídka bydlení a veřejná integrovaná doprava, někde těžba surovin či vysoké školství.

R.V.: Tak trochu rozplizlý závěr rozhovoru, ale to není podstatné.

Tak si na závěr vypůjčím myšlenky z jiného textu, o kterém jsem právě včera a dnes psal:

Protistrana, profitující establishment a jeho pomahači, nejeví žádné známky pochopení příčin krize, jen je trápí některé povrchní jevy. Bude proto pokračovat ve své bezohledné politice a nasírat stále větší počet lidí, včetně zatím lhostejných lidí a také včetně svých příznivců. Jejich konkurenční, závistivé myšlení totiž logicky neustále staví proti sobě další, stále sobě bližší osoby tak, jak postupně poráží, likviduje odpůrce a vzdálenější sympatizanty, méně dravé řiťolezce, obětní vazaly.
...

Naprosto nejdůležitější je v současné době "naučit spoluobčany poznávat rizika, chápat problémy až do jejich příčin a naučit je samotné je napravovat".

Celé viz:

http://radimvalencik.pise.cz/4510-moudry-komentar-v-nove-republice-kdo-je-autor.html

http://radimvalencik.pise.cz/4512-moudry-komentar-v-nove-republice-dokonceni.html

Jak prosté! Nedokážu pochopit, jak to někdo nedokáže pochopit.

(Pokračování dalším tématem)
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4528-volby2017-093-dolejs-o-programu-kscm-2.html

24 komentářů :

 1. Nesouhlasím s vysokým financováním kultury z peněz daňových poplatníků. Herci a zpěváci byli mezi prvními, kdo národu "naordinovali" kapitalismus. Se vším dobrým i zlým, co systém nese. Kulturní fronta ovšem žije pod socialistickou ochranou. Výtěžky si rozdělíme a ztráty přesuneme na bedra státu, měst, nebo obcí. Pokud se pyšníme velmi vysokým počtem divadel, dokažme, že jsou tato divadla ekonomicky soběstačná. Nebo držme s prominutím hubu a neserme se do politiky. Není snad jediná politická akce, kde by nevystupoval alespoň jeden herec, nebo zpěvák. Lucie Bílá podporuje V. Klause, Stropnický Babiše, Svěrák proti Zemanovi,...
  Nezávidím jim peníze. Ale přeji je jen tomu, kdo k nim přišel poctivou prací bez zákonem požehnaného okrádání daňového poplatníka. Pokud přijede třeba Bohdalová do Kašperských hor, ať si odveze pouze tolik, kolik vybere na vstupném. Dnes to funguje tak, že si naši "umělci" dojednají vystoupení s magistrátem za pevnou taxu, ten vybere vstupné a rozdíl (ztráta) se dorovná z rozpočtu města. A podobné je to i divadel ve velkých městech.
  Propagují kapitalismus, tak ať ho mají se vším všudy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Píšete sice spravedlivě rozhořčen, ale svým požadavkem chcete zničit celý jeden segment kultury a to nenávratně! Copak divadlo může za to, že někteří herci, ne všichni, producírují své ubohé politické postoje, které většinou nejsou z jejich hlavy, ale od pana scenáristy a pana režiséra? Spíš jde o ty vzadu, které nevidíte. NAvíc herci jsou senzitivové, jednou se jim líbí ten a podruhé zase někdo jiný. Nesmíte je brát příliš vážně. A příklad, který uvádíte, je spíš o magistrátu Kašperek, než o paní Bohdalové. S těmi si to vyřiďte, oni "zpronevěřují" peníze daňových poplatníků.

   Vymazat
  2. 5,56
   Můžete si o mne myslet, že jsem nekulturní barabar. Ale musíme mít opravdu tak vysoký počet divadel? Potažmo herců? Svým humanitárním vzděláváním jsme se dopracovali ke stavu, kdy nám scházejí technici, strojaři a řemeslníci. Zato máme nadbytek psychologů, sociálních pracovníků,... a herců. Mimo jiné je tomu tak proto, že jsme ty řemeslníky nedokázali zaplatit. Dnes, kdy ti staří vymřeli, nebo jsou v penzi, šla většina mladých studovat herectví, nebo psychologii. Kdysi se říkalo, že řemeslo má zlaté dno. Řemeslníci ve stavebnictví by vám o tom mohli vyprávět. Na jaře si je stavební firmy najmuly, půl roku je platily podprůměrnými platy a s příchodem prvních mrazů poslaly na pracák. Takovou reality šou naši herci nepoznali a dokud bude tak velkorysé dotování kultury, tak ani nepoznají.

   Vymazat
  3. Pane, prosím vás, nechtějte, aby lidi od divadla šli dělat techniky, strojaře či nějaká řemesla. Herci a divadelníci jsou jen nepatrný okraj. Žvanivé "humanitární" obory, které jsou pijavicemi společnosti a je jich nadvýroba jsou jiné - politolog, psycholog, manažer, novinář, kněz atd. atd. Herec aspoň hraje, ale podívejte se, co dělají mladí politologové? Nebo psychologové, např. ve školách.

   Vymazat
  4. Ono se zapomíná na jedno. Ti špičkoví herci mají ke svému platu tam kde zrovna hrají, ještě další příjmy, z televize, filmu, jsou zváni na různé rauty(taková Bohdalka je touto činností přímo vyhlášená). Každý herec by se měl snažit být top. Ale jím dnes stačí odříkávat texty v seriálech. A ještě se v televizi chlubí, že nemají žádné herecké vzdělání. Tak, že ti dobří se uživit mohou lehce a ti odříkávači, když budou mít málo, ať si najdou nějakou brigádu. Ze seriálů jsou vyškolení číšníky, pekaři, kuchaři ať jdou někam vařit a po večerech hrát a ušetří se. U nás jsou ochotníci a jaké hrají divadlo! A ještě přinesou do obecní pokladny peníze. Poslední kus měl pět repríz a vždy plno, 150 lidí.

   Vymazat
  5. NA oblastních divadle jsou mnozí dobří herci, se vzděláním, s dobrou technikou a s talentem, ale za mizerné platy. K dabingu ani televizním seriálům se nedostanou, jak je desetiletí dlouhé. Ty chcete také připravit o dotace, o zaměstnání, které vzniklo pro lidskou zábavu a poučení, pro morální povznesení?!

   Vymazat
  6. V čem jsou naši umělci odlišní, než jiné profese, že je musíme dotovat? Dotuje snad někdo soustružníky, svářeče, řidiče, řezníky, prodavačky,...? Nechal bych je být, kdyby oni nechali být mne. Tu se angažují při "ochraně" přírody, tu dělají surikaty politikům, ale obecně se serou do věcí na hony vzdálené jejich řemeslu a přímo, nebo nepřímo mi ztrpčují život.

   Vymazat
  7. Kvůli pár blbcům nemůžete zničit celý obor lidské činnosti.

   Vymazat
  8. Umělci jsou svým způsobem obchodníci. Jak říkával hostinský Palivec : "Host jako host. Dej si pivo a žvaň si co chceš".
   Nemusí se mi líbit něčí názory, ale pokud jsem živ z jeho peněz, neměl bych si ho nasrat.
   Až budou mít umělci existenční starosti stejně, jako většina lidí v této zemi, nebudou mít na politiku čas.

   Vymazat
  9. 13.54
   Kdo ho chce zničit? Tím, že umělce udělám z větší části závislé na jejich umění chci zničit umění? Pak tedy ničíme všechny nedotované profese.
   Já neznám detailní rozpočty jednotlivých divadel, ale vím, že ta venkovská jsou z větší, nebo menší části provozována z rozpočtů měst. Alespoň co se týká údržby, oprav, vytápění,... Herci by si měli vydělat na své gáže, resp. platy pomocného personálu. A jak to vypadá, i to je pro některé problém.
   Až tomu bude alespoň tak, nebudou mít čas na politickou angažovanost.

   Vymazat
  10. Uvědomte si, že mluvíte jako Klaus. Umění vždy žilo z dotací. To co si na sebe samo vydělalo, nebylo většinou umění ale např. tanec holých bab okolo tyče nebo šantány, kde holky vyhazují nohy a nemají kalhotky. Divadlo většinou není lidová zábava jako kino a i kvalitní film potřebuje sponzory a dary, zvláště v zemích malých s menším jazykovým okruhem. Samofinancování divadel v Česku prostě nejde. Vy vůbec nevidíte, že v divadlech hraje i fůra kvalitních lidí, kteří se nemusí politicky producírovat a také to nedělají.

   Vymazat
  11. Vždyť je to úplně jednoduché,ať si umělci na sebe vydělají,jako každá jiná profese.Podpořit mladé nadané umělce a ne kdekterou nahatou sexbombu.

   Vymazat
 2. Identifikování, pojmenování a případná analýza příčin současných (rychle narůstajících) problémů, na základě toho pak navržení cesty jejich řešení?
  1. Identifikace a pojmenování příčin dehumanizace společnosti: Kapitalismus - nepřítomnost politické svobody a demokracie.
  2. Řešení: Politické osvobození se a demokratizace společnosti,
  Jak prosté.

  OdpovědětVymazat
 3. KSČM je před volbami jako čssd samé sliby reformy

  OdpovědětVymazat
 4. To co jsou dnes tzv umělci je výplod degenerace této společnosti. Vzdálili se lidu a národu, jsou to už jenom paraziti. Pan Dolejš umí mluvit jako kapitalistický komunista, nic neni jasné.

  OdpovědětVymazat
 5. KSČM a komunisti? Ti jsou už dávno kapitalkomunisty, sami pro sebe. A lidi jim to žerou. Kolikpak platí na příspěvcích? To Novotný kdysi "věnoval straně" mvšechny své mimořádné peníze a odměny co dostal a žil pouze ze základního platu. (mimochodem v pomkěru k průměru daleko nižším, než spousta dnešních "rafanů").

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:01 moc dobře napsané

   Vymazat
 6. Politické strany by (podle mého názoru) měly formulovat své politické vize, a měly by být schopny vyjadřovat základní hodnotovou orientaci. A to např. ta KSČM dělá.
  Hlubší analýzy příčin problémů i úspěchů, cesty a metody, jak problémy překonávat (v kontextu vývoje ve světě), by již ale měly svěřit multi-oborovým týmům odborníků, třeba i AV ČR. Žádná z existujících polit. stran nemá dostatečné zázemí v plnohodnotných kolektivech takových odborníků. Proto očekávat, že by byť i z jedné vypadlo co jiného, je bláhovost.
  Nevím, zda-li může politická strana u nás zadávat řešení odpovídajícho (grantového) projektu, a mělo by jí to být umožněno. A stát, který dnes formou grantových projektů financuje kdeco (vč. problematických či až úsměvných projektů) by asi příliš nezchudl, kdyby na to (spolu)vynaložil finance.
  Domnívám se, že by měly vyšší návratnost než ty, které jsou vkládány do projektů typu sociologických studií na téma prostitutek (těch nepolitických a nemediálních).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. KSČM formuluje hodnotovou orientaci. Jenom se jim dá, alespoň v současném personálním obsazení, obtížně uvěřit.

   Vymazat
 7. Nedávno jsem četl odpověď hudebního kritika Jiřího Černého, na otázku,proč u nás nevychází nosiče Karla Kryla. Tak prý je to proto, že vdova po K.Krylovi, držitekla autorských práv s nikým z naší hudební branže nekomunikuje Pan Černý dodává, že nechápe proč ? Dlouho jsem se tak nezasmál.

  OdpovědětVymazat
 8. Článek je velmi podnětný. Oba, pan Radim Valenčík ale i pan J.Dolejš, stojí před základním rozporem v lidském charakteru:
  SOBECTVÍ JEDNOTLIVCE proti NESOBECKÉ SPOLEČNOSTI .
  Sobectví v podstatě člověka je překonáno pouze dalším BOŽÍM DAREM - LÁSKOU rodičů k dětem.
  Přesto je jasné, že SOBECKÁ SPOLEČNOST = KAPITALISMUS nemůže být cestou do BUDOUCNOSTI = VESMÍRU. Tady Boží pomoc zřejmě končí a lidé si musí pomoci sami! Komunisté se v tom kdysi dostali poměrně daleko ale už jim došel dech.

  OdpovědětVymazat
 9. Vážený pane Valenčíku,jako potencionální volič levice patřím mezi ty,který dlouhodobě nejsou spokojeni s parlamentními levicí,kterou reprezentuje ČSSD a KSČM.
  Až na malé výjimky nic autenticky levicového zde nevidím.Nechci se vůbec zastávat poslance za KSČM Jiřího Dolejše,který za stranu vystupuje jako ekonomický expert.
  Ekonomické představy či teze Dolejše i s určitými sociálními akcenty nevybočují od ideologie neoliberalismu(...)To je pro radikálně levicově smýšlející lidi jako já nepřijatelné!Co se týče jeho vztahu k EU a NATO. Tam podle mého názoru celkem zastává střizlivý a rozumný postoj...
  Buďme zároveň objektivní.Kolik výrazných osobností,které by dokázali ve volbách oslovit masy potencionálních voličů levice(radikální a umírněnější část)KSČM a ČSSD reálně má a bylo by to na konečném výsledku vidět ?
  To stejně platí o programu či potřebném projektu,který chybí.Pouze se o něm v teoretické rovině různě debatuje.
  Mimo parlamentní ,,levici" tu existují ještě různé politické organizace, spolky a iniciativy,které se deklarují levicové nebo socialisticky.
  Relevantní politickou sílou,ale nejsou.
  Ideově a politicky jsou rozdělené zhruba na dvě části:nacionálně konzervativní a internacionálně humanistická.
  Spousta členů a funkcionářů ČSSD i KSČM by si hlavně měla podle mého položit otázku:proč vlastně do strany vstupovali.To platí rovněž pro Vás i Jiřího Dolejše. Každý z vás by si měl přečíst knihu sedmnácti intelektuálů, renomovaných sociologů, politologů a filozofů -Velký regres a pořádně se zamyslet.

  OdpovědětVymazat
 10. Pan Jiří Dolejš, přijde mi, je nikoli formátem, ale tendencí i snahou takový ten český Eduard Bernstein. Kam to vede je vidět na německé SPD.

  OdpovědětVymazat
 11. Pane Valenčíku, které strany jste členem? Vedral jste se k socanům. Ty má hrobník na lopatě, snažte se jim pomoci. Komunisty nechte být. Jinak to vypadá, že vaše dobré rady jim mohou ublížit.

  Komu se komunisté nelíbí, ať je nevolí a vybere si slizáka Bohouška. Teď je ten hloupý chlapec netrpělivý. Chtěl by se zbavit Andreje a nejlépe dnes. My čekáme na vyrovnání mezd a platů čtvrtstoletí, ale s Bohouškem a s vámi se toho nedočkáme. Čest práci.

  OdpovědětVymazat