Reklama

.

.

úterý 9. května 2017

Dvě polopravdy, co se měly stát pravdou: USA osvobodily Evropu od Hitlera a Vlasovci Prahu od nacistů, kde to měl zařídit Hitlerův podržtaška generál Vlasov, jeho Komitét pro osvobození národů Ruska a Ruská osvobozenecká armáda…

Břetislav Olšer
9.5. 2017   Rukojmí
Tak jsme opět slavili výročí Pražského povstání, které mělo hypoteticky dva účelové důvody svého vzniku; Češi jako Protektorát Böhmen und Mähren byli jedním z hlavních zbrojařských kolaborantů nacistického Německa a věděli v květnu 1945, že Rudá armáda je už v Berlíně, Hitler byl kaput a bylo na čase povstat, obětovat své životy a zachovat tím své zbabělé vlasti její tvář...

Navíc „důvěryhodné“ prameny uvádějí, že Prahu neosvobodila Rudá armáda, nýbrž Vlasovci... A je zde proto druhý účelový moment; pro jistotu si naši presstituti nechávají pro sebe, kdo to byli Vlasovci a že jen z nouze ctnost je přinutila změnit kabát a v posledních dnech 2. sv. války vypočítavě zradit podruhé – napřed to byl SSSR, poté jejich nacističtí vůdci, proti nimž se však obrátili právě při Pražském povstání… Dle rčení: Po upotřebení zahodit...

Generál Vlasov s nacistickými vojáky...


Začněme Prahou roku 1945 a jejím únorovým americkým bombardováním. jež bylo podle pilotů důsledkem chyby v navigaci; prý tragický omyl, když si američtí piloti údajně spletli Prahu s Drážďany. Ne náhodou to proto mnozí považují za zločin, který nesnese žádnou omluvu. Za jasného počasí, ne v mlze, jak se vymlouvali, totiž padaly bomby též na místa, kde nebyla žádná vojenská technika ani žádný průmysl, důležitý pro skomírající nacistickou armádu.

Znovu začaly bomby padat na Prahu 25. března 1945; bylo to za měsíc už podruhé a lidé po minulé zkušenosti věděli, že Američané bombardují plošně. Při tomto útoku bylo usmrceno 235 osob a dalších 417 bylo zraněno. Celkem bylo v Libni a Vysočanech zničeno nebo vážně poškozeno na šedesát továrních objektů. V sutiny se proměnily Českomoravské strojírny, Českomoravská Kolben-Daněk, Vysočanská mlékárna, hlavní sklady firmy Julius Meinl, továrna na stroje bratří Prášilů, Ottova chemická továrna, libeňský lihovar, parní mlýny Františka Odkolka nebo továrna na celuloidové zboží a další "vojensky důležité" podniky…

Během půldruhé hodiny přes poledne dopadlo na Prahu 12 tisíc bomb o průměrné váze 250 kilogramů. Krutou daň si bombardování vybralo také mezi obyvateli obcí Letňany, Satalice, Kbely a Čakovice, které v roce 1945 ještě ležely za hranicemi Prahy.


Následky bombardování "průmyslového centra" Prahy...

Nyní pohled do historie, která se týká Vlasovců; po přepadení SSSR nacistickým Německem (operace Barbarossa) padly do zajetí miliony sovětských válečných zajatců různých národů (tedy nejen Rusů). Jejich národní a politické smýšlení bylo různé, část zajatců nesouhlasila se Stalinovým režimem, mnoho z nich bylo zdrceno tím, že Stalin se zajatců zřekl a považoval je za zrádce.

Postupně se z těchto zajatců formovaly různé dobrovolnické i pomocné jednotky, divizemi Waffen-SS počínaje a zásobovacími a pracovními jednotkami konče, například Turkestánská legie, Legie Volžských Tatarů, Ázerbajdžánská legie, Gruzínská legie a další. Vznikaly i ruské bojové jednotky - 1. ruská národní armáda, 599. ruská brigáda, Ruský ochranný sbor, XV. kozácký jezdecký sbor a další.

Poté byl nacisty zajat sovětský generál Andrej Andrejevič Vlasov, který se postupně stával ústřední postavou těch, kteří nenáviděli komunistický režim v SSSR a chtěli proti němu bojovat. Během roku 1943 získával své další spolupracovníky a snažil se ve spolupráci s německými nacisty vytvořit proněmecké ruské bojové jednotky.

Generál Vlasov a příslušníci Ruské osvobozenecké armády v uniformách Waffen SS.Zdroj: Wikipedia

Dne 14. listopadu 1944 byly v Praze ustanoveny Komitét pro osvobození národů Ruska (KONR), kterému předsedal generál Andrej A. Vlasov, a tzv. Ruská osvobozenecká armáda (ROA), jejímž základem byly již dříve zřízené dobrovolnické útvary složené z občanů Sovětského svazu. Ve výcvikových táborech v Německu postupně vznikla první a posléze i druhá divize ROA, kterým velel plk. Sergej Bunjačenko. Ve svém Manifestu Vlasovův KONR oslovoval národy Ruska, aby je přiměl v boji proti SSSR, ale též předpokládal uzavření míru s Německem a vytvoření svobodného Ruska bez bolševiků.

Byla snaha ze strany Německa využít každé možnosti; tak se iniciátorem výstavby leteckých sil Ruské osvobozenecké armády generála Vlasova stal bývalý německý letecký atašé v Moskvě generál letectva Aschenbrenner. Jako velitele letecké jednotky prosazoval bývalého sovětského letce Viktora Ivanoviče Malceva. V jednotce viděl vítanou posilu pro řídnoucí personál Luftwaffe (zejména na východní frontě).

Argumentoval příkladem armádní skupiny „Střed“, která již v roce 1942 vytvořila ze skupiny bývalých sovětských letců jednotku pilotů, navigátorů, radistů a mechaniků Heeresgruppe Mitte. V roce 1943 přeletělo na německou stranu 66 sovětských letounů a v první čtvrtině roku 1944 ještě dvacet.... To byli Vlasovci, patologičtí zrádci kohokoliv a čehokoliv

Vlasov si podává 16.9.1944 ruku s Himmlerem...

Od 30. dubna 1945 začali navazovat představitelé ROA již oficiální kontakty s českým odbojem, který zvažoval jejich účast na připravovaném povstání v Praze, a jenž se s nimi nakonec dohodl na pomoci. Dne 5. května se začaly přesunovat jednotky ROA do Prahy, kam dorazily v brzkých ranních hodinách o den později. Vlasovci, jak byly jednotky nazvány díky jejich veliteli generálu Vlasovovi, obsazovali pod velením Sergeje Buňačenka v Praze důležité opěrné body a uzly a ovládli velkou část Prahy a jejího předměstí.

V noci na šestého května se povstalci pustili do stavby barikád po celém území Prahy. Podle některých údajů jich byl ke dvěma tisícům po celé Praze. Obránci měli často pouze lovecké pušky nebo ruční zbraně, ukořistěné pušky a samopaly a občas se objevil nějaký lehký kulomet či pancéřová pěst. Posilou barikádám byly až oddíly Vlasovců, kteří měli ve výzbroji i těžkou techniku... sovětskou...

Během povstání vjela do Prahy 1. divize Ruské osvobozenecké armády a přidala se na stranu povstalců. Byli to právě tito vojáci, kdo měli velký podíl na úspěchu akce, dokázali zadržet útok Němců a postupně je z Prahy vyhnat. Smíchov, Hradčany a Ruzyni zbavili Němců a pokračovali v útoku na druhý břeh Vltavy. Aby se Vlasovci v německých uniformách na honem odlišili od wehrmachtu, připevnili si na ně odznaky ROA a na čepicích měli bílomodročervené kokardy, jaké používala carská armáda.

Generál Vlasov, jemuž teklo do jeho zrádcovských bot, v zoufalství poslal sovětskému velení depeši: „Mohu udeřit do týlu pražského uskupení Němců. Podmínkou je, aby bylo odpuštěno mně a mým lidem.“ Odpověď nikdy nepřišla. Přesto se v divizi rozšířily zvěsti o tom (jsou dokonce písemná svědectví pamětníků), že Stalin slíbil amnestii pro všechny účastníky vlasovského hnutí za předpokladu, že vstoupí do ozbrojeného boje proti německým vojskům.

Když pražský rozhlas prosil o pomoc a Revoluční národní výbor v Plzni proto zveřejnil 6. května 1945 výzvu „Na pomoc bojující Praze“, občané Plzně na výzvu reagovali bleskově. Velení USA bylo z české strany požádáno o zapůjčení automobilů pro přepravu dobrovolníků do Prahy a také o některé zbraně. Velení americké armády nejenže takovou žádost odmítlo, ale odjezd dobrovolníků na pomoc Praze zakázalo. Po příchodu vojenských jednotek USA do Plzně totiž americké velení města Revoluční národní výbor v Plzni zrušilo… http://www.rukojmi.cz/clanky/3826-aktualni-pripominka-slov-ucitelky-stepanove-spojene-staty-osvobodily-evropu-od-agresora-hitlera-naucte-se-dejepis-poucila-nas-s-tim-ze-desetilete-deti-ji-take-zadaly-aby-v-televizi-zminila-vzkaz-at-uz-u-nas-skonci-komunismus

Vlasovci při osvobození Prahy v květnu 1945

Večer 7. května byla městským rozhlasem v Praze odvysílána zpráva České národní rady, v níž bylo oznámeno, že se české velení naprosto distancuje od akcí vojáků generála Vlasova... V České národní radě tak začátkem května 1945 probíhala bouřlivá diskuse, jak se k vlasovcům zachovat. Jejich pomoc byla důležitá, ale zároveň byla známa jejich minulost.

V živé paměti bylo listopadové přijetí generála Vlasova u K. H. Franka v den slavnostního zasedání a ustavení Komitétu pro osvobození národů Ruska (KONR), konaného pod záštitou předních činitelů nacistického okupačního režimu a SS. Proto oficiální velení povstání odmítlo Vlasovce přijmout a naopak nařídilo Buňačenkovi, aby svá vojska z Prahy odvedl.

Nebylo stále jasné, jestli americká vojska obsadí Prahu, ani jak se Američané zachovají vůči ROA. Domnívali se původně, že Američané dorazí do Prahy dříve, než Rudá armáda. To byl také pravděpodobně hlavní důvod, proč se Vlasovci do osvobození Prahy pustili. Jenže Američané se zastavili na pomyslné demarkační linii v okolí Plzně. Z Krušných hor už mířila k Praze Rudá armáda… S vývojem událostí bylo zřejmé, že Praha patří do sféry vlivu SSSR a od ROA se začaly distancovat i české orgány.

ČNR se 7. května rozhodla odmítnout její další pomoc a tak Vlasovci 8. května v ranních hodinách Prahu opustili; odešli i se zajatými Němci, kterým zase vrátili zbraně; odešli obojí do území amerického vlivu... Vlasovci se projevili jako patologičtí zrádci, kteří doufali, že se pomocí při Pražském povstání vykoupí ze svého osudu, který je stejně neminul. Chtěli se prostě vymanit z bezvýchodnosti německého zajetí tím, že „prostě převlékli kabát“ a sloužili Hitlerovi…Časně ráno 9. května dorazily do Prahy první tanky Rudé armády a začaly jejich první střety Němci, kteří dosud Prahu neopustili. Většinu z nich tvořili příslušníci SS, konkrétně špičkové divize Das Reich a 44 divize SS Pancéřových granátníků…

Seznam lidí, kteří zemřeli před 72 lety na pražských barikádách mezi 5. až 9. květnem má 2898 jmen, mezi padlými bylo i mnoho neevidovaných mimopražských bojovníků, přes 300 Vlasovců a více než tisíc Němců... Přibližně sedm set vojáků Rudé armády padlo při dobývání Prahy, ale „jen“ třicet jich zemřelo ve vnitřní Praze. Jedněmi z těchto obětí byli i tankisté prvního tanku, který vjel do Prahy a byl zničen na Mánesově mostě.

Dnes s velkou pompou slavíme den osvobození. Samozřejmě zásluhou US Army. Proč nikdo z presstitutů nenapíše, že americká vojska Prahu a další města bombami zasáhla i v čase, kdy bylo jasné, že se válka chýlí ke konci a nacistické Německo je de facto poraženo. Byla likvidace českých průmyslových a chemických podniků, či důležitých dopravních uzlů záměrem nebo omylem? Skutečný důvod? Američané chtěli zničit budoucí konkurenci, která se mohla dostat do rukou Sovětům.. Inu, Pražské povstání nám dnes zhořklo dvěma polopravdami, co se měly stát pravdou: USA osvobodily Evropu od Hitlera a Prahu od nacistů Vlasovci; měl to v rukách Hitlerův podržtaška generál Vlasov, jeho Komitét pro osvobození národů Ruska (KONR) a tzv. Ruská osvobozenecká armáda (ROA)... Účelová zrada na druhou, kterou podnes zneužívají osoby ducha mdlého v čele s učitelkou Štěpánovou z Brna...

22 komentářů :

 1. Najvýznamnejší európski lídri sú bezdetní. Nemecká kancelárka Angela Merkelová, holandský premiér Mark Rutte, a nový francúzsky prezident Emmanuel Macron, švédsky premiér Stefan Löfven, luxemburgský premiér Xavier Bettel a predsedníčka škótskej vlády Nicola Sturgeneová.

  Kým lídri Európy nemajú potomstvo, zdá sa, že ich ani netrápi budúcnosť ich kontinentu. Nemecký filozof Rüdiger Safranski píše:


  “pre bezdetných je myslenie v termínoch budúcich generácií menej relevantné. Preto sa správajú čoraz viac tak, ako keby oni mali byť tí poslední a vidia samých seba ako to posledné ohnivko na reťazi.”

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím s Vámi, ještě jste sem s klidným svědomím mohl dosadit HAVLA.

   Vymazat
  2. Je jich víc. Taky JUNKER. Po nich potopa...

   Vymazat
 2. Vlasov nás měl osvobodit hlavně od Stalina! Místo toho ho Západ zradil ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. od Stalina? Stalin nastavil takové parametry společnosti, že paraziti by byli brzo zlikvidováni, ale nepodařilo se mu to dotáhnout, protože byl pravděpodobně otráven. Po jeho smrti začali elity pomalu otáčet (například zpočátku musel být ve vedení podniku někdo z kolektivu pracujících ... salámovou metodou krok za krokem až ke zrádci Gorbačovovi). Stalin i tak zajistil východní Evropě 50.let míru a prosperity a de fakto i celému západu, který musel vyjít lidem vstříc (protože začali ukazovat, jak to, že horník v Rusku se má takhle) a nemohli si dovolit nechat umírat lidi hladem jako v USA ve třicátých letech. Ve skutečnosti socialistický blok vyhrál, což Vám potvrdí každý skutečný analytik (nezaměňovat s propagandistou), ale odevzdáním východu si západ prodloužil život až do teď, protože to bylo letadlo. Teď s nástupem Trumpa to končí, protože už není možné hrát hru Titanik (letadlo), kdy hrstka bude vlastnit všechen majetek a ostatní budou hladovět k čemuž to spěje (podle přísloví sytý hladovému nevěří)

   Vymazat
  2. Gratuluji vám za pravdivou analýzu, bohužel hlupáci odkojeni štvavou stanici "Svobodná" Evropa a protektorátní ČT vám neuvěří !

   Vymazat
  3. Generál Vlasov byl zrádce jak SSSR,tak
   později Němců.Vlasovci se skutečně tady
   zapojili do bojů proti Němcům,aby sami
   mohli utéct před Rudou armádou.Dostali
   se sice k Američanům,ale ti je poslali
   do sovětské zóny,kde byli likvidováni.
   Historie se nemá překrucovat ani jedním
   směrem bez ohledu,zda mi to vyhovuje či
   ne.Hlavní zásluha ale patří SSSR a druhá
   fronta byla otevřena proto,že se Britové
   a Američané báli,že SSSR zaplaví celou
   Evropu.To byl důvod otevření druhé fronty.
   Petr Majevský

   Vymazat
  4. 18:53 Člověče, vám to ale pálí, proboha co máte za povolání ? Není vás škoda ???? Věřím, že v TOP, nebo ODS by se určitě našlo slušně placené místečko.

   Vymazat
  5. 18:53 ty hajzle podívej jse na Československý filmový týdeník tam je pravda kterou neumlčíte

   18:57 co tu cituješ fašistu leona degrelleho a odstavec knihy tažení v Rusku typický pohled na méněcennou rasu já tu knihu mám fašistický parchante

   Vymazat
 3. Staroměstská radnice vyhořela až za Pražského povstání

  OdpovědětVymazat
 4. Tento článek by se měl stát povinnou součástí učebnic dějepisu. Mnohým přemýšlivým mladým lidem by to možná napomohlo objasnit reálnou skutečnost bez nánosů politické korektnosti, falešného usmiřování a záměrného zkreslování historických faktů.
  Vl. Vašek

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Myslí od pindíka k marijánce, jsou in a cool. Kdo chce najít reálnou skutečnost, ten ji najde. Třeba ne úplně všichni, ale většina, základem je duševní lenost a pohrdání starými lidmi a jejich poznatky - podotýkám, že mezi ně zatím nepatřím.

   Vymazat
 5. Stejně hanebně US osvoboditelé na samém konci války vybombardovali i Kralupy a Kolínské podniky i jejich železniční uzly. Bylo to svérázné poděkování za naši účast v bitvě o Anglii, severní Afriku, existenci 1. armádního sboru v SSSR, a zejména za to, do čí sféry polit. vlivu jsme se po válce měli dostat.
  Součástí anglo-sionistické politiky byla vždy špinavá účelová řešení. V tomto případě, naškodit budoucímu nepříteli, jak jen ještě bylo možné.

  OdpovědětVymazat
 6. Pro 18:53 A nemohl jsi svou hloupost popsat trochu
  slušněji. V.J.Horák

  OdpovědětVymazat
 7. 1. Prahu osvobodila 9. května 1945 Rudá armáda.
  To je prostě fakt, který nelze zpochybnit.
  V okrajových částech se bojovalo ještě v podvečer.
  2. Že si pražáčci povstáním zadělali na průser, když uzavřeli Němcům trasu pro útěk do amerického zajetí, to je taky fakt.
  3. Že povstalcům pomáhaly Buňačenkovy jednotky je taky fakt.
  4. Že byli Vlasovci donuceni odejít je taky fakt, politika je politika. Byli by pochytáni a odsouzeni.
  5. Pokud jde o Gončarenkův tank číslo I-24, zahynul pouze jeho velitel. Nejpravděpodobněji cihlou, vyraženou granátem z Hetzeru, který "líznul" věž jeho tanku a trefil dům za ním. Tankový předvoj v počtu tří T-34-85, dojel do Prahy brzy ráno, ale do centra jel přes Klárov až kolem deváté hodiny, takže je možné, že po prvních oslavách s barikádníky posádka polevila v pozornosti. Vždyť byli nevyspaní, měli za sebou nepředstavitelnou cestu. Gončarenko údajně seděl v otevřeném poklopu, což se mu stalo osudným. Tank navíc ujel dalším dvěma a posádka pravděpodobně přehlédla výstrahu povstalce g. Kaše, který na ně před Klárovem mával, že jsou tam Němci. Nicméně ze čtyř Hetzerů, které napadly sovětský tank, byly dva zničeny druhými dvěma sovětskými tanky. Zbylé dva Hetzery stihly ustoupit do uliček a jejich posádky utekly. Oba zbylé tanky I-23 a I-25 následně zajistily vjezd do centra a první z nich vjel na Staroměstské náměstí.
  Samotný tank I-24 zůstal stát na Klárově, ale podle fotografií nebyl poškozen. Je na něm pouze rozeznatelný šrám na věži, kde se svezl německý granát a uražený levý blatník, což je jen kus plechu, pás pod ním je však v pořádku.
  Oba zničené Hetzery jsou rovněž dostupné na fotografiích.
  Tank I-25 lze rozeznat obsypaný lidmi například na fotografii z Náměstí republiky.

  OdpovědětVymazat
 8. Při osvobozování Československa zahunulo 140 tisíc rudoarmejců a 119 spojenců. je proto zcela logické, že největší zásluhu na konci fašizmu mají na našem území Američané. Říkala to i ČT několikrát denně a já této pravdomluvné mediální žumpě věřím každičké slovo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano o tom není pochyb, pokud toto tvrzení vydá ČT. Díky USA jsme na světě a žijeme v pravdě a lásce.

   Vymazat
  2. 21:05 nejen to, za bídu a zaostalost carského Ruska může zejména Lenin se Stalinem.

   Vymazat
 9. Zejména co se Stalina týče, samotní Rusové moc dobře vědí, víc než lidé tady na západě, že jeho doba byla strašlivě krutá, ale přesto se na něj nedívají jednoznačně negativně. Z toho našeho západního pohledu to může připadat divné, ale je to spíš naše chyba, než jejich. Jsme příliš ovlivnění západní evropskou propagandou, která nás nutí pohlížet na tuto ruskou epochu jednostranně. Ve skutečnosti totiž:

  1. Rusové ve své většině si uvědomují, že stalinův režim byl nepřiměřeně krutý, ale zároveň to nepřikládají za vinu jenom jemu;
  2. ne všechno, co se na západě přičítá Stalinovi, jde skutečně na jeho triko, prokazatelně mnohé z toho jde na triko okolností na Stalinovi nezávislých, často dokonce v přímém protikladu ke Stalinovu úsilí;
  3. zběsilý úprk za hospodářským rozvojem, naprosto bezohledný k obyčejným lidem a jejich osudům, dnes mnozí Rusové chápou jako nutné zlo, kvůli hrozbě velké války a právě to se v jejich očích i potvrdilo, vždyť není pochyb, že bez těchto až neuvěřitelných výsledků rozvoje, by Sovětský svaz proti Němcům neměl žádnou šanci.

  Je otázka, čí pohled je pokřivenější, tendenčnější, jestli ten vypjatě patriotický ruský, kdy pro rusy vlast je оте́чество, což přímo odkazuje na úctu k předkům, nebo ten sluníčkářský západoevropský, vulgárné individualistický.
  Nechci předjímat, který pohled je komu z vás bližší, a už vůbec ne doporučovat nebo stranit.

  OdpovědětVymazat
 10. Poslední žijící parašutista gen.Klemeš byl radiotelegrafistou a na konci války údajně udržoval spojení povstalecké ČNR a velení Bartoš s ůstřednou v Britanii, které tak mohli koordinovat akce se západními spojenci. Přímé spojení na Východ ČNR podle žádných pramenů neměla. Nikde jsem nenašel podrobnější odborné historické analýzy těchto aspektů.

  OdpovědětVymazat
 11. že bol Stalinov režim krutý je hovadiny - od roku tuším 1921 do roku 1991 bolo popravených kvôli politike cca 320 000 občanov CCCP - oficiálna štatistika zverejnená v minulý rok - najviac sa na tých hlúpostiach podpísal soLŽEnicin - v rámci boja proti prostitúcii, krádežiam a podobným kapitalistickým "prehreškom " bolo odsúdených a zaradených na prevýchovu cca 5% obyvateľstva CCCP - medzi obete sa nerátajú tí, čo zomreli prirodzenou smrťou, ale sú medzi nim aj tí, čo dostali za svoju prácu vyznamenania - samozrejme - a to sa deje aj dnes, že si takýmto spôsobom vybavovali účty aj miestni - cárici - dnes stačí, že ťa vykopnú zo zamestnania a pošlú exekútora - a skapeš, ba dokonca sa nedostaneš ani do štatistiky, v rámci CCCP nebolo po VOSR nič, len bieda a hlad, a kde sú Rusi dnes - za to všetko vďačia sebe a Stalinovi - ako povedal - Stalin, je tu cieľ, a ten musíme dosiahnúť, inak zhynieme ... a dosiahli ho, a my sme pravdou a láskou dosiahli štatút kolónie - ste spokojní a nechajte Rusko tak, nič vám nedlhuje, a o vašu vďaku už nestojí -

  OdpovědětVymazat
 12. Miroslav Novák10. května 2017 18:14

  Pane Olšere,
  můj otec byl železničář,celou válku pracoval v odboji a tam vstoupil do KSČ.Pátého května 1945 byl na barikádách, kde setrval až do devátého května. V roce 1951,vystoupil na protest proti politickým procesům z KSČ.Nebyl zbabělec.Kdybych Vás nyní měl vedle sebe, nakopal bych Vám prdel až by Vám z ní lítaly cáry. \jinak článek výborný a veskrze pravdivý.Bohužel současný vzdělávací system je soustředěn více na ideologické projekty typu "evropské hodnoty".

  OdpovědětVymazat