Reklama

.

.

úterý 9. května 2017

Hodnocení situace české vlády Krátká analytická reakce (13021)

9. 5. 2017 Agentura EXANPRO
Situace české vlády, jež dospěla až do stavu, kdy český premiér Sobotka na sebe strhává pozornost řečněním o demisi, vychází ze tří dlouhodobých negativních faktorů (viz dále v textu). Všechny tři negativní faktory se prolínají a vztahují se k předsedovi české vlády, což ale neznamená, že ostatní členové vládního kabinetu jsou bez politického a morálního poskvrnění. Je to však primárně premiér, jenž by měl udávat tempo a směr činnosti celé vlády, čímž největší měrou ovlivňuje její stav. Patří sem rovněž příkladný a poctivý výkon vlastní funkce ve prospěch národních zájmů a bezpečnosti a prosperity vlastních občanů. Tím se ale dostáváme k jádru věci, neboť Bohuslav Sobotka tyto hodnoty upozaďuje a velmi neskrývaně je podřizuje svým osobním politickým ambicím.

Prvním a prakticky jediným cílem Sobotky je po nadcházejících volbách zůstat ve vedoucím postavení země a společně s tím pochopitelně i ve vedení České strany sociálně demokratické (ČSSD). Tak lze shrnout celé jeho působení či snažení ve funkci předsedy vlády České republiky. Sobotkovo vystupování je trvale účelové a prospěchářské (podobné rysy tohoto vystupování lze nalézt i u ostatních členů vládního kabinetu: primárně u obou vicepremiérů Babiše a Bělobrádka, a dále u ministrů Chovance, Stropnického a Zaorálka). Avšak ještě horší na tom je, že jemu samotnému ani jeho stranickým kolegům vůbec nevadí, že tímto naivně licoměrným vystupováním zcela zjevně snižuje nejen vlastní kredit, ale taktéž kredit celé ČSSD.1) K častým neshodám ve vládě se vždy prostřednictvím médií vyjadřuje zavádějícím způsobem, přičemž se nemotorně vyhýbá pravému pojmenování stavu věcí a rozhodnému a spravedlivému jednání, jaké bychom od českého premiéra očekávali.2) Pracovníci médií se pak předsedy vlády a jeho spolustraníků dotazují na všechno možné, ale nikoli na konkrétní a přímo související věci, jež vyplývají ze Sobotkova chování a z jeho vyřčených slov (což je pro novináře velmi užitečný důkazní materiál a stavební kámen pro jejich další postup). Namísto toho se neustále obracejí na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, jehož Sobotka opakovaně obviňuje a táží se ho na to, na co by se měli ptát právě premiéra. A obráceně po Babišovi nepožadují odpovědi na zásadní záležitosti. Je to celé zamotané a pracovníci médií působí dojmem, jako by se neuměli důsledně a profesionálně ptát a jako by své otázky (když už nějaké vymyslí) nedokázali položit těm správným osobám.3)

Negativní faktory neboli slabé stránky premiéra Bohuslava Sobotky:


Faktor 1


Schopnosti Bohuslava Sobotky nedosahují úrovně pro zastávání funkce předsedy vlády. Chybí mu vlastnosti vedoucího či řídícího pracovníka. Nedokáže vést skupinu politiků a motivovat je ke společným úspěchům pro českou zemi. Jeho mluva je mdlá a nezní upřímně. Nerozhoduje se promyšleně o politických záležitostech, ale naopak se až příliš snaží pouze politicky přežívat.4)

Faktor 2


Hysterická snaha ustavičně a veřejně podkopávat nebezpečného rivala v politickém klání, a to na úkor pozitivního prezentování vlastní politické strany, české vlády a činnosti prospěšné pro český národ. Obavy z toho, že ČSSD skončí ve volbách až jako druhá politická strana za hnutím ANO, vedou Sobotku k činnostem, jež ČSSD a jeho osobu ještě více poškozují, a naopak nahrávají politickým soupeřům. (V současné situaci odhadujeme, že ČSSD skončí ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR nejlépe jako třetí.)

Faktor 3

Bázlivost a vypočítavost přijmout personální rozhodnutí ohledně prohřešků svých podřízených ve vládním kabinetu. Naopak lehkomyslná teatrálnost při odvolávání ministrů z vlastní strany, a to jenom proto, aby veřejnosti ukázal svou umělou či hranou rozhodnost v řízení státu (jednalo se o zbytečné gesto po neúspěchu v krajských volbách). Premiér Sobotka nedokázal na jedné straně odvolat ministra Hermana a vicepremiéra Bělobrádka, kteří se svým vystupováním provinili vůči němu jako premiérovi, nastavené české politice a pravidlům fungování vládního kabinetu jako státní instituci.4) Na druhé straně se zvláštním odůvodněním odvolal ministry z vlastní strany. I tento úkon se ale neobešel bez patřičného „sobotkovského“ protahování a několikatýdenního objasňování v médiích (což hodnotíme jako úsilí o co nejdelší prezentování vlastních „schopností“ v personální politice a toho, že Sobotka je skutečně „lídrem“ vládního kabinetu).

Podobně nedokázal odvolat vicepremiéra Babiše, a to i přesto, že o něm tvrdí, že porušil zákon. Je to podivné jednání předsedy vlády, který namísto odvolání svého podřízeného a/nebo podání trestního oznámení přichází zhruba pět měsíců před volbami s nápadem podat vlastní demisi a tím demisi celé vlády,5) což chce však provést až v polovině května. Nazývá to „jediným možným řešením“, ale i tak chce ještě vyjednávat. Je to opět klamné vystupování premiéra, jenž si svým počínáním rozporuje (jediné možné řešení se přece musí provést a není o čem jednat, anebo se Sobotka snaží jen dětinsky vyhrožovat a politicky vydírat?).6) Tento styl manévrování a politického vystupování je sebezničující. Už to, že to Bohuslav Sobotka nechce pochopit, ho staví na vedlejší kolej. Avšak zarážející také je, že mu to dosud nikdo z jeho spolustraníků nedokázal nebo nechtěl vysvětlit.

ZÁVĚR

Jako závěr jsme vybrali tři obecnější pasáže z již zveřejněných dokumentů, které svým obsahem srozumitelně vypovídají o stavu české politické scény a úrovni jejího mediálního pokrytí:

A) V politice a v předních funkcích jednotlivých zemí nejsou obvykle ti nejschopnější lidé, ale pouze ti, kdo vstoupili do politických stran, anebo ti, kteří se politickými stranami nechali oslovit pro výkon nějaké politické funkce (viz produkt 13001 „Zavádějící vyjadřování českých funkcionářů“).

B) Pokud politik jedná podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, činí tak bez ohledu na to, zda si svým jednáním zachová nebo získá politickou funkci. Jestliže vidina politické funkce převáží, již to není jednání podle nejlepšího vědomí a svědomí (viz produkt 12016 „Postřehy zpravodajských analytiků: Zeman kontra Sobotka“).

C) Hodnocení vedoucích činitelů by mělo být vždy založeno na tom, jaká rozhodnutí učinili, popř. neučinili, a na tom, z jakých pohnutek se tak či onak rozhodovali. Chybí ale ti, kteří by takové hodnocení prováděli. Pracovníci sdělovacích prostředků nedokáží skrýt svoji náklonnost k některým politikům a naopak vůči jiným politikům zase svoji nelibost, čímž se snižuje úroveň mediálního zpravodajství. A pokud uvažujeme přímo investigativní novináře, kteří by měli být jakýmsi mediálním hrotem, tak zjistíme, že za posledních několik let tuto problematiku postihují jen vzácně a nedostatečně (viz produkt 13001 „Zavádějící vyjadřování českých funkcionářů“).

Vývoj situace v české vládě, který začal být nazýván „vládní krizí" je jen určitou fází volební kampaně (týká se sněmovních i prezidentských voleb). Český premiér může ze své funkce měnit svá stanoviska a tím také svůj další postup. Jedná se o období obnažování morálky politiků, ale rovněž profesionality novinářů. Občanům České republiky se naskytá možnost mnohem lépe rozpoznat charakter politických činitelů (výkonných politiků i zákonodárců) a doplnit si tak chybějící dílky do obrazu české politické scény. Avšak musíme zdůraznit, že rozepře v české vládě ohledně porušení či neporušení zákona vicepremiérem Babišem nedosahuje ani z desetiny mnohem závažnějšího provinění vlády, které je součástí produktu „Česká vláda vědomě ohrozila životy českých občanů při státní operaci v Libanonu“ (produkt je připravován k publikaci). Produkt volně navazuje na dokument 12006 „Pozadí libanonské aféry s českou zpravodajskou službou“.

1) Problematikou se zabývá téma „ČSSD rozehrála prostřednictvím svého předsedy vlastní tragédii“ (viz Přehled zájmových témat, kategorie Reálné zpravodajské výstupy / Události a jevy ve světě včetně ČR).

2) Nerozhodné vystupování premiéra je popsáno v analytické trilogii počínaje produktem 13015 „Nešikovný prezident, neschopný premiér, záludný ministr a předpojatý moderátor (díl 1/3)“.

3) Ukázkou zvláštního přístupu pracovníků sdělovacích prostředků je pořad České televize „Události, komentáře“ ze dne 2. května 2017, kde se řešila otázka „demise vlády“. Rozbor pořadu spadá do zájmových témat pod názvem „Vybrané rozbory zpravodajských pořadů ČT jako ukázky zavádějícího a předpojatého přístupu jejích moderátorů“ (viz Přehled zájmových témat, kategorie Reálné zpravodajské výstupy / Zavádějící výstupy v médiích).

4) Podrobněji je Sobotkova osoba a jeho výkon v politice analyzován a hodnocen v produktu 12016 „Postřehy zpravodajských analytiků: Zeman kontra Sobotka“.

5) Jelikož vládu sestavuje předseda vlády, je přirozené, že podáním demise premiéra padají všichni členové vládního kabinetu, které si on sám vybral. Nově jmenovaný premiér si ale může do své vlády zvolit stejné osazenstvo. Při podání demise předsedy vlády má prezident tři možnosti: a) demisi nemusí přijmout (pokud se premiér psychicky nehroutí nebo nemá jiné zdravotní obtíže), b) demisi přijme a nechá vládu dovládnout v demisi, c) demisi přijme a do voleb jmenuje jiného premiéra, který si sestaví svůj vládní kabinet. Prezident je povinen demisi vlády přijmout jen v tom případě, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru.

6) Klamné vystupování premiéra bylo již předmětem produktu 12002 „Analýza klamného vyjádření českého premiéra“ ve spojení s působením zpravodajských služeb. Zpravodajský produkt 13021
Krátká analytická reakce
© 2017 Agentura EXANPRO

32 komentářů :

 1. Celym timhletim tyjatrem, Sobotka akorat kryje megapruser na MSMT!!! Umi si totiz dobre spocitat, ze po tomhle extempore padnou preference CSSD na ~10%, zatimco kdyby se propiraly kauzy kolem Breziny (znamy svymi sexualnimi skandaly s Barou Nesvadbovou, jeste jako ministr bez portfeje, Zemanovy vlady) a te namestkyne za CSSD, tak se propadnou preference CSSD, na uroven "mimoparlamentnich" stran.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ...a ono "poslanecke korytko" pro predsedu CSSD, sice neni "nic moc" ;-) , ale furt lepsi, nez byt predseda, 3mi sty miliony zadluzene, mimoparlamentni CSSD. :-)

   Vymazat
  2. ...jeste pro upresneni:
   - "...predsedu opozicni CSSD"

   - na "korytko v Bruselu", si dosadi vitezne ANO sveho "odbornika" (Telicka, Jourova, a dalsi se najdou...) rozhodne nebude duvod, davat trafiku predsedovi opozicni strany ;-)

   ...bojim se, ze preference ANO, stoupnou nejen na onech 35%, ale aby nakonec ANO nesestavovalo "jednobarevnou" vladu (>51%). (ne)Uzitecnych tydytu, se v CR najde dost.

   Vymazat
  3. Kdo by si chtel aby vyhral volby, Juro?

   Vymazat
  4. Co to je za agenturu EXANPRO? Žádá taková v obchodním rejstříku neexistuje. Je to možná jedna z 250 Babišových firem, když se zabývá místo Babiše Sobotkou, k odlákání pozornosti od skandálů, ne-li trestné činnosti Babiše.

   Vymazat
 2. 1:17
  ...bojim se, ze preference ANO, stoupnou nejen na onech 35%,...

  Ono to tak skutečně vypadá už teď.
  http://tn.nova.cz/clanek/anketa-vladni-krize-hybe-svetem-politiky-koho-byste-volili-vy.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proč se bojíte? Hnutí ANO dokázalo, narozdíl od VV, přežít bez viditelných vnitřních rozporů, a to přes to, že je od počátku pod obrovským tlakem některých zaběhnutých politických stran; a že ANO není oblíbené, je zřejmé, k neoblíbenosti přispěl mimo jiné i zákaz parlamentního výčepu :-).
   Předpokládám, že i další důvody nepopularity jsou celkem jasné, mimo jiné např. EET, nebo Babišovy plány na "odstranění IT mafie" ze hry; aplikace, systémy používané ve státní správě jsou naprosto primitivní, špatně fungující a neuvěřitelně předražené, jejich "správa" stojí stovky milionů ročně, a to bez toho, že by docházelo k jejich vývoji, místo toho se prostě "vyhodí" a koupí opět další zmetek, třeba od jiné firmy. Vzpomínám na pokus výměny systému, tuším v registru vozidel...
   Upozorňuji, nebýt A.Babiše, skoro nikdo neví o existenci korunových dluhopisů:-)!!!. Lidé, kteří takový a další tunely schválili, dnes na moralizují.
   Pravděpodobné je, že pokud nevyhraje ANO, ale lidé raději dají hlasy např. T.Okamurovi, tak ten nebude schopný ustát to, co Babiš s ANO, pravděpodobně dopadne jako V. Bárta s VV. Obávám se, že jedinou možností ke změně, v tomto případě o zefektivnění státní správy, která by, samozřejmě, měla být řízená jako firma, pokud nemá dojít k zadlužení a krachu, potom je ANO v této chvíli ta nejlepší volba, protože právě funkčnost státu zajistí peníze na jeho rozvoj, a právě strana "nenáviděná" standardními stranami (které v podstatě spolupracují, aby se udržely u moci, ale nic zásadního nemění), zajistí prostředí schopné změny. A jedinou možností jak zlepšit kvalitu života, je zlepšit systém, ve kterém žijeme.
   Ideální vůdce neexistuje, takže je třeba pracovat s materiálem, který máme k dispozici. Btw, když chce policie v USA někoho sebrat a ten člověk je "self-employed", podnikatel, pošle na něj FÚ, které naprosto spolehlivě každému něco najde. A to platí ve všech ohledech, nikdo není dokonalý. Proto veřejné kecy o morálce, mnohdy od lidí, kteří nikdy nic kromě "politiky" nedělali, takže i daně za ně poctivě platíme my všichni, začínají být nuda.
   Dejme šanci někomu, kdo se sice dal na politiku, ale není zcela jasné, za jakým účelem; protože upřímně, já, jako miliardář, bych do toho NIKDY nešel! Takže nechápu, co tam A.Babiš dělá? Někde jsem četl, že prý jde o "touhu po moci"; sorry, ale v zemi, kde vládne kapitál, nemá průměrný politik, na jakékoliv úrovni, v podstatě žádnou reálnou moc. Což je ale celkem v pořádku. Takže, kontrolní otázka, který soudruh je nejsilnější, pan Rittig, pan Bakala, pan Babiš, nebo pan Rothschild?
   Moje odpověď zní: co se mě osobně týká, žádný z nich mě nijak moc nezajímá. Ale pokud půjdu k volbám, tak volím ANO, protože jediný pan Babiš se tady angažuje osobně...

   Vymazat
  2. Anonymní9. května 2017 7:52
   „… ale není zcela jasné, za jakým účelem; protože upřímně, já, jako miliardář, bych do toho NIKDY nešel …“
   Já jako miliardář, bych se snažil přeměnit peníze na moc, která by mi dokázala vynutit nové finanční přítoky. Pokud mi jako miliardářovi není stydno sebrat 50mil., určených pro malé a střední firmy, potom ode mě můžete čekat cokoli. Třeba že si kolem svých médií vytvořím vlastní tajnou policii a budu mediálně likvidovat vlastní oponenty.
   Navíc, že budu v trvalém střetu zájmů, to může vadit jenom nějakému hnidopichovi, lidi si na to zvyknou.
   Toto lze shrnout i Vašimi slovy: „… jediný pan Babiš se tady angažuje osobně...“

   Vymazat
  3. A já, jako miliardář, bych zase šel do politiky, abych mohl moc přeměnit na peníze (na druhou, na třetí).

   Vymazat
 3. Svým hloupým přístupem se Sobotka stal nedůvěryhodným i pro ty, kteří ho dnes podporují v jeho hloupých manevrech.
  Václav

  OdpovědětVymazat
 4. Zeman "nemohl" přijít na oslavu státního svátku 8.května, ale sejít se s Babišem nebyl problém. Zároveň prezident vymýšlí obstrukce a opět svévolně vykládá základní zákon státu tak, aby z něj dělal rozhodujícího arbitra tam, kde má být pouhým vykonavatelem záměru premiéra.

  Všechny uvedené námitky proti Babišovu odvolání jsou směšné. Námitka koaliční smlouvou je nesmyslná, protože ústava a z ní vyplývající povinnosti prezidenta mají přednost před dokumentem s nejasným právním statutem a závazností. Námitka neobsazením ministerstva je také k ničemu, protože je na premiérovi, jak vyřeší řízení ministerstva - zda jej bude například přechodně řídit sám. A konečně námitka lhůtou je bezpředmětná z toho důvodu, že záměrem autorů ústavy bylo, aby prezident v podobných případech vyhověl žádosti premiéra neprodleně.

  Zatímco je tedy Babiš v podezření, že spáchal trestný čin, Zeman se dostává do podezření rovněž - v jeho případě z toho, že záměrným zdržováním odvolání ministra trestný čin pomáhá krýt.

  Je zřejmé, že nadešel čas k podání ústavní žaloby na prezidenta, který si (a zdaleka ne poprvé) uzurpuje pravomoci nad rámec ústavy a nyní je dokonce v podezření, že napomáhá trestnému činu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdy bude souzen a po právu odsouzen za OKD? Proč ještě běhá na svobodě? Kde je v ústavě explicitně napsáno, že VY máte vždy pravdu, i když ji nemáte?

   Vymazat
  2. Myslel jsem samozřejmě defraudanta Sobotku.

   Vymazat
  3. Pokud je Babiš v podezření, že spáchal trestný čin, tak je asi Sobotka stejně tak v podezření, že spáchal trestný čin ohledně prodeje OKD. Podezření ještě neznamená skutek trestného činu, že?

   Vymazat
  4. ..prohlásil Janda.

   Vymazat
  5. Člověče, pan prezident svým jednáním dokazuje, že je způsobilý reálně posoudit situaci, jen nechce podporovat Sobotkovu trapně ujetou volební kampaň. Když někdo může blafovat bez následků demisemi, proč by nemohl někdo jiný na to reagovat? Myslím, že pan Babiš odstoupí sám, v podstatě tím jen získá, a zároveň ušetří prezidenta Zemana další účasti v tomto přihlouplém divadle, jinak celkem kvalitního úředníka s kulatým razítkem, pana Jaceňuka Sobotky.

   Vymazat
  6. pro : Anonymní9. května 2017 7:13

   Pane, co vy jste vlastně zač? Na ty moudra jste přišel sám? Asi jo, soudě podle "náklonosti" k Zemanovi. Ovšem více z vás číší naivita a chuť zkonzumovat vše, co se vám předloží! Vy z toho uděláte hotovou věc, ale stylem plivance na osoby neoblíbené.

   Oč vlastně jde? Haníte Zemana, že se "nezúčastnil" oslav. ale na Babiše si čas udělal.

   Pane, již v POLOVINĚ BŘEZNA bylo známo, že na oslavách bude presidenta republiky zastupovat předseda Senátu.

   Co se týká Babiše, Když by spáchal trestný čin, jistě už by byl v hledáčku policie. Jestliže je podezření, tak by mělo být založeno na věcných faktech. A jelikož asi nikdo nemá VĚCNÁ fakta, tak se krmí národ jen pouhým podezřením. Když je Sobotkovo podezření tak vážné, tak se už před třemi lety měl obrátit na policii a nechat to na ní.

   Je čas navštívit psychiatra, aby jste si náhoddou neublížil, nebo neškodil okolní.

   Vymazat
 5. Agentura EXANPRO = "Bývalí a současní příslušníci bezpečnostních a zpravodajských agentur s převážným původem ze zahraničních zemí." ..... ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ...pokud mají odpovídající vzdělání a základní znalost jazyka českého, je to v pořádku. Mají zde asi méně známých, takže dochází k menšímu úniku iformací :-).

   Vymazat
  2. A kdo jste vy "Jane Kopecký", že jste tak informován ?

   Vymazat
 6. Myslím, že prezident Zeman chce asi prohrát svoje volby. Jestliže mu ústava nařizuje , že musí , pak tedy musí. Sobotka se nechal vyprovokovat p. Kalouskem a Fialou k odvolání p. Babiše a ti se mu teď chechtají a budou sbírat politické body, a tím pan Sobotka na úkor své strany nahrává voliče panu Kalouskovi. ČSSD byla vždy zrádcovská strana - vždy se zpronevěřila svému programu - jde jim jen o svá koryta a rozkrádání státního rozpočtu. Snad voliči pochopí co jsou zač. Vidím to na koalici ANO + ODS a bude záležet na p.Fialovi koho bude chtít přibrat jestli KDU nebo TOP 09.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zkuste se na to podívat s odstupem. B.Sobotka nepřihrává své dosavadní voliče svému dlouholetému komplici ing. Kalouskovi, on je posílá především k Babišovi.
   Nedivil bych se tomu, kdyby dosavadní jednání B.Sobotky nebylo zapřičiněné jeho dobře známými charakterovými a rozumovými vlastnostmi, ale spíš odměnou od A. Babiše.
   Viz nebožtík Gross. I takový "chytrák", jakým B.S bezpochyby je, si dokáže spočítat svoje kariérní šance po parlamentních volbách.

   Vymazat
  2. Prezident musí odvolat na návrh předsedy vlády bez zbytečného odkladu. Zbytečným odkladem není snaha zvážit všechny dopady a případně nalézt kompromis, zvláště v případě, že je navženo odvolání nejúspěšnějšího ministra úspěšné vlády. Kolik předvolebních slibů splnil Sobotka a jeho ministři? Žádný. Zvýšení mezd jde na úkor podnikatelů, zvýšení důchodů bez dopadu na státní dluh je díky Babišovým krokům. Babiš slíbil dosažení vyrovnaného nebo přebytkového rozpočtu a to po 3 letech splnil. I jím navržení ministři jsou hodnoceni v žebříčcích v horní polovině, zatím co premiér klesl pod průměr (SANEP). Navíc musí president posoudit dopad porušení neobvyklého ujednání koaliční smlouvy ze strany premiéra. To všechno chce čas a další rozhovory. Proto určil časový odklad po návratu z Číny. Dejme mu možnost konzultací s ministry, kteří s ním jedou. Při Sobotkových veletočích je možné, že po 18.květnu vše bude jinak.
   Ivana

   Vymazat
  3. Anonymní9. května 2017 11:23
   „Babiš slíbil dosažení vyrovnaného nebo přebytkového rozpočtu a to po 3 letech splnil.“
   Dáma si z nás zřejmě dělá prču. Již to zaznělo na posledních OVM a níže to přikládám z jiného zdroje (http://www.czechfreepress.cz/ekonomika/ceska-republika-zeme-bez-sanci.html), Babišův „přebytek“ vyústil do dalšího zvýšení zadlužení:
   „… skóre pravicových vlád ještě „vylepšil“ o meziroční nárůst zadlužení země o8,5 % z 1538 mld. na 1668 mld. Už se nelze neustále vytáčet. Dnešní stav ze 7. května činí již 1.726.209.213 Kč.“
   Očekávání, že Babiš spasí naše finance, je bohužel dosti na vodě. P.K.

   Vymazat
 7. ani jednu stranu z vládnoucích nevolit

  OdpovědětVymazat
 8. Co je to za státní svátek. Bojové operace na našem území skončili až asi 11. května. Jinak den osvobození 9.51945 byl zrušen pouze jako truc podnik proti SSSR. A od té doby nám je vnucováno že jseme byli osvobozeni hrdinnou US armou občas se přidají Rumuni a jiné podobné armády které přešli od Germánů k vítězící RA. Mimochodem bombardování Plzně na konci války mnělo na civilních obětech větší počent ne počet padlých US vojaků (tím nechci urážet vojáky US, ale hovada ve vládě US . Lidé by nemněli zapomínat kdo válku zavinil a jak se na nás západní státy předhodili ¨germánským vrahům.
  Václav

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Paradoxně slavíme poslední den války. Měli bychom spíš slavit první den míru. To je jako bychom slavili narozeniny den před svým zrozením.

   Vymazat
 9. Co hraje vláda? Vláda hraje to, co ji předepisuje diktatura kapitálu. Kdo ji učí roli? No přece bachaři/bretšnajdři loutek. Sabotka, Kalous? Všechno je přeci rovno, budou vládnout a h...o. Volby? Ta směšná, drahá procedura, hra na demokracii!
  Proč nemohu volit soc. dem.? Pan Sabotka, jako její představitel se převtělil v pana Kubíce a jeho služba soudobým estébákům je pro mne nechutná. Svoji lidskou a osobní podprůměrnost kompenzuje velkoústností. Všimněte si jak je fyzicky a pohyby, zejména při řeči, klasickou loutkou.
  Proč nemohu volit TOP 09? Jako dítě jsem rád chodil do cirkusu kvůli klaunům. Nyní, jak jsem dospěl, tak po šašcích ve vládním cirkuse netoužím a většího žvanila "pane šéditeli, pane šéditeli", než je Kalous, neznám. A pak přeci jen jak Kalous deklaroval "jsme stranou vpravo od ODS", to je už pro mne ultrapravice a té že bych mohl fandit?
  ODS - kdepak je klasika pravice? Přešlapování jak se zavděčit všem libovými a líbivými kecy. Ten nářek nad podnikateli a EET - a podívejme se, v poslední době je největší ne krach, ale rozkvět podnikání! Je to partaj, která by nejraději redukovala povinnosti ke státu jen na zaměstnance, platit daně a dodržovat zákony ostatními, to je přece proti logice kapitalismu? Lidovci - nemám nic proti křesťanství, tak jako nemám nic proti sociální spravedlnosti - ale ty jejich instituce, spíše prostituce - církev/strana. Hlásají skromnost a předvádí neskutečnou nenažranost. Tak jaký pak rozdíl proti TOP 09.
  ANO? Toť velká záhada. Proč nese velkokapitál vlastní kůži přímo a sám na politický trh? Co od toho očekává? Zatím vidíme nejvěrnější spojení soc. dem a TOP O9 právě proti tomuto fenoménu - Babišovi.
  Obecně: Jeví se mi nešťastným, že nám stále vládnou koalice a tedy nulová odpovědnost, neb byl u nás vládami vykultivován JÁNABRÁCHYSMUS. A OBČANÉ VOLÍ Z KOLOVRÁTKU PARTAJÍ CELKEM POŘÁD DOKOLA. A tak je vláda vždy slabá, nerozhodná, rozkolísaná a opozice jakbysmet.

  OdpovědětVymazat
 10. Zeman, noční můra současné diktatury kapitálu. Ekonom a takový neznaboh oligarchie! Je to jistě komické, když prezident musí konat, i když by to bylo proti zájmu státu a občanů. Prostě ústava je ústava. Co to je neodkladně versus odkladně. Chápu, že je pro Zemana obtížné skákat jak píská Sobotka, který je služebníkem oligarchie. Ale prostě on musí prezident skákat jak diktatura kapitálu nařizuje. I on, byť volený lidem, musí sloužit ne občanům, ale oligarchii. Prostě ústava mu to tak nařizuje.
  Už chápete to velké soužení, jaké má Sobotka, Kalousek a je řídící oligarchové s příští volbou prezidenta? A tak shání kapitál kandidáta kandidátů na prezidenta, který by hopsal do taktu, jakým šustí korupné "vládními partajemi". A co s prezidentem, který chodí s hůlkou a ne a ne skákat jako mopsl.
  Co znamená pro existenci vlády vládní prohlášení a koaliční smlouva? Znamená pád koaliční smlouvy, tedy nedohoda vlády také pád vlády? Nebo??? Vidíme, že má Sabotka a spol. velmi dobré poradce made in USA. Jen vesele, jen vesele....

  OdpovědětVymazat
 11. Najvýznamnejší európski lídri sú bezdetní. Nemecká kancelárka Angela Merkelová, holandský premiér Mark Rutte, a nový francúzsky prezident Emmanuel Macron, švédsky premiér Stefan Löfven, luxemburgský premiér Xavier Bettel a predsedníčka škótskej vlády Nicola Sturgeneová.

  Kým lídri Európy nemajú potomstvo, zdá sa, že ich ani netrápi budúcnosť ich kontinentu. Nemecký filozof Rüdiger Safranski píše:


  “pre bezdetných je myslenie v termínoch budúcich generácií menej relevantné. Preto sa správajú čoraz viac tak, ako keby oni mali byť tí poslední a vidia samých seba ako to posledné ohnivko na reťazi.”

  OdpovědětVymazat
 12. Sobotka vsadil vše na jednu kartu a doufá, že Babiš, do kterého dennodenně kope, bude nadále rozumný a neshodí jeho vládu, i když by to mohl udělat.

  OdpovědětVymazat
 13. Každý politik je darebák.Není rozdílu mezi tím
  Babišem a Sobotkou.Jen Sobotka asi bude větším
  darebákem,když ho podporuje Kalousek.Koho ten
  podporuje,tak jen škodí zemi i národu.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat