Reklama

středa 3. května 2017

Jihlavský seminář Nové republiky 2017 - 3. část diskuze OPRAVENO

3. 5. 2017   Nová republika - videodílna

V závěrečné části diskuze na jihlavském semináři Nové republiky postupně vystoupili Lenka Procházková, Oskar Krejčí, Radim Valenčík, Martin Kunštek a Ivan David. Pan Štěpán Forgáč pronesl na závěr svoje prohlášení.


6 komentářů :

 1. Velmi špatný zvuk - tichý, nemohu více zesílit
  Milan Honusek

  OdpovědětSmazat
 2. Zde je text prohlášení:
  Úvaha nad současným modelem společnosti
  Štěpán Forgáč

  Současný model společnosti je postaven na rádoby přirozenosti individualizace – atomizace společnosti. Svoboda osobní je v něm nadřazována svobodě kolektivní. Reprodukce kapitalismu je na produkci atomizovaných „svobodných“ jedinců přímo závislá. Čím více jednotlivců přijímajících individuální svobodu jako podstatu svého bytí je produkováno, tím snadněji se kapitalismus reprodukuje a tím silnější je jeho pozice. Ve skutečnosti dochází ke konsensu vykořisťovaného s vykořisťovaným. Tento stav v podstatě vylučuje jakoukoliv významnější vzpouru Rabů proti Pánům. A tak Páni celkem v pohodě žijí na úkor Rabů.
  Nadřazování individuální svobody nad svobodu kolektivní není ničím jiným než sýrem v pasti na myši. Tu past nastražili sofističtí myslitelé – zamnňovači lži za pravdu. Přijímáním lži o svobodě současně přijímáme dobrovolně model společnosti charakterizovaný existencí Pánů a Rabů.
  Přirozenost nadřazenosti jednotlivce, nad kolektivem tedy i nadřazení jeho svobody nad svobodou kolektivní je lež vydávaná za pravdu.
  Skutečnou pravdou je opak – přirozená nadřazenost zájmů kolektivů nad zájmy jednotlivců. Z toho vyplývá, že teprve svobody kolektivní mohou umožňovat existenci svobod individuálních tak, že transformují svévoli svých členů ve svobodu. Model společnosti postavený na skutečné přirozenosti – nadřazenosti kolektivů nad jejich jednotlivými členy je Pánů a Rabů prost. Tím je také prost zárodku chaosu, který je v každém společenském systému postaveném na existenci vládců a ovládaných přítomen a vždy je příčinou jeho zhroucení sama do sebe.
  Podstatou demokracie – vlády všech je kolektivismus. Tak o jaké svobodě a demokracii, prý přítomné v českých luzích a hájích, stále někdo blábolí?
  Kapitalismus je s demokracií neslučitelný! Jednoduše proto, že je postaven na individualismu, kdežto demokracie je postavena na kolektivismu.
  Nabízí se otázka: Existuje nějaká strana, která staví svobodu společenství (svobodu kolektivu) nad svobodu jedince? Nevím o žádné!
  V čem já spatřuji projekt pro deset milionů? V politické kolektivizaci moci v obcích a městech – tedy v jejich demokratizaci. Ve vzniku a realizaci občanských mocenských a vládních institucí – obecních a městských shromážděních. Příkladem nám může být např. Švýcarsko.
  Kapitalismus versus demokracie = individualismus versus kolektivismus = privátní kapitál versus sociální kapitál. To je oč by mělo, aby to mělo smysl, běžet.

  OdpovědětSmazat
 3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 4. ano jestli to někdo nechápe tak závažné otázky by měly řešit všichni občané pak jse může mluvit o demokracii tady je jen kapitalismus

  OdpovědětSmazat
 5. Pane Davide prosím o řešení problémů se zvukem a také po vzoru pana Forgáče o písemný text ostatních diskutujících - Děkuji s úctou Ing. Marek

  OdpovědětSmazat
 6. Lituji. Mnozí vystupující improvizovali a nemají tedy vystoupení v písemné formě.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.