Reklama

pondělí 29. května 2017

Komentár Tlačového a informačného odboru Ministerstva zahraničných vecí Ruska k sýrskej "chemickej kauze"

29. 5. 2017
23. mája sa Bezpečnostná rada OSN opäť zaoberala takzvanou "sýrskou chemickou kauzou". Západné "trio" stálych členov Bezpečnostnej rady sa veľmi usilovalo, aby diskusia vyznela protiasadovsky a protirusky. Znovu sa potvrdilo, že týchto "obžalobcov" Damasku nezaujíma hľadanie pravdivej odpovede na otázku, kto v skutočnosti stojí za možným použitím sarínu, ku ktorému došlo 4. apríla tohto roku v sýrskej provincii Idlib. Zástupcovia USA, Veľkej Británie a Francúzska sa tvrdošijne bránia snahám o zistenie pravdy, do akej miery bol opodstatnený ich "diaľkovo" vynesený rozsudok o údajne nepopierateľnej vine vlády B. Asada na chemickom útoku v meste Chán Šajchún.

Vidíme veľmi nepekný obraz. Od chemického útoku prešli takmer dva mesiace, ale zatiaľ sa nikto nenáhli, aby si priamo v Chán Šajchúne overil okolnosti tohto široko pertraktovaného prípadu. Ba čo viac, západné mocnosti vylučujú aj samotnú možnosť návštevy leteckej základne Šajrat, kde sa podľa ich tvrdenia údajne skladoval sarín použitý v Chán Šajchúne.

Aktivitu v tomto smere bohužiaľ neprejavuje ani Misia Organizácie pre zákaz chemických zbraní , ktorá má za úlohu vyšetrovať prípady použitia chemických zbraní. Misia stále odkladá cestu do Chán Šajchúnu s tým, že sa odvoláva na nepriaznivé bezpečnostné podmienky. A vedenie Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu Organizácie pre zákaz chemických zbraní a OSN sa ešte len zaoberá myšlienkou vypracovať plán vyšetrovania, kde majú byť určené miesta, ktoré bude treba navštíviť, osoby, ktoré bude treba vypočuť, a dokumenty, ktoré bude treba vyžiadať.

Ruské stanovisko v súvislosti s udalosťami je dobre známe a maximálne jasné: incident treba čo najstarostlivejšie vyšetriť prísne v medziach mandátov Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu a Misie pre vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní, schválených Bezpečnostnou radou OSN a Organizáciou pre zákaz chemických zbraní (OPSW), s použitím vyšetrovacích prostriedkov, metód a zásad uvedených v príslušných rezolúciách Bezpečnostnej rady a v Dohovore o zákaze chemických zbraní. Nevyhnutná je návšteva tak Chán Šajchúnu, ako aj leteckej základne Šajrat, teda nielen miesta toh to barbarského činu, ale aj objektu, ktorý s ním údajne bezprostredne súvisí. Je absolútne neprijateľná neseriózna prax, ktorá sa už bežne zaužívala v činnosti Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu a Misie pre vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní, a to že vyšetrovanie prebieha na diaľku, opiera sa o výpovede pochybných svedkov, občas dokonca aj o výpovede nastrčených "poškodených". Vo veľkej miere sa využívajú zdroje už dávno skompromitovaných mimovládnych organizácií, ktoré sú jedna ruka s povstalcami a teroristickými štruktúrami. To nie je iba imitácia práce, ide o vedomú a zámernú falzifikáciu, ktorá sledu je zjavné politické ciele.

Znovu sa obraciame na západných kolegov, ktorí veľkohubo argumentujú svojimi pseudodôkazmi, aby odpovedali na rad konkrétnych otázok. Najmä či bol pri odbere biomedických a iných vzoriek dodržaný princíp chronologického postupu pri zabezpečovaní vecných dôkazov (chain of custody), ktorý je v Dohovore o zákaze chemických zbraní definovaný ako kľúčový? Nebolo by už načase skončiť s ďalekosiahlymi obvineniami, ktoré sú založené na relatívne primitívne zrežírovaných filmových materiáloch a iných nehodnoverných informáciách, ktorými zarytá sýrska opozícia a jej zahraniční patróni bohat o zásobujú Spoločný vyšetrovací mechanizmus a Misiu pre vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní?

Vráťme sa ešte k téme návštevy leteckej základne Šajrat. Pripomíname, že Damask už na začiatku apríla poskytol expertom z Misie pre vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní oficiálne záruky bezpečného prístupu na základňu. Sýrska vláda navyše žiadala, aby sa taká návšteva uskutočnila bezodkladne, a takto potvrdila svoju ochotu plniť svoje záväzky vyplývajúce z bodu 12 mandátu Misie pre vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní a z ustanovení bodu 15 časti XI Prílohy k Dohovoru o zákaze chemických zbraní, ktoré sa týkajú kontroly. Tam sa priamo hovorí, že "inspektori Organizácie pre zákaz chemických zbraní musia mať zabezpečený prístup do všetkých oblastí, ktoré by mohli byť zasiahnuté predpokladaným použitím chemických zbraní". Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a dodržania záväzkov stanovených Dohovorom boli teda na vykonanie návštevy všetky predpoklady splnené. Ako diametrálny kontrast pôsobí letargia Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu a vedome pasívna pozícia vedenia Organizácie pre zákaz chemických zbraní, ktoré tvrdí, že návšteva leteckej základne nepatrí do kompetencie Misie pre vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní.

My naopak nástojíme na tom, aby sa vyšetrovania okolností na leteckej základni Šajrat zúčastnila tak Misia pre vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní, ako aj Spoločný vyšetrovací mechanizmus. Pripomíname, že bod 6 výrokovej časti Rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2319 priamo nariaďuje Spoločnému vyšetrovaciemu mechanizmu, aby poskytoval služby Organizácii pre zákaz chemických zbraní. Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 2235, ktorou bol vlastne Spoločný vyšetrovací mechanizmus zriadený, obsahuje body 3 a 4, požadujúce zistenie vinníka zodpovedného za hromadenie a skladovanie chemických zbraní. Okrem toho sa v bode 7 tejto Rezol úcie jasne hovorí, že všetky lokality, ktoré nejako súvisia s vyšetrovaním, musia byť bezpodmienečne sprístupnené. Prečo teda naši oponenti otvorene ignorujú tieto ustanovenia?

Nielen my, aj celý rad ďalších štátov považuje návštevu Šajratu za nevyhnutnú "vzhľadom na doposiaľ známe fakty a okolnosti" (bod 7 Rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2235).

Požadujeme, aby vedenie Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu a Technický sekretariát Organizácie pre zákaz chemických zbraní bezodkladne podnikli opatrenia na nápravu vzniknutej situácie, okamžite vyslali do Chán Šajchúnu a Šajratu svojich expertov, zabezpečili všestranné a nezaujaté vyšetrenie všetkých okolností tohto prípadu a podnikli aj ďalšie kroky vyplývajúce z ich mandátu, za účelom "... maximálneho možného odhalenia jednotlivcov, organizácií, skupín alebo vlád, ktoré boli páchateľmi, organizátormi, sponzormi alebo boli akokoľvek inak zapojení do používania chemických látok v podobe zbra ní v Sýrskej arabskej republike, a to vrátane chlóru alebo hocijakých iných toxických chemických látok ..." (bod 5 Rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2235).

Ďalšie vyhýbanie sa plnohodnotnému vyšetreniu bude viesť k pochybnostiam nielen ohľadne akčnej spôsobilosti Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu a Misie pre vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní, ale následne aj k pochybnostiam o zmysle ich ďalšej existencie.

14 komentářů :

 1. Míra oblbování produkovaná "západní" propagandou je k neuvěření. Já blbec žasnul nad propagandou "Tábora míru a socialismu" která, viděno dneškem všehovšudy přeháněla, zamlčovala, ale drze až hloupě vlastně nelhala!

  OdpovědětSmazat
 2. Trochu od tématu, ale aktuálně, a k tomu co se týká přímo nás a právě teď:

  Včera v Radiožurnálu .... Stropnický dojenal dodávky zbraní (děla a radary a j.) a další druhy pomocí Ukrajině v jejich občanské válce a v hybridní válce proti Rusku.
  A tak strká naše !!! prsty tam, odkud je stahují dokonce i USA. A my na to nic!

  https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/cesko-pomuze-ukrajine-zbranemi-i-psychology_1705291850_mos

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ministr-Stropnicky-jednal-v-Kyjeve-O-dodavkach-zbrani-a-vycviku-vojaku-pro-boj-se-separatisty-489907

  Tak moc jsem se za to že jsem Čech ještě nikdy nestyděl.
  Kdo nás spravedlivě potrestá? Snad nejspíš džihádisté, na jejichž obsluhu (tj. podporu) máme v rozpočtu už půl miliardy.
  Nazval bych to "státním harakiri".
  (Sám možná stihnu včas odejít věkem.) Děda.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To jste mi zkazil náladu. Už jsem si téměř začínal myslet, že Západ Ukrajinu vzdal.
   Západ nikdy nevzdává své dobyvačné cíle. A že by USA z Ukrajiny pomalu vycouvávaly?
   USA možná, ale jejich loutkovodič nikdy.
   Takové skvělé nástupiště se neopouští, i kdyby tam všichni vychcípali hlady.

   My bohužel máme tu demokracii, takže nám nezbývá, než se koukat, jak naši nejlepší z nejlepších, kteří byli (a zase budou) zvoleni, plní úkoly, které jsme jim nezadali my voliči, to jest: sloužit zahraničním pánům (euro, Ukrajina, vetřelci ...)

   Profese herec, politik, podvodník - mají společné to, že jejich vykonavatel se nechová v souladu se svými názory.

   Jako skutečný demokrat (když demokratické nástroje selhávají), bych panu Stropnickému i panu Sobotkovi
   bez potěšení, ale přesto rád, otiskl podrážku okované boty do jejich ušlechtilých tváří, aby věděli, že uvádějí náš národ do potupy.
   PB

   Smazat
 3. My, kterým jde o PRAVDU, se naivně přeme s lupičem, jakoby se lupič mýlil.

  Lupič se ale nemýlí. On ví.
  On ví, že když svoji oběť dostatečně pomluví a zničí její pověst, potom ji bude moci beztrestně oloupit, případně zavraždit. Tak to bylo nejen v Iráku, tak to bylo v dějinách vždy a všude.

  Tady nejde přece o pravdu, tady jde o kořist, jde o lup.
  Nic jiného, než přít se, nám ovšem nezbývá. Leda bychom lupiče sami napadli a zabili, a to bychom se stali zločinci my.
  Navíc, ani nemůžeme. Jsme slabší, a jsme jeho sluhy.
  Patříme k lupičovým pacholkům.
  Můžeme nanejvýš ničit lupičovu pověst.
  PB

  OdpovědětSmazat
 4. Je přeci naprosto jasné,že požití chemické bomby,navíc v této fázi boje proti "šíleným" islamistům,vlastně jenom proti civilnímu obyvatelstvu a zabít nebo zranit jich asi 100,neudělá žádný myslící voják.Ale rád to udělá provokatér nebo protivník,který tím chce dostat veřejné mínění na svou stranu.Jaká to strana je,tak to již i v Evropě ví i malé dítě,je to strana odporných džihádistů,která se snaží vytvořit chálífát i v Evropě a rok od roku jsou silnější.Vědí to zde už,kromě Merkel,Macrona,Hollanda a podobných zrádců Evropy téměř všichni.A přesto všechno si elita a soudci ve světě,buď zavazují oči či snad úmyslně,z různých důvodů,hrají na ochránce těch nejhorších zabijáků a ještě jim snad i ve všem věří.Proč!Proč pánové vládci světa,kteří když vypukne cokoliv,vy budete schováni na svých ostrovech v pacifiku a atlantiku.Proč!

  OdpovědětSmazat
 5. Od tzv. Rady bezpečnosti OSN a všechny ty organizace pro cosi a proti čemusi jsou totálně nevyvážené a tak je možné s určitostí říci, že: U těchto organizací nehledejme pravdu, právo a spravedlnost, ale jen rozhodnutí, která odpovídají politickému složení a zadání. Není pochyby, že ten, kdo organizoval a provedl chemický útok v Sýrii je současně tím, kdo dal pro Radu bezpečnosti atd. zadání, jak bude znít výsledek NEvyšetřování.
  Zlatá éra "přátelství a míru" mezi národy skončila, pro militaristy, zbrojaře a i nádeníky válek ZÁPADU žádný byznys. Na jednom zabitém "nepříteli" prý USA vydělávají 75 tisíc dolarů. Podle USA je potřebná redukce "lidských darmožroutů" asi o 700 milionů, tak si spočítejte, že ten byznys by brali i čeští oligarchové.

  OdpovědětSmazat
 6. Neochota cokoliv vyšetřit je zřejmá a v podstatě nikoho na Západě pravda nezajímá. Novinový článek nebo jednostranná video reportáž jsou brány za důkaz i pro válečnou operaci. Ostatně rozsudky bez důkazů se už staly běžnou normou chování a vyjadřování i na té nejvyšší úrovni. A je už asi jen málo jedinců, kterým to prostě vadí.

  OdpovědětSmazat
 7. Míra cynismu a pokrytectví, jak se dnes uplatňuje v mezinárodním prostředí, překonává vše, co bylo až doposud.
  Ani při jednání s Putinem nezapomněl Macron zablekotat cosi o tzv. červené čáře, která nesmí být v Sýrii překročena.
  Ta chemická "červená" čára je ze strany Západu takovou "bezva fintou". Kterou mohou použít, kdykoliv jim libo!
  Protože pro jejich tajné služby operující na Blízkém a Středním východě není k uskutečnění nic snadnějšího než takovéto operace pod falešnou vlajkou.
  Jinými slovy, použít ty sračky ve vlastní režii, aby pak jejich použití mediálně připsali na svou oběť.
  Vždyť i ten poslední letecký "chem. útok" světu oznamovali snad ještě před tím než byl uskutečněn. Aby se pak do světa dostaly zcela zfalšované záběry (vlastně záběry divadelně zinscenované). Bez jakéhokoliv prošetření nezávislými experty.
  Doufám jen, že s touto trapnou podlostí poslal V. V. Putin toho E. Macrona do dálav ... nebo ještě dál.
  Tam by ostatně měli být posláni i oba další hlavní spolupachatelé těchto státně-teroristických činů.
  Nebo (raději) před mezinár. soud.

  OdpovědětSmazat
 8. S komentáři naprostý souhlas..je to hrůza.

  J

  OdpovědětSmazat
 9. 11:16
  Františku,s tou svatojiřskou stužkou jste mi udělal radost.Na fotce Vám to slušelo.
  j.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vlaštovko, a kde je k vidění? Netušil jsem, že ...

   Smazat
  2. Ahoj Františku!:-)
   je na Sputniku u našich přátel v souvislosti se svatojiřskou stuhou,která byla teď v květnu opět aktuální.Jsi tam před pomníkem padlých ve válce.Alespoň na mne to udělalo ten dojem.Jsou tam i jiné fotky a poděkování.Já už jí mám konečně také ,ale sháním ještě další podobné atributy,které se týkají Ruska.
   Měj se a zůstaň zdráv!
   j.

   Smazat
 10. To je práce teroristických hajzlů vše je jasné.Včera v tv úchylák macron vyhrožoval jak budou v Sýrii chemické zbraně tak Francie odpoví. Nemůžou je podpořit veřejně tak to budou dělat takhle.

  OdpovědětSmazat
 11. Za mých dětských let jsme používali takovou
  jednoduchou říkanku:kdo říká,ten to je,tomu
  se to šikuje.Podle této říkanky známe pravé
  viníky.Od Francie,Anglie a USA se nedá čekat
  žádné soudné jednání.Jen afektované výkřiky,
  které samy o sobě vypovídají o nich samotných.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.