Reklama

.

.

čtvrtek 18. května 2017

Konstatujeme: parlamentní demokracie se rozpadla

NATO v Litvě
18.5.2016 

Vážené poslankyně a poslanci,

iniciativa Ne základnám protestuje, aby se na jedné straně mluvilo o dodržování Ústavy ČR a v tichosti se tolerovala usnesení Vlády ČR, která Ústavu ČR porušují.


Konstatujeme: parlamentní demokracie se rozpadla, to znamená - nefunguje kontrolní činnost Sněmovny, bez ní není možná demokracie a bez demokracie není možná svoboda.

V jakém státě tedy občané zatím ,,České republiky" vlastně žijí. Jakou mají pro politiky občané hodnotu?

Vláda ,,ČR" přijala níže uvedené usnesení k odstrašení jiného státu, ve kterém odsouhlasila vyslání vojáků AČR, které označuje za prostředky Ministerstva obrany, na území cizích států a to od 1. ledna 2018 do 31. ledna 2019 v celkovém počtu do 290 osob.

Bez skrupulí porušila Ústavu ČR čl. 43 odst. 4)

(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů.

Vyzýváme poslankyně a poslance, aby takové jednání vlády odmítli a navrhli neprodleně vyvolání schůze Sněmovny s vyslovením nedůvěry vládě a to z důvodu, že podobné kroky vláda může opakovat, ohrozit životy vojáků AČR, podílet se na vyvolání válečného konfliktu.

Občané České republiky chtějí žít v míru, klidu a s vládou, která hájí jejich zájmy a ne mocenské zájmy jiných států.

S pozdravem,
MÍR si vzít nedáme

za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí
- - -


Usnesení č.351 z jednání Vlády ČR 10.5.2017


466/17 Návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v Litevské republice, Estonské republice, Lotyšské republice a v Polské republice v rámci Posílené předsunuté přítomnosti Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. května 2017 č. 351
k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v Litevské republice, Estonské republice, Lotyšské republice a v Polské republice v rámci Posílené předsunuté přítomnosti Organizace Severoatlantické smlouvy

Vláda

I. schvaluje návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v Litevské republice, Estonské republice, Lotyšské republice a v Polské republice v rámci Posílené předsunuté přítomnosti Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v období od 1. ledna 2018 do 31. ledna 2019 v celkovém počtu do 290 osob;

II. pověřuje předsedu vlády předložit návrh uvedený v bodě I tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky k projednání Parlamentem České republiky;

III. ukládá

1. ministru obrany hradit finanční náklady související s působením sil a prostředků resortu Ministerstva obrany podle bodu I tohoto usnesení, odhadované na 362 mil. Kč, z rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany,

2. ministrům obrany a zahraničních věcí odůvodnit návrh uvedený v bodě I tohoto usnesení v Parlamentu České republiky;

IV. zmocňuje předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti ministrů obrany a zahraničních věcí pověřil plněním úkolu podle bodu III/2 tohoto usnesení jiného člena vlády.

Provedou: předseda vlády, ministři obrany, zahraničních věcí

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. předseda vlády

Vláda posílá do Pobaltí dvě vojenské jednotky k odstrašení Ruska

11. května 2017

V Litvě a Lotyšsku má příští rok působit až 290 českých vojáků jako součást posílené spojenecké vojenské přítomnosti na východní hranici NATO k odstrašení Ruska. Rozhodla o tom ve středu vláda. Pod německým velením bude v Litvě působit mechanizovaná rota a pod kanadským pak minometná četa v Lotyšsku.

„Je to reakce na politickou situaci na východní hranici NATO,“ řekl po jednání kabinetu místopředseda vlády Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Návrh na vyslání vojáků musí ještě schválit Sněmovna a Senát.

Česko se podle rozhodnutí vlády stane součástí mnohonárodních bojových uskupení členských států NATO rozmístěných v pobaltských republikách a v Polsku.

Na vzniku a rozmístění čtyř vícenárodních praporů se loni dohodly členské země NATO kvůli posílení své schopnosti odstrašení. Důvodem je obava aliančních členů na takzvaném východním křídle z ruské politiky.

V každé ze zmíněných zemí by mělo být rozmístěno zhruba 1 000 spojeneckých vojáků, kteří se budou po nějaké době střídat. Praporu v Estonsku velí Británie, v Litvě Německo, v Lotyšsku Kanada a v Polsku USA. Do praporů pak přispívají jednotlivé alianční země.

Celkově by mělo být v Pobaltí nasazeno příští rok až 290 českých vojáků. Mechanizovaná rota, tedy 250 vojáků, má od května příštího roku operovat v sestavě německého bojového uskupení v Litvě. Minometná četa, tedy 40 vojáků, by mělo už od ledna působit v rámci kanadského bojového uskupení na území Lotyšska. „Jde o konkrétní příspěvek k obraně spojenců před případnou agresí,“ uvedl Bělobrádek.

Zároveň se ohradil proti dezinformačním zprávám, že Česká republika se zapojením v Litvě předává část armády Německu. „Je to samozřejmě nesmysl,“ dodal.

Mechanizovaná rota se podle ministerstva obrany kromě „demonstrace připravenosti bránit suverenitu spojenecké země„ na území Litvy zapojí i do společných cvičení.

V Litvě již čeští vojáci působili na začátku letošního roku v rámci společného cvičení zemí Visegrádu a Pobaltí. V letech 2009 a 2012 hlídali čeští piloti vzdušný prostor pobaltských zemí. Další takové nasazení českých gripenů je plánováno na rok 2019.

Zdroj: natoaktual.cz

99 komentářů :

 1. Bezskrupulózní rabování našich peněz z rozpočtu pokračuje financováním brzy i válečných útočných operaci v zahraničí,kde mají naši vojáci hájit vlast ČR.To nemá skončit.
  Ještě štěstí,že tu máme Babiše,který už teď chce podřídit přes ministra války naši armádu novému Wehrmachtu.
  Tato vláda ohrožuje životy všech jejích voličů tak si dejte jejich jedovate koblihy a kricte
  AT ZIJe BABUS!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Víte co mi připadá podivné?Jak je možné,že president jako velitel armády dovolí Koblihou a jeho ministerstvu války takové skoky do války a jeho mluvčí ani nehlesne
   To je fakt podezřelé,že takové rabování rozpoctu dovolí a ani nemekne

   Vymazat
  2. Je president a Kobllihar pod jednou dekou a Kobllihar mu dává rozkaszy?

   Vymazat
  3. 362 milionů bude nejméně dvakrát překročeno.Jak je možné,že rabování našich podílu v rozpočtu má než skrupulí za porušování Ústavy pokračovat.
   Proč mají být mlčící domorodci objednávání a nesmí ani ceknout neboť je CSSD cenzura brzy pošle do koncentraku s krycím názvem FEMa ,kterých je v USa už postaveno prý ,,800?

   Vymazat
  4. 18:37, 18:41 Doporučuji vám seznámit se s kompetencemi prezidenta republiky jako "vrchního velitele ozbrojených sil ČR". Nebudete potom ostatním za "blbce" .... L.S.

   Vymazat
  5. Cenzura mi mění text domorodci mají byt PODVADENI

   Vymazat
  6. Pane L.S.co za kompetence nás mají vest do zničení a války,když to víte dejte je tady ať mevypadame včetně vás jako blbci

   Vymazat
  7. 19:02 Doplňuji :
   § 5
   Prezident
   Prezident jako vrchní velitel ozbrojených sil
   a) schvaluje základní vojenské řády
   b) jmenuje a odvolává náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky,
   c) propůjčuje čestné nebo historické názvy vojenským útvarům a vojenským zařízením,
   d) propůjčuje bojové prapory vojenským útvarům a vojenským zařízením.
   https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-219#p5
   L.S.

   Vymazat
  8. Ad L.S.
   Postavení prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil vytváří zvláštní vztah k ministru
   obrany, jemuž přísluší státní správa rezortu obrany, ale nepřísluší mu nejvyšší velitelská
   pravomoc. Ministr obrany je v oblasti aktů spadajících do vrchního velení nad ozbrojenými
   silami prezidentu republiky - vrchnímu veliteli - podřízen. Podřízenost ministra zde není
   absolutní, není podřízen ve věci vojenské správy, ale jen, pokud by byl činný v oblasti patřící
   do velitelské pravomoci prezidenta jako vrchního velitele.

   Obsahem vrchního velení je určovat, že vojsko má být nasazeno, nařizovat mobilizaci,
   prezident je služebním orgánem, má nejvyšší vojenskou kázeňskou pravomoc, oprávnění
   inspekce a ustanovování do velitelských funkcí v ozbrojených silách. Prezident je nadřízen všem příslušníkům sloužícím v ozbrojených silách.

   Naše ústava nezabraňuje prezidentu republiky přímo se ujmout velení v poli. Nicméně v praxi
   by zřejmě tento úkol plnil náčelník generálního štábu, který zabezpečuje velení armádě,24
   pokud by nad něj prezident nejmenoval hlavního velitele pro vojenské operace všech
   ozbrojených sil, nejen armády.

   https://is.muni.cz/repo/1298351/Vrchni_velitel_ozbrojenych_sil.pdf

   V.V.

   Vymazat
  9. Děkuji,takže vás výklad to vyslani a případný boj vojáků ČR dovoluje nebo ne?

   Vymazat
  10. 22:19 V.V. Dobrý odkaz, bohužel jste vynechal podstatné pasáže:
   "V praxi je někdy těžko rozlišitelné, jaké konkrétní akty jsou akty správními a jaké velitelskými...."
   "Negativní vymezení vrchního velení je, že sem nepatří věci: - spadající do úpravy zákona a z jeho zmocnění do úpravy nařízení vlády či vyhlášky Ministerstva obrany".
   Proto se obávám, že prezident bohužel opravdu nemá pravomoc rozhodovat o dislokaci vojsk. Něco jiného by bylo, kdyby šlo o skutečné zapojení ČR do války. Tam by byl souhlas prezidenta nezbytný. Otázka je, jestli by ho mohl vzhledem k našemu členství v NATO odmítnout, aniž by nebyl obviněn z vlastizrady.

   Vymazat
  11. Má to teda bez jakéhokoli účinného odporu domorodců proti valce pokračovat?
   Proč nelze změnit zákony tak aby jsme nebyli znovu vyvražďování ve válce aniž by jsme ji včetně presidenta mohli nějak zabránit.
   Která polít strana má v programu zastavit šílené generály z SS?

   Vymazat
  12. Zpupná prohlášení Babiše,že odstoupí sám ukazuje drzost toho zmetky vynálezce 11 přikázání Nedokážeš.Jr docela možné,že vydírá presidenta a on ho ani jaksi nemůže odstavit i když má příkaz ten zmetek nás spálit na úhel od NWO,kde naemazrani boháči chtějí vydělat nejen na zbraních ale i na našich mrtvolách.
   Pokud bude umožněno Koblihou,aby si dělal co chce zatáhne nás do eura a války jen to volně.
   President by se měl od jeho podřizování armády Wehrmachtu nové centrály fašistů s jejich diktaturou prý humanismu přecházející do diktatury islamistů okamžitě a důrazně distancovat.To si brzy musí uvědomit i voliči.

   Vymazat
  13. 12:41 Úžeh je sviňa. Dejte si mokrý hadr na hlavu a už na to sluníčko nechoďte.

   Vymazat
  14. Ono lepší je trochu ostřejší protestování než povolávací rozkaz nebo plastiková rakev pro jaro mrtvol jako radioaktivního odpadu

   Vymazat
  15. NEZAPOMENTE.STÁVAJÍCÍ POLITICKÁ TŘIDA ŠMEJŮ VÁM NIKDY ŽÁDNOU ZMĚNU NEPŘINESE.

   Zmenu musejí inicializovat sami voliči tím,že budou volit jen ty hnuti a strany,které si do svých Programů schváli vznikající program voličů ve formě DESATERA VOLIČŮ.
   Prvné bod tohote Desatera je požadavek Sociálního státu proti dnešnímu korporativnímu fašismu tyranie ohnutých hřbetů a nízkých platů,kterou zastupuji oligarchové typu
   ANO BUDE mi LÍP za organizaci NWO,KŘIVÁKŮ A NENAŽRANÝCH MILIARDÁRŮ.

   Vymazat
  16. BUDTE PRO NYNĚJŠI VLÁDNÍ ZMETKY,

   kteří Vám nepřetržitě vykrádaji podily z našeho rozpočtu,terorizují vadnými zákony na př exekučními, naši Střední třidu,kterou kriminalizuji a jak jistě víte Babušivay vadné zakony vedly k ukradení NYNI PROZATIM 89 milionů z kapes drobných podnikatelů a živnostníků,kteři nemají u nikoho odvoláni a brzy budou uplně vykradeni vadnými zákony,které by nemohly vzniknout,kdyby v Ústavě nebylo záměrně vynecháno jedno slovo s cilem,aby

   ŽADNÁ STŘEDNÍ TŘIDA NIKDY NEVZNIKLA a jeji zbytky byly vykradeny.


   SOCIÁLNÍ STAT,KTERÝ U NÁS prokazatelně NEEXISTUJE I KDYŽ SE NAČISTO OHLUPOVANÍ OBČANÉ DOMNÍVAJÍ OPAK.

   Vymazat
  17. POTE CO JSME SE ZAČALI PODEPISOVAT

   jako HVzV byly naše přispěvky na tomto webu blokovány.Čim to je nám známo neni.

   Vymazat
 2. Nechci žádné základny cizích států na našem území, žádné přesuny cizích vojsk přes naše území. Pokud chce někdo někam jít válčit tak jedině za své peníze.
  Václav

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vážený Václave. Můžete chtít co chcete. Jste li ještě mlád, tak se může stát, že pošupajdíte bojovat za náš stát a za NATO proti společnému nepříteli Rusku. A když ne, stejně z toho žívý nevyváznete. A ty své peníze do toho vkládají zbrojařské firmy očekávajíce z války zisk. Ovšem jak si ho po válce užijí, toť otázka.

   Vymazat
  2. 19:16
   Děkuji, nejste náhodou členem vlády, která nás bude posílat do důchoddu 65 letech a ještě budeme muset do kursu baletu.
   Jen tak pro Vaši představu jsem již tři roky v penzi. Předem upozorňuji že jsem nebyl nikdy v žádné politické straně.

   Vymazat
  3. NATO je v současné době čistě agresivní pakt provokující válku s Ruskem. Vystoupení z NATO chce Aliance národních sil - Národní demokraté. Ve volbách jim to asi hodím, ostatní jedou na společné káře do války. Děkuji, to nechci.

   Vymazat
  4. KDYŽ VÁCLAVE POUZE NAPÍŠETE NECHCI

   a bojovat spolu s OSV za odstranění politické třidy ŠMEJDŮ,kteři vaše NECHGCI považují za rajskou hudbu bezmocnosti voliče,pak se nic dít nebude.

   INFORMUJTE SE O OSV A PLÁNU STAVBY SÍLY PROTI SILE,DESATERU VOLIČE A O VZNIKAJÍCIM HNUTI TŘI HVĚZD.

   NE POLIT.STRANY A HNUTI ZPŮSOBI ZMENU,ALE BUDOU TO MUSET BÝT SAMI VOLIČI,KTEŘI SE JINAK NIČEHO NEDOČKAJÍ.

   Vymazat
  5. Proč píšete velkými písmeny. Nedá se to číst a z vaší strany je to tedy zbytečná práce.

   Vymazat
 3. Námitka proti vyslání vojáků a navíc jejich předání Wehrmachtu je správná ale odpověď bude znít, že to, co je v Ústavě, znamená vlastně něco jiného. Proto platí, že použít takto naše vojáky je pokus zavléci nás do války a NATO nás tím nechrání, ale ohrožuje. A ať je v Ústavě co chce, účast na provokacích vůči Rusku je nutné odmítnout, a kdyby nás kvůli tomu z NATO vyloučili, byl by to úspěch, naše bezpečnost by se zvýšila. Josef

  OdpovědětVymazat
 4. Z toho se Rusové určitě podělají !! Doufám , že pokud se něco stane , tak pošlou jednu atomovku i na Prahu !!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. USA chce zlikvidovat EU konkurenta všemi prostředky.Nedame li si pozor vláda politické třídy Smejdu nás zpopelni a bude doufat ze to v krytech přežije.
   Začněte se zajímat jak kxmi způsoby půjde nedat si volbami ukrást hlas a tedy i naši moc.

   Vymazat
  2. 18:09 - ??? To jsi myslel jak???

   Vymazat
  3. 18.09 se normálně podepisuje Já Mgr Zobodka

   Vymazat
  4. 18.09 se pohybuje daleko za hranou zdravýho rozumu. No, třeba do rána vystřízliví a dojde mu, co napsal.

   Vymazat
  5. AŤ amici konečně tu bombu na Brusel a je po EU!

   Vymazat
  6. Bohužel, jsem Pražan v Praze narozený a vím, že na Prahu půjdou dvě rány - letiště Ruzyně a letiště Kbely. Další rána asi na Vodochody. Určitě půjdou rány na Mošnov (letiště pro americké strategické bombardéry) a na další letiště, kterých tu máme bohužel mnoho (Pardubice, Žatec, Hradec, Čáslav atd.) Doufám, že ty rány budou konvenční, i když bych se Rusům nedivil, kdyby ty výbuchy byly s doprovodným hřibem. V Česku s bohužel vždy až po válce ví, co se mělo dělat před ní. Těch pár našich potomků, co tu přežije a bude živořit ve vysoké radiaci nakope celé naší generaci zadek.

   Vymazat
 5. Mně je teda tahle vláda úplně u řiti, ale ať koukám jak koukám, důvod ke svolání mimořádné schůze PS ani ke svržení vlády tam nevidím. A tak co už, nejsem právník.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Poruseni Ustavy, toho zdrapu.
   60 dnu vs ....

   Vymazat
  2. 3:23 - kde se píše, že budou ve službě mimo republiku více než 60 dní?

   Vymazat
  3. 8:27 Usnesení vlády :
   Vláda
   I. schvaluje návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v Litevské republice, Estonské republice, Lotyšské republice a v Polské republice v rámci Posílené předsunuté přítomnosti Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v období od 1. ledna 2018 do 31. ledna 2019 v celkovém počtu do 290 osob;

   tj.cca 396 dní !

   Vymazat
  4. 9:19 - v období od 1.1.2018 do 31.1.2019 to proběhne, ale ne, že tam budou celou dobu. To jsi blbě pochopil.

   Vymazat
  5. NA§I VOJACI TAM NEMAJI CO DĚLAT ANI JEDEN DEN.PRÝ TAM BUDOU HÁJIT ČR.

   v připadě války zemřou všichni. Jejich velení NOVEHO WEHRMACHTU je pošle pod pasy tanků námořní pěchoty Putina jako první a vzadu bude SS,které postřili každého kdo se nedá zmasakrovat.
   Žádné jejich stažení zpět nebude už nikdy možné.

   A TEN MARAS NAŠEHO MINISTRA VÁLKY, BUDEME PLATIT MY VČETNĚ POMNÍKU,POKUD NĚCO TAKOVÉHO ZBUDE.

   Vymazat
 6. A nevíte náhodou někdo, na jak dlouho může vláda poslat naše vojáky do zahraničí za předpokladu, že to vládě schválí sněmovna?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sněmovna politické třídy Smejdu pošle ty vojáky do posledního muže na jatka a teprve tím to skončí to vše za pět minut jpo jejich zpopelnění když nedoleti do svych bunkru.

   Vymazat
  2. 19:19 PS, společně se Senátem ČR, by nejdříve musela změnit příslušný článek Ústavy ČR.
   L.S.

   Vymazat
 7. Vždyť pohrdání Ústavou i Listinou lidských práv, která je její nedílnou součástí, nám denodenně předvádějí všichni, kteří mají v ústech Babišovy neoficiální a hlavně příslušnými orgány činnými v TŘ NEPOVOLENÉ odposlechy. Přitom všichni činní ve vrcholných orgánech státu při uvedení do funkce skládají slib, či přísahu:
  Slib prezidenta republiky zní:
  "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."
  Slib poslance a senátora zní:
  "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."
  Slib ústavního soudce zní:
  "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně."
  Slib člena vlády zní:
  "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení."
  Přísaha vojáka armády ČR zní:
  "Já, voják ozbrojených sil, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice. Budu vojákem statečným a ukázněným a budu plnit ustanovení vojenských předpisů. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně a připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení. Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Tak přísahám!"
  Služební slib příslušníka policie České republiky zní:
  "Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život."
  A tak nezbývá než souhlasit s obsahem uvedeným v titulku článku...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Začneme se zajímat a vymyslet jak si nedat volbami ukrást náš hlas a tím i naši moc.

   Vymazat
  2. ta slova mají hodnotou shodnou s toaletním papírem zvaným dolar,záleží na tom,kdo si s ním utírá

   Vymazat
  3. Vynucena prisaha neni prisaha
   Rikitan

   Vymazat
 8. Vláda ani parlament nikdy ústavu nedodržovaly.
  Pro ně je to jen cár papíru,jako byly pro
  Hitlera všechny smlouvy.Hitlera nahradila EU
  a NATO.Vkáda se tedy necítí být ústavou nějak
  vázána.Ta je jen pro srandu králíkům.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Havlismus byla jen loupez oprena o vrazdy
   Rikitan

   Vymazat
 9. Z toho vidíte jací jsou cinkalové sráči. Komunistického teroru se nebály teď mají nadýmání a bojí se uprdnout. Copak Vám děda s babičkou nevyprávěly jaké to za kapitalistů. Nadávání tady nepomůže chce to defenestraci. Ale na tu jste zatím moc nažraný těma sr....ma z Polska.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A co pro to uděláš ty?

   Vymazat
  2. 20:15 - Aspoň by ses měl na začátku kouknout na českou gramatiku, na shodu (sráči ... se nebáli), na interpunkce. A než to pošleš do diskuze, tak to ještě jednou po sobě přečíst!

   Vymazat
  3. 20:19 co? Cesko je prece jen komedie, tak to komentuju

   Vymazat
  4. 8:55 jdi k sipku, ty poduciteli, ty gramaticky nacku
   Jsi pokrytec, jsi cesky nevolnik v zeme ktera prodala pudu i vodu, a tak pokrytecky uskakujes ke gramatice
   Ty suchy sprte
   Hledas pohlazeni od podcitelky cestiny?

   Vymazat
  5. DĚDEČEK A BABIČKA UŽIRAJI VLÁDĚ KORPORATIVNÍHO FAŠISMU Z CHLEBIČKA.

   a ostatní,kteři si daji ukrást volbami hlasy a tedy i svoji moc,budou muset co nejspiše vymyslet jak odevzdat co nejvíce NEPLATNÝCH hlasů,anebo najit ty kteři budou mit ve svém Programu DESATERO VOLIČE..

   SLEDUJTE NA NWOO.ORG OSV-tedy vznikající Občanskou společnost voliču,která začiná propagovat přimý Program voličů ve forme DESATERA VOLIČE,ke kterému se budou muset začit modlit všechny polit strany a hnuti,jinak je volit nemusime.

   CHTĚJTE NEJPRVE JEHO PRVNÍ BOD SOCIÁLNÍ STÁT DO PRVNÍHO ČLÁNKU ÚSTAVY,kde byl záměrně vynechán,aby žádný Sociální stát u nás nebyl a jeho zbytky jsou nayní rabovány stávající KORPORÁTNÍ FAŠISTICKOU TYRANII,shrbených hřbetů a nízkých platů.

   Nezapomente.Dokud stát kontroluje Šmejdy viz Rusko je to ještě korporátní kapitalismus.tO U NÁS NENI

   Bývalý president ODS nám přinesl KAPITALISMUS BEZ PŘIVLASTKŮ.

   Naše tzv elity byly tak hloupě,že se NIKDO nezeptal jaké to přivlastky jsou a to trvá dodnes.

   POKUD CHCETE ABY VÁM VAŠE BÍLE TVAŘE OZÁRILA NUKLEÁRNÍ ZÁŘE VOLTE ZNOVA POLIT.TŘIDU ŠMEJDŮ A ČEKEJTE NA TO,ŽE NIKDO ZE STÁVAJÍCÍ POLIT TŘIDY ŠMEJDŮ NIKDY ŽÁDNOU ZMĚNU NEPŘINESE.

   Vymazat
 10. A co můžeš dělat se stádem domýšlivých náfuků? Já jsem starý a přesto stále chodím kde to jde demonstrovat proti zvrhlým parazitů. Jenže je nás tam stále málo kvůli těm poserům co jen mektají a bojí se doma vlastních dětí protože je nenaučily chápat kapitalizmus.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já myslím, že jsem svoje děti naučil chápat kapitalismus. Problém je v tom, že na kapitalismus nemusí být jednotný názor. Kapitalismus je pro moje děti šance se realizovat podle sebe, ale nýst sám za sebe plnou odpovědnost. Tuhle šance jsme my za socialismu neměli.

   Vymazat
  2. Kapitalismus je hlavně odvaha někoho dalšího okrást, lhát, korumpovat a válčit a to jsme opravdu za socialismu neměli , strejdo !!

   Vymazat
  3. 21:39 ty jsi hodne naivni nevolnik
   21:31 mas pravdu, doporucuju ti se pripravit, on ten kapitalusmus se bude obnazovat vic a vic a bude vic a vic vrazdit

   Vymazat
  4. 21:39 tvrdí, že „...Kapitalismus je pro moje děti šance se realizovat podle sebe, ale nýst sám za sebe plnou odpovědnost. Tuhle šance jsme my za socialismu neměli...“. Prožil jsem celý ten bývalý režim od dětství, ale nějak mi uniklo, že bych za sebe nenesl plnou odpovědnost a nemohl se realizovat, krom toho, že nešlo rozsáhle podnikat a legálně jakýmkoli způsobem nahrabat majetek. Ano, to podnikání bylo téměř zcela vyloučeno jako nevýhoda pro jedny, ale výhoda pro všechny ostatní, kteří jsou dnes vykořisťováni, okrádání maketami potravin, kurvítky ve výrobcích a tlakem na spotřebu za každou cenu, korunovanou exekutorem. Vašim dětem to možná dojde, až je silnější řádně převálcuje, pokud ovšem nejsou už tak daleko, že úspěšně válcují, bezohledně druhé.

   Vymazat
 11. A bola nejaká demokracia?o žiadnej neviem,v Česku a Slovensku žiadna demokracia neprebiehala,iba umelecko maistrémoví celebritný maidan či ako sa to ten Sorošov bazmek volá,som stoho akísi dežorientovaný.

  OdpovědětVymazat
 12. 21:39 Prachatý budou prachatý a ta většina bude chudá.Jestli to někdo nechápe že dře na cizí koule.Mám plný zuby kapitaLismu. Můj syn ví kdo ho vykořisťuje.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 22:21 - To je to, o čem jsem psal. Ty to bereš takhle, já to vidím jinak. Kapitalismus se nedělí jen na prachaté a chudé, ale taky na schopné a pracovité na jedné straně a flákače a nemakačenky na straně druhé.
   Nevím, co konkrétně myslíš slovem "vykořisťování".

   Vymazat
  2. 22:21 Víš co mě nepřesvědčíš já za socialismu žil. Kapitalisté nám dávají jen na přežití. Nebo 12000-16000 za manuální dřinu je hodně?Kapitalismus není pro obyčejné lidi.Vykořisťování to jsi děláš srandu stačí ty vaše rádoby celebrity a podnikatelé kde miliony berou z vykořisťování. Tady byl pěkný inzerát od vydřiducha babiše mě by zajímalo jestli bys to dělal.Obalovat kuřata v mokru chladu za 12000.

   Vymazat
  3. 23:13 jen omlouvas vykoristovani

   Vymazat
  4. 22:21 „Kapitalismus se nedělí jen na prachaté a chudé, ale taky na schopné a pracovité na jedné straně a flákače a nemakačenky na straně druhé.“ zapoměls' dodat ještě ty závistivce, aby bylo jasné, jak ti propaganda vymyla mozek. Došlo ti, že loterie přírody nenaděluje schopnosti, možnosti ani kolébky a rodiče všem stejně? A že ti obdaření, čím jsou bezohlednější, tím víc uspějí a nakonec téměř vždy ne zcela zaslouženě na úkor té většiny méně obdařených? To ti uniklo, moralisto?

   Vymazat
 13. Na to sa malo mysľieť 17ho Novembra 1989 a milicionári mali tích Sorošovích spratkov nahádzať s Karlovho mosta do Vltavi a Kubišovú Havla a spol zavrieť na Pankrác.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasim
   Lidove Milice meli pendrekama serezat ty havlovce

   Vymazat
 14. Neviem čo sa to vo mne zlomilo ale čo je moc to je moc a preto to píšem a vo tom to je.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Toto jsou casy ktere zenou duse lidi pred soud
   Thomas Paine
   My vsichni jsme vrazdeni kapitalismem a havlovsmem a globalismem

   Vymazat
 15. Odpovědi
  1. My se na tebe nezlobíme, akorát bereme tvoje komenty s velkou rezervou.

   Vymazat
  2. Nehnevame se, a chapeme te
   Ti co haji havlismus jsou upirske zrudy
   A ty mluvis pravdu

   Vymazat
 16. Tady co jse bude dít když vyhrají euhujeři:

  http://aeronet.cz/news/cesi-nejsou-slovane-vlastne-maji-arabsky-a-zidovsky-puvod-a-pokud-cr-nezacne-prijimat-migranty-pozene-nas-brusel-k-evropskemu-soudu-a-pokud-cr-neprijme-euro-pozene-nas-k-soudu-take/

  OdpovědětVymazat
 17. Tady už dávno platí pravidlo největšího gaunera s bílým límečkem, žádná ústava a patřičné zákony juž jsou mimo mísu!Ale na plebs přísnost a povinnost muší bejt!

  OdpovědětVymazat
 18. Kdyz tak poslucham ty nazory a reci o democracii rekl bych jdete do prdele moudri .Nebudu zde psat dlouhe esseje o tom ci onom .Vezmu to zkratka .Cela ta demogracie ci jak se to da nazvat je jen dalsi podvod na proste duse jez nemaji svuj usudek ci nazor na vec a cekaji co jim vrchnost prikaze .Vzdyt se podivejte kdo zbohatl za poslednich 20-30 let nekdy na zacatku teto doby bylo 25 bilionaru (cesky trlionaru) Nyni je jich jiz vice nezli 425 z toho pres 50 % je zidu kteri vlastni absolutne vse co je dulezite . Tech zidu je prosim 1.8 obyvetel USA.Zbytek jsou jen jejich prislujovaci ci cleni teto mafie .Pitomeckove se chodi modlit a jejich farari ziji v luxusu francouzskych kralu a jezdi v Rols-Roycech kazdy den jina barva .Proberte se a uvedomte si ze neexistuje zadna democracie nebo hovnologie ci Hovnololulogie .Je to jen vse bic na ty nejchudsi a na ty co by nejvice potrebovali pomoci .Pomahaji jim tak ze jim pujcuji na auta leky domy a vse ostatni z cehoz stejne nepotrebuji znacnou cast ale jak sami rikaji 70 % economie stoji na dluzich . Oni jiz nevedi jestli domu 5nebo 6 a auta to je jako rejze atd .Jedine co muze fungovat je tvrda ruka ale ferova ,neco jako to delal Khadafi jehoz zruda prihrata Killarie nechala s pomoci jejich bossu zavrazdit jako prase dobytkem jez byl na neho naveden americkymi letadly.Nic nema cenu ,zivot je to posledni co se ceni.Spocitejte si ty miliony zavrazdenych lidi a deti a zen pro nic za nic za poslednich 60 let temito siriteli democracie .Vzdyt je to uplny hnus .A jejich drzost jeste je tak velka ze obvinuji uplne nevinne .Hnus hnus hnus. A vlady vsude pata kolona a presidenti no kurva kdyz mi nekdo da vybrat mezi Zemanem a a tim Chrochtavcem tak asi volim toho ZEMANA ALE TO NEZNAMENA ze ma pro me nejakou cenu je to spoluzlocinec Havla Klause Dlouheho a vsech tech sycalu co zase jen vyuzili tu naivitu blbeho davu.Trosku o tom vim ale to neni duvod proc se o tom zminuji ,kdyz to tam zacalo prijel za mnou znamy a prvni co me rekl ,vrat se slapeme tam v milionech ser tu na to ,ale ja mu neveril ,az pozdeji ,kdyz jiz bylo rozdeleno a zhasnuto ze pane Kraus a Zeman?!!!

  OdpovědětVymazat
 19. Prestante zde BECET ! 1:40 !
  Kapitalismus byl ke me 100 x lepsi, nez ten vas zasranej Socialismus, ci co to bylo !

  Kdyby neprisel Breznev, tak bych byl stejne opozdeny natvrdlik, jako jste vy.

  Nejdrive JAR a potom USA mi dali moznost byt vsim cim jsem chtel byt. Mit kazdou hracku kterou jsem si pral a videt kazde misto kam me srdce tahlo.

  Ma to pouze tu chybu, ze starnu a neumim zastavit cas.

  Vase vedeni a vy sami mate zasluhu na tom, ze nejste spokojeni.
  Volite stale stejne lidi a zerete se vzajemne.

  Vse si berete na pujcku a divite se, ze platite vice nez by jste meli.. Vzdali jste se prumyslu a pomerne uspesneho obchodu a jmena. Podrbali jste zemedelstvi a myslite, ze to zavinil nejaky kapitalista v Americe.
  Oni ani nevi, ze existujete.

  Vas Havel se vzdal trhu dobrovolne, aby vypadal dobre na zapade a my emigranti jsem na to cumeli, jako Alenka v risi divu...
  Pekne se ted SNAZTE ! Prece znate to ruske prislovi.
  Trp Kozace, budes Atamanem !
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 5:35 Tak jste nám hezky popsal, jak jste si "užíval". Ještě chybí doplnit, co chvályhodného po vás tady zbude, aby jste se ve vzpomínkách druhých lidí dočkal "života věčného". Pokud nic, tak váž život byl jako mýdlová bublina. Krásný, ale na prd.

   Vymazat
  2. Honolulu začni se učit nazpaměť Surý koránu a přejdi do islámu nevidíš,že Tramp bude podporovat své musulmanx tak dlouho až mu jeden z nich přijede uřezat hlavu tětivou kudlou.

   Vymazat
  3. 14:37 schvalne se pochlub co zbyde po tobe nez beceni a zavist
   Honolulu aspon podal zajimave informace tady, ty ani to ne

   Vymazat
  4. Jistě Honolulu, tys měl cos chtěl. Za jakou cenu a jestli na úkor jiných to tě nezajímá. Problém je v tom, že v kapitalistické džungli to nakonec je kdo z koho. Sobci vyhrávají častěji. To je ten princip.

   Vymazat
 20. Chovate se a myslite jako feudalni nevolnici, ktere vlastni stat. Nechate si poroucet z Bruselu a Berlina...

  Neznam nemecky, tak vam nemohu poradit jak poslat babu Merkerovou do prdele, ale doporucuji to udelat rychle.

  Jste strujci sveho vlastniho osudu a strujci sve budoucnosti, tak budte poplatni pouze svym zajmum..

  Cesi kteri se mnou odesli v emigracni vlne 68-69 se uplatnili vsichni, krome tech co se uchlastali k smrti.

  Z emigracni vlny 48 uz neexistuje nikdo a z nas 1968 je 70 % lidi uz pryc.

  Az bude rada na me, tak nikdo vam uz tak dokonale nedokaze nadavat jako ja ! Potom uz zdegenerujete a zhloupnete uplne ! Ale stejne jste v upadku, takze svet nezaznamena, ze budete pryc.
  nick honolulu


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jsi blb a ty to nikdy nepochopis a stale ty idiote tady meles sve debility Kdybys umel cist tak bys blbe pochopil ze ja ziju v Americe dele nezli ty tupa nadobo Ty muzes psat idiote tak pro nejake naivky z Ceska ale ne pro lidi kteri by te ani ve svem zivote nepotkali poloblbe negramotny .Vzdyt ty cechum kterym zde primitive nadavas nesahas ani po kotniky ty zero ty Trumpovo nulo Tahni do prdele sasku a neotravuj

   Vymazat
  2. Jsi blazen a ne politicky emigrant ,zadni totiz nebyli byli jen naivni saskove ,normalni clovek neutika kdyz nema duvod ,ale to je asi nad Hovnolulovo chapani ,je davno znamo ze je to sasek z krabice u more z negrovny na Floride

   Vymazat
  3. NICKU VŠECHNO VÍŠ , VŠECHNO ZNÁŠ ,VŠUDE JSI BYL ,ZANECH PLANÝCH SLOV A,TY TVÉ NESMYSLY MAM DOST .

   Vymazat
  4. 7:26 jednak tusim ze lzes
   A jinak tak proc nepises jako Honolulu? Nedokazes to, co?

   Vymazat
  5. 22:09 ty nejsi dukezity
   Ja sem chodim jen si cist Honolulu
   Temne bublani ceskych nevolniku uz neni ani zabavne
   Cesko uz bylo odepsano

   Vymazat
 21. pozorujem ako sa ten "kapitalizmus" začína stále viacej podobať "túžbe" k budovaniu nového štátu, novej spoločnosti, nového impéria, a ako vtedy, a aj dnes o človeku a jeho živote nič, minimálna garantovaná mzda, otraviny, a beznádej . ale je to lepšie ako za socializmu, vtedy vás nútili pracovať, dnes vám prácu nedajú, dobré to je ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nemohl by někdo přeložit knihu:
   Edward Bernays - Propaganda
   - vyšlo už v roce 1928, dále New York : Ig Publishing, c2005.
   - synovec Sigmunda Freuda.
   - jak manipulovat veřejným míněním v "demokracii".
   Z obsahu:
   Organizovat chaos, Nová propaganda, Noví propagandisté, Psychologie "public relations", Podnik a veřejnost, Propaganda politických autorit, Propaganda a ženská hnutí, Propaganda ve službách vzdělávání, Propaganda a sociální věci, Umění a věda, Mechanizmy propagandy.

   Vymazat
 22. Pro 21,39. Možná Vám vaše vysoká inteligence brání pochopit že ne každý se narodí tak geniální jako Vy. Co navrhujete dělat z těmi méněcennými? Pro Honolulu: Takže se má každý trochu moudřejší člověk sebrat vykašlat se na rodinu a cestovat za velkými parazity, protože tam vždy zůstane něco i pro ty menší parazity? Smysl života jste i přes Vaši genialitu vůbec nepochopil. Můžete začít psát ty vaše nadávky, snad tu Vaši genialitu jednou pochopíme.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak me misto nadavek rekni co je smysl zivota

   Vymazat
 23. Pokud tady bude dostatek hlupáků co věří na koblihy, pak budeme zbrojit na přání USNATO a tím s výhledem na Řecko.
  Tím nechci oslavovat Bohumila ani Zemana. A už vůbec ne kalouse, fialku či toho panbičkáře bílonebradého.
  Je to všechno jedna sebranka, divadelní ansábl s přidělenými rolemi.
  Jsou tu pak ti vlažní komunisté, s vyzvedaným liberálem dolákem.
  Co by celoživotní nestraník a skeptik za jejich režimu, je ale budu volit.
  Hlavně proto, že nemohou vyhrát, ale taky proto, abych přispěl k nasrání všech těch "demokratů", slepých mládenců a prostitutek tohoto bordelstanu.
  Altman

  OdpovědětVymazat
 24. Je to nechutná zábava číst tyto blujance.Stačí si vzít na pomoc selský rozum a hned vidíte,kdo má pravdu a kdo jen machá veslem nasuchu.Když se president vyjádří k jakemukoli problému, tak je jednak satan a ničemu nerozumí nemněl by se do ničeho plést,nebo je diktátor a sere se do všeho.Buďte tak dobří a řekněte co vlastně chcete.A nebo držte huby.
  lada

  OdpovědětVymazat
 25. Stěma koblihama taky už přestaňte.Jestli si neumíte vymyslet něco origo.Já například před volbami jsem natrefoval na samé oranžové stánky, kde mi nabízeli silónové tašky a průpisky. Asi neumněli usmažit koblihy.
  lada

  OdpovědětVymazat
 26. 9:46...Oni nevi co chteji, protoze jim vyustuje zazivaci system v hlave...Oni nadavaji kazdemu schopnemu statniku, dokud oni nejsou u vlady a potom tak pokurvi kazdou zem, jako to udelali v JAR a v Rhodezii - a tito TUPANI si delaji narok na monopol informaci.
  NEMATE sanci proti me ! Prevysuji vas rozhledem a zkusenostmi.
  BLBECCI, mluvi z vas flustrace z vasich prazdnych a neuspesnych zivotu, a to plati i pro tebe Pytliku 7:26.
  Vzdyt ty nejsi schopny vyjadrit kloudnou vetu.

  Ten vam to nandal ten Trump, ze ano ?
  Ten vam tak nakopal prdel, ze se z toho nevspamatujete uz nikdy.
  A JA MAM NA TOM ZASLUHU TAKE ! Ja pro neho agitoval a smeroval mineni lidi spravnym smerem.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Honolulu ten Tramp sotva dýchá,prý nedokázal ani zastavit ty svoje samopalnikvy IS kteří dostávají od Putina na dekel a teď přijedou k vám do USA uřezat všem hlavy a přejet vás ukradenými autobusy přes břicho a bezmocný Trump bude čekat až mu přijdou podřezat krk

   Vymazat
  2. Nebezpeci hrozi i v evrope

   Vymazat
 27. Jeste je treba zlomit monopol na vase sracky a postavit cenzory pred soud za mazani hodnotnych prispevku, ktere zamezuji ovladani davu v jejich prospech.
  Vy jste opravdu NEMEHLA, kdyz si myslite, ze ovladnete Forum Romanum !
  Ztracite vliv a pujdete do ekonomicke popelnice, jako zmetci k nicemu !

  Nebojte se budoucnosti, my Katolici (ne Halikovci) vam vzdy koupime livanec s marmeladou.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je treba sformovat bataliony Lidovych Milici a zbit havlovce, halikovce, hitkerovce a vubec ty od h

   Vymazat
 28. 11:07... Manipulovani verejnym minenim ma ted v rukou parta retardovanych kretenu, kteri jsou placeni za svoji nesikovnost.

  Oni uz od cervana 2015 lopatuji HNUJ ne Trumpa 20 x denne a nic jim to neni platne.
  Nesikovni zmetci jsou darmozrouti. Ten co je plati je marnotratnik.
  nick honolulu - z "papirove krabice" mezi krokodylama.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No a odpovedi mas z ceskeho nevolnikova

   Vymazat