Reklama

pondělí 1. května 2017

Pokus o trestní oznámení na ČNB


Josef Mrázek
1. 5. 2017
Tak dlouho jsem byl dotazován, proč jsem nepodal trestní oznámení na ČNB, až jsem ho podal, zde ho uvádím a připojit se může každý občan ČR.
Potom jsem si pustil zprávy a právě hlásili, jak si představuje ministr financí zotavování české koruny. V rámci programu „konvergence“ !!! bychom po třech letech platili 25 Kč za 1 euro, jehož kupní síla by byla asi 15Kč. To znamená, že 40% vyvážených hodnot bychom odevzdávali zadarmo, jako před více než 10 lety. Intervence zajistila zhoršení a prodloužení našeho koloniálního postavení o mnoho let, to bylo jejím cílem. A ředitel Rusnok slibuje, že ČNB zakročí, kdyby si koruna moc dovolovala. To oznámení je proto na místě a je jen škoda, že kromě hněvu na podavatele sotva něco přinese.


Vrchní státní zastupitelství Praha
Nám. Hrdinů 1300
140 65 Praha 4
podatelna@vsz.pha.justice.cz

Já, níže podepsaný …............, nar. …........, bytem …....... …...,

tímto podávám

  Oz n á m e n í

ve věci podezření, že dosud ne zcela známými pachateli byl spáchán trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby - Trestní zákoník 40/2009 Sb., § 329 (1), kterého se dopustí úřední osoba, která v úmyslu opatřit sobě, nebo jinému neoprávněný prospěch, v tomto konkrétním případě jednáním, které odporuje zákonu 6/ 1993 Sb. o ČNB, § 2 (1), kde se uvádí „ Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství.“

S hlediska citovaného § 329 Trestního zákoníku odstavec (3) v dalším uvádím, proč má jít a) o prospěch velkého rozsahu, b) o škodu velkého rozsahu.

Trestného činu se měli dopustit dosud ne zcela známí pachatelé tím, že v listopadu roku 2013 v rámci své funkce členů Rady ČNB rozhodli, že bude vyhlášen kurzový závazek ČNB udržovat po dobu předem neurčenou směnný kurz české koruny na hodnotě 27 Kč za 1 euro a tím zrušili určování tohoto kurzu poměry na devizovém trhu a zavedli zároveň závislost hodnoty české koruny na cizí měně na jejíž regulaci prováděnou intervencemi Evropské banky neměli vliv.

Tímto činem porušili § 2 odstavec (1) zákona č.6/1993 Sb. v platném znění, který bez omezení ukládá: „Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství“.

V době před zahájením intervencí směnný kurz české koruny pozvolna posiloval, byl v pásmu mezi 24 a 25 Kč za 1 euro. V listopadu roku 2013 byl kurz stejné kupní síly podle údajů OECD 17.6 Kč za 1 euro, česká koruna byla tedy stále silně podhodnocená. Při výměně za eura se ztrácelo 28.2% kupní síly. Úmyslné zhoršní kurzu na 27 Kč za 1 euro znamenalo , že podhodnocení koruny se ještě zhoršilo, ztrácelo se 34.8% kupní síly a protože v roce 2014 se vyvezla hodnota asi 3050 miliard Kč, byla by kurzová ztráta zahraničního obchodu s tím spojená 860 miliard Kč při směnném kurzu 24.5 Kč a po intervencích byla o 201 miliard Kč větší.

Intervence trvaly 40 měsíců a během té doby Evropská banka znehodnocovala euro, takže kurz stejné kupní síly české koruny klesl pod 16 Kč za 1 euro, protože korunové ceny stagnovaly. Směnný kurz koruny by asi bez intervencí klesl pod 23 Kč za 1 euro. Zohledníme-li tyto změny znamená to, že během roku 2016 způsobil kurzový závazek 27 Kč za 1 euro zvýšení kurzových ztrát vývozu o 45% proti stavu bez intervencí, tedy při zachování kurzu regulovaného trhem. Započítáme-li také přerušení trendu sbližování směnného a paritního kurzu lze tedy odhadnout roční kurzovou ztrátu vývozu jen za rok 2016 způsobenou intervencemi na 600 miliard Kč. Je to názorná ukázka rozsahu kurzových ztrát na české straně během jediného roku trvání intervencí.

Intervencemi vzniklá situace se dá popsat také tak, že na devizovém trhu byla při nákupu českých korun poskytována sleva, zprvu asi deset a později i více procent, která byla indukována Českou národní bankou pomocí emisí českých korun. Tato sleva nevyvolala inflační pohyb ani během tří let působení, ale mírně zvýšila zájem o nákupy. Ten byl vydáván za ekonomický úspěch, ve skutečnosti se ale jen zvýšila hodnota vývozu a zároveň ještě více klesla hodnota dovozu, takže jsme začali více vyrábět a dostávali za to méně, než za předchozí nižší produkci.

Prospěch z této akce měla a má hlavně strana držitelů kont a dluhopisů v eurech, zahraniční majitelé české ekonomiky, evropská banka a dolarový bankovní systém a spekulanti. Ztráty dále narůstají i po skončení kurzového závazku, protože zejména české koruny a dluhopisy, zakoupené v devalvovaném kurzu spekulanty, brzdí návrat směnného kurzu k hodnotám odpovídajícím poměrům na trhu, kdyby k intervencím nedošlo.

Objem intervencí překročil , bez údajů za poslední týdny před jejich ukončením, 1.48 bilionu Kč. Jde o peníze, které je třeba, zcela nebo zčásti, rovněž považovat za ztrátu s ohledem na problematickou hodnotu zakoupených dluhopisů a to, že část z nich tvoří zisk pro spekulanty.

Užitek pro občanskou veřejnost a podniky hospodařící v českých korunách není žádný, jsou jen škody. Je třeba si povšimnout, že trvalé hrubé podhodnocení české koruny bylo trvale zamlčováno, jako by bylo součástí samozřejmého koloniálního postavení České republiky vůči západu. Jde však o zásadní problém v souvislosti s intervencemi. Je nesmyslné počítat s tím, že další podhodnocení koruny, zaostávající za kurzem stejné kupní síly o desítky procent, vyvolá inflaci, navíc při ceně práce rovněž o desítky procent nižší, než by odpovídalo její produktivitě. To je klíčem k odpovědi na otázku, která vyplývá z požadavku zákona, aby byl posouzen úmysl pachatele.

V našem případě podezřelými jsou vysoce kvalifikovaní ekonomové, u kterých nepřipadá v úvahu, že by nevěděli, co činí, jak obrovské škody vznikají a komu plyne prospěch. Nemohou také tvrdit, že neúmyslně porušili zákon, jeho znalost je podmínkou funkce, kterou přijali, a nemohou přijatelně vysvětlit, proč jednali ve prospěch cizí strany a poškodili ty, které mají chránit.

Podpis.................. Datum..............

Podrobnější rozbor obsahují: otevřený dopis prezidentovi Zemanovi
https://spojeni.wordpress.com/2016/05/03/otevreny-dopis-panu-milosi-zemanovi/

a články
https://spojeni.wordpress.com/2017/02/03/zlocin-cnb-se-blizi-k-vyvrcholeni/

https://spojeni.wordpress.com/2017/04/08/po-intervencich-je-treba-suctovat-s-viniky-a-zachranit-co-se-da/
Dopis i články byly uveřejněny na webu Nová Republika.

Dr.Ing. Josef Mrázek se angažuje zejména ve Svazu pacientů.

16 komentářů :

 1. Mám dotaz, ti "vysoce kvalifikovaní ekonomové" nakupovali dluhopisy? Já jsem myslel, že eura. Jestli to dobře chápu, tak je velice pravděpodobné, že ty dluhopisy mohou mít cenu toaletního papíru? Ještě že náš stát řídí ČSSD a nemusíme mít tyto obavy, Slávek Sobotka a ČSSD tomu zabrání!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty jseš ale kus vola. Tohle není žádná sranda, ale je to velice vážná věc. ČNB stát, tedy nás všechny, připravila o opravdu hodně velké peníze, které již nikdy bnedostaneme zpět.

   Smazat
  2. 20.33 kus vola jsi ty, možná bys měl začít přemýšlet o napsaném textu a ne jen urážet.

   Smazat
  3. Nijak tomu nerozumím. Hlavním argumentem měnových intervencí měla být hrozba deflace, potom zvýhodnění vývozu. Těžko ovšem počítat, jsme v situaci co by, kdyby. ČNB nakupovala Euro za Kč, které tiskla, zřejmě jako nekryté výkonem české ekonomiky. Nakupovala Eura, která jsou tisknuta obdobným, možná vyšším, možná nižším tempem. Rozdíl by pak mohl být plusem nebo minusem. Pokud by se EuroEurounii dařilo atd., spíš plusem. Jedno vidím tak jako tak za jisté. Celý ten finanční systém v jednom funguje spolehlivě. Každý jeho karambol z největší části uhradí ti chudší. Mimo téma připomenu občana Kalouska – prosazuje snížit platby za sociální a zdravotní, výdělečně činným o 3 %, zaměstnavatelům taky. Výpadek rozpočtu uhradit „úpravou“ DPH. Kdopak si tak asi si pomůže, že?

   Smazat
  4. 20:33, 20:57 - Ten z 20:16 je faktický blb, protože, když to myslel ironicky, měl to uvést v uvozovkách. Možná to tak i myslel, ale vyznělo to jinak a takto zmagořil čtenáře!

   Smazat
 2. To je ale dobrá slátanina.
  Uvědomte si , že intervencemi ČNB nikoho neokradla. Ani stát a ani občany. Nakoupené valuty investovala a vydělala na nich. Občanům se nic nestalo a kromě vyšší ceny za importované zboží to ani nepoznali.
  V roce 2013 byl kurz CZK k euru okolo 25,30 v průměru - a nikoliv udávaných 17,60 . Atd atd. Snůška nesmyslů v tomto článku - ostatně, jako skoro všechno tady.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:38 kdo vydělal pár vychcánků za to co na nás vydřely jse mohl zaplatit státní dluh

   když to jsou nesmysly tak to nečtěte ale vy musíte máte to v popisu práce

   Smazat
  2. Svou měnovou politikou vedení ČNB OKRADLO lidi o 10% úspor, platů a zdražila o 10% dovoz!!! Tak co tu mektáš svoje propagandy?

   Smazat
  3. ČNB nás těžce okradla, protože v listopadu 2013 skokově zhoršila kurz koruny a 3,5 roku ho uměle udržovala. Koruna by v tom období určitě posílila na 24 či dokonce 23 kč za 1 euro. A to už by bylo znát. Takhle nám odešli čerstvě vystudovaní lékaři a další , protože intervence je okradla o cca 15 % platu proti předpokládanému posílení koruny.

   Smazat
  4. 0:33
   před intervencemi jsi dostal svůj plat v CZK a ten stejný plat jsi dostal i v průběhu intervencií a i po nich.
   POkud jsi nekupoval zahraniční zboží nebo třeba dovolenou, tak jsi to ani nepoznal. Protože rohlík stojí pořád stejně.

   Smazat
  5. Politruk polistopadového režimu je hladovkář anebo opět neví, že Česká republika není soběstačná ani ve výrobě základních potravin. Tak jistě Marečku Bendo, věřím tomu, že v dotované poslanecké kantýně jsi změnu kurzu nezaznamenal. A o rohlíku raději pomlč, na ten sis ještě poctivou prací nevidělal, evropsky gay-porho-hodnotný Chovancovo estébáčku - Jandovo kuřbuřte.

   Smazat
 3. Jasně, ČNB nakupovala Euro za plus minus 27 a teď ho bude mít za plus minus 25. Dobrý to kšeft. Za tuto cenu pořídila inflaci a, snad, ulevila vývozcům. Kolik z nich je těch našich, těch co tady investují a platí daně, kolik, za kolik a koho tady zaměstnávají?

  OdpovědětSmazat
 4. Věřím že mezi buditeli jsou i bohatí lidé.
  Žalobou v našem právním koloniálním systému jistě zavíří již tak zkalenou vodou,
  ovšem založit mezinárodní organizaci kolonádních států, pak by se děli věci.
  Přehledně by se ukázalo pár západních ,,strategických partnerů,, jak ždímají státy po celém světě*

  OdpovědětSmazat
 5. Chtěla bych znát stanovisko našich předních ekonomů, kteří stojí na straně levice - je možné, aby se jich Nová republika dotázala?
  Zdeňka Radičová

  OdpovědětSmazat
 6. Pan Mrázek má sice pravdu, ale trestní oznámení nemá šanci, protože hlavním úkolem ČNB je, aby se podílela na plnění cílů Evropské centrální banky, a tím jsme v pasti. právě oním napojením na ECB je možné definovat jednání jako konání v souladu se zásadami otevřeného trhu. Je potřeba důkladně projít novelu zákona č.6/1993, zejména paragraf 9,kterým je vyloučena jakákoliv možnost ovlivnit konání ČNB a především kontrola její činnosti ze strany demokratických institucí. Intervence byla legalizovanou zlodějnou, politiku nedělá vláda, ale centrální bankéři a finančníci, připojení ke chobotnici, která obepíná celý svět, kromě několik málo výjimek, jako je např. Sev.Korea.
  Trestní oznámení by bylo možno koncipovat spíš na vytváření peněz z ničeho obchodními bankami, porušování mezinárodních standartů pro oblast účetnictví, poněvadž banky vedou ve své rozvaze vklady obyvatel jako svůj majetek. Snad by se pouze touto cestou a zapojením špičkových právníků dala diskuse rozhýbat. Centrální banka je nástrojem naší kolonizace, pokud se nezmění Ústava, definice toho, co je česká měna a zákon o ČNB, není nejmenší šance se z této oprátky, uvalené na český národ, dostat. Není vůbec žádný problém dostat nás na úroveň Venezuely. A to ví jistě i prezident Zeman a pan Rusnok. ČNB je žábou na prameni, která brání v cestě, dostat se z pozice kolonie. Musí být zestátněna a pod tvrdou kontrolou, aby nemohla provádět to, co dělá Mario Draghi - tiskne peníze a znehodnocuje eura a financuje dluhy zemí eurozóny. Přesně to je ale zakázané. ČNB intervencí tuto politiku ECB svým kurzovým závazkem podpořila. Na úkor obyvatel ČR.

  OdpovědětSmazat
 7. Doporučuji vyhledat a přečíst si tento výstižný článek:

  JE ČESKÁ VLÁDA DOBRÝM HOSPODÁŘEM? MÁ NA MYSLI DOBRO NÁS VŠECH? KONÁ V NAŠEM ZÁJMU? PÁR ÚVAH NA DANÉ TÉMA

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.