Reklama

.

.

pondělí 22. května 2017

Příběh víc než pozitivní


Mojmír Grygar
22. 5. 2017

Petruš ka Šustrová v článku „Pozitivní příběh“ (Lidové noviny 19. 5.) sice pohotově připomíná 63. výročí deportace krymských Tatarů obžalovaných Stalinem za kolaboraci s okupanty, ale přitom se, bohužel, neosvobodila z pout „politické korektnosti“ uvalené většinou médií na ožehavé rusko–ukrajinské téma. Ve svém příspěvku pozoruhodným způsobem ohýbá historická fakta, a tak nejde o nic jiného než o další polínko přihazované na hranici antiruské zášti, která by podle hlasatelů zmíněné korektnosti neměla hasnout, ale plát vysokým plamenem. 


Autorka mluví s velkým dojetím o krutých následcích, které způsobilo jednání některých skupin sovětského obyvatelstva za války, ale na druhé straně se o hanebných příčinách deportací zmiňuje jako o něčem, co nestojí za řeč nebo co se snad ani nestalo. (Připomíná to nářky některých sudetských Němců na poválečný odsun.) Podle pisatelky Stalin nařídil deportaci „původních obyvatel Krymu“ proto, „že prý spolupracovali s Němci“. Slovo „prý“ je ve větě paní Šustrové důležité, protože smysl celé věty zpochybňuje. Slovník spisovného jazyka českého vysvětluje význam slova „prý“ takto: „ jde o sdělení přejaté, ale reprodukované s pochybností, s ironií nebo s přehlížením“. Pisatelka dále tvrdí, že „to byla nepochybně záminka, Tataři nevítali německou armádu o nic víc, než obyvatelé jiných částí Sovětského svazu“. (Ponechávám stranou narážku na ukrajinské nacionalisty, kteří se vojensky a sabotážemi podíleli na Hitlerově tažení. K tomuto tématu se bezpochyby brzy vrátíme, protože je stále na pořadu dne.) Paní Šustrová, budiž jí řečeno k dobru, konstatuje, že domácí nepřátelé sovětského systému se mýlili, když se domnívali, že „skoro všecko může být lepší než sovětský režim“. Krymské Tatary i ostatní obyvatele poloostrova by podle Hitlerových plánů na konci války nečekalo nic jiného než deportace. Záminkou by nemuselo být jejich nevhodné jednání, dostatečným důvodem již byly nacistických zákony; ty by jim neposkytly příležitost se asimilovat. (Dodejme – na rozdíl od Čechů, kterým rasové úřady na začátku války dávali asi 45% šanci.) Nacisté by příslušníkům orientální rasy sotva dovolili usídlit se v krajinách, odkud by se bývali mohli po 40 letech vrátit, a dokonce ve větším počtu, než jaký měli při deportaci. Tak tomu bylo s krymskými Tatary deportovanými do Střední Ásie. (Přesto se najdou antisovětští=antiruští fanatici, kteří sovětskou deportaci označují za genocidu.)

Vraťme se ještě ke Slovníku spisovného jazyka českého, abychom si ověřili význam slova „záminka“, kterým pisatelka zpochybňuje příčiny deportace krymských Tatarů. Záminka podle Slovníku znamená především „vymyšlený, předstíraný nebo malicherný, vnější důvod zastírající pravou příčinu něčeho.“ O Stalinově vychytralosti a krutosti nepochybujeme, ale snad právě proto bychom se měli zabývat důvody, které ho vedly k tomu, aby ještě před ukončením války podepsal dekret o přesídlení čtvrt miliónů obyvatel Krymu do daleké Střední Ásie. Především je třeba připomenout některá důležitá fakta, o nichž dnes předáci krymských Tatarů nechtějí nic vědět, protože by to poškodilo jejich pověst nevinných obětí Stalinovy zvůle. Když Němci v roce 1942 poloostrov obsadili, kolchozy nahradili malými zemědělskými podniky, které své výnosy odváděly vojenské správě. V dubnu 1942 se tatarští nacionalisté pokoušeli zřídit vlastní vládu opírající se o muslimské výbory, o parlament a ozbrojené oddíly, ale Němci tuto aktivitu zakázali a zřídili tatarské výbory, které byly řízeny zvláštními vojenskými útvary. V dokumentech partyzánských oddílů na Krymu se nachází mnoho dokumentů týkajících se spolupráce Tatarů s Němci. V únoru 1942 bojovalo několik tatarských oddílů na Kerčské frontě, později bylo v rámci německé armády vyzbrojeno asi 20 tisíc dobrovolníků. Němci využívali Tatary v boji s partyzány. Štáb německé 11. armády dostal žádost místních Tatarů, aby byli ozbrojeni a nasazeni do boje s partyzány. V hlášení partyzánských oddílů se objevují podrobné zprávy o desítkách vesnic, jejichž obyvatelé jsou ozbrojeni a připraveni s nimi bojovat v zapadlých lesích a horách. První zprávy partizánských komisařů z roku 1941 jsou relativně optimistické (pravděpodobně ještě vyjadřují vžité představy sovětské propagandy), píše se v nich, že většina tatarského obyvatelstva na perifériích měst i v horách je naladěna protifašisticky. Situace se však postupně začíná měnit. V jednom raportu si partizánský velitel stěžuje, že mnozí jeho lidé považují všechny Tatary za náhončí Němců, a nejsou s to rozlišovat, kdo je nepřítel a kdo ne.

Neměl jsem a nemám přístup k archivním vojenským pramenům německým ani ruským, podle nichž by se dal stanovit počet krymských Tatarů, kteří přešli na stranu okupantů. V každém případě to nebyly zanedbatelné skupiny, ale desetitisíce mužů. Představme si, že by se touto otázkou zabývaly poválečné sovětské soudy a že by krymské kolaboranty, dezertéry a sabotéry soudily podle vojenských zákonů. Jaký trest by je mohl čekat? Málo se u nás ví, že soudy v Německé spolkové republice začaly projednávat případy masových poprav na Ukrajině až v šedesátých letech. Tresty byly mírné a ani výkon střelců, kteří byli s to během jedné směny zastřelit na 200 lidí, nebyl považován za válečný zločin. Válka je válka. Naproti tomu rodiny německých vojáků, popravených za neuposlechnutí rozkazu nebo za dezerci, nedosáhly po válce odškodnění ani satisfakce – soudy respektovaly válečné zákony Německé říše. Byla jiná doba – studená války zamíchala hranice mezi „našimi“ a „nepřáteli“. Dnes je politicky korektní opět se vracet k pojmům z dob, kdy se svět potácel na okraji atomové války. Stalin v roce 1944, kdy válka zdaleka neskončila a značná část západního území Sovětského svazu byla ještě pod kontrolou německé armády, vydal dekret odpovídající tradici byzantského práva: odsouzena byla celá podezřelá komunita: cařihradští patriarchové svého času ponechávali spravedlnost Bohu – neprávem odsouzení budou odškodněni na nebesích, a vše bude v pořádku. V článku uveřejněném v Le Monde (9. 3. 2006) jsem se dozvěděl o Likiovi Mamutovi, přesvědčeném bolševiku a rudoarmějci, který byl i se svou ženou Usnié vyhnán ze svého domu v Bachčisaraji a poslán do Samarkandu. Dovedu se vžít do pocitů tohoto zrazeného člověka trestaného jako nepřítel státu, když spolu s ním a s jeho rodinou jeli v nákladních vagónech také skuteční viníci zasluhující nejtvrdší tresty.

V dokumentech o Krymu se dočteme, že turecký generál Erkelet v roce 1942 doporučuje německému vyslanci v Istanbulu advokáta Mustafu Fazila a spisovatele Egide Kemala, kteří jsou připraveni odjet na Krym, aby tam byli nápomocni krymským Turkům v boji proti společnému německo-tureckému nepříteli. (Je příznačné, že dobové turecké dokumenty krymské Tatary důsledně nazývaly Turky. Bylo to náhoda, že skupina krymských Tatarů, účastníků demonstrací na Majdanu, kráčela pod tureckými vlajkami?) Nezávislost Krymu a kavkazských zemí prosazoval Nuri Paša (Nuri Kurgill), generál, který velel turecké legii SS. Němci vítali ozbrojenou pomoc tureckých dobrovolníků, ale neměli zájem na vytvoření Velkého Turecka; Krym chtěli přičlenit k Německu a osídlit jej výlučně německými osadníky. Tento plán začali uskutečňovat již za války, ale pokusy se nesetkaly s úspěchem.

Petruška Šustrová hovoří o návratu vypovězených obyvatel Krymu jako o „pozitivním příběhu“. Má pravdu, ten příběh mohl mít průběh nesrovnatelně horší.

33 komentářů :

 1. Zrada ve válce a pomáhání nepříteli se vždy trestalo smrtí:
  Stalinův hromadný trest byl velmi mírný.
  Stejně u Sudeťáků, kde většina byla členy Henleinovy strany, tedy zasloužila zastřelení, bylo hromadné vystěhování velice humánní náhražkou spravedlivého hrdelního trestu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zásahy VB proti dizošům byly rovněž velmi mírné, čehož dodnes litujeme.

   Vymazat
  2. Škoda, že se Petruška Šusterová ve své "nejlepší době", na FMV, neuchlastala dočista k smrti. Likvidovala lidi, že by jí mohli Hitler se Stalinem závidět...

   Taková "důvěryhodná" dizoška, víme?

   Vymazat
  3. Co se tyka sudetskych nemcu, tak tam asi nebylo o cem diskutovat. Vzdali se Ceskeho obcanstvi, protoze to byla jedna z podminek pro ziskani obcanstvi risskeho. Proste nebyli obcany naseho statu. Nechapu tedy, o jakem "vyhnani" se to mluvi.

   Vymazat
  4. Jiří souhlas.

   Vymazat
  5. Není odsun Krymských Tatarů z Krymu dalším nepochybným důkazem spolčení J. V. Stalina s A. Hitlerem? Vždyť Stalin zrealizoval to, co plánoval Hitler. :)
   Jejich stalinistický odsun je vlastně přiblížil jejich dávné domovině.
   Teď již ale konec srandy - proč byli po válce odsunuti Krymští Tataři a ne také někdo další, kdo kolaboroval s nacisty? A kolaborantů, kteří bojovali se zbraní v ruce po boku Němců, vč. SS, nebylo v jiných národech málo. Bylo to kvůli tomu, že byli přece jen více aktivní než ostatní, nebo jich kolaborovalo poměrně více než v jiných národech, nebo to byl početně nevelký národ, takže je mohl Stalin na rozdíl od ostatních přemístit, nebo to bylo etnické čištění území pod záminkou kolaborace, nebo to bylo civilizační posílení střední Asie a Sibiře obyvatelstvem přece jen poměrně seznámeným s modernější výrobní technologií, bylo to zajištění vojensky strategického Krymu loajálním obyvatelstvem? Co vše hrálo roli při tom rozhodnutí o odsunu?
   Odsun Stalina určitě nešlechtí, zvláště pokud to slízli i antifašisté (byť si dovedu představit, že šli dobrovolně, aby dělali osvětu ve svém národě a usnadnili jeho sovětizaci, což by v případě homogenní profašistické komunity bylo daleko obtížnější). Otázkou je i forma, způsob, jakým byl odsun proveden. A o sebereflexi a vývoji SSSR hovoří to, že po 40 letech byl Krymským Tatarům dovolen návrat.
   Osud Krymu je, stejně jako mnoha jiných zemí, zvláště orientálních, pestrý a pohnutý a dějinné křivdy by se neměly povzbuzovat, ale naopak tlumit. Seznamovat se s historií v celé její barvitosti, se všemi fakty, motivacemi, měřit stejným metrem, nemstít se, tím spíše na potomcích x-té generace, a hledat východiska kooperační, nikoli konkurenční.
   KR

   Vymazat
 2. Já myslel, že už maoistka Petruška Šustrová je připravena přijmout poslední svátost. Určitě by se měla alespoň kát, její funkce ve sdělovacích médiích, hlavně v Lidovkách, je značně zprofanovaná, a její konec nebude nijak oplakáván. V každém případě nikdy nehájila zájmy svého národa, vždycky cizího a hlavně za peníze.
  Obecně antiruské postoje vyplývají z přerušené kontinuity profesního růstu po obsazení ČSSR vojsky Varšavské smlouvy, což se dá pochopit, nicméně ti vojáci, co tu pomáhali při žních a byli tu neuměrně dlouho, aniž o to stáli, za to nemohou. I dnes je jasné, že globální situace plodí nepřirozené posice, namísto vedoucí úlohy strany tu máme vedoucí úlohu prolhaných a dobře placených sdělovacích médií.

  OdpovědětVymazat
 3. Petruška Šustrová přeložila do češtiny "Kravavé země" od Timothy Snydera, další z knih, která se snaží přesvědčit nové generace o tom, že mezi nacismem a bolševismem nebyl žádný rozdíl.
  - Myslím, že to už za "politickou korektnost" v žádném případě označit nelze.

  OdpovědětVymazat
 4. Chlupatá příšera s přebytkem testosteronu, který z ní udělal BABO-CHLAPA, věčně ožralá ulhaná havloidní zrůda, by měla už natáhnout brka. Každý mrtvý havloid a jiný degenerát je dobrý.

  OdpovědětVymazat
 5. Nebyli přesídleni jen tataři, ale i ostatní nerusko-ukrajinské národnosti: arméni, řekové, bulhaři a další. O těch se zásadně nemluví.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zapomínáte na zbytky Indiánů, které se přes veškerou snahu, nepodařilo nositelům židokřesťanství vyvraždit... a několik % přeživších PŘEŽIVŠÍCH AMERICKOU GENOCIDU BYLI DEPORTOVÁNI, ČASTO V POCHODECH SMRTI, DO REZERVACÍ, VE KTERÝCH JSOU V USA A V KANADĚ DODNES DRŽENI.

   Vymazat
  2. 8:09 no ono se například hovoří jen o genocidě Arménů, ale přitom byli vyvraždění i Řekové a další národy.
   O těch ani slovo. Národy se vyvražďují už od počátku naší civilizace, číst Starý zákon je na poblití.

   Vymazat
 6. Petruška ? Každá doba má své klauny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Klauny? V tomto případě spíše profesionální ŠKODNOU. Mimochodem, od plyšáku hájenou.

   Vymazat
 7. Petruško buď článek nemyslíš vážně,ale peníze jsou peníze nebo ano a potom vycházíš ze zcela ojedinělých vzácných zdrojů,možná i jen z jednoho vzorového zdroje.Jak se říká buď tak nebo onak anebo oboje.Karel z Plzně

  OdpovědětVymazat
 8. Je známo, že za druhé války, byli všichni japonci bez rozdílu, ať už s US občanstvím nebo jen s vlaječkami pfuhu a chvěst v okně, deportování do koncentračních táborů. Co na to petruša šustr ?

  Altman

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo,těch Japonců bylo přes 150.000 a trpěli,jako v řádném koncentráku a spousta to nepřežila,umíralo se hladem i na nemoce...O tom by Petruška mohla napsat taky...
   A taky o těch statisících německých válečných zajatcích,co byli umořeni hlavně hlady v lágrech v USA,zatímco opravdoví echtovní váleční zločinci,jako např.gen.Gehlen žili v přepychu a budovali novou říši a její židovské gestapo-CIA,nebo Obergppenfuerer Werner von Braun stavěl Apollo atd.Těch vál.zločinců bylo v USA recyklováno pro práci ve prospěch "svobodného světa" více,než 20.000,namísto toho,aby byli postaveni před soud...

   Vymazat
 9. Šustrová si svou reputaci prošustrovala dávno. Její bláboly jsou nezajímavé.
  Ale ani Grygar se neoprostil od metody využívané Šustrovou. To když o Stalinovi píše, že: ... O Stalinově vychytralosti a krutosti nepochybujeme, ....
  V kontextu doby, ve které Stalin svou funkci vykonával, v kontextu dobové politické kultury a praxe (v mnohém i zděděné z dob carského Ruska), v kontextu mezinárodně- i vnitropolitické situace (vč. vojenských agresí, intervenci proti Sov. svazu, obklíčení a hospodářských válek) musel být nekompromisním a tvrdým. Lstivost a krutost mu jako psí hlavu připsal zejména ten, který se k němu v jistých dobách lísal, aby po jeho smrti objevil kult Stalinovy osobnosti ...
  Aby to Západ do svého výkladu Stalina (Beriji aj.) přejal a přivedl k "dokonalosti".
  Takže kdejaký dnešní vypatlanec dokáže Stalina přirovnávat i k Hitlerovi ....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V tomto máte bohužel pravdu. Stalin sám řekl, že po smrti na něj naházejí spoustu bláta (Chruščov), ale že průvan historie tu všechnu špínu odvane.

   Vymazat
  2. Stalinovu krutost a politicky chybnou politiku kritizoval už V. I. Lenin a musel ho během intervencí stáhnout odkudsi ze střední Asie do Moskvy, protože tam popudil místní národy proti sovětům a situace se tam stala pro novou sovětskou moc kritická.
   Stalin nebyl žádný andílek. Z Leninova vedení strany se konce 30. let nedožil žádný, frontálně likvidoval stranické konkurenty a má přímou zodpovědnost za čistky v armádě, bezpečnosti, mezi hospodářskými a kulturními kádry, za zločiny bezpečnostních složek vedených Jagodou, Ježovem a Berijou, za vytvoření gulagů a poměry v nich, za naprostou nepřipravenost Rudé armády na útok nacistů, za rozsah procesů v lido-demo státech po válce, konflikt s Jugoslávií atd.
   Vymyslet si nereálná tempa rozvoje ekonomiky a ulítlé produkční plány umí každý blbec. To, že SSSR měl před válkou solidní hospodářskou základnu, bylo díky neskutečnému nasazení, nadšení a odříkání sovětských lidí plus i díky pracovnímu vytížení mnoha vězňů z gulagů, které rozsahem a zbytečnou krutostí korunovaly carsku tradici vyhnanství a nevolnictví. Síla Sovětského svazu stála na stovce milionů lidí v produktivní věku, kteří s vidinou komunistických idejí neskutečně makali a žili často v bídných podmínkách, zatímco Stalin a jeho věrchuška si žila velkopansky bez toho, že by se kdy potýkala s problémy milionů pracujících. Těch, kteří dobře melou hubou, je vždy více než těch, kteří dobře malou mouku, než těch, kteří dovedou vypěstovat obilí, zkonstruovat a postavit kombajny a mlýny. Umět se postavit za kecpult nese větší benefity než se umět postavit ke stroji, k rysovacímu prknu, za volant, k operačnímu stolu, k dojnici, před třídu. Socialismus nevybudovali pupíci, ale pracující a pracující ho nezařízli, nýbrž pupíci. A Stalin byl ten, který vytvořil pupíkovský aparát. Na jednu stranu terorem odstrašoval a zbavoval se vnitřní reakce, takže stabilizoval existenci k socialismu se hlásícího systému, leč současně tím i ztlumil vývoj socialistického myšlení a praxe, a na druhou stranu vytvořením stalinistického modelu řízení strany, státu a podniků (direktivního se svévolí, bez účinné zpětné vazby a zodpovědnosti, byrokratického, pavědeckého, s karieristickým a korupčním potenciálem, nepotismem atd.) založil i hrobaře tothoto systému.
   KR

   Vymazat
 10. Sovětské vedení nařídilo deportace, aby krymské tatary, z nichž mnozí se přidali k Němcům, ušetřilo před vyřizováním účtů za zradu. Další info na tomto linku: http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/za-chto-stalin-deportiroval-tatar-iz-kryma

  OdpovědětVymazat
 11. Slyším-li jméno Petruška Šustrová,vybaví se mi Hrad,Havel,Petruška,Dagmar,Bára,hodně. Chlastu,hodně sexu,hodně blití!Pro ni krásné časy!Petruško Šousterová,já bych zalezl a styděl se.

  OdpovědětVymazat
 12. kam se hrabe nějaká petruška na takového P.Blažka (dříve ÚOOZ nebo tak nějak), který včera bez uzardění tváře (mám barevnou TV a nic rudého, či alespoň růžového jsem na jeho tváři nepozoroval) prohlásil v ČT, že původcem druhé světové války je Stalin a nikoliv Hitler :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ten nemůže mít absolutně nic rudého, ani krev

   Vymazat
  2. A takových dárečků je hafo.
   lada

   Vymazat
 13. Tato rádoby pravdivá ženština účelově lže,což
  nemůže nikoho překvapit.Krymští Tataři nejen
  kolaborovali s Němci,ale dokonce stříleli do
  zad postupujícím sovětským vojákům.Šustrová je
  jenom jedna falzifikátorka historie,kterých se
  po převratě vyrojilo spousta.Svou čest totiž
  prošustrovala nebo prošoupala.Tak jí zbyla jen
  jedovatá slina zlé čarodějnice.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jasně Majevský - copak copak - na rukojmí.cz dnes není nic vzrušujícího? Jeden magor diskuze otevíral, druhý je končí. Nafuněný Pražák, co si o sobě myslí, že sežral veškerý rozum. A ještě k tomu - starý Pražák - úplně mimo mísu.

   Vymazat
 14. 18:35
  Za to mladej genitální výlev někoho,kdo si """"myslí""""",že sežral Šalamounovo hovno je zcela na místě????
  Zalez na Lahvičku udavače Havla,tam můžeš pindat do nekonečna!!!!

  OdpovědětVymazat
 15. 18:35 argumenty, fakta, logika? Co produkuje "Petruška" není volovina proto, že ji příroda krásou nevybavila, že dávno není mladá, ale proto, že nerespektuje fakta a vytrhává ze souvislostí. Z nějakých, jistě ne chválihodných příčin, je trapně předpojatá. To by platilo i kdyby byla půvabnou dvacítkou.

  OdpovědětVymazat
 16. Zajímavé, že se ta vousatá mužatka nezabývá osudem Japonců v USA, z II.SV, ti byli deportováni. To nikomu nevadí, jako nevadí řádění US soldatesky a US administrativy v celém světě dodnes.
  Nezabývejme se sviněmi, zabývejme se lidmi.
  Těm zvířátkům se omlouvám. I pro jejich inteligenci, která je s těmi lidskými sviněmi nesrovnatelně vyšší.

  OdpovědětVymazat
 17. Jasně 18:35, mladej frocku z rodičů, kteří neměli ani na to, aby tě vychovali k základní slušnosti. Hloupý dost, abys to sám nepochopil a nevybavený ani natolik, aby sis' uvědomil, že budeš také starý. Pokud se neuchlastáš nebo neufetuješ, což je pravděpodobné, když ti jak je vidět, ani pud sebezáchovy valně nefunguje. Primitive

  OdpovědětVymazat
 18. neuznana svazačka petruška a svazak vichnar co se libal s komunisty razi heslo přepište dějiny ale bez těch nepřepsanych by tady možna zrovinka oni dva už davno nebyli a to i diki stalinovy ktery by s takovymi zatočil jak s jinymi a proč protože byl velitel a na nějakou demokracii když jde o životy milonu si určitě hrat nemohl a ani nechtěl na tu si hrali demokradi až když bylo dlouho po valce a dali se přepisovat dějiny děsi mě představa kdyby rozhodovali o našich životech třeba stohoven či polobotka a jeho ustředni vybor či kozata herka bara nebo ochtrance broučku matěj stropnicky

  OdpovědětVymazat