Reklama

.

.

čtvrtek 11. května 2017

Rozjímání nad jednou knížečkou, co mi vypadla pod nohy

Geordyn
11.5.2017  Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Slíbit něco, zvláště to o čem víš, že ti orosí čelo, je setsakra těžké splnit. Protože jde vlastně o činnost sahající do oblastí, o kterých vím pramálo. Ale jen to, oč se nepokusíme, můžeme nazývat neřešitelným.


Když po třiadvaceti letech objevíte knihu zasutou tak, že vám vypadne z knihovny pod nohy a tu útlou, ale třeba tu kvalitně vázanou knížku tří autorů otevřete a prolistujete ji. A zavzpomínáte. 


V oné době, byl její obsah pro mne informací dosti zásadní. Po svém zvyku jsem tehdy při četbě podtrhoval pasáže, které jsem považoval za důležité. Bylo krátce po listopadovém převratu a scéna kolem vřela. Snad připomenu jen privatizaci státního majetku, to období, kdy knechti drancovali vlastní zem. Bez právního fundamentu. Tedy šlo vlastně o to, co lze nazvat loupeží. A tak jsem zkusil porovnat údaje z roku 1964 s dnešním stavem. Ekonomickým, politickým, právním. Protože autoři si obsah, kterým naplnil i těch 183 stránek rozdělili na třetiny a každý – právník J.Teryngel, historik a politický analytik Slavomír Ravik a ekonom F. Dvořák – hodnotili polistopadový vývoj (nazval bych to jinak – s odstupem po více než dvaceti let – propadem) formou kritických úvah, tak jak to viděl každý z nich ve svém oboru. Knížka má název Bílá kniha k pátému výročí 17. listopadu 1989. S výrazným nadpisem ŽALOBA.

Tak rozsáhlé hloubkové a podrobné rozbory, jako vytvořili autoři, to jsem naznačil v první větě, nedokážu zvládnout plně, jak by si tak citlivý materiál vyžadoval. To předem avizuji.

Začnu tím, co mne po tak dlouhé době první udeřilo do očí. Předmluva, kterou napsal Miloš Zeman. Ano, současný president České republiky. Neochudím vás o ni. Zde je.

Předmluva


Slavomír Pejčoch – Ravik vstoupil do mého vědomí už v době, kdy napsal Zahradní slavnost pro 15 milionů. Tuto jeho knihu jsme dokonce rozesílali delegátům XXVI. sjezdu sociální demokracie v Hradci Králové jako jedno z nejhlubších zdůvodnění našeho kritického postoje k politice současné vládní koalice. Od té doby s obdivem a úctou čtu jeho pravidelné tiskové analýzy, vycházející v poslední době i knižně. Je pro mne příkladem člověka, který se nedomnívá, že kritičnost by měla skončit s pádem komunistického režimu. Je přesvědčen, že každý režim si zasluhuje konkrétní a věcnou kritiku, zvláště pak ten režim, který často nahradil jedno zlo druhým. Stále znovu a znovu si v této souvislosti vzpomínám na Krylovy verše:


“ Vždyť ti, co kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou……“


Každý z nás má pohodlnou touhu ztotožnit se s vládnoucí mocí už proto, že opak je rizikový. Ptejme se však nejprve, jaká ta vládnoucí moc je. A zjistíme-li, že se pro ni vše zredukovalo za peníze, aniž by odlišovala čisté peníze od špinavých, že pokračuje v bobtnání státního aparátu a opět obsazuje odborná místa svými často nekvalifikovanými straníky, že tlumí úsilí po regionální samosprávě a místních iniciativách, že zdraví a vzdělání spolu s ochranou životního prostředí jsou opět odsunovány na druhou kolej, že zastavením bytové výstavby jsme se dostali do ještě horší situace, než existovala v minulosti – potom si řekněme s Ronaldem Reaganem:

Jestliže politika vaší vlády nevede k tomu, že se cítíte lépe než v minulosti, potom vykopněte takovou vládu.

Tvrdit, že naše společenská transformace potřebuje vedle ekonomického i svůj sociální, ekologický a zejména morálně-kulturní rozměr, není nic antireformního. Tvrdit, že se obejdeme s tržní ekonomikou bez jakýchkoliv přívlastků, že ekologie je šlehačkou na dortu a že kniha je stejné zboží jako papírový ubrousek, naopak antireformní je. A nejvíce antireformní je nová vedoucí strana naší společnosti, disponující jedinou přípustnou alternativou, která směřuje ke světlým zítřkům.

Zde je v knize faksimilie vlastnoručního
podpisu pana Miloše Zemana.

Kniha má na tehdejší dobu úderné nadpisy svých krátkých kapitol. Zmíním jen výraznější, pro zřetelnost autorských vstupů. A předmluvu, kterou jste četli, ponechám k vašim osobním úvahám. Úvahám možná mimořádně kritickým, po divadelních výstupech prezidenta ČR v dnešních dnech, při řešení situace demise – nedemise premiéra vlády. To v dánském úspěšném televizním seriálu – VLÁDA – něco podobného určitě nebude. A když, tak s odsudkem.

CO NÁM SLIBOVALI
TAM KDE HNIJE DUCH
OPTIMISTOU MŮŽE BÝT AKORÁT IDIOT
ZAČ JSME BOJOVALI…!?
HLAVNÍ HŘÍCHY A HŘÍŠNÍCI

Pan František Dvořák doplnil vždy v úvodu všechny své kapitoly ekonomických rozborů výňatky z poezie Karla Sýse – Pět let v mrtvém domě. Výstižnými.

Kapitola o nezaměstnanosti začíná takto:
KNÍŽE ZVĚŘINU RÁD

„Společnost není pro socialismus zralá“
Takže musí počkat
až pan Schwarzenberg uzná
že jeho poddaní dozráli
„Ostatně soudím, že Komuna musí být zničena!„

Zajíci neusínejte na vavřínech
Mohli byste se probudit na bobkovém listu !

Neštěstí, jak známo, nechodí nikdy samo. S úpadkem výroby je spojeno i snižování počtu pracujících. Takže bylo-li v ČSFR v r. 1989 7,9 mil. ekonomicky činných osob, pak v roce 1992 se už tento počet snížil o více než 800 tisíc na zhruba 7,1 mil. osob. Z toho asi 420 tisíc se do práce nevrátilo. Už v r. 1990 však začala vznikat i nezaměstnanost, která se koncem roku 1992 týkala 395 tisíc pracujících.
Tedy skoro čtyři sta tisíc vykolejených lidských osudů, a jejich počet pořád roste a roste. Nezaměstnanost tehdy představovala asi 5,3 % z celkového počtu ekonomicky činných obyvatel………………

………..Dle OSN v tomtéž období však např. Švédsko vykazuje jen 2,7 %, Švýcarsko 1,3 % a Japonsko 2,1 %. Přitom, jak známo, už byly okresy či menší lokality, nejen na Slovensku, ale i v ČR, kde tato průměrná míra byla proti celostátní vyšší dvakrát až třikrát. A to už je hrozivé, to už se tu šíří bída, existenční nejistota a sociální neklid… – a také většinou i kriminalita a za určitých podmínek i drogy.
…..Není divu, protože to je přirozený důsledek zmíněného ohromného poklesu naší výroby. I tak je totiž počet pracujících, posuzováno z hlediska národohospodářské efektivnosti, neúměrně vysoký. Poklesla-li totiž společenská produkce o 31 % (ND) a počet pracujících jen o 9 %, pak je nutno konstatovat, že se v tomto období naše ekonomická efektivnost či společenská produktivita práce souběžně zhruba o čtvrtinu zhoršily.

Potom v knize následují odstavce týkající se Inflace, Zvýšení zahraničního dluhu i vnitřního, Zahraniční kolonizace, Ztráta východních trhů, Iniciace zrušení RVHP, atd. Vše v sobeckém zájmu "Rekorytarizace pro vyvolené".

A nyní přichází pro mne to stírání potu na čele. Nahlížení do ukazatelů Českého statistického úřadu. Zaměřil jsem se na výše rozebíranou Obecnou míru nezaměstnanosti. Nějaký jiný ukazatel jsem na https://www.czso.cz/csu/czso/… nenašel. Asi tam i někde bude, ale pravděpodobně ne ten, který zaznamenává nezaměstnané, kteří jsou již vyřazeni z evidence Úřadů práce. Má jich být, jak jsem slyšel, na 600 – 700 tisíc.

A to logicky výrazně zkresluje faktickou nezaměstnanost. Mezi nimi to mohou být i ti co jsou OSVČ, nebo i ti co mají živnostenský list. A mezi výše zmíněné vykolejené lidské osudy, musím uvézt osud mně dobře známého člověka – toho s živnostenským listem – podnikajícího ve stavebnictví. Neznám podrobnosti, ale nejsou-li zakázky, jste zadlužen a máte tři děti, tak zoufalost neřešitelné situace……Má hrob poblíž našeho rodinného. Loni v létě se to stalo.

Graf, který mi naskočil a ukazující nezaměstnanost po dalších pěti letech a pak po roce, až do r. 2015. Celkem, a zvlášť muži, ženy. Největší nezaměstnanost vykazovalo pět krajů – Karlovarský, Ústecký, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezký. Zvláště mezi ženami byla u posledních tří krajů obecná nezaměstnanost až 14,3 % (Ústecký v r.2010).

Jde o ukazatele Obecné míry nezaměstnanosti (ILO) 15letých a starších osob.

                     2010 2011 2012 2013 2014 2015
Celkem           7,3    6,7    7,0    7,0    6,1     5,0
Muži               6,4    5,8    6,0    5,9    5,1     4,2
Ženy               8,5    7,9    8,2    8,3    7,4     6,1

V roce 2010 doznívala ještě ekonomická krize, kterou hlavní proud stydlivě označil za recesi. Cyklický produkt způsobený pádem americké banky v r. 2008, po vyždímání uměle vyhnaných půjček a spekulací s následným dominovým efektem na návazné hospodářské partnery.

Jsem pamětníkem toho, co mi vyprávěl otec o svých zkušenostech z ještě větší ekonomické krize v r. 1929. Otec, pekařský tovaryš, kterému mistr v r. 1933 řekl

– Jozefe, sám vidíš, že lidi si pro chleba nechodí, tak tě musím propustit……. 

Dál už psát nemusím. Pouze poukázat na současná fakta. Když se dnešní liberálně – kapitalistická společnost snaží vyhlašovat lidská práva za prvotní postulát doby, tak jí chybí lidské právo základní – Právo na práci.

Proto jsem si vybral z knihy – Žaloba ty pasáže, týkající se nezaměstnanosti v naší (fakt ještě naší ?) zemi. Ještě by bylo dost materiálu možno vybrat. Tak na závěr ještě pár veršů ke kapitole, Náš „nový úděl “ – Bída.

URÁŽKA HLAVY STÁTEČKU

Každý holič se učí stříhat
na hlavě obecního sirotka

Všichni se učíte na chudácích
Ale představte si až chudáky přejde trpělivost
a přihlásí se do válečného rychlokurzu
Potom bude na prvním hradním nádvoří
hlava na hlavě !

Karel Sýs, ze sbírky
PĚT LET V MRTVÉM DOMĚ

Čerpáno z osobních vzpomínek, podnícen knihou Františka Dvořáka, Slavomíra Ravika, Jiřího Teryngela – Žaloba. která byla vydaná nakladatelstvím Periskop Praha v r. 1994. Jde o autentické pasáže ze zmíněné knihy.

40 komentářů :

 1. právo na práci zaručuje jen socialismus zas by jistí občané musely pracovat a toho jse bojí

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ...."právo na práci" je heslo mimo mísu..... ve společenském systému, ve kterém nemohu vlastními silami uživit sebe a rodinu z přírodních zdrojů (lov - potrava, pokácený strom - příbytek a otop) a musím k obživě používat z největší části monetární systém (tedy měnu-kterou na stromě neutrhnu)......má být hlavním heslem a lidským právem "právo na příjem" - bezpodmínečný, v rozsahu minimálních životních potřeb.....

   Vymazat
  2. Právo máš i na vzdělání. Proč tedy píšeš občané musely s tvrdým Y. Jsi snad natvrdlý?

   Vymazat
  3. Další zřejmě zaplacený debilní internetoví trouba ,učitel gramatiky. Kecej k tématu osle a nepruď,ale to nemůžeš neb jsi gramatický učitel blb.Mě ty chyby nevadí ,zajímá mě názor a ten tvůj je na hovno blbe.A teď se boblej!!!!

   Vymazat
  4. 14:59 - Ne zbytečně se říká, že kdo si neváží mateřský jazyk a naseká hrubé gramatické chyby, je se svým IQ tak na úrovni druhoročáka ZDŠ. Že se nestydíš i za ty své vulgarismy?! Jsi debil na n-tu a ještě mnohém výš, blbe!
   moudrý učitel

   Vymazat
  5. 13:01

   Právo na bezpodmínečný příjem je typická ukázka naprosté devalvace pojmu lidských práv.

   Vymazat
  6. @ Anonymní 11. května 2017 15:37
   - mateřského jazyka
   - n-tou
   - mnohem

   Vymazat
 2. Hele, ty slavnej Vlku, i lhát je potřeba s citem a mírou, ale ty se s tím teda vůbec nepářeš.
  U nás je nejnižší nezaměstnanost z celé EU, kdo pracovat chce tak pracuje.

  https://www.statista.com/statistics/268830/unemployment-rate-in-eu-countries/

  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je statistika "zaregistrovaných", ale mimo systém je nezaměstnaných daleko víc!!!

   Vymazat
  2. 12:17
   A kde člověče jsou ty armády nezaměstnaných? A z čeho jako žijí když jsou mimo systém? A proč nejdou pracovat když všechny podniky dnes mohutně nabírají a vemou doslova každého?

   Vymazat
  3. Zeptej se jich.

   Vymazat
  4. No já je právě nikde nevidím. Myslím, že statisíce těchto lidí "mimo systém" budou jen výplodem vaší fantazie.

   Vymazat
  5. Prosím vás, zjistěte si, co se děje s lidmi, vyřazenými po zákonné době z evidence nezaměstnaných. A to dřív, než začnete vykládat nějaké hlouposti.

   Vymazat
  6. to 11:53
   Milý pisateli, pravděpodobně jsi ještě školou povinný a nebo žijící ve vzduchoprázdnu.Půl svého profesního života jsem se zabýval zaměstnaností a nezaměstnaností, takže to co ti odpověděli pisatelé pod tvým příspěvkem lze jen potvrdit. Oficiální číslo, které uvadí ČSÚ je asi 1/3 skutečnosti. Po určité době evidence je nazaměstnaný vyřezen z evidence ÚP a má tři možnosti ját na siciálku a pobírat sociální dávky, pracovat bez registrace a bez oficiálního platu a důchodového zabezpečení a nakonec sedět doma nechat se živit třeba dětmi, manželkou, příbuznými. Nemluvím o bezdomovcích, kterých je cca tak do počtu jednoho menšího města. Počet volných pracovních míst nic moc neříká, mohou to být pracovní místa jen pro zdravé a silné, jen pro kvalifikované, nebo opačně lidi s hendikepem....Spoustu pracovních míst blokují důchodci, zbytečně, kdyby měli dostatečný důchod asi by do práce se nehrnuli a ty místa by byly k dispozici. Řada nezaměstnaných jsou naše děti po škole, chybí jim praxe, nikdo je nechce. Zcela jistě řada nezaměstnaných je složena i z těch co nemají zájem o práci a nikdy nebudou pracovat, takových je z celkového počtu nepracujících cca 10-15%. No a pka jsou ještě takoví rozumbradové jako jsi ty, kterému chybí jak životní zkušenosti tak i vzdělání k tomu aby pochopili, že na statistiku lze pohlížet z různých úhlů a metodik a vždy se dojde k jiné interpretaci čísel.

   Vymazat
  7. 14:58

   Hele, pane chytrolín, ta čísla na která jsem uvedl odkazy vydává Eurostat. Dělá je pro všechny země podle stejné metodiky. A určitě nijak nenadržuje zrovna ČR. Proč by to proboha dělal?

   Je jasné, že v některých oblastech jako Ústecko či Bruntálsko nekvalifikovaní lidé nad 55 let shání práci obtížně. Rozhodně to není ale charakteristický problém ČR jako v jižních oblastech Řecka, Španělska a Itálie.

   Mě je 45 let, mám maturitu (ještě tu komunistickou, tzn "kvalitní"), životních zkušeností u nás i v zahraničí habakuk.
   Ve všem co píšete jste prostě zcela mimo.

   Vymazat
  8. 16:03-Podle Vás je tedy vše v nejlepším
   pořádku.Že Vaše čísla vydává Eurostat je
   sice hezké,ale nelze tvrdit bezpodmínečně,
   že jsou skutečně pravdivá.Vytahujete se tu
   komunistickou maturitou.Ve věku 45 let
   jste zažil pouze kapitalistický pořádek.
   Patříte mezi ty,co nechtějí platit za tu
   práci,kterou manuální pracovníci udělali.
   Ti jsou jen lůza a uznáváte jen ty,kteří
   mají aspoň tu maturitu.Máte kulové a ne
   Vámi proklamované zkušenosti.Vy byste šel
   pracovat 10-12 hod.denně včetně sobot a
   nedělí za 13 000.-brutto?Těžko,ale rady
   máte pro každého.Jezdil jsem po Evropě a
   to nikoli po turistických atrkcích.Já
   jsem poznával tu odvrácenou tvář.Tak se
   tady nevytahujte habakukem.Jste poznamenán
   myšlenkou o své neomylnosti.Nevyplácí se
   to.Zcela mimo jste Vy.
   Petr Majevský

   Vymazat
  9. 16:52 co má s lidským i lidstva problémem jako je nezaměstnanost, její nižší nebo vyšší úroveň v ČR, než jinde ve světě? Ostatně, člověče, ty nevíš, že člověk se prací nejen živí, ale i realizuje? Dokonce i "vychovává"? Evidentně trpíš nejen neznalostmi, omezeným rozhledem, ale i krutě nízkou sociální inteligencí!

   Vymazat
 3. Stojí za to se poohlédnout zpět a srovnávat se současností. Jakkoliv jsou media velmi užvaněná - podobně jako parlament, tak se v nich přesná data o nap. počtu ekonomicky činných osob (1989 7,9 milionů) nedočteme. Údaje o nezaměstnanosti reálné chybí, jsou jen údaje o "evidovaných" na úřadech práce. A jsou aproximativní údaje o nedostatku pracovníků v podnicích v současnosti, brzdící ekonomický růst. Nebylo by přece jen něco dobrého nenechat vše na řízení trhem, které má zřejmě časové zpoždění a přece jen místo zbytečných ministerstev a desítek úřadů pro úřady, zřídit instituci, která by - kdyby byla obsazena vzdělanými lidmi (kde je vzít a nekrást?)- dovedla s předstihem říci, zda bude zapotřebí tisíc archeologů nebo tisíc techniků. Možná, že by se pak dalo ušetřit i na pár km tisíckrát přeorané půdy budoucí dálnice třeba 3O milionů "na archeologický výzkum" -a průmysl by mohl rozšiřovat za to výrobu, třeba za 3 miliardy. Ale zatím potřebujeme hlavně antropology, ÚSTRKOVÉ lžihistoriky a zmíněné etno-archeo-pantografy. Že se zavírají oddělení nemocnic proto, že chybí "nesoukromí" lékaři a zdravotní sestry? Však přijdou nějací s kolonizátory a my je naučíme česky, ještě, že máme češtináře. Že by se vyplatilo i v diktatuře kapitálu mít desítku lidí, kteří se ohlíží kolem a dovedou předjímat, že za 3 - 5 roků bude zapotřebí xy pracovníků s takovou/makovou kvalifikací? Myslím, že u nás ne, to by nezvládla ani tisícovka lidí. Prostě musí být nadředitel, pět ředitelů, 50 podředitelů, 500 "špičkovýzch odborníků", 5OOO sekretářek a 50 OOO poradců... a kapacita zaměstnanosti, tj. cca těch 7,9 milionů by byla vyčerpána jen tímto úřadem. Zase jeden blbej nápad.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prožil jsem přes 30 let za praktického socialismu v Československu a stejně za sociálního kapitalismuj v Kanadě. V Československu jsme komunistům vyčítali jako ZLODĚJNU drobné projevy toho, co je v kanadském kapitalismu SPOJEČENSKOU NORLMOU. To jen na okraj....
   Po celoživotní zkušenosti jsem přesvědčen, že komunisté se POKOUŠELI VYTVOŘIT spravedlivou organisaci lidské společnosti. Dokázali zastavit, možná jenom zpomalit, KAPITALISTICKOU DEGENERACI. Jejich snaha zajistit PRÁVO NA PRÁCI byla obdivuhodná. Jsem přesvědčen, že lidstvo může využít zkušeností nabytých v komunistickém údobí k DALŠÍMU ROZVOJI.

   Vymazat
 4. Kde je ten analytický ,briskní a logický VLK,kterého jsem tak ráda v diskuzích četla.Zbyla mu jen nenávist k Zemanovi,Babišovi a omlouvání ČSSd.Škoda Vlku.
  Myrta

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Myrto ! Četl(a) jste vůbec Vlkův text? Silně pochybuji, protože nechápu z čeho usuzujete, že "Zbyla mu jen nenávist k Zemanovi,Babišovi a omlouvání ČSSd". Obávám se, že Vámi pouze cloumají emoce a zdravý rozum spí. Vlk ho má naštěstí zatím dost, i když se jeho vývody neshodují s Vašimi dojmy. Myslím, že článek je velmi dobrý a trefný.
   Jirka

   Vymazat
  2. Vím.že se to netýká přímo článku,ale čtu Kosu Nostru a tam diskuze nemá.Takže tak všeobecně.A emoce se mnou určitě necloumají po tom vše co jsem prožila do svého pokročilého věku.

   Vymazat
  3. 12:07, vidím Vlka, po bližší komunikaci, stejně. Se Zemanem má jisté rysy společné, tím to možná bude.

   Vymazat
 5. 26 roků jsem prožil v socialismu, jejímiž představiteli jsem opovrhoval a 27 roků jsem prožil v kapitalismu. Kolem nás je dnes tolik informací, že každý si může vybrat, čemu chce věrit. Zbavili jsme se politické nesvobody a získali jsme nesvobodu ekonomickou, jako jednotlivci i jako země. Dokonalý systém správy země není, ten současný je ale podle mě ve více parametrech horší, než byl ten minulý. Komunisty jsem nikdy neměl z mnoha důvodů rád, teď je ale pravděpodobně budu volit, protože z těch všech neschopných a naopak všehoschopných darebáků se mě v konečném výběru jeví jako momentálně nejmenší zlo...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nesmysl, ale vaše věc a volba.

   Vymazat
  2. 12:07
   Pozor!! Politické nesvobody jsme se nezbavili!! Vládnou nám přece i nadále straníci. To, že už nejsou z jedné strany na naší politické nesvobodě nic nemění.

   Vymazat
  3. Nejsem si jist zda volba komunistů je to pravé, díval jsem se na včerejší parlamentní frašku, hráli ji dokonale i komunisté, není se čemu divit, za nic nezodpovídají a berou slušné až přeslušné platy za v podstatě jen docházku do parlamentu.Když si poslechnu Dolejšího, nevím zda náhodou nemluví Kalousek, Filip řeční jen tak aby nenarazil, občas zazní "bojový chorál" ale bez další akce.Komunisti jsou dnes podivná sorta, která pouze řeční a občas vzpomíná.
   Sorosovi aktivisté se před kamerami předvedli včera, bohužel jen oni. Zeman či Babiš nemá příznivce a věrné ? Nebo jsou stydlaví ?

   Vymazat
 6. Právo na práci nebo-li povinnost pracovat, již platila na území Chile v období vlády Inků. Inka věděl, že z práce obyvatele má 1/3. Každý rozumný vládce, chce aby mu země vzkvétala a proto její lid musí pracovat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Za totáče neplatila pracovní povinnost , ale povinnost prokázat legální zdroj obživy ! Pokud někdo dostával pravidelně přes banku peníze od strýčka z Ameriky tak to bylo v pořádku , pracovaat nemusel !!

   Vymazat
  2. 13:12 to není pravda každý měl v op razítko od zaměstnavatele a na to jse VB při kontrole dívaly

   Vymazat
  3. 22:12 totální blud, já jsem ani v jediném z občanských průkazů za totáče razítko zaměstnavatele neměl (z lenosti pro něj si dojít, nemusíc). Pravda, dopraváci (při kontrolách řidičů) a pořádkoví (SNB), kteří v hluboké noci občas od chodců průkaz požadovali kladli otázku, kde jste zaměstnán. Ke své tíži, při dopravním přestupku, jsem ledabyle odpovídal: Nikde, živí mě maminka, alternativně manželka. Vždy, bez dalšího, vyřízeno. Dovolím si upozornit, zákon ukládal pracovat, ale k onomu paragrafu nebyla vepsána trestní sankce! Což jsem ráčil vědět. Tenkrát byly zákony prosté. Dnes, aby se prase vyznalo.

   Vymazat
 7. To by byl precizní kontrast,kdyby volby vyhrál Babiš a komunisté.To by byla koalice!Ale proč ne? Absurdity zažíváme dnes a denně.

  OdpovědětVymazat
 8. 13:12.... Takovy strycek pravdepodobne nikdy neexistoval, protoze strycek v Americe musi mit penize na Rainy Days (Dny destive).

  Prumerny strycek v Americe se stehuje za praci 8x za zivot - rikaji statistiky.
  Ale prumerny strycek to nebere nijak vazne, nebot je to zoucast zivota. Jak je to v Cesku NEVIM.

  Kazda zmena prinese obohaceni finnacni a dusevni.

  Globalismus prinasi bidu a nezamestnanost. President Trump snizil nezamestnanost o 1/2 millionu pracovniku za
  4 mesice. On je zazracny, on ma signaly z vesmiru.

  Globalismus v Evrope posiluje, ale v Americe slabne.
  Takze budu pit definitivne lepsi kafe nez vy a muj toaletni papir je pohlazeni a u vas je to smirgl papir.
  To proto , ze jsem inteligentni a volil jsem Trumpa.
  Vy Trumpa NEMATE a proto budete pit cigorku .
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 9. Kdyz uz mam dnes zdilnou naladu, tak vam to musim vysvetlit VEDECKY ! Kdyz nekoho volite na pozici vlivu, tak musite vypocitat jeho astrologicky profil.

  Kdo je silnejsi Sobotka , nebo Babis ?
  Zmineny profil vam rekne, co se bude dit v budoucnosti !

  Nas president Trump je GEMINY ! To jsou ti co maji dva mozky, ale URANUS ma nad nim vliv ! To znamena ze inklinuje ke zmenam, ktere jsou delany na zaklade momentalni potreby. Napr. bombardovani Syrie.

  Geminy jsou jako prijimaci anteny. Odkud je prijem zatim nevime, ale pracujeme na tom.

  Kdyz jsem zil v JAR tak jsme meli B.J. Vorstera. Ten dal praci 40 millionum pracovniku a stale mu million pracovniku CHYBEL ! Ale vubec neumel zpivat.
  Toto jsou dulezite veci panove.
  Ja mam kapitalismus rad. On funguje ! Obamuv kapitalismus nefungoval.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 10. Kdyz existuje nejaky statnik, ktery ma uspech, nebo zeme, ktera prosperuje, tak se stanou oba /obe tercem vsech utoku, zavisti a zarlivosti.

  Proto dopadla JAR tak spatne a dalsi spinava kampan se vedla proti Svycarsku, ktere muselo platit vykupne.

  Obama tak vzacne pojebal nas fungujici zdravotni system, ze v nekterych statech jsou lide bez zdravotni pece.

  Prerozdelovani ovoce vasi prace je duvodem vseho co nefunguje. Vy dostanete na krk Somalce a budete je zivit v ramci globalizace.
  Volte Nacionalisty, bude vam lepe.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 11. Velka finnacni krize a destrukce mnoha rodin v Americe 2007-2008 se nestala kvuli kapitalismu, ale IDIOTISMU kretenu, kteri v ramci boje proti chudobe davali pujcku bez garance tem nejhloupejsim lidem, kteri v Americe ziji.

  Ti kteri se proti tomu postavili byli vyhazeny z prace na hodinu.

  Jeden z nich byl i dnesni Secretary of Tresury - STEVEN MNUCHIN ! Ten jim to ted vrati i s urokem !

  Po totalnim kolapsu marketu nemovitosti bylo opusteno 4000 domu pouze v oblasti kde ziji ! Tento disater NE- zavinil kapitalismus, ale IDIOTISMUS socialnich ingenyru.
  Vy je mate ve vasi vlade take ! Volby ktere mate na podzim jsou proto velmi dulezite.
  nick honolulu -

  OdpovědětVymazat
 12. 16:43
  Z kapitalistů se kvůli nenažranosti (příčina) stali idioti (důsledek).
  Jak prosté,pane honolulu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 17:27 potlesk, ve stoje!

   Vymazat
 13. Všechny vlády jsou zločinecké, bez výjimky.
  Své občany utiskují, okrádají, ožebračují,
  terorizují. Je to vládní banditizmus.
  Kam to až povede ve světě ?!!!

  OdpovědětVymazat