Reklama

.

.

pondělí 15. května 2017

Stanislav Morozov: K útoku na SSSR mělo dojít již v roce 1935

15. 5. 2017      Zdroj (rozhovor se Stanislavem Morozovem, kráceno)
Akce byla promyšleně připravována polskými speciálními službami proti zájmům Československa. Kromě těchto polských archivů jsem prostudoval i archiv sovětské rozvědky. Odtajněn byl také osobní archiv J. V. Stalina. Tento archiv vznikl tak, že Stalin na určité dokumenty, které prošly jeho rukama. Maršál Józef Pilsudski byl polským diktátorem, kolem něhož se pohyboval sovětský agent, který předával do SSSR velmi závažné informace. Právě ty jsou uloženy v archivu a nyní jsem nalezl, že v průběhu podzimu 1934 a jara 1935 Polsko společně s fašistickým Německem a Japonskem připravovalo útok na Sovětský svaz, který se měl uskutečnit v roce 1935. 


Tyto dokumenty byly odtajněny již počátkem devadesátých let. Ačkoli jsou odtajněné již tolik let, nikdo o nich neví. Uběhlo 15-16 let a mně se podařilo je publikovat v mé nejnovější knize.

Co kniha obsahuje?

Kniha se skládá ze tří částí a příloh. První část knihy jsou dokumenty z osobního archivu Stalina, které svědčí o tom, že do smrti Pilsudského - zemřel 12. května 1935 – byl zcela vážně chystán útok na Sovětský svaz. Poprvé jsou v těchto dokumentech vyslovena jména lidí, kteří za tím stojí v zákulisí. Ukázalo se, že jsou to Angličané: ředitel anglické banky Montagu Collet Norman (v letech 1920-1944 guvernér britské centrální banky Bank of England, která se aktivně podílela na prodeji zlata uloupeného nacisty v Československu během nacistické okupace – pozn. aut.) a lord Hailsham, předseda sněmovny lordů a ministr války. To byli ekonomičtí hybatelé provokování útoku na Sovětský svaz. Nikdy se tato jména neuváděla.

Objevil jsem, že na konci prosince 1934 ministr zahraničních věcí Polska Józef Beck přicestoval do Kodaně na oficiální setkání. Ale měl v dánské metropoli také setkání neoficiální. Na neoficiálním setkání se sešel právě s Montagu Normanem. Norman řekl Beckovi: My s Hitlerem, tedy s Německem, vám dáme 500 milionů zlatých dolarů pro útok na Sovětský svaz. Z této sumy třetina patří Polsku. Taková svědectví dříve nebyla.

A proč k útoku nedošlo?

Norman řekl polskému ministru Beckovi, že je nezbytně nutné, aby se tohoto útoku na Sovětský svaz účastnila i Francie. A aby se mohla účastnit Francie, muselo by Německo podepsat s Francií smlouvu. Tehdejší francouzský ministr zahraničních věcí Pierre Laval byl příznivě nakloněn podepsání takovéto smlouvy s Hitlerem. Nad všemi však vyzrál Stalin, který vymyslel následující kombinaci, aby útok odvrátil.

Sovětská rozvědka věděla, že tajná polsko-německá dohoda byla uzavřena 25. února 1934 – o tom je svědectví v oficiální publikaci Dokumenty zahraniční politiky SSSR. Smlouva byla uzavřena podle příkazu Pilsudského, sérii rozhovorů s představiteli Německa a Japonska vedli ministr zahraničních věcí Beck a náčelník Hlavního štábu polské armády Janusz Tadeusz Gasiorowski.

Text tajné polsko-německé smlouvy byl kanály rozvědky převezen do Francie a publikován v provinciálních francouzských novinách Bourbonský republikán 18. dubna 1935. Za dva dny tento text přetiskly sovětské listy Izvěstija a Pravda, a na první stránce. V novinách bylo uvedeno například v pátém bodu: Dovolit průchod německých vojsk přes polské území. V prvním bodu se jasně deklarovala závislost polské vlády na německé atd. Kdyby Japonsko napadlo Sovětský svaz z východu a ze západu Německo s Polskem, mohly udělit Sovětskému svazu - psal se rok 1935 - hluboké rány a velké ztráty.

Jenže Francie by se v případě takové smlouvy propadla v hierarchii evropských mocností na významně nižší stupínek. Proto 2. května 1935 Francie uzavřela smlouvu nikoli s Hitlerem, ale se Sovětským svazem, a za 14 dní, 16. května 1935, přiletěl do Moskvy Edvard Beneš a podepsal v návaznosti na sovětsko-francouzskou smlouvu o vzájemné pomoci také obdobnou smlouvu sovětsko-československou.

To spadalo do období intenzivního úsilí sovětské diplomacie s cílem uzavřít smlouvu o kolektivní bezpečnosti v Evropě…

Ano, celé to do sebe zapadalo. Shrnuji tedy: Byla to sovětsko-francouzská smlouva, která znemožnila útok na Sovětský svaz v roce 1935. Za následující léta sovětské vedení stihlo vybudovat mohutné vojensko-průmyslové komplexy za Uralem, například byl postaven Kuzněcký metalurgický kombinát – ten byl uveden do provozu tak tak těsně před napadením Sovětského svazu Německem v roce 1941. Tento podnik celou válku zásoboval bojující zemi ocelí na tanky, podobné kombináty vznikly v Krasnojarsku, Irkutsku aj.

Ještě dodám jednu pikantní okolnost k datu zveřejnění smlouvy v sovětském tisku – stalo se tak 20. dubna 1935 na Hitlerovy narozeniny. Byl to takový Stalinův »dárek«. Do dneška ani Poláci ani Němci nevydali protestní oficiální nótu proti tomuto zveřejnění jejich tajné smlouvy. Protože to neudělali, ukazuje se to jako pravda.

A lze o tom, že financiéři útoku na Sovětský svaz pocházeli právě z Anglie, najít svědectví i v anglických archivech?

V Anglii jsou archivy stále tajné, stále! Dám vám příklad, i písemnosti, které se vážou k ruskému diplomatu a dramatikovi A. S. Gribojedovovi (1795-1829), který byl zabit v Teheránu, jsou také dosud tajné.

Co bylo cílem chystané válečné osy Berlín – Tokio - Varšava? Likvidace státu se socialistickým zřízením?

Společenský systém byl až druhotný. To hlavní bylo přírodní bohatství na území SSSR. Tak jako dnes! Japonsko chtělo Dálný východ, Polsko chtělo Ukrajinu, Hitler by dostal Pobaltí…

Jak reagují na vaši nejnovější knihu a objevené dokumenty, které mění v mnoha ohledech pohled na dějiny, kolegové historici?

Ti se chovají, jako že nic. Uvědomte si, že nežijeme v sovětských časech, v Rusku neexistuje státní ideologie…

Mě »drží« diplomaté. Má první kniha o československo-polských vztazích byla přeložena v Ottově nakladatelství do češtiny (Polsko a Československo v evropských vztazích. 1933-1939; Vydáno roku 2009).

Uvedl jste tuto informaci už na nějaké odborné konferenci?

Ne, nestíhám, protože pracuji na dalších věcech, například jsem nyní byl na vědecké služební cestě v Košicích v tamním archivu, a nyní jsem v Praze pracoval v archivu Černínského paláce. Čtu i slovensky a česky.

Co polští, němečtí, japonští historici?
Japonští a němečtí historici, těm je to možná lhostejno. Ale Polákům by to mohlo být nemilé, rusko-polské vztahy jsou velmi složité. A tyto dokumenty na ně vrhají nové světlo.

Proto by bylo potřebné, aby se vaše kniha přeložila do dalších jazyků, aby se s vašimi závěry mohli seznámit i jiní lidé.

Souhlasím, překlad mé knihy by byl cestou, jak se dostane tato informace k dalším lidem, historikům, učitelům, zájemcům o historii. Zde v Praze jsem také udělal přednášku o této problematice v Ruském středisku vědy a kultury, také v Bratislavě v tamním ruském kulturním středisku.

Víte, proti Rusku se nyní rozvinula obrovská propaganda ve všech zemích světa. Hlavním cílem této protiruské propagandy je, aby se ovlivnilo veřejné mínění v evropských zemích a USA, vše se o Rusku zamlčuje a překrucuje.

Například u nás v České republice je velké množství lidí, kteří nevěří mainstreamovým sdělovacím prostředkům. Nezapomeňte, že veřejné mínění je něco jiného než oficiální politika.

Tak budu doufat…

Co by následovalo, kdyby se sovětské vedení nedozvědělo o chystané válečné německo-polsko-japonské koalici?

Hrozba rozpoutání války již v roce 1935 byla reálná. Kdyby k válce došlo, byla by to tragédie. Ale historie nezná »kdyby«…

V knize jsou i kopie dokumentů?

Kniha je založena právě na publikování archivních dokumentů, znovu říkám, jedná se o dokumenty z archivu Stalina a mnou přeložené polské archivní dokumenty.

Kdo byl onen sovětský agent v blízkosti Pilsudského?

Polák, o němž se dosud neví, kdo to byl. Musel se stýkat s generály. Ukazuje se, že Pilsudski měl ve svém okolí dva generály, kterým důvěřoval. Jeden z nich byl generál Kazimierz Fabrycy, který stál v čele tajné polské přípravné skupiny. V čele německé tajné skupiny stál generál Reichenau. Tito dva se vzájemně navštěvovali, veškeré jejich počínání bylo, jak jsem již uvedl, silně utajeno. Nikdo další o tom nesměl vědět.

Člověk si musí klást otázku - nebýt onoho sovětského agenta, tak by se Stalin nedozvěděl to, co se chystalo, a válka skutečně mohla začít…

Informace se ke Stalinovi dostala již v dubnu 1934 a on celý rok vyčkával na vhodný moment, a pak se mu podařil tento husarský kousek. Pilsudski byl mezi politickými aktéry této tajné dohody hybnou silou, jeho motivy z dokumentů také vyplynuly.

Jakou měl Pilsudski motivaci pro uzavření tohoto paktu?

Měl sen vytvořit Velké Polsko jako odplatu za trojí dělení Polska v 18. století, chtěl rozdělit Rusko mezi Japonsko, Německo a Polsko. Byl to již starý nemocný člověk. To, že to dlouho držel v tajnosti, mu jistě přitěžovalo.

Německo v roce 1935 bylo ale ještě slabé na útok…

Ale slabší byl Sovětský svaz. Když se polský ministr zahraničních věcí Beck setkal s Angličany, říkali mu: Netřeba pospíchat na Rusy, oni se rozpadnou. A Beck říkal Angličanům: My Poláci známe Rusy lépe než vy. Je třeba hned útočit. Oni se naopak zorganizují a vyzbrojí. Pak bude těžší je porazit, proto je třeba rychleji…

Zdá se mi, že vaše závěry podporují tezi, že sovětské vedení dělalo opravdu vše pro oddálení momentu vstupu SSSR do druhé světové války.

Stalin věděl, že válka bude tak jako tak. Tyto dokumenty náhle vrhají jiné světlo i na sovětsko-německou smlouvu o neútočení ze srpna 1939 a její dodatky. Stalin věděl, že válka bude, šlo mu o oddálení za každou cenu.

Je zdokumentované svědectví o diskusi Stalina a britského ministra Anthonyho Edena. Eden přijel na jaře 1935 do Moskvy a diskutoval se Stalinem. Britský politik se podíval na mapu SSSR, která visela ve Stalinově pracovně na zdi, a říká: Rusko - to je velká země. Stalin na to: Velká země, mnoho problémů. Eden říká: Anglie je jen malý ostrov. Stalin opáčí: Malinký ostrov, ale na něm mnoho záleží. Kdyby tento malinký ostrov řekl Hitlerovi: nedám ti peníze, nedám ti železnou rudu, nedám ti zbraně…, tak by byl mír zajištěn. A Eden na to reagoval mlčením. Takto Stalin dal Edenovi skrytě najevo, že věděl o připravované válečné koalici.

Skutečně se to odehrálo, je to publikováno v 18. díle Dokumentů zahraniční politiky SSSR. Takže to do sebe zapadá. Tuto problematiku studuji déle než 20 let.

Možná se budou měnit učebnice dějin? Kdoví… Polsko se mohlo stát agresorem druhé světové války a mnoho lidí nyní může lépe pochopit složitost rusko-polských vztahů. Tak jak šly skutečné dějinné události, stal se polský lid obětí německé agrese s obrovskými lidskými a materiálními ztrátami.

Němci už budou napořád agresory dvou světových válek. Ale zejména u Poláků je třeba, aby znali pravdu. Jde o to, aby znovu neudělali chybu. Všechno se totiž opakuje, vidíme to každý den. V současné době vzniká opět koalice proti Rusku. Tentokrát však koalice světová.

Za Haló noviny rozhovor vedla Monika Hoření

Stanislav Morozov je doktorem historických věd, profesorem na katedře sociologie a filozofie Kemerovské státní univerzity (Kemerovo leží severovýchodně od Novosibirsku – pozn. aut.).

66 komentářů :

 1. Odpovědi
  1. Uz delsi dobu mam takovou tezi. Cim severo-vychodneji od Novosibirska, tim mene jsou lide zatizeni nasimi civilizacnimi pseudo-problemy a maji proto vic casu opravdu premyslet. ;-)

   Vymazat
 2. A je to tady, opět zloděj (Polsko) křičí na všechny strany "chyťte zloděje!"

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Asi před půl rokem na "Zvědavci" vyšel poměrně rozsáhlý seriál zabývající se málo známými příčinami vzniku 2.sv.války a jejich vznik za přispění právě Anglie,Německa,Polska a Francie..Mnichov byl jen nepodstatná epizodka a naprosto mylně přeceňovaná událost v kontextu cílů jednotlivých aktérů.Ten seriál čerpal právě z archívů diplomacií a státníků jednotlivých aktérů,které byly málo známé,nebo doposud tajné,proto se značně liší od oficiálního výkladu příčin 2.sv.války.Vřele doporučuji k prostudování...

   Vymazat
  2. Pre mňa začala 2. svetová vojna okupáciou Československa. A tu sú okupanti.
   http://outsidermedia.cz/polsko-hitler%C5%AFv-spojenec/

   Vymazat
  3. Tento komentář jsem napsal k článku Rostislava Iščenka "Kapitulace Francie". Mám za to, že Polsko je nepoučitelné a stále věří v to, že se stane evropskou mocností.
   "Když k tomu přidáme, že převrat na Ukrajině vytvořil potřebu vybudovat Severní a Turecký proud, tak nám vychází velice promyšlený plán na ovládnutí Evropy. Tupí a nafoukaní Poláci, podporující Kievskou chuntu a lezoucí kamsi komukoliv kdo je proti Rusku opět spláčí nad výdělkem. Chtěli být mocností před 80 roky stejně jako dnes, hlavně na úkor Ruska. Dopadnou stejně jako v 39. roce. Možná bude 4. dělení Polska. Jejich pozici, jak již bylo v článku naznačeno, zaujme Francie. Má to svoji logiku a analogii z období před 80 roky."
   Mik

   Vymazat
  4. Zcela naopak, Mnichov byl klíčový moment obratu.
   Pokud by nás Británie s Francií nevydali - což bylo jejich smluvní povinností - tak by v Německu s největší pravděpodobností proběhl puč a Hitler by byl svržen.

   Vymazat
  5. Vše co je uvedeno má silnou návaznost a logiku, takže je malá pravděpodobnost, že by to měl být zfalšovaný průzkum. Dle mého přesvědčení byl Mnichov pro Hitlera jen zkouškou reakce Anglie a Franice, jak se zachovají. Hitler věděl, o tom, že Anglie spolu s Francií doufají, že obrátí svou pozornost směrem na východ. Také doufali, že pokud napadne Sovětský svaz,obě země se navzájem oslabí.Asi bylo pro ně velké překvapení, když uzavřel se SSSR pakt o neútočení a začal dobývat západní Evropu.

   Vymazat
 3. Že byli Poláci tak zlí, tomu nevěřím!!!

  Vždyť velmi tvrdě brojí a zbrojí proti Rusku, jako člen SA a věrný přítel SS, tedy i náš, brání rozpínavosti NEJVĚTŠÍHO AGRESORA v dějinách. Samozřejmě myslím Rusko.

  Je to jistě ruská propaganda a součást hybridní války!! Jako tvrzení, že nás Německo okupovalo 14-15 března 1939!!! Povšimněte si, že o okupaci ČSR Německem v den "výročí" neinformovala ani ČESKÁ TELEVIZE!!! A ta informuje objektivně!!!

  Vždyť zaměstnává tak "vzdělané" a "pravdomluvné" jedince, jako je Jana Peroutková. Nebýt ji, nedozvěděli bychom se, že Druhá světová válka začala tím, že RUSKO přepadlo Polsko 15 ZÁŘÍ!!!!!

  Já si bláhově myslel,že tato válka začala 1. září tím, že Německo přepadlo Polsko, že Rusko NEEXISTOVALO, že existoval SSSR!! Janička mi vše vysvětlila!!! Jsem velmi rád, že mohu přispívat, i na její plat, každý měsíc, formou koncesionářského poplatku!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ČT je v rukách pravdy a lásky a je řízena ze zahraničí. To je smrtící kombinace. Co jiného potom čekat, než jenom řízený rozvrat, lež a nenávist.

   Vymazat
  2. 13:35 zapomněl jste uvést, že fašizmus zničila hrdinná US Army, která osvobodila tehdejší Česko od Vihorlatu až po Cheb.

   Vymazat
 4. Stalin zdůraznil nutnost války s Německem v jakési vnitrostranické řeči v roce 1939 či 1940 - ale ne ihned. Zmínka o tom je v knize Ivana Kožeduba "Sloužím vlasti".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale samozřejmě, sověti se na válku s Hitlerem připravovali, ale nestíhali, proto ty pokusy o pakt Francií, Británií. Ale oni odmítli, protože směřovali Hitlera právě do války na Východě s SSSR. Proto procesy a čistka v Rudé armádě, kde bylo mnoho vyšších důstojníků, obdivovatelů Hitlera. Stalin na vedení strany i státu o nebezpečí a nevyhnutelnosti války s nacisty mluvil několikrát. Paktem s Německem se snažil oddálit válku na dobu přezbrojení Rudé armády.

   Vymazat
 5. Pilsudki by naplnil odvěký velkopolský sen - o přehlídce polského vojska v Moskvě, Pilsudském na bílém koni...

  Vždyť polské vojsko již kdysi v Moskvě bylo... takže nic nového sub Sole, ale jenom polské tradiční velikášství... a polská tradiční kuchyně... díky ní mizí jedno z vojenských strádání. Obdobné i u Němců. Feldküche jim vaří jako od maminky. Nic pro český jazýček, byť euromršený řetězcovým šmejdem..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. i pro Česko by se jistě našel nějaký novodobý Jagellonec

   Vymazat
  2. A Evropa dnes mohla být mnohem dál! -
   http://img15.deviantart.net/8736/i/2013/256/2/e/pakt_ribbentrop___beck_vol__2_by_coszniczego-d6m4e0q.png

   Vymazat
 6. Když se na to dnešní dění díváme,podobnost rozhodně není náhodná tomu,co se odehrávalo před 2.sv.válkou a rozhodně to není s podivem,neboť aktéři,cíle i hloupí a manipulovaní statisté jsou opět ti samí...jakpak se v tom zorientujeme dnes a zdali se nám podaří alespoň zminimalizovat případné škody?? Spíš mi připadá,že děje u nás chápe málokdo a že nastává zcela opačná situace,která pro nás bude daleko tragičtější,než ta předešlá velká válka...

  OdpovědětVymazat
 7. No, ale nakonec se to přece jen těm atlantistům (či anglo-sionistům) podařilo.
  Hitlera na Východ dostali. Aby jak Německo, tak i SSSR srazili na kolena. Jsou stejnými spoluviníky té ničivé a zločinné války, jako jím byl samotný německý nacismus a jeho protagonisté.
  Jejich politikou bylo a je i dnes mj. to, že za každou cenu musí zabránit mírové spolupráci Německa s Ruskem.
  Co se na tom od těch dob změnilo? ...

  OdpovědětVymazat
 8. Poláci jsou ostudou slovanských národů.

  OdpovědětVymazat
 9. Stále platí a platit bude, že "Dějiny píši vítězové" a tak se postupem let dovídáme stále a stále nové a překvapivé informace o dávno popsaných událostech. Když má člověk alespoň trochu analytické myšlení, tak jen potvrdí to co jsem v úvodní větě napsal "Dějiny píši vítězové a ne historici".

  OdpovědětVymazat
 10. 14:27 pan Opluštil: máte naprostou pravdu. Za vším kdysi byli Angličané, kteří se řídili oním imperiálním Devide et impera a vždy se snažili oslabovat své soupeře na kontinentu a poštvávali do války proti sobě své konkurenty - tedy nakonec toho největšího konkurenta - Němce se snažili nasměrovat do války s Ruskem. I nyní cílem potomků Angličanů - Američanů chytře je nedopustit do spolupráce mezi Němci a Rusy. Jak říká Friedman Američané se obávájí spojení německé geniality a ruských zdrojů a v proto se snaží USSA nyní o vybudování hráze z buforových států - největší stat v této zoně je Polsko - které by se nacházely mezi Německem a Ruskem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Re (14:41):
   Jo, líp už to nešlo vystihnout!
   Jen ti pablbové, kteří s takovou chutí ze sebe dělají užitečné idioty (co pak často a s železnou pravidelností končí pod trávou), to ne a ne pochopit ...

   Vymazat
 11. 14:28: než něco plácnete, tak zapřemýšlejte. Národ, který má v druhé světové válce největší procentuální stráty ze všech národů na zemi - protože se na rozdíl od jiných postavil proti Hitlerovi /a opravněně, protože Hitler měl plány na vyhlazení všech Slovanů/, má být skvrnou na slovanství? Poláků zahynulo 6 milionů, to jest 20 procent populace. Než něco napsat blbě, tak radši nepište nic podle přísloví Mluva stříbro, mlčení zlato jest.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zevšeobecňovat není dobré a to na "žádnou stranu",ono by se dalo jak o té vině Polska na rozpoutání 2.sv.války i o těch 6 mil.obětí dlouze diskutovat a přitom i zabrousit na to dnešní Polsko...ono "je těch Poláků taky dost i dnes.."

   Vymazat
  2. Re (14:47):
   Máte pravdu v tom, že 2. světová stála Polsko mnoho lidských a nevinných obětí. Je zajímavé, že se v dnešním diskursu přímo pěstuje "kult" obětí židovského holocaustu, zatímco genocida slovanských národů, vč. těchto Poláků (ti jen místo Davidovy hvězdy nosili nášivku s písmenem "P"), Sovětů a dalších, se ocitá mimo historická připomínání.
   Jinou otázkou je ovšem to, jak k válce přispěla či nepřispěla politika jeho předválečných představitelů. Ona Pilsudského představa (Veliko)Polska sahajícího od moře k moři přece nebyla ničím jiným než-li zločinnou ideou. K nerozeznání podobnou té, se kterou poté hitlerovské Německo zahájilo ten svůj Drang nach Osten. Beckovské Polsko?!, to rozhodně nebyla mírová holubice!! ...
   Ani dnes se Polsko zrovna nevyznačuje mírotvornými aktivitami. Spíše naopak, vědomě se dává do kupy s těmi nej- západními militantními jestřáby, kteří by opět rádi zkusili své štěstí na Východě.
   Dopadli by však jak vždy.
   Třeba jako dopadli kdysi ti sedláci od Chlumce ...

   Vymazat
  3. Už Napoleon přece napadl Rusko za základě žádosti té jeho milenky - polské kněžny. Národně osvobozenecká armáda Polska vznikala na fašistických idejích, proto Stalin váhal s Waršavskou operací - aby se s Němci trochu zredukovali. Bylo jako Churchil čekal, až se Rusové vybijí s Němci. Politika je špína a svinstvo.....

   Vymazat
  4. Počítají se do těch 6 míliónů i polští Němci a polští Židé (který šli po krku samotní Poláci) ? Důležité je rovněž vědět, pro jaké teritorium se počítá těch 6 miliónů a k jakým rokům je tento rozdíl vztažen. Není to tak jednoduché.

   Vymazat
  5. Není to s těmi 20% tak horké a poznámka o podílu samotných Poláků na genocidě Židů je na místě. Je známo, že Poláci v okolí Osvětimi za války pomáhali s vyhlazováním a okrádali živé i mrtvé... Nicméně např. Bělorusů zahynulo 25%, a např. kazašských mužů coby rudoarmějců taktéž 25% z populace. Z pohledu celkových ztrát obyvatelstva SSSR 25 - 30 milionů lidí, z toho 11 milionů vojáků či 35 milionů Číňanů na územích okupovaných Japonskem tato čísla blednou... nemluvě o ztrátách amerických hrdinů v západních Čechách v květnu 1945...

   Vymazat
  6. Znám Polály velmi dobře - od nejjednodušších až po členy AK a nejzoufalejších plukovníků či aristokratů. Jedině ti plukovníci jsou skutečně zdrojem oblbování svého národa. Aristokrati, které jsem poznal, byli velice různí - od salonních komunistů po zkostnatělé typy. Poznal jsem i dobře se orientující typy. Rozeštvávání Čechů a ostatních Slovanů, ať už Slováků nebo Rusů a Poláků je dlouhodobá německá politika. Je nesprávné německé politice nahrávat.

   Vymazat
  7. Kolik, prosím, z těch ŠESTI MILIONŮ POLSKÝCH OBČANŮ bylo (také ze šesti milionů) "polských" Židů? Ti "bojovali" disciplínou života v ghetech a při transportech...

   Vymazat
  8. 14:47
   Nemáte pravdu. Poláci jsou nepoučitelní idioti. A u nich hrát na slovanskou strunu je neskutečně hloupé.

   Vymazat
  9. Každý šovinismus je svinstvo a vede ke zločinu. Bohužel Poláci mu i dnes hromadně podléhají.

   Vymazat
  10. Poláků zahynulo 6 mil.? Bože můj, umíte přemýšlet o statistikách, metodikách a manipulacích? Poláků zahynulo 3 mil. a polských židů (které Poláci nenáviděli) 3 mil. A takto vzniklo těch 6 mil. Poláků...

   Vymazat
  11. Právě jsem sledoval dokumentární film na ČT2, kde mj. zaznělo, že před napadením hansovního města Gdaňsk v r. 1939 bylo 90% obyvatel Němců a 10% Poláků. Prostě typicky "polské" město, že ? Kolik Němců tam asi bylo v r. 1945 ?

   Vymazat
  12. Obřezanec, byť by i měl polské občanství, se nikdy Slovanem nestane! A těch bylo skoro 4 miliony z těch 6-ti!

   Vymazat
 12. Poláci jsou jako vždy nepoučitelní. Kolikrát kopali nožičkama a volali do zbroje. A kolikrát dostali po zásluze přes svou držku. Nuž což, komu není rady, tomu není pomoci! Ať už neopruzují!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Poláci získali na svém území jakýsi lokální egregor po předchozím Östrogotském germánském kmeni, který po staletí ze svého území vedl výboje cca JV směrem, až se zvedl, dané území opustil a nakonec zanikl kdesi v okolí Černého moře. To platilo o Polsku od cca 14. století dodnes... Tedy Polsko vede celkem nesmyslné výboje na Východ a Jihovýchod. Nicméně ve Středoevropském prostoru Polsko historicky nejednou svedlo velmi pozitivní roli. Např. porážka Turků u Vídně. Některá polská města u Baltu členy Hansy...

   Vymazat
  2. Pro 20:14, konečně nějaká cenná informace. Děkuji. Splašenost Poláků je známá, ale je potřeba hledat kořeny, pokud se má společnost stabilizovat.

   Vymazat
 13. Poláci nikdy nebyli a nebudou jiní.Tím nemám na
  mysli obyčejné Poláky.Ale jejich politici chtějí
  své (velko)Polsko a jsou ochotni obětovat vlastní
  národ.Stalin je stále odsuzován za mnoho činů,na
  něž neměl žádný vliv.Už ta čistka v armádě byla
  vlastně dílem,které zachránilo SSSR.Ale to je na
  dlouhou debatu a na tu zde není místo.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V tom máte pane Majevský absolutní pravdu. Již jednou jsem vyslovil názor, že Stalinoví zločiny jsou velice nadnesené. Stejní zločinci byli i ostatní vrcholní předsavitelé protinacistické aliance (možná ještě větší).
   Václav

   Vymazat
  2. Petr Majevský souhlas.

   Vymazat
 14. Pilsudského Polsko bylo nacistické, to je stará známá věc, ostatně své územní požadavky třeba vůči ČSR si splnilo ruku v ruce s Německem po Mnichovu 1939. Beck byl nacista jako pařez, to je také známo. Stejně jako, že byli Poláci první, kteří se paktem v r. 1935 pevně s nacistickým Německem objalo. Až pak následovala Francie a Anglie. Údaje o snaze Polska kolaborovat s Německem v útoku na SSSR jsou celkem logické a jsou pokračováním války Pilsudského proti vznikajícímu SSSR z let 1919-1922, ve které nakonec Polsko okupovalo velké území SSSR až do r. 1939. Smlouva Ribbentrop - Molotov vznikla proto, že Anglie odmítla uzavření smlouvy o vzájemné pomoci se SSSR v případě napadení nacistickým Německem a byla to snaha SSSR nejen o oddálení světové války, na kterou nebylo připravené - ale nechuť války vést, bylo to za hranou její ideologie. Kalkulace Západu vypravit nacisty s Hitlerem proti SSSR byly zcela zřejmé a Polsko i ČSR byly obětí této politiky. Nevím, zda to byla bravurní politika Stalina, nebo blbá kalkulace Západu, proč Hitler se nakonec rozhodl dobýt zbrojnici Evropy a takto posílen západními spojenci se pak vypravil na SSSR. Pokud jde o válku v Evropě, tak tu vyhrála SSSR a partyzáni v Jugoslávii, všichni ostatní na kontinentě se položili a z velké části se přidali na stranu Hitlera. Mj. Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Norsko s ? + železnou rudou Švédsko, Finsko, Francie...k již dříve osvědčeným spojencům Německa - Itálii, Španělsku. Vstup Západních tzv. Spojenců do války byl realizován vlastně až vyloděním v Normandii k záchraně Západu před bolševiky, kteří by byli hravě došli až na pobřeží Atlantiku. Permanentní odkládání 2. fronty Západem mělo za cíl vykrvácení SSSR až do samého dna, pak by byl snadnou kořistíZápadu prostřednictvím kontrarevoluce. Vylodění v Normandii nebylo ani tak válkou proti Hitlerovi, ale počátkem války proti SSSR. Taková jsou fakta.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Polsko bylo hlavně obětí své vlastní politiky. Po Mnichovské zradě v Evropě v politice přestala platit jakákoli mravnost a vše bylo dovolené. Je zajímavé, že je jen Rusům něco vytýkáno. Oni již jen udělali to, co museli. A důvod toho, proč Hitler ukončil pakt s Polskem? Hitler nechtěl mít v týlu svých vojsk Polsko s jeho velkou armádou při tažení na Moskvu. Obával se, že v případě vstupu Francie a Británie do války vůči Německu by Polsko upřednostnilo spojenectví s možnými západními nepřáteli Německa a úder Polska do týlu Wehrmachtu zatíženého bojem s dodělávající Rudou armádou by Polsku, Francii a Británii zajistil rychlé vítězství... Zkrátka pro Hitlera "lákavé vyhlídky". Proč se o této "nuanci" v historii mlčí?

   Vymazat
 15. 14:47: Máte opět zcela pravdu - Polsko od moře do moře je opravdu idea bližíci se Hitlerovými představám o III. Říši, jenže trochu skromnější a nepochybně je to idea zločinná. Jinak večer napíši ještě něco podrobněji, po přečtení toho článku, který nyní čas číst nemám - je dosti dlouhý. Jinak jsem chtěl poznamenat, že s kursem polské nynější vlády nesouhlasí již spousta Poláků - viz videa youtube - Jablononowski-Olszanski, který má značnou sledovanost - a v budoucnu se dá snad očekávat i zcela jiná orientace Polska než nyní - možná, že jsem neinformovaný a proto optimistický. Co mně ale na polské politické scéně zaráží je myslím naprosté chybění nějakých levicových názorů - myslím na internetu. U nás tomu tak není - např. viz seminař v Jihlavě - jeho učastnici mají myslím levicové názory a přednašejícím je rovněž místopředseda komunistické strany. Polsko je naprosto pravicové - včetně Jablonowského. I Macieja Korwina, který je pro vystoupení z EU se poslouchá velmi těžko - jeho mluva je plná polopravd, které pouze na první pohled vypadají jako moudra /samozřejmě pravicová/. Takže díky za Váš příspěvek, ve kterém je patrná zralá, nepředpojatá úvaha, prosta nějakých myšlenkových zkratek, které svědčí o neinformovanosti a přímo bohužel o nenávisti - jak tomu je u 16:25 /Vy o Polácích nevíte nic/.

  OdpovědětVymazat
 16. Beckove Pickove a podobna Kleberstein jmena se objevuji stale v tech nejhnusnejsich spiknutich a intrikach onech zamindrakovanych individuii ktere se stale oplakavaji a pritom jsou vzdy na spici nejhnusnejsich zidozednarskych akci. Na priklad ,teprve se nedavno po 70 letech odtajnilo v Anglii ze sileny zednar syn vyberciho dani(duck) kralovi a jeho americke zeny ,Churchill, chtel napadnout Rudou armadu jiz v lete 1945 za pomoci 100 000 nemeckych zajatcu ktere chtel vyzbrojit a za pomoci americanu. Byl primo posedly nenavisti k Stalinovi i Hitlerovi ,sam byl vyhozen za smrt 40 000 australanu v bojich s Tureckem v 1 sv. z admirality.Nastesti americane na tento plan nepristoupili.Tento zednar byl take spolu s Harrisem spolutvurce bombardovani Berlina jez teprve potom Hitler uvolnil bombardovani Anglie.Za to silenec Harris zmasakroval nemecka mesta prakticky po valce plne deti a zen .Neodtajnili vsak a posunuly o dalsich 70 let otevreni dokumentu o spojeni kralovske rodiny s Hitlerem. Eden jakozto premier primo Hitlera obdivoval .On totiz Hitler nemohl znicene Nemecko reparacemi za 1 svetovou, ukradenym uzemim ,atd vybudovat Risi za nekolik let bez investic zidovskych bankeru ,kterym se vsak vymkl z kontroly.Svedci o tom i olympiada 1936 ktera ukazala svetu jak Nemci za 3 roky vybudovali Reich do rozmeru ktere nemeli obdobu v tehdejsi dobe .To jen na podporu nazoru ze dejiny pisi vitezove

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Fašíku, změň slovník, žádní "židozednáři" ti tady nebudou procházet.

   Vymazat
  2. No jo, nácek 18:18 tady operuje "židovskými bankéři", "šílený zednář Churchill". Prostě Goebelsův slovník. Odkud opisuješ, hnědá uniformo? A ta lež, že Hitler začal bombardovat Anglii až po náletu na Berlín. Pro šíření nacistického jedu je každá lež dobrá, že jo Dolfi jnr.?!

   Vymazat
  3. Také ten antibolševik Churchill je po válce autorem "železné opony"! Žádní bolševici, komunisti, ale tvrdý antidemokrat Churchill zvedl železnou oponu! A deptal tak naše lidí:
   www.novarepublika.cz/2017/04/mirovy-triumf-cerni-psi-winstona.html#more

   Vymazat
  4. Nedoukovi 54 ,44 neodpovidam neb takova individua povazuji slovo zid ihned za nadavku.(neco jako Google)S priblbleho blabolu vyplyva ze nevedi nic o historii a cerpaji info z CT.Take asi nevedi ze u Hitlera pracovalo mnozstvi zidu a na vysoke funkce je musel "ocistit" personalne atd Take asi hlupec nevi ze byly vytvoreny jednotky SS vyhradne z zidu apod .Doporucujji hledat a ucit se jak rikal Pepa G.A proc myslis nadobo tupa ze letel Adolfuv pobocnik a pritel osobne do Anglie? Lepsi by t to sluselo na Nezvedavci u Lea.Mje niforma neni hneda to je mozna tva kdyz se poseres ,moje je cerna ,ta dela siluetu hezci.

   Vymazat
  5. 18.54 jsi hloupa nadoba ,jmenem Ari ze? Jestlipak vis kubo kdo postavil rakety Saturn v USA? Orginal jmeno bylo V-2. Nevis-li tedy to byl Braun jez spojenim nekolika Saturnu poslal raketu k mesici .Mimo jine byl general SS a byl unesen do USA v akci Paperclip. Ale to je na male zazloutle mozecky prilis slozite ,ptej se radeji se svou inteligenci ,kdo byl vykonny a loajalni kapo v koncentracich ?!!

   Vymazat
  6. 18:44 Sloužíš jim zkurvená rasozrádná chcíplotino? Na takový je drahocenný insekticid škoda! Vás kurvy rovnou pálit v pecích bez uspání a tím smradem židáckým co s vás zbyde v zimě zatápět! Abyste byli aspoň krapet užitečný, svině zkurvený vobřezaný ...

   Vymazat
 17. Dost málo se mluví o mrtvých ruských vojácích z doby po Intervenci Dohodových vojsk, jsou prameny, které uvádějí desítky tisíc mrtvých v polských zajateckých táborech. http://zvedavec.org/komentare/2014/10/6200-polske-koncentracni-tabory-a-jejich-ruske-obeti.htm

  OdpovědětVymazat
 18. Pohádky ovčí babičky, tyto "zázračně objevené nové informace" - jak jinak, než ze Stalinova tajného deníčku jsou v přímém rozporu se všemi dosud známými a publikovanými fakty (a to včetně sovětské propagandy z 50tých let opěvující geniálního generalissima Stalina) :D...
  Někdy fakt přemýšlím, jestli Nová republika není spíše protiruský, než proruský server, když publikuje takové zjevné bludy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 22:19 - Nepleť si propagandu s historickými fakty!

   Vymazat
 19. 20:53: Díky za tento odkaz. Kdysi jsem slyšel na youtube přednášku prof. Krejčího o Rusku, kde uváděl, že ze 40000 zajatců - ruských rudoarmějců nepřežil nikdo zimu po Varšavské bitvě roku 1920. Dnes na základě Vašeho odkazu jsem zjistil, že toto bylo docela možné. Napadlo mně: nebyl náhodou Katyň odvetou za těch 40000 zemřelých v polsekém zajetí. Škoda, že takové informace se nedostanou v Polsku do širšího povědomí - myslím o těch zemřelých ruských /sovětských/ zajatcích. Holt, pokud jsou údaje v tom internetovém odkazu pravdivé opět se potvrzuje, na příkladu nahlížení Poláků na Rusy novozákonní příměr o třísce a břevnu v oku. Nějak lidí jsou vždy nachylní vidět třísku v oku svého bližního /myslím v Novém zákonu je uveden bratr/, ale břevno ve svém oku nevidí.
  Jinak poznámka ještě k článku. Moc si nedokážu vysvětlit proč z původních spojenců - Němců a Poláků se nakonec stali nepřátelé na život a na smrt. Dále také moc nechápu proč Francie podepisuje smlouvu se Stalinem, když Laval byl příznivě nakloněn Hitlerovi. Jinak sedí ta historka o Edenovi a Stalinovi a o té mapě, ze které vysvítá, že je vzestupem Hitlera je třeba hledat pomocnou ruku anglosaských /tedy i amerických/ bankéřů /dědeček dnešního Rotschilda podporoval Adolfa před válkou a během války - podpora ustala zákazem kongresem teprve jeden měsíc před Overlordem. Kdesi jinde jsem psal, jestli někdo neví jak to je se splacením půjček Rotschildovi nástupnickým státem, tedy poválečným Německem. Nikdo mě neodpověděl. Odpověd se nabízí sama - Rotschild ty peníze samozřejmě dostal. Nejlepší je, že za peníze amerického lidu zhotovené zbraně hitlerovského Německa zabíjely american boys při vyloďování na plážích Omaha, Utah a jak se ony dvě další jmenovaly. Zde máme ten kapitalismus, pro který jsme cinkali v roce 1989 a zde pokud to čte komentátor, který mluví o tom, že jsme žili ve ztracené době v době totality, ať si laskavě uvědomí, jestli život v takových poměrech není život ve ztracené době. Myslíte si, že žijeme ted v nějakém humannějším kapitalismu než před druhou světovou válkou - to to jste - to je pro toho komentátora - na velkém omylu.
  A jinak ještě na závěr: polské AK /největší složka ozbrojeného odboje/ mají s fašistickými myšlenkami tolik společného, jako třeba francouzší maquis anebo odboj v Holandsku, či někde jinde.
  A ještě jedno: Židé Poláky pronásledování nebyli. Polsko bylo po celá staletí tolerantní země, pokud se týče náboženství. Zde se např. uchyluje také Komenský - Lešno. Zde se Židé také ve větším měřítku uchylovali třeba také po vyhnání ze Španělska.
  A ještě pro milovníka statistiky 20:05: 3 miliony Poláků a 3 miliony Židů, dohromady činí 6 milionů polských občanů, což je počet obětí 2. sv. války.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Článek hlavně úmyslně zapírá, že všechny ty metalurgický, strojírenský a zbrojní závody a také hydroelektrárny Stalinovi postavili američtí inženýři, pracující z velké části pro Forda a proto také byla druhá "stalinská" pětiletka nazývána v "fordizací SSSR". Krom toho až do nástupu Hitlera probíhala úzká vojenská spolupráce Německa a SSSR na základě dohod z Rapalla a po uzavření paktu Molotov-Ribbbentrop byla plně obnovena hospodářská spolupráce mezi Moskvou a Berlínem. Poslední vlaky s uhlím a obilím ze SSSR pro Ŕíši projely ještě 21. června 1941!

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  3. Re (11:25):
   Však okolnost, že až do samého počátku té nacistické agrese SSSR dokázal budovat svůj průmysl, byla jedním z faktorů pozdějšího vítězství ve Velké vlastenecké.
   Stalin beztak již dlouho předtím věděl o Hitlerových plánech, jeho tajné služby dokázaly odvrátit i připravovaný vpád Poláků a spol. (viz tento článek) ..
   Takže veškeré jeho úsilí bylo zaměřeno na oddálení počátku války a získání času pro budování hospodářského (zbrojního aj.) potenciálu.
   A to, že od Západu kupoval za obilí (jedna z příčin hladomoru), a později za zlato, přece nesnižuje jejich hlavní podíl na porážce nacistického Německa.

   Vymazat
  4. k 11:25

   Nie ,všetky tie závody nepostavili americkí inžinieri , postavili ich ruskí ľudia a tí v nich aj pracovali.
   Naopak Roosevelt preberal prvky riadenia ZSSR.
   Čo sa týka spolupráce Ruska a Nemecka .....ano Rusi sa snažili do poslednej možnej chvíle nedať Nemcom zámienku na útok a získať čo najviac času
   potrebného na vyzbrojenie a modernizáciu armády.Všetko čo robili malo len jeden účel...prežiť nasledujúcu vojnu. A ako sa ukázalo , robili to dobre, prežili a vyhrali.

   Vymazat
 20. Pozoruhodne je zamlciavanie historikov o podpisani Polsko- Nemeckeho primeria s Armijou krajovou ktora zacala bojovat cca 1942 proti Cervenej armade. Potom uz pochopitelnejsie znie zastavenie frontu na Visle vo Varsave v lete 1944 . Stalin nechal byvalych spojencov nech si to vybavia a Stalin oslobodil Varsavu a nie Ak. Rovnako je podivne ze historici zamlciavaju udalosti v Polsku kde partizani Červenej armady vyvrazdovali cele dediny. No hops uz historikom uslo ze to Nemci obliekali Banderovcov do uniforiem Ča a vrazdili robiac tak zle meno Ča. To iste sa dialo v Čechach kde takuto bandu obliekali do uniforiem Ča a brutalne oslobodzovali česke vesnice. Komu sluzia historici?

  OdpovědětVymazat
 21. Zajímavé, o dohodě mezi AK a hitlerovským Německem, jsem nevěděl, stejně tak jak donedávna jsem nečetl nic podrobněji o desitkách tisíc v zajetí zemřelých rudoarmějců po Varšavské bitvě roku 1920. Pokud Vás to zajímá, zde je odkaz:
  http://zvedavec.org/komentare/2014/10/6200-polske-koncentracni-tabory-a-jejich-ruske-obeti.htm

  OdpovědětVymazat
 22. Poliaci boli vždy kurvy a Rusi to vedeli.
  Len v nedávnej histórii napadli Poliaci Rusko 2x.
  Pri Napoleonovom vpáde do Ruska tvorili Poliaci po Francúzoch najväčší kontingent . Do Ruska vstúpili cca 450.000 vojakov,z toho cca 60.000 Poliakov.
  Druhýkrát napadlo Poľsko Rusko po revolúcii v rokoch 1919-1920 ,kedy ale boli nakoniec vytlačení až k Varšave , kde potom Poliakov zachránil francúzky generál. Následne nechali Poliaci skapať hladom 60-100.000 zajatých ruských vojakov v konc.táboroch.
  Tretíkrát sa Poľsko ponúkalo Nemcom napadnúť spoločne Rusko a žiadali tzv.medzimorie . Pakt Pilsudki- Hitler bol podpísaný v 1935 roku,čiže dávno predtým,než bol podpísaný pakt Molotov-Ribbentrop.
  No a teraz veľmi aktíne Poliaci podporovali puč na Ukrajine , cvičili diverzantov a sniperov.
  A znovu najviac vykrikujú o "ruskej hrozbe" .

  Netreba zabúdať ,že súčasne so zaberaním Čiech Nemecami napadli republiku aj POliaci a zabrali Tešínsko. Okrem toho je známy list ,ktorý písal Beck Horthymu o tom jako sa teší,že sa strenú na spoločnej Poľsko-Maďarskej hranici......čiže Slovensko malo byť zničené. Ešte šťastie, že Hitlerovi stratégovia mu doporučili ,anby Slovesnko neobetoval, pretože silné Maďarsko nie je v Nemeckom záujme.

  Poliaci napriek tomu,že sú im známe fakty o vyčíňaní ukrajinských banderovcov vo Volyni, vraždenie Poliakov , podporujú týchto ukrajinských zmrdov len preto, že je to proti Rusku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Již se neozvete, ale říkáte to co říka polská vláda. Někteří Poláci říkají něco jiného - Jablonowski Alexander - viz youtube, dosti značná sledovanost, tak se dá předpokládat, že dosti značná část Poláků žádnou polskou ofensivu do Ruska nyní nechce. Jinak s tím, co zamýšleli Poláci před druhou světovou válku, tak jak to píšete Vy nebudu polemizovat, protože nemám tyto znalosti. Jen bych chtěl Vám ještě říci - Vy jste podle všeho nacionalista a pravičák - to druhé tuším - všimněte si jak se daří v kapitalismu národnostním třenicím - jak vybujely po roce 1989. Nacionalismus, zvláště v krajnější podobě - šovinismus - je forma egoismu. Zkuste říci, že jste vyjimečný, zavřou Vás do blazince, když ale řeknete můj národ /se vším všudy i s jeho zločiny - viz Ukrajina/ je vyjimečný /Deutschland uber alles/, tak jste navysost normální, dokonce ve společnosti svých soukmenovců jste velice považován. Jinak s tou invektivou "kurvy" bych to nepřeháněl. Špatnosti se najdou v každém národu - myslím, že i v slovenském, i když o nich, je pravda, nevím. Špatné postoje lidí jsou vždy zapříčiněny špatnou informovaností.

   11:21: O té dohodně mezi Němci a AK bych pochyboval. Nechce se mi věřit, že by takovou dohodu AK /to byli vlastenci/ provedlo, protože hned první dny války Hitler likvidoval polskou inteligenci /ve Lvově - myslím, že byl zastřelen - byl zavražděn např. známý překladatel francouzské literatury - Boy-Želenski/. Následně Hitler zavírá zbytky inteligence do koncentráků. V Osvětimi byla střední doba dožití vězně - 4 měsíce.

   Vymazat