Reklama

čtvrtek 4. května 2017

Světová rada míru jednala v Berlíně


Vladimíra Vítová
4. 5. 2017

Setkání evropských členských organizací Světové rady míru se uskutečnilo v Berlíně ve dnech 29. a 30. 4. 2017. Setkání se tentokrát zúčastnili zástupci 15 zemí (Belgie, Británie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Irán, Kypr, Německo, Palestina, Portugalsko, Řecko, Sýrie, Švýcarsko, Turecko).

Hostitelskou organizací se stala Německá mírová rada. Hlavním bodem programu byla vzájemná informovanost zástupců zúčastněných organizací o situaci v jednotlivých zemích a pak návrh kampaně proti letošnímu květnovému summitu NATO v Bruselu.

Z diskuse vyplynulo, že lidé si jsou většinově vědomi nebezpečí války. Ukazuje se, že daleko efektivnější je práce mírových organizací, které nejsou vázány na politické strany, ale podporují mírové snahy napříč politickým spektrem.

Součástí jednání byla též beseda s poslancem německé Die Linke Wolfgangem Gehrckem, který řekl, že hlavním cílem této strany je rozpuštění NATO a vytvoření nového evropského kolektivního bezpečnostního systému za účasti Ruska.

Dále se opět potvrdil rozdíl v pojímání nelegální migrace a vlasteneckých stran. Tradiční západní země jsou pro migraci. Odpůrce migrace považují za rasisty. Vlastenecké strany považují za nebezpečí a jejich přívržence nazývají nacionalisty. Rasismus a nacionalismus považují za největší ohrožení světové míru, spolu s imperialismem a NATO.

Naopak představitelé bývalých socialistických zemí, Itálie a zemí Středního Východu (konkrétně Turecka, Iránu a Sýrie) považují za největší nebezpečí pro mírový vývoj Evropy právě masovou nelegální migraci a ve vlasteneckých stranách naopak vidí politickou sílu, která jediná může zabránit katastrofě.

Za Českou republiku byl přednesen projev jménem
Asociace Vojáci proti válce společně s Českým mírovým fórem, v němž zaznělo následující:

„Období regionálních válek již skončilo. Tyto války nepřinesly svým strůjcům kýžený výsledek – tedy potvrzení a upevnění hegemonie USA v dalším vývoji světa. USA sice zůstávají jednou z globálních velmocí, ale ztrácí svůj cíl, který je zakotvený v Bezpečnostní strategii USA – být pánem světa a to i bez ohledu na své spojence.

USA zahájily horké přípravy na válku v minulém roce na summitu NATO ve Varšavě. Naplňování tehdejších závěrů je urychlováno. Východní Evropa a pobaltské státy se stávají jedním obrovským vojenským cvičištěm na zemi i ve vzduchu. Pod různými záminkami je postupně plněn úkol rozmístění mnohonárodních sil NATO. Je vytvářena válečná psychóza a pěstován obraz jediného nepřítele – Ruské federace. Zachránce je rovněž jediný – NATO a USA.

NATO je ale ve slepé uličce a existují pouze dvě možnosti – buď jeho existence nebo neexistence. Buď je možné postupně nahradit NATO systémem celoevropské bezpečnosti anebo NATO jako takové zrušit a rozpustit, což nevylučuje princip celoevropské bezpečnosti. Ve prospěch celoevropského systému hovoří možnost vytvoření bezpečného geografického prostoru od Atlantiku po Ural. A to s potřebnou mírou sjednocení politického, ekonomického, demografického, energetického, obranného a dopravního potenciálu. Nemůže ale jít o novou formu EU nebo o Evropský superstrát ani o Evropskou armádu. Jde o kolektivní bezpečnost. Budoucí celoevropský bezpečnostní systém pak může být daleko větším konkurentem vojenskému potenciálu mimoevropských mocností a bude tak moci svým významem usilovat i o snížení vojenských potenciálů ve světě.

Proto je nezbytné prosadit změny v celosvětovém systému. Zejména v činnosti OSN, konkrétně v dodržování norem mezinárodního práva. Bez toho vůbec nelze uvažovat o kontinentální bezpečnosti.

Ponechat NATO v současné podobě, zejména v roli garanta bezpečnostního systému Evropy a zejména světa, nebo dokonce připustit jeho další rozšiřování, je však pro zajištění míru nepřijatelné!“


Jiří Bureš, předseda Asociace Vojáci proti vláce
Vladimíra Vítová, předsedkyně Českého mírového fóra

36 komentářů :

 1. ano souhlas s článkem

  OdpovědětSmazat
 2. Bez USA je Evropa zcela bezbranná. A o to těmto slavným iniciativám jde.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proti komukoli, Jiříku. Kdo je připraven, není překvapen.

   Smazat
  2. 22:43- "Proti komukoli"- není to diagnoza?

   Smazat
  3. Povolný, vy jste se dal ke sluníčkářům? Nechcete tu armádu úplně rozpustit když nám žádné nebezpečí odnikud nehrozí?

   Smazat
  4. 23:05-pokud myslíte NATO, jsem pro! Stačí mi "národní armáda" ,kterou nemáme, kterou nám programově zlikvidovali právě ti "sluníčkáři".

   Smazat
  5. Jaká národní armáda? Umíte aspoň číst? Četl jste to vůbec když už tedy tak mohutně reagujete?
   oni prosazují Evropskou armádu!!!

   A když už vás tedy vezmu za slovo, tak národní armáda státu velikosti ČR je naprosto k ničemu, to ji můžete rovnou zrušit. A nebo přinejmenším navýšit její rozpočet nejméně pětkrát a zavést znovu dvouletou povinnou službu. Na to vám ale lidi serou. Proto se zakládají vícenárodní aliance.

   Smazat
  6. 23:26 - nejdří je třeba text přečíst, pak jde o to ho pochopit, až teprve pak se můžete odhodlat formulovat své myšlenky a teprve poté je svěřit textu diskuze. Vám zřejmě některá z těch fází vypadla a proto to dopadlo tak špatně. Tedy znovu pro méně chápavého 23:26 - citát z textu: "Nemůže ale jít o novou formu EU nebo o Evropský superstrát ani o Evropskou armádu. Jde o kolektivní bezpečnost."

   Až vám to dojde, dojde-li, pak teprve ...ale vy jste asi NATOidní hujer, který se obejde bez svého autentického myšlení, že?!

   Smazat
  7. 23:33
   Prosímvás a ten "Evropský kolektivní bezpečnostní systém" má být jako co? Kdo tomu jako bude velet?
   Kdo to bude platit? Je vám jasné že bez USA by bylo nutno zněkolikanásobit výdaje na obranu? A Rusi si nechají kecat jakkoli do své obrany od Německa či kohokoli jiného?
   Pane, vy jste i s těmi soudruhy z té slavné rady úplně blbej a blouzníte tady o úplně zcestných a zcela nereálných věcech.

   Smazat
  8. 23:33-bohužel 23:26 chápe velice dobře ale je zastáncem "blokové" bezpečnosti, která jen může vyústit v globální válku. Zřejmě tendence "globalistů". V mém pojetí starého světa, být přáteli se sousedními státy jako záruku míru, "Globalisté" povyšují na vyšší "level", bohužel i k jejich tíži.

   Smazat
  9. Povolný, vy jste opravdu hlupák. Ve vašem starém sluníčkovém světě, kde se všichni měli rádi a navzájem se pusinkovali, nebylo v Evropě jediné desetiletí bez nějaké války. Už těch blbin nechte a buďte rád že jste rád.

   Smazat
  10. 9:46- hlupák jste Vy, "můj"svět nebyl "sluníčkový" ale svým způsobem "férový". "Vaše" válka bude ta poslední(mezi lidmi).

   Smazat
  11. Obhájce NATO, pan Prosimvás, snesl jen fůru propagandistických frází, žádný argument. NATO vtahuje své členy do agresivních válek. Administrativy USA chtějí ovládnout celý svět a kdo s nimi vřele nesouhlasí a neslouží, tomu chtějí "kroutit rukama". Krvavé rozbití Jugoslávie - to je ta "mírumilovná" politika NATO. Libyi napadla Francie s Itálií (NATO), když na to už neměli, pomohly USA (NATO), agrese proti Iráku (členské státy NATO), Sýrie, Jemen ....Ukrajina ... samé krvavé stopy NATO. A ten idiot tu bude tvrdit, že je NATO zárukou naší bezpečnosti. Naopak, tím, že nás NATO vtahuje do svých válečných dobrodružství a zločinů, zásadním způsobem ohrožuje naši bezpečnost! Pryč z NATO a to za každou cenu. I za cenu zavedení branné povinnosti a to i pro holky (jako v Izraeli) a budování silné národní armády (a la Švýcarsko). Leo

   Smazat
  12. Velká evropská idea závisí stále na porážce asijského pseudoruského Putlerstanu. Platí tedy stále kdysi napsané:

   "Když dobrovolníci 22. června 1941 překračovali sovětské hranice, byli ještě většinou horoucími nacionalisty. Jakkoli si na sebe zvykli, zde mezi nimi existovaly dělící zákopy, jež nebylo tak snadné překonat. Neboť Nizozemci byli přesvědčenými nizozemskými vlastenci, jako Dáni dánskými a Norové norskými. Také Němci se ve svém národním cítění nenechali předstihnout. Tu a tam z toho vyplynuly rozepře a konflikty. Jen v nepřátelství vůči bolševismu se shodli všichni. Když ale dobrovolníci na Ukrajině a na Kavkazu – tedy ve velké části evropského Ruska – vlastníma očima spatřili celou nuznost života lidí, jejich sociální primitivitu a niternou nesvobodu, když sami zažili, že rolníci bojácně skrývali poslední zbytky své dřívější kultury a náboženství v nejtemnějším rohu chalupy, tehdy je všechny společně zachvátila vděčnost, že jejich vlastní krajané tohoto osudu doposud zůstali ušetřeni. Všechny problémy, jež zaměstnávaly jejich národy ve vlasti a je samé tížily, se jim oproti tomu zdály nepatrné. V hlubokém Rusku najednou dobrovolník pochopil, že Nizozemci, Dánové, Norové a Němci tu bojují za svoji společnou vlast. V kamarádovi vedle sebe poznal člověka stejného životního stylu a stejného historického původu a tváří v tvář obrovským masám protivníka pochopil naléhavou nutnost společné fronty. Tváří v tvář monotónnosti nesmírných žlutých kukuřičných polí na Ukrajině, dálných stepí na Donu i v kubáňské oblasti, lysých šedivých hor Kavkazu, nad nimiž na něj shlížely tmavé masivy Elbrusu a Kasbeku, prožíval dobrovolník s velkou intenzitou mnohotvárnost a kvetoucí tvůrčí život svého vlastního rodného světa, velkolepost své kultury a pospolitost všech evropských tvořivých lidí jako nové zjevení. V ruské krajině a její otupělé lidské mase naopak rozpoznal význam svých rodných zemí pro historii evropského lidstva. Co člověk v Evropě za jeden a půl staletí rozluky zapomněl, to se v něm jako velký prožitek války opět probudilo. Uprostřed bratrovražedného boje evropských národů se na frontě proti Evropě nepřátelskému, svoji vlastní národní kulturu nenávidějícímu a svobodu likvidujícímu bolševismu, zrodila evropská osudová myšlenka, duchovně pojatá a uskutečňovaná v boji."

   Smazat
  13. uz jsem to pochopil Nato nas bude chranit pred najezdy avaru tataru a svedu, ti jsou nejbliz!!! take se obavam mongolu a japonci ti jsou taky kurvy!!!

   Smazat
  14. 9:05 - skvěle jste v literární podobě popsal podstatu nacismu a fašismu.

   Smazat
 3. NATO je nebezpečný, válkychtivý, útočný vojenský pakt! Mocenský imperialistický nástroj a skanzen studené války! Ohrožuje světový mír a bezpečnost mnoha států!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Největší světové zlo, podmaňující si dobyté a rozvrácené státy, jsou USSA!

   Smazat
  2. Čili Junájtid socialistiš stejts of Asia! Putleroffsko-čínská Eurazia!

   Smazat
 4. do mirove rady patri fck izrael zeme miru a svobody jak rika rika premysl picus senator sobotka "fak dat prick"

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Celá ta slavná "Světová rada míru" nemá o nic větší váhu, autoritu a kompetence než nějaký spolek zahrádkářů.

   Smazat
  2. 22:51-záleží, jaké hodnoty dáváte na "druhé protizávaží". Dejte Vaše "hodnoty" a posoudíme, zda převyšují "Světovou radu míru a spolek zahrádkářů"!

   Smazat
 5. Anonym 22:51.

  Vzal jste mi to z ,,klávesnice". Byť v dobré vůli ( a víře) ta ,,Světová rada míru", nemá skutečně větší váhu (a moc) než takový spolek přátel žehu, nebo dobrovolní hasiči v Horní Dolní.
  PS: Samozřejmě se omlouvám spolku Přátel žehu a všem dobrovolným hasičům. ;-)

  Pepo Milan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pepo Milane, všichni Vámi jmenovaní mají(bohudík) větší cenu, než "Vaše maličkost"!

   Smazat
  2. Pro A 2:01 a 22:51! Proč by SRM neměla nic znamenat? Všichni jsou na h...o kromě vás, co - blbečci? Podívejte se aspoň na jejich stránky!
   http://www.wpc-in.org/

   Smazat
  3. Víte byly doby, kdy masové protiválečné demonstrace v šedesátých a sedmdesátých letech udělali pro mír víc, než nějaká světová rada, o které ví jedna promile lidí. I ti Hipies udělali pro mír víc, než nějaké mírové organizace. Je to v obyčejných lidech a v tom koho si volí do svého čela.

   Smazat
  4. I hipís se do těch velkých demonstrací proti Vietnamské válce organizovali. Bez organizace to dobře nejde. Buďte rádi, že jsou lidé, kterým mír leží na srdce. Mír je největší hodnota pro lidský život. Nepřál bych vám navštívit země, které v nedávné minulosti zažily válku. Bohužel, lidská zkušenost je nepřenosná a lidé se poučit nedají. Bohužel pro mnoho lidí je válka dobrodružství a chlapárna a mír je nuda, nuda, šeď... Takže nás čeká válka.

   Smazat
  5. Veitnamskej pšoužroutov měl bejt smazán z mapy světa včetně všech jeho obyvatel! Je velká chyba že se komoušům podařilo infiltrovat a otrávit západní civilizaci a dosadit do WH prašivý zbabělce ...

   Smazat
  6. 9:22 těžko jinak, nejlépe do rakve, lidská zrůdo!

   Smazat
 6. Jen dodám, že kdysi takovým garantem míru byly levicové strany. Taková sociální demokracie se hlásila k levici. Je ta naše ale i ty jinde nějakým garantem našeho bezpečí? Opravdu usilují o mír? Ono je opravdu těžké dnes někoho volit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ona tu totiž autentická levicová strana chybí. Levice = humanita a mír!

   Smazat
 7. pokud se nemylim tak po padu a rozpusteni varsavskeho paktu slibilo nato ze nebude expandovat ve zbrojeni ani v rozsirovani bazi po svete?

  OdpovědětSmazat
 8. Pro 9,05. Když dobrovolníci překračovaly...... Viděli pozůstatky v jaké zaostalosti celá staletí držel lidi carizmus. Nebo si myslíte že evropská kultůra vykvetla za 30 let. Evropské státy staletí parazitovaly na svých koloniích a snaží se do dnešních dnů. Vaše dedukce jsou zvrhlé a parazitické. Určitě jste katolík.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Správně MOTROKU. Všechny západní státy parazitovali celá staletí na státech afrických a asijských. To se jim to budoval blahobyt a demokracie, na rozdíl od carského Ruska, které nemělo žádné kolonie. Celý západní svět včetně USA je jeden velký světový parazit. Jakmile se ale někdo vzepře, tak je prohlášen za nepřítele demokracie a je nemilosrdně vojenskou silou NATO zlikvidován. Bohužel se na této agresivní politice podílí i naši vojáci.

   Smazat
 9. 10:20 vidím to stejně, je to logické. Bez základní znalosti to ovšem pochopit nelze.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.