Reklama

.

.

středa 24. května 2017

To musíte vidět: Seznam natočil skandální damage-control video pro ministerstvo obrany kvůli českým vojákům pod velením Bundeswheru. Pod velením německé divize opravdu jsou, ale prý se nemáme bát, Rumuni totiž také podepsali!

Německé a americké tanky v Litvě
- VK - 24.5.2017 AE News

To musíte vidět: Seznam natočil skandální damage-control video pro ministerstvo obrany kvůli českým vojákům pod velením Bundeswheru. Pod velením německé divize opravdu jsou, ale prý se nemáme bát, Rumuni totiž také podepsali!


Video zde:

O víkendu jsme byli do redakce AE News upozorněni několika stovkami rozčílených čtenářů, že na internetu se pohybuje video [1], které funguje jako tzv. damage control materiál na eliminaci mediálních škod, které způsobila kauza převedení jednoho z elitních českých vojenských útvarů pod přímé velení německého Bundeswehru. O kauze jsme podrobně informovali ve dvou článcích zde a zde. Mezi čtenáři tato zpráva vyvolala oprávněné obavy, a to v vzhledem k tomu, že německý Bundeswehr je hlavní vojenskou silou v nasunování obrněné techniky do Pobaltí, které ruský generální štáb považuje za přípravu k pozemnímu úderu proti Ruské federaci, o čemž jsme pro změnu informovali zde. Ministr obrany ČR Martin Stropnický podepsal s německým protějškem Ursulou von der Leyen memorandum o porozumění, na jehož základě je česká 4. brigáda rychlého nasazení ze Žatce „přidružena“ pod 10. obrněnou divizi německého Bundeswehru.
 
Ing. Josef Trojánek, zástupce velitele 4. brigády.
Právně nezávazné memorandum, které má charakter a jurisdikci podle amerického právního systému (podle kterého se smlouvy v NATO řídí), má dokument charakter „letter of intent“ (vyjádření zájmu) nebo „letter of good will“ (vyjádření dobré vůle) a ze začlenění české brigády pod německou 10. obrněnou divizi nevyplývají žádné závazky, ale ani bezpečnostní garance, které by např. zaručovaly, že v případě cvičení nedojde k ostrému nasazení vojáků AČR do přímé akce proti nepříteli v mezinárodním konfliktu, k čemuž v Pobaltí může dojít v každém okamžiku. Občané v ČR tak mají oprávněné obavy, protože právní ošetření memoranda je naprosto nedostatečné a navíc nejde o mezistátní smlouvu, kterou by garantovala vláda. Ta se podle všeho nechtěla dostat do pozice, že by byla obviněna z vlastizrady, což před nadcházejícími volbami do parlamentu na podzim by nebyla dobrá vizitka před voliči.

Seznam.cz natočil pro ministerstvo obrany pamflet


Nyní se ukazuje, že medializace této kauzy na serverech alternativy opravdu uhodila hřebíček na hlavičku, protože český mainstreamový Seznam.cz uveřejnil na svém portálu Stream.cz propagandistické video (viz. video na začátku článku), které je ovšem výstřelem do vlastní nohy a pouze potvrzuje to, o čem jsme informovali. Video se snaží celou věc propagandisticky bagatelizovat v tomu smyslu, že začlenění, resp. přidružení (afilace) není to samé jako podřízení. To je ovšem lež a redakce AE News má k dispozici vyjádření několika vysokých důstojníků AČR, kteří naší redakci potvrdili, že 4. brigáda spadá vojensky pod německé velení v rámci operací NATO, tzn. v rámci společných cvičení, v rámci misí a teoreticky i v rámci ostrých bojových operací. Problém spočívá podle našich kolegů z AČR hlavně v tom, že z podepsaného dokumentu nevyplývá tzv. limita afilačního velení.


Ursula von der Leyen v červeném kostýmku a Martin Stropnický.

Podle informací naší redakce mají armády v rámci NATO sjednané limity afilačního velení pouze pro případ ostrého nasazení v rámci misí. Limita je seznam výluk, které cizí velení a cizí štáb nesmí po našich vojácích požadovat. Např. v Afghánistánu slouží čeští vojáci pod americkým afilačním velením s výlukou přímých bojových operací. K těm musí dát souhlas český generální štáb. Na základně velí českým vojákům čeští velitelé, ale při nasazení do akce musí být vojáci připraveni přejít pod přímé americké velení v jednotlivé konkrétní akci, pokud k tomu je dán rozkaz z Pentagonu a rozkaz není v rozporu s limitou afilace. A stejná afilace je uplatněna na 4. brigádu ze Žatce, kdy brigáda jako celek spadá v rámci NATO pod vrchní velení 10. obrněné divize německého Bundeswehru, ale v rámci brigády zůstává české velení. Jenže v tomto případě 4. brigády není sjednána žádná závazná smlouva nebo limita. V systému NATO se tomuto říká jako „chain of command“, řetěz velení a v českém volném překladu jako „hierarchie velení.“ A limita omezuje, co je dovoleno dělat s cizími vojáky pod svým velením a co už ne.

Seznam označil největší německé noviny za šířitele hoaxu


Propagandistické video Sezamu.cz se snaží v divácích navodit pocit, že informace alternativy o této kauze je lživá, že ji rozšířila alternativní média a proruské servery a závěr videa je skutečně obskurní, když moderátor nabádá diváky, aby lidé sledovali, odkud informace přichází a komu mají věřit a komu ne. Proti této lživé manipulaci se jako šéfredaktor AE News ostře ohrazuji, protože AE News informaci pohotově převzalo a medializovalo ji na základě článku Johannese Leithäusera z největších MSM novin v Německu, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nejde tedy o žádný hoax, který by si někdo vymyslel, protože česká alternativa a AE News na kauzu pouze upozornily a medializovali jsme ji.

Stejně tak jsme upozornili, že prezident Miloš Zeman už není de facto vrchním velitelem ozbrojených sil ČR, když bez jeho souhlasu a svolení, jeho podřízený v rámci „chain of command“ Martin Stropnický, předá velení nad elitní českou brigádou německé divizi Bundeswehru v rámci NATO. Zcela oprávněně potom vyvstávají obavy a otázky, jaká je afilační limita velení nad českou brigádou? A máme důvod se domnívat, že limita není žádná, protože v memorandu podepsaném ministrem Stropnickým žádné limitace uvedeny nejsou. Dokument není smlouvu, takže případné škody, ať už na české vojenské technice, nebo škody politické vzniklé německým velením nad českým útvarem proti jiné zemi, nebo dokonce škody na životech českých vojáků pod německým velením, nejsou nikde ošetřeny a v redakci nás děsí ve videu závěrečný pseudoargument mluvčího ministerstva obrany, který diváky uklidňuje tím, že se není čeho obávat, že je to normální, že přidružení pod německý Bundeswehr přece podepsalo i Rumunsko. To je argument jako noha, napsal nám jeden čtenář.
 
Informaci o začlenění 4. brigády ze Žatce pod německé velení přinesl největší německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Je velmi znepokojující, že v poslední době a právě před podzimními volbami se objevuje snaha „vysvětlovat“ různá rozhodnutí současné vlády a ministrů různými propagandistickými nástroji, ať už jsou to videa nebo billboardy s tváří pana Babiše a otázkou „Proč?“ apod. Nicméně tak naivní a stupidně zpracované video, jaké vyrobil Seznam.cz, tu opravdu už dlouho nebylo. Ve videu totiž komentátor nejenom, že nevyvrátil tvrzení o tom, že čeští vojáci spadají pod německé velení, ale místo argumentace se video uchyluje k diskreditačním nálepkám alternativních webů a celé to na konci zabije mluvčí ministerstva slovy o tom, že kromě Čechů to začlenění pod Bundeswehr přece podepsali i Rumuni. Ten rumunský podpis bych chápal, protože rumunská armáda ve II. sv. válce bojovala na straně Wehrmachtu, ale že český ministr obrany na základě dopisu, který nemá právní ochranné mantinely, předá velení nad českými vojáky nástupnické armádě po Wehrmachtu, to je opravdu úlet, který může mít
ohru na podzim ve volbách.

Chain of command nepřipouští civilní změny ve velení v rámci NATO


Chtěl bych jenom upozornit na to, že afilace vojenské skupiny k jiné nadřízené skupině vojsk s sebou nese tzv. dědičnost „chain of command“, takže během této afilace spadá útvar pod velení nadřízeného vojenského štábu, bez ohledu na to, jestli během tohoto velení změní někdo v Praze na ministerstvu názor a podepsaný dopis prohlásí za neplatný. Předání velení pod cizí útvar je předáním řízení pod cizí generální štáb. To není zapůjčení psa na vodítku kamarádovi, kdy si to po pár hodinách rozmyslíte, tady se jedná o vojenskou afilaci vojenského tělesa, kterému nesmí bez souhlasu vrchního velitele ozbrojených sil velet nikdo jiný, žádná jiná armáda jiného státu. Pokud by došlo k vypuknutí války mezi NATO a Ruskou federací na hranici doteku v Pobaltí, neexistuje žádný mechanismus a žádná síla, která by dostala české vojáky pod Bundeswehrem zpátky do Česka a zpátky pod české velení. V případě války přebírají velení generální štáby a afilace vojsk jasně deklaruje, jaký je chain of command v ostrém konfliktu.

Německé tanky na cestě do Pobaltí.


V tomto případě válku proti Rusku by prodělali čeští vojáci ze Žatce pod německým velením. Pouze německý generální štáb by mohl svým rozkazem poslat české vojáky zpátky pod české velení. V armádě, a to ani v té německé, nefunguje demokracie, ale pouze vojenské velení. Nic jako dopisy pana ministra a jeho podpisy nemají relevanci na systém velení začleněného vojenského tělesa pod cizí armádu. Je naprosto děsivé, jak se video Seznamu snaží věc bagatelizovat, a to ještě tak trapným a naivním způsobem. Video působí dojmem, že bylo natočeno na zakázku ministerstva vnitra jako materiál na mediální eliminaci škod, které vznikly podpisem a převedením žatecké brigády pod německé velení.

Bez alternativy by mainstream mohl krýt všechny čachry politiků


Vážení čtenáři, jak vidíte i na tomto případu, je to právě nezastupitelné úloha alternativy v odkrývání kauz, které se snaží establishment zakrýt, bagatelizovat a zjednodušovat. Útoky proti alternativě v tomto roce budou o to intenzivnější, že tento rok na podzim budou v ČR volby do poslanecké sněmovny. Aby se do ní nedostali lidé, kteří dnes v ministerských funkcích rozhodují o budoucnosti země a podepisují s cizími zeměmi různé bizarní dohody, je naprosto klíčové, aby alternativa mohla nadále fungovat a přinášet vám nové informace a kauzy, které nesmí ujít pozornosti občanů. V této souvislosti bych chtěl jako již tradičně 10 dnů před koncem měsíce požádat všechny naše věrné čtenáře, aby zvážili podle svých možností finanční příspěvek pro náš projekt na zajištění provozu na další měsíc. V době psaní tohoto článku máme zatím vybranou necelou čtvrtinu z potřebné cílové sumy.

Pokud se vám líbí naše články, titulkovaná videa, analýzy, diskuse a moje páteční pořadu na Svobodném rádiu, můžete přispět našemu AE News několika způsoby na naší darovací stránce zde. Přispět můžete bankovním převodem na český a slovenský účet, PayPalem, Bitcoinem a také poštovními poukázkami na český nebo slovenský účet, na kterékoliv české nebo slovenské poště. Rozdíl mezi alternativou a mainstreamem je kromě jiného hlavně v tom, že my píšeme pro naše čtenáře, zatímco mainstream na zakázku pro své akcionáře a majitele v podobě oligarchů. Bez podpory našich čtenářů nepřežijeme. Každá částka pomáhá, co však spolehlivě zabíjí alternativní projekty, to je lhostejnost a domněnka, že někdo Vašemu oblíbenému serveru přispěje za Vás, že bez Vás se to obejde. Když si to řekne více lidí, výsledkem je nula. Nebuďte prosím lhostejní a pokud si to můžete dovolit a náš server se vám líbí, zvažte prosím zaslání příspěvku v jakékoliv výši pro zachování našeho provozu. Děkujeme! A stejně tak děkujeme všem, kteří tento měsíc již přispěli. Jste to Vy, čtenáři, kdo rozhodujete o našem provozu a Vaše podpora je pro nás trvalým závazkem.

-VK-
Šéfredaktor AE News

Zdroj videa: Stream.cz [1]

27 komentářů :

 1. Vždyť je dobře, musíme se podvolit válečným hrdinům a bojovníkům proti ruské rozpínavosti, našim německým přátelům!!!

  Již dvakráte se jim nepodařilo Rusko, potažmo SSSR porazit, nyní se jistě zadaří!!!

  Drach nach Osten!!!!!!!!

  Vítězství zdar!!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Gott mit uns! - Bůh žehnej Americe (a NATO)!

   Vymazat
 2. Že už je dávno celý stát v německém zadku to nikomu nevadí ??

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdyz to reknu tak me pronemecky havlisticky cenzor maze
   To korouhvicka cenzor Dvorak cinkal havlovi a ted naooo otocil
   Je to moralne naruseny clovicek

   Vymazat
 3. Vzpomínám si, že H.U.Rudel si stýskal, že rumunská vojska dopustila obklíčení 6. armády u Stalingradu...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tentokrát to, doufám, budou čeští a slovenští žoldnéři.

   Vymazat
  2. Jestli překročí ruské hranice, tak se, kluci nešťastní, vypaří asi o minutu dřív než ČR. Toť vše.
   PRYČ Z NATO!

   Vymazat
 4. Česká republika už stejně žádnou armádu nemá jsou to pouze žoldáci pod cizím velením ale placení ČR

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. václav svěrák24. května 2017 13:58
   Souhlasím
   Václav

   Vymazat
 5. Česká republika už stejně žádnou armádu nemá jsou to pouze žoldáci pod cizím velením ale placení ČR

  OdpovědětVymazat
 6. Jak muže nevoják a komediant velet armádě ? Ať si pošle svého synáčka do Ruského pekla ,šmejdi!!!!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když v czechii může být chemik ministr financí tak proč by nemohl být štáckripl s modrou knížkou ministr obrany, sice nevím jaké obrany nebo čí obrany ale jak je vidět v czechiabananistan je možné vše.

   Vymazat
 7. Ano, jde o standardní smlouvu o společném výcviku a voj. spolupráci mezi spojenci (rychlého nasazení v roli kanonenfutru, těch užitečných a obětovaných) ...
  Co ale naši ministerští v tom jejich propagandistickém cudně opomněli dodat, že ti rychle nasaditelní budou nacvičovat společné útočné operace proti "rozpínavému" Rusku.
  To ale vůbec není analogie okupace naší republiky hitlerovskou armádou. Je to mnohem horší! Totiž nevynucovaná dobrovolná účast na cílevědomé přípravě jednotek k vedení nevyprovokované útočné války. Protože Rusko válku nechce, není naším nepřítelem, a jediné oč stojí, je ekon. spolupráce rovného s rovnými.
  Smluvně tedy bude nacvičována AGRESE. Při samé hranici Ruska ...
  A již i ta příprava je - pokud stále ještě platí Charta OSN - považována za hrubé porušení mezinár. práva. Natožpak ozbrojený vpád, na který se tímto připravují!

  OdpovědětVymazat
 8. L.H.Lehmann
  VATIKÁNSKÁ POLITIKA ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
  ....Německo

  Spodním tónem papežské politiky v posledním století je ustálené přesvědčení, že silné militaristické Německo je nezbytnou podmínkou pro to, aby si římskokatolická církev udržela své přednostní postavení v křesťanství. Důkazy o tom je možno najíti v Pamětech11) císaře Viléma, který v nich vypravuje o své návštěvě u papeže Lva XIII. Uvádím zde císařova vlastní slova:

  "Zajímalo mě, že mi papež při této příležitosti řekl, že Německo se musí státi mečem katolické církve. Poznamenal jsem, že staré římské impérium německého národa již neexistuje a že se podmínky změnily. On však trval na svých slovech."

  Co se snažil papež císaři vysvětliti, bylo, že svatá říše římská bude muset býti obnovena válkou, což také byla jediná možnost. Takováto válka by byla vedena za dvojím účelem: 1. vytlačiti britský protestantský a zednářský vliv ze západní Evropy a 2. vytvořiti federaci všech středoevropských států jako neproniknutelnou hradbu proti ruské a slovanské invasi z východu. To byly i Hitlerovy vytoužené cíle, jež nepotvrdil v Americe nikdo menší než jesuita Edmund Walsh, ředitel jesuitské diplomatické školy ve Washingtonu. Newyorské Times ze dne 17. února 1940 přinesly zprávu o jeho slovech, pronesených při veřejném projevu v hlavním městě:............*

  OdpovědětVymazat
 9. Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Very useful info specifically the last part :) I care for such info much.
  I was looking for this certain information for a very long time.
  Thank you and best of luck hotmail login | hotmail email login | hotmail account login

  OdpovědětVymazat
 10. V případě skutečného konfliktu není třeba litovat našich žoldáků ! Dostanou, co jim patří. Za 5 minut bude po nich.
  Bojovat proti Rusku ale jinak nepůjde vůbec nikdo ! Většina normálních lidí je soudná a nemá ochotu a důvod umírat za zloděje, lhář, válečné štváče, plutoktraty, oligarchy, bankstery, politické loutky, mediální prestitutky, multi-kulti dementy, uchyláky a zmetky. Tyto samozvané elity jsou ve své podstatě deprivanti, psychopati a sociopati a především paraziti kteří parazitují na práci a životech většiny. A samozvané elity, ani jejich stoupenci, američtí rektonauti a anální speleologové a všichni obhájci tohoto bordelu po sametovém podvodu, tak tito "hrdinové" utečou při první příležitosti. Takže nebude kdo by proti Rusku bojoval.
  A pokud by přece jen pár imbecilů chtělo za 5 minut po zahájení útoku padnou za "pravdu a lásku", tak prosím hoši : Nástup !
  Kdyby snad někoho donutili jít do války proti Rusku, většina normálních chlapů by stejně přešla na ruskou stranu a domluvila se, aby nám pomohli zlikvidovat domácí kolaboranty a zrádce a všechnu to parazitní svoloč a nastolit sociálně spravedlivý systém.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 16:53
   Pro očištění ČR je třeba aby všichni ti kteří brojí proti Rusku nastoupili do Čs armády a přihlásili se dobrovolně do první linie.
   Václav

   Vymazat
 11. Jakékoliv podřízení českých vojáků, byť jen roty, cizímu velení já pokládám již za velezradu. O to více podřízení Bundeswehru, pohrobku Wehrmachtu a SS. Myslím, že nejsem také jediný, kdo nemá zájem o jakoukoliv válku a samozřejmě už vůbec ne o válku s Ruskem. Necítím se Ruskem ohrožen, Rusko si nečiní ani územní ani jiné hmotné nároky na náš stát, ruská armáda a ani ruští politici nevyslovili nic, co by mělo znamenat jakékoliv naše ohrožení. Ani tzv. vládní vojsko za protektorátu "Béhmen und Méhren" nebylo součástí Wehrmachtu.
  Žádám "české elity" aby mi vlezly na hrb s válkami, včetně těch proti arabským zemím, kterými vyrábíme jako odvetu proti sobě teroristické útoky - za nevinné mrtvé v Manchestru a dříve mnohde jinde nese politická a vojenská "elita" států NATO plnou odpovědnost.
  Jsem Čech a nechci se zapsat do historie jako člen národa vrahů národů jiných. Žádám české "elity", aby laskavě s těmi, které považují za své protivníky, zasedli k jednacímu stolu. Je mi milejší letité vyjednávání, než bleskové masakry lidí, nechci ani Drážďany, ani Coventry, Antverpy či Hirošimu s Nagasaki. Netoužím po koncentračních táborech - byl bych rád, kdyby politické a vojenské "elity" musely jít se tam po kolenou podívat. Odmítám křižácká tažení kamkoliv a kdykoliv si soldateska a producenti "sofistikovaných" zbraní na zabíjení milionů lidí zamanou. Netoužím po majetku druhých a nemám pocit, že by jiné národy či náboženství chtěly mne oloupit o můj majetek osobní. Běžte s válkami na svoje vojenská cvičiště a tam si hrajte a neotravujte občany Světa!

  OdpovědětVymazat
 12. Na co si stěžujete?Národ dal volbami pravomoce,
  aniž měl zajištěnu jejich kontrolu.Komediant tu
  pravomoc využil,ale určitě ne sám za sebe.Musel
  k tomu dostat nějaký pokyn od někoho.Tím někdo
  je kolektivně vláda a parlament.Tak si tedy musí
  voliči vybrat.Buď jako dosud parlamentní partaje,
  nebo je vyhnat z parlamentu a dát možnost zase
  někomu jinému.Nynější partaje ve vedení státu
  zklamaly a je třeba je nahradit.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
 13. Co ceskonevolnicko?
  Cesi jsou primymi otroky nemcu
  Cenzore zase me vymaz za pravdu

  OdpovědětVymazat
 14. Žoldákům je jedno kde budou bojovat za prachy.

  OdpovědětVymazat
 15. Tady vyvstává jedna jistota, že pokud NATO napadne Rusko, tak jednotky prvního sledu nebudou Američané, ale Češi, Poláci, Rumuni , Slováci atd.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bezcenní a podřadní Slované do předních frontových řad, vaši Anglosasští kati určí další budoucnost!

   Vymazat
 16. Jistý ministr, za jistou politickou stranu, bez ohledu na vládu, uznal za ČR Kosovo. Jiný ministr, za jistou politickou stranu, nechal podřídit jednotku armády ČR, bez ohledu na vládu, velení armády jiného státu. Další ministři, jeden z nich dokonce místopředseda vlády, za jistou politickou stranu, bez ohledu na vládu, cestují a vystupují na shromážděních spolku, který odmítá uznat jako legitimní vnitrostátní právní akty České Republiky. Co to je za politické strany, co to je za ministry, co to je za vlády? K čemu vedou ty naše "demokratické" volby?

  OdpovědětVymazat
 17. Delaj si co chtejí a oblbujou lid ! Jenom k volbám nás potřebujou !!!

  OdpovědětVymazat
 18. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat