Reklama

úterý 2. května 2017

Úder USA v Sýrii má jasnější obrysy ve spojení s úderem v Afghánistánu a aktivitami proti Severní Koreji

2.5.2017 EXANPRO
Souhrnné hodnocení (11046)
Americký úder v Sýrii provedený 7. dubna 2017 proti letecké základně syrských ozbrojených sil byl uskutečněn s několika cíli, ale přednostně se jednalo o cíl ukázat americkou rozhodnost vykonat fyzickou vojenskou akci a tím naznačit stejnou rozhodnost při řešení situace i v jiných geografických oblastech.
 
Tento signál byl určen severokorejskému režimu, jenž byl navíc zesílen úderem USA ve východním Afghánistánu (poblíž hranic s Pákistánem), kde byla 13. dubna svržena nejsilnější nejaderná puma s označením GBU-43.

Posloupnost událostí a prohlášení amerických funkcionářů, jež se vztahovaly k Sýrii, Afghánistánu a Severní Koreji dokládají, že se v těchto případech jednalo o jeden a tentýž soubor na sebe navazujících a vzájemně propojených aktivit v rámci prosazování cílů zahraniční politiky USA v zájmových prostorech*. Prostory jako Sýrie, Afghánistán, S. Korea a další tvoří tzv. operační cíle Spojených států. Dosažením operačních cílů (změnit politický režim, převzít sféru vlivu, podpořit režim přijatelný a potlačit nevyhovující opozici) mohou Američané postoupit blíže ke svému hlavnímu rivalovi a mnohem lépe splnit svůj strategický cíl, jímž je změnit politický režim v Ruské federaci (patří sem rovněž účinnější působení proti Číně). Operačním a strategickým cílům v zahraniční politice USA a taktéž v zahraniční politice Ruské federace se věnujeme v samostatném dokumentu (součást zvláštní produkce agentury EXANPRO).

Tyto širší souvislosti, které vykazují určité plánování a přípravu předem (podrobněji viz níže chronologický souhrn s objasněním cílů) staví odůvodnění úderu USA v Sýrii jako odvetu za údajný chemický útok syrských sil na úroveň obyčejné zinscenované záminky (blíže o zavádějících prohlášeních k chemickému incidentu a následnému americkému úderu proti syrské základně viz produkt 13018Úderem proti Sýrii potvrdil Trump svou podřízenost americkému plánu pro 21. století“).

Pochybné informace o chemickém incidentu neustále přibývají, avšak doposud je nikdo žádnými pádnými argumenty nepodložil. Na tuto podezřelou činnost reaguje dokument o dezinformacích o použití sarinu syrskými vládními silami a úmyslném vyjmutí „místa činu“ z vyšetřování, a stejně tak o záměrném nepřizvání odborníků z východní Evropy, aby společně s dalšími experty vytvořili nestranný mezinárodní tým při zkoumání účinků použité chemické látky (viz zvláštní produkce agentury EXANPRO).

Níže uvedený chronologický souhrn s vysvětlením aktivit USA odkrývá úzkou spojitost veškeré americké angažovanosti v diskutovaných zeměpisných oblastech (Sýrie, Afghánistán, Korejský poloostrov) a tím také to, že tyto aktivity nemohly být pouhou reakcí na dílčí dění v jednotlivých zemích, nýbrž velmi dobře naplánovány tak, aby na sebe vhodně navazovaly a vzájemně se podporovaly nebo zesilovaly svůj účinek (např. důraznější výstraha S. Koreji). Aktivity ve všech zmíněných geografických prostorech měly či mají dvojí účel: jednak splnit parciální cíle určené pro konkrétní prostor a jednak dosáhnout komplexnějších cílů stanovených pro politiku USA jako celku.

Ucelenějším záměrem USA v současných vojenských aktivitách na třech „frontách“ (Sýrie, Afghánistán, Korejský poloostrov) je pohnout s plněním cílů podle plánu pro 21. století (rozbor plánu je součástí zvláštní produkce agentury EXANPRO). Tyto cíle se za poslední desetiletí nedaří plnit a americká administrativa je určitým způsobem povinována následovat vyšší zájmy zahraniční politiky (postavení amerického prezidenta v zahraniční politice USA je popsáno ve zpravodajského produktu 13012 „Donald Trump a Severoatlantická aliance“ a shrnuto v části „Závěr“ příslušného dokumentu). Prezident Trump tak rozehrál „hru“ ve třech prostorech zároveň, přičemž se snaží vytěžit úspěch alespoň v jednom z nich.

Vojenská aktivita v Sýrii musela být směřována na syrské vládní síly. Úder proti „Islámskému státu“ (IS) by žádný efekt nepřinesl, neboť by se nejednalo o žádnou změnu, čímž by Američané nemohli dostatečně prezentovat svoji rozhodnost v překvapivé akci. Avšak úder proti syrským silám museli něčím zdůvodnit… Další věcí bylo vyhnout se zasažení ruských sil a jejich prostředků, proto krátce před provedeným úderem varovali Američané ruské vedení (vysvětlení onoho varování viz produkt 13018). Měla to být jak ukázka americké rozhodnosti pro severokorejský režim, tak demonstrace stálé podpory syrským povstalcům a také závěr, že to se syrským prezidentem Bašárem Asadem nepůjde. Následný úder v Afghánistánu měl prezentovat, že Spojené státy stále bojují proti IS, a to nejenom v Iráku a Sýrii. Byla to jakási kompenzace toho, že Američané nemohli provést viditelný úder proti IS na Blízkém východě (nelze však potvrdit, že se skutečně jednalo o příslušníky IS). Zároveň to bylo další pohrození severokorejskému režimu Kim Čong-una o odhodlání USA zastavit tamní aktivity ve vývoji a testování balistických raket. Do celkového plánu zapadají i aktivity vojenského námořního uskupení USA, které se pohybovalo směrem ke Korejskému poloostrovu.

Chronologický souhrn s objasněním cílů (všechna data se týkají roku 2017):


17. března
– Americký ministr zahraničí Rex Tillerson při návštěvě Asie prohlásil na adresu S. Koreje, že politika strategické trpělivosti skončila.
Cíl: Obrátit pozornost vlády S. Koreje a mezinárodního společenství k americkým aktivitám a prostřednictvím skutků v Sýrii a Afghánistánu ukázat americkou rozhodnost pokračovat stejným způsobem i proti S. Koreji, pokud nebude příznivé situace podle amerických požadavků dosaženo jinak.

30 a 31. března – Podivné a náhlé smíření americké administrativy s Bašárem Asadem jako syrským prezidentem (více v produktu 13018).
Cíl: Vytvořit předstíranou snahu o diplomatické řešení situace v Sýrii za účasti Asada.

3. dubna – Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy podniknou jednostrannou akci proti S. Koreji kvůli jejímu vývoji jaderních zbraní schopných zasáhnout území USA, pokud Čína nezvýší svůj politický tlak na severokorejský režim.
Cíl: Zesílit americký důraz na prosazování zahraniční politiky a přinutit S. Koreu podřídit se požadavkům USA. Zároveň se jedná o snahu přimět Čínu prosazovat americké zájmy v S. Koreji.

4. dubna – Zvláštní incident s chemickou látkou ve městě Chán Šajchún v syrské provincii Idlíb (více v produktu 13018).

4. dubna – Severokorejský režim provedl test balistické rakety (před tímto datem byl proveden test 11. února a 6. března)
Cíl: Ukázat Spojeným státům suverenitu v provádění vlastní politiky a snaha zvýraznit, že je nemohou ovlivnit prohlášení a aktivity Američanů.

4. až 6. dubna – Pochybné závěry o útoku údajným neurotoxinem podobným sarinu (incident v Chán Šajchúnu) a absence řádného vyšetřování (více v produktu 13018).
Cíl: Označit plánovaného pachatele a ospravedlnit tak připravený úder proti letecké základně syrských sil.

5. až 6. dubna – Američtí zástupci hovoří v souvislosti s chemickým incidentem v Sýrii o jednostranné akci proti syrským silám, pokud nebudou na půdě OSN přijata účinná opatření.
Cíl: Zdůraznit suverenitu a samostatnost USA v řešení jakýchkoli situací ve světě, jež se týkají zájmů americké zahraniční politiky, a to bez ohledu na stanoviska mezinárodních organizací.

6. až 7. dubna – Návštěva čínského prezidenta v USA v době amerického úderu proti Sýrii (více v produktu 13018).
Cíl: Úderem na Sýrii demonstrovat během osobní návštěvy čínského prezidenta americkou sílu a odhodlání a tím se ho snažit ovlivnit ve vytvoření tlaku na Severní Koreu a předejít tak další americké „rozhodné akci“.

7. dubna – Americký úder na syrskou základnu Šajrát bez vyšetření incidentu a přímého potvrzení pachatele (více v produktu 13018). Hillary Clintonová se veřejně vyjádřila, že ona by nechala bombardovat všechny letecké základny syrských sil (což potvrzuje obsah produktu 13010 „Klamné a nebezpečné vyjadřování Hillary Clintonové“).
Cíl: Udeřit proti „viditelnému“ cíli s výrazným mediálním efektem a tím ukázat americkou rozhodnost směrem k S. Koreji a taktéž trvající podporu syrským povstalcům. Na druhou stranu bylo cílem úderu jasně vyjádřit, že syrský prezident Bašár Asad není pro USA přijatelnou osobou (náhlý, ale připravený zvrat v americkém přístupu k Asadovi).

8. dubna – Úkolové uskupení vojenského námořnictva USA obdrželo úkol přesunout se ke korejským břehům. Matoucí výstupy ve sdělovacích prostředcích o časovém pohybu námořního uskupení byly pravděpodobně způsobeny vinou komunikace mezi ozbrojenými silami a americkou administrativou. Uskupení tak doplulo do cílového prostoru o několik dní později, než bylo prezentováno. Američané pro označení námořního uskupení upřednostňují spojení „útočná skupina“ (strike group) před termínem „úkolové uskupení“ či „úkolová skupina“ (čímž může být specifikována povaha daných aktivit).
Cíl: Společně s předchozím úderem v Sýrii zesílit důrazný postup USA proti S. Koreji a prezentovat stejnou rozhodnost i v postupu proti režimu Kim Čong-una.

13. dubna – Američané provedli úder v Afghánistánu, kde svrhli pumu GBU-43 s hmotností výbušné náplně 9 900 kg (ekvivalent TNT). Pro lepší mediální efekt a účinek proti svým zahraničním oponentům hovořili američtí zástupci o „matce všech bomb“ (mother of all bombs – MOAB), což je ale nepřesné, jelikož opravdovou matkou všech bomb je termonukleární hlavice (hovorově vodíková puma). GBU-43 může být pouze matkou všech nejaderných bomb (mother of all non-nuclear bomb).
Cíl: Demonstrovat posun amerických sil v řešení situace v problematické oblasti a znovu ukázat, že USA řeší situaci rozhodným způsobem. S úderem na Sýrii a následně i na Afghánistán hodlají Američané násobit tlak na S. Koreu. Nejednalo se o způsobení co největších ztrát v řadách militantů, ale o praktickou ukázku amerických schopností jako varování určitým režimům.

17. dubna
– Americký viceprezident Mike Pence při své návštěvě Jižní Koreje opakoval, že doba strategické trpělivosti se S. Koreou je u konce.
Cíl: Stále tlačit na severokorejský režim všemi funkcionáři americké administrativy a neustálým opakováním vyvolávat negativní vztah směrem k S. Koreji ze strany mezinárodního společenství.

ZÁVĚR

Vývoj situace u Korejského poloostrova pokročil o další události, avšak zásadní věcí pro politiky všech zemí je rozpoznat, kdo eskaluje napětí a proč. Pokud toto rozpoznají, měli by také ze svých funkcí docílit zmírnění onoho napětí. Jenže v prvé řadě vždycky záleží na tom, v čí prospěch politici jednotlivých zemí slouží a jaké k tomu mají pohnutky. Poctivé vystupování v zájmu zachování míru a určité rovnováhy sil by bylo totiž v rozporu s americkou zahraniční politikou. Nutno dodat, že Američané mají své vážné důvody, proč ve světě takto vystupují a proč pro svou zahraniční politiku hojně využívají své vojenské síly (téma je částí zvláštní produkce agentury EXANPRO).

Úder v Sýrii, svržení pumy v Afghánistánu a pohyb a cvičení amerických vojenských plavidel v blízkosti S. Koreje nehodnotíme z dlouhodobého hlediska jako promyšlené akce, které by měly napomoci vyřešit situaci v příslušných regionech, nýbrž jako projev americké frustrace z neschopnosti plnit nastavené cíle v zahraniční politice USA podle „Národní bezpečnostní strategie pro 21. století“ (rozbor strategie je součástí zvláštní produkce agentury EXANPRO). Na straně Spojených států se jedná o známku zoufalého stavu, jenž je v tomto případě vytvářen zoufalými politiky, kteří chtějí mocenské skupině v pozadí prokázat své schopnosti v budování americké dominance ve světě. Z praxe je však známo, že zoufalí a po nadvládě prahnoucí politici jsou schopni vykonat zoufalé čili pro společnost nebezpečné činy.

* Definice termínů jsou objasněny v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze“.
 

45 komentářů :

 1. Dvořáku! Demise vlády! Budíček!
  Čekáš na notičky z ruské ambasády?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chleba lacinější nebude,ale Babiše do koše je dobrý nípad.

   Smazat
  2. 17:35 Komedie pro blbce jako jsi ty Pepku, budičéééék buliku.

   Smazat
  3. Kalousek se opět dostane do médií a zas bude rozdávat svá moudra.
   Tos Bohušu posrál.

   Smazat
  4. Bohuš si sám na sebe vyrobil past, pak nebyl schopen vyhodit z vlády Babiše a nakonec v bezradnosti podal demisi. Fakt výkon hodný velkého politika. MM

   Smazat
 2. Perfektní článek,díky.
  Máme přece na takové dění dobré rčení,kdo chce mít mnoho,nebude mít nic.

  OdpovědětSmazat
 3. Notičky netřeba, stačí si položit otázku: "Je to pro české obyvatele-voliče výhodné?"
  A pak si pravdivě odpovědět...bez ohledu na srozumitelnost tohoto počinu premiéra...

  OdpovědětSmazat
 4. Co pak tady dělá poznámka o Babišovi? Proč ze sebe dělají lidé blbce, když se připojují k aktivitám Sralbotky a Kalouse po jejich propadáku v krajských volbách. Proč šel Sralbotka s Babišem do vlády před 4 roky? A proč ten veletoč, proč neustálé vehementní vymýšlení kauz proti Babišovi. Zatím Babišovi nebylo dokázáno vůbec, vůbec nic - asi tak, jako nebylo dokázáno vůbec nic společného s otravou sarinem syrské vládě. Prostě kauzy se vyrábí (tu proti Zemanovi, tu zase proti Le Penové, Trumpovi, Putinovi....prostě proti všem, co neskáčí, jak diktatrura kapitálu zrovna píská. A SOC. DEM., STEJNĚ JAKO TOP 09 VOLIČI PROSTĚ ODPÍSKALI JEJICH NESKUTEČNÉ FAULY PROPTI OBČANŮM - ROZKRADENÍ REPUBLIKY A PROTO NYNÍ HONEM UKAZUJÍ TITO ZLODĚJI NA JINÉ - ALE STÁLE JEN ŘEČI, ŘEČI A ŘEČI. Naopak, kdo rozkradl OKD, kdo rozkradl Mosteckou uhelnou a další podnikly za 5,5 bilionů Kč??? TAK U TOHO BABIŠ NEBYL. Pokud si Sralbotka a Kalous mysleli, že si polepší preference svých partají FABTAZÍROVÁNÍM O BABIŠOVI, pak naopak, čeká je propadák a distanc, slušel by jim aspoň na 25 roků a tedy dobu, po kterou zde kradli jako straky. Partajfýreři jsou vzteky bez sebe a konstruují viníka - vymýšlejí jako svého času před volbami jistý Kubiče svoje "taképravdy" s trváním do vyhlášení voleb. Sralbotka jako sluha nejhrubšího jádra rozkradačů národního majetku musí být vypráskán ovšem nejen z "velké" politiky, ale přímo z partaje, neb ta se nezotaví, dokud on nevypadne. Kdo ví, jak to vůbec bylo Hašek-Sralbotka. Zřejmě také Hašek nechtěl skákat, jak kapitál píská, proto i na něj ušili "boudu" v Brně! TEDY BABIŠE DO VOLEBNÍ URNY!!! Do koše s Kalousem, Fialkou, Černobrádkem a hlavně se Sralbotkou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč do té urny házet Babiše, trochu mi chybí důvod? Že při tom nabírání do vlastních kapes nebyl zas tolik na očích, že se musím dívat na žlutý pole, dřív osázené pšenicí, cukrovou řepou, či brambory? Nebo, že chci mít za předsedu vlády oligarchu? Mě stačí třeba Okamura, u něj budu mít alespoň jistotu, že tu nebude do pár let chalifát a že některé dojednané věci snad dopomohou, alespoň ke zdání, že existuje alespoň trochu to zapomenuté slůvko demokracie, tedy že politiky zprostředkované vize, touhy a naděje normálních lidí budou alespoň trochu v jejich rukách.

   Smazat
  2. 18:54 - vaše argumentace mě spolehlivě přesvědčuje o tom, že Okamuru ani omylem. Na prezidenta ano. Ještě mám v živé paměti, jak tzv. přeběhlíci ovlivňovali složení vlády. Babiš je jasná volba, jdou proti všichni němu šmejdi v jednom šiku.

   Smazat
  3. Babiš je hodně špatná volba, povšimněme co provádějí jeho poskoci.

   Smazat
  4. babiš je vítač euhujer a proto aby tu nebyly migranti aby bylo referendum o vystoupení z eu volme SPD

   Smazat
  5. ANO,skvělý nápad,Babiše do urny,ale ne do té "volební",nýbrž té,co se ukládá v "Columbáriu"....

   Smazat
  6. Milý Babišův naháněči, skoro všechno správně až na to, že pan Babiš se toho přivlastňování národního majetku zúčastnil natolik intenzivně, že nikoli bez ostrých loktů, nikoli bez postranních cestiček, díky předchozí průpravě v nomenklaturní funkci za komunistů, díky oněm informacím a kontaktům, se stal snad druhým nejbohatším mužem ČR. Můžeme jen hádat, proč vstoupil do politiky - bez osobní ambicióznosti to nebude, s cílem poškodit svůj majetek nebo omezit jeho růst taky ne, stejně tak rozhodně ne proto, aby jakkoli škodil majetným. Pak je tu zásadní otázka do jaké míry v prostoru, který má k dispozici, může prospívat státu, jeho sociálnímu rozvoji tak, aby společnost i svět byly spravedlivější? Vždyť tak jak to je, sám by se octnul ve své vlastní pasti. To od člověka jeho intelektu nečekejme, na špek, pokud nejsme mezi těmi „za vodou“, mu neskákejme.

   Smazat
  7. Andrej by za to, co prováděl na začátku prichvatizace, šel a Americe sedět. Zneužití informací v obchodním styku se tomu říká. Ale pan Klaus a jeho smečka potřebovali rychle vytvořit vrstvu oligarchů za každou cenu. taková je jejich zvrhlá ideologie korunovaná amnestií. Fuj! Sorry jako, to jsem prostě musel napsat.

   Smazat
 5. No je to vykonstruované pěkně. Ale tak nějak až moc...

  OdpovědětSmazat
 6. S..ru na zavedené strany, dnes jsou zavedené jen ke korytům. To co inteligenti s komunistickým blbem kecají v Jihlavě už mne unavuje. Volme přímou demokracii. Další odkládání je smrtonosné. Ani ti vyznavači demokrecie v Jihlavě nejsou vševědoucí a někdy se vyplatí riskovat. Už jenom to že všichni jsou posraní strachy, že SPD vyhraje mi říká, že mám pravdu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A to, že Babiš svým EET odrovnal spoustu těch nejmenších živností, se do akademických diskusí nedoneslo? A že je mu to fuk? A že jsme mu, my plebs, všichni fuk? A tenhle "polobůh" odnikud nás bude bránit před muslimskou likvidací? To si fakt Vy, Babišovi obdivovatelé myslíte? Tak to jsou Čechy krásné, Čechy mé v riti. J.S.

   Smazat
  2. Přímá demokracie v Okamurově podání je srandovní a nic nevyřeší. Proč? Protože na lidi mají vliv především média. A dokud jsou média v rukou oligarchů, tak přímá demokracie ala Okamura nemůže fungovat k prospěchu většiny lidí, ale jen pro malou menšinu!!! A to "odvolávání politiků" , to už je úplně nedomyšlená hloupost.

   Smazat
 7. To, že si (oblafnutí) voliči jedné (super)mocnosti zvolí do čela svého státu sebezahleděného frustráta, není až tak nový úkaz.
  Koneckonců, byla to "jejich volba".
  Otázkou je ovšem to, proč kvůli tomu, že frustrát cítí neodbytné nutkání dokázat si, že dokáže 100 nejúspěšnějších dnů svého úřadu, musí ještě umírat davy lidi po několika kontinentech.
  Lidí, kterým by ten frustrát byl i s jeho voliteli jinak hodně šuma ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. jaké davy lidí kde umřely? Proč si vymýšlíte nesmysly?

   Smazat
  2. Re (20:56):
   Vysnad ani nečtete!
   Píšou tu přece, že vše to ten frustrát začal úderem na základnu Šajrát (jistě tam ti US huni nezabili myš), poté hodili matku (nebo že by snad otce?) všech bomb světa kamsi do afgánských hor (a opět ani ta myš ..), a chystají další, veskrze humanitárně-přátelský, úder na "myši" severokorejské. To už ovšem nebude ani nejaderná matka či otec, ale vícero navštívenek. Jaderných. Cos je tam s tím jaderným argumentem na východ té Asie stále pudí.
   Už víc jak půlstoletí ...
   To pak už ale nebudou ani ty davy. Ale miliony. Lidí!!!
   Těch, kterým by jinak byl ten frustrát (a i s jeho voliteli) úplně šuma.

   Smazat
  3. Opluštile, vy jste úplně blbej. Takže základna byla předem varována, zemřelo tam údajně jen pár vojáčků. V Afghánistánu zdechlo cca 100 islamistických teroristů. Pro vás zřejmě velký problém.
   Na KLDR nechce nikdo útočit. Kdyby opravdu chtěl, tak to udělá před 10 lety kdy Kimčongové žádné jaderné bomby a balistické rakety neměli. To snad dá rozum, ne? Nechce se po nich nic jiného než aby přestali s testováním těch hraček. A jelikož sami od sebe nepřestanou, tak je třeba je chytnout pod krkem a vyhrožovat. Tomu se říká taktika vyjednávání.

   A s "frustrátem" jděte někam. Kvičeli jste tady všichni štěstím když byl tento mírotvorce, největší kamarád Putina, bojovník proti establišmentu a ekonomický spasitel zvolen do funkce.

   Smazat
  4. Re (22:09):
   Áha!, jasně! ... nemám dalších otázek, natožpak odpovědí.

   Smazat
  5. 22:21

   To jsem rád že jsi to konečně pochopil, Opluštile.

   Smazat
  6. Pro 20:56 - USA vedou proxy-války v Sýrii, Iráku, Jemenu, na Ukrajině, v Afghánistánu... v těchto zemích umírají davy lidí. Všichni, kdo čtou a koukají na televizi to dávno došlo, ale blbečkovi ve 20:56 to nějak nedochází.

   Smazat
 8. To, že udělal chybu musel vědět hned na začátku. Měl si vzít bezproblémové komunisty, kteří se do ničeho posledních 27 let nepletou. S výjimkou svého názvu se chovají jako strana mírného pokroku v mezích zákona.

  OdpovědětSmazat
 9. usa si svoji vizi světa můžou strčit někam Rusko Čína KLDR jse nenechají zastrašit jsou též jaderné velmoci

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rusko a Čína mají psychopata Kima s jadernými bombami a balistickými raketami u svých hranic taky plné zuby. Jen je jim trapné přiznat to.

   Smazat
  2. 22:00 A proč si myslíte, že je psychopat? Že to o něm tvrdí prolhaná média, co jsou v rukách zednářů a světových globalistů, co chtějí neustále zbrojit a podporovat vojensko průmyslové komplexy. Víte nesmíte věřit všemu, co vám oficiální média nalžou. Jejich úkolem je vykreslit KLDR, jako největší zlo, kde lidé umírají hlady na ulicích. Ale ono to vůbec tak není. V KLDR probíhá život podobně jako tady před rokem 1989. Ano mají jaderné zbraně, ale ty má dnes více států, což ale z nějakých důvodů nevadí, ale u KLDR ano. Zajímavé. Jejich nenávist k USA, je celkem pochopitelná, za zvěrstva která jim provedly v Korejské válce, při níž přišlo mnoho nevinných obyvatel o život. Kdyby KLDR neměla jaderné zbraně, byla by už dávno ze strany USA zotročena nějakou barevnou revolucí, jak je u nich "dobrým" zvykem. Asi tak.

   Smazat
  3. 22:39 obdivovatelům usa to nevysvětlíte ale napsal jste to dobře

   Smazat
  4. 22:39

   A proč bych měl věřit cokoli o KLDR zrovna vám? Co vy o KLDR víte?

   Víte, KLDR ještě před nedávnem neměla žádné jaderné zbraně. A nikdo ji nenapadl. Což je jasným důkazem, že kecáte nesmysly.

   Smazat
  5. 23:42 Věřte si čemu chcete, ale to co píšu je pravda. Jinak právě proto, aby ji nějaký "demokrat" z poza oceánu nevnucoval svoje přesvědčení, má jaderné zbraně, coby účinnou medicínu. Některé země co je nemají, poznaly vývoz demokracie na vlastní kůži, což bylo pro KLDR varováním, pane vědátore!!

   Smazat
 10. Jsem zvědavý na čí stranu se postaví kokoti Dvořák s Davidem až se přiožralí dopotácejí z demonstrace na Václaváku :-D

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:55 Ale ty kokote jak to vypadá, už vychlastanej mozek máš dneska...

   Smazat
  2. 21:55 běž si nadávat jinam

   Smazat
  3. Tak urážlivě, zcela bez důkazů a věcného důvodu může vystupovat jen člověk té nejnižší mravní a intelektuální kategorie.

   Smazat
 11. Co a kdo je agentura "EXANPRO"? Nikým nepodepsané "analýzy", na jejich stránkách nikde nefiguruje vůbec žádné jméno... Prostě zcela nedůvěryhodný odpad.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale běž, jde o obsah a metodu. Obsah odpovídá realitě, pracovní metoda je běžně používána ve zpravodajských službách i v businessu. Ti hoši vědí, proč se nepodepisují.

   Smazat
 12. Rusko po dlouhé řadě vojenských úspěchů konečně zabodovalo i na poli vědeckém. Podle ruske státní televize se totiž vědcům z Lidové univerzity v Jebgorodu podařilo přeměnit led na vodu. Sám Vůdce V. Putin to pokládá za revoluční objev, který ukončí veškeré starosti s nedostatkem pitné vody.
  „Naši mistrní vědci vzali kus ledu a zahřáli jej v peci na 200 stupňů. Led se okamžitě začal měnit na vodu, tento proces pojmenovali naši vědci jako ‚proces tání‘,“ říká moderátorka zpravodajské relace Russia Today.
  „Svět momentálně tíží otázka nedostatku pitné vody. Troufám si říct, že jsme objevili způsob, jak tento problém vyřešit. V Antarktidě je ohromné množství ledu a díky našemu objevu jej teď bude lidstvo schopno přeměnit na vodu a zažehnat celosvětový nedostatek sladké vody. To je přece to, o co jde naší svobodné zemi nejvíc – o dobro lidstva,“ prohlásil rektor univerzity Jevgenij Idiotov v reakci na objev.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Otazka je , kdo dneska!! sprasi a znici nejvice a nejrychleji sladkovodni vodu.
   Podiveme se okolo v Cechach a pak vtipkujme.

   Nemyslim , ze to byl Putin. A tak kup si vodu z Francie a bud stastny!!!!

   Smazat
  2. Naštěstí v Čechách ještě máme vody dost a tento objev není tedy pro nás relevantní. Vodu máme a rádi si ji platíme - Rotschildům.

   Smazat
  3. Humoristovi v 1:34 je asi jedno, že ho zahraniční vodní vyžírkové otráví nějakými fekáliemi, jako před pár měsíci v Dejvicích. V soukromém businessu se na nějakou bezpečnost lidí moc nehledí. Hlavní je "ořezat náklady" a tím "zvýšit ziskovost".

   Smazat
  4. Tapetář je zde, to už tady párkrát bylo a je to velmi legrační, smál jsem se dlouho a hlasitě.
   Nad omezeností pisatele, ó jak jsi vtipný, Jandovo lejno.

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.