Reklama

čtvrtek 4. května 2017

V květnu 1945 jsme byli aktivními vítězi, ne pasivními osvobozenými !


obrazekJiří Pondělíček
4. 5. 2017  VašeVěc
Bylo to osvobození, nebo vítězství ? I v letošním roce, kdy si opět budeme připomínat události května 1945 na tuto otázku jistě narazíme. V takovém případě bude nejlépe, když si znovu průběh událostí projdeme a pokusíme se i o stručné vyhodnocení těchto historických událostí.


Na počátku roku 1945 je převaha zemí protihitlerovské koalice zcela zřejmá a nacistická Třetí říše je ze všech stran tísněna údery spojeneckých vojsk. Němci se ale nevzdávají a ve fanatické víře ve vůdce, v tajné zbraně, které rozhodnou válku a ve vypuknutí konfliktu mezi spojenci, kladou zoufalý odpor. Za cenu nesmírných krutostí se snaží udržet klid v okupovaných zemích, které ještě ovládají. Tím více stoupá nenávist k okupantům, znásobená dojmy z pochodů smrti, kterými nacisté hodlají smazat stopy svých zločinů. To se děje i na dosud okupovaném území Československa. 
S blížící se frontou roste aktivita partyzánských skupin, které jsou už několik let za cenu nesmírné námahy a lidských obětí budovány. Spojení s partyzány mají i velké odbojové organizace jako jsou R – 3, Zpravodajská brigáda a řada dalších. Ve spolupráci těchto odbojových složek postupně vzniká Česká národní rada, jako politický vedoucí orgán připravovaného povstání. Sověti a 1. Československý armádní sbor se probíjejí Slovenskem, na Ostravsko útočí vedle Sovětů i Československá tanková brigáda s podporou Československé letecké divize. K západní hranici republiky se blíží armáda USA , v jejíž řadách je i Československý smíšený oddíl, jako symbolická jednotka vyčleněná z Československé samostatné obrněné brigády. Ta dosud obléhá přístav Dunkerque.

Berlín padá a Hitler páchá sebevraždu. Ani tehdy se ale nacisté nevzdávají. V protektorátu Čechy a Morava se soustřeďuje obrovská vojenská síla, složená z velké části z nejfanatičtějších příslušníků německé branné moci, z příslušníků organizace SS. Proti nim stojí partyzáni a odbojáři. Slabě vyzbrojeni, proti po zuby ozbrojeným, všeho schopným a vycvičeným zabijákům.

Přichází 1. květen. Povstání vypuklo v Přerově a okolí. Nacisty je brutálně potlačeno. 2. 5. přeskakuje jiskra povstání do Polabí. Nymburk a Poděbrady jsou v moci povstalců. 3.5. povstávají města a obce v Podkrkonoší . Na řadě míst přebírají moc národní výbory, které vystupují z ilegality a mnohá města a vesnice jsou obsazena partyzány. Předpokládaná obrana českého prostoru se stává pro štáb maršála Schörnera nemožná.

5. května propuká povstání v Praze a volání pražského rozhlasu se stává hlasem národní revoluce. Povstání se rozšiřuje prakticky po celém území protektorátu a dokonce i v některých částech odtrženého pohraničí. Proti pražským bojovníkům se dávají do pohybu, kromě silných jednotek přímo ve městě, tři pancéřové divize SS. Wiking, Wallenstein a Das Reich. Na ulicích vyrůstají barikády, obsazené odhodlanými obránci. Němci ale nehodlají složit zbraně a při svém postupu, a to nejen v Praze , vraždí, vypalují a kryjí své tanky bezbrannými civilisty, které před sebou ženou jako živé štíty. Povstání přesto vítězí.

5.5. vstupují jednotky americké armády do svobodné Plzně a západní Čechy už jsou zbaveny nacistického panství. Na Drahanské vrchovině ale Němci ještě vraždí a pálí v obci Javoříčko. Vraždí v Třešti a Velkém Meziříčí, tvrdě se bojuje na řadě míst. Frontová linie se hroutí a od Drážďan se dávají do pohybu tankové jednotky sovětské armády směrem do Čech, překračují Krušné hory a postupují na Most a Kralupy. Boj vrcholí i u partyzánských jednotek. Národní mstitel, Pluk generála Svobody, Šumava II. Niva, Tau, Za Prahu, Brigáda Jana Žižky z Trocnova….. to je jen několik nejznámějších jmen partyzánských oddílů podílejících se na konečném vítězství.

V Praze a okolí zasahují do boje proti němcům jednotky ROA, známých pod jménem Vlasovci. Pro bojovníky v ulicích a na barikádách to znamená posilu, ale jednání s ČNR nevede k cíli. Požadavky velení ROA jsou nereálné a jejich dosavadní bojové vystoupení na straně nepřítele proti vlastní zemi představuje problém. 7.5. Vlasovci z Prahy odcházejí a snaží se dostat k americkým liniím. Pro většinu z nich, ale ani tam nečeká záchrana. Jejich budoucnost bude tragická.

Německá generalita už chápe, že kalkulace s protahováním války až do předpokládaného konfliktu mezi spojenci nevychází a pomalu vzdává boj. Velitel Wehrmachtu generál Toussaint 8. května podepisuje s vojenským velením Prahy dohodu o odchodu německých vojsk. V podstatě jde o kapitulaci a většina německých vojáků toho dne opouští hlavní město.

Pro bojovníky povstání je to velká úleva, ale konec ještě není. Mnohé oddíly SS stále bojují a vraždí. Jsou právem pokládáni za válečné zločince a zajetí se bojí. Stále doufají v záchranu. Té se ale nedočkají. V ranních hodinách dne 9.5. přijíždějí sovětské tanky a pomáhají likvidovat poslední ohniska odporu zejména v Dejvicích a na Malé Straně. V dalších hodinách společně s českými bojovníky čistí město od zbytků nacistů a zákeřných střelců.

Poslední velké seskupení nepřátelských vojsk se ještě brání v prostoru Milína na Příbramsku. Ještě 11. a 12. 5. se v těchto místech bojuje. Čeští partyzáni a sovětští vojáci umírají i v těchto posledních hodinách války. Teprve posledním výstřelem na Slivici u Milína v dopoledních hodinách 12.5. válka konečně skončila.

Radost a nadšení z nově nabyté svobody a vítězství nad nepřítelem bylo obrovské. Nepříjemné stíny se ale bohužel objevily i tady. Válka byla příliš dlouhá a měla vyloženě genocidní charakter, vojáci pocházeli z různých koutů a jejich znalosti a povahy byly rozdílné. Frontové zážitky děsivé a traumatizující a ve vyšších úrovních se už rodilo uvažování nikoli spojenecké a mírové ale takové, které už vytvářelo první zárodky studené války. Sovětská generalita byla rozezlena, že tolik německých vojáků mohlo z Prahy odejít do amerického zajetí. Zpustošení v Sovětském svazu bylo obrovské a pracovní síly válečných zajatců byly potřebné. Obrovská byla i míra německých válečných zločinů. Oddíly Smerš nezatýkaly jen válečné zločince a nacistické špióny ale docházelo i k neoprávněnému odvlékání československých občanů. Hnutí za připojení Podkarpatské Rusi k sovětské Ukrajině mělo do lidového hlasování také hodně daleko.

Vyskytovaly se případy znásilnění a loupeží, které ale většinou nebyly sovětskými veliteli tolerovány a v řadě případů padaly velmi tvrdé tresty. Docházelo k přehmatům a vzájemnému vyřizování účtů. I to byl důsledek dlouhé okupace a křivd. Ještě 9.5. zabíjely v českých městech letecké pumy. Ze sovětských letadel. Německá vojska odmítala splnit podmínky kapitulace a zůstat na svých místech a jejich kolony pokračovaly v pohybu na západ. Nebylo ostatně divu, míra zločinů spáchaná v Polsku, SSSR a na Balkáně byla nesmírná. Proto byly napadeny sovětským letectvem. Bohužel, tyto pumy nezabíjely jen nepřítele.

K problematickým jevům ale nedocházelo jen ze strany Sovětů. Ani západní spojenci nebyli bez poskvrny. Postoj Anglie a Francie v době tzv. Mnichovské krize je znám a ví se také o tom, že výzbroj a výstroj našich vojenských jednotek nám nebyla poskytnuta zdarma jen za pouhou účast v boji na obranu Anglie. Rovněž je známo, že americké bombardování na sklonku války, zejména v Praze a Plzni, už postrádalo taktický význam pro nejbližší vojenské operace, zato však mohlo strategicky ovlivnit vývoj průmyslu v zemi, která nespadala do západní sféry vlivu.

Ironií osudu bylo to, že autorem příručky pro americké vojáky na území Československa byl liberecký Němec, pochopitelně nijak nakloněný Čechům a Československu. Staly se případy, že američtí velitelé kladli překážky československým orgánům při výkonu moci na osvobozeném území, že americké velitelství v Plzni bránilo místním dobrovolníkům jet na pomoc bojující Praze, bylo nadržováno Němcům, američtí vojáci se veřejně ukazovali s Němkami apod. Staly se případy, že byl nesmyslně ničen trofejní materiál, který mohl být ještě využit.

Je zřejmé, že vedle pochopitelných následků mimořádně kruté a ničivé války, zmatků, omylů a přehmatů, zde už hrály určitou roli i mocenské zájmy na obou stranách. Pomalu se chystala studená válka. Co z toho vyplývá? Především to, že každá z velmocí, každý z velkých aktérů II. světové války sledoval vlastní zájmy a cíle. Osvobození Čechoslováků od okupace a nemilosrdné genocidy by nebylo v zájmu žádné z nich, pokud by sami Čechoslováci nevystoupili aktivně jako svébytný, bojující celek. Pokud by tu nebyl jednotný odboj, uznávající exilovou vládu a prezidenta Beneše. Pokud by tu nebyly jednotky zahraniční armády na východní i západní frontě, na Středním východě i v severní Africe. Čechoslováci nečekali trpně až je někdo osvobodí. Čechoslováci za své osvobození aktivně bojovali a nasazovali své životy.

Je samozřejmě na místě, vyjádřit důstojnou pietou dík vojákům, kteří jako naši spojenci bojovali na našem území. Je na místě připomenout příklady hrdinství a vojenské spolupráce v boji. Není ale na místě podceňování nebo dokonce popírání domácího a zahraničního odboje . Oslavme květnové dny jako vítězství. Naše vítězství, protože Československo bylo jednou z vítězných zemí II. světové války.

Nezapomínejme na to!


Jiří Pondělíček

41 komentářů :

 1. souhlas s článkem západ stvořil hitlera aby zničil SSSR ale nebyl jejich loutka

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Opačně! Hitler zachránil Západ před SSSR! -
   http://zlato.toje.in/download/SUVOROV-Viktor_Vsechno-bylo-jinak-aneb-Kdo-zacal-druhou-svetovou-valku.pdf

   Smazat
  2. 16:03 zvlášť proto, že SSSR byl na porážku západu perfektně vybaven. Proto hnal Hitler Rudou armádu až k Moskvě a Stalingradu. Tím se všechno potvrzuje, že?

   Smazat
  3. 16:03 tak jsem si to přečetl to jsou strašný s....y

   Smazat
  4. 23:11 - bobečku, co jsi přečetl? Co jsou s....y? Kdo se má v tobě vyznat?

   Smazat
  5. 23:11 asi ten odkaz ne:

   http://zlato.toje.in/download/SUVOROV-Viktor_Vsechno-bylo-jinak-aneb-Kdo-zacal-druhou-svetovou-valku.pdf

   Smazat
  6. Věčně omílané tvrzení nacistů a jejich pohrobků, že 2WW začal Stalin. Velká blbost, záměrná lež. Spekulace jsou spekulace, fakta jsou fakta. Ve všech komentářích a plánech Operace Barbarossa není ani slovo o tom, že válka proti SSSR za strany nacistického Německa je válkou preventivní. Takže váš pokus, milý nácku 0:03 je dost trapný.

   Smazat
  7. Povesit te je malo

   Smazat
  8. Ovšem pravda je taková že do 5. května 45 tu byl klid, než antievropští živlové vybudili to tzv. Pražské květnové povstání, ono absurdní divadlo, které si vyžádalo několik tisíc zmařených lidských životů. Zbabělá pražská chátra, která celou dobu využívala veškeré výhody Protektorátu a ještě navíc všemožně šmelila a okrádala vlastní spoluobčany, v sobě najednou objevila „statečnost“ a začala přepadat německé vojáky v ulicích, rabovat byty německých civilistů, rozbíjet výlohy, pálit knihy a vlajky, zamazávat německé nápisy, stavět nesmyslné takzvané barikády a páchat nejhorší zvěrstva na ženách, dětech i starcích ... tito „hrdinové“ dokonce pronikli i do rozhlasu, povraždili tam stráže, a když byly povolány posily, začal český hlasatel zoufale vykřikovat do mikrofonu, aby každý přišel na pomoc, neboť „esesáci vraždí české lidi“. Ano, byli to právě oni, kdo vyzýval slušné české lidi, aby napadali německé vojáky a civilisty! Přitom bylo více než jasné, že německá armáda si chce již zajistit pouze volný průchod na Západ, aby nepadla do rukou krvelačných mongoloidních hord zvaných Rudá armáda. Bohužel v konečném důsledku to takový velký rozdíl nebyl, protože několik let po válce vyšlo najevo, že v amerických zajateckých táborech našlo smrt přes milion německých vojáků.

   Smazat
  9. Ty jsi teda živočich!

   Smazat
 2. Časopis týden se ve výročí našeho osvobození zaobírá zločiny Rudé armády na území naší republiky. Číst to nebudu. Vojáci Rudé armády nebyli andělé. V předsunitých jednotkách Malinovského byly nasazeni vrazi a zločinci z ruských vězení, teprve za nimi šly gardové pluky. Podle vojenského řádu Rudé armády bylo jakékoliv znásilnění a rabování na našem území okamžitě trestáno na místě a bez soudu smrtí. Znám osobně příklad, kdy česká dívka dala dobrovolně ruskýmu vojákovi. Pak to nahlásila jako znásilnění. Při konfrontaci před jednotkou za účasti rodičů byl dotyčný na místě před nimi zastřelen. Dívka pak spáchala sebevraždu. Takových případů bylo stovky. To se týkalo i rabování ruských vojáků na našem území. Jiná situace byla v Německu. Tam byli po zkušenostech řádění Němců v Rusku důstojníci ke svým vojákům poněkud benevolentní. Tam se za znásilnění německých Gertrůd
  až tak netrestalo. Oproti ruským ženám, znásilněnými německými vojáky, nebyli nahnání třeba i s kojenci do stodol a upáleni. Jiná situace byla na Plzeňsku. Tam dávali dívky i vdané ženy americkým vojákům zcela dobrovolně. Tam k žádnému znásilnění nedošlo. Vždyť je osvobodili a ještě za to dostali nilonky a čokoládu...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ono s těmi americkými vojáky to bylo všelijaké , nedávno běžel na Primě film , jak Američani znásilňovali v západní Evropě ! Němky říkaly , lepší Rus na mě , než Američan na obloze !!

   Smazat
  2. V této době nejde přeci o to zaobírat se tím, že někteří vojáci našich osvoboditelů páchali nějaké zločiny. A to na jedné či druhé straně. Co tím časopis Týden ve dnech vítězství sleduje? Neměl by raději nyní v květnu dát na titulní stranu ruský tank a kolem něho jeho frenetické vítání Pražanů? Ruská armáda ám blok tady přece nikoho kolektivně a vědomě neznásilňovala. Nebo si to opravdu někdo myslí? Komu ten časopis slouží?

   Smazat
  3. V takové milionové válečné armádě jsou jistě ti ,,normální" ale jistě i pedofilové, násilníci, homosexuálové, nekrofilové, zoofilové, psychopati... Kdo to chce takto kádrovat a řešit? Kdo to uhlídá? Hlavně že ti všichni společně porazí armádu protivníka, složenou z ,,normálních" pedofilů, násilníků, homosexuálů, nekrofilů a zoofilů, psychopatů a jiných ilů.

   Smazat
  4. Dostatečně přesné! Jako pamětník potvrzuji. Vojáci RA se k nám jako dětem (tehdy devítiletý)chovali skvěle. Potom, co jsme se vrátili 18.5.1945 do Sudet, kde zústávali bezmála 100% Němci, stačilo promluvit česky a chování vojáků RA se "ty Slavjan?" nad jiné příznivě proměnilo. Na vlastní oči jsem viděl zastřelení sovětského poddůstojníka, který byl přistižen při souloži s "wasrněmkou", která si tak pomáhala k potravinám z vojenských přídělů. Situaci řešila pokřikem "hilfeee, pomoos, hilfeee, pomoos, ..." Dodnes pamatuju, kde byl zastřelený, beze všeho, zahrabán.

   Smazat
 3. Na obou světových válkách nejvíc vydělaly USA , tedy Rotchildové a spol. !!!

  OdpovědětSmazat
 4. Nebojte Čechů- Slovanů je tu dost. Poznají se snadno. Jsou to ti, co nekradou, co své bohatství nosí v srdci a ne v kapsách.
  A taky nejsou ve vládě, ani v poslaneckých korýtkách a milují svou vlast.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A bohužel si také nechají všechno líbit.

   Smazat
 5. Možná že by mohl pan Pondělíček dále fabulovat. Mohl by odhadnout, jak by dopadlo povstání v Praze, nepřijet Rybalkovi a Leljušenkovi vojáci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je velice těžké odhadnout, protože nemáme relevantní přesná data. Nejspíš by se Praha stala prvním českým městem totálně zbaveným židů, komunistů a cikánů:)

   Smazat
  2. Pro 16:07 : a všech zbývajících Čechů !!

   Smazat
  3. 16:07 nelze jinak, ty nejsi jenom vůl, ty jsi prase, nenávistná lidská zrůda!

   Smazat
  4. Ano, je to pózerské prase.

   Smazat
  5. 16:07 - esi ty a xindl z NR jsou ti "Češi", pak není určitě oč stát. Nebyla by to žádná škoda, zato užitku spousty:)

   Smazat
 6. Jen tak, pro objasnění:

  BRITSKÝ TISK ODHALUJE: TAJNÁ ZPRÁVA, KTERÁ UKAZUJE, JAK NACISTÉ PLÁNOVALI ČTVRTOU ŘÍŠI… A DNES JI POSTUPNĚ ZE ZÁKULISÍ REALIZUJÍ… ZATÍM BEZ TANKŮ A LETADEL… ALE CO BUDE DÁL?
  6.4.2017 RAGAUIAN
  Zdroj a další informace:

  http://orgonity-ocet.webnode.cz/news/britsky-tisk-odhaluje-tajna-zprava-ktera-ukazuje-jak-naciste-planovali-ctvrtou-risi-v-eu/
  http://topcz.net/ebooks/nkbeu.pdf
  http://www.ragauian.cz/skryte-priciny-vzniku-hitlerovskeho-fasismu/

  Jeden ze základních principů mezinárodního práva říká, že agresor je povinen oběti své agrese nahradit všechny škody, které jí agresí vznikly. Okolo tohoto principu v civilizovaných státech nikdy nevznikly a ani v současnosti nejsou nějaké pochybnosti. Vítězné mocnosti druhé světové války nejednou na mezinárodních konferencích jednaly o povinnosti Německa platit a také zaplatit reparace. Konkrétněji se reparacemi zabývala Pařížská reparační úmluva. Jejím signatárním státem byla i Československá republika. V souladu s jejími ustanoveními jsme konfiskovali německý majetek tak, aby se nemohl nikdy vrátit do německých rukou. Pokud šlo o majetek odsunutých Němců z Československa, pak jsme nebyli povinni jeho hodnotu odečíst z našeho reparačního účtu. Spolková republika Německo nám na reparacích dluhuje částku ve výši cca 360 miliard předválečných korun, tj. v současnosti přes 3 biliony korun. Jde o velkou částku, která by republice pomohla jak v oddlužení, tak při jejím dalším rozvoji.

  Zakladatelem EU a prvním předsedou Evropské komise byl Walter Hallstein – velký papaláš v nacistickém právním establishmentu
  Autor: odjinud | Publikováno: 19.6.2016 | Rubrika: Politika

  Výše uvedené zdroje všem objasní a vysvětlí podstatu EU i našeho postavení v ní.
  Tady je ucelená argumentace proti nevědomým a zfanatizovaným, či vědomě přisluhujícím oponentům...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kecy a hoaxy. Prej: "Hitler sám přiiznal: jsem jenom amplión" - he! Něco jak Peroutkův Hitler gentleman - Hitler řek to, řek ono, ale skutek utek! Ve skutečnosti platí jen to co je opravdu nahrané technikou! -
   https://www.youtube.com/watch?v=W_3zQGyTsqQ

   Smazat
  2. Je to na 6. minutě a 50 sekundě, kde říká cosi podobného, co je v tom odkazu tu vytrženo z kontextu větou „Já jsem jenom amplión.“ On říká že je jenom mluvčím! Ale německého lidu! Kdežto v tom hoaxu to je vytržený z kontextu a má to působit tak, že je jako mluvčím právě těch, kterým v tom projevu vyhlásil válku (resp. oni ji vyhlásili jemu a německému lidu). A tak se vesele manipuluje a lže ...

   Smazat
 7. II. světová válka začala s koncem I. světové války.
  Původci jsou, Francie a Velká Británie.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to tak. A bekovské Polsko! -
   http://nassmer.blogspot.cz/2013/07/jedinecne-autenticke-dokumenty-o-vine_2199.html

   Smazat
 8. Dostala se mi do ruky publikace vydaná k prvnímu výročí pražského povstání. Přišla mi zajímavá tak jsem ji naskenoval a dal na ulozto.cz.
  https://ulozto.cz/!sECEDgDPqX2W/prazska-kvetnova-revoluce-1945-pdf


  OdpovědětSmazat
 9. Byl jsem navždy poznamenán koncem 2. sv. války. Moje první životní paměti se týkají místního partyzánského boje s Němci postupujícími proti povstalecké Praze. Šťastně jsme po prohře slabě vyzbrojených partyzánů utekli s rodiči do lesa a vyhnuli se býti živým štítem před německými tanky. Pamatuji si úlevu, když jsem se dověděl, že příkopy podél silnice do Prahy byly plné mrtvol těch, před nimiž jsme utíkali do lesa. Němce zastihly ruské tanky a promluvily a nimi tak, jak zasluhovali. Ty tanky tím získaly můj nehynoucí obdiv. Proto jsem se celý život chtěl a přes překážky i stal vojákem československé armády
  Můj otec pocházel z poslední vesnice obsazené Američany. Hned ta vedlejší byla obsazena sovětským vojskem. V otcově vesnici jsem později ztrávil mnoho času a měl proto o Američanech i Rusech zprávy z první ruky - lidé neměli rádi Američany pro jejich opovržlivou bezohlednost. I můj tamější strýc říkal o Američanech - "měli jsme jich plné ruby". Lidé v "ruské" vesnici si nestěžovali na nic.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. tady musím přidat vyprávění rodičů, měli hospodu a ruští vojáci zde byli ubytováni na dobu do další akce, rodiče o nich moc nemluvili, už to byla 50.léta, úctu jsem cítila, maminka jen říkala, vojáci museli poslouchat, to se nevidí, bát jsme se nemuseli ani o malé dotěrné děti, dokonce museli pomáhat v kuchyni i otci, jak bylo třeba, velitelé se nemazlili a tresty pro ně byly tvrdé, tak poslouchali jako hodinky a vůbec nebyli lakomí i dětem dali drobnost, jídlo a vyprávěli, hráli si

   Smazat
 10. Ty nové výklady dějin o II.světové válce jsou
  potřeba pro novou generaci.USA se cítí být
  vládci celého světa a je třeba zvýraznit jejich
  účast ve válce.Ať se to komu líbí nebo ne,na
  válčišti v Evropě příliš úspěšní nebyly.Američané
  v Evropě utrpěly také porážky,způsobené jejich
  pojetím válek.Naopak,proti Japonsku bojovali
  příkladně.Jen s těmi atomovkami to přehnali.To
  už nebylo potřeba proti Japonsku,ale proti postupu
  sovětské armády v Asii a na Kurilských ostrovech.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je jasné. Odůvodnění, že by ztratili kolem milionu vojáků při dobývání Japonska tradiční cestou je přehnané. Stačila blokáda a Japonsko bez Mandžuska a Koreje by se vzdalo bez boje. Jen SSSR by byl dobyl celou Koreu.

   Smazat
  2. 18:00, nejen tu Koreu!

   Smazat
  3. Milý Jiří, jaká blokáda? Viděla jsem jednou jedinkrát dokument o ruském osvobozování Mandžuska (pak už to nikdy nedávali). Nic jsem o tom nevěděla a zírala jsem s otevřenou pusou. Od začátku srpna, kdy útok začal, dělali Rusové až 100 km denně - tanky jely a pěšáci na nich, kterou japonskou pevnost nedobyli, tak ji blokovali a jeli dál. Japonci z nich byli hotoví - přišli i ze směrů, které Japonci považovali za neprůchodné. A nevykládej mi,že by to byla propaganda - byly to dokumentární filmy.
   Takže se nedivím, že Amíci byli tak hrr s tou vojensky zbytečnou atomovkou.

   Smazat
  4. Amíci tehdy ukázali světu, že je žádný zločin nezastaví na jejich cestě ke světovládě. Atomovky na Hirošimu a Negasaki, stejně jako bombardování Drážďan, byly jasné válečné zločiny proti civilnímu obyvatelstvu se silnými genocidními rysy. To samé pak předváděli ve Vietnamu. Naši pitomci nám vybrali opět výtečného spojence!

   Smazat
 11. Tady přece nejde jen o osvobození Prahy, nýbrž celé tehdejší ČSR, jež symbolicky končilo v Praze. Na území Čech a Moravy byla tehdy armáda čítající přes 1 mil. německých vojáků, kteří se chtěli zde opevnit a pokračovat v boji. A ty nejdříve někdo musel porazit a partyzáni na to zdaleka stačit přece nemohli. Proto byly vojenské operace, jako byla ta Ostravská či Brněnská apod. O tom se autor článku zmiňuje jen tak lehce na začátku a pak již popisuje pouze stav, který byl po podpisu dohody o odchodu německých vojsk z Prahy, kterou ovšem divize SS nerespektovaly. Takže ten popis je takový selektivní, účelový. O důvodu nechci spekulovat, mnohé ale asi napadne.

  OdpovědětSmazat
 12. Vivat SSSR! Vivat našemu osvoboditeli Rudé armádě!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Měli si vás ty mongolský hovada vzít sebou do Chujlostanu:)

   Smazat
  2. 9:20 - Reparát pro mongolský hovada:
   Vivat SSSR! Vivat našemu osvoboditeli Rudé armádě!

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.