Reklama

.

.

středa 17. května 2017

Volby 2017: Za všechno může "kapitalismus"?

Radim Valenčík
16. 5. 2017   blog autora

Na tradičním, levicově orientovaném Vratimovském semináři (Frýdek-Místek) přednesl před několika dny mezi jinými příspěvek i generální tajemník Portugalské komunistické strany Jerónim de Sousy. Vybírám z něj nejvýznamnější pasáže a to nejdůležitější ještě zvýrazňuji. Proč? 


Protože se jedná o jednu z nejvíce ilustrativních ukázek toho, proč selhává evropská levice (tj. nikoli jen česká a nikoli jen komunistická). Jak dokáže doslova "odpálkovat" otázku hledání, identifikování a analýzy příčin současných problémů. Nejdříve ale pasáže z výše uvedeného příspěvku. Vybral jsem všechny, které se týkají pojmenování příčin současných problémů:

Svět je ponořený do velice nebezpečné spirály ekonomické a společenské krize, nestability, nejistoty, válek, militarismu a jitření reakcionářské povahy politické moci,  držené vládnoucími třídami. To jsou rysy, jež vycházejí z prohlubování krize kapitalismu a z imperialistické ofenzívy, jež sílí a je stále násilnější a reakcionářštější odpovědí vládnoucích tříd na složitý proces přeskupování sil na celosvětové úrovni.

Nelze přesně pochopit jevy jako šíření konfliktů, růst ultrapravice, terorismus nebo uprchlická krize, pokud nevezmeme v úvahu toto pozadí krize kapitalismu.


Situace, jíž jsme vystaveni, je extrémně náročná a složitá. Velkokapitál a imperialismus neváhají uchylovat se k válkám a fašismu, aby si zachovaly moc v kontextu prohlubování rozporů, jež jsou vlastní třídní povaze kapitalismu. Právě k tomu v dějinách opět dochází. Poslední francouzské volby ukázaly, že se systém snaží nutit lidi k falešné volbě mezi ultrapravicí a pokračováním politiky, která je u jejího původu. Odmítáme tuto falešnou volbu. Odpověď na jevy jako je ultrapravice v Evropě spočívá na boji proti jejím příčinám, a ne v zachování politiky, jaká jí umožnila vzrůst.

V rozporu s tím, co před několika desetiletími vyhlašovaly kapitalistické ideologie, třídní boj nejen neskončil, ale zesílil.
Písně sirén, jež doprovázely ideologickou ofenzívu k porážce socialismu, a prodaly kapitalismu mír a pokrok, jsou dnes popřeny krutou realitou drtivé většiny světové populace. Vykořisťování, nerovnost, chudoba, nezaměstnanost, válka, zhoršování prostředí, nucená vysídlování, napadání demokracie, obnova fašismu - to je tvář současného kapitalismu, s nímž je nutno bojovat.

V roce, kdy oslavujeme 100. výročí největší události 20. století - Říjnové socialistické revoluce - je samotný kapitalismus zodpovědný za vtisknutí aktuálnosti myšlence komunismu a platnosti projektu, jenž komunisté přinášejí - socialismu a komunismu.

...

V kontextu výrazného vyostřování třídního boje pracující a lid rozvinuli vytrvalý a intenzivní boj. Úloha široce sjednoceného odborového hnutí, ztělesněného CGTP-IN - velkou jednotnou centrálou portugalských pracujících, lidových hnutí a naší strany, to byly určující faktory při obraně zájmů a práv lidu a země ve velmi těžkých podmínkách a k oslabení politických sil, jež podporovaly pravicovou politiku a Evropskou unii.

...

Třicet let po vstupu Portugalska do Evropského hospodářského společenství, a zvlášť po téměř dvou desetiletích po zavedení Eura, je teď velice jasné, že přidružení Portugalska do procesu kapitalistické integrace bylo pro naši zemi hluboce negativní.

...

Diskuse o "budoucnosti Evropy" dokazuje, že Evropská unie není neformovatelná. K obraně Evropy a práv jejích národů, k boji proti populismu a ultrapravici, k ochraně demokracie a svrchovanosti se musíme odtrhnout od kapitalistického integračního procesu, jeho politiky a pilířů a zájmů, jež chrání.

...

Především porážku jejího donucování a nástrojů nadvlády, jako je Euro. Právě proto PCP vede kampaň na obranu rozvoje země, proti podřizování se Euru, za nové projednání portugalského dluhu a za veřejnou kontrolu bankovního systému.

K tomu:

Takže je zdánlivě všechno jasné. Za všechno může "kapitalismus" a "jeho imperialistická ofenzíva".

Věta, kterou dávám do rámečku:

Nelze přesně pochopit jevy jako šíření konfliktů, růst ultrapravice, terorismus nebo uprchlická krize, pokud nevezmeme v úvahu toto pozadí krize kapitalismu.
Obávám se, že se s takovýmto výkladem spokojí i velká část naší levice. Alespoň jsem nezaznamenal fundamentální kritiku na uvedeném semináři v rámci soudružské výměny názorů.

Předpokládám, že pod současným kapitalismem rozumíme ekonomiku s následujícími atributy:

- Jedná se o reprodukci kapitálů v regulovaném konkurenčním prostředí.

- Vlastníci kapitálu mají různou strukturu, převažuje akciové vlastnictví, významné je i státní vlastnictví kapitálů, individuální či skupinové vlastnictví, družstevní vlastnictví, příp. obecní vlastnictví.

- Zisky z kapitálu podléhají poměrně výraznému zdanění.

- V ekonomice je uzákoněna a není nevýznamná role odborů.

 Nyní moje otázky:

- Jakým způsobem vlastníci kapitálu ovlivňují politiku? (Popsat mechanismy.)

- Kteří vlastníci kapitálu to jsou? (Adresně pojmenovat, ale i ty, kteří to nejsou.)

- Jak tito vlastníci způsobují šíření konfliktů, růst ultrapravice, terorismus nebo uprchlická krize?

- Co je funkční alternativou? (Popsat typ vlastnictví, směnných vztahů...)

- Jak je možné, že sociální demokracie selhávají a o moc lépe na tom nejsou ani komunistické strany, pokud mají v zemi vliv?

Rád uvítám kvalifikovanou odpověď.

(Pokračování dalším příspěvkem)Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4571-volby2017-099-za-vsechno-muze-kapitalismus.html

30 komentářů :

 1. K otázce č. 1. : Kapitál vlastní pro svoji ochranu a ochranu svého vlastnictví armádu a policii. Vlastní také většinu politických stran a politiků. Jejich peníze zvládají zatím vše pro ně prospěšné a potlačují vše, co by ohrozilo jejich zisky.
  Ad.2. Nevím jak adresně pojmenovat kapitál - říci že to je právě jen úzká skupina oligarchů? Co lze říci celkem určitě, že se z toho spolku z nejasných důvodů vyloupl u nás Babiš a třeba v USA nyní Trump, že najednou nechtějí vládnout ze zákulisí přes politické/armádní/policejní/byrokratické loutky, ale přímo. Proč se vystavují nepřízni loutek, které se cítí kráceny na své produkci, to je zatím záhadou.
  3. Jak kapitál vyrábí konflikty a proč: jednak musí krotit nezdvořilý plebs a dávat mu chléb a hry (střední třída). Jednak musí podle zákonů ekonomiky zajistit růst růstu - děj se co děj, a takové války, to je pro ně dar od boha - tedy dar, který si sami dávají a lidi, podle nich - jatečný dobytek - na přelidněné Zemi kapitál musí redukovat, jinak bude redukován občany.
  4. Funkční alternativu nám popsal K. Marx před vice jak 150 roky, lze jen oprášit a možná v drobnostech poopravit. Jiné východisko, než zespolečenštění kapitálu není, pokud lidstvo chce přežít.
  5. Sociální demokracie selhala totálně před právě stoletím, stala se jen služkou kapitálu a třeba dnešek u nás to činí tak očividným, jako nikdy předtím, to Babiš je proti ČSSD socan. Komunistické strany, aspoň v Evropě, prožívají své senium a asi vyhynou jako relikt prvního pokusu o nastolení lidovlády. Musí vzniknout nové strany s mladou generací. Ale zde je právě ona potíž. Kapitál tuto generaci velice sofistikovaně korumpuje na svou stranu: jsou laciní, progresívní a rádi se prodávají. S věkem takové ochoty ubývá, proto také zaměstnatelnost lidí po padesátce padá.
  Čestné prohlášení: nejsem a nikdy jsem nebyl členem kom. strany. Zbytečně mi budete nadávat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:05 Ad.1 Přesnější by bylo napsat, že "kapitál ovládá pro svoji ochranu a ochranu svého vlastnictví armádu a policii".
   Až ji bude i vlastnit, tak to už se zřejmě nebude mluvit o demokracii ..
   Armáda, policie, soudnictví a jiné státní úřady jsou placeny z daní občanů, kteří jsou odpovědni, ať si to uvědomují nebo neuvědomují, za stav uvedených orgánů.
   Jen na nich, a ne na někom jiném, záleží, kdy a zda to, jako celek, pochopí a sjednají nápravu ...
   L.S.

   Vymazat
  2. Poznámka: a k tomu viz na e-republice o rpozdílu korporátní kapitalismus x korporátní fašismus

   V.R,

   Vymazat
  3. Plus mám připomínky - uznávám z rychlíku a letem světem - ještě k samotnému vymezení předpokladů podle doc. Valenčíka - atributy soudobého kapitalismu:

   1) Jedná se o reprodukci kapitálů v regulovaném konkurenčním prostředí.

   Jak jsme zvyklé říkat my zrůdy právnické, v zásadě ano, ale. Klíčový definiční/odlišující znak je zde ono "regulované" prostředí.

   Za prvé: regulace předpokládá regulátora, "personu potentior", která tržním hráčům zásadně může diktovat pravidla chování. (Případně může jít o nějakou formu samoregulace bez vrchnostenského přístupu nebo kombinace obojího). V odeznívající podobě "nejvyššího stadia kapitalismu" byl suverénním regulátorem zásadně stát - jakkoli ten stát byl primárně formou organizace třídních zájmů nejmajetnější buržoazie. Liberálně demokratičtí teoretici by ale řekli, že i formou "agonizace," tedy svedení základního třídního i dílčích sociálních konfliktů do gentlemanského souboje na kriketovém hřišti. (Aspoň pro bílé, sorry jako.)

   Za druhé, a s tím souvisí, že jsou různé úrovně (neřkuli podoby) regulace od EET pro hospodského Palivce přes ropné kartely po třeba QE hrané mezi Wall Street (bílé figurky) a Bílým domem (černé, i za DJT:-) ). Posledně zmíněná úroveň má přitom dopad na všechny tržní hráče (nemluvě o "spotřebitelích") včetně Palivce.

   Říkám samé obligátní věci a jsem si toho vědom, ale zkrátka: podoba a možná i podstata "regulace" se zřejmě v soudobém kapitalismu brutálně mění a v úvahách tohoto typu to nelze zanedbat. Pokud doc. Valenčík míří tím směrem , že toto neřeší ani PKS, tak ale musím souhlasit.


   Už mě tlačí čas, tak jen hopem:

   - Vlastníci kapitálu mají různou strukturu.

   Ano, ale jaká je relativní váha různých forem ??

   - Zisky z kapitálu podléhají poměrně výraznému zdanění.

   Ale současně "závod ke dnu" je přece podstatným faktorem. Opět, daně vybírá kdo - stát, ten ve své roli viz shora slábne atd. Podstata je furt stejná, třídní revanš velkokapitálu, formy se mění.

   - V ekonomice je uzákoněna a není nevýznamná role odborů.

   Totéž v bledě modrém jako u daňové zátěže a regulace.

   Není toto spíš kapitalismus tak kolem roku 1990??

   Velekměz Ratata

   Vymazat
 2. Za všechno může nepřítomnost demokracie. Za její nepřítomnost může kapitalismus. Vinu na tom neseme my, protože to dopouštíme. Je to naše - kolektivní politická vina. Blíží se čas trestu za naši nečinnost.

  OdpovědětVymazat
 3. Odpověď na vaše otázky- "fundovaná". Je to jen pro a za peníze,ale kupodivu bez pudu sebezáchovy,popřípadě "záchovy" svých dětí,tak to už vůbec.Karel z Plzně

  OdpovědětVymazat
 4. V kapitalismu nevládnou "třídy" jako společenské formace , ale vládne pouze jedna třída a to třída velkoburžoazie ! V dnešní době jsme svědky degenerace vlastníků kapitálu obecně podobně jako za období pádu Říma ! Současný kapitalismus se nachází na sestupné trajektorii a je to možné pozorovat z následujících znaků : - burzy již nejsou zdrojem alokace kapitálu, ale změnily se na princip letadla, hodnota akcií není dána velikostí dividend, ale očekáváním růstu ceny, úroková míra všech cedulových bank je desetiletí rovna nule nebo záporná, vyčerpané zdroje zeměkoule nejsou schopné zajistit neustálý růst spotřeby, na kterém je kapitalismus postaven, militarizací ekonomiky a koloniální války nedávají lidstvu naději !!

  OdpovědětVymazat
 5. Několik drobných (zcela nekvalifikovaných) poznámek ke článku doc. Valenčíka:
  A. K atributům kapitalismu:
  I mezi kapitalistickými státy jsou značné rozdíly, není stejný ten v USA, Švýcarsku, Singapuru či Brazílii.
  Pokud hovoříme o krizových faktorech, pak (patrně) největší podíl na krizi nesou velcí vlastníci akcií nadnár. společností a korporací (průmyslových, bankovních), kteří si „silou“ finančních prostředků dokážou „podmanit“ státní struktury (vč. stát. administrativy, soudní moci, silových složek a služeb), též zákonodárné orgány, média. Malé „ryby“ nehrají v tomto ohledu významnou roli.
  Také míra státní regulace podnikatelských aktivit je různá, od typu skandinávské až po např. tu singapurskou. Podobné to je i tzv. otevřeností ekonomik. Např. Ha-Joon Chang má za to, že ekonomicky (technologicky ..) méně rozvinuté země by se neměly otevírat světovým (globálním) trhům, protože otevřenost bez cíleného a promyšleného státního řízení (např. politikou ochrany vybraných odvětví, politikou podpor/bariér, politikou vzdělávání a výzkumu, stejně jako i měnovou politikou ..) nelze vybřednout ze zaostalosti, spíš se do ní daná země propadá.
  B. K položeným otázkám:
  a) Vlastníci kapitálu mohou politiku ovlivňovat mnoha způsoby ((i) počínajíc přípravou svých i státních řídicích kádrů ve vzdělávacích zařízeních pro „elity“ a školách pro (sub)elitní obsluhu elit, (ii) vytvářením interpersonálních vazeb, (iii) vzáj. službami a protislužbami, (iv) finančními, polofinančními i nefinančními pobídkami – přecházení ze státních a polit. funkcí do zásluhových trafik, granty a nadace, honorované řády a vyznamenání …., (v) lobbingem, (vi) korupcí, (vii) nátlakem …). Vlastníci (úspěšného) kapitálu mohou být pro své státy velmi užitečnými plátci daní, mohou se formou své účasti v odvětvových komorách, komisích … podílet na formulaci té které koncepce, doktríny, politiky, a to v národním, regionálním/blokovém či globálním rámci.
  b) Jakým způsobem ovlivňují?: to je téma na hlubší studii ...
  c) Jak tito vlastníci způsobují šíření konfliktů, růst ultrapravice, terorismus nebo uprchlická krize? Mám za to, že mnoha směry, svým vlivem na státní administrativu (její vnitřní a zahraniční politiku, její silové složky i tajné služby), vlivem na zákonodárnou moc, (spolu)financováním polit. partají a hnutí, účelová či cílená finanční podpora prostřednictvím nadací, NGOs, „humanitárních“ operací, též vlivem na média a masovou manipulací veřejnosti, vedením podvratných a speciálních operací, vedením válek ...
  c) Co je funkční alternativou? Mám za to, že smíšená ekonomika s rozhodujícím podílem participativní ekonomiky a participativní – přímé – demokracie (víc o tom např. Milan Valach, a mnoho levicových ekonomů, národohospodářů a sociologů …
  d) Jak je možné, že sociální demokracie selhávají a o moc lépe na tom nejsou ani komunistické strany, pokud mají v zemi vliv? Jsou personálně, intelektuálně, programově … nevybavené. Což je příliš nezneklidňuje.
  ________________________________________
  Autor podle mého názoru mohl diskusi též orientovat i na problematiku jedné další příčiny krize kapitalismu, a sice na (světovou) finanční a měnovou krizi v období po odstoupení od breton-woodského systému. Také i na problematiku fiat money, rostoucích dluhů (státních, obchodních, privátních). Na nekontrolovaný pohyb (a vývoz) kapitálu a technologií z vyspělých zemí. Též na omezování existujících či dřívějších demokratických mechanismů v řízení států a nadstátních organizací a procedur ve prospěch nevolených řídicích struktur. Na příčiny upadající role OSN ...

  OdpovědětVymazat
 6. Jmenujete jen zástupné problémy.První a hlavní
  viník jsou voliči všech politických partají.Po
  volbách sledují gaunery,které si zvolili,jak je
  okrádají a lžou jim.Místo změny v dalších volbách
  zvolí ty samé,které volili.Nejen partaj,ale také
  úplně ty samé lidi.Klausova ODS dokonce pro sebe
  vytvořila monopol pro vládnutí od obcí po vládu.
  Byla nedotknutelná.Socani,kteří je nakonec přeci
  jen nahradili,šli stejným směrem a způsobem.Boje
  o vedení strany je tolik oslabily,že se do čela
  dostal dokonce Špidla a tím i na místo premiéra.
  Socany nahradili voliči změnou v podobě ODS,kde
  se po zvolení Klause prezidentem objevili lidé
  typu Topolánek a nakonec Nečas.Tak si voliči dali
  dárek v podobě církevní zlodějny.Jenom tu vinu
  nedokázali ze sebe smýt.Zvolili si lháře Sobotku
  za slib,který nikdy nemínil splnit.Topolánek,
  Nečas a Sobotka mají jedno společné.Všichni tři
  pocházejí z Moravy.Mám pocit,že z Moravy byl i
  Paroubek.Voliči by si měli dávat pozor,odkud kdo
  je.Kromě toho by neměli volit kandidáty,kteří
  nebydlí trvale ve volebním obvodě.Podle mého
  názoru není možné,aby Pražák kandidoval na příklad
  v Hradci Králové,Plzeňák na Moravě a Liberečák
  zase v Č.Budějovicích.Volit kandidáty podle jejich
  bydliště.Ti"cizinci" nemají k místu vztah a nikdo
  je tam nezná.Jak mohou být zvoleni?To si rovnou
  můžou zvolit Posselta.Je třeba u voleb myslet.
  pokud se nemýlím,stkal jsem se s jednou hláškou,
  kterou podporuji:"myslím,tedy jsem".Činnost bez
  myšlení a její následky vidíme denně na našich
  silnicích,jen v politice ne.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Petre , je to ztraceny jestli nevis , lidi odpojili computer v hlavach. Nyni maji jen pohlavi.

   Bruno

   Vymazat
  2. Bruno, Petr odpojil svůj "kompjůtr" také, ještě, že má náhradní od USA a NR.

   Vymazat
 7. Problem voleb: zvoli se strana a na jednou je tam Kalousek, ktereho nikdo nevolil. A tak to demokraticky u nas funguje.
  Problem mezinarodni zastupci kapitalu chteji pod sebe hrabat. A jako dobrou variantu na zisk vidi ve svetove valce. Nestaci jim kolonie stredni a vychodni europy, afriky a atd.

  OdpovědětVymazat
 8. Nevím, nevím, ale mám dojem, že nám diskutujícím, to tady pan Dvořák docela důkladně, podle svého vkusu demokraticky, promazal. Nebo se pletu?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane kolego, vůbec se nepletete,
   duo Dvořák+David maže více, než mazali komanči v Rudém právu. NR není žádná alternativa. Otázkou zůstává, kdo je dnes řídí a co za to berou. Nebo možná má na ně někdo nějaké kompro, kdo ví ??

   Schválně- jak dlouho tady naše poznámky vydrží ?

   Vymazat
  2. Zvažuji vést archiv diskuzí na NR, abych si vyhodnotil charakteristiky cenzurních zásahů. Je celkem jasné, že pokud jako diskutující nepřistoupím k „technickým“ opatřením, jsem z pozice blogu dobře sledovatelný a existují prostředky, jak mi přístup víc nebo méně znemožnit. Otázka je, zda mi jinak nadějný blog stojí za tu práci.

   Vymazat
  3. Mažeme sprosťáky, rasisty a nácky. Jestli patříte do této kategorie, tak se nedivte.

   Vymazat
  4. Pane Dvořáku,je hezké,že se snažíte mazat rasisticky motivované diskuzní příspěvky,sprosťáky a nácky. Zároveň mimo jiné ale publikujete na webu Nová republika články,které přebíráte od konspiračních a obskurních zpravodajských webů jako jsou Parlamentní listy či ultrapravicové Vlastenecké Noviny.Nad těmito články musí každý nácek,milovník konspiračních teorií a rasista jen zajásat.Jinými slovy,tvůrci webu NR řadou článků ve společnosti rovněž podněcují nebezpečné rasistické a xenofobní nálady,které do civilizovaného světa nepatři.Nechtějte tyto články a jejich autory zde ani vyjmenovat.


   Vymazat
  5. Anonyme 18:40 - větčí pitominu, než co jste napsal, jsem dlouho nečetl.
   1/ "konspirační a obskurní weby" je kategorie webů, na které mainstream žárlí, protože mu odebírají platící čtenáře. Neuvedl jste, co je na těchto webech náckovského či sprostého.
   2/ V celé historii Nové republiky, jsme přetiskli pouze 5 (slovy pět) článků z Vlasteneckých novin. Uveďte prosím jediný z těchto článků, který je nacistický či nacismus propagující. Nenajdete. Co tedy k vašemu hloupému textíku podotknout?
   Chcete-li ubližovat Nové republice, nebo kádrovat redakci, tak prosím na základě konkrétních věcí a ne podle vašich bludných dojmů. Pro příště se musíte lépe připravit, něco nastudovat, ale stejně i tak budete za směšného kverulanta.

   Vymazat
  6. Pane Dvořáku, že se vůbec zahazujete s tou osobou. To je to vítač migrantů, ostatní jsou pro něj xenofobové. A s těma konspiracema, to mne fakt pobavil. Díky za novou republiku. Děláte to dobře.

   Vymazat
  7. Pane Dvořáku,rasistické a xenofobní články od různých autorů,které publikujete není žádné kádrování a nefér dehonestace,ale objektivní skutečnost.
   Mezi mediální mainstream můžeme vedle Babišových novin klidně zařadit i Vámi oblíbené Parlamentní listy.
   Máte jinak pravdu.Nad otázkou,co si máme představit pod pojmem seriózní zpravodajství se určitě neshodneme.
   Pro vaši informaci.Na veřejnoprávní média a jejich zpravodajství jako je ČT se stavím dlouhodobě kriticky.Jinak ale než Vy.

   Vymazat
 9. Videa / Vratimovský odborný seminář 2017

  http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/zpravodajstvi/videa---vratimovsky-odborny-seminar-2017.html

  OdpovědětVymazat
 10. Po precteni otazek Radima Valencika , dosel jsem nazoru , ze vadim je odtrzen od zivotnni reality, nic nechape a pta se nesmyslne otazky.
  Neco jako male dite , ktere si stavi na brehu more v pisku babovicky a nevidi jak se ridi na nej TSUNAMI.
  Zkratka , Radim Valencik je blb!! a nechape co je korupce a jaky ma vliv na vladu , po dobe kdyz Cecham ukradli celou ekonomii , Babis ukradl (pardon koupil) zemedelstvi .
  Ja nemohu uverit , ze tak neschopni lidi jako Radim muzou vazne psat a publikovat.
  bruno

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Radim Valenčík není blb, jen na jeho správné otázky nelze správně odpovědět bez možné restrikce "vládců" kapitalismu.

   Vymazat
  2. Souhlasim Raim Valencik neni blb , ale pise jako blb!!!
   Bruno

   Vymazat
  3. Bruno, příště budete smazán. Naučte se diskutovat a neurážejte.

   Vymazat
 11. Pane Valenčíku,proč takové nesmyslné otázky ve svém textu čtenáři Nová republika zde kladete ???
  Politická iniciativa a web Nová republika přece není žádný antikapitalistický levicový spolek a zpravodajský web.Ty,kteří na české parlamentní politické scéně postrádají radikální autentickou levicovou stranu či hnutí NR dávno nečtou nebo jí sledují pouze okrajově.Zbyli tady pouze příznivci prezidenta Zemana a pana Okamury. Ty s levicí nemají nic společného.Je to pouze určitá část nespokojenců a frustrovaných občanů polistopadadovým vývojem,kteří skočili autoritářským populistům na špek.Zeman a Okamura ve skutečnosti obyčejnými lidmi pohrdají.
  Od KSČM příliš čekat taky nic nemůžeme.Jejich neschopnost vymanit se ze směšné reakčního stalinského kabátu čas od času podpoří výstřelek pravdě nelevicový,jako byly pokusy svézt se na protiuprchlické vlně nebo nyní stále ,,komunisty" prosazovaný zákon o příživnictví.
  Nejste jediný,který v ČSSD rezignoval na historický odkaz mezinárodního sociálnědemokratického dělnického hnutí.
  U konzervativních nacionalistů jako spousta dalších členů a funkcionářů ČSSD hledáte inspiraci.To je slepá ulice.Konzervativní nacionalisté a populistická pravice chce stávající neoliberální kapitalismus v jeho podobě zachovat.Pouze by vládla jinými prostředky a o to dnes svádí boj o moc s progresivními neoliberáli.
  Možná by pro Vás bylo užitečný(A klidně sebou vezměte i vaše kolegy I.David,J.Skála)navštívit a podebatovat u přednášek Dnů antikapitalismu 2017,který se koná tento týden v Praze a pořádá to jako každý rok politická organizace Socialistická Solidarita.
  http://dak2017.socsol.cz/

  Pokud jste skutečný demokratický socialista a antikapitalista a myslíte vaše slova vážně rád se přednášek a debat určitě zúčastníte.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 20:09-Pokud chcete porazit kapitalisty a je jedno zda demokraticky nebo revolucí, budete dozajista potřebovat i příznivce Zemana a Okamury. Nebo jste jen salónní revolucionáři?

   Vymazat
 12. 19. května 2017 21:44
  Jsem autor komentáře 19. května 2017 20:09.
  Radikální demokratická levice není zatím relevantní politická sila, aby mohla prosadit revoluční systémové změny,které povedou ku prospěchu života všech pracujících a běžných občanů.Na to budou potřebovat i zdivočelí sociální demokraty ,co dnes např.volí Zemana,Okamuru či Babiče,nebo chodí na demonstrace pana Konvičky.
  To ho si je dobře vědoma.Aby taková revoluční systémová změna byla mimo jiné úspěšná musí být na to i příznivé politické klima i v Evropě.
  Ekonomka I.Švihlíková to vyjádřila trefně:Elitám vyhovují neznalí a netrpěliví lidé.

  OdpovědětVymazat
 13. Otázka pro autora textu Radima Valenčíka:
  Vystihl filosof a antropolog Joseph Grim Feinberg problém LEVICE podle vašeho názoru a přesvědčení přesně ?
  Sbohem, internacionalisme!
  http://a2larm.cz/2017/05/sbohem-internacionalisme/

  Předem děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 14. Imogen White: Kapitalismus je vnímán jako něco přirozeného, ne jako lidský výtvor. Levice to musí rozbít. #DAK2017

  OdpovědětVymazat