Reklama

.

.

úterý 16. května 2017

Zákon o kariérním řádu je další obrovský tunel na platy učitelů

Jana Maříková
16. 5. 2017
Zákon, který nyní projednává Senát, má zavést atestace učitelů. Přitom žádný mezinárodně právní ani evropský předpis – na rozdíl od lékařů - u učitelů nic takového nepožaduje. Důvodem, proč je tento zákon tlačen Parlamentem, je dát zákonné posvěcení k nesmyslnému utracení několika miliard z evropských fondů. A protože pravidla čerpání fondů EU požadují tzv. „udržitelnost“, což znamená, že věc musí běžet ještě nejméně 5 let po skončení evropského financování, tak ve skutečnosti jde i o legalizaci krádeže peněz ze státního rozpočtu. Místo na platy učitelů potečou peníze ve velkém k neziskovkám a „vzdělávacím institucím“, které budou učitele jen otravovat administrativou.


V důvodové zprávě k zákonu není pořádně vyčísleno, kolik celá ta „legrace“ vlastně má stát. V podstatě přitom ani nejde o porušení pravidel. Zákony o jednacím řádu obou komor Parlamentu totiž požadují vyčíslení dopadů do státního rozpočtu a rozpočtu územních samosprávných celků (obcí a krajů). V prvních pěti letech mají být náklady spolufinancovány z fondů EU. Ani to samozřejmě není pořádně vyčísleno. Přesnou cifru neznají ani lidé z ministerstva. Hovoří se o částkách v rozmezí 1 až 5 miliard. Ročně nebo za celé pětileté období. Podle toho, co všechno se do toho počítá.

Učitelé a s nimi celé školství by potřebovalo přidat peníze na platy. Jen tak se podaří zajistit, aby ve školách učili kvalitní učitelé. Dnes je situace taková, že z učitelského platu není možné vyžít. Učitelský plat stačí tak na zaplacení nájmu a energií. A už nezbývá na jídlo a ostatní životní potřeby. To je ten důvod, proč kvalitní lidé ze školství odchází do jiných sektorů. Proto jsou dnes ve školství pouze dvě kategorie lidí. Absolventi a důchodci, respektive lidé těsně před důchodem. Zcela chybí střední generace. Tedy třicátníci a čtyřicátníci. Tito lidé totiž musí život rodinu, platit hypotéky nebo deregulované nájmy. A to z učitelského platu není možné. Proto učitelé po získání několika let praxe, která je vyžadována ve firmách, odchází jinam. Zvláště pokud se chystají založit rodinu. Tento problém hrozí během několika let zcela zlikvidovat české školství. Dnes drží většinu škol v provozuschopném stavu pouze lidé v předdůchodovém věku a přesluhující důchodci. Tedy v podstatě nadšenci, kteří mohou kantořinu jako svoji zálibu provozovat jen díky tomu, že se v době před rokem 1989 dostali k levným družstevním bytům. Nebo proto, že jejich manžel nebo manželka vydělává dost peněz v jiné profesi. Až tito lidé během pár let odejdou nebo vymřou, tak se české školství rozloží jako domeček z karet. Už dnes má každý ředitel, kterému odejde učitelka na mateřskou dovolenou nebo mimo školství, obrovský problém výpadek nahradit.

K řešení tohoto problému by stačila „maličkost“. „Pouhých“ 13 miliard by stačilo k tomu, aby platy učitelů vzrostly na hodnotu kolem 40 tisíc měsíčně, která by zajistila, že kvalitní učitelé ve školství zůstanou nebo se do něj vrátí. Na pohled se zdá potřebná částka obrovská a na první pohled nedosažitelná. Je třeba však brát v úvahu, že jde o pouhé 1% výdajů státního rozpočtu. 

Ještě horší však je, že návrh novely zákona o pedagogických pracovních, který má zavést kariérní řád, k těmto penězům učitelům uzavírá cestu. On totiž stát tyto peníze na potřebné zvýšení platů má, ale nejsou určeny pro učitele. Od doby úřadování ministryně školství Petry Buzkové (2002 – 2006) vznikla pod ministerstvem školství soustava rozpočtových a příspěvkových „servisních“ organizací. Jde o všechny ty CERMATy, ÚIV apod., které systematicky jako upíři vysávají peníze ze školství. Všechny jejich projekty - jako státní maturita - mají společné to, že jsou nesmírně administrativně náročné a nesmyslně drahé. A přináší pouze problémy. Jako příklad lze uvést právě státní maturitu. Náklady na pouhé papírování s ní spojené, stojí ročně kolem 4 miliard. Po jejím zavedení prudce klesla vzdělanost. A vzrostl počet správních žalob ne její vyhodnocení. 

A aby toho nebylo málo, tak kolem těchto školských „penězožroutů“ se otáčí další sada spolupracujících satelitů, smyslem jejichž existence je vysávání peněz ze školství. Vesměs jde o zatraceně zskové neziskovky nebo obshodní společnosti jako například Scio, jehož produktem jsou nechvalně proslulé scio testy. Tato organizace oficiálně nečerpá dotace z MŠMT. Přesto úspěšně parazituje na veřejných penězích. Za scio testy totiž platí školy, vysoké školy a formou různých poplatků též studenti a žáci. 

Obdobná je situace s inkluzí „počesku“, která nalila miliardy do neziskovek a přinesla pouze problémy v provozu škol.

Systém financování školství je velmi složitý a finanční upíři jsou do jeho tepen zakousnuti na mnoha místech (od ministerstva až po školy), a právě to jsou důvody, proč ani ministerstvo není schopné zákonodárcům vyčíslit, kolik ta legrace bude stát. Tedy pokud to nechce říci záměrně, aby to nevyvolalo skandál.

Pojďme si nyní říci, co ten kariérní řád vlastně bude obnášet. Během prvních dvou let profesního života absolventa pedagogické fakulty by na jeho působení ve škole měl dohlížet tzv. zaváděcí učitel. Taková praxe existuje na dobrých školách již dnes i bez zákonného příkazu. Nováčka většinou v prvních letech doprovází a radí mu starší zkušenější kolega. Podle návrhu novely by za to měl dostat příplatek do 1,500 Kč měsíčně. Ale až za 5 let. Nyní nato peníze ve státním rozpočtu nejsou. I tak jde o pakatel ve srovnání s tím, kolik peněz pohltí administrativa, která bude spojená s tzv. atestacemi. Na tu mají jít peníze přednostně. A proto nebudou pro učitele.

Po dvou letech provede škola hodnocení učitele. To se samozřejmě dělá už nyní. A každý rok a u každého učitele. Hodnocení slouží hlavně k tomu, aby ředitel – pokud mu na to zbývají peníze – mohl rozdělit učitelům osobní ohodnocení nebo odměny. Dělá se to však bez zbytečného papírování. Nyní na to bude vyhláška, různé formuláře apod. Jejich vyplňování zabere spoustu času. A nejen řediteli, ale i učitelům. A tento čas samozřejmě bude chybět na učení a kvalitní přípravu. 

Po 2 letech má podle návrhu zákona učitel postoupit do II. kariérního stupně. Teprve zde bude mít nárok na smlouvu na dobu neurčitou. Což je proti dnešnímu stavu zhoršení. Dnešní zákoník práce totiž zakazuje řetězení pracovních smluv na dobu určitou ve školství. Takže učitel většinou na svůj první školní rok dostane smlouvu na dobu určitou. Ve druhém roce pak již má nárok na smlouvu na dobu neurčitou. Návrh novely tedy „otrocké“ postavení absolventů o rok prodlouží. Což je určitě nebude motivovat k tomu, aby do školství vůbec zamířili. Protože v něm 2 oky nedosáhnou ani na kreditní kartu nebo spotřebitelský úvěr na pračku. Natož na hypotéku, s níž při založení rodiny musí počítat.

Do III. Kariérního stupně – tzv. „vynikající učitel“ se člověk bude moci dostat po složení tzv. „atestace“. To je zkouška, kterou by měly provádět akreditované organizace. A to je právě ten zdroj problémů. Jejich zřízení a provoz bude polykat právě ty miliardy, které chybí na platy učitelů. Podle návrhu zákona by mělo jít o vysoké školy, ministerstvem zřizované organizace, ale i „neziskové“ organizace. A klidně i o obchodní společnosti!

Jde o obdobnou situaci, jaká nastala ve zdravotnictví po řízeném rozvalení Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). Atestace mají ze všech profesních skupin pouze lékaři. Je to dáno tím, že medicína je dnes tak rozsáhlá, že vyžaduje zvláštní mix komplexních znalostí a specializace. Po absolvování lékařské fakulty lékař nastupuje do nemocnice na tzv. „kolečko“. V jeho rámci se v praxi trochu seznámí s každou odborností. Během kolečka, kdy v nemocnici projde všechna oddělení, si vybere odbornost, které se bude chtít věnovat. Pak se 2 až 3 roky připravuje jen na atestační zkoušku právě z této odbornosti. Například na kardiologii. Kromě nezbytné praxe na kardiologickém oddělení nebo klinice, kdy získává poznatky „okukováním“ od starších kolegů, chodí i na speciální školení jen z kardiologie. Nazývá se to následné vzdělávání. 

Semináře organizují odborné společnosti, špičkové kliniky nebo výzkumná centra, ale i farmaceutické firmy nebo výrobci spotřebního zdravotního materiálu. Dříve mladého lékaře vzdělávacím procesem provázel IPVZ, před jehož komisí pak lékař atestační zkoušku skládal. A systém bez problémů fungoval. Před několik lety byl IPVZ rozdroben a vzdělávání a atestování bylo „rozprášeno“ mezi lékařské fakulty, odborné společnosti a komerční firmy. Výsledkem je katastrofální nedostatek kvalifikovaných lékařů. Systém atestací se zcela rozložil. Jednotliví školitelé a atestátoři vedou nekonečné války mezi sebou, s ministerstvem zdravotnictví, s Českou lékařskou komorou a v neposlední řadě s nemocnicemi. Výsledkem je, že proces přípravy atestovaných lékařů se zadrhl.

Školství by tento problém, do něhož nás chce uvrhnout ministerstvo, vůbec nemuselo mít. Na rozdíl od medicíny totiž žádný mezinárodně právní předpis nepožaduje, aby učitel měl atestaci. Udělat mezinárodně uznávaný systém postgraduálního vzdělávaní učitelů totiž není možné. S kým by se srovnávali učitelé češtiny?

Ve školství je systém atestací zcela nesmyslný a zbytečný. Kromě základní kvalifikace, kterou člověk získá absolvováním pedagogické fakulty, totiž o jeho erudici rozhoduje především praxe. Jen během ní si lze osvojit grify nezbytné pro zvládání výuky. Následné vzdělávání je samozřejmě dobré. Dělá se už dnes. Učitelská obdoba odborných společností jako je Spolek germanistů a učitelů němčiny (SGUN) pořádá už dnes řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Další podnětné akce pořádají výrobci učebnic a pomůcek. Učitelé na ně chodí i bez zákonného nařízení. K tomu, aby vše lépe fungovalo, nepotřebujeme novelu zákona, ale peníze na to, aby učitelé mohli na akce více jezdit. Jenže ministerstvo „řešení“ problému uchopilo jako vždy „po svém“. Tedy vyhláškami, výkazy, metodickými pokyny, formuláři. Prostě byrokraticky. Administrace sežere více peněz a času než vzdělávání.

Jediný důvod proč se to celé dělá, je zákonné zmocnění k nalití miliard do spřátelených neziskovek a dceřiných organizací ministerstva. Napřed z peněz EU a z peněz škol (musí být spolufinancování). A pak i z peněz ze státního rozpočtu a opět škol. To jsou ty peníze, které chybí na platy učitelů. A budou chybět dlouho. Žádný špatný projet se totiž u nás ještě nepodařilo zrušit. Nejen státní maturity. Nejhůře se totiž ruší nesmysly, které byly financovány z peněz EU. Prvních 5 let po skončení financování z fondů EU totiž nesmysl musí běžet na jiné peníze z národních zdrojů. 

Dobrý příklad ke srovnání můžeme najít rovněž ve zdravotnictví. Z peněz EU bylo financováno zavedení úhradového systému formou platby za diagnózu (DRG). Systém DRG nebyl vyvinut jako systém úhradový. V USA vznikl ke sledování počtu komplikací a vyhodnocování rizik používání nevhodných postupů nebo špatné hygieny. Na makrodatech lze sledovat nemocnice, které mají vyšší počty komplikací a zaměřit se šetření, zda se zvýšeným počtem např. nozokomiálních nákaz není spojeno špatné hygienické prostředí. Systém absolutně není vhodný k tomu, aby se podle něj platila poskytnutá zdravotní péče. Je to jako používat fotoaparát k zatloukání hřebíků. A právě proto, že DRG nebyl vhodný k používání jako úhradový systém, bylo napřed z rozpočtu zdravotních pojišťoven a pak i z fondů EU utraceno několik miliard na jeho adaptaci na úhradový systém. Ten samozřejmě funguje špatně, vede k nehospodárnostem, a v poslední době je zdravotními pojišťovnami zneužíván k okrádání nemocnic formou různých korekcí vah a koeficientů. Mnoho let se ví, že DRG přináší pouze problémy.

Protože však jeho zavedení bylo financováno z peněz EU, tak jej Ministerstvo zdravotnictví nechce zrušit, aby peníze nemuselo vracet. Místo do nemocnic nalilo další miliardy do projektu Restart DRG. Ono to totiž není jen o té hrozbě vracení peněz do Bruselu. K tomu, aby nemocnice mohla vykazovat péči v systému DRG , potřebuje složité a drahé softwary. K tomu, aby ji zdravotní pojišťovna co nejméně oškubala na srážkách za různé váhy a koeficienty, zase potřebuje drahé služby poradenských firem, které data posílaná ve výkazech optimalizují. Dokud se platí podle systému DRG, mají tito vyžírkové parazitující na zdravotnictví dobré živobytí. A ti se pak též starají o to, aby peníze šly spíše do financování DRG než do financování nemocnic.

Pokud Senát včas podobný nesmysl, tedy kariérní řád učitelů, nezatrhne, tak to bude u učitelských atestací podobné. Místo na platy učitelů peníze potečou do neziskovek a servisních organizací ministerstva. Na papírování, software a různé nesmyslné projekty tzv. osobnostního rozvoje, kde se za hodnu práce servisní organizace účtuje kole 1.500 Kč. A mnoho peněz a hodně dlouho. To už si dobyvatelé renty z veřejných rozpočtů vždy dokáží zajistit.

Asi už také tušíte, kam paní Valachová zamíří poté, kdy její demisi přijme prezident republiky…

23 komentářů :

 1. Vazena pani Marikova,
  Ja Vam to musim vysvetlit odborne !
  To je stejne jako v horach Mexica. Mexicani v Sierre stale pouzivaji na praci osle. Tem nejpracovitejsim pridaji na nakladu a uberou na zradle..Pani ministrine povazuje ceske ucitele za mexicke osle ze Sierri.

  Neda jim nic ! Ona k nim nema respekt ! Ona vi, ze cesky ucitel ma stejne velke koule jako kolibrik na ostrove Sanibelu. (T.j. zde na Floride.)

  Tak az potkate ucitele v Cesku, tak jim vyridte, ze ucitel po vychozeni jejich indoktrinacnich institutu BEZ PRAXE ma
  $ 37 k rocne, ale plat mu roste kazdy rok s praxi.

  Ucitele, kteri se dostanou na lepsi skoly maji nastupni plat vetsi.
  Prumerny plat ucitele s praxi je $ 65 K !

  Universitni prof. Ma $ 200-250 K ! Oni jsou odstupnovani podle specializace a praxe. Penzi maji zvlast a jinak nez vetsina Americanu. Jejich penze je definitivne lepsi.

  Ja to vim urcite, nebot jsem zde chodil do skoly pro nejhloupejsi Evropany a pro muj neodolatelny charm podtrzeny zjevem me ucitele rekli vsechno.

  Vse zalezi na tom do jake skoly se ucitel dostane ucit.
  Nektere skoly jsou prestizni a ucitele jsou v bavlnce a jine skoly , jsou pro cernochy a tam se kazdy ucitel zblazni a ma nasledky na zdravi.

  16.6.1976... Ucitele v SOWETO (South West Township) u Johannesburgu, byli povrazdeni do jednoho. Moji kamaradi Boerove se k nim dokazali prostilet, ale prisli pozde.

  Proto, kdyz ucitele patri k vitacum, tak nemaji respekt u nikoho.
  nick honolulu - JA JSEM JESTE NEZKONCIL ! Podrzte se stolu !


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. My ti verime Hovnocuc tvuj sarm je znam, prirozeni stale venku z poklopce znacne vlekosti ,udajne mezi 8-10 kg casto se vztycujici do mohutne delky voje od zebrinaku a zenstiny pochybne, vriskaji o setkani s tvou slovutnosti Soustu zdar

   Vymazat
 2. pokracovani 0.08 !
  S odstupem casu si silne uvedomuji, ze povalani ucitele je VELMI dulezite ! Moje pani ucitelka zemempisu ve me vzbudila takovou lasku a zvedavost k zemepisu, ze jsem utekl z CSSR illegalne a objel svet 2x ! Ji vdecim za uspesnou karieru !

  Muj ucitel dejepisu me tak nadchnul pro dejiny, ze vlastnim knihovnu antiky a hledal jsem Atlantis 30 roku po vsech ostrovech v Atlantiku a nikdo mi o to nerekl. Oni ve me vzbudili zvedavost a jim vdezim za plny zivot.

  Ucitele by NEMELI byt poplatni kazdemu rezimu. Rezimi se meni casto. Ucitele by meli byt poplatni svemu narodu a sve evropske kulture a tim by meli by daleko vetsi respekt.
  nick honolulu - rostak a propadklik v cestine.

  OdpovědětVymazat
 3. Pani ucitele omlouvam se za preklepy a chyby.

  A ted vam reknu, jak jsem delal skolu na americke obcanstvi - kdysi velmi davno !

  Po intenzivni 6 mesicni priprave na zkousku ve Federalni budove jsem byl predvolan pred porotu ke zkouskam.

  Mam rad Ameriku a proto jsem se dukladne pripravil !

  Dostaval jsem ruzne otazky z dejin , zemepisu Ameriky, politiky , dulezitych osobnosti, diktat v anglictine a oproblemech Ameriky. Muj pocet bodu rostl.

  Potom prisel vysoky dustojnik od americke armady a rekl : "Dostanes posledni 3 otazky ! Kdyz je zodpovis, tak zkouska je u konce a mas vyznamenani pro pocet budu" !

  Prvni otazka znela : "KDO TO REKL ? - Nedivej se na to, co Amerika muze udelat pro tebe ! Divej se na to, co ty muzes udelat pro ni" ! (No, to prece rekl JFK) !

  Dalsi otazka znela : "KDO TO REKL ? Nehled na barvu kuze, ale posuzuj cloveka podle charakteru" ! ( Prece - Martin Luther King.)

  Treti otazka znela : "KDO TO REKL ? Svate HOVNO ! Cccco to bbbbylo " ? ? ?
  Panove ucitele ja tu odpoved NEVEDEL.
  Tak rikam : "Pane majore vzdavam to ! Ja to nevim !"

  Major se smal a rika : " To prece rekl starosta mesta Hiroshima !" S Americany je velka sranda !
  Obcanstvi jsem dostal s vyznamenanim pro pocet bodu.
  Zde vidite, ze zkousky se delaji vsude.
  nick honolulu - k vasi uleve pani ucitele, koncim.

  OdpovědětVymazat
 4. oprava : pro POCET BODU.
  honolulu

  OdpovědětVymazat
 5. https://gloria.tv/video/SfntP9jJmTBq3bJ6vJkAbTL7p

  Takove politiky je treba vsude a ne upocene plesate slouhy jako je Sralbotka

  OdpovědětVymazat
 6. proč se divíte soudružka EX ministryně patří ke sluníčkářské bandě "sociálních inženýrek z fakulty sociálních věd. A ti mají v popisu práce rozkrádat státní rozpočet a destruovat, co se dá. Proč myslíte, že tak rychle utekla z pozice, která jak sama říkala, pro ní nebyla zaměstnáním, ale celoživotním posláním. Kudrnatí ji co nevidět vytáhnou na scénu a posadí zase do funkce, kde bude moci porcovat co nejvíce miliard z našich peněz. Je potřeba více takových, jako jsou Valachová, Marxová nebo Stropnický . odborníků na všechno

  OdpovědětVymazat
 7. Valachová, Marxová nebo Stropnický - chazarských židů a židovek, trockistických odborníků na všechno

  OdpovědětVymazat
 8. 2:38...je strasnej pervert !
  Ja honolulu zde ujistuji vsechny ucitelky, ze jsem prikladnym gentlemanem a ze nic mi z poklopce neleze !

  Pred kazdou pani ucitelkou mam respekt a uctu a za jejich petky z cestiny k nim necitim zadnou zast.

  Ta ministrine Valachova vas SIDI na vyplate, ale proc tak s vami jedna - NEVIM.

  Ona vas urcite povazuje za mexicke osli ze SIERRA MADRE OCCIDENTAL ! Tam jsem byl a je to tam pekne, ale osli tam maji tezky zivot a klapky na ocich. Jako ti ucitele v Cesku.
  A nyni vam zaspiva Semino Rossi z Argentiny pisen o Sierre na Youtube. (O oslech nemohu nic najit.)
  NEDEJTE SE SIDIT !

  Semino Rossi Sierra Madre del Sur na youtube

  Zvyraznite levou stranou mysky a kliknete pravou stranou a jste u cile.
  nick honolulu


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Honi-luline, piš do šmůzů v Jewmerice, tady jsi úplně mimo mísu, ty jelito.

   Vymazat
 9. Pani ucitele vite, ze pohori ktere se jmenuje Sierra je 11 druhu ? Occidental, Oriental, de chiapas, del Sur, de Oaxaca, atd. atd...
  Jedno je i na Filipinach a tam zije CORITHA, ktera ma jeden z nejkrasnejsich hlasu v Asii.
  Tak si ji poslechnete na YouTube.
  Coritha Sierra Madre.
  To aby jste si osladili zivot, kdyz vam do neho Valachova sype pelynek.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 10. obyčajný elektrikár - musí chodiť na školenia ak chce postúpiť a musí si zvyšovať kvalifikáciu - a to podľa zákona - inak nesmie pracovať na istom druhu zariadenia, tak isto plynári, a aj iné odvetvia - tak prečo sa nesmú vzdelávať a byť kontrolovaní učitelia ? - ak chcú mať vyšší plat - za minulého režimu mali kontrolné mechanizmy - teraz je v tom anarchia - takže je to správne - učiť sa a byť kontrolovaný a konfrontovaný s požiadavkami doby - a úroveň USA školstva sa pozorujem - silno podpísala na vedomostiach istého svetoobčana - bez vedomostí - to sám priznal - ktorými ho vyzbrojilo socialistické školstvo, tak by nedosiahol mét po ktorých tak túžil.

  OdpovědětVymazat
 11. Pani ucitele, to ze mate tezky zivot, je i vase chyba ! Mate se organizovat a zalozit Unii, ktera bude hajit vase zajmy a organizovane volit vase lidi !

  Kapitalismus NENI banditismus z 19-stoleti a Bible kapitalismu zv. TQM (Total Quality Managemet) jasne mluvi ve vas prospech ! (Vy jste totiz investori, ale vy o tom nevite.)

  Kdyz vase "autority" na vas usetri to, co patri vam, tak to jezdi utratit sem na Floridu a kupuji si zde Conda.
  (Ale to je dobre pro Floridu, takze vam nikdy nic nereknu.)
  Doufam, ze jsem vsechny strany poradne nazlobil, tak good night.
  nick honolulu - propadlik z cestiny.

  OdpovědětVymazat
 12. 4:45... Panove, budte opatrni pri posuzovani americkych skol. Oni maji ty nelepsi a nejhorsi na svete. Podle toho do ktere socialni tridy patri studenti a jejich rodice, kteri vse plati.
  Jeden rok na stredni skole v lepsi ctvrti
  stoji $ 21 000 !
  V cernosarne nebo chudych ctvrtich je to zdarma - (PUBLIC SCHOOL) !
  Kvlita vzdelani je vsak velmi rozdilana.

  Lide v lepsich ctvrtich se timto systemem brani proti AFFIRMATIVE ACTION - coz je nasilna ingtegrace ruznych kultur..
  Nezadouci nema penize na skolu v lepsi ctvrti a tim skola drzi vysokou vzdelavaci uroven. Samozrejme, ze ucitele na techto lepsich skolkach jsou dobre placeni, a to je zase podle odpracovanych let a specializace.
  (Jak to funguje v Cesku ? Nevim vubec nic. Utekl jsem kdyz prisel Breznev.)
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 13. Hele, Hovnoluláčku, vždyť ty jsi se na této české stránce vyřádil jako černá ruka mafie! A to zcela bezplatně za její pronájem. A bez souhlasu její majitele. To už jsi tak na tom bídně v té Emerice za Velikou Špinavou Louži, na Floridě u potoka, kde krokodily dávají dobrou noc, komáre štípou a holky soustají za pár centů?!

  OdpovědětVymazat
 14. V inflačním zdegenerovaném školství je tlačenice o místa - úroveň učitelů je mizerná, už teď berou dost. A ty pizdy a vocasi v rolích učitelů co tlačí rozkladnou ideologii multikulti, genderismus, buzerantismus a cikán-inklusi by zasloužili okamžitě vykopnout ze škola poslat k lopatě nebo rovnat regály v suprmárkýtech

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ach, ta gramatika....inu, každému není dáno a podle toho, že neumíte psát, nemůžete posuzovat práci učitelů.....

   Vymazat
 15. Výzva senátorům k zamítnutí kariérního řádu má už 3.500 signatářů

  Během prvního dne (pondělí 15. 5. 2017) se k naší Výzvě senátorům k zamítnutí kariérního řádu připojilo 2.000 učitelů a jejich počet dále roste (celkem ji podpořilo 3.500 pedagogů). Prosíme, pomozte nám s šířením výzvy mezi pedagogy, aby se dostala do všech škol a ke každému učiteli. Musíme vše stihnout do 24. května 2017, kdy se uskuteční veřejné slyšení v Senátu, nejpozději pak do 31. května 2017, kdy budou senátoři hlasovat o osudu této novely. Děkujeme :-)

  Celý text Výzvy: http://www.pedagogicka-komora.cz/2017/05/vyzva-senatorum-k-zamitnuti-karierniho.html

  Celý text novely Zákona o pedagogických pracovnících s kariérním řádem: https://drive.google.com/open?id=0B6ir-4sFpVqOWFNSY0hrQmpBaWc

  OdpovědětVymazat
 16. 10:48... to je FORUM ROMANUM natvrdliku a ja honolulu jsem Tribun lidu, zv. Svetlonos !
  Ty jsi despoticka orientalni prdla z Middle East, a tvoje ukrizovani na staraku a verejne oslavy jsou uz casove urceny.
  Lvum te hodit nemuzeme, nebot s potvory nevzhledne, jako jsi, ty by meli zazivaci potize.
  nick HONOLULU - SVETLONOS a ted jdu zjednat poradek na jinem clanku.

  OdpovědětVymazat
 17. 2:32 ... t.j. moc krasne video . Dekuji

  13:26... snad si nemyslis ty trdlo, ze te poslechnu.

  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 18. A na Slovensku to už fičí roky a tak isto fičia peniaze tam, kam majú. Do zbytočných ústavov, stredísk a iných "vymožeností" dnešnej demokracie. Stači prísť k nam a opýtať sa učiteľov. Pripravte sa však na veľmi hrubé výrazy a slová. Šlápnete, s prepáčením, do hovna.

  OdpovědětVymazat