Reklama

čtvrtek 29. června 2017

Historie varuje

Petr Michek
29.6.2017  VašeVěc
 

Rčení "Historia magistra vitae aneb dějiny jsou učitelkou života", vždy platilo, platí to i dnes a platit to bude i v budoucnu. Historická paměť evropských národů varuje před bagatelizováním nebezpečí islamizace Evropy. Bohužel čelní představitelé Evropské unie si toto nebezpečení nepřipouštějí a důsledky své špatné politiky se prostřednictvím povinných kvót na přerozdělení ekonomických imigrantů pokoušejí přenést do dalších zemí střední a východní Evropy.


Od poloviny sedmého století se islám stává nebezpečím pro křesťany. V roce 711 desetiticícové vojsko severoafrických muslimů (Arabů a Berberů), často označovaných jako Mauři, překročilo Gibraltarskou úžinu a během několika let si Mauři podrobili takřka celý Iberský poloostrov, kde se stali na několik století dominantní silou. Vzniklo maurské Španělsko – "Al-Andalus", které výrazně ovlivnilo osudy Španělska a jejích obyvatel.

Muslimská rozpínavost směřovala na východ a Mauři začali obsazovat středomořské pobřeží tehdejší Galie. V říjnu roku 732 se jim u Tours (blízko Poitiers) do cesty postavilo vojsko Franské říše vedené majordonem Karlem Martelem a porazilo armádu Umajjovců emíra Abd ar-Rahmána.

Reconquista, znovudobytí Pyrenejského ostrova křesťany, de facto začala již roku 722, kdy Vizigóti zvítězili nad Maury v bitvě u Covadongy, což umožnilo vznik křesťanského státu Asturias na severu Španělska. Odtud se potom křesťané téměř 800 let snažili získat ztracená území, až se jim to po řadě bitev (v roce 1236 byla dobyta Córdoba, v roce 1248 padla Sevilla) podařilo roku 1492, kdy byla dobyta Granada a Muslimové byli vyhnáni ze země.

Dnešní podoba agresivního islámu na Blízkém Východě

Na druhém konci Evropy, po pádu Západořímské říše, se centrem křesťanství a vzdělanosti na mnoho staletí stala Východořímská říše (později zvaná Byzantská říše), která měla centrum v Konstantinopoli (Cařihradu, od roku 1930 Istanbulu), kde vládly řecké dynastie. Byzantská říše téměř 1000 let bojovala se svými východními sousedy o území i nadvládu nad Středozemním mořem, ale 12. dubna 1453 byla Konstantinopol dobyta Osmanskými Turky. Byzantská říše tak difinitivně zanikla.

Arabští a afghánští džihádisté pochodují Sarajevem (1993). Vynikali svou krutostí, s kterou vybíjeli srbské civilní obyvatelstvo. Mnozí z nich se v Bosně usadili ve vyvražděných srbských vesnicích.

Křesťanské kostely byly přeměněny na mešity a křesťané byli vyhnáni či prodáni do otroctví. Konstantinopol se stala centrem Osmanské říše, která začala ohrožovat své sousedy a prováděla islamizaci dobytých území. Roku 1522 Turci dobyli ostrov Rhodos. Ve stejném roce byl dobyt srbský Bělehrad. Osmanští Turci postupně obsadili celý Balkánský poloostrov a roku 1526 porazili v bitvě u Moháče křesťanské vojsko, kde padl český a uherský král Ludvík Jagellonský. Cesta do centra Evropy tak byla otevřena.

Turci poté postupovali na sever a zanedlouho obsadili Budín, hlavní město Uher, jehož posádka se vzdala za příslib zachování života a volného odchodu. Po otevření bran byli obránci do jednoho povražděni, což bylo v souladu s islámským právem, protože podle něj muslim může "nevěřícímu" lhát a může ho i beztrestně zabít. Pokud v některých případech křesťan (nevěřící) byl zajat a přežil, tak musel muslimovi sloužit a dát mu vše, co muslim potřeboval!!!

Kolik utajených džihádistů přišlo do Evropy spolu s migračním vlnou?

Zakrátko v roce 1529 již Turci stáli před Vídní a začalo její obléhání. Byl to první pokus Osmanské říše o dobytí Vídně a její pád měl být ukázkou síly sultána Sulejmana. Díky nástupu zimního počasí, na které Turci nebyli zvyklí, se dobytí Vídně muslimům nepodařilo.

Dne 7. října 1571 proběhla v Jónském moři v zálivu Patras u ostrova Naupaktos (Lepanto) velká námořní bitva mezi loďstvem Osmanské říše a spojenými námořními silami Svaté ligy, kterou tvořila loďstva Španělska, Papežského státu, Benátek, několika menších států (Janovské republiky, Neapolského království, Sicilského království, Savojského vévodství, Toskánského velkovévodství a Vévodství Urbino) a rytířských řádů (Maltézského řádu, Řádu sv. Lazara a Řádu sv. Štěpána). Po těžkých bojích padl turecký námořní velitel Ali Paša a křesťanské loďstvo zvítězilo.

Islamisté na ruském Kavkazu - oblíbenci některých českých novinářek a politiků.

Ve druhé polovině 17. století, kdy evropské státy byly vyčerpány třicetiletou válkou mezi katolíky a protestanty, osmanští Turci obsadili většinu Uher a plánovali zničení Rakouska s jeho zeměmi, neboť jim překáželo v jejich cestě do centrální Evropy.

Ke druhému obležení Vídně Turky došlo roku 1683. Po dva měsíce se Vídeň (cca 15 000 obránců) bránila cca dvousettisícovému vojsku muslimů, kteří chtěli Vídeň dobýt za každou cenu. Vídeň zachránil až příchod spojených říšských a polsko-litevských vojsk, která přišla na pomoc a porazila mnohem početnější vojsko Turků, které již bylo decimováno nemocemi a zahnala je na ústup. Zásobovací oddíly Turků tehdy zajížděly na jižní Moravu a dokonce se jednou objevily až u Třebíče.

Turci se nemohli smířit s porážkou u Vídně a chtěli opět získat ztracené pozice. Proto roku 1697 opět vytáhli se stotisícovou armádou proti křesťanské Evropě. Proti nim se postavila padesátitisícová armáda pod velením Evžena Savojského, vrchního velitele habsburských vojsk v Uhrách. A tomu se podařilo překvapit tureckou armádu právě když přecházela řeku Tisu u Zenty. Nečekaným útokem byla osmanská armáda zaskočena a nezmohla se na účinný odpor. Tehdy padlo cca 20 000 muslimů a 10 000 se jich utopilo v Tise. Křesťanské vojsko vedené Evženem Savojským ztratilo cca 500 mužů.

Tato porážka donutila sultána k jednání o míru, které vyvrcholilo stažením osmanských vojsk z velké části Uherska a Sedmihradska a zdálo se, že nastane mírové soužití. To ovšem trvalo jen necelých dvacet let.

V roce 1716 Turci opět vytáhli do boje, aby pomstili své porážky u Vídně a Zenty a získali nazpět ztracená území.

Televize tzv. Islámského státu přináší rituální vraždy zajatců - jinověrců.

Proti nim se postavilo rakouské vojsko vedené opět Evženem Savojským, které dne 5. srpna 1716 porazilo Turky u Petrovaradína a zastavilo tak nájezdy tureckých muslimů do centrální Evropy a jejich snahy o islamizaci evropského kontinentu. V důsledku šlo o jednu z nejvýznamnějších bitev pro Evropu, neboť po ni Turci postupně ztratili nadvládu nad Balkánem a pokořené národy se postupně osvobodily od jejich okupace.

Ovšem ještě v letech 1877 – 1878, během rusko – turecké války, proběhly čtyři bitvy o průsmyk Šipka, kde Rusové společně s bulharskými dobrovolníky bojovali proti osmanské armádě. Při čtvrté bitvě o průsmyk Šipka ruská armáda překonala osmanskou obranu průsmyku, obránce obklíčila a donutila je složit zbraně.

Dnes, více jak po sto čtyřiceti létech, žije ve státech Evropské unie cca 50 miliónů obyvatel, kteří vyznávají islám a jejich potomci, někdy již ve třetí generaci, ve jménu Alláha terorizují původní evropské obyvatelstvo bombovými i sebevražednými atentáty. V západoevropských státech byly postaveny stovky mešit, jejichž immáni v mnoha případech vedou ideologickou ofenzivu proti hostitelským státům!!! Cílem jejich snažení je připravit cestu ke vzniku evropského kalifátu.

Hřbitov ve Srebrenici - islámský podvod páchaný na světové veřejnosti. Jsou tu pohřbeni i vrazi, příslušníci 28. divize bosenského islámského státu, kteří jenom v okolí Srebrenice vyvraždili přes 100 srbských vesnic. Tato islámská lež je v Evropě šířena placenými neziskovkami a novináři tzv. hlavního proudu.

Podstata nebezpečí, které vedení Evropské unie přehlíží, a kterému je evropské obyvatelstvo vystaveno, je postupné vymazání historické paměti, kontinuity života na daném území a zničení duchovního zakotvení a křesťanských tradic jednotlivých národů ve prospěch islámu a islamizace Evropy. A to bychom, ve jménu našich potomků, neměli dopustit. Proto žádejme "STOP" islámu v České republice i v Evropě, neboť historie varuje!!!

(Foto s komentáři - Nová republika, vd)

12 komentářů :

 1. USA a Evropě vládne privátní kapitál. Je jen otázkou času kdy tomu bude tak i v Rusku. Velký chaos se blíží. Průšvih je v tom, že ty předešlé velké chaosy se daly přežít a byl nastolen nový řád. Každý nový řád vždy, dříve nebo později skončí chaosem. Otázka zní: Zbude tady vůbec někfo, kdo by mohl nový řád nastolit, a bude vůbec pro koho ho nastolovat? Chaosu se můžeme, paradoxně zbavit jen tím, že se zbavíme řádu. To jsou věci.

  OdpovědětSmazat
 2. V křesťanství je islám náboženstvím falešného proroka. To je sůl na slimáka. Začne pěnit, až se docela rozpustí.

  OdpovědětSmazat
 3. S článkem souhlasím udělejme vše pro to aby jse k nám nedostaly.

  OdpovědětSmazat
 4. Toz vsecko je jinak jak rekel rabin na smrtelném lózi......a podle teho je treba jednat...toz hlavne nebét blbé a nebét prase jako Bohos.....ted prindó dva dolezite svátky ceskych zemí..tak sa nezaprodejte solini.....a napodzim volte dobre podle sebe ne podle noticek architekta ceské poblitiky Carlose.....howk

  OdpovědětSmazat
 5. Evropské(j)elity je banda nevzdělaných pitomců.
  Dokazují to právě svým postojem k muslimům.Ti
  nemají o historii nejmenší znalosti.Proto dělají
  debilní rozhodnutí.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
 6. I kdybych byl optimista a státy střední a východní Evropy se nějakým šťastným způsobem vyhnuly islamizaci, tak západní Evropa je již ztracená. A protože Turecko má velkou armádu a Bundeswehr se svoji nezanedbatelnou armádou bude už také v rukou muslimáků jako ostatně i ostatní západní armády, tak se nebudeme moci proti téhle síle a další rozpínavosti vznikajícího kalifátu do budoucna ubránit. Nakonec dojde na má slova, že nás Rusové budou potřetí zachraňovat. Možná ani tak snad kvůli lásce ke Slovanům, zejména když jim někteří naši kokoti pořád okopávají kotníky, ale kvůli tomu, aby si vytvořili nárazníkové pásmo proti do budoucna se dál rozpínajícímu islámu. Nehezké vyhlídky do budoucna.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nyní dosahují čísla kolem 4000 slimáků a primátů denně, vylovených a dovezených neziskovými cestovními kancelářemi do Evropy.Italové, přežraní špaget, jsou zcela zdegenerovaní a nejsou sami.Lze si spočítat invazní numera 4000x365dníx10členů sdružených do rodiny.Hezká čísla!!!Heslo EU zní:"Přestěhujeme celou Afriku a Blízký východ do Evropy!!!

   Smazat
 7. Proč si lid v tzv. západní Evropě volí sluníčkářské destruktory, typů Macaronků, Makrelek, Van Den Beldebilů, Rutteů, Schulzů-vyučených knihovníků a dalších exotů.Nelze se domnívat, že si to lid přeje a fandí islámu a chtějí multikulturní společnost do fáze, než se počty slimáků přečíslí a poté budou západní státy spolehlivě přetvořeny v Evropské Kalifáty.Poté budou všichni původní obyvatelé vyháněni ze svých domovů, masakrováni, protože toto území nebude vůbec bezpečné a k žití.Tento scénář je velmi reálný ve velmi blízké budoucnosti.Nasolení slimáci jsou přesvědčeni, že Alláh jim podaroval Evropu, pro vytvoření Evropského Kalifátu.Myšlenkou a cílem je celosvětový islámský kalifát a k tomu to postupuje, bohužel.Děti, které se nyní rodí, zažijí v Evropě peklo o přežití a o holý život, pokud nebudou donuceny konvertovat.EU je globalistické zlo a provádí genocidu evropského obyvatelstva za potlesku destruktivních elit hrdého "Západu".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Právě ty "děti" jsou převážně těmi hlupáky, kteří naletí na jakoukoliv kokotinu. A ti jsou už převažujícími voliči, kteří zvolí jakéhokoliv nastrčeného panáka.
   Proto žádná lítost, každý si musí sníst to co si navařil.

   Smazat
 8. Měla by si přečíst především Merkelová a její nohsledi, co zřejmě neměli ve škole dějepis!
  George

  OdpovědětSmazat
 9. A dějiny křesťanství jsou dějinami lásky? Do Afriky, Ameriky a Asie křesťané zabloudili cestou na záchod? Jak jejich chování bylo v těch cizích zemích milosrdné! Jak vroucně milovali indiány, černochy, Asiaty, Indy. Rušení otroctví před 150 lety v USA byl snad akt rušení pozapomenutého zákona? Nad britskou korunou slunce nezapadalo, padly pod ní ovšem desítky milionů domorodců. Dvě světové války zažehli muslimové, černoši z Afriky či peónové z Grand Chaca?
  Ten článek je sice pravdivý, ale jeho smyslem je manipulace, je laděn, zaměřen xenofobně, neboť úmyslně popisuje jen rozpínavost a krutost muslimů a zcela mlčí o rozpínavosti a krutosti křesťanů, a to ve stejné době a na daleko větším území.
  Je hanbou redakce NR, že takto poklesává na úroveň mediální žumpy, neobjektivity, manipulace, nenávisti, poštvávání, podněcování nízkých pudů místo toho, aby ukazovala příčiny problému, původce a jejich nástroje, oběti a jejich životní a myšlenkové peripetie, vrstevnatost a propletenost problému a hlavně aby ukazovala racionální a přitom humanistická řešení. Rozum zatemňuje nejen láska a opojení, ale i strach a nenávist a v tomto případě NR rozumu, spravedlnosti a realismu rozhodně nepomohla.
  KR

  OdpovědětSmazat
 10. V roce 2100 má být v naší republice o 1700000 obyvatel míň, kdo je asi nahradí. Proto míň dřít na kapitalisty,nekoukat pořád do Iponů a PC a dělat děti!!! Je to možná příjemější,než na to v PC jen koukat!

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.