Reklama

.

.

středa 21. června 2017

Kam míří volební program ČSSD

 
Zbyněk Fiala
21.6.2017 VašeVěc
 

Program ČSSD slibuje růst mezd, lepší důchody i připravenost na výzvy přelomové doby, jako je digitalizace, sdílená ekonomika, větší podíl sociálního a družstevního podnikání nebo naléhavé problémy životního prostředí. Mají na to? Samo vedení strany se zaklíná vyhlídkou, aspoň na veřejnosti, že vyhraje volby. A pokud ne? Jako marginální strana nebude schopna nic z toho prosadit. A zatím pracuje víc na té marginalizaci, než na tom vítězství.

Nový volební program českých sociálních demokratů má spoustu kladů a mohl by oživit zájem o stranu, která si zatím stojí dost bídně. Mohl by být taky lepší, ale nejsou lidi.

Tohle si zaslouží samostatnou pasáž. Uveďme ji tím, že i ČSSD už stačila propadnout tomu, čím se nám hnusila za totáče politická duchna, kterou na nás hodil bolševík. Vládly sekretariáty. Klíčová politická linie zněla: Hlavně, aby nebyl průser. Vydrž, seď a hlasuj. Nedělej nic, v čem je riziko. Nepouštěj k sobě lidi, kteří tě přerostou. Neupozorňuj na sebe předčasně. Dělej ze sebe do poslední chvíle neškodného idiota, jak radí profesor Parkinsson. Nesmějí se tě bát, jen tak dostaneš funkci. Teprve pak s nimi můžeš zamést. I kdybys byl idiot doopravdy.

V tomhle dosahovat nějakých výsledků není snadné, a tak berme, co je. Pokud však nemá jít jen o čtení pro zahnání nespavosti, muselo by to být podloženo šancí, že jde o reálné návrhy, které strana prosadí. Jenže tahle šance je na celé věci tím nejtěžším. Strana je krůček od nebezpečného útesu a prožívá drama, které se nedá odvrátit jen slovními piruetami a předstíráním úsilí.

Špatný volební výsledek by neznamenal jen malou hlasovací sílu a zánik šancí pro programové myšlenky, na kterých straně nejvíc záleží. Znamenal by také prudký výpadek příjmů ze státního rozpočtu v situaci, kdy se na stranu valí povinnost zaplatit minimálně desítky milionů korun z prohraného sporu s nebohým Altnerem. Samotný spor je perlou právního parazitismu, který u nás zdařile bují, ale tohle rozhořčení si můžeme nechat tak k pivu. Kasírovat se bude. Hned ne, právní tečku to ještě nemá. Je tu však instinkt, který napovídá, že reálná váha argumentů právní obrany bude blízká velikosti volebního výsledku ČSSD. Nemáš sílu? Ohledů netřeba.

V minulosti možná byly časy, kdy si strana mohla dopřát i jiné priority, než je maximalizace počtu poslanců. Mohla si dovolit někoho odkopnout, aby se nenarušil vnitřní poměr sil a neohrozilo postavení určitých osob ve vedení. Proč ne? Lidová moudrost říká, že když nejde o život, jde o málo. Teď však o ten život jde.

Strana, která chce zvrátit zdánlivě nevyhnutelnou volební porážku a rozšířit svoji volební základnu, musí přitáhnout také dovnitř nové lidi a vyždímat z nich nové myšlenky. Musí prolomit stěny krabice, ve které se bezradně zmítá a případně odkoukat postupy od úspěšnějších partnerů, nebo nedej bože ještě úspěšnějších soupeřů. Je to lepší než partnery žárlivě odkopávat a na soupeře útočit s takovým bezmocným zaujetím, až se zesměšním a soupeře to posílí.

Co by se dalo od soupeřů odkoukat? Třeba model „kozel zahradníkem“. Když chcete zločin napravit, musíte mu rozumět a znát všechny triky. Poptávat se po okolí – jak to děláte, že tak úspěšně škodíte? – je málo. Vzpomeňme na bratra Žižku, který zúročil svoji zkušenost rychle manévrujícího lapky u kupeckých cest, když vyvíjel metody hybridního boje husitských hloučků s oplechovanou přesilou. Cena Andreje Babiše, když přešel na druhý břeh, je také v jeho kozlovství. Proto je schopen nacházet s takovou jistotou skryté prameny daňových příjmů. A veřejnost dává jasně najevo, že jí tento odborný přístup imponuje.

Dostáváme se konečně k samotnému volebnímu programu.

Důraz ČSSD na růst mezd a jejich hlavní páky, minimální mzdy, lze také vnímat jako návrat z vandru domů. Ze svých chyb se poučil kozel, který dlouho vystačil s pojmem „pracovní místa“ a šermováním statistikami nízké nezaměstnanosti, bez ohledu na to, kolik za to bylo. Stejně omezeně souhlasil s budováním nekonečných skladů, ke kterým se natahují zbytečné dálnice, aby se mizerně placená práce doplnila co nejrychlejším vytlačováním českých výrobních příležitostí krabicemi z dovozu. Usnadňoval si život podplácením zahraničních investorů, kteří museli vymyslet všechno sami – a teď nás za to drsně kasírují.

Nyní tedy ČSSD přišla na to, že nejen práce, ale i mzda je důležitá. Ráda by zvedla průměrnou nominální mzdu za pět let z dnešních asi 28 tisíc korun na 40 tisíc korun, tedy o dvě pětiny, což je nějakých osm procent ročně. Nyní vzrostla průměrná nominální mzda meziročně o 5,3 procenta (stav v 1. čtvrtletí). Z toho je zřejmé, že mzdový růst by měl o polovinu zrychlit za předpokladu, že inflace zůstane pod 2,5 procenty.

Budou na to naše podniky mít? Špatná otázka. Proseje je to. K prozření pomohlo ČSSD koketování s digitální revolucí. Napřed se zdálo, že to je jen příležitost k čerpání evropských fondů na vědu, aby mohli výzkumníci zasvěceněji bádat o daleké budoucnosti. Najednou však slyšíme, a program ČSSD to zaznamenává, že robotizace brzy spolkne polovinu pracovních míst. Tady není jiná šance, než ústup dopředu, k vyšším mzdám, které si vynutí nenahraditelné náročnější výroby s vyšší odbytovou cenou.

„Naše hospodářství má šanci uspět v mezinárodní konkurenci, pokud bude v těchto oblastech s vysokou přidanou hodnotou na špičkové úrovni,” píše se rozumně ve volebním programu. Znamená to, že něco neuspěje, a je to třeba přijmout. Kdo nemá na vyšší mzdy, patří minulosti. Čekejme značně konfliktní cestu, opak vzývané stability. Bude strana opravdu ochotna do těchto konfliktů jít?

Tohle asi nelze napsat do volebních programů otevřeně, ale náznaky tam jsou. Strana si začala víc vážit odborů, dokonce slibuje zvýšit částku za odpočet z daní při členství v odborové organizaci. Zdůrazňuje význam tripartity, kde by případně vystupovala i jako vládní partner. Chce zvýšit význam kolektivních smluv a posílit tak roli odborové solidarity. Zaměstnavatelům je nabízeno uzákonění podnikových fondů pro rekvalifikace.

Důležité je i to, aby podniky byly častěji české, domácí, a měly důvody brát ohled na místní prostředí. Aby to byla produkce subjektů, kteří jsou rezidenty a neutečou se ziskem někam na Kajmany. Minulost kozla najdeme také v úvodu kapitoly Prosperující a moderní hospodářství: „České malé a střední podniky jsou často závislé na strategiích a obchodních politikách velkých nadnárodních firem. Právě ty od nich odebírají výrobky velmi levně a vnucují jim své ceny.” Výraz „často“ je tam navíc. To je to, čemu Ilona Švihlíková říká koloniální závislost.

Strategický obrat k větší svéprávnosti české ekonomiky míří tam, kam lze v dohledné době dosáhnout, tedy k té polovině ekonomiky, která se odehrává – nebo třeba jen živoří – doma. Rozdýchejme, co se dá rozdýchat. Investiční pobídky a podpůrné programy projdou „principiální změnou“, aby „podpora v mnohem větší míře směřovala k rozvoji technologií s vyšší přidanou hodnotou zejména v menších českých podnicích. Otočíme investiční politiku více směrem k přímým podporám, zejména v oblasti výzkumu a vývoje či příspěvku na zaměstnávání učňů a studentů škol.“

Ale pozor, vstupní podmínkou bude výše vyplacených mezd nad stanovený krajský limit, který – předpokládám – poroste oním osmiprocentním tempem. Pokud se do toho vecpe zahraniční firma, musí slíbit, že bude v Česku reinvestovat. Finanční páku státu bude představovat Česká investiční banka, která bude úvěry poskytovat hlavně českým firmám, opět - malým a středním. Dotační studna evropských fondů asi vyschne, ale stále bude možné si evropské peníze aspoň výhodně půjčit, což bude zprostředkovávat Českomoravská záruční a rozvojová banka. Vidíme tedy pokus jak obejít smutnou skutečnost, že české banky jsou v cizích rukou.

Opouští se také představa, že veškerá ekonomika je nemilosrdný boj o globální vítězství. Ono někdy stačí prosté uživit se. A podpora těch, kdo vypadli z kola, nemusí spočívat v milosrdném přehlížení neplacení daní. Objevují se nové nástroje. Začíná se vnímat reálná role družstev, která všude ve světě představují základní rámec subsistenční ekonomiky. Pouze u nás vládla debilní představa, že jsou rudým ďáblem, který nás chce strhnout zpátky do totalitních časů. V programu už nacházíme návrh zjednodušení administrativních a daňových podmínek (tuším odpočet nákladů nějakým velkorysým procentem), aby člověk, který je OSVČ, netratil, když se sdruží a zvýší tak svůj produkční potenciál a vyjednávací sílu.

Vedle toho najdeme i záměr zákonné úpravy solidárního podnikání (sociální podniky a družstva), které může tvořit základ lokální ekonomiky z místních zdrojů. Ta ovšem bude potřebovat i vlastní prvovýrobu, aby zhodnotila výhody dostupné práce a potlačila nevýhody nedostupných peněz. Počítejme tam i lesy, program nabízí spolupráci se státním vlastníkem lesního bohatství, který by dodával dřevo pro místní řemeslné nebo průmyslové zpracování. Ale pro zemědělství potřebujete půdu. Ta byla po revoluci tak nesmyslně a neproduktivně rozdělena, že se nevyhneme pozemkové reformě. O tom zatím v programu ČSSD nic nenajdeme.

Největší spory vyvolají krotké pokusy ČSSD o zvýšení korporátní daně velkých korporací (sazba není uvedena) a progresívní zdanění bank i osobních příjmů. První výstřel v progresi u fyzických osob mířil vedle, záměr zdanit progresivně horních deset procent, tedy výdělky nad 50 tisíc korun, narazil na tvrdý mediální odpor. Jde se tedy na nižší procento populace (2) a výdělek kolem 80 tisíc korun. Progrese se má vztahovat až na to, co jde nad tuto hodnotu. Program navíc obsahuje i opatrnou formuli, že průměrná mzda bude před zvyšováním zdanění chráněna.

Přesto mne pobavilo, když v ČT začali dusit Lubomíra Zaorálka otřepanou floskulí, že chce trestat úspěšné, například praktické lékaře, kteří už dosáhnou na 100 tisíc korun měsíčně. Kroutil se, že jde o pár korun, ale nedokázal odpovědět, že je to naopak současný systém, kdo trestá úspěšné učitele, zdravotní sestry a filharmonické orchestry. Trestá je mizernou mzdou, která odpovídá přidušenému státnímu rozpočtu. Je kultura to nejhorší, co máme? Proč je tedy nejhůř placená? Protože jsou to jemní, citliví lidé, které je snadné brát na hůl. A protože jsou nízké daně a vybere se málo.

Daně jsou počty, úspěchy musí řešit zaměstnavatel a zákazníci. Falešná je i představa, že peníze tečou spravedlivě. Spousta manažerů je přeplácena hlavně za to, aby si přestali eklovat, že svým lidem nedají šanci a budou je držet na nejnižší možné mzdě. Ne proto, že si podnik nemůže víc dovolit, ale proto, že znají jen vlastní zájem a zájem vlastníků. Daně jsou solidarita, a pro někoho i velice žádoucí školení v tomto oboru.

Shrňme to. Program je důležitý, mohl být lepší, ale na náměstích se to dá rozvinout. Musí tam však přijít lidé, kteří tomu rozumí, umí to srozumitelně a přitažlivě tlumočit a kterým se věří. A ty už se nedaří tak snadno množit jako písmena.

- - -

 

55 komentářů :

 1. Přečtěte si krásné předvolební sliby ČSSD, nechte srdíčko zaplesat, naleťte těm šmejdům, zvolte je... a okamžikem uzavření volebních místností na vše zapomeňte. ČSSD tradičně zradí a prodá své voliče, jako vždy před tím.

  Socdemáci, co slíbená blokace a likvidace vykrmování prelátů a rabínů penězi ateistů a státním majetkem? JAK PLNÍTE SVÉ SLIBY? JAKO PAN SATANÁŠ, ŽE?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Socdemáci již přes sto let oblbují veřejnost, hlavně pracující, na jejichž stranu se staví. Nikdy jim nepomohli! Tato tzv. levicová strana ve chvílích, kdy obyčejní lidé od nich potřebovali pomoc tak zklamali, ustoupili do pozadí a pravici nikdy(!!!)nepřekáželi. Zrazovali a stále zrazují, lžou a vyřvávají před volbami sliby, které nikdy nesplní. Sto let jim to prochází a znovu se najdou pitomci, kteří jim na to skočí a půjdou je volit.

   Vymazat
  2. Zradili v roce 1921, zradí zas!!!!

   Vymazat
  3. Bohužel, diskutující nade mnou mají zcela pravdu. ČSSD měla v uplynulých desetiletí dostatek příležitostí ne k slibům, ale k realizaci podobných proklamací. Pokud by je naplnila, byla by bezesporu úspěšnou a volenou stranou. Místo toho svým voličům dlouhodobě LHALA a sliby zůstávaly jen na papíře. Neznám nikoho, kdo by opakovaně naskakoval na sliby usvědčeného lháře. ČSSD a její vůdci jako Sobotka, Zaorálek, Chovanec i další si sami napsali rozsudek. NEVOLIT!

   Vymazat
  4. Dobře a výstižně napsaný článek. Bohužel, mnohé reakce nahoře i pod nepotvrzují, že byl jako celek valně pochopen.

   Vymazat
 2. Za posledních 20 roků jsem už slyšel tolik od ČSSD tolik slibů, že dnes už je mi úplně jedno co slibují.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:56 Nápodobně tyhle bych nikdy nevolil.

   Vymazat
 3. Sleduji různá vystoupení pánů Zaorálka, Sobotky i Chovance a z klidným svědomím mohu říci, že nic hloupějšího jsem ještě neviděl. Ti tři včetně užšího vedení socanů zcela spolehlivě potopí stranu, která se nedostane ani do sněmovny, nebude státní příspěvek z voleb, bude průser s dluhy socanů.Ti hlupáci místo aby se učili od Babiše jak se dělá politika, tak se ho snažili utopit, ale utopí jen sami sebe. Dobře jim tak.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. nejhloupěji zareagovali na Paroubka :-)

   Vymazat
  2. 13:00
   Nejhloupější tak PAROUBKA akorád se ztrapní, protože ta verbež Zaoral a spol. se od koryt nenechají vyhnat dokud stranu ulplně nevydojí. Zajímavé je, že jim ještě nebyl odstaven majetek a přístup k účtů. Když neuposlechli rozhodnutí soudu o zaplacení Altnerova dluhu. Přitom chtejí vydat na volební kampaň nepřiměřenou sumu.
   Václav

   Vymazat
  3. tady to Paroubek vystihnul přesně: http://eportal.parlamentnilisty.cz/Articles/9300-paroubek-vylozil-karty-na-stul-takto-je-to-s-jeho-uchazenim-se-o-post-predsedy-cssd.aspx

   Vymazat
  4. Tohle vidět Zápotocký, tak se z toho zeblije !!!!

   Vymazat
 4. Jako vždy slibem neurazíš : před volbami - lákání na zrušení církevních restitucí - po volbách, to víte to nejde jde o koalici !! Lezení do z.a.d.k.u. EU a hlasování soc. dem. europoslanců pro kvóty a pro přijímaní migrantů, aby pak soc. dem kvóty odmítla, ale žalobu na EU nepodá ?! Výplaty neziskovkám v ČR podporovaných Open society foundation resp. ďáblem Soróseem - jen v roce 2016 desítky miliard Kč z rozpočtu ČR, vítací politika vůči ministra soc.dem. mazánka Dienstbiera, ale důchodům přidáme 200 Kč - ježíši 4 miliardy Kč to je peněz. Že to jsou čeští občané a ne migranti to soc. dem nevadí.Českým důchodcům dáme 200 Kč a neziskovkám pro migranty dáme 16 miliard - to je co !!! Dvojí jednání a pokrytecké lhaní p. Sobotky - v ČR prohlašuje ne kvóty. V Rakousku ve Vídni naopak p. Sobotka sdělil v tisku - nebojte my ty kvóty splníme, budeme přijímat migranty, ale teď ne počkejte po volbách atd... Takže shrnutí dosť bolo zkorumpované , pokrytecké a protinárodní České strany sociálně demokratické !!!! Fuj a hanba !!! Nevolit ! Nevolit a Nevolit, ať skončí v propadlišti dějin. Zrádci Českého státu !!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stejně jako ODS, TOP09, US, Zelení, Lidovci - všechno zemští škůdci!

   Vymazat
 5. Ještě doplňuji - v roce 2016 jsem p. Sobotkovi zcela jasně napsal dopis, kde jsem mu předpověděl, že s takovou politiko do ČSSD dotáhne na maximálních 10% ve volbách říjnu 2017. Teď si dovolím zkorigovat svůj původní odhad na pouhých max. 8% zisku ve volbách. To jste to pánové Sobotku, Dienstbire a p. t.l.u.č.h.u.b.o. Zadolárku dopracovali co ?

  OdpovědětVymazat
 6. Pro nejbližší volby je už ČSSD mrtvola, svou prezentací se jim podařilo, že jim neúspěch přeje už i ten, kdo by je jinak volil. Bravo hošani !

  OdpovědětVymazat
 7. ČSSD ani náhodou. Ti farizejové jsou už dnes přesvědčení, že když opět naslibují, tak je všechno zapomenuto.Rád bych slyšel jak se vypořádají stěmi dluhy co natropili nebo pomohli natropit.
  lada

  OdpovědětVymazat
 8. Ještě nás čeká vyvrcholení komedie paniky po nových předvolebních průzkumech, tedy pokud nebudou účelově a razantně upraveny. Tahle strana ještě může překvapit i když ono - kokokodák, já, já chci jenom říct, že jsem tu demisi nepřišel dát - hned tak něco nepřekoná.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. " Ještě nás čeká vyvrcholení komedie paniky po nových předvolebních průzkumech, tedy pokud nebudou účelově a razantně upraveny. " --- Takže podle Vás, vážený pane, jsou předvolební průzkumy upravovány? A snad ne i komentáře presstitutů kupovány?! Ale na to by si museli případní podvodníci přeci nějaké noviny koupit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Vymazat
  2. Sobotkovi prezident Zeman špatně rozuměl, přišla na něj potřeba a chtěl dát DO MÍSY...

   Vymazat
 9. Pan Zaorálek je slušný, poctivý člověk, kterému jde o naše blaho. Dnes třeba zrovna zjistil, že je potřeba prošetřit situaci okolo OKD. Včera zase prohlásil, že těch 40.000 plat, co nám slibují, bude oproti Německu pořád málo. Víte snad někdo o lepším politikovi ???

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zaorálek, Zaorálek, je to ten, co jezdil propagovat evropské hodnoty, mír a demokraciii na Majdan do Kyjeva ?

   Vymazat
  2. Ano, je to ten! Tento rádoby marxista učil fašisty v Kyjeve demokracii. Přitom s nimi kamarádil jako stará děvka!

   Vymazat
 10. Za 27 let blábolů slibů, podvodů, podrazů, už těmto lidem nevěřím ani nos nezi očima. Už je na čase, aby lid procitnul a poslal je do politického důchodu, jako obsolutně nevolitelnou stranu. Přeji tomuto spolku, aby měl ve volbách velmi mnoho úspěchů, tak max. do 3 % . Nedivme se tomu, protože když se odváží takový lidé jako Sobotka předstoupit před mikrofon a vědomě lhát lidem, tak co je tento člověk za charakter? Mám za to, že nemá ani kouska pudu sebezáchovy. Když poslechnu Štěcha je mi smutno z toho, že jsou pořád mezí náma lidé, kteří opět uvěří těmto lhářům. To není řeč o Sobotkovi, to je řeč o celé Čssd a celé vládě. A´t je tam ta nebo oná strana, je to vždy špatné. Mám za to že jsme vlezli do zadku agresorovi, který nás jen zneužívá ke svým zájmům a ta naše kašpárkovská vláda jen poskakuje, jak hegemon píská. ČSSD se dopustila u lídí této země největšého podvodu za posledních 350 let a to Církevních restitucích. Potřebují nyní volební hlasy, tak fajn, přijděte mezi lidi, ale bez ochranky, aby jste okusili na vlastní kůži, jak nám vládnete. Jak můžete počítak průměrný výdělek na téměř 28.000 Kč. To se vážně nestydíte? Přijdte na Moravu a zjistíte, že lidé pracují od nevidím do nevidím za 15.000 Kč hrubého,a to vám není hanba? Jo ono pramení z Pražské kavárny, že je to vina venkova a lidí málo vzdělaných. Vážně si myslíte, že je toto skutečnost. Věřte tomu, že raději poctívé vzdělání na jednotlivých univerzitách se řádným ukončením studia, a ne ty vaše MBA, uplacené jen penězi a korupci. Kolik z vás má studium za prázdniny nebo do l roku?. No většina. Když tato aféra praskla, tak jste raději po nějaké době uklidili celou aféru pod koberec a jede se dál. Kolik je korupčních afér, uplatků a různých hnusáren, kterých jste se dopustili na lidech této země. Jsem pro absolutně odepsat včechny čtyři strany ČSSD, TOP,ODS a KDU ani nemluvě. Doufám, že se lidé probudí a konečně řeknou " DOST". Dost bylo lhaní lidem této země. Karel IV by se za vás musel obracet v hrobě, jako ventilátor. Kdo nám vládne nyní, Podvodníci, vlastizrádci, korupčníci a bohužel, už je zde taková praktika, že kdo se dostane jen trochu do vedení, už je úplatný a takto to jde dál od základních kopryt.
  Neustále jsme krmeni dehonestováním Ruska a celého východu. Fajn, ale západ s především Německo si tu zbudovalo montovny, za které lidem platí jen to minimum, které musí, aby lidé drželi " hubu". Dehonestacé Ruska jste jen dosáhli toho, že jste " podle příkazu hegemona a Merkel" dosáhli toho, že je ruský trh opuštěný.Vesměs opuštěný , ale od českých podnikatelů. Ale kdo se tam nachízí? Nelžete lidem a možná vám po nějaké době uvěří. Koukněte do ruska kdo je tam podnikatelem a vyhnali naše české lidí. Především němci, francouzi a angličané, Bohužel tohoto jste dosáhli. Ale to je smutné konstatování. Toto je můj účet, za vaši vládu, bohužel. Postavit slovana proto slovanu, je největší ubohost, které se lidstvo této země dočkalo. Hnus.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na to jen krátká reakce: české loutky musejí poslouchat vrchnost a na rozdíl od loutek z jiných zemí to dělají s nadšením, radostí a láskou. Tak jako Schwarzenberk se s Junckerem ještě nikdo nikde v EU neolizoval.

   Vymazat
  2. 12:40 Bohužel lze se vším, co tady píšete jen souhlasit. U nás jsou už 27 let u moci jen bezohlední lehce zkorumpovatelní gauneři, kteří toto "náročné, zodpovědné" povolání dělají pouze a jen pro svoje koryto. Budoucnost této země je jim všem úplně u prdele, hlavně nahrabat co nejvíc pro sebe. A to jsem byl veliký odpůrce KSČ. Dnes zjišťuji, že komunisti byli naprostí břídilové, oproti současným korytářům.

   Vymazat
  3. 13:54 - Komunisti nebyli břídilové. Prostě, okrádat lidí bylo v rozporu s jejich učením a tím i jejich praxi.
   poctivý komunista

   Vymazat
 11. Budou klidně slibovat cokoliv, ale podporu migraci a multikulti ze svého programu nevypustí. Nesmí! Trhněte si, zrádci!

  OdpovědětVymazat
 12. ČSSD bude mít dobrý výsledek ve volbách jenom v jednom jediném případě: budou-li mít přístup k volebnímu SW na ČSÚ na sčítání hlasů z okrskových volebních komisí. Nebudou-li, tak finito!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A k tomu přístup do LDN a hospiců a koupené hlasy od cikánů, buďme bdělí, okamžitě udávat!!!

   Vymazat
 13. Mně je ČSSD fuk, já budu volit někoho z pravice.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jinými slovy: nedám hlas zrádcům svých voličů, dám hlas zlodějům a tunelářů. Fajn volba, ta tvoje pravice.

   Vymazat
  2. Světe div se ,to je blby Česky národ!! 27 let je málo ,kupte si oprátky až vám dojde dech. A ANS kolik získá procent hlasu? podle mne 0,1 ,jsou tady krátko . VOLTE JEN CO NÁS NEZADUPOU: MIGRANTI A ČERNOŠI,kde je RHODÉSIE A TEĎ JAR ,VŠECHNY BÍLE VYVRAŽDI- LI .

   Vymazat
  3. 13:07 - V dnešním politickém marasmu se nerozlišuje vpravo nebo vlevo. Na obou křídlech politického spektra stranách se krade ve velkém. A je jedno, zda to byli pravičáci (ODS) nebo tzv. levičáci (ČSSD).
   Já jsem levičák (bezpartajní komunista), ale nebudu volit KSČM (nebo ČSSD). Budu volit tu stranu, která bude mít ve svém programu:
   NE nelegální migraci!
   NE Evropské unii!
   NE NATO!
   NE v područí Německa a USA!
   Toto jsou mé volební priority!

   Vymazat
  4. 1:16 - Já jsem také levičák a nebudu se při volbách řídit ideovým hlediskem! Pro mně jsou dle občanského hlediska důležitější tyto volební preference: Ne nelegální migraci, NE EU, NE NATO !!!
   občan a volič

   Vymazat
 14. Hodím to Komunistum,to je jistota.

  OdpovědětVymazat
 15. V obsahu komentářú jsou byť oprávněně samá negativní hodnocení ani ne tak současného předvolebního programu socanů, ale jejich dlouhodobého oklamávání voličů. Ta strana je jedno velké zklamání. Dokáže někdo najít a doporučit
  stranu (raději než hnutí), která půjde do voleb bez historie neplněných slibů jako socani a s nadějí pro národ. Většina lidí už ví koho nevolit. Ale zkuste najít a doporučit koho volit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 13:45 volte Trautenberkovu stranu TOP09. Proč? Viz příspěvek 12:59

   Vymazat
  2. Dobrý den, Já bych si představoval, že by měla vyhrát strana-iniciativa, která by měla tento program (částečně vycházející z ANS):
   Naším společným programem musí být tyto PLUSY a MÍNUSY:

   1. ANO míru! Prosazovat mírovou mezinárodní politiku ČR - nedopustit, abychom byli zataženi do války!
   2. ANO vystoupení z EU a z NATO.
   3. ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, zrušení církevních restitucí.
   4. ANO mezinárodní hospodářské spolupráci i s euroasií a zrušení ekonomických sankcí vůči Rusku.
   5. ANO výchově k vlastenectví, návratu k základním duchovním hodnotám jejichž pilířem je rodina (muž, žena a děti).
   6. ANO zesílení ochrany hranic a bezpečnosti občanů.
   7. ANO ekonomickému růstu a snížení závislosti na dovozu.
   8. ANO rozumně prováděným ekologickým opatřením.
   9. ANO přímé demokracii formou referend v zásadních otázkách politického a hospodářského života.
   10. ANO rozvoji zdravotnictví, školství, dopravy, péči o důchodce a rodiny s dětmi.
   11. ANO potrestat všechny vlastizrádce a kolaboranty spolupracujícími se sudetoněmeckým sdružením.
   12. ANO potrestat všechny, kteří měli zásluhu na likvidaci průmyslu, zemědělství, zlatého pokladu, vytunelování fondů a peněz pro důchodce, rodiny.
   13. ANO znovuobnovení potravinové soběstačnosti.
   14. ANO rozvoji průmyslových i zemědělských podniků od malých po velké ve všech odvětvích, které jsou nám historicky nejbližší.

   1. NE ilegální imigraci - zákaz činnosti neziskových organizací, financovaných ze zahraničí.
   2. NE exekucím, které devastují lidské životy, a novodobému otrokářství nadnárodních firem.
   3. NE zrušení dekretů prezidenta Beneše.
   4. NE multikulturnímu globalismu.
   5. NE rozprodávání materiálních i duchovních statků a bohatství národa zvláště do zahraničí.
   6. NE přepisování historie, bourání pomníků, přejmenování ulic.
   7. NE novému světovému řádu, genetické úpravě potravin.
   8. NE zavedení společné měny eura.
   9. NE cenzůře a zákazu alternativních médií, zneužívání veřejnoprávních médií (ČT, Rozhlas, tisk).
   10. NE placení politickým stranám (politické strany ať jsou živeny příspěvky členů).
   11. NE spolupráci a poklonkování sudetoněmeckému landsmanšaftu.
   12. NE korupci, rozkrádání na všech úrovních řízení státu.
   13. NE globalizaci a vládě neokonů.
   14. NE diktátu ze zahraničí.


   Vymazat
  3. 13:45 - Hledám do voleb politickou stranu nebo hnutí, která bude mít ve svém volebním programu zejména tyto cíle:
   NE nelegální migraci!
   NE Evropské unii!
   NE NATO!
   Toto jsou zejména mé volební priority!
   69-roční občan, volič a nestraník

   Vymazat
 16. Já budu volit SPD tedy Stranu přímé demokracie - p. Okamura. Protože mají ve volebním programu - žádní islámští migranti, referendum za vystoupení z EU s NATO,dále uzákonit umožnění referenda ke všem otázkám a také pro přímou odvolatelnost politiků, atd. Záchranu naší ČR tedy vidím v SPD !!!

  OdpovědětVymazat
 17. Já hodnotím volební program ČSSD jako jízdenku do hajzlu zapomnění a pacholci z vedení ČSSD o směru této jízdy nevědí nebo nechtějí vědět.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pravdu díte 16.02-SOCANský program je spláchnutý exkrement do ucpaného hajzlíku, vždy vyleze na povrch z mísy a hodně zapáchá!

   Vymazat
 18. Zadolárek se chvástá, že čerstvější tvář nenajdete široko-daleko, no fuj tajbl.Práší se mu od ústní dutiny, čpí jen síru a oheň.Socani, nic už neslibujte, sbalte si fidlátka a všechny vaše zlodějíčky, vlastizrádce a vypadněte do propadliště dějin a hodně dlouho se nikde neukazujte!!!

  OdpovědětVymazat
 19. Kam míří? ..... ano, přesně tam!

  OdpovědětVymazat
 20. Je to přesně tam,jak píše Hokarc.Záda se tam už
  přestávají nazývat slovem,použitelným ve slušné
  společnosti.Ale kdo chce kam,pomozme mu tam.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
 21. Dobrý den, od společnosti Lapo.financialgroup01@outlook.com
  Myslíte si, že vám půjčíte? Jste vážně potřebujete naléhavé
  Úvěr k založení vlastního podnikání? Jste v dluzích? Byl jsi odmítnut? Byl jsi podveden? Pokud ano, je to vaše šance získat skutečný úvěr a
  Dosáhnout vašeho přání, poskytujeme osobní půjčky, podnikové půjčky a firemní úvěry
  Půjčky a všechny druhy půjček s úrokem ve výši 2% pro více informací
  Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: Lapo.financialgroup01@outlook.com
  POZNÁMKA VŠECHNA ODPOVĚDNOST MUSÍ BÝT POSKYTOVÁN DO Lapo.financialgroup01@outlook.com
     S pozdravem

  OdpovědětVymazat
 22. Ahoj
     Pokusili jste se hledat půjčku a vy jste byli zklamáni vaší finanční institucí nebo potřebujete opravdového věřitele úvěru, kontaktujte nyní nortionloanconsultant@gmail.com za okamžitou půjčku.
  Telefon: +17815611941
  Whatsapp: +2349022703318,
  Milý den

  OdpovědětVymazat
 23. Ahoj
  Jste uvízli zakazující banku a nemáte výhodu bank, nebo pokud máte lepší projekt a potřebujete financování, špatný úvěr nebo potřebujete peníze na zaplacení účtů, peníze investovat do podnikání. Takže pokud potřebujete úvěr, neváhejte Kontaktujte mě teď prostřednictvím mé soukromé pošty merlekloanventure@gmail.com
  Telefon: +17815611941
  Whatsapp: +2349022703318,
  hezký den

  OdpovědětVymazat
 24. Máte nějaké finanční potíže? Potřebujete půjčku pro
  Konsolidace dluhu, stavebnictví, úvěry na nemovitosti, refinancování,
  Osobní nebo nouzové bankovky? Jste obchodník?
  Ženy, které plánují rozšířit své podnikání, nabízíme všechny druhy půjček.
  Pokud máte zájem, kontaktujte nás dnes o:
  Franklindobsonfinancialhome@outlook.com pro více informací.


  E-mail: franklindobsonfinancialhome@outlook.com

  OdpovědětVymazat
 25. NAME: Kevin Hess
  EMAIL: hessloanfirm@gmail.com
  Potřebujete naléhavou půjčku na řeč řešit problémy, dobře nabízíme všechny druhy úvěrů, jako je podnikatelský úvěr, studentská půjčka, investiční úvěr, úvěr na bydlení, úvěr na konsolidaci dluhu, podnikový úvěr, úvěr na auto atd. Ve výši 2%. Jsme legit testovaní a důvěryhodní věřitelé po celém světě. Podívejte se nyní a kontaktujte nás pro váš úvěr dnes na našem e-mailu: hessloanfirm@gmail.com nebo whatsapp nás na +17609739252

  OdpovědětVymazat
 26. Potřebujete půjčku? Byl jste online hledáním legitního a originálního úvěru, abyste zaplatili své účty nebo založili vlastní firmu? Odmítáte banku nebo jiný věřitel online? Zde je místo, kde můžete získat BEZPEČNOU a EASY LOAN bez jakéhokoli zpoždění nebo problém, aplikujte dnes a kontaktujte nás emailem níže pro více informací a získejte co nejrychleji jakoukoli částku, kterou potřebujete jako půjčku dnes Via: sunshineloan303@gmail.com

  OdpovědětVymazat
 27. Půjčka nabídka na 3% uplatnit dnes

  Dobrý den
  Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčku, úvěr na bydlení atd. NEBO Byl
  Jste odmítl půjčku od banky nebo jakékoli finanční instituce pro jednu nebo více
  Důvody. Jste na správném místě
  Vaše úvěrová řešení! Jsem soukromý věřitel, poskytuji úvěry společnostem a
  Jednotlivci na
  Nízká a cenově dostupná úroková sazba ve výši 3%. Zájem? Kontaktujte nás
  Následné zpracování úvěru a převod do 48 hodin;

  PODROBNOSTI APLIKACE
  název
  Datum narození :
  Pohlaví:
  Stav:
  Adresa:
  Město:
  Země:
  Telefon:
  Částka půjčky:
  Doba trvání půjčky:
  Čistý měsíční příjem.
  KONTAKTUJTE S NAMI
  eddybarcaloanlender@gmail.com

  OdpovědětVymazat
 28. Chci poděkovat panu westhood za to, že mi dal půjčku, našel jsem svědectví o tom, jak má přítel půjčku od apexloans a požádal jsem o půjčku a můj úvěr. Pokud potřebujete naléhavou půjčku dnes vyhněte se internetovým podvodníkům dnes požádat o zákonné půjčky prostřednictvím e-mailu; Apexloans@yahoo.com

  OdpovědětVymazat

Reklama