Reklama

.

.

sobota 10. června 2017

Když už se ozvou tiší knihovníci, jde asi do tuhého!

- rp -
10.6.2017  PrvníZprávy

Kulturní instituce v gesci ministra Daniela Hermana se bouří,  jmenování nového ředitele Národní knihovny Martina Kocandy vyvolalo protesty odborářů a stávková pohotovost v Národním divadle má donutit ředitele Jana Buriana ke komunikaci.


(rp,prvnizpravy.cz,foto:pl)
"Základní organizace Unie profesionálních zpěváků ČR v Národním divadle (ND) v Praze vyhlásila stávkovou pohotovost. Důvodem jsou obstrukce zaměstnavatele při vyjednávání kolektivní smlouvy. Vedení ND navíc odmítlo konzultovat s odbory zásadní dokument, kterým je koncepce Národního divadla a rovnou ji předložilo ministrovi kultury, čímž došlo k porušení ustanovení zákoníku práce o povinnosti projednání takového dokumentu s odborovými organizacemi. Stávková pohotovost potrvá do 20. června a poté bude rozhodnuto o dalším postupu a případném vyhlášení stávky.
Odborový svaz se domnívá, že v průběhu téměř tříletého kolektivního vyjednávání projevili zástupci zaměstnanců mimořádnou trpělivost a ve vyhlášení stávkové pohotovosti vidí jedinou účinnou možnost k vyjednání a uzavření kolektivní smlouvy spravedlivé pro všechny zaměstnance," píše se v prohlášení.

Tišší knihovníci se ozvali
 
Novým generálním ředitelem Národní knihovny se stal Martin Kocanda. Do funkce ho ve středu jmenoval ministr kultury za KDU-ČSL Daniel Herman.

Bývalý vězeňský kaplan a člen vedení Českobratrské církve evangelické v čele knihovny vystřídá památkáře Petra Kroupu. Jmenování Kocandy vyvolalo protesty odborářů, podle nichž nový ředitel nemá náležité odborné zkušenosti.

Mluvčí Českomoravské konfederace odborových svazů Jana Kašparová sdělila, že odborová organizace knihovny má proti jmenování Kocandy vážné výhrady. "Velmi zkušeného a odborně fundovaného bývalého ředitele má nahradit člověk bez náležitých odborných zkušeností," uvedla.

Ústřední knihovnická rada ČR, Sdružení knihoven ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR  vydala Prohlášení k situaci v Národní knihovně ČR:

"V souvislosti s uvedením nového generálního ředitele Národní knihovny ČR do funkce bylo vícekrát konstatováno, že je nezbytné řešit především problémy související s investiční výstavbou a odměňováním pracovníků. Jsme přesvědčeni, že problém Národní knihovny je mnohem hlubší a dotýká se především plnění jejích základních funkcí," píše sev úvodu Prohlášení a následně je popsána situace v Národní knihovně:

 • Národní knihovna nemá dostatek finančních prostředků na nákup nové literatury. V roce 1997 byla konstatována kritická situace Národní knihovny v oblasti financování nákupu literatury do knihovního fondu. Na základě rozhodnutí tehdejšího ministra financí Václava Klause dostává NK od tohoto roku účelovou dotaci na nákup literatury ve výši 15 mil. Kč. Do dnešní doby výše této dotace zůstala beze změny, zatím co inflace stoupla o 40 % a ceny zahraniční literatury se zvýšily ještě razantněji.
 • Národní knihovně chybí skladovací kapacity pro ukládání nových přírůstků. V současné době je v bednách, tj. nepřístupno uživatelům, uloženo cca 400 000 knihovních jednotek. Bedny jsou často uloženy mimo skladovací prostory, tj. v kancelářích, na chodbách či únikových prostorách. Celkově zanedbaný depozitář v Neratovicích je umístěn v blízkosti Spolany Neratovice v zátopové oblasti.
 • Rekonstrukce Klementina probíhá již od roku 2010 a neustále se protahuje. Manažerský přístup k řízení a neustálé střídání ředitelů a návazného managementu Národní knihovny je příčinou neschopnosti instituce připravit a realizovat rozsáhlé investiční akce. Příprava a realizace staveb se neúměrně prodlužuje a prodražuje. Knihovna a její pracovníci působí v trvalém provizoriu, což má především vliv na kvalitu služeb veřejnosti.
 • V roce 2008 Ministerstvo kultury definitivně upustilo od záměru výstavby nové knihovny. Bylo to politické rozhodnutí, které nebylo podloženo odbornými argumenty. Klementinum, hlavní objekt Národní knihovny, má statut národní kulturní památky, z čehož vyplývá, že zde není možnost jakékoliv prostorové expanze. Klementinum není možné plně přizpůsobit požadavkům moderní knihovny 21. století. Statika objektu je narušena a v závěru rekonstrukce bude v Klementinu k dispozici nižší objem knihovních fondů, než tomu bylo v minulosti. Trvalé převážení statisíců knih mezi Klementinem a depozitářem v Hostivaři má negativní vliv na služby veřejnosti a ohrožuje ochranu a systematickou správu knihovních fondů.
 • Česká republika je jednou z mála zemí, které si během své historie nebyly schopny postavit moderní objekt své národní knihovny.
 • Knihovna nemá dostatek finančních prostředků na vazbu periodik a brožovaných knih. Rozsáhlé množství nejnovějších periodik je uloženo v bednách a je nepřístupné uživatelům. Rozsah ochranných vazeb byl v posledních desetiletích redukován na minimum, což má negativní dopady na dlouhodobé uchování uložených knih a časopisů.
 • Rostoucí část nakladatelské produkce je v současné době vydávána v elektronické podobě. Odhaduje se, že od roku 2010 bylo vydáno nejméně 15 000 titulů elektronických knih, v současné době vychází cca 1 690 titulů periodik v elektronické podobě. V Národní knihovně není k dispozici potřebná infrastruktura a personální zajištění, aby elektronické knihy a časopisy byly systematicky shromažďovány, zpracovány, trvale uchovány a zpřístupňovány. Dochází tak k rozsáhlým ztrátám kulturního a vědeckého dědictví.
 • Shromažďování a trvalé uchování digitální vydavatelské produkce není legislativně zajištěno. V současné době je v Poslanecké sněmovně věcně neúplný vládní návrh na změnu legislativy povinného výtisku. Návrh nezahrnuje povinné odevzdávání elektronických periodik.
 • V knihovnách ČR probíhá od poloviny 90. let minulého století digitalizace knihovních fondů. Náklady na digitalizaci dosáhly nejméně 800 mil. Kč. Digitalizováno bylo přibližně 500 000 knihovních jednotek, ale pouze omezená část autorsky volných děl je k dispozici volně na internetu. Nejnovější novela autorského zákona č. 121/2000 umožňuje uzavírání hromadných licenčních smluv na zpřístupnění digitalizovaných knih a časopisů prostřednictvím knihoven.  Národní knihovna ale nemá vybudovanou infrastrukturu, která by umožnila zpřístupnění této části kulturního a vědeckého dědictví.
 • Národní knihovna nemá vybudovanou dostatečnou a certifikovanou infrastrukturu pro trvalé uchování digitalizovaných dokumentů. Podle původního záměru projektu Národní digitální knihovny měla Národní knihovna zajišťovat trvalé uchování pro krajské a další knihovny v rámci ČR. Tato funkce není naplněna. I v tomto případě hrozí ztráta kulturního dědictví.
 • Podstatná část archivních tištěných knihovních fondů je ohrožena rozpadem kyselého papíru, jedná se zejména o novinovou a knižní produkci 19. a počátku 20. století. Národní knihovna nemá vybudované kapacity na odkyselování a záchranu těchto dokumentů. Noviny, knihy, časopisy se rozpadají nebo jsou ohroženy zničením.
 • Zkušenosti knihoven ve světě ukazují, že představy o tom, že je možné plně či alespoň v podstatné míře nahradit tištěné knižní publikace digitální formou, se nenaplňují. V oblasti odborné a vědecké se to týká především humanitních a společenskovědních oborů a celé oblasti beletrie. Se značným objemem tištěné produkce (stagnujícím či pravděpodobně jen mírně klesajícím) je třeba minimálně ve střednědobém výhledu počítat i ve vztahu k dalším kategoriím publikací.
 • Vznik digitálních dokumentů, jejich dynamický růst a jejich rozšíření v celé společnosti je historickým faktem, na který musí všechny národní knihovny aktivně reagovat. Dosavadní poznatky naznačují, že shromažďování, zpracování, trvalé uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů pro současné a budoucí generace je odborně, technicky a finančně mimořádně náročné. Je nezbytné hledat nová řešení, vybudovat novou infrastrukturu, i když je zřejmé, že řada problémů není zatím v celosvětovém měřítku vyřešena.  Tento fakt musí Ministerstvo kultury reflektovat při rozhodování a financování Národní knihovny.

Všechny výše uvedené problémy mají dlouhodobý charakter, nelze je vyřešit ze dne na den, o situaci Národní knihovny je Ministerstvo kultury průběžně informováno. Východiska jsou zahrnuta ve vládních materiálech Státní kulturní politika na léta 2015 až 2020 a Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017 až 2020, ale reálné řešení stále nepřichází. Stagnace Národní knihovny nemá vliv pouze na přímé služby uživatelům a návštěvníkům, ale dotýká se negativně služeb většiny knihoven v České republice.

Národní knihovna ztrácí v očích knihovníků pozici lídra, pozici, na kterou jsme my, z ostatních knihoven hrdí. Ztrácí svou národní i mezinárodní prestiž. Nenaplňuje roli knihovny, o které víme, že české knihovnictví směřuje správným směrem, knihovny, o kterou je možno se odborně opřít. Je v ní však mnoho zaměstnanců, kteří přes všechny potíže o udržení a rozvoj všech rolí Národní knihovny každodenně bojují. A proto - a to v neposlední řadě, se smutkem vnímáme, jak je promarňován potenciál mnoha odborníků, kteří v knihovně dlouhá léta pracují a odevzdávají jí vše ze svého umu, energie," končí Prohlášení.


32 komentářů :

 1. Nic nového pod sluncem,každý politik si prosazuje svoje slouhy na různá důležitá místa.K tomu patří i zajímavé odměňování,protože ví,že se mu dostane odplaty.Jinak řečeno Herman se může také jistit,kdyby lidovci a starostové neprošli do parlamentu.Herman jak víme spíš se stará o odměňování,než o zlepšení kvality kultury.

  OdpovědětVymazat
 2. Ale třeba jde jen o výprodej vzácných a historických tisků, nebo vyřazení antinacistické literatury, aby bylo dodrženo ideologické směřování pana Hermana. Co je na tom dobrého? Chtěl jsem říci špatného, z pohledu kapitálu a sudetoněmeckých postnacistů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Z pohledu sudetoněmeckých postnacistů je vše v pořádku. Lepšího, než je Herman by těžko hledali i když kolaborantských kurev máme na rozdávání.

   Vymazat
 3. Too little, too late
  Cesku pomuze uz jen defenestrace
  A nemecku nic

  OdpovědětVymazat
 4. Jen malá douška. Podle nějakého průzkumu je Ministerstvo kultury nejlépe hodnoceno ze všech našimi občany... no to si fakt nedělám pdrel. Pane Herman gratuluji!

  OdpovědětVymazat
 5. Vězeňský kaplan a člen vedení Českobratrské církve evangelické je tím pravým specialistou na nezbytné řešení především problémů souvisejících s investiční výstavbou a odměňováním pracovníků. To dá přeci kuřeti rozum.
  Herr Mann a jeho soldateska v akci. Místo červeno černobílých pásek na rukávu budou mít jako znamení kutnu. Odluka církve od státu byla však započata již za Marie Terezie a Josefa II v době osvícenství. Dokonána byla za 1.republiky. Sekularizace měla jednoznačně pozitivní přínos. Na současném Turecku je vidět jak mocenský příklon k víře jako nástroji ovládání mas dokáže rozjebat funkční stát. Herr Mann, danke. Der beste Weg in die Hölle. ( Herr Mann - děkujeme, odejděte.........)
  Nikdo rozumný tu nemůže stát o vaše lži a tmářství.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Karel Straka Souhlas.

   Vymazat
  2. Katolický česká "veřejnoprávní" televize dělá Herr_Manovi reklamu. Jeho exhibování s biskupem Holubem v Lidicích byla protinárodní drzost. Z toho všeho se jednou budou páni šéfredaktoři a ředitel ČT zodpovídat před lidovým soudem! Jan Sladký-Kozina

   Vymazat
 6. Proradný, podvraťácký a vlastizrádný řernoprdelník.
  Už aby šli všichni tito vlastizrádci konešně do prd....le. Věřím, že se ještě dočkám toho, že půjdou za katr jeden po druhým, Mám za to, že tato doba není až tak daleko a konečně se tato zem oprostí od těchto vlastizrádců. Že jim nejde o majetky. Naopak. Vždy jim šlo o mamon a majetky, Restituce jsou toho příkladem. V tom se mohou spojit i s ČSSD. Proto říkám, všechny čtyři strany nevolitelné, jak modří ptáci a Topku nevyjímaje. Teprve snad bude v této zemi zase trochu klidu. Je to banda zaprodanců. Chce to defenestraci, jiná možnost asi není.

  OdpovědětVymazat
 7. Ministr kultury Herman má jiné priority než kulturu, třeba podporu sudeťáků. Když už se ale zmátoří, vzpomene na potřebného bratra v kutně a udělá ho ředitelem prestižní celonárodní instituce.

  OdpovědětVymazat
 8. Dovoluji si připomenout, že Václav Klaus jako ministr financí skončil v roce 1992, tj. ještě v době ČSFR.

  OdpovědětVymazat
 9. Ad 11:38
  Pokud se průzkum dělal výlučně v Židovské náboženské obci a mezi účástníky nedělní mše v chrámu sv. Víta, tak je to jasné. Lež a faleš jako vždy.
  Morave

  OdpovědětVymazat
 10. Zajímalo by mne, kde byli "odboráři" Národního divadla, když jejich kolegové vyzývali v minulém roce k občanskému neklidu nebo na prknech ND uváděli hru, která zesměšňovala prezidenta České republiky ?
  L.S.

  http://zpravy.idnes.cz/vyzva-k-obcanskemu-neklidu-dde-/domaci.aspx?c=A161028_122611_domaci_cen

  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/umelci-vyzvali-verejnost-ke-shromazdenim-za-demokracii/r~1c63c8e29d4f11e6bcb60025900fea04/

  http://www.lidovky.cz/narodni-divadlo-zaplavily-protesty-proti-politickemu-kabaretu-pwb-/kultura.aspx?c=A131114_150134_ln_kultura_hep

  OdpovědětVymazat
 11. Zajímalo by mne, proč nepodpořili a nepodpoří knihovníci z Národní knihovny a jiných institucí úsilí prezidenta republiky Miloše Zemana o postavení "Kaplického" knihovny v Praze na Letné ? L.S.
  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zeman-chce-vratit-projekt-kaplickeho-knihovny-na-letnou/r~efd4136aeff711e3a7ff0025900fea04/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nic proti Zemanovi nemam, ale jeho snaha se zviditelnit, casto jakoby pozbyval soudnosti. Kaplickeho "blob" mel byt v prve rade vyrazen uz v predvyberu, protoze nesplnil zadani. Vsechno ostatni, je jen ubohe politikareni (!!!tecka!!!)

   Vymazat
 12. 16:01-Tomu se vůbec nedivím.Návrh pana Kaplického
  byl na pohled odporný a nehodil se do zástavby
  tohoto města.Pan Kaplický byl znamenitý architekt
  a tady přestřelil.Po mnoha letech života mimo
  republiku stratil cit pro skloubení nového s tím
  starým.Stajně tak ten cit nemají naši američtí
  architekti,protože jim historie nic neříká.Oni
  žádnou nemají.Vzpomeňte si,jak se lidi šklebili
  na výstavbu sklobetonové obludy u staré budovy
  divadla poblíž Národního muzea.A teď byste byli
  zticha,protože to chtějí"odborníci ze západu"?
  Já,osobně,jsem rád,že k žádné výstavbě díla
  pana Kaplického nedošlo.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 17:33 Já také přidávám souhlas.

   Vymazat
  2. Jsem přesvědčen, že ani jeden z 17:33, 17:38 a 17:41 vůbec nic o Kaplického projektu Národní knihovny na Letné nevíte a tak, vycházejíce ze svých čistě subjektivních pohledů, informací z médií, prezentovaného "názoru" Václava Klause a jiných "odborníků" z vás všech mluví neznalost a předsudky. Podobné, jaké měli občané Florencie, když Michelangelo di Lodovico Buonarroti tesal Davida.

   Stavba knihovny se u nás ve své době stala předmětem politického boje, potřeba a účel její výstavby byl zcela pominut.

   "Zajímavé" je, že nikdo z těch, kteří tehdy tak vehementně proti ní bojovali a zabránili její výstavbě nezajistil za ni náhradu.

   A tak je stav fondů Národní knihovny po cca 10 letech takový, jak v článku uvedeno a řešení "ve hvězdách"...
   L.S.

   Vymazat
  3. Knihovna pana Kaplického má organický tvar. Hodila by se do přírody. A její využití by bylo vhodné např. pro knihovnu přírodních věd, nikoli jako Národní knihovnu! Tento tvar by byl pro ni naprosto nedůstojný. Ing. arch. Zatřepálek

   Vymazat
  4. 20:15 Zajímavý názor, netušil jsem že by Kaplického Národní knihovnu někdo chtěl postavit v Brdech, v Křivoklátských lesích nebo v Polabí.

   Máte představu jaký tvar by byl pro Národní knihovnu důstojný a kde by měla stát ?
   L.S.

   Vymazat
  5. 18:44 na to, co se mi líbí nebo mi připadá odporné jako Kaplického blob, nepotřebuji "odborníky", aby mi určovali nad čím se snobsky rozplývat. Že o projektu nic nevíte? Vzhled, proporce, umístění s promítnutím do panoramatu, že není dost známo? Co ještě bylo zapotřebí vědět?

   Vymazat
  6. Tady nejde o budovu, ale duchovenstvo v ní. Jako hlavní znalost vedení je němčina a duchvní hovnota ,tak je to je opravdu skvělé. A to hovno,co stvořil Kaplický by se vyjímalo u Prašné brány nebo u Karlova mostu.

   Vymazat
  7. Pro L.S. připomínám, že Kaplického projekt zásadním způsobem nesplnil zadání. Knižní fond chtěl Kaplický strčit pod zem, i když zadání jasně říkalo, že se to tak řešit nemá!!! Knihy by mohly být nenávratně zničeny již při menší havárii vodovodního či kanalizačního systému. Architektura, protože stavby stojí velké peníze a mají přetrvat delší dobu, nemá vycházet z pomíjivé módní vlny. Má se stavět po celospolečenském koncensu. Jestliže se proti blobu zvedla vlna protestů, tak měla být respektována a pan Kaplický se měl pokusit lidi přesvědčit. Místo toho se dal na vydírání. Nevím, jestli byl Kaplický "velký architekt", ale Blob byl megalomanské dílo exhibicionisticky vystrčené do pohledově exponovaného místa, navěky by zničilo panoramat historického města, které tu vyrůstalo 1000 let a byl arogantně prosazován ignoranty, nedovzdělanci a snoby, kteří svůj "vkus" opírali nesmysly postmodernizmu. Dobře, že to dopadlo, jak to dopadlo.

   P.S.: Vlado Milunić, další povedenec z party nafoukaných architektů, chce za své nedokončené dílo "tančícího domu" v Praze vybírat od fotografů peníze, za to, že ho mohou vyfotit! Což takhle vybírat od architektů pravidelné poplatky-pokuty za to, že se musíme denně dívat na jejich nepovedené výtvory! MM

   Vymazat
  8. 20.31 Ano mám představu. Stavět ji v Brdech je zrovna takový extrém jako stavět ji na horizontu s chrámemm sv.Víta. Zřejmě šlo trošičku o zviditelnění pana kolegy, zařadit se do jedné řady s velikány stavitelského umění. Jeho oko vzhlížející na Prahu v panoramatu s Hradem by bylo našemu oku přitažlivější a přitahovalo by na sebe při prvním pohledu zřejmě větší pozornost než historická památka. My architekti jsme trochu ješitní a těší nás když nás něco připomíná a někdy se to i někomu nemusí líbit. Z.

   Vymazat
  9. 7:05 Snaha "zařadit se do jedné řady s velikány stavitelského umění" je skutečnost, se kterým se v historii vypořádávala, s menším či větším úspěchem, nekonečná řada architektů, stavitelů a umělců. Stávali se tak, i když si to mnozí z nich ani neuvědomovali, nositeli pokroku a rozvoje lidstva.

   Jsem přesvědčen, že naprostá většina z nich dělali své návrhy, projekty, stavby a díla poctivě s využitím všech svých dovedností a znalostí. Obviňovat je obecně z ješitnosti nepovažuji za adekvátní, jejich dílo bylo v mnoha případech nadčasové a jejich současníci jejich záměr mnohdy nepochopili. Zdůvodnění se vždy našlo. V řadě případů tak s "vaničkou bylo vylito i dítě".

   To vše platilo, platí a zřejmě bude platit i v budoucnosti.
   L.S.

   Vymazat
  10. Opravdu by mě zajímalo, jak by budoucí generace nahlíželi na Kaplického knihovnu. Možná, že by ji čekal osud ,,památného" pomníku kdysi v její blískosti postaveného. Možná zbourají Hrad aby nehyzdil její okolí, možná...Ono je po světě dost staveb, kde i věhlasní architekti šlápli vedle. I jedna stavba Kaplického v Austrálii vyvolává mezi odborníky i občany velmi rozporuplné reakce. Ale budoucí generace ji třeba ocení.

   Vymazat
  11. Pane L.S. nejde o kvalitu projektu,který může být geniální, ale jde o jeho umístění v extravilánu, které dílo autora zcela degraduje.

   Vymazat
  12. 20:20 Můžete mít pravdu, ale v tomto případě si tím nejsem zcela jist.
   Podstata "problému" je jinde - v zadavateli a investoři stavby, v tomto případě reprezentovaném Hl.m.Prahou, primátor Bém, a ČR, prezident Václav Klaus.
   Nejsou v historii první ani poslední, kteří nepochopili záměr autora. V případě, že nesouhlasili se stavbou na Letné, jistě by se našlo náhradní místo...
   Výsledek je tristní, dodnes nevyhovující stav Národní knihovny a to bez vyhlídky na brzké zlepšení ...
   L.S.

   Vymazat
 13. Toz ta strana cernoprdelnická je samozrejme s pohledu ceské spolecnosti katastrofálni projekt pro spinavó paco a ta cernoprdelnická agitka to je horor na drohó toz na podzim só volbe aby sme poslale ten hloboké stát s konecníkovó platnostó do riti i s cernoprdelenickó elitó te slosne zalozijó novó partaj howk...

  OdpovědětVymazat
 14. Ano, na spoustu opravdu důležitých a potřebných záležitostí se nedostávají finanční prostředky. Dovolím si odborářům doporučit, aby byli aktivní i tehdy, když se schvalují desítky miliard pro církve jako kompenzace za nevydaný majetek (který si ovšem církve ve spolupráci se soudy přihrají do kapsy dodatečně). Ať protestují i tehdy, když se lijí stovky milionů do kapes často obskurních neziskovek, nebo když se utápějí nekonečné miliardy v podivných projektech jako byla open card, IZIP atd. Spousta lidí už začíná být z toho bordelu a zlodějen vztekem doslova nepříčetná.

  OdpovědětVymazat
 15. Jedou NWO,výmaz paměti,ideologická úroveň.Kaplický?A proč?Jediný architekt,že...
  Jediný,kdo smí architektovat,musí mít "správnou knížku" studovat ve "správných státech". Čehůni, mutryní a fotrem vyslaní na študie do SS,nejlépe Florida,to jsou pak díla - ty vole,v Praze jako sněží? Co to je?ále ser na to,hlavně levně,levněji,nejlevnějí,dí INVESTOR,ideologický půvdoce všeho výše napsaného,varianta pro Blba Hypotékového soukromý sektor,ve Státě samozřejmě opak.
  Mrkněte,kdo kdy nová,resp.moderní knihovna Liberec.heh.
  Sranda je,když si baby a prasata ministerská vydupávájí živobytí ála Bahamy a naserou u toho druhou mafii.

  OdpovědětVymazat