Reklama

.

.

pátek 9. června 2017

Nad českým právem a rozhodnutími soudů opravdu zůstává rozum stát!

- vlk -
9.6.2017 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

V Plzni před odjezdem jsem si říkal – dáš si týden pauzu a prostě jestli nevypukne nejméně III. světová, nenapíšeš ani čárku. Jenže to jsem netušil, že  v Londýně nastanou další jatka a v Česku budu konfrontován s výroky soudů,  ze kterým mi půjde hlava kolem a tudíž nelze je nekomentovat.

Jsem asi naprostý naiva a duševní prosťáček, ale já si pořád myslím, že právo má v demokratické společnosti smysl jen tehdy, když jeho praktickému uplatnění rozumí obyčejný, průměrný občan. Abych byl správně pochopen – píši, že obyčejný občan má uplatnění práva rozumět, nikoli, že s ním má souhlasit! Ta dvě slova nejsou zaměnitelná natož stejná.

Ale k věci.

Včera jsem narazil na monitoru tisku na další, konečný druhoinstanční, pro mne naprosto nepochopitelný rozsudek. Konkrétně:
 • Krajský soud v Českých Budějovicích potvrdil, že největší český chovatel ryb Rybářství Třeboň musí vrátit rybníky státu.
 • Soud vyvolala římskokatolická církev, která se o rybníky může přihlásit až poté, co se převedou zpět na stát.
 • Pravomocný rozsudek je do značné míry průlomový, protože reviduje majetkové poměry s odstupem 25 let.
Meritem sporu je to, že druhoinstační soud dal za pravdu nárokům církve, která tvrdila, že do majetku někdejšího státního podniku Rybářství Třeboň byly zahrnuty pozemky, u kterých to zákon tehdy měl výslovně zakazovat. A odmítl protiargumentaci dnešního vlastníka firmy, že privatizace a ti, kteří se jí zúčastnili, jednali v dobré víře a že při koupi podniku nemohli dokonce ani tušit, že něco s majetkem není v zcela v pořádku. Jak ostatně principiálně dnes predikuje Občanský zákoník jako jednu ze svých hlavních zásad.

Soud prostě rozhodl, že Rybářství Třeboň musí státu vrátit několik rybníků ze svého majetku, aby je stát v rámci církevních restitucí následně vydal církvi.

Přiznávám, že mi naprosto uniká logika tohoto verdiktu. Soud při svém rozhodování, v kterém hodlal napravit spáchanou křivdu, jednak spáchal křivdu novou a podle mne daleko závažnější a to o několik řádů. Navíc ve snaze napravovat onu prapůvodní nevzal v potaz znění zákona o církevních restitucích.

Začnu tím omylem druhým, tedy menším.

Všichni víme, že církve dostaly část majetku vrácenou*) naturálně, tedy budovy, pozemky, všude tam, kde to fyzicky šlo. Kde nikoli, tam se stát zavázal vyplatit více než štědrou finanční náhradu. Spíše nestydatě velkorysou v porovnání s tím, co dostali privátní restituenti!

Nevím, jak to viděli soudci českobudějovického krajského soudu, ale pro mne je tenhle případ modelovým pro všechny ty, za které mají církve v konečném součtu 59 miliard Kč, v čase navýšených o inflaci. Kdybych mohl, rád bych se zeptal soudců, podepsaných pod tímhle podivuhodným rozsudkem, co, dle jejich úsudku asi tak kryje oněch 59 miliard, když ne podobné případy jako je třeboňské Rybářství. Odpověď by mne velmi a velmi zajímala.

Jenže to není zdaleka jediný průšvih tohoto nálezu české justice. Jde o to, že rozsudek vlastně precedenčně zpochybňuje privatizaci jako takovou. Vrací čas o 25 let zpět a umožní stovky, možná tisíce dalších podobných žalob. Zanáší do držby majetku, který je, jak stále a stále slýcháme, posvátný a nedotknutelný, obrovskou právní nejistotu. Patří mi to, co vlastním nebo se najednou objeví někdo, kdo mi to, na základě českobudějovického rozsudku sebere?! Ačkoli jsem naprostý právní laik, nemohu ten budějovický nález označit jinak, než jako právní katastrofu! Totální katastrofu.

Aby toho nebylo málo, ve stejný okamžik, kdy mne potrefil ten rozsudek ohledně Rybářství Třeboň, na mne jukla další zpráva o výkonu české justice ohledně restitucí. Tentokráte jde o případ opačný – Městský soud v Praze, jako vůbec první soud pravomocně potvrdil, že jistá paní Bednářová NENÍ dědičkou úspěšného prvorepublikového Bečvářova velkostatku, ačkoli se vydávala za jeho neteř. Takže v průběhu času zrestituovala v Praze a okolí mnoho mimořádně lukrativních pozemků – řádově v ceně okolo tří miliard v rámci tzv. náhradních restitucí. Ne že by paní Bednářová neměla restituční nároky, ale zkrátka pod falešnou příbuzností dostala nejméně o 1/3 větší náhrady, než jí příslušelo. Řeší se právní odpovědnost, kdo jako za to může, kdo věděl a měl vědět. A řeč je – o úřednících. Nic se nepíše o paní Bednářové- viz zdroj. Zvláštní že? Ona nevěděla, s kým je a není příbuzná a kde jí tedy vzniká či nevzniká nárok? A argumentace právního zástupce restituentů?

Advokát restituentů Daniel Honzík říká, že vše byla jednoznačná chyba úředníků. Rozhodně to prý nebylo tak, že by někdo podvodem chtěl restituční nárok zvětšit. „Moji klienti sou z toho smutní, protože prostě nechápou, proč mají pykat za nějakou chybu úředníků. Ta chyba úředníků je nesporná,“

Klienti jsou smutní, protože nechápou proč by měli přijít o nějaký majetek, který jim nepatří, vydaný chybou úředníků! Respektive – proč by neměli dostat ještě další majetek, který jim ještě nepatří protože na něj nemají nárok a který jim zlý stát ještě nevydal! Protože, na rozdíl od sporu církev – vers. Rybářství Třeboň žádný soud nenařídil, že co bylo nespravedlivě vydáno restituentům, musí tito vrátit, stejně jako třebonští rybáři – státu!

Co má tohle, zejména když položím ty dva případy vedle sebe, společného s právním státem? V jedné kauze, kde je ze zákona poskytnuta žadateli už finanční náhrada ze zákona, dostane tento i nemovitosti, které kryje právě ta finanční remunerace, v případě druhém nikdo evidentně neřeší nebo zatím nechce řešit návrat majetku, o který byl stát podvodem okraden….

Mně to přijde jako naprostý debakl demokracie a zdevastování právního státu. Ani se neptám, kde jsou nějaké ty evropské hodnoty….

A ještě neskončím – nemohu pominout čerstvý rozsudek Nejvyššího soudu v případu Davida Ratha, respektive zejména přípustnosti odposlechů, které jsou pro celou kauzu klíčové. Kdy nakonec vyhověl dovolání ministra spravedlnosti Pelikána, který nechápal, stejně jako já, rozhodnutí soudce Zelenky z pražského vrchního soudu, že byly pořízeny nezákonně. Protože prý soudce okresního soudu příliš snadno převzal argumentaci policie a státního zastupitelství při jejich povolování.

Já tehdy v článku České soudy jsou skutečně neuvěřitelné! napsal k tomu Zelenkově parozhodnutí, mimo jiné toto:
Protože soudce, co povoloval odposlechy a sledování, nesepsal vlastní slohové cvičení!!! Nýbrž jen opsal nebo v mojí naivistické terminologii se ztotožnil s názorem státního zástupce.
A co že pronesl soudce Nejvyššího soudu Veselý včera, když odůvodnil relevanci odposlechů pro další řízení? Tohle:
„Nelze požadovat, aby soudce přepisoval materiálně i formálně bezvadnou žádost státního zástupce, pokud se s ní ztotožní,“
Dále jsem si před půl rokem dovolil soukromě dovodit v onom článku na Kose následující:
Že odposlechy víc než důvodně potvrdily svoje nasazení? Že ozřejmily, že se kradlo ve velkém a jak se kradlo v tom velkém! Že Rath byl chycen se sedmi miliony cash! Že Kott a Pancová měli doma asi 30 dalších! Že jedna z obviněných začala spolupracovat a rozkryla další věci do mozaiky? A že to celé se ukázalo jako velká organizovaná zlodějna? To nikoho nezajímá.
A cože konstatoval soudce Veselý, když včera četl rozsudek? Toto:
„Kritizované obecné pasáže nepřezkoumává ve vztahu k ostatním informacím,“
A ještě přidal, že soudce Zelenka mimo jiné vytrhával věci z kontextu!!!

Unie státních zástupců na rozsudek a uznání odposlechů reagovala následovně:


Nicméně já žádný důvod k jásotu nevidím! To opravdu je nutné, aby Nejvyšší soud nalézal totéž, co najde i laik? To má být výborná zpráva pro spravedlnost v České republice? V souběhu s těmi dvěma restitučními obludnostmi z úvodu tohoto článku?

Že zvítězil selský rozum? Mně to ovšem přijde pouze jen jako podmínka naprosto a naprosto nutná, ani zdaleka však postačující pro základní fungování státu!

P.S: nemohu si odpustit dvě poznámky:
1 - doufám, že si ten rozsudek Nejvyššího soudu o přípustnosti Rathových odposlechů detailně přečtou všichni ti, kteří mi v prosinci psali maily o tom, jak to vidím špatně a že je jejich zamítnutí oprávněné, a že jich nebylo málo. A mohou při té příležitosti podumat o tom, jaký je rozdíl mezi fandovstvím a analýzou. Nechtˇ zváží zejména výrok Nejvyššího soudu, že výrok soudce Zelenky byl nezákonný!

2 - pokud uvažujete, že tomuhle státu dáte hvězdičky, protože jsou vám proti srsti restituce obecně a ty církevní zejména a při tom vám vadí EET, nedávejte je. Není velká a malá zlodějna. Je jen zlodějna. Nic víc.

- - -

*) poznámka redakce Nové republiky (V.D.): Církev katolická podle legislativy platné od panování císaře Josefa II nepřetržitě až po rok 2012, kdy byl Sněmovnou přijat zákon č. 428/2012 Sb majetek nevlastnila, ale měla ho pouze v užívání. Vlastníkem byl stát, který tento majetek dal církvi římskokatolické k dispozici. Posupně, jak stát přebíral od církve její dosavadní funkce (starost o matriky, školství, starost o nemocné a postižené atd.) odebíral jí i majetek, který využívala. Zákon č. 428/2012, přijatý za podvodných okolností těsnou většinou s pomocí korupce a pravomocně odsouzeného kriminálníka, se nenazývá "restituční" a ani v jeho textu nikde není slovo "restituce". Jde o dar české pravice církvi, jako svému ideologicky nejsilnějšímu spojenci, a to na úkor české společnosti. Bohužel i -vlk- používá v tomto článku terminologii, vnucenou nám církví a s českou pravicí spřízněnými médii.

13 komentářů :

 1. No jo, vlk si rád honí triko - "já jsem vám to říkal už před svým narozením". Přesto (nebo právě proto?) mám k jeho názorům celkem často výhrady, a to zase svým selským rozumem. Poznámka NR je správná, nepřistupujme vůbec na "jejich" hru se slovíčky, však víme, jak to s církví bylo, je a bude. A co se Ratha týká, je zřejmé, že šlo o peníze pro ČSSD vyváděné ze státních zakázek. Což je sice zlodějna, ale také běžná praxe té doby u všech vlivných politických stran, jejichž vedení o tom nejen věděla, ale přímo úkolovala své aktivní a loajální členy k těmto praktikám. Tudíž v tomto kontextu mi přijde velice účelové a nespravedlivé, aby si to Rath odseděl nejen za svoje vedení ČSSD, ale též i za vedení ostatních politických stran. Nejen malá zlodějna je také zlodějna, ale též ta "neodhalená" a nestíhaná stále zůstává zlodějnou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ratha podvedli.
   Myslel si, že má víno přímo ze sudu, v PET lahvích. Ale podstrčili mu peníze.
   Rath přece nikdy nemohl vidět tolik peněz, když má konto ve Švýcarsku a několik zlatých karet. Chudák.
   Kott je ex-ODS, takže ano, měli by sedět všichni. Ze všech stran a všechna vedení. Ale kdo je odsoudí? Státní zřízení má zločineckou podstatu, zločinci nejsou zodpovědní nikomu. Jen v rámci boje o moc, se mezi sebou nestřílí, ale odstavují od funkcí a zavírají.

   Vymazat
 2. Jsem přesvědčen, že rozhodnutí Krajského soudu, že největší český chovatel ryb Rybářství Třeboň musí vrátit rybníky státu je velmi významné.

  Dokládá, že je-li vůle, lze u soudu dosáhnout vše, např. i navrácení podvodně získaných majetků z privatizaci, restitucí, převodu zisků, apod.

  Církev, aniž si to zřejmě uvědomila, pootevřela "Pandořinu skřínku" ...
  L.S.

  OdpovědětVymazat
 3. K poznámce NR:
  Je zřejmé, že církev není jediná, která si plete právo užívací s právem vlastnickým.
  Stejně tak postupovalo a postupuje mnoho státních podniků a organizací. S majetkem českého státu, který mají pouze ve správě, nakládají, za tichého souhlasu státu, jak se svým.
  Posledním takovým příkladem je prodej souboru bytů a domů v Praze-Písnici Energetickou společností ČEZ soukromému zájemci. (http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cez-podepsal-smlouvu-na-prodej-bytu-v-pisnici-za-1-3-miliardy/1494872).
  To se to Akciové společnosti, s většinou účastí státu, "podniká", bez ohledu na potřeby a zájmy občanů ČR, konkrétně nájemníků nyní prodaných bytů ...
  L.S.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8CEZ

  OdpovědětVymazat
 4. Vážený pane autore. K Třeboni, ani k Bednářové nemám nic, jelikož neznám podrobnosti. Ale pár slov k případu Dr. Ratha. Začneme tím, jak to začalo. Nějaký pan z Kladna, se sebral, odejel do Brna a tam ho jen tak jednoduše přijal náměstek Nejvyššího státního zástupce. To je přece standardní, tak to zkuste, zajeďte si do Brna a objednejte se u této funkce. Ten pan podal panu náměstkovi INFO o podezření, že v případě rekonstrukce zámku Buštěhrad dochází ke korupčnímu jednání a nejspíše i ze strany hejtmana Dr. Ratha. Pochybuji o tom, že k tomu předložil odpovídající důkazy, protože nevím, jak by si je opatřil. No a jak to šlo dále víme všichni. Případ šel do severních Čech (Bradáčová) a poté k policajtům. A co udělala slavná PČR? První krok - nasazení odposlechů. Jaké asi měli důkazy, kromě tvrzení nějakého oznamovatele z Kladna, že tam skutečně dochází k trestné činnosti? Tak na základě čeho jim nějaký soudce povolil nasazení operativních prostředků? To přišel stát. zástupce k soudci a řekl, no my máme důvodné podezření, že tam dochází ke korupcím, ale to víte, oni jsou chytří, znají metody práce policie, jsou vysoce inteligentní, takže nemáme možnost to jinak zadokumentovat než odposlechy. Soudce pokývá hlavou a řekne OK, buch razítko a podpis. Milý pane Vlku, já jsem před mnoha lety dělal 8 let u hospodářské kriminálky. Kdybych tedy přišel s něčím takovým za prokurátorem, tak se mnou vyrazil dveře, ani by se neobtěžoval jít za soudcem. Metod, jak získat podpůrné důkazy, je hafo. Můžete, jako občan navštívit Krajský úřad, dáte řeč s úředníkem o všem možném, přitom i o vedení atd., atd. Kolega, jako elektrikář, vybaven doklady, navštíví sousedy co by kontrola jističe. Zavede řeč i na sousedův barák, jaký je to hezký barák, kdopak tam bydlí atd., atd. Lidí vám řeknou všechno. Těch možností je moře. Pak z těch INFO uděláte vejcuc a máte podklady. Tenkráte se říkalo, že hlavní věc, kterou operativec potřebuje jsou dobré boty, protože co si nevyšlapal, to neměl. Dneska je již nepotřebují. A to je přesně to, co soudce Zelenka udělal. Viděl, že v mnoha těch žádostech o odposlech chyběly jakékoliv podpůrné důkazy.

  Postavit celý operativní spis a poté žalobu na jediných dvou důkazech - odposlechy a výpověď spolupracující obviněné, je svinstvo a nemá nic společného s právem. Pane autore, pošlete mi nějakou Vaši zvukovou nahrávku, tak 5 minut a já Vám ji pak pošlu zpět tak upravenou, že se Vám protočí panenky. A to jsem pouhý amatér a mám asi tak 5% softwarových prostředků proti tomu co má PČR. Nedávno jsem četl vyjádření režiséra Adamce, který psal, že ve střižně TV dokázali v mluveném záznamu přehazovat ne jenom celá slova, ale i jednotlivé znaky. "Pošlete ho do Brusele" - "Pošlete ho do prdele", žádný problém.

  Tím nechci tvrdit, jestli je Rath vinen, nebo nevinen, jesli kradl, nebo ne. Jenom tvrdím, že pokud je obžaloba postavena jenom na těch dvou důkazech, tak to svědčí o mizerné práci PČR a státního zastupitelství. Jenom mi nepište, že ho chytli s krabici se 7 mega. Je snad v ČR trestním činem nést v tašce 7 mega? TR činem se to stane, až mi prokáží, že jsou to nelegální peníze. Ale to v době, kdy ho chytili nikdo prokázat nemohl. Při jeho příjmech (hejtman, poslanec, lékař) sedm mega zas není taková hromada.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nobody, pod tohle se podepíšu. K tomu jak to začalo bych pouze přidala připomínku doby, kdy Rath jako poslanec byl permanentním oponentem takových kousků jako Kalousek a jemu na roveň morálně postavených. A teprve po totální dehonestaci Rátha bylo přikročeno k církevním restitucím. A jsem přesvědčena, že jejich příprava trvala dost dlouho.
   Ivana

   Vymazat
 5. Jaké restituce?
  Církev neměla a nemá právo na nic.
  Je to zločinecká organizace a od 18. století byla pouze spravovatelem majetků, které náležely státu.
  Postřílet ty zmrdy!

  OdpovědětVymazat
 6. Prokletá zlodějská církev není z Boží vůle !!!
  Více než sedm století dokazuje že katolická církev je nefunkční protistátní živel*

  OdpovědětVymazat
 7. At to dotahne az k Evropskemu soudu. Pred soudem si nad hlavu navlece turban a ma vyhrano.
  Proto, kde dnes chybi argumnty, soud rozhoduje dle vlivu jednotlivych ucastniku. Zduvodneni je k smichu, ale co dnes neni. Jsou spise trapni.

  Cela privatizace byla postavena na hlavu, v pravnim state by nemohla projit tak jak probehla.
  V tomto pripade mi je jedno, ktery soukromy vlastnik bude vlastnit rybniky, pokud je nema zrovna stat. Zcela uprimne.

  OdpovědětVymazat
 8. Z pana Kosa nostra Vlka jsem nabyl dojem, že je pevně přesvědčen o skvělém fungování kapitalismu hned potom, kdy budou vykořeněni všichni, zejména ti nejdrobnější neplatiči daní, odstraněno úplatkářství, směna výhod, gauneriády úředníků, policistů, státních zástupců, soudců, zastupitelů všech stupňů, vládních činitelů a tak dál a tak dál, nekonče u prezidenta republiky, malo, velko a superpodnikatelů včetně jejich pážat, právníků, fízlů, techniků kouzlících s čímkoli, hromadných dezinformátorů a tak dál a tak dál. A ne nakonec, máme tu i teroristy. Pan Kosa nostra Vlk zřejmě nepochybuje, že celé to bude očištěno prostřednictvím metod EET, kamer, odposlechů, sledováním písemné i verbální komunikace, pohybu osob, peněžních toků od sebemenších částek místo od místa a tak dál a tak dál. Čtěme pana Vlka pozorně. Až to všechno technika zvládne, bude nám ten, takto aktualizovaný kapitalismus perfektně fungovat, neviditelná ruka trhu, nedezorientovaná kazisvěty, ta už to zvládne. Jen maličkost, kde tu bude místo pro člověka? Ostatně, začátek té cesty už tady máme. Zdá se, že s plnou podporou řečeného pana Vlka. Jen nepřiznat, že zdrojem vší té pokřivenosti je systém motivovaný jediným, maximálním ziskem!

  OdpovědětVymazat
 9. Neni rozdil mezi ceskymi soudy a hovnem

  OdpovědětVymazat
 10. Bylo by zajímavé vědět, kde tihle soudci vystudovali práva?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Možná by až tak nevadilo, že v Plzni. Jen by museli disponovat nutným intelektem a morálkou. To jsou vlastnosti mnohem důležitější, než formální vzdělání.

   Vymazat