Reklama

.

.

neděle 4. června 2017

Oskar Krejčí: Trumpův obchod se smrtí

4. 6. 2017    První zprávy
PZ: Ve čtvrtek jste v Klubu Nového slova v Bratislavě mluvil o cestě amerického prezidenta Donalda Trumpa na Blízký východ a do Evropy. Kdybyste měl shrnout do jedné teze, co bylo nejdůležitějším tématem jeho cesty, co byste řekl?
Prodej zbraní...


PZ: V saúdskoarabském Rijádu to bylo zřejmé, ale v Evropě?

Když to řeknu stručně, v Evropě Trump požadoval, aby výdaje NATO vyrostly na 57 % světových vojenských výdajů. Podle rozhodnutí summitu ve Walesu z roku 2014 by 20 % těchto výdajů mělo jít na nákup a výzkum nových zbraní. Povětšině amerických zbraní.

PZ: Tím narážíte na požadavek zvýšit výdaje členských států NATO na dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP)?
Humbuk kolem plánu navýšit vojenské výdaje států NATO na dvě procenta HDP se týká především prodeje zbraní. Celé je to plné absurdit, které je možné šířit a realizovat jen díky nezodpovědnosti a neznalosti evropských státníků plus oddanosti nejdůležitějších západních médií válečnickým sloganům. Militarismus je vydáván za oddanost bezpečnosti.

PZ: Někdo by mohl trousit, že to zní velmi agresivně a předpojatě. Máte pro takové tvrzení nějaký důkaz?

Vezměme například analýzu, kterou měsíc před summitem NATO, kterého se poprvé účastnil Donald Trump, zveřejnil Stockholmský institut pro výzkum míru (SIPRI), což je bezesporu nejrenomovanější pracoviště zabývající se výzkumem zbrojení. Tato analýza se týká zmíněných dvou procent HDP, přičemž případné změny jsou propočteny na základě loňských vojenských výdajů. Podle tohoto rozboru by přechod vojenských výdajů všech členských států Aliance na úroveň dvou procent HDP znamenal pokles z 881 miliard dolarů na 722 miliard. Došlo by ke snížení vojenských výdajů NATO o 159 miliard dolarů, neboli o 18 %…

PZ: To skutečně zní divně. Opravdu toto Trump požadoval? Jak k takovému číslu v SIPRI mohli dojít?


Kouzlo je v tom, že vojenské výdaje Spojených států činily loni 3,3 % HDP. Tyto výdaje v objemu 611 miliard jsou patologicky vysoké. Přechod na dvě procenta HDP by v rozpočtu USA znamenal pokles o 240 miliard, tedy o 39 %.

Stále se zapomíná, že armáda USA je budována pro jiné cíle než evropské armády. Stačí si připomenout současné aktivity Pentagonu v západním Pacifiku; od Japonska, Koreje až po americké provokace v Jihočínském moři – proč by měly evropské země přebírat spoluodpovědnost za tuto politiku Washingtonu?

Trochu odbočím, aby vše bylo srozumitelnější. V polovině minulého roku zveřejnil RAND Corporation studii o možných variantách války USA a Číny. RAND je impozantní teoretické pracoviště v Kalifornii, kde se zpracovávají politické a vojenské analýzy. Ze zmíněné studie vyplývá, že konvenční válka mezi USA a Čínou zahájená v roce 2015 by za rok bojů znamenala propad HDP Spojených států o 10 %, ovšem u Číny o 35 %. Válka zahájená roku 2025 by ale již znamenala téměř stejné ekonomické ztráty na obou stranách. „Spojené státy by v roce 2025 nemusely mít schopnost získat rozhodující vojensko-operační výhodu, a to ani v případě prodloužení bojů,“ píše se v této studii. To by mohlo být pro některé politiky znamením shůry v duchu hesla „Kdy, když ne dnes?“ Dlužno dodat, že podle zmíněné studie RAND by již dnes jaderná válka mezi těmito dvěma zeměmi byla oboustranně devastující. Nemluvě o tom, že by pravděpodobně nabrala globální rozměr, zatáhla by do konfliktu i nás.

PZ: Vraťme se ale k onomu paradoxu, k propočtu, že výdaje na úrovni dvou procent HDP by znamenal pokles výdajů NATO. Tak to asi Trump v Bruselu nemyslel. O co se tedy hraje?
Ani v SIPRI nepokládají za reálné, že by vojenské výdaje USA klesly na dvě procenta HDP. Propočet, který nazývají realistickým, ukazuje, že při zachování současné úrovně vojenských výdajů Spojených států a zarovnání výdajů ostatních členských států Aliance na hladině dvou procent HDP by celkové vojenské výdaje NATO vyrostly z loňských 881 miliard na 962 miliard dolarů ročně.

PZ: To je těch 57 % světových výdajů, o kterých jste mluvil na začátku rozhovoru?
Ano, při dosažení onoho dvouprocentního snu by výdaje Aliance dosáhly 57 % loňských světových výdajů. To znamená, že 28 západních demokracií by mělo vyšší výdaje než ostatních přibližně 170 států světa. Vám to připadá rozumné?

PZ: A změny v evropských členských státech NATO? Ty by měly konkrétně vypadat jak?

Když v SIPRI počítali změny vojenských výdajů u evropských členských států Aliance v souvislosti s přechodem na dvě procenta HDP, vyšel jim výrazný finanční nárůst. Konkrétně z 254 miliard na 320 miliard dolarů za rok. Čili růst o 66 miliard, o 26 % současných výdajů. To jsou absurdní požadavky.

PZ: V Bruselu ale mluví o rostoucím nebezpečí, například z Ruska.

Podle SIPRI byl rozpočet Ruské federace vloni 69,2 miliard. Opakuji: v téže době byl vojenský rozpočet NATO 881 miliard, evropských členských států Aliance 254 miliard dolarů. Jenom zaslepení otupující propagandou umožňuje, že vůbec někdo mluví o potřebě dalšího zvýšení vojenských výdajů kvůli „ruskému nebezpečí“. Racionalizace výdajů, tomu bych rozuměl. Neplýtvá se jen v USA, ale i v evropských armádách. Děje se tak v důsledku hlouposti, korupce či, a to hlavně, z důvodu absence rozumné vojensko-politické strategie.

PZ: Všiml jsem si, že ani z Berlína nezní v souvislosti s požadavkem navýšit vojenské výdaje žádaný nadšený potlesk.

Pro Německo by to znamenalo přejít ze 41,1 miliard dolarů ročně na 69,0 miliard. Pokud jde o globální poměřování států podle velikosti jejich vojenských výdajů, Německo by poskočilo z devátého místa ve světě na čtvrté. Některým německým ekonomům, ale i bezpečnostním analytikům to připadá příliš mnoho a příliš zbytečné. Mně také. Navíc by se Německo mohlo začít opětovně jevit jako vojenský problém Evropy.

PZ: Český ministr obrany, ale i další státníci z Prahy navýšení vojenských výdajů na dvě procenta HDP přislíbili. Co by to podle SIPRI znamenalo?
V případě Česka by naplnění tohoto cíle znamenalo zvýšit výdaje ze dvou na 3,9 miliard dolarů a posun z 60. místa mezi státy na 47. pozici. U Slovenska by se jednalo o nárůst z jedné miliardy na 1,8 miliardy dolarů a přesun z 67. místa na 62. pozici. Znova opakuji: stalo by se tak bez věcné analýzy hrozeb a rizik, bez veřejné diskuse, jen proto, že někdo to na přání někoho někde slíbil. A tomu se říká demokracie!

PZ: Vraťme se ještě zpět k tomu, co bylo dohodnuto v saúdskoarabském Rijádu. Proč vám to připomíná dohody v NATO?

Donald Trump podepsal dohody na dodávky zbraní za 110 miliard dolarů do Saúdské Arábie a výhledově za 350 miliard v příštích deseti letech. Bílý dům oslavil tyto úmluvy jako „významné rozšíření… bezpečnostních vztahů“ těchto dvou zemí. Jenže zbraně v řádu za sto miliard dolarů dodávaly Spojené státy do Saúdské Arábie už za prezidenta Baracka Obamy. Podle dostupných údajů Národní bezpečnostní agentura (NSA) – to je zpravodajská služba ministerstva obrany USA, o které jsme spolu mluvili minulý týden – od roku 2013 poskytuje Rijádu „přímou analytickou a technickou podporu“ v zájmu „vnitřní bezpečnosti“. Spolupráce CIA je dlouhodobější. Ostatně, zvláštní vztahy Washingtonu a Rijádu se datují od února 1945, kdy se hned po Jaltské konferenci na válečné lodi USA kotvící v Suezském průplavu sešel prezident Franklin Roosevelt se saúdským králem.

Důvody pro nadstandardní vztahy Washingtonu a Rijádu jsou hned dva: ropa a washingtonské komplexy vůči Íránu, ze kterých se nedokáže Bílý dům vymanit od dob svržení šáha Rezy Pahlavího v roce 1979. Rijádem je pak Teherán vnímán jako přirozený konkurent. Jsou to přece Peršané, ne Arabové, šíité a ne sunité, a nabízejí vizi islámské demokracie proti monarchii.

PZ: Je tu ale také výhružná politika Íránu vůči Izraeli.
To je téma samo o sobě. Zatím se saúdská armáda cvičí v Jemenu. V této „občanské“ válce, pro Západ neviditelné, bylo od roku 2015 podle některých údajů zabito téměř osm tisíc, podle jiných informací více než 16 tisíc lidí. Proti komu půjde saúdskoarabská armáda, až bude mít zbraně a výcvik za dalších 400 miliard? Bude Izrael v bezpečí?

Podle SIPRI dávala loni Saúdská Arábie na obranu 10,4 % svého hrubého domácího produktu. Ovšem ideálním partnerem Pentagonu, vzorem pro Evropu, je Omán – jeho vojenské výdaje loni dosáhly rekordních 16,7 % HDP.

PZ: Maličký Omán?

Ten zbraně a další vojenský materiál redistribuuje podle zájmů arabských sunitských monarchií. A jistě i po dohodě s USA. Obdobně se Washington snaží udělat z NATO svoji obchodní rezidenturu. Rád bych v této souvislosti připomněl slova nedávno zesnulého Zbygniewa Brzezinského: „Zbraně existují proto, aby byly použity.“

PZ: Takhle to vypadá, že války na Blízkém východě nikdy neskončí. Myslíte si, že toto je záměr Washingtonu?

Co je to záměr? Vojáci a vědci musí pracovat se všemi scénáři, politici rozhodují. Rozhodují přímo o tom, co chtějí naplnit, a nepřímo, co z toho zmatku, na kterém se podílejí, vzejde.


V Bratislavě jsme ve čtvrtek diskutovali hlavně o depresivní beznaději, která z výše uvedených čísel vyplývá. Prosté kupecké počty ukazují, že řeči o ruském nebo čínském nebezpečí jsou nesmysl. Že k navyšování vojenských výdajů evropských zemí NATO neexistují rozumné důvody. A přesto se tak s největší pravděpodobností stane.

PZ: Opravdu se to podle vás nedá vysvětlit?

Komu? Ministrům obrany, kteří přišli z prken, která jsou mylně pokládána za svět? Obchod se zbraněmi není divadelní hra, to je byznys se smrtí lidí. A chcete ona čísla ze SIPRI představit generálům v Bruselu? Netřeba, oni je znají. Někteří prostě pokládají takovýto postup plný lhaní a korupce za správný, jen když je dostatečně protiruský. A ti další? Představte si člověka, který vyměnil pražskou kancelář za bruselskou.

Většině vydrží dobrá předsevzetí jen do okamžiku, kdy dostanou platový výměr. Jsou na něm čísla, o kterých se prostému českému generálovi ani nesnilo. A pochopí, že sice nic nemůže změnit, ale může se mít dobře. To se děje i s „našimi“ lidmi v unijní Komisi a v Evropském parlamentu.

Vojenské výdaje nejsou v kapitalismu otázkou akademické diskuse, ale zájmů. Premiéry a ministry, kteří přísahají věrnost vojenským výdajům na úrovni dvou procent HDP, nepřesvědčíte, že je to nebezpečný nesmysl. Ty musíte vyměnit. Jinak budou zbrojit a zbrojit a zbrojit – až do hořkého konce.

Za První zprávy rozhovor vedl Jiří Kouda

16 komentářů :

 1. Není divu,
  Amerika bez prodeje zbraní nemá šanci ekonomicky dýchat.
  Staré systémy a tisíce tun munice*

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Krejčí, tohle byl také obchod? Či úkol Vatikánu?
   Cesta do minulosti:
   https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/podivejte-se-s-nami-na-mista-kde-se-pred-25-lety-delilo-ceskoslovensko-32528?dop-ab-variant=&seq-no=3&source=hp

   Vymazat
 2. To je ten posun v čase, Ivane Ivane? Odkud jste se vrátil? Dnes je tady ještě 4.6. .

  OdpovědětVymazat
 3. Pjakin popisuje cestu prezidenta Trumpa po světě zcela jinak ..
  L.S.
  https://cz.sputniknews.com/videoklub/201706035407660-politolog-pjakin-otazky/

  OdpovědětVymazat
 4. Nabízí se dva aspekty tohoto článku:
  a/ toto zbrojení /zbraně se mají podle nejen Brzezinského použit/ namířeno proti Rusku, absolutně Rusko nemůže ustát. Nevím jestli v dějinách to vůbec kdy bylo, že by všichni se spikli proti jednomu? To nebylo asi ani ve starověku. Vzpomněl jsem si teď na Napoleona, ale to byl vlastně on, který vyrazil proti všem.
  b/ závěr pro nás, tedy Českou republiku: vystoupit neprodleně z EU a NATO.
  Nabízí se další smutný závěr: kolik lidí si je toho vědomo, o čem se to dennodenně mluví, když se mluví o tom, že nás ohrožuje Rusko - a zajisté to budeme vidět ve výsledku voleb, kolik volů bude volit - asi Babiše - místo aby volilo třeba Okamuru.
  Jinak vzkaz pro zaocenského mudrce Honolulu. Jméno toho jeho favorita je pomalu něco jako nomen omen. Trump/et/ - trumpeta, trouba /válečná/. Jinak česky trouba je něco jako ňouma - v tom smyslu, že dělá jen to, co po něm chtějí zbrojaři a jiní velci majetníci kapitálu. Kdepak naděje pro obyčejné lidí.
  Kdo se chce podívat na celou přednášku prof. Krejčího, zde jest:
  https://www.youtube.com/watch?v=k9QevgR6iOk

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Trump nemusi valku zacit, zacit ji ale muze ta hilary co nastoupi po nem
   Deputy Honolulu

   Vymazat
 5. Jo pryč od západních válečných štváčů eu a nato do koše.

  OdpovědětVymazat
 6. Pokud bude navýšení nevyhnutelné, investujme ho do vlastního zbrojního průmyslu a postavme si armádu, která bude schopná bránit naše území. Posílí to naši ekonomiku i bezpečnostní pozici.
  Předražené špičkové americké zbraně, můžeme případně odkoupit za protiplnění odkupu naší vojenské produkce. P.K.

  OdpovědětVymazat
 7. Problem je ze lidi nemysli a nepouzivaji mozku.

  Za prve , dnes prodava Putin vice zbrani nezli Amerika svetove.

  Za druhe Amerika se DNES !!brani tomu , ze Builderbergerove jim ukradli ekonomii a prevedli ji do Ciny .

  Ja se tomu nedivim , vse co je dnes na jevisti je , ze se Amerika brani ale co vy pisete se pouze prehravani divadla z medii v male Ceske forme.
  Co se deje dneska s Amerikou je stejne co se dalo v Rusku (v SSSR) v srpnu 1968 (kdy Buildrbergerove rozbijeli Rusko) kdyz k nam do Cech poslali tanky a postrileli nevim kolik set lidi a ukazali Dubcekovi kdo je BOSS!! a ma vetsi armadu.

  zabijeni = zabijeni at pozabijis 1000 ci 100.000 .V Cechach to bylo 1000 v Cecensku 30.000 . Proc zapominat!!!!??? A u nas byli komunisticti globalisti , dneska to jsou kapitalisticti globalisti!!! a stejny splhouni a zver!!!

  Rozdil je v tom , ze nam Rusove nevykradli ekonomii tak dokonale !!!! jako tito a nezatahli nas do drog.

  A tak jasejte jako svetlonos HONOLULU prinasejici moudrost sveta a pracuici na 3 pocitacich zaroven a jasejte at Zije TRUMP , at zije Zeman ( Zeman ma taky rad Trumpa on je futurology, zi prehodil korouhev???)
  Cekam , kdy Trump udrzi jediny slib z voleb , ale marne .

  A tak Cesi by si meli troche osvojit zidovske mysleni a ptat se " Co z toho budeme mit jako narod !!!" prestat si nadavat
  jako idioti!!


  BroukPytlik

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Brouku Pytlíku, kdes sebral onen údaj o stovkách lidí postřílených Rusy v Československu roku 1968?

   Vymazat
  2. Brouk Pytlik je hloupy, nestoji za cteni

   Vymazat
  3. Byl jsem na pohrbu mily priteli , znal jsem je , chodil jsem s jednim zastrelenym do stejne skoly.
   Do rakvich jsem se nedival.

   BroukPytlik

   Vymazat
  4. Za oběti se netřeba stydět! Ty je třeba mít a uctívat v rozumné a potřebné míře! Ale to neznamená vy komoušští dobytkové obětovat polovinu národa a pak to vydávat za velký Vítězství, jak to udělal ten váš krvavej vrah a Mongol Stalin za WWII! - http://img-fotki.yandex.ru/get/3304/tapirr.11f/0_27c44_2dd8151b_orig.jpg

   Vymazat
 8. 9:22 - polovinu národa? - ty seš magor.

  OdpovědětVymazat
 9. Člověk,vystupující jako brouk pytlík dělá tomuto
  jménu čest.Plná ústa slov,která nemůže doložit a
  proto se nadají ani vyvrátit.Broučku,to jste se
  všemi vámi uváděnými zastřelenými znal,nebo jen
  toho jednoho,co jste s ním chodil do školy?Jste
  asi trochu mdlého rozumu,jinak byste na takovou
  hloupost nemohl přijít.Ale budiž Vám útěchou,že
  jsou ještě větší hlupáci,než jste Vy.Stačí si
  přečíst příspěvel hrdiny anonyma 9:22,který jako
  správný fašistický dobytek lže jen proto,aby se
  mohl vyřádit.Jen zapomněl,jak je u fašounů dáno,
  uvést,odkud ty své údaje má.Zřejmě je mu milejší
  soukmenovec Hitler,za kterého se denně modlí.Tak
  nevěšte hlavu,brouku pytlíku,a víc se snažte.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Brouk Pytlík není žádný Brouk, ale brouček, a není Pytlík, ale pytlíček! To prohlašuji Já, Moudrý Brouk Pytlík - ochránce Kamene mudrců

   Vymazat