Reklama

.

.

pátek 9. června 2017

Pan P. Bělobrádek, místopředseda vlády ČR a předseda KDU, na 68. sjezdu tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu v Augsburku.

Karel Malý
9.6.2017  České národní listy
Ještě ostudnější než přítomnost pana Bělobrádka na sjezdu SL, je fakt, že používá, v rozporu s mezinárodním právem, termín vyhnání, jež je produktem sudetů, místo pojmu odsun, přesídlení či transfer, který zakotvuje i Postupimská smlouva z roku 1945.


Je si vůbec vědom pan Bělobrádek důsledků, které mezinárodní právo spojuje s termínem vyhnání? Pokud nějaký stát vyhnal některé své občany, pak tito mají nárok na náhradu škod, které jim vyhnáním vznikly a na návrat do původního domova. Přesto termín vyhnání pan Bělobrádek používá. Připravuje tak cestu sudetům, ať již vědomě, či nevědomě, pro návrat do jejich staré vlasti, jak říkají, a na restituce či odškodnění? Sudetomilové či lidé málo zatížení znalostmi, nakonec kde je mohou i získat, když média ve velké většině nám neříkají pravdu, mohou namítnout, že landsmanšaft se odškodnění již vzdal, že tuto změnu provedl i ve stanovách, vypuštěním příslušného ustanovení. Ano, sudeti již dvakrát tak učinili, ale dosud mnichovský rejstříkový soud neregistroval novelizované stanovy, a proto platí v plném rozsahu stanovy v původním znění. Takové máme v současné době informace. Nalhávat si opak by pro mohlo být velkým neštěstím..

My jsme však německé obyvatelstvo nevyhnali, my jsme je odsunuli na základě rozhodnutí vítězných spojenců, kteří nám své rozhodnutí o odsunu německého obyvatelstva sdělili písemně diplomatickou cestou a my jsme jim písemně diplomatickou cestou odpověděli, že jejich rozhodnutí bereme se souhlasem na vědomí.

Spojenci zřídili Spojeneckou kontrolní radu, která vykonala všechny nezbytné přípravné práce pro odsun německého obyvatelstva z Polska, Maďarska a Československa. Toto obyvatelstvo podle jejího rozhodnutí bylo za jí stanovených podmínek ve stanoveném počtu a ve stanovené době přesídlováno do určitých okupačních zón. Všechny pokyny uvedené kontrolní rady jsme dodrželi a odsun podle nich provedli. Po skončení odsunu jsme byli představiteli spojeneckých mocností oceněni za jeho vynikající provedení. Čs. archivy o tom vydávají jednoznačné svědectví.

Jen z těchto několika málo poznámek vyplývá, že německé obyvatelstvo bylo z ČSR přesídleno (odsunuto, transferováno), nikoliv však vyhnáno.

Pokud jde o tzv. divoké odsuny, pak spojenci v Postupimi je vzali na vědomí a tím je legalizovali. Odsunem, který je pro nás nevratný, definitivní, nevznikly odsunovaným Němcům vůči Československu žádné nároky. Odsunutí a jejich potomci mají svou vlast zejména v Německu a Rakousku. Naší vlastí je Česká republika. Tak tomu zůstane i nadále. To vše by měl pan Bělobrádek vědět a v souladu s tím také jednat a mluvit.

Koho zájmy tedy pan Bělobrádek hájil v Augsburku? ČR nebo tzv. sudetoněmecké?

- - -

32 komentářů :

 1. Omílání stále stejného. Vy jste nás vyhnali! Ne, ne,ne, my jsme vás odsunuli. Poláci řekli dost, žádné diskuse s Němci o poválečném uspořádání( a že by se tam mohlo diskutovat o hranicích a odsunech). Toto udělat polský politik co Bělobrádek, tak už by si neškrt ve vlastní straně natož v politickém životě. Zeman má naprosto pravdu, že partnerem těchto,,rodáků"(kolik jich vlastně ještě žije!?)může být tak Klub českého pohraničí. Dodám, že třeba s bývalými Turnery vedené Henlinem by se mohla družit nějaká naše tělovýchovná organizace o čemž pochybuji, neb tito němečtí sportovci dělali v naši zemi před válkou sabotáže, ze zálohy stříleli finance, antifašisty a znásilňovali české holky. A že byli vyhnáni i neviní? Nebyli, Němci sami ty své antifašisty z vlastních nahnali do koncentráků a zlikvidovali tak že už po válce v pohraničí žádní nebyli. A už dost diskusí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To, co a jak píšete, si může dovolit každý z nás, ale snad jen při hospodských debatách.
   V mezinárodních vztazích, mezistátních jednáních a diskusích .. je naprosto nezbytné řídit se závaznými a dodnes platnými dohodami a ujednáními.
   I výběr slov má velký význam! Co to jen předlistopadové diplomacii dalo práce, dosáhnout nulity Mnichovské dohody od samého počátku! ...
   Ovšem to, co již 25 let předvádějí místní quislingové (počínaje Havlem a konče třeba tímto ..), je vědomé/nevědomé podkopávání naší státnosti. Která není až tak samozřejmým historickým výdobytkem.
   I pro naši státnost platí slova gen. Svobody, který kdysi po 2. světové prohlásil, že: .. svobodu lze snadno ztratit, ale těžko poté nabýt zpět.
   Před 2. světovou se Němci všemožně snažili o to, aby rozbili Versailleský sytém, na kterém byla naše státní existence založena. A zadařilo se jim.
   A nyní opět (salámovou metodou a za přispění těchto hermano-bělobrádků) usilují o rozbití poválečného uspořádání Evropy založeného na dohodách z Postupimi. Copak se nikdy nepoučíme?

   Vymazat
  2. Pane Opluštil, opakuji, připouštějí Poláci podobné diskuse jako vedou naší politici s nějakou zájmovou baráčnickou a folklorní organizací v Německu? Schází se někdo a diskutuje např. o hranicích na Odře a Nise? Takový Polák Tusk je pro Poláky málo polský a víc evropský a nepodpořili ho ani do vedoucí funkce EU. Tusk si v Polsku už zřejmě neškrtne. A to jde o naší rodnou milovanou EU. Bohužel takové slovo vlastenectví zmizelo z našich slovníků.

   Vymazat
  3. Re (18:21):
   To nevím!, polskou politiku až tak nesleduji, i když tuším, že jsou v této věci mnohem tvrdšími.
   Pokud ale Němci, jako oficiální zahraniční partneři, v mezistátních či meziregionálních jednáních toto téma nastolují, musí se k němu i ti naši nějak stavět.
   A podle mého názoru by při tom měli zásadně trvat na platnosti všech uzavřených mezinárodních i dvoustranných dohod. Včetně používání přesné mezinárodně-právní terminologie. Je to vážná věc, a svou hloupostí či quislingovskou zradou nepoškozují jen naše národní zájmy. Podkopávají tím jen dál a dál celý systém poválečného uspořádání Evropy. Což se ostatně v Evropě děje. Bohužel ...
   Ke kvalifikaci a vyjednávací kultuře našich diplomatů či státníků by měla patřit právě ta schopnost jednat, ale zároveň důsledně a přesně hájit to, co je základem naší státnosti.
   A nikoliv se nechat dokonce zvát na sněmy SdL (a to ve vrcholných státních funkcích!) a podlézat jim tam jako jidáši. Bez reflexe dějinných souvislostí.
   A stejně tak to platí i o regionální úrovni, viz např. akce "Pohořelice" pořádaná v Brně zastupiteli za ANO a Žít Brno či ty (zvláštně) "Zelené".

   Vymazat
  4. Pane Oplustil, myslím si, že oficiální představitelé německého státu vcelku žádné ,,revanšistické" požadavky a nároky neuplatňují. Je hlavně ostudné, že naši oficiální politici diskutují s těmi baráčníky. Nedovedu si představit německého politického činitele, jak jedná např. s Klubem českého pohraničí. Že se máme k nějakým vyjádřením těch dědečků a babiček stále nějak stavět? To už jsme udělali. Dohody jsou dohody a platí i ty dohody o poválečném vyrovnání Mezi NSR a ČSSR(Husák). Budeme li se pořád vracet ke stejnému a stále reagovat, tak to bude nekonečný příběh. Děkují Vám za zajímavou diskusi.

   Vymazat
 2. Politické rozhodnutí podstatných mocenských kruhů západu je zrušení výsledků II. světové války a rehabilitace Němců, postupně, v jednotlivých na sebe navazujících krocích. Kořeny této politiky tkví v geopolitických (mocenských) úvahách. Německá armáda je nepostradatelná v tažení proti Rusku. Tento zájem je nadřazený nějakým českým zájmům. Ty musí ujstoupit.

  OdpovědětVymazat
 3. Tahle KDU-ČSL, to jsou vesměs lidé, co by pánu bohu samou láskou nejradši sežrali nožičky, a když ne pánu bohu tak aspoň tomu svému ideovému katolickému vůdci ve vatikánu. Je to pátá kolona cizí moci vatikánu na území našeho suverenného demokratického sekulárního státu. Členové a příznivci tohoto katolického uskupení nejsou schopni se pro své omezené a nesprávné vidění světa organizovat v nějaké demokratické straně postavené na občanském principu sdružující lidí všech vyznání či bez. To proto, že tento spolek je od základu založen na hlavním cíli udržet vliv vatikánu/katolické církve a dál rozhojnit jeho/její majetek. V tom spočívá smysl tohoto katolického spolku a této katolické církve. Ze své podstaty se tedy navýsost jedná o antidemokratické těleso. To se ve svém snu o navrácení starého pořádku a ztracených pozic nerozpakuje spáchat na lidech cokoliv. Je to nepřítel svobodné otevřené demokratické společnosti, který je hrozbou pro celý národ.

  OdpovědětVymazat
 4. KDU-ČSL samý vlastizrádný podvraťák.

  OdpovědětVymazat
 5. Bělobrádek je vyřízený člověk-všichni to ví,jen on sám se tváří jako nesvéprávný debil.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hloupi cesi si ho ale znova zvoli

   Vymazat
  2. Zrádci na kopí ,nic jiného si nezaslouží!!!!!!

   Vymazat
 6. Vědom svého činění si nepochybně je.

  OdpovědětVymazat
 7. Bělobrádek to,co říká,nedělá nevědomě.Ví velmi
  dobře,co říká a proč to říká.Je to nepřítel
  českého národa.Moraváci,kteří lidovce vytáhli z
  žumpy,do které se díky své politice dostali,je
  budou volit stejně.Nakonec jsou to bývalí členové
  Vlajky,která se podílela na rozbití státu.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Majevský, myslíte, že ty kostelnické idioty volili všichni Moraváci. To byly jen právě ty staré babky, co jsou prolezlé pánbíčkama. Taky nechápu, kde se jich tolik vzalo. To máto samé, jak v tupé Praze volili ožralu gumochemika a do EU parlamentu bolševika Plavce.

   Vymazat
  2. Naprosto souhlasím s tím, že Bělobrádek patří mezi současnou politickou garnituru podplacených vlastizrádců,kteří budou jako správní pohůnci sloužit do roztrhání těla svým chlebodárcům-multikulti globalizátorům,a jiné podvratné havěti,která se rekrutuje z řad neokonzervativních lumpů za oceánem.Sudetoněmecký landsmanšaft je také pod ochranou US globalizátorů a ultra multi-kulti šílenců z Germanistánu -viz CDU-CSU,SPD.Ne nadarmo byla tato bělobrádkovská kreatura na podzim 2013 v USA na školení,jak správně poslouchat své páníčky.A to navíc v době,kdy se tvořila tehdy koaliční vláda.Takoví vlastizrádci,jako Bělobrádek,Herman,Niedermayer,Langšádlová,Kalousek,Schwarzenberg,Plíšek,Štětina,Ženíšek,Gazdík a další idioti,se rekrutují nejvíce v tom černokněžnickém odporném spolku v lajně : KDU-ČSL-TOP09-STAN.100x Hnus Velebnosti!!!!!

   Vymazat
 8. Berte to z té lepší stránky. Aspoň jsme tam poslali za Česko vysokého nordického dlouholebého blonďáka, který na té fotce stojí po pravici zaprcatělého přičmoudlého sudeta hrubě alpinského typu. Až tam do rajchu budeme posílat nějakého Stierlitze nebo Minaříka, musíme vybírat takhle.

  OdpovědětVymazat
 9. Když jsem se zadíval na to úvodní foto ihned mi přišlo na mysl, že ten náš Pavel je něco jako větší Poseltův bratr. Nevěříte ? i úsměv mají stejný.

  OdpovědětVymazat
 10. Roztroušená skleroza je sviňa. V.J.Horák

  OdpovědětVymazat
 11. Popisované činy D. Hermana a P. Bělobrádka se mi hnusí. Může mi prosím někdo fundovaně vysvětlit, proč právě ti lidovci (KDU ČSL) odedávna chovají a svým jednáním vykazují vůči Němcům tak horoucí lásku? (Společné) katolické náboženství je v tom hlavním a jediným faktorem? Anebo existují ještě i další vazebné prvky? Které? Děkuji za odpověď.
  Václav Urbánek

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Re (19:28):
   Na vaši otázku by nejlépe podali svou odpověď oni sami! Ti Nečasi, Hermani a Bělobrádci či Sobotci .. Anebo jistý občan Schwarzenberg, který se v tom taky dobře vyzná.
   Osobně se domnívám, že vazba našich lidovců na katolickou církev a Vatikán, která má i dost dlouhou historii, v tomto směru hraje svou roli.
   Vzpomeňte např. jen na peripetie z dob 1. republiky (odpor Vatikánu vedený proti konceptu demokratické republiky reprezentovaném T.G.M. aj., či dobovou aféru s nunciem Marmaggim), a třeba i na roli slovenské (Tukovsko-Hlinkovské) větve katolíků v úsilí o slovenskou autonomii a tedy rozbití ČSR. Dělali to koordinovaně. Spolu s polskými i maďarskými katolíky, kteří také měli zájem rozbít naši republiku pro své územní a mocenské cíle.
   To úsilí již od samého vzniku samostatné ČSR vedlo po lince Berlín (a jeho polit. vazalové) - Vatikán, dnes asi po lince GP - Vatikán. Tehdy rámci snahy o revizi Versailleského uspořádání Evropy po 1. světové, dnes zas poválečného "Postupimského" systému smluv a dohod.

   Vymazat
  2. 19:08 ale jděte, Němci, když už, tak jsou spíš protestanti

   Vymazat
  3. Re (12:07):
   Jo, leda tak v bývalé NDR. Ale ti spíš protestují proti imigraci!
   V SRN se ke katol. církvi hlásí ca. 1/3 populace, tj. téměř 26 mil. osob.
   A celá ta historická Říše římská národa německého se hlásila k čemu? Papeži římskému nebo Lutheriánům?
   Kde jsou tedy kořeny jejich úzkého vztahu k Vatikánu?

   Vymazat
  4. Františku 14:50 o těch Němcích toho víš pramálo. Buď si to nastuduj, nebo to nech plavat. Nestojí to za to.

   Vymazat
 12. Pan Bělobrádek by se měl zamyslet nad svým zdravotním stavem, velice silně se na něm ukazuje působení jeho vážné nemoci. Zdá se, že zapomíná koho vlastně zastupuje a plete si světové strany. Jen upozorňuji, že naše země leží východněji od sudeťáků, které tak miluje. Vašek

  OdpovědětVymazat
 13. Cesky lid ktery toleruje zradce misto aby je defenestroval na kopi je narod nevolniku

  OdpovědětVymazat
 14. Tito zmrdi vyvraždili Lidice . A naši řiťolezi jezdí na sraz potomku vrahu Evropy hlavně Ruska . Odpouštět se má . Ale zradit národ a jezdit za sudeťákáma kteří rozpoutali válku v ČSR můžou jen prospěcháři . Junker alias Karel IV se tu roztahuje , stidenti UK jenom čumí jak hňupkové . Takhle jsem si EU nepředstavoval . Hlavně platy na prd.

  OdpovědětVymazat
 15. Češi mají za každého režimu svojej Čurdy . Marcel

  OdpovědětVymazat
 16. Eurozprávy.cz nám pod nadpisem „Zeman se kamarádí s pohraničníky, na které upozornila BIS. Poslal jim zdravici“ informuje že „Klub českého pohraničí je přitom levicově orientovaný spolek, které sdružuje bývalé příslušníky české pohraniční(!) stráže(!) a jejich sympatyzanty…“, a v závěru text textu ještě zdůrazňuje, že „O klubu mluví také Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby (BIS) za rok 2003(!). Klub českých pohraničníků(!) tam řadí mezi levicové extremisty.“
  Podivuhodné je opakované zaměňování oficiálního názvu „Klub českého pohraničí“ za „Klub českých pohraničníků“ (pohraničník, rozumí se službu ochrany hranic konající ozbrojený činitel), když se jednoznačně jedná o spolek Čechů z pohraničí, kterým jsou rozuměny ty části území ČR, které byly anektovány třetí německou Říší v roce 1938, založený českými (i německými atd.) utečenci z té doby a těchto oblastí, převážně do českého vnitrozemí. Vím, o čem píšu, když mezi utečence patřím.
  Otázkou je, zda autor článku je takový ignorant, že píše nesmysly, nebo píše k uspokojení těch sil, které stále otevírají otázku „usmíření“ a vědomě celou situaci překrucuje. Rozumí se, že v očích mladších generací ve prospěch Landsmanschaftu Sudeťáků. Mělo by se vědět, že my, normální lidé, Němci i Češi jsme dávno a přirozeně usmířeni, dokonce ať jsme ti utečenci nebo pozůstalí po zahynuvších v důsledku německých i Rakousko-Uherských válek zrovna tak, jak odcházející generace odsunutých Němců a jejich potomků.
  To vím, když jsem v soustavném styku s desítkami Němců, včetně těch odsunutých. To co se kolem této dávno časem zasunuté historii děje, je politická hra s určitým cílem. Prezident Dr. Beneš to předpokládal a český národ varoval. Jedno je jasné „Eurozprávy.cz“ se znovu a řádně odkopaly:
  http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/192234-zeman-se-kamaradi-s-pohranicniky-na-ktere-upozornila-bis-poslal-jim-zdravici/

  OdpovědětVymazat
 17. Pan Bělobrádek (předseda KDU-ČSL) spáchal tuto hroznou věc, navíc v předvečer odstranění Heydricha a vyhlazení Lidic. Jel tam jako místopředseda vlády, tedy se souhlasem vlády a jejího předsedy, pana Sobotky (ČSSD). To je provokace skutečně nebetyčného ražení. Že nemá pan Bělobrádek v sobě špetku slušnosti? - slušnost a mravnost k životu jak vidno netřeba, tak by jí měl mít alespoň člověk, stojící v čele vlády. Je to provokace, patrně s cílem zjistit, co vše jsou si lidé ochotni nechat líbit. Je to hrozná, zlá a velmi zlomyslná věc, kterou jste spáchali. Styďte se a nelezte lidem na oči. Fuj, hanba Vám na tisíc let dopředu.

  OdpovědětVymazat
 18. A že to Bělobrádkovi fakt sluší vedle Posselta, který vypadá jako dobře vykrmený bavorský čuník.A na jeho místě bych si dala dobrý pozor, protože Bělobrádek makal na jatkách.Asi tam byli žebrat o prachy na volební kampaň, jinak si nedovedu představit proč tam honem jeli. A taky je možné, že se snaží dostat do první řady při realizaci Das neue Europa, aby se s nimi počítalo v Reichstagu.

  OdpovědětVymazat
 19. Pan Bělobrádek, vedle šéfa Sudeťáků Posselta je nepochybným árijcem, alespoň z ánfasu. Z profilu nevím. Zatímco pan Herman by byl za Druhé světové, vzledem z ánfasu i profilu, postavou a mluvou, dokonalým kandidátem do plynu. Vzácně se ti dva, v té ubohé roli, doplňují. Svého času jeden vhodný mezi plemeníky, druhý do kremáku.

  OdpovědětVymazat
 20. Zvolili si vlastizradu dobrovolně, dobře jim tak...

  OdpovědětVymazat