Reklama

.

.

neděle 4. června 2017

Přední američtí vědci potvrzují, že současným cílem USA je dobýt Rusko

Eric Zuesse
4.6.2017  Zvědavec
 

Bulletin atomových vědců zveřejnil 1. března 2017 studii, která začíná slovy: Program modernizace amerických jaderných sil nebyl veřejnosti vylíčen jako snaha o zvýšení vojenského potenciálu, ale spíše jako snaha o zajištění spolehlivosti a bezpečnosti bojových hlavic v americkém jaderném arzenálu. Ve skutečnosti však tento program zavedl nové revoluční technologie, které značně zvýší schopnost zacílení amerického balistického raketového arzenálu. 


Toto zvýšení potenciálu je ohromující - zvyšuje celkovou smrtící sílu současných amerických balistických raketových sil zhruba trojnásobně - a vytváří přesně to, co by člověk očekával od jaderně vyzbrojeného státu, který by měl v plánu vést a vyhrát jadernou válku tím způsobem, že by odzbrojil nepřátele překvapivým prvním úderem.


Studie pokračuje:
Vzhledem k tomu, že se inovace v superfúzi jeví netechnicky zaměřeným lidem menší, američtí tvůrci politiky, kteří nejsou ve vládě (a pravděpodobně také ti, kteří ve vládě jsou) zcela přehlédli, jaký to má revoluční dopad na vojenský potenciál a jaké to představuje vážné důsledky pro globální bezpečnost.

Autory této studie jsou tři přední američtí vědci, specializující se na analýzu zbraní a zejména na geostrategickou rovnováhu mezi národy: Hans Kristensen, Matthew McKinzie a Theodore Postol. Jejich zpráva pokračuje:

Toto obrovské zvýšení schopnosti zacílení amerického jaderného arzenálu, které bylo do značné míry před širokou veřejností skrýváno, má vážné důsledky pro strategickou stabilitu a vnímání jaderné strategie a záměrů USA.

Ruští plánovači budou téměř jistě pohlížet na pokroky ve schopnosti fúze jako na stále se zvyšující schopnost Američanů provést preventivní jaderný útok - což je schopnost, která by po Rusku vyžadovala, aby přijalo protiopatření, která by nadále zvyšovala již tak nebezpečně vysokou připravenost ruských jaderných sil. Napjaté postoje ohledně jaderného arzenálu, založené na těch nejhorších plánovaných předpokladech, již tak představují možnost reagovat jadernými zbraněmi na falešné varování před útokem. Nová smrtící schopnost, která vznikla prostřednictvím superfúze, zvyšuje napětí a riziko, že americké nebo ruské jaderné síly budou použity v reakci na včasné varování před útokem - dokonce i kdyby k útoku nedošlo.

Autoři vysvětlují, proč by byl náhodný začátek třetí světové války nebo celosvětového zničení pravděpodobnější ze strany Ruska, než USA:
Rusko nemá funkční vesmírný infračervený systém včasného varování, ale spoléhá v prvé řadě na pozemní radary včasného varování, které by detekovaly americký útok řízenými střelami. Vzhledem k tomu, že tyto radary nevidí přes horizont, Rusko má o polovinu méně času na včasné varování, než mají Spojené státy. (Spojené státy mají asi 30 minut, Rusko má 15 minut nebo ještě méně.)

Jinými slovy: zatímco Trump by měl asi 30 minut na zjištění, zda Putin zahájil první bleskový útok, Putin by měl méně než 15 minut na určení, zda Trump zahájil útok. Pokud by na konci tohoto časového úseku - a to na jakékoliv straně - nebyla jistota, že byl zahájen první bleskový raketový útok, pak by tato osoba byla povinna zahájit bleskový útok proti druhé straně, a to za předpokladu, že pokud to neudělá, povede to nejen k zamoření planety, nukleární zimě a celosvětovému vyhladovění, ale také k ponižující a skandální absenci odplaty proti tomuto pachateli, což by znamenalo ponížení ještě navrch k vyhlazení. Tudíž sdílení viny se skutečným pachatelem, ať už bude místo „sdílení“ zvolen jakýkoliv jiný termín po dobu existence oné pasivní strany, by pravděpodobně bylo nesnesitelnou hanbou a rychle by vyústilo v sebevraždu, pokud by ovšem přeživší krajané nepopravili tohoto vůdce země předtím, než by to učinil on sám.

Striktně osobní morálka a sebehodnocení vůdce národa nevyhnutelně patří v tomto druhu situací k faktorům, jiným než jsou skutečné globální důsledky, které určí, jak se člověk rozhodne. Avšak s tím, že na ruské straně je pro rozhodování čas pouze (nanejvýše) 15 minut a na americké straně 30 minut, existuje nyní nesčíslněkrát větší možnost, že jaderná válka ukončí život všech, kteří v současnosti existují, a kteří nezemřou dříve z přirozených příčin. Dokonce i ty nejhorší představy nebezpečí z globálního oteplování se ani v nejmenším nepřibližují tomuto druhu nebezpečí.

Současná otázka tedy zní: Jak se svět dostal do této mimořádně zlověstné situace? Spoluautoři opakovaně odkazují na tajnůstkářství na nejvyšších místech americké vlády jako na jeden z hlavních zdrojů, jako například: „...což bylo z velké části před širokou veřejností utajováno“, a „...američtí tvůrci politiky, kteří nejsou ve vládě (a pravděpodobně také ti, kteř
America’s Top Scientists Confirm: U.S. Goal Now Is to Conquer Russia vyšel 4. května 2017 na unz.com. Překlad v ceně 610 Kč Zvědavec.

í ve vládě jsou) zcela přehlédli...“. Tyto pasáže odkazují na běžný fenomén spiknutí, završující velkou trestnou činnost, jako je korporační kriminalita, kdy je jen velmi malý okruh osob, obyčejně asi půl tuctu či dokonce méně, informován o hlavním strategickém cíli operace a o hlavních taktických prostředcích, kterých je třeba k vykonání plánu.

V tomto konkrétním případě by to nezahrnovalo šéfa každého ministerského kabinetu, nic takového; v tomto případě je to zřejmé, neboť klíčové rozhodnutí uskutečnit „superfúzi“ na „všechny bojové hlavice, rozmístěné na amerických ponorkách s balistickými raketami“, učinil Obama, takže on je tou hlavní osobou, kterou můžeme vinit z této situace. Nicméně Trump, který zdědil tuto situaci od svého předchůdce, dosud nijak nenaznačil, že by chtěl zvrátit a eliminovat v současnosti platný, hlavní americký strategický cíl dobýt Rusko. Čím více času uplyne, aniž by Trump oznámil veřejnosti, že zdědil tuto morálně odpornou operaci od svého předchůdce, a že odstraňuje všechny superfúze, tím více na sebe přebírá vlastnictví Obamova plánu. Pro takovou situaci je typické, že vůdce, který zdědil takový plán, bude zavražděn, pokud jasně naznačí, že je jeho záměrem jej zvrátit nebo zrušit (klíčové zasvěcené osoby jsou obvykle posedlé „úspěchem“, a to zejména v pozdější fázi); takže kdyby se o to Trump pokoušel, téměř určitě by se tuto skutečnost snažil skrývat do té doby, než by byl zděděný plán účinně deaktivován a nebyl by nadále hrozbou.

Klíčovým bodem obratu, který vedl k současné krizi, bylo na americké straně postupné a rostoucí akceptování konceptu využívání jaderných zbraní k dobývání území, namísto jen za účelem odstrašování. Předchozí systém pro odstrašování byl nazýván „MAD“ (Mutually Assured Destruction, tj. „vzájemně zaručené zničení“, koncepce odstrašování za studené války, pozn. překl.). Myšlenka je postavena na tom, že kdyby měly proti sobě vést válku dvě jaderné supervelmoci, celý svět by byl zničen v tak katastrofickém měřítku, že by se z jakékoliv představy o „vítězi“ a „poraženém“ v tomto konfliktu stalo groteskní zkreslení reality: realitou by bylo vzájemné vyhlazení a zničená planeta.

Mezní událostí v procesu znovuvytvoření konceptu, že takovou válku „lze vyhrát“, bylo publikování dvou článků v roce 2006 ve dvou nejprestižnějších časopisech o mezinárodních vztazích - „Foreign Affairs“ (Zahraniční záležitosti) a „International Security“ (Mezinárodní bezpečnost) - které formálně představily koncept „jaderného prvenství“ neboli (údajnou) vhodnost pro americký plán dobýt Rusko pomocí jaderného arzenálu. Dokud nebyly články publikovány (oba společně napsali dva stejní autoři), byla jakákoli taková myšlenka považována za šílenou, ale od doby, kdy oba články vyšly, se stala běžně přijímanou. Jak je vysvětleno v odkazu, uvedeném výše, zdroj dokonce ještě před Georgem W. Bushem se vrací až do 24. února 1990, kdy jeho otec, tehdy prezident USA, tajně zahájil operaci k podmanění si Ruska, a v tomto článku jsou odkazy na konečné zdrojové dokumenty o původu této cesty, vedoucí k ukončení světa jadernou válkou. Takže se nyní dostáváme k původním příčinám plynulého vývoje, počínaje 24. 2. 1990, vedoucího k cíli dobýt Rusko Spojenými státy (s pomocí spojenců), na což se nyní mohou zaměřit historici. Teprve nyní se tato „novinka“ dostává na veřejnost, ačkoli již uplynulo 27 let od doby, kdy ono osudné rozhodnutí učinil George Herbert Walker Bush, a americké daňové poplatníky to již stálo miliardy dolarů - přitom nejde o dobrý záměr a výsledkem může být ten nejhorší definitivní konec.

Tento článek je bezplatně předáván všem zpravodajským médiím ke zveřejnění v naději, že se k němu současný americký prezident veřejně vyjádří, i kdyby jej měl zesměšnit, aby se vyhnul tomu, že na něj bude spáchán atentát za to, že na článek vůbec poukazuje. Toto je extrémně nebezpečné období v dějinách a Donald Trump nyní sedí na velmi horkém křesle, což musí každý inteligentní a přesně informovaný člověk rozpoznat. Pokud kdy svět potřeboval odvážného čelního představitele, nyní je ten správný čas; protože bez něj bychom mohli všichni brzy skončit v pekle. Vyhnout se tomu - 27 let poté, co americká vláda zahájila tuto cestu - by bylo nesmírně obtížné, ale ne zcela nemožné. V současnosti se nacházíme v tomto bodě; a od počátku převratu na Ukrajině v roce 2014 je důsledkem prudký nárůst koupě bunkrů, „odolných jaderným zbraním“.

Toto extrémní nebezpečí představuje novou globální realitu. Pokud eliminace hrozby nepřijde z amerického Bílého domu, nastane vyvrcholení hrozby – bez ohledu na to, která strana udeří dříve. Rozhodnutí - buď napadnout Rusko, nebo jinak zrušit a zavrhnout více jak desetiletou přípravu ze strany USA - může učinit pouze americký prezident. Pokud v této záležitosti mlčí, může se Putin i nadále opodstatněně domnívat, že bude muset být první, kdo udeří. Nedostal se do této pozice sám od sebe, ale dostal ho tam americký režim. Doufejme, že Amerika nyní od této hrozby odstoupí.

- - -

America’s Top Scientists Confirm: U.S. Goal Now Is to Conquer Russia vyšel 4. května 2017 na unz.com. Překlad v ceně 610 Kč Zvědavec.

35 komentářů :

 1. Myslí amerika na něco jiného než koho okrást, vybombardovat, kroutit rukama. Určitě jak Rusové hodí nějakou bomdu na pentagon tak se uleví celému světu a těm pitomím amíkům určitě také.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. USSA jako páchnoucí lejno!Jinou hodnotu nemá!

   Vymazat
 2. Myslím, že títo vojnoví extrémisti sa už rozhodli. Zastaviť ich nie je v ľudských silách. No Bohu je všetko možné.

  OdpovědětVymazat
 3. Socioinzenyrum do Kanady, vcetne celeho tymu A&E, Disc. networks, atd., bych vzkazal snad jedine. Vite prd, co maji za soucasti druzice na geostacionarni draze, neno na nizkych drahach, vcetne systemu Glonass.

  Americane se pouze radi chlubi, Rusko to svemu egu nepotrebuje.

  OdpovědětVymazat
 4. Nekde jsem cetl , ze Rusko ma plan na dobyti Ameriky , pripravenou Ruskymi generaly potom si vzit zpet Aljasku na kterou si Rusove brousi zuby dlouhou dobu.

  Porad prehravaji stejnou valku a jak prichazeji nove zbrane tak je daji do pocitacu a prehravaji a vytvareji nove strategie , pak delaji manevry , jak by to fungovalo v praxi a prehravaji vse opet a opet do nejmensich detailu.

  Pak zabrat Kanadu a controlovat Naftova loziska v polarnich oblastech (vojensky).

  A tak to prehravaji dokola a dokola , co jineho je to jejich povolani , 8 mi hodinova prace , a chteji byt povyseni a mit vice moci. To ovsem dela kazda slusna Armada na svete, kdyz neni nepritel TAK SE MUSI VYTVORIT.

  Pak prijde STAR WAR proti planete XYZ obyvatelum , proc ??? lidi nesmeji mit mir!!! Byli by lini a delali by problem. Jejich mozky nesmi myslet o sobe ale bat se a vytvaret kupiny bojicich se lidi KTERI POTRBUJI OCHRANU(vladce).

  Prectete si Orwela 1985. Otazka je , jestli lidstvo muze zit bez valek??? a prezit jako lidstvo.
  Ja si to nemyslim. Ja jsem BroukPytlik lezici v Brlohu a jim korinky a zapijim je ruzovyn vinem ze sipku. Uz jsem se chtel prestehovat do JAR a muj OTROK HONOLULU nekde se flaka po svete asi je JAR jak ja doufam a buduje mi doupe, s televise a saunou!!

  BroukPytlik

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 0:27 - To Já jsem moudrý Brouk Pytlík. Všude jsem byl, všechno viděl, všechno vím, všechno vykecám. Umím na všechno odpovědět, např. jak dlouho trvala 30-léta válka.
   A Ty, falešní BroukPytlík a prorok přestaň už své tupožvásty, sráčkoprdy a žbrndokecy! Také nenasávej ružové vino ze šípku, pak jen blbneš! To nevíš, adolescente, že mladým je zakázáno chlastat?!
   A neponocuj - ráno vstaneš do školy opět nevyspalý!
   To vše říkám Já moudrý Brouk Pytlík - ochránce kamene mudrců

   Vymazat
 5. To musí být i našim cílem, pokud chceme jako Evropané přežít! Když dobrovolníci 22. června 1941 překračovali sovětské hranice, byli ještě většinou horoucími nacionalisty. Jakkoli si na sebe zvykli, zde mezi nimi existovaly dělící zákopy, jež nebylo tak snadné překonat. Neboť Nizozemci byli přesvědčenými nizozemskými vlastenci, jako Dáni dánskými a Norové norskými. Také Němci se ve svém národním cítění nenechali předstihnout. Tu a tam z toho vyplynuly rozepře a konflikty. Jen v nepřátelství vůči bolševismu se shodli všichni. Když ale dobrovolníci na Ukrajině a na Kavkazu – tedy ve velké části evropského Ruska – vlastníma očima spatřili celou nuznost života lidí, jejich sociální primitivitu a niternou nesvobodu, když sami zažili, že rolníci bojácně skrývali poslední zbytky své dřívější kultury a náboženství v nejtemnějším rohu chalupy, tehdy je všechny společně zachvátila vděčnost, že jejich vlastní krajané tohoto osudu doposud zůstali ušetřeni. Všechny problémy, jež zaměstnávaly jejich národy ve vlasti a je samé tížily, se jim oproti tomu zdály nepatrné. V hlubokém Rusku najednou dobrovolník pochopil, že Nizozemci, Dánové, Norové a Němci tu bojují za svoji společnou vlast. V kamarádovi vedle sebe poznal člověka stejného životního stylu a stejného historického původu a tváří v tvář obrovským masám protivníka pochopil naléhavou nutnost společné fronty. Tváří v tvář monotónnosti nesmírných žlutých kukuřičných polí na Ukrajině, dálných stepí na Donu i v kubáňské oblasti, lysých šedivých hor Kavkazu, nad nimiž na něj shlížely tmavé masivy Elbrusu a Kasbeku, prožíval dobrovolník s velkou intenzitou mnohotvárnost a kvetoucí tvůrčí život svého vlastního rodného světa, velkolepost své kultury a pospolitost všech evropských tvořivých lidí jako nové zjevení. V ruské krajině a její otupělé lidské mase naopak rozpoznal význam svých rodných zemí pro historii evropského lidstva. Co člověk v Evropě za jeden a půl staletí rozluky zapomněl, to se v něm jako velký prožitek války opět probudilo. Uprostřed bratrovražedného boje evropských národů se na frontě proti Evropě nepřátelskému, svoji vlastní národní kulturu nenávidějícímu a svobodu likvidujícímu bolševismu, zrodila evropská osudová myšlenka, duchovně pojatá a uskutečňovaná v boji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jsi uplny idiot. (TECKA kretene), byl jsi tam?? Videl jsi to na vlastni oci ci to jsou kecy z CT.

   BroukPytlik

   Vymazat
  2. Dobrej ftip po ránu:D. Fašouský deviantní báboly vždycky pobaví.
   Fašounský zrůdy je třeby nekompromisně likvidovat. To platilo, platí a platit bude.

   Vymazat
  3. Nechápu, jak může mít někdo takhle v hlavě nasráno?

   Vymazat
  4. Z čeho máte strach pankharti rudý zdegenerovaný komoušský? Stejně jednou musíte chcípnout, pakáži zkurvenecká! Nebo snad chcete žít na věky? Jak se ptal svých vojáků Velkej Fric? Vás je třeba likvodovat! A to kažej en! Pálit vás ve vašich norách plamenomety a házet vám na makovice Agent orange a napalm po tunách! Bez slitování, v zájmu nezdegenerování! Neb jen rasy brutální vůle píší historii, ty ostatní z ní odchází ...

   Vymazat
  5. 9:01
   Sám to máš za pár a chceš někoho likvidovat ty vylitej pohrobku udavače Havla????!!!!
   Ty a podobný ussacký hovna jste dobrý tak na krmivo pro prasata,zmetku podělanej!!!!!:-)))

   Vymazat
  6. 9:11 Hele ty zdegenerovaná komunistická mršino, která bez slov "Havel" či "ussácký" nedáš dokupy kloudnou větu, krapet se prober, než tě probere železná tyč do makovice! To pak se budou všichni rudý debilové z širýho okolí sbíhat, jak ta dutá rudošská tykev bude dunět prázdnotou, v domnění že pan Trump jim už konečně svrh na ty vaše mongoloidní kedlubny Agent Orange a byl vyhlášen chemický poplach:))))

   Vymazat
  7. Nicméně, kdybys hovado dal vygooglit ten text nad kterým tu vás pár zkurvenejch komoušů zuřivě sliní, zjistil bys, že je to osobní vyznání pana Leona Degrella, který tam v Rusakostánu bojoval za to, aby naši lidé nebyli jednou převálcováni hnědejma vozemhlavoubouchama! Hovade debilní ... proto vás vy rasozrádný exkrementi musíme vyhubit! Spálit beze zbytku jako nepotřebej a škodlivej sajrajt!

   Vymazat
  8. Program je snad jasný! - http://www.white-media.info/reconquista.html

   Vymazat
  9. Brouku pytlíku,dám Vám jednu radu a řiďte
   se jí,než Vám to začne dělat někdo jiný.
   Vylezte z brlohu(pytlíci ho nemají),pak
   si dejte pořádných pár facek a nešetřete
   se,děláte to pro sebe.Potom běžte za roh
   a začněte používat mozek.Pokud to nevíte,
   je to taková hmota,uschovaná v lebce a
   až ji začnete používat,uvidíte,co jste
   za tvora.
   Petr Majevský

   Vymazat
  10. Petre Majevsky,myslel jsem si ze jsi inteligentnejsi. Nevim covis o vojenske politce, ale veskere vetsi armady po svete i Nato , neustale prehravaji na pocitaci veskere mozne strategie. tereny a zbrane 24 hodin denne . Neb oponenti na druhe strane neustale a velice rychle zarazuji nove zbrane , techniky a strategie zakone a nezakone . A jestli jedna strana za spi ,pak bude platit draze v lidskych zivotech. A tak vsichni planuji na papire !!! jak znicit kazdeho!! Rusko Ameriku , Amerika Rusko , Cina kazdeho na Zemi!!, Amerika a Rusko Cinu a naopak . a Dokolo.

   Petre zatres svou hlavou ,kdyz udela zvuk jako kdyz udela tlumeny zvuk , jako orech ve slupce v hlinenem hrnku ,nenito orech , ale tvuj SLEPICI MOZECEK!!!!

   S Uctou BroukPytlik

   Vymazat
  11. 1:46 - Hele, Ty falešní BroukPytlík a prorok, přestaň už své tupožvásty, sráčkoprdy a žbrndokecy! Také nenasávej alkohol, pak jen blbneš! To nevíš, mladej, že puberťákům je zakázáno chlastat?! A do Majevského se nenavažuj! Je to ctihodný a zkušený člověk dobra!
   A neponocuj - ráno vstaneš do školy opět nevyspalý! Pak stojíš za prdlajs a dostaneš zaracha od tatina!
   To vše říkám Já, moudrý Brouk Pytlík - ochránce kamene mudrců

   Vymazat
  12. Jsi Blb nestojici za muj cas , vymysli si neco co ma myslenku!!! , ty tvoje vychlastane kecy Horni Dolni mne nezajimaji.
   Honolulu byl slaby ale ty jsi idiot!!
   BroukPytlik

   Vymazat
 6. Přátelé, chtěl bych říct jednu věc. Ať mají USA či Rusko arzenály jaké chtějí, všechny velké války začínaly na našem území!
  Třicetiletá válka defenestrací kolaborantů v roce 1618.
  První světová atentátem na rakouského fořta s českými latifundiemi Ferdinanda a jeho češkou manželku Chotkovou.
  Druhá světová začala zabráním českého území, takzvaných "Sudet".
  Většinou to tedy bylo proto, že se nějaký rakouský, nebo německý pičus sral do Čechů natolik, že to vzali do teplech.
  Takže pokud má něco vypuknout, bez nás se to neobejde.
  Jestliže tedy lokální kolaboranti jako Stropnický, Bělobrádek a spol. budou nadále stupňovat své úsilí, může to mít nepředvídatelné následky!

  OdpovědětVymazat
 7. do studuje dějiny hudby, literatury, chemie, matematiky, vynálezů, nebo fyziky, tomu nemůže uniknout úžasu z množství německých jmen na seznamu. Němci tvrdě pracují, jsou produktivní, energičtí, stateční bojovníci a nade vše, velmi tvořiví. Němci celá staletí nepředstavovali pouze to nejlepší z celé naší rasy, ale byli v každém ohledu klíčovým elementem veškerého lidského rozvoje. Proč potom Německo, mohli byste se zeptat, mělo zpoždění za Francií, Španělskem a Anglií v získávání kolonií a založení svého impéria? Odpověď leží v jeho Achillově patě. Žádný národ nemůže přežít pokud je vnitřně rozdělen. A žádný jiný národ netrpěl tolika rozkoly a vnitřními spory jako právě Němci. Od dob Římanů, přes vládu Karla Velikého a po další staletí bylo Německo rozdělené na malé knížectví a království. Snad od dob pádu Babylonu nebyl nikdo tak napaden židovskými parazity jako malá knížectví v Německu. V nich se Žid opevnil a jejich vládcům - půjčujíce jim peníze - zkazil morálku a podnítil války mezi nimi. V 15. století se stále více projevovalo, že Německo se stává novou mocí v srdci Evropy a pokud ho nechají tak díky svým lidem, řemeslu a technologii jako byl např. knihtisk, brzy ovládne Evropu. Pokud existuje něco co Židé nechtějí a nemíní tolerovat, je to fakt, že by se bílí lidé jako Němci sjednotili a ovládali světovou politiku. Asi v této době začali Židé propagovat to co je v pozdější historii známé jako "Velká Schizma" jehož 500. výročí si v letošním roce připomeneme! Židé zorganizovali protestantskou reformaci a s ní i bratrovraždy neslýchaných rozměrů. Židé kteří křesťanství vytvořili, a pak ho 1500 let skrze hierarchii římskokatolické církve ovládali, církev zkazili do takové míry, až byl průměrný "Věřící" zcela znechucený výstřelky církevních prelátů a připravený povstat. Pak Židé vždy přivedli loutku, pokaždé jinou, která měla vést povstání proti církvi, která se tak měla již podruhé rozpadnout, tentokrát od Německa a Švédska přes Francii po Anglii. Po asi století tlení tyto nepokoje propukly do ohnivé bitvy Němců proti Němcům. Dnes to nazýváme třicetiletou válkou v letech 1618 až 1648. Po skončení tento tragický rozkol zanechal Německo rozpadlé a krvácející, 5/6 majetku bylo zničeného a 1/3 obyvatel zabita. Když toto vraždění nakonec ukončil vestfálský mír, jehož znění nenapsali Němci, ale okolní vnější síly, které nechtěly vidět sjednocené Německo, zůstalo rozdělené na 300 knížectví, tedy mnohem více než tomu bylo před válkou. Tato krvavá a odporná zkušenost sebedestrukce vrátila Němce možná až 300 let zpět co se týče vývoje jejich státnosti a stála je světové vůdcovství. Taková byla situace v Německu až do příchodu Bismarcka, který německé státy sjednotil ale rozpoutal válku proti Němcům v Rakousku, které v bitvě u Hradce Králové v roce 1866 porazil. Tato bitva a vítězná válka proti Francii v roce 1870 sjednotila německé státy pod vedením Pruska, a Bismarck korunoval krále Wilhelma I. za hlavu německé říše. Německo bylo opět na cestě ke sjednocení a světovému vedení i když bez Němců z Rakouska. Navzdory času který Německo ztratilo zatímco jiné velké evropské národy získávaly kolonie, bylo Německo najednou světovou mocí s níž bylo třeba počítat a neúprosně se stávalo nejsilnějším národem Evropy i její vládcem. Navzdory nesmírné cti připisované Bismarkovi za sjednocení Německa nikdy veřejně nenavrhl řešení židovského problému, a tak židovská moc i vliv zůstali v Německu nekontrolovanými, bez dohledu. No i tak se síla a produktivita Němců stala zřejmou, a pokud je něco co Židé nechtějí, tak je to skutečnost aby se kvalita vrozená německé krvi ujali vůdcovství nad naší rasou. Proto to byli opět Židé, kdo vyvolal v Evropě první světovou válku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Němci jsou zdegenerovaný frickové, toužící pouze po tom někoho vraždit, vyhlazovat a zotročovat.

   Vymazat
  2. poturčenec horší turka.

   Vymazat
 8. I kdyby jse to usa povedlo Ruské ponorky jim odvetný úder doručí. Nebude žádných vítězů.

  OdpovědětVymazat
 9. Ivane, gratuluju. Masivní nasazení trolů ukazuje, že jsi vytvořil nejlepší nezávislé noviny.

  OdpovědětVymazat
 10. 9:03: To je Mein Kamp? Ty vědátore ty jsi zajimavý případ pro takové omezené lidi jako jsem já, těžko pochopitelný. Nikdy jsem nemohl pochopit, jak vzdělaný člověk mohl zastávat názory Adolfa Hitlera. Ty jsi opět takový exemplář jako v době Adolfa Hitlera. Vážení, myslím si, že co liší komunismus /jaký by on nebyl a já si myslím, že ten stalinský určitě dobrým systémem nebyl/ a kapitalismus je to, že těch 60 milionů mrtvých vděčíme kapitalismu, nikoliv komunismu. Poznámka na okraj: Churchill si zvolil za spojence Stalina jen z toho důvodu, že se domníval, že Stalin je slabší než Hitler. Proč jsem napsal poslední dvě věty, které jaksi nezapadají do úvodních části mého komentáře. Je to z toho důvodu, že autor 9:03 a 7:27, což je jedna osoba, je příkladem tzv nekrofilní charakterové orientace o které pojednává Erich Fromm /mimochodem - to byl Žid, příslušník národa, který tak nenávidíš, který na svém kontu má 30 procent Nobelových cen, já nejsem Žid/ ve svých knížkách. Extrémním nekrofilem byl Adolf Hitler. Již jsem se několikrát o tom zmíňoval ve svých komentářích. Doporučuji opět - přečíst si např. Utěk od svobody, autor Erich Fromm. Autor těchto obou komentářů je příkladem charakterové orientace, která byla vůdčí právě ve fašistickém Německu a díky které Evropa přišla o 60 milionů životů. Lidský život je řízen dvěma silami - biofilií to je láska k životu a nekrofilii to je láska k smrti. V každém z nás je směs obou těchto tendencí, běda ale jedinci a společnosti, kde zvítězí nekrofilie. Nekrofilie se objevuje v jedinci, který v zápase o uskutečnění vlastního "já" neuspěl. Píši to zde s čistým svědomím - myslím si, že autor má tak vysoké mínění o svých schopnostech, že moje sdělení samozřejmě bude pokládat za pouhý blábol. Další otázka se nabízí: byl skutečně ten komunismus, který jsme zažili tak hnusný. Bylo by zcela vyloučeno, aby někdo hlásal něco takového jak tento jedinec za bývalého režimu, kterému se paradoxně říkalo "totáč". Nyní však je to povoleno.
  Autore 9:03 - ty jsi zlý člověk, ty jsi zrůda, která patří na psychiatrické oddělení k léčení. Ty jsi určitě i autorem i toho komentáře 7:27. Pohrdáš lidským životem, na prvním místě kladeš lidí "schopné". Co ti řikají třeba filmy z období 2. světové války - asi nic. Pokud opravdu nic, pak lituji především tvé rodiče a tvé blízké okolí. Pokud je ti 20-30 let, tvému okolí ještě ukážeš, co jsi zač, stejně jako ...Adolf Hitler.

  OdpovědětVymazat
 11. Člověk až žasne kam to všechno spěje. A ta diskuse?
  Lidi, pro boha, vzpamatujte se. Přečtěte si co píšete! Když toto píší normální lidé, jak můžeme očekávat něco jiného od zlotřilých,bezcharakterních politiků? Copak opravdu chcete válku, vyhlazování se mezi sebou? Proč? Copak nemáme všichni dost v porovnání s předky, kteří se ani nenajedli? To jsme opravdu tak tupí a nepoučitelní, že chceme zničit vše vybudované a celou naší planetu abychom si dokázali jací jsme borci a jak to těm druhým ukážem? To si opravdu myslíte stejně jako tupí politici a finanční ologarchie, že se to jako bude dát přežít? A co potom? K čemu jim pak budou peníze? Co si za ně koupí a kde? To jako přesídlíte na jinou Zemi na koštěti? Co pak ukážete těm mrtvím? Těm už to bude jedno a živí jim budou závidět. To opravdu musí dojít vždy k masakrům, aby na nějakou dobu lidé zmoudřeli a znovu pak zblbnou pro stupidní hesla a náboženství? Což už toho vraždění a vyhlazování v historii nebylo dost? A proč když je před náma nekonečný vesmír s nekonečnými zdroji, planetami a prostorem? Když nebudeme blbí, tak můžeme teraformovat Mars a další už známé exoplanety a jít dál do vesmíru a využívat jeho nekonečné zdroje. To dává smysl a potřebnost každého člověka, účelnost každého dolaru, eura, koruny, rublu. Každé tuně titanu, hliníků, zlata, stříbra. Na co stále mrháme zdroji naší planety a místo pokroku a našeho rozvoje a rozšíření do vesmíru se věčně mydlíme mezi sebou pro něčí ego a malost jako tlupa šinpanzů. Na osidlování vesmíru nám ani společné zdroje nebudou stačit a všichni lidé by na tom měli uplatnění a ještě by nás bylo málo a potřebovali bychom umělou inteligenci v celém rozsahu činností. Místo toho bilióny dolarů vyhozených v Iráku, Afghanistánu, Sýrii, Jemenu, Ukrajině atd. a výsledek jen chaos, rozvrat a úpadek. To nedává smysl!!! A to prý jsme člověci moudří. Asi chyba názvu!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 13:44: Plný souhlas s tím co jste napsal. Žel bohu - my dva si myslíme zcela něco jiného, než ti politici - pomocná elita, která plní příkazy diskretní elity, to jest takových lidí jako Rotschild, Rockefeller a další členové této tlupy. Jsem autorem příspěvku 13:15. Příspěvek jsem napsal, protože nechápu, jak přes tu vší informační záplavu - filmy, knihy, internet, člověk může hájit Adolfa Hitlera. Idea, že svět má patřít "schopným" je přelud, který pramení z lidské neinformovanosti. Má to co dělat s lidským egoismem - vždy "schopní" jsou příslušníci klanu, kde žiji. Člověk nemůže říci, že je vyvolený /to mimochodem v Bibli Židé řikají také, proto také Bible není žádné boží zjevení, ale lidský výtvor a podle toho je třeba se dívat i na ten výrok, že Židé jsou vyvolení/, že je tedy nejlepší. Pokud tak učiní, obvykle skončí na psychatrickém oddělení. Když ale řekne "můj národ je nejlepší", potom říká něco naprosto normálního, ba něco žádoucího, za co od klanu získá potlesk. Také eugenika, která by byla prováděna tak, že by sperma kvalitních mužů - významných sportovců, vědců, umělců - bylo použito na in vitro oplodnění matek, které patřičně zaplatí /opět ta zcestnost té myšlenky navíc - za peníze/, povede pravděpodobně k důsledkům, které si tupci, kteří si nedokážou představit ani jak vypadá DNA, vůbec netuší. Raději to střihnu tu debatu. Nacistická myšlenka o vyvolenosti nějaké rasy - je zcela nevědecká, chorá. Asi ti nacisté vůbec netušili, že světu budou vládnout dříve /při vpádu do jejich země Britů a dalších supermanů/ Čiňané, považování za méněcenné.
   Ještě jedna poznámka ad 9:O3: Pokud to tak skutečně bylo, že Židé převzali v Německu všechna prestižní místa - myslím, že soudnictví patřilo Židům ze 75 procent /kdesi jsem to slyšel/ a podobně tomu bylo v případě např. medicíny, potom pokud se tak stalo bez protěžování, mělo to být Němci přijato. Bohužel svá místa pod sluncem se snažila vydobýt nižší střední třída, ta vrstva, která nejvíce utrpěla na přechodu z feudalismu do kapitalismu. Tato nižší střední třída, ze které pocházel i Adolf Hitler se snažila vydobýt místo pod sluncem dosti svérazným způsobem - postarala se o fašismus. Vybavte si lidi, kteří stali v čele fašistického Německa - A. Hitler, Bormann, Himmler, Heydrich, Goring, Hess a další - zdá se ti, že to byli koryfejové německé společnosti? Hitler - nevydařený malíř, Heydrich vyhozen z námořnictví, Himmler chovatel slepic, Goring - letecké eso první světové války, který se po válce neuměl uchytit, atd. A tato sebranka poslala tupé německé stádo na ruské pláně, prý zachraňovat Evropu. Člověče vzpamatuj se a začni se skutečně vzdělávat, neboli hledat pravdu, dokud máš ještě v životě čas. Když si však skutečně myslíš, že ti dobrovolníci, kteří stříleli ruské civilisty za trest, protože partizáni zabili jakého německého vojáka v poměru 100 civilistů za jednoho Němce /tak jsem to slyšel nedávno a nechce se mi tomu věřit, ve zbytku Evropy myslím platil poměr 10:1/ stříleli přitom i malé děti - pokud tomu říkaš zachraňování před bolševismem /tak to je samozřejmě vyhovující cena - asi něco podobného jak Madame Albright o těch 200 tisicích mrtvých irackých dětech/, když máš takový názor, potom škoda na tebe času.

   Vymazat
  2. Velmi dobře napsáno..souhlas

   Vymazat
 12. Článek je kokotina.
  Čas na reakci je úplně mimo.
  Infravesmírný systém jsou jen peníze, má nulovou obrannou hodnotu.
  I kdyby USA začaly válku, nemají prostředky ani na zničení Ruska prvním úderem ani na obranu proti úderu odvetnému. Rusové mají na obrovské ploše své země dost mobilních nosičů, které prostě nejdou detekovat a zničit. USA se naproti tomu musí mít většinu mobilního arzenálu mimo své území, protože hustota osídlení a omezená velikost jejich území je nutí se na to spoléhat. Nehledě na to, že jaderná zima zasáhne celý svět i kdyby začala kterákoli strana a provedla jen jeden "vítězný" útok.

  OdpovědětVymazat
 13. 19:36: souhlasím. Bismarck o Rusku: Rusko není nikdy tak silné a také slabé jak se zdá.

  OdpovědětVymazat
 14. Kdyby to bylo tak jednoduché spojené státy ba neváhaly ani vteřinu.Reklama na válku a dodávání si odvahy před světem a to je vše.Ono je to však všechno úplně jinak.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 20:43 - Spojené státy jsou největší říše zla, zločinecké váleční štváči, mezinárodní teroristé a lháři v dějinách lidstva. Vyzbrojená vláda Spojených států činí násilí a je nejzločinnější institucí, která kdy vládla na Zemi. Spojených států stvořily terorismus požírající svět. Vypěstovaly většinu ze všech těch band, které dnes terorizují planetu. A jak se ukázalo, vše jen v zájmu Spojených států.

   Vymazat
 15. Ještě k 19:36, tedy mírna oprava, toho co jste napsal - nesouhlasím ale s Vaši první větou, nemyslím si, že to zrovna je hloupý článek.

  OdpovědětVymazat
 16. Rusko neni co bylo a Amici nikdy nepocitili na svém územi válku jako Rusové,ale při napadení Ruska by ji pocitili okamžitě a ještě ve spojeni s Čínou a sev.Koreou popřipadě Iránem by moc šanci neměli a všeobecně by bylo půl země zničené

  OdpovědětVymazat