Reklama

pátek 23. června 2017

Prezident jako tribun lidu


Zdeněk Jemelík
23.6.2017 JemelikZdenek
Dne 22.června 2017 proběhl v Poslanecké sněmovně odborný seminář k problematice milosti prezidenta republiky. Zorganizovala jej a jeho průběh moderovala místopředsedkyně Ústavně právního výboru prof. Helena Válková, bývalá ministryně spravedlnosti, která takto zřejmě reagovala na rozvíření zájmu o tuto část pravomoci prezidenta republiky, vyvolané udělením milosti Jiřímu Kajínkovi.


Projevy pronesli řečníci zvučných jmen, představitelé justice i akademické obce: Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu, čerstvě jmenovaný prof. Jan Kysela, vedoucí katedry politologie a sociologie Právnické fakulty KU, prof. Aleš Gerloch, vedoucí katedry ústavního práva PF KU, prof. Vladimír Sládeček, předseda senátu Ústavního soudu, Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu, František Púry, předseda Trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR, Petr Jäger, náměstek ministra spravedlnosti a Lenka Marečková, hlavní inspektorka ochrany lidských práv Ministerstva obrany ČR.

Pavel Rychetský zasadil téma do rámce úcty k ústavě a varoval před lehkomyslným přístupem k choutkám ji měnit. Přednášející jako celek probrali problematiku pravomoci prezidenta udělovat milost ze všech možných stran a úhlů a také z historického hlediska. Neshodli se vůbec na ničem: někdo by milost zachoval v současné podobě, někdo by prezidenta omezil kontrasignací předsedou vlády nebo pověřeným členem vlády, jiný by ji zrušil, protože do právního řádu demokratického státu jako monarchický přežitek nepatří. Víceméně se shodovali v tom, že pokud zůstane právo milosti zachováno v jakékoli podobě, pak má opodstatnění pouze pro řešení obtížných životních situací z humanitárních důvodů. V žádném případě by se cestou milosti neměly napravovat justiční přehmaty, neboť trestní řád nabízí tak širokou škálu opravných prostředků, že to není třeba.

Je zřejmé, že přednášející si buď vůbec nepřipouštějí, že justice občas pošle za mříže nevinného člověka či uštědří nepřiměřeně přísný trest, nebo si toho sice jsou vědomi, ale v jejich bohorovnosti jim to nijak nevadí: když se kácí les, létají třísky. Přiznávají justici právo dopouštět se justičních přehmatů a zločinů, a to zcela beztrestně. Proti jejich postoji stojí „šalamounský“ názor, že výskyt jediného nevinného člověka v našich věznicích je ostudou pro stát, jehož hodnotu jako místa pro život lidí výrazně snižuje.

Z řady vznešených řečníků v tomto ohledu vybočovala pouze Lenka Marečková, bývalá disidentka, která po dobu pěti let spravovala agendu milostí v kanceláři prezidenta Václava Havla a ví přesně, jak to je s bezchybností soudních rozhodnutí. Ostatně pochybnost o spolehlivosti standardních opravných prostředků vyslovila i sama moderátorka Helena Válková, do jejíž poslanecké kanceláře přicházejí různé stížnosti na nepřístojnosti justice.

Přednášející se okrajově dotkli i tématu amnestie prezidenta republiky. V podstatě jim tento nástroj nevadil, pouze profesoru Gerlochovi by se líbilo vyhlašování amnestie zákonem, čili přenesení pravomoci na Parlament.

Kdo má zájem dovědět se přesně, co kdo z přednášejících říkal, nechť si přečte článek Ireny Válové na lobbistickém serveru Česká justice. V podstatě vše, co jsme slyšeli, již bylo opakovaně řečeno jinde a jindy. Výjimkou je kacířský názor spolku Šalamoun, Českou justicí samozřejmě nepodchycený, který zazněl až v diskusi: „nejen, že by měla zůstat zachována pravomoc prezidenta republiky udělovat milost, ale navíc by jeho pravomoc měla být rozšířena o právo podat stížnost pro porušení zákona nebo přímo nařídit revizi sporného trestního řízení jiným než původním soudem. Východiskem názoru je nezpochybnitelné zjištění, že standardní nástroje trestního řízení občas selžou a dojde pak k uvěznění nevinného nebo nepřiměřeně přísnému potrestání obžalovaného. Stát by měl mít pro takové případy pojistný ventil a kromě milosti prezidenta zde jiný není. Jde ale o problematický nástroj, protože prezident republiky není vybaven na důkladné zkoumání trestních spisů ani na provedení revize procesu, takže při vyhodnocování žádostí o milost nutně tápe. V případě navrženého rozšíření pravomoci by prezident dal průchod svým pochybnostem jejich přenesením na Nejvyšší soud ČR, který by zařídil jejich objektivizaci. Tyto úvahy jsou v souladu i s názorem, že přímo zvolený prezident by měl mít širší pravomoci než jeho nepřímo zvolený předchůdce. Povahou svého mandátu je blízký institutu tribuna lidu a měl by být pro občany garantem korektního výkonu spravedlnosti.

Nicméně moderátorka komentovala „šalamounské“ kacířství ironickou poznámkou, že trestní právníci by nebyli potěšeni rozšířením orgánů trestního řízení o prezidenta republiky. Obavy z uskutečnění těchto myšlenek jsou ale liché, protože to je jako v písni „my Prahu nedáme, radši ji zbouráme“: političtí pidižvíci nikdy nedovolí rozšíření pravomoci prezidenta republiky, i kdyby to státu prospělo, a když už, tak v případě Miloše Zemana ani náhodou.

Do diskuse se jako první přihlásil předseda spolku Šalamoun John Bok a později vystoupili také dva další členové spolku. Jako druhý v diskusi vystoupil Václav Pelikán, ředitel odboru legislativy a práva Kanceláře prezidenta, který popsal současný systém vyřizování žádostí o milost prezidenta republiky včetně fungování ministerstva spravedlnosti jako filtru a uvedl číselné údaje o počtech udělených milostí jednotlivými polistopadovými prezidenty. Z nich je zřejmé, že nejvstřícnější byl Václav Havel s 1948 milostmi, zdrženlivější Václav Klaus s 430 případy a náš současný prezident je svrchovaný skrblík s pouhými osmi milostmi, z nichž jen pět prošlo úspěšně filtrem ministerstva spravedlnosti, tři byly uděleny mimo systém. Obraz doplnil náměstek Petr Jäger informací, že od počátku r. 2013 ministerstvo obdrželo přibližně 2.700 žádostí o milost, z nichž 11 postoupilo s doporučením panu prezidentovi, který ale vyhověl pouze v pěti případech. Jako poslední vystoupil v diskusi Roman Drahný, trestní soudce Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky Pardubice, který vyslovil víru ve spolehlivost nástrojů trestního řízení a navrhl, aby milost prezidenta republiky kontrasignoval předseda Nejvyššího soudu ČR.

V každém případě na semináři zazněla spousta názorů a informací, které si zaslouží zamyšlení, i když nejsou nové. Nicméně celé to akademické intelektuální úsilí vyznívá jako samoúčelné vzhledem k tomu, že současný prezident se nehodlá agendou milostí příliš zabývat. Z výjimky, učiněné ve prospěch Jiřího Kajínka nelze vyvozovat, že Miloš Zeman přestane myslet na sliby, dané voličům. Ani mu to nelze zazlívat, byť leckdo z nás by změnu v jeho základním postoji uvítal. Z pohotového zpravodajství ČT navíc víme, že konání semináře sice zaznamenal, ale vyjádřil se k němu s nevolí, řka, že by si Poslanecká sněmovna měla dělat starosti s jinými věcmi. Netušil ovšem, že šlo o odborný seminář, takže poslanci se na něj nehrnuli.

24 komentářů :

 1. Já bych se přiklonil k návrhu spolku šalamoun, který se týká rozšíření pravomoci prezidenta, pokud jde o pokus o obnovu soudního řízení. Zásadně jsem proti jakýmkoliv kontrasignacím kohokoliv.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlas. K 16:00 - ono jde o to, že ti študované hlavy - což není totéž co hlavy inteligentní - vnímají milost z jiných než humánních důvodů v případě jakkoliv oprávněných pochybností o fungování justice v tom kterém případě osobně. Po prostu řečeno jako kritiku jejich odfláklé práce. Když prezident v případě Kájínka vyjádřil pochybnost o objektivním vyšetřování etc. etc. až ke konečnému verdiktu, vnímali to jako: Někdo ten váš šlenrián musel napravit. A že si naše justice po vzoru Svatého stolce přisoudila neomylnost, o tom po netřeba pochybovat. Zeman je pro ně tudíž kacíř a nejlépe ho ukamenovat.

   Smazat
  2. Po pravdě, to by tak ještě chybělo, kdyby měla mít justice právo ovlivňovat poslední možnost nápravy jejich ksindlpráce. Nevím jestli Kájínek provedl to, žač byl odsouzen, ale i kdyby ty dva grázly zabil, odseděl si dost. Jiní provedou větší svinstva, dostanou míň a ještě je v polovině pustěj.

   Smazat
 2. Prezident jednal v souladu se zákonem. Tečka. Jen hlupáci jsou překvapeni a svolávají konference. Ale měli by, vždyť je tam fůra právníků, vědět, co a jak. Že by všichni studovali v Plzni, tomu nevěřím. I když to tak může z dálky vypadat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad16:00: Nejsou to hlupácí, ale náš miloučký "deep state".

   Smazat
 3. Všichni snad nestudovali v Plzni,ale studium v
  jiných školách nebylo kvalitativně lepší.Hlavně
  ti ústavní právníci jsou prodejní podle toho,kdo
  je žádá o posudek.Ti druzí jsou jen horší,nic víc.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
 4. Je jistě pozoruhodné, že stovky milostí udělených prokázaným zločincům - defraudantům českého majetku v řádu desítek či stovek miliard "odbornou" veřejnost nezaujaly. Ale milost možnému vrahovi, stejně jako možné oběti justiční potřeby se předvést převrací chod českého práva. Je ještě nějaké právo a spravedlnost u nás? Sociální spravedlnost se rozplynula jako pára nad hrncem již před 25 roky.

  OdpovědětSmazat
 5. Že to nastolili nyní ten neřád. Když dělal vtom bordel venca flaška, tak nikdo ani popel.venda klaus si propustil všechny svoje zloděje.Jo omlouvám se, tehdy ještě nevěděli, že právnické fakulty chrlí klauny a šašky.

  OdpovědětSmazat
 6. Hnidopichům. Opravy: "ty"(hlavy) a v předposledním řádku "...o tom netřeba..."

  OdpovědětSmazat
 7. Vám braťia Češi aj závidím prezidenta akého máte,na Slovensku máme smolu že ovce osprostené zvolili toho scientológa a replitána Andreja Krysku.Zámerne som použil pomenovanie krysa a nie filatrop Kiska.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Peter Kulkovsky Však jse kavárna snaží aby byl zvolen Český kiska horáček nebo drahoš. Ale opět budem volit Zemana.

   Smazat
 8. A dnes prohlásil Telička něco hodně závažného. Řekl že by se s Macronem mělo jednat a vysvětlit mu že jsme dnes ve složitém předvolebním období. Z toho vyplývá že stejnou strategii poradil i Babišovi, ano Babišovo odmítavé stanovisko k přijímání uprchlíků má dobu trváni do prvního dne než vyhraje volby. Ten rozhovor se uskutečnil dnes na dvacet čtyřce.

  OdpovědětSmazat
 9. Slibem nezarmoutíš. ČSSD také slibovala revizi církevních restitucí, proto ji lidé volili. A nic, ani popel. Nevěřit jim. Nezáleží jim na této zemi,není to pro ně vlast, nezáleží jim na národu.Jsou to prospěchářští, falešní kočovníci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Každý soudní proces, který by revizi restitucí provázel, by vláda zákonitě musela prohrát...

   Smazat
  2. Nebyli to lidovci, kdo to zablokoval?

   Smazat
  3. Pro Lunak
   Každý soudní proces vedený pomocí důkazů, by stát musel vyhrát. Vyplácení církevního majetku skončilo v r.1953. Existuje Zákon o revizi poz.reformy z r.1947 s výčtem neuhrazených výkupů a ani ten není soudy dodržován.
   Ivana

   Smazat
 10. 23:48 Měly by jsi to přečíst všichni co chtěj volit ano aby věděli do čeho jdou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podívejte se na evroposlance za ANO co je to za evropské embrio, pro migraci a proti Zemanovi a přitom je to dítko prominentního komoušského diplomata a prý i agenta KGB. Tito lidé jdou jen za svým prospěchem a český národ je jim u pr...e, vždyť se za papínka naučil perfektně anglicky.

   Smazat
 11. Seznamy vlastizradcu a pri nejblizsi prilezitosti defenestrovat

  OdpovědětSmazat
 12. No, jak se postavit k tomu, že pro Teličku 2% voličů nic neznamená... Pro 4% děláme duhově vše možné i nemožné, pro další asi 5% menšinu vytváříme skvělé podmínky, ab rodila o stošet a ani nemusela do práce a pro něho cca 2% voličů nic neznamená? Do EU- parlamentu chodí volit 15-20% voličů celkem. Je to tedy pro europoslance docela potřebný počet. Takový člověk by měl za toto prohlášení okamžitě odstoupit ...ANO by se za něho mělo omluvit a distancovat se od něj...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:59 Nelze volit ano to je cesta do multikultůrního pekla.

   Smazat
 13. Ano, taky si myslím, že představitelé ANO, Jourová, Telička, Stropnický,Brabec a spoustu dalších jsou tvrdí sluníčkáři. Ani Babiš nepůjde proti EU. Odstavili by ho od dotací a různých výhod. Mohli by mu také bloknout účty. Ten proti nim nikdy nepůjde... Jen by byla slušnost se distancovat od pohrdlivého výroku Teličky. Dovedete si vůbec představit, co by se dělo, kdyby prezident, kterého on neustále kritizuje, řekl to samé?

  OdpovědětSmazat
 14. Vzpomeňte "vynikající" vstupní podmínky do toho spolku EU, které nám vyjednal pan ragbista a máte obrázek. Ještě k tomu zákaz práce v "tvrdém jádru EU" po dobu SEDMI let a je vymalováno! Nezapomeňte mu to u voleb...
  A' pro po jsou tam téměř všichni na dvě věci. Když se jednalo o reciproční výměnu dvou poslaneckých křesel za 10 km mořského pobřeží v chorvatské Istrii (bylo nabídnuto ve zrychleném řízení!!!), tak byla potřebná nadpoloviční účast z 22 našich EU-poslanců. Přítomno bylo SEDM! Všichni se nám tam smějí, jak můžeme být tak hloupí a našim poslancům dali přezdívku "suchozemské želvy"! A tito zhovadilci mají plná ústa kritiky prezidenta...
  Můžeme očekávat, že podobně ztratíme i část mola v Hamburku, kterou dosud držíme...

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.