Reklama

.

.

pátek 2. června 2017

Rostislav Iščenko: Brzezinský zemřel - odešla epocha


2. 6. 2017    zdroj
V USA zemřel ve věku 89 let nejoddanější nepřítele SSSR a Ruska Zbignev Brzezinský. Byl to velmi schopný člověk. Plány politických operací, které sestavil, jsou tak originální, jedinečné a pro nepřítele smrtící, jako byl Suvorovův plán italského tažení, plán Schlieffena (který nebyl s to důstojně realizovat Helmuth von Moltke mladší) nebo plán ofenzívy na Západě, který v roce 1940 vypracoval Erich von Manstein. V poslední čtvrtině dvacátého století sehrál Brzezinský pro USA stejnou roli, jakou sehrál Putin pro Rusko v prvním čtvrtletí jednadvacátého století. Národní zájmy Ruska nesmírně získaly tím, že se v USA nenašel politik, který by byl schopen pochopit a ocenit hloubku a obratnost strategických projektů dnes již zesnulého, a proto neškodného Brzezinského.

Brzezinský se stal poradcem prezidenta Cartera pro národní bezpečnost v lednu 1977. V první polovině 70-tých let zaznamenaly USA řadu velmi komplikovaných zahraničně- i vnitropolitických krizí, které vážně podkopaly jejich mezinárodní autoritu a možnosti provádět aktivní politiku.

Rok 1973 - ropná krize spojená s embargem, uvaleným arabskými zeměmi OPEC a také Egyptem a Sýrií na dodávky ropy do těch západních zemí, které podporovaly Izrael ve válce dne smíření (Jomkipurská válka). Ceny ropy prudce stouply čtyřnásobně (ze tří na 12 dolarů za barel). Západní ekonomika utrpěla šok a byla na pokraji katastrofy.

Americký prezident Nixon oficiálně vyzval Američany k režimu tvrdých úsporných opatření.

Rok 1974 - impeachment Nixona v důsledku skandálu Watergate. Největší vnitropolitická krize v USA od počátku dvacátého století se přidala k hospodářské krizi.

1975 - Síly Demokratické republiky Vietnam a Fronty národního osvobození Jižního Vietnamu dobyly Saigon. Poslední Američané a jejich jihokorejští partneři, kteří se nacházejí v zemi, se zachraňují vrtulníky, které vzlétají ze střechy amerického velvyslanectví. Byla dokonána největší vojenská porážka USA za celou jejich historii. Supervelmoc, nehledě na vypětí všech sil, prohrála válku s polovinou země třetího světa, která nevlastnila ani desetinu té vojenské síly, kterou ve Vietnamu soustředily USA.

Příchod k moci administrativy Cartera nezastavil tuto sérii zahraničněpolitických porážek. Po masových protestech v roce 1978 se v lednu 1979 zhroutil Šáhův režim v Íránu - do té doby nejbližšího spojence USA na Blízkém východě. Carterova administrativa ho nijak nemohla ani podporovat, ani budovat konstruktivní vztahy s novým islámským vedením Íránu.

Síly Ameriky byly podlomeny téměř celou dekádou katastrof. Země potřebovala oddech. Ale nebylo možné uzavřít příměří za cenu geopolitických ústupků SSSR - to by bylo poslední kapkou, protože byla by zpochybněna pozice USA jako lídra západního "svobodného světa". Spojenci by se vrhli do hledání nového patrona o nic hůř, než to učinili bývalí spojenci SSSR ve druhé polovině 80. let - počátku 90. let. Bylo potřeba dosáhnout oddechu svázáním sil a zdrojů hlavního nepřítele, SSSR, v druhořadém směru.

A Brzezinský to udělal. Ne náhodou až do své smrti hrdě vzpomínal na jím zorganizovanou operaci na zatažení SSSR do afghánské války. Jednalo se o klasické schéma volby ze dvou zel. SSSR mohl ignorovat aktivitu USA v Afghánistánu a získat absces na svých jižních hranicích, který ohrožoval stabilitu středoasijských republik Svazu. A SSSR mohl vyslat vojáky a získat partyzánskou válku, kterou byli Afghánci zvyklí vést proti cizím vojenským kontingentům.

Ve skutečnosti je to stejný systém, který dědicové Brzezinského nabídli Rusku na Ukrajině. V roce 2014 bylo ruské vedení s to najít třetí cestu a vyvolat efektivní asymetrický efekt. Ve výsledku se za tři roky nestala ukrajinská krize problémem Ruska, ale Západu. V roce 1979 sovětské vedení nenašlo třetí cestu, ale ve skutečnosti ji ani nijak zvlášť nehledalo.

Na pozadí předchozích zahraničněpolitických vítězství SSSR a jeho spojenců vypadala afghánská krize jako maličkost - další "národně-osvobozenecká válka proti kolonizátorům zotročeného národa, řízeného marxistickou stranou, orientovanou na SSSR. K roku 1979 SSSR vyhrál nad USA více než deset podobných konfliktů. Proč to v Afghánistánu mělo být jinak?

Neideologizovaný, chladnokrevný Brzezinský, který se snažil vzít v úvahu všechny faktory , pochopil proč. Křehká afghánská státnost, která spojovala různé kmeny z etnického hlediska (Paštuny, Uzbeky, Tádžiky, Hazary) a konfese (šíity a sunnity), se držela díky historicky vyvinuté vnitropolitické rovnováze, kterou jakákoli cizí vojenská přítomnost narušovala.
Vstup do Afghánistánu jakýchkoli (ne nutně sovětských) vojsk tam automaticky inicioval občanskou válku a (jako její prvek) partyzánské hnutí, namířené proti okupantům a jejich místním spojencům. Tento faktor poznali Britové před SSSR a Američané (kteří se přestali řídit moudrými doporučeními Brzezinského) po.

Když v prosinci 1979 vstoupil omezený kontingent sovětských vojsk do Afghánistánu, byl hlavní úkol Brzezinského splněn. SSSR získal konflikt, který měl neomezeně požírat jeho zdroje, přičemž výdaje USA na podporu a rozšiřování odporu byly skromné - a i ty byly většinou přeloženy na Saúdskou Arábii a Pákistán. Kromě toho dokonce i Írán, nepřátelský vůči USA, v této situaci objektivně hrál na straně Washingtonu podporou odporu afghánských šiítských Hazárů proti ateistickému režimu v Kábulu, který byl orientován na SSSR.

Američané vázali SSSR v druhořadém směru a učinili tak na cizí účet. V tom spočívala nádhera politické strategie, navržené Brzezinským.

Nicméně, Brzezinský by nebyl velkým stratégem, kdyby vždy a všude používal stejnou šablonu, kdyby se nikdy neodchýlil od dříve zveřejněných koncepcí podle míry jejich zastarávání. Brzezinský jako první v americké politické elitě trval již v roce 2009 na prudkém otočení politického kurzu a budování s Ruskem rovných, partnerských vztahů. Tehdy v Obamově administrativě zvítězili clintonovští demagogové-globalisté, kteří špatně chápali to, co dělají, a kteří nebyli schopni kalkulovat více než dva kroky dopředu.

Rozhodli se, že stařík přišel o rozum a že jím použitou metodu v Afghánistánu - donutit soupeře, aby si vybrat mezi dvěma špatnými rozhodnutími - je možné úspěšně realizovat i bez jejího autora. Mýlili se. Moudrý stařík viděl to, co oni vidět nechtěli .

Brzezinský viděl, jak v roce 2008 "afghánská strategie" utrpěla porážku v Gruzii. Rusko reagovalo rychle, ale ne podle jejich očekávání. Moskva nemlčela v reakci na agresi, ale ani nezačala likvidovat zkrachovaný režim Saakašviliho, čímž Západu poskytla pochybnou spokojenost stále si plést hlavu tímto "velkým demokratem", kterému není možné svěřit žádný úkol, protože všechno pokazí.

Brzezinský, který byl opravdu skvělým stratégem, věděl, že když ruské vedení jednou našlo protijed, který ničí schéma, pak najde i druhý, ještě účinnější. Pro něho nebylo žádným tajemstvím, že použití standardních rozhodnutí v politice je stejně zhoubné, jako je tomu ve válce.

Pochopil, že Amerika opět potřebuje pauzu. Prováděním vlády hegemona planety se ztrhala již na začátku tohoto století. USA zoufale potřebovaly přerozdělení zátěže surovinové základny. Počátkem tohoto století ještě mohly uzavřít příměří s Ruskem z pozice síly a zachováním mnohých geopolitických výhod po rozpadu SSSR.

Čím déle se Amerika snažila a napínala všechny síly, aby zlomila Rusko, tím slabší byla, ale tím silnější se stávala Moskva. Tento politický paradox je typický pro jakékoliv impérium, které se snaží na soumraku své moci při roztažených zdrojích na obrovském prostoru odpovědnosti a při již dávno proměněných v demoralizované vazaly spojencích čelit vytrvalému a obratnému nepříteli, kterého nelze fyzicky zničit. Zničit Rusko nebylo možné - jaderný štít garantoval ochranu před "humanitární agresí".

Brzezinský navrhoval Trumpovu strategii dlouho před Trumpem, když ještě nebylo příliš pozdě, když ještě nebyla americká politická elita rozštěpená a když byla schopná vystupovat jednotně. V současné době již USA nemohou uzavírat příměří z pozice síly. Měly by alespoň syrskou krizi zahrát s Ruskem nerozhodně. Zbytek území (včetně EU) zatím obětují v naději, že se s tím vypořádají "potom", za lepších podmínek pro sebe.

Nastane ale to "potom" pro zemi, která se o deset roků zpozdila s nezbytnými zahraničněpolitickými kroky? Pro zemi, jejíž prezident se neustále rozptyluje boji se svými domácími politickými odpůrci, kteří touží jej odstranit od moci a kteří neomezují prostředky, jež dokazují odhodlanost riskovat dokonce občanskou válku v USA.

Pro zemi, která již nemá Brzezinského, člověka, který pochopil, že v politice nic není navždy, že v ní neexistují žádné beznadějné situace, ale jsou situace, z nichž jste nenalezli východisko, že USA a Rusko se nikdy nebudou s to navzájem porazit vojenskou cestou, ale jsou odsouzeny k trvalé politické, finanční a hospodářské konkurenci, a že proto nelze usnout na vavřínech: po každém vítězství (a všechna jsou jen dočasná) je nutno okamžitě připravovat novou operaci proti starému nepříteli.

S Brzezinským odešla epocha - epocha hegemonie USA. Stihl uvidět začátek konce svým úsilím vytvořeného globálního impéria. Stihl varovat americkou elitu, že stará schémata již nefungují, že je třeba hledat nové cesty k vítězství. Nebyl ale vyslyšen. Díky tomu máme o deset roků více času, než bychom měli, kdyby americkou zahraniční politiku vedl Brzezinský.

Byl to velmi obratný a talentovaný nepřítel. Nepřítel, který se uměl podívat na situaci očima svého protivníka (vzácná vlastnost, která znamená polovinu úspěchu). Umění politiky ztratilo hodně tím, že po Afghánistánu Brzezinský neměl možnost uskutečnit ani jednu strategickou operaci a že jeho epigoni chápali hloubku strategických návrhů postaršího Poláka mnohem hůř, než se Moltke mladší orientoval v plánu Schlieffena. Národní zájmy Ruska nesmírně získaly tím, že se v USA nenašel politik, který by byl schopen pochopit a ocenit hloubku a obratnost strategických projektů dnes již zesnulého, a proto neškodného Brzezinského.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

55 komentářů :

 1. Chvála bohu odišiel jeden zo svetlých "prdov" este caka sorosko kedy pride nan rada.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A Krvavá Bába, ta chazarská židovka Korbelová z Práglu. Ať už je taky v pekle, motá se ta svině kolem lithia pod Cínovcem.

   Vymazat
  2. 22;02 ty zmrde z Brna nebo z jine vesnice- Korbelova neni z Praglu

   Vymazat
  3. Kerbelová je v Práglu rozená, v Srbsku jako dítě zachráněná před holocaustem, v Americe zblblá a kriminálním aktivizám propadlá - to je ta Madla, Krvavá Bába.

   Vymazat
  4. Zmrde, Praha je v jydiš Prágl, takže ta krvavá chazarská židovka je z Práglu, jydiš je chazarský jazyk.

   Vymazat
  5. Celé diskuzi (kromě několika mála osobních názorů na Brzezinského) dominuje anonym se svou myšlenkou o tom, že sem chodí závisláci na diskuzích, kteří jsou neschopní a nemohoucí důchodci ! (Hlavně z Novinek.cz, protože, dle něj, je redakce Nové republiky s nimi propojená) a že všichni kvalitní diskutéři odsud odešli. A Novou republiku čtou jen "zkrachovalci" a podobný "póvl".
   A má "protihráče", který mu svými osobními útoky dává možnost, to neustále do kolečka omílat!
   K tomu trochu nesmyslů od "jakoby jiných diskutujících" a zaručeně to celé zmate a otráví jakéhokoliv diskutujícího.
   Ale o to přeci tady jde, to je cílem manipulátorů " zamlžit jakoukoliv pravdu a otrávit lidi, tak, aby začali být zcela pasivní!
   Toto je zatím nejlepší útok na pravdivé poznávání každého z nás.
   Ale díkybohu obrana proti tomu je jednoduchá.
   Stačí v diskuzi přeskakovat všechny "osobní útoky" z obou stran a všechny příspěvky, co se vyjadřují nesmyslně (zmateně, apd.)
   V jedné věci manipulátoři postihli skutečnost : přestává mít smysl psát diskusní příspěvky, protože se situace a tím i my všichni začínají opakovat a od slov už je třeba přejít ke konkrétním činům, např. : zatím stojí za to ve volbách volit jen Okamuru, popř. Babiše (svou prací ministra si to zaslouží a dokud neprojde zkouškou, nevíme, co v něm je) a nevolit zrádce. Což jsou všichni ostatní , včetně "Starostů", KDU - ČSL, ale i komunistů.
   Pro ty, kteří se teprve chystají diskuzi číst, pokusím se tento příspěvek dát i na začátek diskuze.
   Pavel p

   Vymazat
 2. Jo, Usaci byli vždycky jen schopni využít prodejného poskoka k využití svých zájmů a "odešla epocha" nebo zrádce vlastního bároda. Nevidím v tomto člověku žádný zázrak. Jo, za svůch prospěch a benefity udělám vše, jen abych z toho profitoval sám, na ostatních mi nesejde. Ubohé. Nestojí tato epocha ani za psí štěk.

  OdpovědětVymazat
 3. Jo, oslavovat staré páprdy, kteří " bojovali" proti Rusku je teď v módě. Jen houšť a větší kapky přeji těmto " rádoby" přispěvatelům a stratégům demokracie. Už by ta stará chátra vlezdoprdelistů a zrádcům národa mohla konečně odejít. To už by byl možná klid. Dělají na této planetě bordel 60 let. Včetně Sorosů a podobných mentálně postižených jedinců. Poslední cigáro a drink a zdar.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Oprava ,delaji bordel na planete od nepameti!!!
   Hle ,Merkele zaprodana pica:
   https://www.youtube.com/watch?v=4VOnf8c3Rek&feature=youtu.be&app=desktop

   Vymazat
  2. Anonymní2. června 2017 17:37 - asi již nebude stačit mlátit jenom do klávesnice - v první fázi je to dobré, otevírá to oči, ale v jaké fázi již jsme nyní?

   Vymazat
  3. 15:30 Souhlas.

   Vymazat
 4. Obřezanec Brzezinski nebyl zdaleka tak významný, jak se zdá. Byl jen součástí širšího plánu. V globální politice existuje v daném období konkrétní "hra", kterou vytvořili zákulisní neviditelné elity a také ji řídí. Ve hře působí významní hráči (státy a jejich vůdci, kteří však mají také předepsána jistá pravidla). Hráči mají řadu pomocníků, kteří pak vypracovávají dílčí strategie k dosažení cílů, jež definovaly zákulisní elity - tvůrci hry. Hráči na "šachovnici" rezestavují a hrají svými figurami(=loutkami). Figury (politici) však vůbec nehrají sami, nemohou se pohybovat o své vůli, ale jimi je posunováno systémem nebo operqativně dle pravidel hry. A to vše funguje prostřednictvím bezstrukturního a proto neviditelného řízení. A v této hře byl Brzezinski jenom pomocníkem hráčů (v tomto případě amerických prezidentů). Vytvořil vlastně ale jenom jednu úspěšnou strategii, která pomohla rozpadu SSSR a soc. tábora. Pak však vytvořil pro neokony koncepci PAX Americana. Tato koncepce se však stavěla do cesty globalizátorům, protože SSA jsou jenom jejich nástrojem, světovým četníkem a nebude jim dovoleno, aby si myslely, že ony sami jsou globálním hegemnonem. Brzezinski, ikdyž si to v závěru života uvědomil, se stal dále nepotřebným ba dokonce škodlivým. Proto se můžeme jen dohadovat, zda "odešel" sám stářím a únavou nebo byl "odejít". V každém případě takového psychopata není žádná škoda a budiž mu země těžká.

  OdpovědětVymazat
 5. Iščenko,jako říká Pjakin,podpidonosník.Kdyby opravdu byl Brzezinský schopný člověk,tak nejsou USA,tam kde jsou,ekonomiká krize,výrobní krize,politické krize,že jsou na pokraji propasti.Co je ale nutno napsat,naprosto to vyhovuje sionistům a to byl jeho záměr.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Opravdu nesmysly nakupene kolem a famy vytvarejici povesti. Udajne genialni plany valecnickeho parasita se temer vzdy otocili proti Usakum..
   Kteri brali jeho nesmysly vazne..
   Afganistan, napr. urychlil pad komunismem unaveneho SSSR a vznik znovu regenrovaneho daleko mocnejsiho Ruska !!
   Myslim, ze rusove jsou jemu za to vdecni dnes...
   PAW

   Vymazat
  2. A tak jim poridil B. Vietnam , protoze Domino Efekt , ktery ale se otocil proti Usakum az prchali domu ve zmatku, pak jim poridil za velke penize teroristy a vysledek se taky dostavil jako zase Domino Efekt a efektivne..
   Behanim po svete si poridili utok proti kteremu ani dodnes nemaji obranu..
   Velikan, genius epochalnich BUMERANGU..
   PAW

   Vymazat
 6. 6 reakcí - 6 naprostých blbečků...
  Takové publikum musí Nové republice fakt každý závidět !!

  Kokotko

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty jseš taky chorošoj matriál..

   Vymazat
  2. ty budeš pornošenkova nejlepší spermie, že? :-D

   Vymazat
  3. Konečně chcípnul ten starý pes - polský zaprodanec Brzezinski! Stále jen kalil tým svým politikářením vodu v prospěch agresívní americké zahraniční politiky! Za to by se měl pražit v pekle!
   historik

   Vymazat
  4. 18:10 konečně jeden duchaplný příspěvek :-) k PC se lze dostat už i v pavilónu šelem v ZOO Bohnice, to je holt ten pokrok :-)

   Vymazat
  5. Já s "kokotkem" naprosto souhlasím.Ano, publikum ( diskutující) k NR, kteří sem ve velké většině přelezli z novinek, by mohl NR každý závidět. Ten sešup dolů je viditelný na každém kroku ( u každého článku) Inteligentní a intelektuálně obdaření čtenáři již z diskuzí odešli - zbývají diskuzní závisláci, tj. omezenci, a duševní mrzáci. Na diskuzích je to vidět. A taky je evidentní, že příspěvky ostatních diskutující vzájemně nečtou, jinak to přece není možné. Je to na úrovni zvratek. Samozřejmě i anonym 21.06 má pravdu, o tom pavilonu šelem.

   Vymazat
  6. A s Vámi, Kokotko, se redakce opravdu pyšní.

   Vymazat
  7. A ještě ke všemu není dnes ( nebylo ani včera) nic výživného pro diskuzní závisláky, kteří dřepí u internetu každý den. Ani na novinkách, ani na NR. Asi už si konečně redakce všimly, jaká chamraď leze po diskuzích, a jaké splašky to píše. Už se vyčerpala výživná všivá česká politika poslední doby tj. - všichni versus Andrej Babiš, už se vyčerpaly teroristické útoky, a Ukrajinské poměry, už se vyčerpala Syrie - sem tam přijde nějaká ta raketa, které ušáci cpou pořád blíž a blíž ke KLDR. Už nic emotivního, ale smečka diskuzních závisláků na novinkách je vytrvalá, ti žvatlají ptákoviny úplně ke všemu, i kdyby byl na novinkách ( bulvární humus) článek o pádu holubího trusu do trávy, bude k tomu hrubým odhadem tak osmdesát diskuzních příspěvků, i když díky angažovaným diskuzním provokatérům z řad redakce. Kdyby byly diskuze zakázány, závisláci by se museli začít léčit - ti by to psychicky neutáhli. Je to dramatické i směšné současně. Kouření v českých hospodách už čeští vládní teroristé zakázali - že by někdo odtroubil taky konec publicistických žvástů na internetu, včetně diskuzí a všech těch slabomyslných šaškáren s tím spojeným? To by se možná řada závisláků vrhla na veřejně prospěšné práce gratis, aby se dostali z nudy. Konečně - všechno zlé je k něčemu dobré.

   Vymazat
  8. Jestli ty jsi historik (22.11), tak já jsem indická princezna s dřevěnou nohou. Tvůj verbální styl skutečně odpovídá znalci historie, ale z toho si nic nedělej, dnešní společenská scéna je samej znalec a odborník. Odborník na maso, na mrkev, na politiku, na hleny z nosu.. hele co jich vystupuje v televizi. To jsou tisíce dobře placenejch odborníků, mezi těma se nějakej ten sprostej historik ztratí ( nebo jsi se spletl a chtěl jsi napsat hysterik?)

   Vymazat
 7. Je dobře,že to stvoření odešlo ze světa.Na řadě
  je Soros,který však netuší,kdy přijde také jeho
  konečná.Zatím si myslí,že je nesmrtelný.A to byl
  snad v pohádce Kostěj Nesmrtelný.A přece i jeho
  si zubatá s kosou našla.Stejně najde i Sorose.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co je na vašem příspěvku chytrého? Zubatá s kosou si najde dříve nebo později všechny. I vás....

   Vymazat
 8. Odešel velký člověk...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hele, jak můžeš napsat o zrůdě, konspirátoři a koncipientu "studené války", že to byl velký člověk?! Nebyl to člověk, ani velký! Byl to jen polský zrádcovský ksindl, který se vezl na vlnách imperialistické agresívní a teroristické váleční rétoriky a chtíčů USA - největší říše zla!!!
   historik

   Vymazat
  2. Promiň, nesaháš mu ani po podrážky bot.

   Vymazat
  3. 22:03 - Neprominu! A nezapomeň, že já jsem velikán i na Himalájích! A teď makej a šoupej nohama!

   Vymazat
  4. To je bída novinkáři -co? Na novinkách dnes nic výživného, nad čím byste se vyvztekali a vyřádili, tak tady píšete obvyklé srajdy... podrážky do bot ... velký člověk... makej a šoupej nohama... a ještě chybí ... klaním se ... nebo ... smekám. Slabomyslná smečka u internetu v každodenní akci.

   Vymazat
 9. To prase se pouze epochalne opeka na rozni, hned vedle Havla.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Krvavy a na nenavisti a nasili parasitujici sluha Satana zmizel , ale srovnavani s Putinem je pekna hovadina..
   PAW

   Vymazat
  2. Samozrejme je to kravina. Jeden byl valkychtivy blazen, ktery z americanu udelal zbloudile duse a druhy dela vse proto, aby svetove valce zabranil.

   Jeden vrazdi civilni obyvatelstvo a druhy zachranuje matky, deti pred zbesimym stadem.

   Myslim, ze v tom je radikalni rozdil.

   Leda pokud by uz konecne nepriznali otevrene to, co vidi cela planeta, minimalne od humanitarniho bombardovani - kdo je ten velky cert, co nam neda minuty klidu. V tom pripade ano, dokopal zapad tam, kde vlastne vzdy patril a vychodni evropa se vyvojem vratila na uroven Papuancu.

   Vymazat
 10. K 21.26 Souhlas, souhlas,souhlas.Tvor, který osnuje válečné plány ( ať "studené" nebo "horké" , není člověk a když, tak maximálně škodlivý a odpudivý.

  OdpovědětVymazat
 11. Chlapi,co to do vás vjelo,vůbec jste nic nepochopili....

  OdpovědětVymazat
 12. Pár ale opravdu pár postrudejch blbů tady přeje smrt člověku,který dost možná zachránil Evropu od války v dobách Brežněva,toho Brežneva,který poslal do Prahy tanky.Je pravdou,že pan Bzezinský neměl rád SSSR (jako Polák proč taký?) ale s Ruskem potažmo Putinem byl korektní

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Břežinsky nebyl Polák, byl to Chazar.

   Vymazat
  2. Brežněvovi my Češi křivdíme. Brežněv byl předem v depresi z varianty, že by měl do Československa poslat tanky a do poslední chvíle se tomu bránil. Ostatně, budeme-li upřímní, vůči nárazově dětinskému Dubčekovi Brežněv od ledna či spíše dubna 1968 projevoval královskou trpělivost, na každém tom setkání ve Varšavě?, Bratislavě, Čierné při Čope? i ve vlaku mezi čtyřma očima Dubček Brežněvovi slíbil přijatelný postup, ale pak zase nedodržel, vždycky znovu se Dubček nechal vyhecovat obřezanými Otou Šikem a asi hlavně Edou Goldstuckerem (neboli Zlatakouskovačem, že). Moskevští jestřábi plus tamní vojenskoprůmyslový komplex Brežněva a spol. nakonec k okupaci Československa přece jen donutili. Vynervovaný Brežněv už před 21. srpnem 1968 bral prášky na spaní a prý se jich potom až do své smrti (1982) už nikdy úplně nezbavil. Taky dceruška, co se provdala za cirkus-mana, nadělala taťkovi Brežněvovi hodně starostí ...

   Vymazat
  3. Klídek - oni mu v podstatě ani tak "nepřejí" smrt, oni jen tak jalově žvaní, jako každý den, jako budou žvanit odpoledne a večer, a zítra, a pozítří a popozítří... jako budou žvanit pořád. Internetová publicistika a možnost diskuzní účasti vytváří závislost. Mnozí ze žvanilů toho člověka ani nezná, nebo si něco někde přečetli, ale hlavně žvatlají. O tom přece diskuze jsou - o žvatlání. Žvatlat až do úplného užvatlání. A pak se jde ven, nebo spát. Nikdy v minulosti český občan zejména občan - důchodce - nevedl tak ubohý, prázdný, a vyprázdněný život. Politická a mediální smečka to má dobře zmáknuté, že totiž pes, který štěká, nekouše. Ve starém Římě to byly chléb a hry, dnes jsou to diskuze. Účastníci mají pocit úžasné svobody slova, vyžvaní se, vycukají a vynadávají, a pak už jsou úplně neškodní. Podle toho to tady v ČR tak vypadá - necháváme si líbit už úplně všechno. Aby se někdo podbízel nekuřákům tak mohutně, že dokázal udělat z českých tradičních hospod cukrátkové koutky asi pro matky s dětmi, a my Češi jsme si tenhle teror ( a nejen tenhle) nechali líbit bez odporu, je už za hranicí. Sorry jako, ale něco takového nepochopím asi co budu živ.

   Vymazat
  4. → Anonymní 3.června 2017 16:48

   NEKUŘÁCI - DOBŘÍ V PRÁCI
   ZDRAVÍ JSOU A NEUTRÁCÍ

   Kokotko

   Vymazat
  5. 22:31 - ostatně jako Putler, jak říkával ataman Mozgovoj, kvůli tomu zamordovaný putlerčiky - http://iks2010.info/?p=97232

   Vymazat
  6. Jo kokůtku, asi to tak nějak bude. Asi mají naši teroristi ve vládě opravdu starost o dobrou práci pro každého a o zdraví občanů na prvním místě. Proto taky jsou nezaměstnaní a zdravotnictví zprivatizované na "poliklinika s.r.o" - to jsou paskvily - ne? Asi jako ten zákaz kouření v hospodách. Až bude zase puč a převrat ( a už bude brzo) budou ti další šmejdi v první řadě s obrovským humbukem rušit spousty přiblblejch zákazů, a získávat si tím své skalní a nadšené voliče - jde to nějak pořád dokola a pořád stejně. Asi jsme my Češi opravdu hodně blbej materiál.

   Vymazat
  7. Co jsi chtěl tou sračkou 16.58 tomu ve 22.31 sdělit? Přelož nám to tady do češtiny. Co je to putler - senkrůvna, co máš doma pod oknem? Zamordovanej putlerčík je co? Co to skrývá za poklady tvůj zahnojenej mozeček? Škoda že ti není rozumět, ale konečně - neřeš to, tady je to stejně všem fuk. Nikdo nic nečte, a dobře dělají, jinak by vyhodili dnešní sobotní dobrej oběd. A oni to vědí, je to asi pud sebezáchovy, nečíst diskuzní sračky. Tak ještě sem něco hoď, jestli máš něco ještě blbějšího?

   Vymazat
 13. Už jsou spolu..... https://kendoc911.files.wordpress.com/2015/06/zbigosamamisinfo2.jpg

  OdpovědětVymazat
 14. Pravdou je, že Brzezinsky představoval nikoli americkou, ale globální elitu, která USA dlouho využívala jako hegemona davově elitářské socioekonomické koncepce anglosaského liberalismu. Pravdou je, že patřil k nejlepším stratégům globální politiky, nikoli geopolitiky. Pravdou je i to, že selhal, protože v systému, který tak pomáhal řídit, zdroje z principu mizejí nadměrným a nevhodným odčerpáváním. Selhal již tím, že nepochopil, že ideologická mašinérie diletantů nikdy nepochopí, co se skutečně děje a proč se to tak děje. Musíme pochopit, že spolupráce s RF a v rámci slovanského světa je kategorický imperativ okamžiku návratu k dávným časům Velké Tartárie, na mravních principech fungující spravedlivé mnohonárodnostní a mnohověrecké společnosti. I my, ať se to komu líbí či nelíbí, musíme přepřáhnout a zapojit se na eurasijský směr udržitelného života a osobní i společenské svobody v odpovědnosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mimochodem, povšimli jste si, že ti největší kormidelníci vždy čerpají z minulosti poučení a neopakují chyby své a ni chyby jiných? Podívejte se na naši vládu, jak zatvrzele panáčkuje před euroatlantickými kulisami, za nimiž není ani to, co bylo za bíle natřenými průčelími domů knížete Potěmkina.

   Vymazat
 15. Už jsou i na NR diskuze slabomyslné napříč diskuzním spektrem. Jen tu a tam světlá výjimka, ale hodně vyjímečně. Prostor pro diskuze už také okupují ti samí diskutéři, stejně jako je to na novinkách - a možná jsou ti samí tam i zde na NR, proto je to tak příšerné. Je to pár stále stejných, duševně nemocných, závislých lidí. Včera začal jeden článek na novinkách otázkou " jak poznáte závislost vašeho dítěte na internetu"? Ještě by měl někdo nastudovat, jak se pozná na internetu závislej důchodce.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kontakt,diskuze,polemika,prezentace názorová,špatná nebo dobrá je základní kontakt lidí mezi sebou.Bez ní není žádné dohody mezi lidmi v počtu jen dvou osob.Kdo tomu říká slabomyslnost je sám slabomyslný.Kdo třídí myšlenky na výjimečné dokonce hodně výjimečné nemá myšlenku žádnou.Možná jsou zde lidé často diskutující a méně diskutující.Otázka tedy nebude o poznání závislosti dítěte na internetu nebo jak se pozná závislej důchodce na internetu,otázka zní - je tento názor Anonyma 3.června 2017 16:36 slaboduchý napříč diskuzním spektrem nebo vyjímečný ????? Posuďte sami !!! pro mě je to jasný - placený internetoví debiltroll.Tak a můžes se poblejt trolle,Učitelé gramatiky a internetoví debiltolové polibte si a poblejte se!!!!!

   Vymazat
  2. To máš pravdu závisláku 20.11 - co to žvaníš o kontaktu, diskuzi, polemice, kontakt lidí mezi sebou... ty přiblblý žvásty, často oplzlý a sprostý ty nazýváš polemikou a kontaktem? Ty utříděná myšlénko, měl sis přečíst, jak jsem napsal, že všichni rozumově vyspělí diskutující již z diskuzí k NR vypadli, a zbývá jen ta přitroublá břečka těch samejch stejnejch - samej novinkář, jenže novinky nějak zklamávají, nic výživného, pěkně emočního, k čemu může smečka závisláků nahýkat osm set hýkanců, tam už dlouho pro vás nehodili. Závislí důchodci zde a na novinkách jsou všichni vyhořelí tvorové, a ty už jsi vzteky nevěděl jak mne nazvat ( debitrol - to tu ještě nebylo - to je nějaký přípravek, asi jako petrolej?) Ty holt jsi potrefenej megablb, a hlavně se nauč pořádně česky!!! V jednotném čísle se ve slově internetový... píše ypsilon - ne měkké i - a ty už se asi ani nepobleješ dědku vzteklej, bleješ tady nejspíš od rána. A hlavně jsi sprostej, což já na rozdíl od tebe nejsem. A jestli je ten - co se mu ještě po smrti pošklebujete, a sprostě mu nadáváte zrůd epochy??? (Was ist das??) a podobně ( při tom o něm určitě víte hovno, jako vždycky) tak vy jste všichni epochální zrůdy, neboť dřepět celé dny u počítače a psát blákotiny, to normální lidi nedělají.

   Vymazat
  3. Celé diskuzi (kromě několika mála osobních názorů na Brzezinského) dominuje anonym se svou myšlenkou o tom, že sem chodí závisláci na diskuzích, kteří jsou neschopní a nemohoucí důchodci ! (Hlavně z Novinek.cz, protože, dle něj, je redakce Nové republiky s nimi propojená) a že všichni kvalitní diskutéři odsud odešli. A Novou republiku čtou jen "zkrachovalci" a podobný "póvl".
   A má "protihráče", který mu svými osobními útoky dává možnost, to neustále do kolečka omílat!
   K tomu trochu nesmyslů od "jakoby jiných diskutujících" a zaručeně to celé zmate a otráví jakéhokoliv diskutujícího.
   Ale o to přeci tady jde, to je cílem manipulátorů " zamlžit jakoukoliv pravdu a otrávit lidi, tak, aby začali být zcela pasivní!
   Toto je zatím nejlepší útok na pravdivé poznávání každého z nás.
   Ale díkybohu obrana proti tomu je jednoduchá.
   Stačí v diskuzi přeskakovat všechny "osobní útoky" z obou stran a všechny příspěvky, co se vyjadřují nesmyslně (zmateně, apd.)
   V jedné věci manipulátoři postihli skutečnost : přestává mít smysl psát diskusní příspěvky, protože se situace a tím i my všichni začínají opakovat a od slov už je třeba přejít ke konkrétním činům, např. : zatím stojí za to ve volbách volit jen Okamuru, popř. Babiše (svou prací ministra si to zaslouží a dokud neprojde zkouškou, nevíme, co v něm je) a nevolit zrádce. Což jsou všichni ostatní , včetně "Starostů", KDU - ČSL, ale i komunistů.
   Pro ty, kteří se teprve chystají diskuzi číst, pokusím se tento příspěvek dát i na začátek diskuze.
   Pavel p

   Vymazat
 16. Správně ,odešla zrůda jedné epochy ale stále je jich tu ještě dost.Brzezinský to bude v PEKLE bordel !!!!!!!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
 17. Buffer, naprostý souhlas. J.S.

  OdpovědětVymazat
 18. Brzezinski byl potřeštěný polský szlachcic s názory feudála 18. století.Nenávist k Rusku byla jejich posedlostí od 17. století, období ruské Smuty, kdy se už těšili, že získají další miliony nevolných chlopů, ale Moskali jim to zatrhli.
  Že se stal v Americe se svými světovládnými plány nikoliv šaškem (jak zasluhoval), ale vlivným a váženým člověkem je jeden z dokladů úpadku kultury, politiky a veřejného života v tom státě.
  Ex- nemo

  OdpovědětVymazat