Reklama

čtvrtek 1. června 2017

Smyšlenky o NATO a úloze USA se stávají sebevražedným fetišem

Souhrnné hodnocení (13022)
1.6.2017 Agentura EXANPRO  


Severoatlantická aliance (NATO) již od konce 90. let představuje zcela jinou organizaci, než jakou nám prezentují média západních zemí. Sdělovací prostředky a skrze ně i politici a vojenští hodnostáři neustále hovoří o Alianci jako o mezinárodním uskupení, jehož cílem je v rámci takzvané „kolektivní obrany“ bránit území členských zemí. Avšak tímto tvrzením se dotyční politici, vojenští funkcionáři a pracovníci médií dopouštějí hned dvojího pochybení, čímž dezinformují veřejnost:

 
Zaprvé žádná členská země NATO není vázána vojenskou pomocí jiné členské zemi, což dokládá i obsah článku 5 Washingtonské smlouvy (podrobně vysvětleno v produktu 11002 „Členství v NATO neposkytuje bezpečnostní záruky“).  

A zadruhé obrana území členských zemí je zástupný cíl, který je sice cílem oficiálně hlásaným, ale není cílem hlavním, což také vyplývá z dobrovolnosti v poskytnutí ozbrojené pomoci podle článku 5 (formu pomoci si může členská země zvolit dle vlastní libosti, čímž se může jednat např. jen o diplomatický protest). Obrana území členských zemí je podružnou věcí, neboť veškeré bojové aktivity NATO včetně jejich podpory se soustřeďují mimo tento prostor, a to v zájmu USA (Kosovo a Srbsko, Afghánistán, Irák, Libye atd.). To ostatně prokázal i nový americký prezident, na jehož požadavek se NATO zapojí do podpory boje proti „Islámskému státu“ na Blízkém východě (snahou USA bude tuto podporu účelově využívat a směřovat ji k zesilování amerického vlivu v regionu na úkor vlivu ruského).1

Někdo by mohl namítnout, že několik zemí NATO nyní poskytuje jakousi ochranu členským státům v Pobaltí, jenže to se netýká bojové činnosti ani její podpory, ale jen demonstrace síly opět ve prospěch stupňované činnosti USA proti ruskému rivalovi (nejedná se o důsledek ruské angažovanosti na východní Ukrajině, ale o záměrnou činnost k oslabování postavení současného Ruska, kde změna režimu na Ukrajině byla v tomto ohledu součástí amerického plánu pro 21. století – tento bod plánu byl sice splněn, avšak s několika nedostatky).2, 3

Obrana členských zemí před konvenčním napadením (agresí cizích armád) se navíc pojí k reálným hrozbám*, jenomže pravděpodobnost naplnění hrozby konvenčního napadení pobaltských států ze strany Ruské federace je nižší než 5 %. Nejedná se tedy o reálnou hrozbu, nýbrž řečeno zpravodajskou terminologií o „téměř nemožnou“ variantu činnosti.4, 1 (Podobně lze hodnotit hrozbu napadení ze strany S. Koreje5). Naproti tomu naplnění hrozby terorismu* neboli provedení nekonvenčního či asymetrického* útoku je na úrovni 50–70 %, a to pro každý kalendářní měsíc v kterékoli členské zemi NATO. Jenže Aliance terorismus na území svých členských států neřeší, pouze ho pasivně „stínuje“. Ze svého statusu a způsobu fungování ho ani dostatečně řešit nemůže.6 Hodnocení reálných hrozeb je ale úkol zpravodajských služeb*, jež by měly bez zaujatosti přispívat do rozhodovacího procesu* politiků. Jinou věcí je přístup politiků jednotlivých zemí, kteří buď chtějí přijmout závěry pramenící z co nejobjektivnějšího hodnocení reálné situace, anebo se raději ve jménu politické sebezáchovy podřídí určité „ideologii“ silnější mocnosti. Zde by se hodilo parafrázovat otázku tehdejšího švédského ministra zahraničních věcí, jenž se v souvislosti s děním na východní Ukrajině ptal, zdali má Česká republika vůbec nějakou zpravodajskou službu. Nyní bychom se mohli obdobně ptát:  
„Mají vůbec členské země NATO nějaké zpravodajské služby, jež dokáží nepředpojatě hodnotit skutečné hrozby a nezaměňovat je s přáním vlivových skupin?“
  Pochybení v prezentování obrazu Aliance se dopouští i většina českých politiků, vojenských velitelů a médií v čele s veřejnoprávní Českou televizí (ČT). Názorným příkladem je pořad ČT „Otázky Václava Moravce“ (OVM) z 28. května 2017, kde se sešli zástupci ze všech tří jmenovaných profesí (novinář, politik a voják) a velmi pokrytecky debatovali o záležitostech Severoatlantické aliance. Ihned v úvodu se moderátor Moravec zavádějícím způsobem vyjadřoval o článku 5, který obecně shrnul jako „jeden za všechny a všichni za jednoho“. Nic takového však z článku 5 jednoznačně nevyplývá. Dále uvedl, jak marně lídři členských států Severoatlantické aliance čekali, zda se Donald Trump výslovně přihlásí k článku 5 Severoatlantické smlouvy (též Washingtonská smlouva), jako by to snad mělo být nějaké spásné prohlášení. Proč ale taková manipulace diváků, když se podle obsahu příslušného článku není k čemu přihlašovat, neboť vojenská pomoc není pro žádného člena striktní povinností? (Tehdejší politici USA velmi dobře věděli, jak formulovat znění článku ve svůj prospěch – vysvětlení viz produkt 11002.) Václav Moravec tak ukázal svoji profesionální nepřipravenost, anebo záměrně klamal veřejnost (v případě moderátora Moravce to nebylo poprvé – viz např. bod A jako příklad dezinterpretace a manipulace rozebraný v produktu 13008 „Nepoctivé výzkumy veřejného mínění a jejich snadné odhalení (díl 3)“, kde domněnky, či spíše smyšlenky ředitele výzkumné společnosti úmyslně povýšil a vydával za fakta).

Hosté pořadu OVM ministr obrany Martin Stropnický a armádní generál Petr Pavel nepovažovali za nutné obsah článku 5 objasnit a pokračovali ve stejném dezinformačním duchu se zdůrazňováním závazků kolektivní obrany. Jenomže takové vystupování není hodno ministra a už vůbec ne vojenského funkcionáře, natož vojáka v hodnosti armádního generála, který by měl vystupovat čestně a spravedlivě a tím dávat správný příklad svým podřízeným. Touha po zachování vojenských a politických funkcí a další kariéře stále více převyšuje poctivý charakter jednotlivých osob. (Hodnocení vystupování předsedy Vojenského výboru NATO Petra Pavla je rovněž součástí produktu 13012 „Donald Trump a Severoatlantická aliance“.)

Podle jiných pořadů ČT aktivovalo NATO článek 5 o údajné společné obraně poprvé po incidentech v USA spáchaných v září 2001. Avšak to je rovněž dezinformace. Američané se rozhodli zcela samostatně bez jakéhokoli konsenzu členských zemí (což je způsob rozhodování v Alianci – viz také oficiální stránky NATO). Američtí politici ani neponechali členské země, aby přijaly svá nezávislá rozhodnutí o vlastním přístupu k situaci (viz článek 5: … smluvní strana podnikne takovou akci, jakou bude považovat za nutnou…). Místo toho prostřednictvím tehdejšího prezidenta Bushe jasně naznačili, co od svých „podřízených spojenců“ očekávají, když Bush prohlásil: „Buď jste s námi, anebo proti nám.“ Jinou možnost nepřipustili. Nutno dodat, že se navíc nejednalo o obranu na území členských zemí, nýbrž o akt odplaty mimo prostor NATO.

Veškeré aktivity včetně zvyšování vojenských rozpočtů nejsou určeny primárně pro obranu území členských zemí. Američtí politici „sají“ z členských zemí síly a prostředky pro svůj záměr a evropští politici podřízeně hrají tuto falešnou hru (blíže viz Závěr v produktu 13012 a interně rozpracovaný produkt „NATO a evropské výpalné“3).

Situace ohledně Severoatlantické aliance dospěla až k jejímu fetišskému vyzdvihování a licoměrné adoraci Spojených států jako vedoucí mocnosti tohoto spolku. Toto přehnané a nekritické uctívání NATO a USA ale vede k postupnému vyčerpání až sebezničení členských zemí, což může být využito k přetvoření systému a vytvoření pevnější kontroly ze strany světových mocenských struktur. Představitelé západních zemí hlásají, že se snaží bojovat proti dezinformacím. Jenže namísto toho dezinformace sami šíří, a to jenom proto, aby se podřídili nastavenému a účelovému trendu. Tím se ale prohlubuje propast mezi vládami jednotlivých zemí a značnou částí veřejnosti, což přispívá ke zmíněné destrukci společnosti.

- - -

Související zpravodajské produkty neuvedené v textu:

1) Americká zahraniční politika, jakož i politika ruská a důvody k vedení příslušných politik jsou předmětem produktu s pracovním názvem -*-*-**„Protichůdné záměry zahraniční politiky USA a Ruské federace“-*-*-*- – možnost výběru pro publikování z Přehledu zájmových témat, kategorie Reálné zpravodajské výstupy.

2) Blíže o vývoji situace na Ukrajině viz produkty11010 „Analýza vzniku konfliktu na Ukrajině“ a 11027 „Analýza změny politického režimu na Ukrajině“ (s pokračováním v produktu 11028).

3) Více o využívání členských zemí pro plnění cílů americké zahraniční politiky viz interně rozpracovaný produkt ***„NATO a evropské výpalné“*** – možnost výběru pro publikování z Přehledu zájmových témat, kategorie Reálné zpravodajské výstupy. Blíže o americkém plánu pro 21. století viz ****„Analýza Národní bezpečnostní strategie USA pro 21. století“***** – možnost výběru pro publikování z Přehledu zájmových témat, kategorie Zpravodajské názvosloví a písemnosti.

4) Viz odborný výklad 21009 „Vyjadřování pravděpodobnosti a analytické důvěry ve zpravodajské analýze“.

5) Podrobněji o hodnocení severokorejské hrozby viz dokument ****„Severní Korea představuje rozdílný problém pro USA a zbytek světa“**** – možnost výběru pro publikování z Přehledu zájmových témat, kategorie Reálné zpravodajské výstupy.

6) Blíže viz produkt *****„NATO a terorismus“**** – možnost výběru pro publikování z Přehledu zájmových témat, kategorie Reálné zpravodajské výstupy.

* Definice termínů jsou objasněny v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze“.

16 komentářů :

 1. NATO to je spolek pro západní země.Ostatní země světa kdo s nima nespolupracuje jsou potencionální nepřátele.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:31 Mýlíte se, potencionální nepřátelé nejsou jen státy mimo NATO, ale i státy, které jsou členy NATO, ale uplatňující své zájmy. V současnosti je takovým "odstrašujícím" příkladem zřejmě Turecko.
   Po proběhlém summitu NATO v Bruselu je zřejmé, že současná "podoba" NATO je minulostí. Německo "nastupuje" ...

   Smazat
  2. 11:03 Ano máte pravdu.

   Smazat
  3. "Moravec (se) zavádějícím způsobem vyjadřoval o článku 5, který obecně shrnul jako „jeden za všechny a všichni za jednoho“. --- Skutečný význam čláku 5 a celého počadu OVM: "JEDEN ZA VŠECHNY A VŠICHNI ZA HOVNO"

   Smazat
  4. Oprava: pořadu

   Smazat
 2. Kolektivní obrana, hmm, kolektivní obrana... To vám nedochází, proč to Stropnický a spol. odmítají vysvětlit? Přeci neprozradí největší tajemství NATO, že KOLEKTIVNÍ OBRANA NATO je obranou kolektivu majitelů projektu GLOBALIZACE za prostředky jejich obětí. Santa Simplicitas...

  OdpovědětSmazat
 3. Děkuji za souhrn.Navíc se generální tajemník NATO často chová vúči jiným státům jako jeho majitel a neomezený velitel.Jeho výhružky tak působí.Nedej bože,aby tomu tak jednou bylo,a NATO se úplně utrhlo z řetězu. Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
 4. NATO je zločinecká organizace i podle vlastních pravidel. Čl.1 smlouvy jasně říká, že se mají veškeré spory řešit mírovou cestou. Čl.5 je až to páté.

  OdpovědětSmazat
 5. NATO je zločinecká organizace,do které nás naši
  politici zatáhli na svoji obranu před národem.
  Potvrzuje to i komediant předáním zbytku české
  armády novodobému Wehrmachtu.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
 6. NATO = civilizace. Chujlostan bude zničen! Blbečkům spikleneckejm se nakecalo že se jako plní coudnhovnistický projekt rasové výměny v Evropě, ale houno houno! Jde o nordickou lest! Barbarossa II. bude bezbolestná pro naši rasu! Frau Merkel a mesié Macron spolu s Mr. Trumpem naoko provádí plán hraběte. Ale v reálu je to jen chytrá záminka! Ti čmoudi budou posláni právě na Východ jako odminovači, sebevraždední atentátníci (živá torpéda) a odstřelovači. Mnozí z nich totiž prodělali výcvik již ve svých zemích původu a navíc znaj putleroffce a jejich způsob boje! Nenávidí je a budou mstít za Kábul,Groznyj, Allepo a další místa zničená bolševickou či putleroffskou soldateskou! Sami většinou padnou v boji a vezmou sebou putlerské vrahy. A naši poté již jen obsadí tuto barbarskou zem, aby ji pozvedli k civilizaci ....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:56 je pravda, že na takové nesmysly je zbytečné reagovat, ale jednu radu autorovi: Nebylo by to tak nápadně blbé vynechat nálepky "bolševickou či putleroffskou" a "putlerské vrahy".

   Smazat
  2. 18:56 jdi si lecit rudofobii, smrade ubrecenej

   Smazat
  3. NATO bylo zalozeno udajne a dnes je jiste v jeho trvani ze i podvodne za ucelem boje proti komunismu a kde je ten komunismus ??^&**&*%^$%
   Zalozeno na rozkaz USA.
   A ted neni kdo by chtel znat k placeni....
   Kdyz neco nema vyznam ani duvod k existenci /jako treba USA/ ,ale ani jeden z udatnych "valecniku" nic takoveho ani nepipne...
   Nahradni nepratele se take nepovedli.
   A kdyz se nepritel skutecny zjevi NATO prcha k hranicim s Ruskem...
   PAW

   Smazat
 7. Rozhodně nejde ze strany politických a mediálních loutek USA o "pochybení", ale o vědomé, úmyslné lži těžkých psychopatů.

  OdpovědětSmazat
 8. Je skutečně pozoruhodné, že se přední evropští politici třesou očekáváním, zda se Trump přihlásí nebo nepřihlásí k závazkům smlouvy o NATO, jako by psané a potvrzené slovo platilo dle libosti? A to je ten problém článku 5. Každý „velký“ dle libosti, malí potom jak si velcí usmyslí. Pánové Moravec, „armádní generál“ Pavel či Petr a mim Stropnický, ministr, že obrany, se pěkně pohromadě, společně a nerozborně odkopali. Je dobře, že už lžou a překrucují tak nepokrytě.

  OdpovědětSmazat
 9. Ten bod 5 NATO smlouvy mi evokuje "dohodu spolubydlících" Sheldona Coopera ze seriálu "Teorie velkého třesku"

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.