Reklama

pátek 23. června 2017

Staré programové cíle tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu v novém hávu

J. Skalský 
23.6.2017  ČeskéNárondíListy

Aniž by Sudetoněmecký Lnadsmanšaft (SL) novelizoval své stanovy, aniž by novelizoval svůj program, z něhož lezou chabě skrytá henleinovská kopyta, požaduje na nás, abychom zrušili nebo zneplatnili řadu našich zákonů nebo dokonce ústavních zákonů, které navazovaly na rozhodnutí spojenců učiněná na řadě mezinárodních konferencí. 


Především na Krymu, Postupimi, kde spojenci rozhodli o formách reparací, o odsunu německého obyvatelstva z Polska, Československa a Maďarska, a v Paříži, kde téměř 20 signatářů Pařížské reparační dohody, mezi kterými byli i zástupci Československa, zásadně rozhodli o německých reparací a o jejich rozdělení mezi spojenecké státy. Tato dohoda stanovila, že německý majetek signatární státy konfiskují tak, aby se nedostal zpět do německých rukou. Nadto pro ČSR platilo, že hodnotu takto konfiskovaného majetku nemusela odečítat ze svého reparačního účtu.

Z uvedeného vyplývá, že zrušit nebo zneplatnit svá rozhodnutí by museli nejen vítězní spojenci, ale i všichni další signatáři. USA, Velká Británie i Rusko však trvají na svých usneseních. ČR sama, a vůbec ne již pouze s Německem, nemůže uvedené právní normy, přijaté spojenci, rušit, zneplatňovat. A pokud by Českou republiku k tomu Německo dotlačilo, z hlediska mezinárodního práva by takovéto kroky neměly žádné právní důsledky.

Nadto platí zásada mezinárodního práva. Agresor je povinen nahradit své oběti všechny škody, které jí agresí vznikly. Hitlerovské Německo bylo agresorem, jeho nástupnickým státem je SRN, a ta je povinna i nám zaplatit vzniklé škody. Nikdo nepochybuje, že agresorem byli Němci a Češi jejich oběťmi.

A jaké to ustanovení SL má, aniž by je, přestože o tom neustále mluví, novelizoval.Především uveďme stanovy. § 3 stanov Sudetoněmeckého landsmanšaftu zakotvuje:


a) zachovat přes tři miliony sudetských Němců, kteří byli po druhé světové válce vyhnáni ze své vlasti v Čechách, na Moravě a v sudetském Slezsku, a rozptýleni po celém světě, a jejich potomky, jako politické, kulturní a sociální společenství, a hájit jejich záležitosti ve vlasti jakož i na územích, kde nyní žijí;'

b) spolupůsobit za spravedlivé národní a státní uspořádání, ve kterém budou celosvětově zažehnána vyhánění, vraždy národa nebo ,etnické čistky' a diskriminace, a kde bude zaručeno zejména právo na vlast, práva národních skupin a právo na sebeurčení pro všechny národy resp. národní skupiny;

c) prosazovat právní nárok na vlast, její znovuzískání a s tím spojené právo národní skupiny na sebeurčení;

d) hájit právo na navrácení resp. plnohodnotnou náhradu nebo odškodnění za zkonfiskovaný majetek sudetských Němců;

e) pečovat o krajany hospodářsky a sociálně;

f) pečovat o kulturní a myšlenkové dědictví vlasti jako součást německé a evropské kultury, toto podporovat a dále rozvíjet;

g) přispívat k porozumění mezi národy v Evropě na základě pravdy a práva, zejména k nastolení partnerských vztahů mezi Němci a Čechy".

K tomu přidejme ještě některé programové body SL, o jejichž novelizaci zatím se ani nezmínil.

Bod 15. „Přihlašujeme se taktéž k přirozenoprávnímu nároku každého člověka na nerušené usazení ve svém právoplatném bydlišti, jakož i k právu národů a etnických, rasových a náboženských skupin na nerušené usazení ve svých zděděných osídlených oblastech (právo na vlast). V našem případě tím rozumíme právo sudetoněmecké skupiny na návrat do své vlasti a na nerušený život právě zde v souladu s právem sebeurčení. Poměry v Evropě - též mezi Spolkovou republikou Německo a Československem - mohou být považovány za normalizované teprve tehdy, až bude toto právo uskutečněno.“

Bod 16. „Hlásíme se k právu sebeurčení jako právu národů a národních skupin určovat si svobodně svůj politický, hospodářský, sociální a kulturní status. O osudu sudetských Němců a jejich území může být totiž rozhodováno jen s jejich výslovným souhlasem.“

Tak to jsou některé z požadavků landsmanšaftu. Jejich novelizace nebyla dosud provedena. I když by i jejich zrušení či zneplatnění nebyl žádný problém. Tzv. nároky a práva SL, obsažená ve výše uvedených dokumentech, nemají žádný mezinárodněprávní základ. Sudeti si je vymysleli a pak nadělili sami sobě. My máme převzít jejich smyšlenky a považovat je za bernou minci. Hrát tuto hru s nimi, přestože již v ní vystupují někteří naši politici, nebudeme. Nemá to žádný smysl. Z vymlácené slámy, my, ani nikdo další, již žádná zrna nezíská.

Vzpomeňme si, že již naši exulanti, kteří založili Radu svobodného Československa, měli se zakládanými spolky odsunutých Němců značné problémy. Když tito uzavřeli s prchalovci v r. 1950 Wiesbadenskou úmluvu, která předpokládala návrat sudetů do Československa, přeměnu odsunutých Němců ve druhý státotvorný národ a vytvoření česko-německé federace, odpověděla RSČ téměř jednomyslně následujícím prohlášením. Československo je jednotným, nedělitelným státem, v předmnichovských hranicích. Odsun Němců z Československa je definitivní a nevratný. My můžeme toto rozhodnutí parafrázovat a také sdělit příslušným adresátům, že ČR je jednotným státem v historických hranicích, odsun Němců z Československa je definitivní a nevratný. A ještě můžeme dodat. Se slušnými Němci, kteří považují Německo za svou vlast a nepředkládají nám neustále nějaké požadavky, se nemusíme smiřovat. Již dávno jsme tak učinili.

J. Skalský
 
 

25 komentářů :

 1. Je nutné si to připomínat. Pořád uplaňují tzv.právo na vlast, které nemá žádný právní základ, Posselt nazval ještě nedávno odsun genocidou. Agent sudeťáků Herman přímo v české vládě, spolu se sudetským "milým krajanem" Bělobrádkem činí ČSL nevolitelnou. Za kolaboraci by po válce byli skončili ve vězení.Přes 90% jich bylo pro Henleinovo "Heim ins Reich", pak se stali horlivými říšskými občany, sudeťák K.H.Frank byl katem českého národa a pro Heydricha připravoval plán jeho zničení.Sudetský Čech.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Úplně sváma souhlasím. Jen se divím co ještě ti dva sudeťáci pohledávají ve vládělada
   lada

   Smazat
  2. Je třeba si uvědomit, že tento spolek baráčníků(revanšistů) soustředěný v SD Lancmanšaftu se podílel nejen na útrapách českého obyvatelstva ale lifroval do komcentráků i své německé spoluobčany, antifašisty. Jen náznak nesouhlasu s režimem a už jel z celou rodinou. Zaznamenal někdy někdo nějaký projev nějakého přeživšího antifašisty na jejich sjezdech? Hovořil tam někdo o utrpení těch, kteří se postavili Hitlerovi? Kdo z těch lancmanšaftáků se odpůrců režimu tehdá zastal, jaké měl kdo právo z Němců vyjádřit nesouhlasný názor na Hitlera a jeho politiku aniž by nebyl postižen? Že jejich odsun znamenal kolektivní vinu a to není správné? Tady se nelze ohánět kolektivní vinu, kde by byli smeteni i neviní, když vini tady byli všichni!

   Smazat
  3. Co požadují sudeťáčtí nacisté mne vůbec nic
   neříká.Oni totiž moje požadavky také neplní
   a já bohužel nemám k dispozici Pátou kolonu
   lidovců proti nim.
   Petr Majevský

   Smazat
  4. Odsun Sudeťáku po druhé světové válce:
   http://www.zvedavec.org/prispevky/2016/11/7095-odsun-nemcu-po-druhe-svetove-valce.htm

   Smazat
  5. Němci chtějí natočit nelichotivý film o islámu a uprchlících v Česku. A my jim na to ještě dáme peníze....
   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nastvany-reziser-Nemci-chteji-natocit-nelichotivy-film-o-islamu-a-uprchlicich-v-Cesku-A-my-jim-na-to-jeste-dame-penize-493467

   Smazat
 2. No uvidíme co přinesou volby, pokud budou ve vládě opět lidovci, socani, TOP 09 a prochcaný "aristokrat", tak se můžeme zanedlouho dočkat reprízy Mnichova, tentokrát však pohraničí bude sloužit pro umístění mohamedánů. Tyto volby budou testem, zda jsme schopni si vládnout, anebo potřebujeme protektora. Pokud by se uskutečnila
  druhá možnost, tak mi bude asi lépe nezávislém Bělorusku než zotročeném protektorátu.
  Morave

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Morave, s prochcaným "noblesním aristokratem" nechtěly být jugoslávské diplomatky na tribune, protože on chrápal a na dálku těma chcankama páchl, chcete-li, tak smrděl. A ženy, jak známo, mají čich vnímavější. Tak takovýho kámoše sem do Čech přitáhl Václav Havel. Zpočátku mu dal post ouřednický, aby se neřeklo ... Avšak my Rakušáka cizáka smraďocha nechceme!

   Smazat
 3. Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest, Dekrety presidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z této druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před všemi možnými dalšími požadavky za znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu a nejen mých dekretů z naší republiky odsunuti.
  Může se stát, že mé dekrety vydané právě z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné.
  Může se stát, že se najdou "čeští vlastenci", kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odchází, avšak snaha o znovuovládnutí Evropy Německem stále zůstává. Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního presidenta T.G.Masaryka a spoluzakladatele M.R. Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce ať je to kdokoliv, a v kterékoliv době.

  Váš dr. Edvard Beneš, Praha, květen 1947

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Obávám se, že tento text je podvrh. O odsunu německých menšin z oblastí mimo Německo rozhodly vítězné velmoci na konferenci v Postupimi, a ne prezident Beneš pomocí nějakých svých dekretů. Mnohem více bylo odsunuto z Polska a bývalého východního Pruska. V otázkách odsunu bychom měli postupovat společně s Polskem a nenechat si vnutit, že se jedná pouze o naši záležitost. Stejně tak bychom se měli držet rozhodnutí signatářů postupimských protokolů, kteří jsou zároveň garanty jeho zachování. A nepřipustit žádná izolovaná jednostranná jednání !

   Smazat
  2. Text z projevu dr. Beneše v r. 1947 při jeho návštěvě v Táboře, byl nějaký čas napsaný na zdi tamější radnice.

   Smazat
  3. Pane Dlouhý. Polsko jednou provždy řeklo Němcům a dost, o odsunu již s vámi nebudeme diskutovat! Jet na nějaký jejich sraz nějaký polský politik jako náš(!?) Bělobrádek, byť soukromě, tak si ve své straně natož v politickém životě ani neškrtne! A to může být strana, pravá, levá, přední, zadní...

   Smazat
  4. Pro pana Dlouhého: Benešovy dekrety jsou prezidentské výnosy, čili prováděcí zákony k rozhodnutí mezinárodní konference v Postupimi. V té době totiž ještě nefungoval československý parlament, který vzešel až z voleb v r. 1946. Jinak by místo dekretů byly normální zákony...

   Smazat
 4. Autor se patrně mýlí, porovnání dřívějšího a současného znění stanov je zde:
  http://www.sudeten.de/sudpresse/up/15_SL_Satzung_Versand_sw_04.pdf
  Na stránkách www.sudeten.de je rovněž použito novější znění, v rámci textu Grundsatzerklärung.

  Novela stanov byla sice soudně zpochybněna, ale nakonec přijata. Podle čeho autor soudí, že tomu tak není?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na tom webu který uvádíte je text "Ziele der Sudetendeutschen" a pod bodem b/ prosazováno právo na vlast pro národy i národnostní skupiny (Volksgruppen), za které se považují. Česká republika již bohudík není a nebude vlastí der Sudetendeutschen.

   Smazat
 5. Hlavně nevolit kdu podporovatele fašistů všech druhů.

  OdpovědětSmazat
 6. Autor zase lze, az se mu od huby prasi. Jak je ostatne u bolseviku zvykem.
  http://zpravy.idnes.cz/sudetsti-nemci-vypustili-pozadavek-o-navraceni-majetku-p2m-/zahranicni.aspx?c=A160228_113818_zahranicni_san

  OdpovědětSmazat
 7. 13:07
  Ty havlobanderovskej vohone,jdi s I děsem a podobnejma toaletníma potrebama vytírat anální otvory JandoPutnovo dvojce!!!!;

  OdpovědětSmazat
 8. Václav I. byl blb když do Čech pozval Němce ! když nebyli po 2. světové vyhlazení ,teď to udělají muslimové !!!!!!

  OdpovědětSmazat
 9. Kdo chce volit lidovce či TOP 09, nechť si laskavě uvědomí, že otevírá dveře Sudetoněmeckým restitucím! Dnes se to jeví jako absurdita, zítra jako realita!

  OdpovědětSmazat
 10. V současnosti jsme svědky, jak v USA stíhají různé poradce prezidenta Trumpa, že v období před volbami, jednali s některými ruskými činiteli. Nechci posuzovat, zda oprávněně, či nikoliv.
  Ale domnívám se, že zcela oprávněně bychom také měli stíhat Bělobrádka a Hermanna, že jednají a označují jako své přátele, činitele Landsmanšaftu. Členy organizace, která klade neoprávněné požadavky na náš stát. I jako neprávník, pociťuji, že tento jejich přístup by mohl být vlastizradou. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já opět dodávám, že lancmanšaft byl a je spolek fašistů a nacistů bez jakých koliv debat! Najděte mi mezi nimi jednoho jediného antifašistu, jednoho jediného, který řádění těchto svých německých spoluobčanů přežil a je tam s nimi v jedné místnosti.

   Smazat
 11. Toz só to Heikérové a koloristické sasci.....na víc nemajó podrezale se konár pod prdeló....toz to je vsecko......howk

  OdpovědětSmazat
 12. Sudetští Němci dopadli ještě poměrně dobře. Pokud jsem měl možnost poslouchat historky s tohoto období od pamětníků, povětšinou bylo poukazováno na skutečnost, že Němci z říše se k Čechům chovali lépe jak sudeťáci ....
  To bychom se mohli vracet v historii k bitvám i několik staletí vzdáleným. A nespravedlnost? To jistě v mnoha případech byla. V těchto souvislostech nahlížím jinak na chování vítězů v některých válkách, kdy prostě poražený národ vyhladili. Žádné nároky nemohli být v budoucnu vzneseny ... Nedopadli Němci po válce z tohoto pohledu ještě dobře?
  ABC

  OdpovědětSmazat
 13. U nás pro jejich věc lobují předevšemi lidovci v čele se třemi vládními představiteli.Tato strana se již tradičně nejméně ze všech zasluhuje o naplňování,respektive o nenaplňování státní pokladny,zato ale ji dokáže nejvíce vyprazdňovat,viz církevní restituce aj.Chtějí jim například vrátit něco nevratného,za což ostatně kdysi již dostali reparace od spolkové vlády,která naopak nám jaksi opoměla vrátit zde ukradené věci,včetně zlata.Ale lidovci jsou vstřícní,potřebují totiž voliče,aspoň jim podobného ražení.Jiné,krom snad pár "nevědomých",avšak "zarytých" voličů,asi nemají.A takový volič je taky volič.Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.