Reklama

pondělí 19. června 2017

Vláda ČR předkládá do Poslanecké sněmovny P ČR návrh (na 11. 7. 2017) na "posílení předsunuté obrany NATO" (stanovisko Ne základnám)

19. 6. 2017
Návrh U S N E S E N Í Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z schůze dne 2017
k návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO
Poslanecká sněmovna
I. v y s l o v u j e souhlas s působením sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO v období od 1. ledna 2018 do 31. ledna 2019 v celkovém počtu do 290 osob,
Účelem eFP (Posílené předsunuté přítomnosti (enhanced Forward Presence, eFP). 2je posílení obranyschopnosti nejvíce exponované části východního křídla NATO.


Jedná se z vojenského pohledu o malou přítomnost, jejímž hlavním účelem je posílit kolektivní odstrašení demonstrací alianční solidarity a odhodlání bránit členy aliance. Napadení hostitelské země by tak díky přítomnosti sil eFP pro agresora podstatně navýšilo riziko iniciace válečného konfliktu i se všemi přispěvatelskými státy se všemi politickými, vojenskými a hospodářskými dopady z toho vyplývajícími. Tímto způsobem je tak viditelně demonstrován a posílen závazek kolektivní obrany členských států NATO zakotvený v článku 5 Severoatlantické smlouvy. Uvedený koncept eFP by tak měl zaručit dostatečnou úroveň odstrašení před jakoukoli agresí proti spojencům na východním křídle Aliance.

3. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany Česká republika, v souladu se závěry summitu NATO ve Varšavě z července 2016, považuje za správné tuto novou alianční iniciativu, která vyjadřuje odhodlání členských států NATO společně bránit suverenitu a teritoriální integritu spojenců na východním křídle Aliance, podpořit konkrétním vojenským příspěvkem.
Účast České republiky v eFP je logickým pokračováním naší dosavadní politiky a aktivit ve prospěch bezpečnosti a obrany východního křídla NATO. Zapojení do eFP se navrhuje v rámci dvou bojových uskupení:

1) rotním úkolovým uskupením (RÚU) na bázi mechanizované roty do bojového uskupení vedeného Německem na území Litvy (DEU eFP BG) v počtu do 250 osob na dobu od 1. května 2018 do 31. ledna 2019. Základ RÚU bude tvořit mechanizovaná rota s obrněnými vozidly Pandur posílená ženijní četou, zdravotnickým prvkem, četou palebné podpory a logistickou jednotkou.

Zapojení do bojového uskupení vedeného Německem také naplňuje dlouhodobý zájem obou zemí o užší a konkrétně vyjádřenou spolupráci ve vojenské oblasti. Hlavní základna DEU eFP BG se nachází ve výcvikovém prostoru litevské armády Rukla (cca 25 km severovýchodně od Kaunasu) a Německo se částečně podílí na dobudování, respektive renovaci její infrastruktury. Základna umožňuje ubytování jednotek a skladování požadovaného objemu zásob a munice.

2) minometnou četou do bojového uskupení vedeného Kanadou na území Lotyšska (CAN eFP BG) v počtu do 40 osob na dobu od 1. ledna 2018 do 31. ledna 2019. CAN eFP BG bude soustředěno na lotyšské vojenské základně ve výcvikovém prostoru Adazi (cca 45 km severovýchodně od Rigy) s existující infrastrukturou, která je postupně renovována a doplňována potřebnými objekty pro celé bojové uskupení.

Vedle demonstrace připravenosti bránit suverenitu spojenecké země před agresorem, bude RÚU během svého působení plnit úkoly výcviku především na území Litvy a minometná četa primárně v Lotyšsku, a to samostatně, společně s jednotkami hostitelské země a/nebo s dalšími aliančními jednotkami. Společné výcvikové aktivy a cvičení mohou probíhat na území všech pobaltských států a Polska.
Po dobu působení budou RÚU (v rámci DEU eFP BG) a minometná četa (v rámci CAN eFP BG) plnit stanovené mírové úkoly podle rozhodnutí vojenských orgánů NATO. V případě ozbrojené agrese proti území států NATO se budou obě jednotky podílet na kolektivní obraně podle čl. 5 Severoatlantické smlouvy podle rozhodnutí příslušných politických a vojenských orgánů NATO.

I pro jednotky vyčleňované do eFP platí obecný princip, že síly vyčleňované pod spojenecké operační velení NATO nadále zůstávají pod úplným velením vysílajícího státu.


V eFP budeme působit dlouhodobě s tím, že jednotlivá nasazení budou vycházet z dohody s vedoucími zeměmi.

4. Právní aspekty
Působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v pobaltských státech a Polsku má mezinárodněprávní i vnitrostátní právní aspekty. Toto působení je v souladu s mezinárodním právem, opírajícím se o právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu zakotvené v článku 51 Charty OSN. Bude realizováno na základě Severoatlantické smlouvy a se souhlasem pobaltských států a Polska

(Koncept eFP byl schválen hlavami států a vlád členských států NATO na summitu ve Varšavě ve dnech 8. – 9. července 2016).

Jelikož se jedná o vyslání ozbrojených sil ČR do zahraničí, podle čl. 43 odst. 3 písm. a) Ústavy ČR je nutný souhlas obou komor Parlamentu ČR.

Právní postavení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na území pobaltských států a Polska se bude řídit Dohodou mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil (Status of Forces Agreement, SOFA).

5. Financování
Financování navrhovaného působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany bude zabezpečeno z rozpočtové kapitoly MO. V případě RÚU jsou celkové náklady odhadovány na 288 mil. Kč a na působení minometné čety na 74 mil. Kč. Celkové odhadované náklady jsou 362 mil. Kč.

Stanovisko Ne základnám

Jako myslící společnost máme dvě možnosti:
1) Protestovat a žádat zachování demokracie. Demokracie není možná bez dodržování Ústavy ČR (začíná být trapné mluvit v demokracii a svobodě v ČR). Bude rozeslána pozvána na koordinační poradu, která bude zaměřena na tento bod a koordinačka se bude konat 26.6.2017 od 17:00 hodin (Tomášská) a ověří schopnost zpracování kolektivního požadavku k zákonodárcům na respektování Ústavy ČR.

2) Počkat na reakci sněmovny, poslankyň a poslanců, při projednávání bodu č.174 tisk
1121, který jak to tak vypadá opravdu chtějí projednávat 11.7.2017 na jednání 59. schůzi
Poslanecké sněmovny ČR.

O jaký bod se jedná?
Působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku ??, Lotyšsku a Polsku ?? v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO. 1.5.2018 do 31.1.2019

Obdivuhodný je pojetí Ústavy ČR ze strany zákonodárce Stropnického (Slib poslance a senátora zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony).

V svém návrhu cituje, že návrh předkládá dle čl. 43 odst. 3 písm. a) a cudně opomíjí následující odstavec 4. čl.43 tj. - Ústava ČR mu umožňuje manipulovat s naší armádou max. na dobu 60 dní,

Jedině se sníženou svéprávností lze sněmovně předložit návrh na vyslání naší armády do zahraničí, navíc pod cizím velením na dobu 276 dní (pokora a loajálnost? Slíbíme, co si budete přát a my tu naší Ústavu nějak následně upravíme. To slibujeme!).

ANO2011 doposud nepochopilo, odkud nabírá ODS své preference.

za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí


Čl.43 Ústavy ČR.
(3) Parlament vyslovuje souhlas
a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky,
b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě.
(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li o
a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení,
20 komentářů :

 1. "Po jejich ovoci poznáte je ".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Toto svinstvo podepsali rovněž Babišovi ministři to jen, aby kobližkoví slabomyslní voliči věděli, že Babiš je stejná svoloč jako Sobotka nebo Bělobrádek !!

   Smazat
 2. Musíme se bránit "ruské agresi a rozpínavosti"!!!

  Podivte se: Rusko se "nehnulo" ze svých hranic, stejně je blíže tankům NATO!!!

  Rus je velmi ZÁLUDNÝ!!!!!

  :-)))))

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:51 A není záludné to NATO, které se přibližuje k Rusku? V.J.Horák

   Smazat
  2. Horaku jedl jsi asi moc fftipne kase ,ze??

   Smazat
 3. Ne pravicovým válečným štváčům a západním poskokům.

  OdpovědětSmazat
 4. Ne vládě kolaborantů, která nás žene do války !!!!
  Václav

  OdpovědětSmazat
 5. Co jste si zvolili,to máte.Stěžujte si jen na sebe
  a svou neschopnost myslet.Kdo jste zažil politika,
  který něco slíbí a také splní?Já o žádném nevím.
  Dokud budete volit podle slibů,nikam se nehnete.
  Vaše hesla jsou sice působivá,ale na dvě věci.Vy
  totiž nerozhodujete a jen sbíráte ovoce svojí
  omezenosti při volbách.V těch letošních to bude
  stejné,jako v těch minulých.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Petr Majevský hele já vas mám rád ale neobviňujte všechny Čechy z blbosti. Já jsem žádné vlastizrádce nevolil.

   Smazat
  2. 15:56 Já také ne. Všichni se jistě dobrovolně přihlásí a budou po zásluze odměněni.

   Smazat
  3. 15:40 zatímco pan Majevský je jediná a světlá výjimka. Jak sakra víte co dělali ti Vaši "všichni"?

   Smazat
 6. Jak vnímáte zahájení řízení proti České republice kvůli tomu, že neplní kvóty ohledně přijímání uprchlíků stanovených Evropskou unií?

  Navrhuji referendum o vystoupení z Evropské unie. Samozřejmě, že to připomíná rok 1938 a diktát fašistického Německa. My celou dobu navrhujeme jediné systémové řešení, které existuje, vystoupení z Evropské unie, protože na základě Lisabonské smlouvy a našeho členství musíme poslouchat diktát Evropské unie. Lidé to stále nechápou a myslí si, že existuje úniková cesta. Jenže my dříve či později musíme přijmout euro a poslouchat Brusel. Jinak nám dají sankce.

  Řekněme si upřímně, vláda předvádí neuvěřitelné předvolební divadlo. Všichni víme, že vládní europoslanci, konkrétně z ČSSD hlasovali pro povinné kvóty členských zemí, to bylo v roce 2015. Právě proto nám nyní Evropská komise vytýká, proč najednou před volbami vláda podrazila Evropskou unii a Komisi, když její vlastní poslanci hlasovali pro kvóty. To, co nyní vláda předvádí, je, jako by chtěla zaplatit pokutu, ale mimo kvóty už nějaké uprchlíky přijímáme. Jedinou možností, jak uniknout diktátu, je vystoupení z Evropské unie. Už několikrát jsem referendum navrhoval, ale Sobotka s Babišem to vždy zamítli. Proto mluvím o komedii. Všimněte si, co řekl Chovanec v rozhovoru pro Právo, že do voleb Česká republika žádného uprchlíka na základě kvót nepřijme. Nikoliv navždy, ale jen do voleb.

  Podle mě se Juncker pouze domluvil se Sobotkou, aby pomohl ČSSD před volbami, protože jim klesají preference. Proto dělají vládní komedii, jako že jsou proti kvótám, protože jim teče do bot. Je to pomoc Junckera Sobotkovi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:53 Pochybuji, že by Juncker mohl Sobotkovi v něčem pomoci, stejně jako Gorbačov v roce 1989 Husákovi a Jakešovi.

   Smazat
 7. Sobotkovi nadiktovala madam Merkelová, když byl s Ficem na koberečku v Německu,jak má potichu vozit imigranty do Česka.Sobotka to plní a proto je zde již černo.Aby si ČSSD zachránila preference, bude se Chovanec předvádět jako hrdina, že do voleb nevezme ani jednoho migranta,A co po volbách? Lidé musí jít k volbám, jinak příští rok si budeme pořizovat koberečky na modlení a ženy a dívky shánět černý hábit.

  OdpovědětSmazat
 8. Nežli harašit khaki haraburdím kdesi u hranic domnělého nepřítele (který ostatně žádnou válku nechce), je lepší s ním spolupracovat na principu rovnosti. A nikoliv síly ... Přesně v duchu dohod dosažených na úrovni OBSE, na které jakoby zapomněli a pohřbili je.
  Přece kolikrát byl jen v nedávné historii vyvolán válečný konflikt záměrným příhraničním incidentem, aby rychle přerostl v ničivou válku.
  A v té se již jen málokdo pídí po odpovědi na otázku "kdo si to vlastně začal?".
  To, co v tomto směru činí naše vláda, je příznak ztráty odpovědného uvažování. Pouze jen příznak jejich podřízení se mocenským zájmům těch, kdo se stále ještě opájejí představou vítězné války nad Ruskem. Ve které sice mohou zaniknout i celé národy, ale které jsou i tak pod hranicí rozlišení oněch mocipánů.
  Stejně, jako byli kdysi lidi ve Vietnamu či nedávno ti na mostech přes Sávu v Bělehradě anebo dnešní Syřané třeba v Deir ez Zoru ...

  OdpovědětSmazat
 9. A já z Ruska strach nemám. Nevidím pro to důvod. Historie je jasná - bojovali proti Mongolům a chránili tak i Evropu, porazili Napoleona, kterej trýznil celou Evropu, v podstatě ukončili první světovou válku (Dekret o Míru), porazili Němce ve druhé světové válce a osvobodili nás od německých okupantů, kteří chtěli náš národ z části vyhladit a z části poněmčit, nenutili nás do žádných válečných konfliktů. Nechápu, proč bych je měl kvůli Stalinovi nenávidět - byl to Gruzínec; nechápu, proč bych je měl kvůli osmašedesátému nenávidět - Brežněv byl Ukr. Nebezpečí nám vždycky hrozilo z jiné strany. Nechápu proto, proč bych měl po boku germána jít proti Rusku. Tím bych znesvětil své předky, svou historii, svůj národ.

  OdpovědětSmazat
 10. PUTIN se jen bavi ,kdo videl nejnovejsi 4 hodiny interview se Oliverem Stonem natacene v Moskve a vsude kde Putin prebyva to dosvedci . Je to proste NEKDO. Sam si ridi auto kdyz jede po praci domu a jeho komentare pro vsechny jsou z oleje ,bez pripravy. Kdyz to srovname s propagandou zaprodancu v juesej clovek by blil.Jeho odpovedi na otazku buzerantu a jine jsou perfektni. At to zkusi ,to je jeho odpoved zhruba . A to zelene mozky Pentagonu nikdy nepochopi .Jiz zhruba chapu co rikal ten nenavideny Trump o vypousteni baziny . Jen asi nedomyslel ze v te bazine se muze i utopit je to opravdu desitky let napoustena spina do jednoho velkeho more a v te si rochneji ti co ostatnim stale vysvetluji ze to je vse prave pro ne pro" american people "jak neustale papouskuji dle not pejzatejch tam vzadu

  OdpovědětSmazat
 11. Takto postupně odvelí i zbytek našich vojáků do zahraničí. Jsem zvědav, kým chce Chovanec uzavírat ty naše hranice. Buď to budou muset být naši vojáci, který si vždy z Pobaltí "odskočí na druhou směnu" do ČR nebo tam pošleme úředníky. Těch máme dost. Nevím, zda by neměly být předčasné volby, jinak tady po této vládě nezůstane kámen na kameni. Je vidět, že Sobotka již šplhá po funkcích v Bruselu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nedělejte si iluze.Chovancovo ministerstvo pravdy a lásky, chce uzavřít hranice před ruskou agresí, nikoliv před invazí slimáků a primátů, ti jsou zde vítáni vítači z neziskovek a pražské kavárny!

   Smazat
 12. V článku ještě chybí prohlášení ministra herectví a války:"Mým národům".A jde se na Rusa.Zločinci v USSA budou mít jistě radost, jak předsunuté slovanské jednotky, určené k rychlé likvidaci a ve spolupráci s Wehrmachtem, čistí východní křídlo od putinovců!

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.