Reklama

pondělí 12. června 2017

Zbabělost - fenomén doby


Jiří Baťa
12. 6. 2017
Nedávno se prezident Miloš Zeman zmínil o zbabělosti. Pravda, bylo to sice v souvislosti s multikulturalismem, nicméně to „zbabělství“ má zřejmě dalekosáhlejší uplatnění a dopad než jen v prezidentem zmíněné multikulturní toleranci.
Zbabělost jako taková je v české politice běžně či standardně užívaný způsob v realizaci naší politiky, ale má také jisté konsekvence vbe spojení s bagatelizací zákonných norem, ba co víc, naprosté a vědomé pošlapávání Ústavy ČR. Tuto zbabělost lze spatřovat mimo jiné především v politiky tolik chvástavě diskutované existenci právního státu.


Je celá řada jurisdických příkladů, kdy pojem „právní stát“ lze naprosto vyloučit, protože řada výsledků šetření, rozhodnutí a  kvalifikace případných soudních projednání nasvědčují tomu, že o právním státě hovoří jen příslušná právní litera, nikoli realita. Uvedu jen několik případů z mých vlastních zkušeností, kdy jsem na některé skutečnosti byl, z titulu občansko-morální odpovědnosti nucen reagovat tak, že jsem na osoby, které se v těchto případech exponovali, podal trestní oznámení.
     Tak např. kníže Karel Schwarzenberg (TOP 09), svého času ministr zahraničních věcí vlády ČR veřejně, mimo půdu parlamentu prohlašoval, že jsme prý ve válce s Ruskem a proto nabádá postavit se Rusku tím, že NATO a jeho spojenci (včetně  US army) přesunou svá vojska do oblastí, které jim tak zajišťují bezprostřední přístup k hranici Ruska a tak se připravit na případný vojenský, resp. útočný válečný konflikt.
      Europoslanec  Ing. Jaromír Štětina (rovněž TOP 09) zase kromě jiného, před TV kamerami, tedy rovněž mimo parlamentní půdu pronesl  výzvu,  podle které je prý potřeba ukázat, resp. demonstrovat  Putinovi vojenskou sílu spojeneckých armád NATO, na což prý Putin slyší a rozumí tomu. Dle mého soudu  (a také ohlasu občanů) se tímto jednáním oba politici mohli dopustit trestného činu podle 
§ 407: Podněcování útočné války.
Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na shromáždění, které podléhá oznamovací povinnosti, nebo b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.(3) Příprava je trestná.
     Na stejného politického darebáka, tj. europoslance Ing. Jaromíra Štětinu jsem rovněž podal samostatné trestní oznámení neboť podle mého mínění se jmenovaný dopustil trestného činu zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace a sice, že
vědomě ohrozil národní bezpečnost a poškodil zahraniční politiku České republiky v Evropském parlamentu. Ing. Štětina prohlásil, že Evropa je ve válce s Ruskem. Tento výrok okamžitě převzala všechna ruská média  a zaznělo stanovisko, že normalizace vztahů s USA nemusí znamenat zrušení ruských protisankcí proti vybraným evropským zemím, v čele s Českou republikou.
     Výrok ing. Jaromíra Štětiny byl vyhodnocen jako potvrzení nepřátelského postoje české vlády k Ruské federaci . Tímto jednáním se dopustil tr. činu podle
§ 315 tr. Zákoníku, odst 1,Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost anebo poškodit mezinárodní organizaci, ač je pověřen zastupovat Českou republiku nebo mezinárodní organizaci, jejíž je Česká republika členem, nebo vyjednávat s cizí mocí anebo jinak chránit zájmy České republiky nebo mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem, při jednání s osobou, která zastupuje zájmy cizí moci, zneužije své pravomoci jednat za Českou republiku nebo uvedenou mezinárodní organizaci, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let“, resp.
§ 315 tr. Zákoníku, odst 3, bod b). Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky nebo postavení mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem“ , kterého se opakovaně dopustil.
   Další podání trestného oznámení jsem učinil také na Johna Boka, Tomáše Holuba nebo na ministra kultury vlády ČR Daniela Hermana. V jejich případech šlo o diskutované a problematické „hanobení, případně pomlouvání hlavy státu“. V případě ministra Hermana (v poslední době rovněž vicepremiéra Bělobrádka) lze za vlastizrádné rovněž  považovat jeho, resp. jejich účast a podlézavé, vtíravé a pro  Českou republiku naprosto nepřijatelné  vystupování na sjezdu revanšistického Landsmanšaftu.  Uvedené příklady mají společné to, že ani v jednom případě nebylo moje trestní oznámení realizováno a skončilo v šuplíku VSZ.
    Za společensky značně problematické, možná nedomyšlené považuji konstatování pana genmjr. Michala Gondeka, který v rozhovoru pro Haló noviny na otázku, co říká na to,  ministr obrany M. Stropnický přidružil 4. brigádu rychlého nasazení pod velení německé obrněné divize mj. odpověděl, že „... Toto rozhodnutí ministra obrany je špatné, trestuhodné a vykazuje znaky vlastizrady“. Tím se de facto dostávám k jádru věci.
      Mnozí čelní politici či významné osobnosti se k dění či událostem v politice často vyjadřují velmi expresivně, ideologicky provokativně nebo z hlediska platných zákonů, práva či Ústavy ČR až trestuhodně a přesto se nad těmito výroky příslušná soudní či trestně právní administrativa, stejně jako obě komory Parlamentu ČR oficiálně nezabývají. To se týká i výše jmenovaných politiků, na které jsem jako občan, který na rozdíl od mnoha ostatních plním svou občanskou povinnost,  podal trestní oznámení na  podezření ze spáchání trestného činu. Předesílám, že rovněž neúspěšně.
    Úvodem jsem zmínil zbabělost, o které mluvil prezident Miloš Zeman.  Zbabělost je významným negativem v charakteru člověka, který svým jednáním není ochoten či nechce podstoupit jisté riziko a raději volí cestu či způsob ústupku, opatrnosti, v současné době však především formou vypočítavosti s předpokladem pozdějšího osobního prospěchu. To měl také na mysli prezident Zeman, to mám také na mysli já v případě všech, kteří ačkoliv si jsou vědomi anymozity jednání, nepřijatelné, trestuhodné vystupování nebo vyjadřování některých politiků nebo jiných osob ve vztahu k porušování základních principů morálky, zákonů nebo dokonce Ústavy ČR, přesto možno říct takticky a pokrytecky mlčí a kryjí společensky nebezpečná jednání těchto proradných jedinců.
    Co si myslet např. o konstatování genmajr. Gondeka, který otevřeně říká, že v rozhodnutí ministra obrany M. Stropnického sice spatřuje znaky vlastizrady, ale kromě tohoto konstatování neučiní nic, aby se této trestuhodnosti učinila přítrž? Není snad i pro něho coby člověka, který je bytostně svázán s činností armády, povinnost učinit trestní oznámení na jednání ministra, případně dalších osob? Pro něho i další lidi snad neplatí povinnost, vyplývající ze zákona č. 40/2009 Sb, konkrétně § 368 – Neoznámení trestného činu, § 367 – Nepřekažení trestného činu, případně také § 365 – Schvalování testného činu? Máme se snad domnívat, že spatřuje-li pan genmajr.  Gondek v jednání pana ministra Stropnického znaky vlastizrady stačí, když se o tom kriticky zmíní v denním periodiku a že je to dostačující k tomu, aby bylo takovému jednání a hlavně důsledkům zabráněno?
      Na druhé straně však existuje jiný, stejně společensky nebezpečný jev a sice, že je-li trestní oznámení podáno, ze strany příslušných vyšetřovacích, případně soudních orgánů je činěno vše, aby takové trestní oznámení bylo zpochybněno, zneváženo, bagatelizováno a neutralizováno, což v konečném výsledku znamená, že trestné činy mají před závaznými zákony, právem a obecnou spravedlností zelenou!
    Takové jednání je nejen společensky odsouzení hodné, ale je to také typický projev zbabělosti, neboť představitelé těchto orgánů nejsou ochotni postavit se trestným činům, páchaných prominentními, nebo jinak významnými politiky či osobami (nebo občany-křiklouny pražské kavárny), ale zbaběle se stáhnou buďto na pokyn (možná i na příkaz) „shora“, nebo v blahém očekávání, že jejich „aktivní pasivita“ bude jistými strukturami po zásluze odměněna. V takovém případě si potom mohou pánové Schwarzenberg, Štětina,  Herman,  Pesczynski, Bok, Novotný, Štěpánová či Nový a celá řada dalších pravdoláskařů z pražské kavárny provokativním, urážlivým, nezřídka s válečným vyhrožováním vykřikovat co chtějí a naše zákony jim mohou, vlastně už jsou „ukradené“! Lze snad takový stav či situaci ve společnosti ve vztahu k zákonům a právu považovat za právní stát? Není to ta zbabělost, o které hovoří prezident Zeman? Já jsem názoru, že to je důsledek  přehnané liberalizace demokracie, či lépe řečeno rozbujelá anarchie. Změní to podzimní volby? Kéžby, ale záleží to hlavně na občanech, koho po všech těchto zkušenostech budou volit. A že je koho volit, není pochyb.

15 komentářů :

 1. Vládnou tu kapitalisti , jenom ti mají "právo " něco soudit !! !!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je i lepší vláda:
   "Orbán: Plot zůstane
   Na sílící hlasy vyzývající k odstranění hraniční bariéry reagoval v pondělí maďarský premiér Viktor Orbán. „Dokud tady budu stát jako premiér, i plot na jižní hranici bude stát,“ řekl před poslanci maďarského parlamentu.
   „Nemůžeme dovolit, aby Brusel vnucoval Budapešti programy na přijímání migrantů. Nepodvolíme se vydírání ze strany Bruselu a odmítáme povinné kvóty na přesídlení migrantů,“ dodal Orbán."
   (https://www.novinky.cz/zahranicni/440574-migranti-se-pokusili-vyhloubit-tunel-pod-hranicnim-plotem-na-madarske-hranici.html)


   Smazat
 2. Na každou prostou pravdu je 17 tisíc ale.

  OdpovědětSmazat
 3. SOBOTKOVA VLÁDA - VLÁDA NÁRODNÍ ZRADY!
  - www.novarepublika.cz/2017/05/byla-sobotkova-vlada-prospesna-lidem.html#more
  U nas není demokrace, ale demokratura! Ve skutečnosti je demokratický politický systém v kolapsu, ekonomický na JIPce. Stojíme na hraně korporátní totality, jsme ve vážné mezinárodní bezpečnostní krizi, čelíme rozpadu společenské soudržnosti, nevážíme si tradiční rodiny a přirozených hodnot, nerespektujeme přirozený řád. A „naše“ vláda tyto negativní trendy vědomě akceleruje v zájmu nikým nevolených, domácích i zahraničních mocenských struktur.
  Sobotkova vláda je tou nejhorší vládou v novodobých dějinách!!!

  OdpovědětSmazat
 4. Podobný "společensky nebezpečný jev a sice, že je-li trestní oznámení podáno, ze strany příslušných vyšetřovacích, případně soudních orgánů je činěno vše, aby takové trestní oznámení bylo zpochybněno, zneváženo, bagatelizováno a neutralizováno, což v konečném výsledku znamená, že trestné činy mají před závaznými zákony, právem a obecnou spravedlností zelenou!" byl u nás obvyklý v období před 2.světovou válkou.

  Veškeré podněty na vlastizrádné jednání Němců v pohraničí byly policií, prokuraturou a soudy odmítány jako předpojaté, nepodložené, apod.

  Až realita Mnichova, 2.republiky a okupace v tom "sjednala jasno". Lidé jsou, zřejmě i v současnosti, v těchto věcech nepoučitelní a rádi zapomínají ...
  L.S.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ve svých memoárech (Špión,jemuž nevěřili) vzpomíná šéf tajné služby František Moravec na protistátní aktivity ze strany řady mimovládních iniciativ (německojazyčných) občanů Československa. Jejich aktivisté měli podporu (vojenský výcvik) zajištěnu v zahraničí, což bylo známo. Stíháni nebyli,protože otevřít a vést např. patnáct tisíc
   šetření trestných činů během několika týdnů bylo mimo tehdejší možnosti orgánů státní moci. Podobně byla rozvrácena Jugoslávie v 90. létech, na jejímž území operovalo několik tajných služeb.I dnes operují na našem území četné nevládní organizace .

   Smazat
 5. Autor článku ve snaze o nápravu se poněkud mýlí.
  Podněcovatelé války byli,jsou a budou.Jejich
  přesvědčení,že zrovna oni budou na straně"vítězů"
  je mylné.Rusko v současnosti nemůže vést válku
  klasickými prostředky,to by prohrálo.Štětina je
  jenom převlékač kabátů,nebo je úžasný pitomec.
  Nerozumí vyhlášenému textu.Putinovo prohlášení
  je jednoznačné.Cituji:na území Ruska se už nikdy
  bojovat nebude.Zabráníme tomu VŠEMI prostředky.
  Konec citátu.Myslím,že toto vyhlášení je jasné
  a nepotřebuje dalšího komentáře.Že je Štětina
  neschopný vnímat text je jeho chyba.Ti voliči,co
  ho zvolili v Dubči,asi nejsou zcela svéprávní.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Valka definice :"je pokracovani POLITIKY pomoci jinych prostredku!!!!", za dosazeni ekonomickych vyhod!!!!
   Nyni se vede valka Bankovni misto valky zbranemi !!! ale ma to stejny Efekt!!!

   A vede ji Babis !!! proti svym lidem.

   Ja se na to divam jak rekl president Klaus , ze se boji toho az ziskaji uplnou moc do svych rukou!!!!

   Reknete mi co ocekavate a na co lidi cekaji , nikdo jim nic neda a chudi jsou vzdy potencionalni nepratele zbohatlych!!

   Bruno

   Smazat
 6. Ještě že už nežije udavač Havel,to by tady bylo banderovskejch opilců 100x víc než teď!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 7. Narko-válečné peníze Hitlerovi,narko-válečné peníze I dnes.S přidanou hodnotou vysoce organizované hmoty.A NWO je dle odhadu na 80% procentech.

  vývoj: Dvě politické strany - naprosto logický
  Navrhované aktuální ANO - KSČM
  USA náš vzor - přítomno,dlouhodobě.
  Školitelé Bělobrádka v daném systému umístí.Nemám obavu.
  Pokrok ve skutečné dualitě.A není kam se schovat.Prostě buď já nebo on.

  Občanské iniciativy nelezou do parlamentu politiky lži ve lži a plní svou=občanskou úlohu v horizontálách a vertikálách sítě.

  Ještě připomenu ošemetné:
  Čím větší vlastenec,tím více vlastní vlasti.
  Zatím vlastní nejvulgárnější slovník.

  Zbabělí?Hodné slušné poslušné mají svého mluvčího:
  lyrická romantika,potichu se nic nedozvíte:

  https://www.youtube.com/watch?v=4DIACSlZ6vg

  OdpovědětSmazat
 8. Ano záleží na občanech nebo naši zem zatáhnou výše jmenovaní do války s RF.

  OdpovědětSmazat
 9. Pane Baťo, že si nedáte pokoj a děláte ze sebe blba. Každý moudrý člověk pochopil, že s daným stavem nelze hnout. Proč osočujete lidi, že jsou zbabělí? Oni naopak moudře čekají až se ten bordel sesype sám nebo vnějším impulsem.

  OdpovědětSmazat
 10. Moudře jak moudře, hlavně vychcaně.Kde by jim šli takový prachy za hovnodělání bez nebezpečí, že by to museli hradit ze své kapsy.Ze Šťávou jsou určitě domluveni,restituce jak by smet a OKD Bakala je zářný příklad korupce.Kudrnatý zubatec se zbavil Babiše v domění,že se opět všechno ututlá.

  OdpovědětSmazat
 11. Pan Baťa má jednoznačně plnou pravdu. Faktem ovšem zůstává, že ne každý jsme schopen připravit a podat řádné trestní oznámení a podstoupit s tím spojené aktivity, když zároveň nejméně tušíme, že efekt nebude žádný. Možnou akcí je, obrátit se s věcí na spolek Šalamoun, kde John Bok, ctitel práva a zákonnosti, by měl sehrát odpovídající roli. Pokud ne, bylo by užitečné ustavit obdobný spolek bez toho, že bude jednostranně ideologický.

  OdpovědětSmazat
 12. Je jenom dobře, že Jiří Baťa podal trestní oznámení a upozorňuje na trestněprávní excesy poslanců PSP ČR -aktivistů nikoli oněch dolních deseti milionů, ale prokazatelně cizích zájmů a mocností. Ano v parlamentní demokracii tyto excesy, jsou-li uskutečněny mimo parlamentní půdu, nepodléhají imunitě. Je tak nejenom na těchto, ale i na jiných případech pochybného uplatnění anebo spíše ohýbání práva či inscenovaných procesů zcela zřejmé, že tento podivný stav není a nikdy nebyl standardní parlamentní demokracií. Vždy to byla jen a jen politická hra na demokracii, na pozadí které to jsou sekretariáty politických stran, o kmotrech bankovních, průmyslových či mediálních korporací ani nemluvě, jimiž připravený výběr těch rovnějších mezi rovnými, tedy stranicky a korporátně formovaných elit, který má právo být zvolen v prý svobodných volbách. Toto pokrytectví se zcela obnažuje nejen na příkladech současného "sestavování" kandidátky ČSSD v Jihočeském kraji, ale i u jiných politických stran. A to už vůbec nemluvím o volbách do politických struktur EU, které jsou zcela podřízeny diktátu Evropské komise a lídrů tzv. "jádra" EU.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.