Reklama

.

.

úterý 6. června 2017

Zdaním vám každou korunu, sám jsem před vámi zoptimalizoval 10 miliard

- vlk-
6.6.2017  Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Poslední předvolební průzkumy, které už pokrývají i finální vyústění vládní krize, potvrzují naprosto přesně to, co jsem predikoval ještě před jejím oficiálním závěrem v článku Sčítání plusů a mínusů. Bohužel. Český volič je zkrátka nepoučitelný, takže nás po léčbě Klausem, Zemanových čistých rukou, Topolánkovsko-Kalouskovsko-Nečasovských famiglií a jejich řeckých a jiných lžích, čeká jediné – protrpět a následně tvrdě zaplatit i období, kdy se z České republiky stane totální dojná kráva, kterou ve své privátní stáji umístí Andrej Babiš. 
Kráva to bude velmi zvláštní – bude v Babišově velkomaštali jediná, kterou nebude muset vůbec krmit, ale jen a jen dojit a to 24 hodin denně a nejspíš dokonce ještě hodně dlouho i v době, kdy bude z té maštale vyvedena. To víte, smlouvy budou smlouvy…. Drsná cena za masovou iluzi Pepů Koblihů, že Babiš to s nimi myslí dobře a že je menším zlem, protože on přece nekrade.

Dnešní článek, převzatý z Echa24. cz je dalším mým a uvědomuji si že MARNÝM pokusem, odprezentovat tvrdá fakta, jak to vlastně s Babišem doopravdy. Ten článek je vystavěn na základě odhalení, která z veřejně dostupných zdrojů, tedy toho, co o sobě veřejně publikoval Agrofert a firmy jeho skupiny a co zrešeršovala skupina, která na internetu dokumentuje přešlapy Andreje Babiše.

Udělal to, co jsem viděl jako naprosto logický krok dalšího postupu kolem Babiše a na co jsme sám, bohužel neměl kapacity – totiž projela povinně zakládané dokumenty do podnikového rejstříku. Jejich zjištění, že Andrej Babiš ulil před zdaněním a vyvedl do svého osobního majetku následně asi 10 miliard, mne nijak nepřekvapuje.

Možná by ovšem mohlo zaskočit někoho z těch, kdo to zatím Andrejovi žere. Skupina Julius Šuman, když pustila nahrávky Babiše a Přibila byla označena za ty, co účelově sestříhávají, kdo špioní Babiše odposlechy a kdo ví co ještě. Ujišťuji všechny ty, co na tyhle Babišovy nesmysly slyšeli, že zápisy z valných hromad, informace o navyšování a převodu akcií, jakož i výroční zprávy o hospodaření společností se nedají ani sestříhat, ani zfalšovat. Pokud už jednou u rejstříkového soudu jsou založeny. Všem voličům a sympatizantům Andreje Babiše přeji pěkné počtení. A číst by měli, protože jim je zdaněna každá koruna. Tím samým pánem, co podle následujícího textu uchránil před daní svých 10 miliard. Může být , že mi odpovíte – peřej a bude ti přáno, vážně si myslíte, že před berňákem uchráníte třeba jen jediný milion? Tedy v případě, že byste se k němu dokázali někdy dostat….


Imoba za všechny penízePozoruhodný je i vznik Šumanova příběhu. Vychází prostě z údajů, které byly zveřejněny v obchodním rejstříku a nad kterými se dosud nikdo vážně nezamyslel. Dokumenty ukazují příběh společnosti Imoba, zabývající se správou nemovitostí, cateringovými službami a také půjčováním peněz zpravidla v rámci koncernu Agrofert.

Po roce 2007 průběžně vydávala akcie a Agrofert Holding, resp. jeho jediný akcionář Babiš, tyto akcie nakupoval. Do roku 2012 tak ve firmě Imoba zaparkoval ze zisku svého holdingu dvě a půl miliardy korun. Před parlamentními volbami v říjnu 2013 ale k tomu najednou přidal ještě osm miliard. V lednu 2014 převedl Agrofert všechny draze nakoupené akcie Imoby na společnost Synbiol a podle dokumentů za to nežádal protihodnotu. O deset měsíců později vyplatila Imoba svému majiteli dvě miliardy. Tímto majitelem byl jediný akcionář firmy Synbiol, tehdy už ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Podle Šumana tak Babiš obešel zákon o dani z příjmu. Kdyby si nechal vyplatit zmíněné dvě miliardy jako dividendu, odvedl by finančnímu úřadu jako daň z dividendy 300 milionů.

Julius Šuman nepřinesl nezvratné důkazy, že vytažením miliard z Agrofertu prostřednictvím Imoby došlo k daňovému úniku. V každém případě však vyzval Finanční správu, aby případ prověřila, protože k úniku dojít mohlo. Sám Babiš by také mohl vysvětlit, jaký jiný účel mělo přesouvání peněz napříč holdingy. Šéf hnutí ANO se k tomu očividně nechystá a dotazy odbyl svou oblíbenou větou, že daně přece platí, vždyť jenom v letech 2006–2015 odvedl českému státu 23 miliard. A kdo z vás takové daně zaplatil? Opět tedy sází na příběh o největším zaměstnavateli České republiky, který poctivě platí daně a investuje zisk ve prospěch celé společnosti, a pokud bere nějaké dotace, tak jde ve srovnání s odvedenými daněmi o marginální částku.


Mýtus o hodném boháči

Ovšem právě poslední Šumanův příběh zpochybňuje Babišův mýtus dosud nejvíc ze všech polemik. Přesun prostředků Agrofertu ve výši deseti miliard do účetnictví firmy, u které není jasné, k čemu je potřebovala, se dá popsat i jako odkládání či úplné vyhýbání se povinnosti zaplatit celkem jeden a půl miliardy jako daň z dividendy. To není zanedbatelná částka ve srovnání s tím, kolik Babišův holding platí na daních. Oněch zmíněných 23 miliard totiž není součet všech odvedených daní, jak miliardář avizuje. Agrofert do toho počítá i 17 miliard na sociálním a zdravotním pojistném. Mnozí tuzemští podnikatelé obvykle považují za svou nehynoucí zásluhu, že „dali lidem práci“, a že tedy vůbec umožnili, aby za práci těchto lidí mohl stát inkasovat daně. V jiných zemích se naopak připomíná, že bez zaměstnanců by podnikatel nedosáhl žádného zisku. Jenom plní zákonné povinnosti, když kromě platu za ně posílá příspěvek na fondy veřejného pojištění.

Přesnější je říci, že Babišův Agrofert zaplatil „na daních“, tedy na dani z příjmu, za deset let šest miliard, další jedenapůlmiliardové platbě se však vyhýbá jenom v případu Imoba, z toho se odvodu ve výši tří set milionů zřejmě vyhnul už úplně. Také proto jeho daňové odvody nedosahují ani výše zemědělských dotací, které ročně inkasuje od českého státu a Evropské unie ve výši téměř jedné miliardy.

Nové odhalení Juliuse Šumana může přispět k probuzení společnosti a přiblížit příběh podnikatele Babiše realitě. Neliší se od těch opravdu dravých polistopadových podnikatelů, kteří zbohatli privatizací státního majetku a stát ždímou i nadále prostřednictvím dotací či veřejných zakázek. Když se přestane zdůrazňovat, že za své zaměstnance platí pojistné, pak dosud od státu o hodně víc bere, než mu dává. To se jistě nezmění, dokud bude kontrolovat vysoké státní funkce.

Tolik rychlé shrnutí pro ty, kterým čísla a ekonomická hantýrka moc neříkají. Pro ty, co se do toho chtějí ponořit hlouběji, přidávám ještě originální text o Šumanů. Je dobré jej mít v archivu Kosy.A aby to bylo


IMOBA – miliardové čachry, daňové ráje a daňové úniky bývalého ministra financí Andreje Babiše

– jméno Imoba vzniklo s největší pravděpodobností jako zkratka – Investice Monika Babišová. (Samotné Monice Babišové trvalo poměrně dlouho, než svůj vztah k firmě zlegalizovala).

– firma Imoba spol. s.r.o byla založena 7.6. 1994 na adrese Roháčova 83, Praha 3. To je adresa tehdejšího bydliště Andreje Babiše.

– firmu Imoba založila JUDr Eva Hlaváčová z Prahy, která však nezaplatila vklad společnosti, který byl stanoven na 1 450 000 korun. Tatáž JUDr Eva Hlaváčová figuruje v letech 1995 – 1997 v dozorčí radě Agrofert a.s.

– Imoba uvádí jako předmět podnikání: koupě za účelem dalšího prodeje; pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb a organizační poradenství.

– 17.6. 1994 – tedy již za 10 dnů od vzniku – firmu kupuje a hradí i základní vklad švýcarská společnost PLASTAGRA a.s. se sídlem v Ženěvě. (jméno firmy je zjevnou přesmyčkou názvu Agraplast). Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně jednatele firmy, je zřejmé, že tato firma je součástí „agrospolečností“ pod kontrolou Andreje Babiše.

– 16.12. 1994 (šest měsíců od založení) kupuje firmu Imoba napřímo Agrofert a.s. (od roku 1998 Agrofert holding a.s.). Sídlo společnosti zůstává na stejné adrese – Roháčova 83, Praha 3. To je adresa tehdejšího bydliště Andreje Babiše.

– 21.7. 1995 se Andrej Babiš stává druhým jednatelem firmy. Jeho adresa je totožná se sídlem firmy – Roháčova 83, Praha 3.

– 30.7. 1996 se Andrej Babiš stává jediným jednatelem společnosti IMOBA.

– Dle výkazů zisků a ztrát uvedeném ve Sbírce listin na obchodním rejstříku vykázala firma Imoba spol.s.r.o. za rok 1995 zisk před zdaněním 611 000 korun. Za rok 1996 byl zisk firmy 2 245 000 korun s tím, že závazky po lhůtě splatnosti činily 776 000 korun. Firma zároveň vykázala 2,25 zaměstnance. Hospodaření v ostatních letech ve Sbírce listin chybí.

– 27.10.1999 se Firma Imoba spol. s.r.o. vymazává z obchodního rejstříku z důvodu přeměny na akciovou společnost IMOBA a.s.

– 27.10. 1999 je do obchodního rejstříku zapsána firma IMOBA a.s. Sídlo společnosti je opět Roháčova 83, Praha 3 a nezměněn je předmět podnikání. Základní jmění ve výši 5 000 000 korun bylo ihned splaceno a jediným akcionářem je AGROFERT HOLDING a.s. se stejnou adresou sídla. Ve sbírce listin v OR nejsou údaje firmy až do roku 2007 digitalizovány a tudíž nejsou veřejnosti přístupné.

– Andrej Babiš není v žádném orgánu této nově vzniklé akciové společnosti.

– 20.3. 2000 se jediným akcionářem stává opět švýcarská firma. Tentokrát je to FERTAGRA SA se sídlem ve Friburgu. Název je opět přesmyčkou – AGRO (A) FERT. Jedná se opět o formální změnu majitele, nedošlo ani ke změně členů statutárních orgánů firmy.

– Je zřejmé, že i tato „švýcarská firma“ byla součástí holdingu Agrofert. Na valných hromadách ji zastupovala JUDr Miroslava Rybová, bytem Praha na základě plné moci, kterou ji za správní radu firmy FERTAGRA SA uděloval ing. Robert Konopka z Bratislavy. Ten byl mimo jiné v letech 2003 – 2004 členem dozorčí rady AGROFERT HOLDING, a.s.

– JUDr Miroslava Rybová byla v letech 2003 – 2007 místopředsedkyní dozorčí rady firmy IMOBA, a.s. a v letech 2005 – 2015 členkou představenstva firmy Penzion Labská, a.s. Ta je ve výročních zprávách firmy IMOBA, a.s. uváděna jako propojená osoba. Jediným akcionářem firmy Penzion Labská,a.s. je firma Lovochemie, a.s., v jejíchž statutárních orgánech se opakovaně vyskytuje jméno Andrej Babiš, ale též jména dalších členů správních orgánů firem Imoba, a.s., Agrofert holding, a.s. či Synbiol, a.s.(např. Procházková, Široký, etc – viz dále ). Jediným akcionářem firmy Lovochemie, a.s. je Agrofert holding, a.s., respektive Agrofert, a.s. V současnosti figuruje JUDr Miroslava Rybová v orgánech Unie podnikových právníků, a.s., kde je u jejího jména mailová adresa: rybova@agrofert.cz Propojenost této osoby s osobou Andrej Babiše je v tomto případě jednoznačně prokázána.

– 19.4. 2000 bylo navýšeno základní jmění společnosti Imoba, a.s. úpisem akcií ve výši 65 000 000 korun. Základní jmění se tak navýšilo na celkových 70 mil. korun. Podle obchodního rejstříku bylo 44 mil. splaceno ihned a 21 mil. korun 25. 4. 2002.

– Toto navyšování jmění nesouhlasí s údaji v obchodním rejstříku o upisování akcií, jejichž jediným nabyvatelem mohl být jediný akcionář. Zde se praví, že k 20.3. 2000 byly upsány akcie za 60mil. korun a 11.2. 2002 byly upsány akcie za 10mil. korun na celkovou výši jmění 75mil. Korun.

– K datu 11.12 2002 se v rámci úpisu akcií v obchodním rejstříku uvádí nová adresa jediného akcionáře firmy – ve švýcarském městě ZUG. Tato změna sídla je však v obchodním rejstříku zanesena až od 5.3. 2003.

– Město ZUG je uváděno mezi tzv. daňovými ráji. Tedy místy, kde jsou mimořádně daňově zvýhodňovány zahraniční firmy, resp. firmy, podnikající v zahraničí. Toto bylo zcela jistě v rozporu s tehdy platným zákonodárstvím v ČR.

– Od 25.4. 2002 uvádí firma IMOBA, a.s. novou adresu sídla – Pyšelská 2327/2, Praha 4. Tato adresa je shodná s adresou firmy Agrofert Holding, a.s.

– V daňovém ráji měl sídlo jediný akcionář společnosti až do 14.8. 2008, přestože ji zpět koupil Agrofert Holding, a.s. (se sídlem na nové adrese, která je schodná jako nová adresa Imoba, a.s.) již k 25.4. 2007. Kmenové jmění firmy IMOBA, a.s. se ve stejném roce zvýšilo na 343,3 mil. korun. Firma měla v té době pouze 1 (jednoho) zaměstnance .

– Dlouhodobý majetek firmy Imoba, a.s. se v období 2005 – 2006 zvýšil o cca 0.5 miliardy korun. Hospodářský výsledek před zdaněním byl v roce 2005 + 2,041mil. korun. Za rok 2006 – 3,104 mil. korun a firma podnikala v původních třech oborech.

– Agrofert v tomto období poskytoval firmě Imoba, a.s. rozsáhlé půjčky (přestože nebyl majitelem společnosti). Ve výročních zprávách je též uváděn jako nepřímo ovládající společnost firmy Imoba, a.s. Je tedy pravděpodobné, že Agrofert holding, a.s. byl současně majitelem firmy FERTAGRA SA se sídlem v daňovém ráji.

– V tom případě prodal Agrofert stejnou firmu se stejným předmětem činnosti v roce 2000 do Švýcarska se základním jměním o 338,2 nižším, než když ji v roce 2007 opět koupil.

– V době opětovné koupě firmy Imoba, a.s. firmou Agrofert holding, a.s. již byl Andrej Babiš jediným vlastníkem Agrofertu. Imobu si tedy v podstatě koupil do osobního vlastnictví. Mezi statutárními orgány obou firem existují však i další personální unie v podobě Ing. Petry Procházkové, JUDr Libora Širokého a dalších.

– V době, kdy jediný akcionář firmy Imoba, a.s. sídlil v daňovém ráji, se stal Andrej Babiš předsedou představenstva a jeho dcera Adriana místopředsedkyní představenstva (od 25.4. 2007)

– V roce 2007 hradil Andrej Babiš za firmu Imoba, a.s. náklady a též jí poskytl finanční půjčky.

– Z výsledků hospodaření v roce 2007 vyplývá základní zvrat ve výsledcích hospodaření, který využívá obrovského nárůstu dlouhodobého majetku, který v hospodářských výsledcích v předchozím období není kryt ani vlastními, ani cizími zdroji společnosti. Lze proto předpokládat, že pobyt majitele firmy Imoba, a.s. v daňovém ráji v letech 2002 – 2007 byl čistě účelový a sloužil k napumpování (proprání?) zdrojů do firmy Imoba, a.s. – viz listinné dokumenty z tohoto období ve Sbírce listin OR, což vytvořilo podmínky pro hospodářský vývoj firmy v následujících letech.

– Za období 2007 – 2010 postupně narůstá majetek firmy, přestože je firma spíše ztrátová, nebo jen mírně zisková. Navíc je zřejmé, že kromě bankovních úvěrů firma získává dlouhodobý majetek zejména díky půjčkám od Agrofertu v částkách v řádu stovek miliónů korun ročně. Bonita firmy, její předluženost a efektivita jsou značně za hranicí ekonomické udržitelnosti. Přesto dále navyšuje základní jmění o dalších 195 mil. korun na celkovou hodnotu 538,2 mil. korun. A to opět úpisem akcií, které koupil jediný akcionář firmy, tedy Agrofert holding, a.s., respektive jediný akcionář Andrej Babiš. Agrofert tedy současně firmě, která není schopna závazky splácet, poskytuje stamiliónové půjčky a zároveň skupováním bezcenných akcií, navyšuje základní jmění firmy Imoba. Tím prokazatelně nepostupuje s péčí dobrého hospodáře a způsobuje sám sobě (Agrofert holding, a.s.) jednoznačně hospodářské ztráty.

Od 14.8. 2008 je již Babišova partnerka, která dala firmě jméno též členkou představenstva. Třetí členkou představenstva je ing. Petra Procházková, takto též členka předsedkyně dozorčí rady společnosti Agrofert holding, a.s. Obě jsou členkami představenstva firmy dosud.

– V roce2010 vykazuje firma IMOBa, a.s. dlouhodobý majetek v hodnotě 1,550mld. korun, tedy meziroční nárůst oproti roku 2009 o 1,550 mld. korun. Přestože firma nezměnila předměty činnosti, ani s nikým nefúzovala a navíc zvýšila základní jmění o dalších 895mil. korun na základě úpisů akcí, které koupil opět jediný akcionář. Agrofert holding, a.s. Lze tedy říci, že dlouhodobý majetek tvoří v převážné míře akcie zaplacené Agrofertem (celkem 1,4332 mld. korun).

– Současně firma vykazuje 1.1.2011 ztrátu hospodaření z let minulých ve výši 99,2 mil. korun. Následně fúzuje se společností Nové Průhonice, spol.s.r.o., jejímž jednatelem je Andrej Babiš, který tak vystupuje jako statutární orgán na obou stranách fúze.

– Společnost Nové Průhonice, spol.s.r.o. má sice základní jmění 200 tis. korun, ale nerozdělený zisk z uplynulých období ve výši 57,6 mil. korun a tedy výrazně lepší hospodaření, než měla v té době Imoba, a.s. Tato fúze, stejně jako všechny ostatní, které ve firmě Imoba, a.s. nastaly, vykazují jasné znaky tunelování. Firma je fúzována, aktiva převedena na nástupnickou firmu a původní firma je následně poslána do likvidace.

– V roce 2011 vykazuje firma Imoba, a.s. ztrátu hospodaření ve výši 29,7 mil. korun. V roce 2012 se ztráta zvyšuje na 110 mil. korun. A to přestože jen z pronájmu nemovitostí vykazuje v roce 2011 tržby 47,5 mil. korun, respektive 66,5 mil. korun v roce 2012. I přesto ve stejném období kupuje další vypsané akcie této vysoce ztrátové a předlužené firmy jediný akcionář – Agrofert holding, a.s. A to za celkem 1,1 mld. korun.

– K 31.12. 2012 firma Imoba, a.s. vykazuje ztrátu za rok 110 mil. korun. Kumulovaná ztráta za předchozí období pak činí 129 mil. korun. Cizí zdroje činí 1,1, mld korun, z toho je pouze 75mil. Korun bankovních úvěrů. Firma vykazuje výkony ve výši 102 mil. korun za stále stejné tři předměty činnosti (pronájmy a prodej zboží). Nemá žádnou hospodářskou činnost a má 52 zaměstnanců. Jednoznačně nebonitní firma.

– Přesto v roce 2013 kupuje jediný akcionář firmy Imoba, a.s., tedy Agrofert holding, a.s. (respektive jeho jediný akcionář Andrej Babiš) další upsané akcie, tentokrát už ve výši 8 mld. korun. To je těsně před parlamentními volbami, ve kterých kandidoval za hnutí ANO. Úpis akcií v hodnotě 8 mld korun a jejich odkup společností Agrofert holding, a.s. je jednoznačně čistě účelové vyvedení peněz, které nemá žádné ekonomické opodstatnění. Celkové základní jmění firmy činí k 13.8. 2013 již 10,432 mld. korun(!).

– Na obchodní společnost Imoba, a.s. kromě toho přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s rozhodným dnem sloučení 1.1. 2013 jmění společnosti RLRE Taurus Property, s.r.o., se stejnou adresou sídla Praha 4, Pyšelská 232/2, na kterou se společnost přestěhovala již 9.12. 2012, kdy se jednatelem firmy stal Ing. Jindřich Archalous. Ten se následně objevil v dalších fúzích jako jednatel fúzované firmy.

– K 1.1. 2014 došlo ke sloučení, při němž na společnost Imoba, a.s. přešlo jmění společnosti Anděl Media Centrum, s.r.o., se sídlem Karla Engiše 519/11. I zde byl v momentu fúze jednatelem fúzované společnosti ing. Jindřich Archalous, který se jím stal tři měsíce před fúzí. (Je jistě zajímavé, že v sídle fúzované společnosti mají mj. sídlo společnosti Mafra a deníky MF Dnes a Lidové noviny. Ty jistě platí firmě Imoba, a.s nemalé nájemné a Andreji Babišovi tvoří politické PR).

– 30.1. 2014 převádí jediný akcionář Agrofert holding, a.s. firmu Imoba, a.s. do jejichž akcií investoval 10,5 mld. korun na jinou firmu. Na firmu Synbiol, a.s. se základním jměním 2 mil. korun, jejímž jediným akcionářem byl od 8.8. 2008 Andrej Babiš. Ve zkratce popsáno: Andrej Babiš (Agrofert) převedl svou firmu Imoba na Andreje Babiše (Synbiol). To vše v době, kdy byl Andrej Babiš již ministrem financí ve vládě České republiky.

– Tato transakce z hlediska firmy Agrofert Holding, a.s. je ekonomicky naprosto nesmyslná a sebepoškozující. Poté, co Agrofert holding, a.s. poskytl miliardové půjčky a následně odkoupil bezcenné akcie firmy Imoba, a.s. za celkem 10 mld. korun, ji převáde na jiný hospodářský subjekt, aniž by vyžadoval odpovídající odstupné.

– V orgánech firmy Synbiol se opět objevují stejná jména jako v orgánech firmy Imoba a orgánech firmy Agrofert holding, a.s. Mimo jiné Petra Procházková, Libor Široký, Václav Knotek, etc.

– Následně došlo k 1.6. 2014 ke sloučení, při němž na společnost Imoba, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo jmění zanikající společnosti Čapí hnízdo, a.s. se sídlem Olbramovice, Dvůr Semtín 1, která získala v roce 2008 dotaci z EU ve výši cca 50 mil. korun. K fúzi došlo po vypršení dotačních podmínek. Ve statutárních orgánech společnosti byl mj. bratr Moniky Babišové, Martin Herodes.

– Teprve po této fúzi rozšířila firma Imoba, a.s. svou podnikatelskou činnost o další předměty činnosti.

– 20.10. 2014 firma Imoba, a.s. snížila základní jmění společnosti o 2,034 mld. korun, které byly vyplaceny jedinému akcionáři – Andreji Babišovi. Důvodem snížení základního jmění byl přebytek vlastních zdrojů a dle výpisu z OR podnikatelské aktivity společnosti nevyžadují tak vysoké úrovně základního kapitálu, které společnost má. A to přes to, že společnost Imoba, a.s. od posledního navyšování základního jmění o 8 mld. korun v roce 2013 (zdůvodněné potřebou zvyšování základního kapitálu) provedla fúzi se třemi nemalými společnostmi a rozšířila předmět podnikání celkem o 8 nových předmětů podnikání. Celá firma tak naopak výrazně zvýšila své podnikatelské aktivity.

– Andrej Babiš – Synbiol jednal přesně naopak, než Andrej Babiš – Agrofert. Na místě je jistě otázka proč? A také, kdy bude firma Imoba, a.s. dále snižovat nesmyslně vysoké základní jmění, aby ho mohla vyplatit akcionářům.

– Andrej Babiš, v té době již ministr financí ČR, si tak vyplatil více než dvě miliardy korun. Pokud by si je vyplatil jako přímou dividendu z Agrofertu, musel by zaplatit 15% daň. Tím připravil český stát minimálně o 300 mil. korun.

– Z celé částky, za které ekonomicky nesmyslně nakoupil akcie nebonitní firmy Imoba, a.s., pokud by si je stejným způsobem vyplatil v budoucnu, by stát připravil o daň ve výši přes 1,5 mld. korun.

– Od 1.2. 2017 je předmětem činnosti vlastníka firma Imoba, a.s., firmy Snbiol, a.s. správa vlastního majetku. Jediným akcionářem firmy se od 3.2. 2017 stal správce privátního svěřeneckého fondu Andreje Babiše AB private Trust I, který tedy spravuje vlastní majetek Andreje Babiše a jeho rodiny.

Poznámka: Tato analýza vznikla na základě dat z otevřených zdrojů, zejména rejstříků firem.

- - -

53 komentářů :

 1. Kdo nevolí Babiše, není Čech.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Takový Čech asi zvolí aby nám vládl slovenský oligarcha, s temnou minulostí vlastní i rodinnou, který se zmocnil podivným způsobem velké části českého národního majetku, je důvodně podezřelý z dotačního podvodů i krácení daní a z republiky učiní Agrofert, který se nebude párat s nějakou parlamentní demokracií.

   Vymazat
  2. Je to stejná blbost jako s tím skákáním.

   Vymazat
  3. Babiš je OLIGARCHA !!!

   O Sralobotkovi, Černoprdelníkovi Bělobrádkovi a ostatních zrádcích a parazitech nemá cenu mluvit. A co se týká Bureše- Babiše ? Především si uvědomme, že Babiš je OLIGARCHA. Není podstatné co říká, ale co dělá ! Vždycky jako všichni oligarchové představuje megaparazita, který ve své chamtivosti nebude mít nikdy dost. To, že "naladil" své žvásty na vlnu, která rezonuje všemi občany, vůbec neznamená, že hají a bude hájit jejich zájmy. Na vstupu do politiky vydělal 10x tolik, než ho to stálo. A pro občany neudělal vůbec nic. Ubírá drobným podnikatelům, zaměstancům a na skutečně velké zdroje peněz korporací ani nesáhne. Co se týká imigrační politiky, jak uplatnil svůj vliv v tzv. koalici ? Hovno ! Když se jedná o prkotiny nebo fleky pro jeho patolízaly-parazity, je schopen vyhrožovat rozpadem koalice a vším možným. Ale teď neudělal vůbec nic ! Když si všichni myslí, že Sralbotkova vláda je vlastně vládou Babiše a Smějící pleš hraje paté housle (a ono je to jinak pravda), tak proč Sralbotkovi a Chovancovi nevyhrožuje rozpadem koalice a předčasnými volbami, když se jedná o skutečně tak závažnou a samu existenci ČR ohrožující situaci, jak svým postojem veřejně dává najevo ? Protože to jsou jenom kecy. Nikdy si nebude dělat kvůli občanům problémy s byrokraty a zločinci z EU a SSA. Nepřipraví se o dotace, obrovské zakázky a o svůj vládní post, který nemusí být poslední. Cesta s oligarchou Babišem je "ukrajinská" cesta sice po česko-slovensku, ale je to cesta do pekel !


   Mnozí občané nepochopili jednu podstatnou věc : Ano, politici jsou všichni (až na čestné vyjimky) paraziti a škůdci. Kradli a kradou jako straky. Ale byli to je amatéři a příštipkáři . Bureš je "profesionál" a proto ještě mnohem efektivnější parazit ! Ve své podstatě, on sám je primitivní debil. Ale na všechno si najal špičkové profesionální právníky a ekonomy, aby mohl bruslit mezi zákony a ojebal všechny. On si to rozkrádání v tomto bezprávním státě uměl "legalizovat". O to není menší ksindl a parazit, přímo naopak - takový hajzl zde ještě nebyl. Nyní už mu nestačí privatizace nějaké další firmy. Teď si chce privatizivat stát. A to je čistý korporátní fašismus ! "Kapiš to ?"

   Vymazat
  4. Kdo volí Babiše, je slepý a tupý otrok.

   Vymazat
  5. 17:14 - Já jsem původem Slovák a žiji v Česku. Nevolím Babiše, volím SPD.

   Vymazat
 2. Žádná kráva mléko dává, dokud ji neobejde.

  OdpovědětVymazat
 3. Jsme s vámi a vy jste s námi, jsme rodinný podnik.

  OdpovědětVymazat
 4. Každá firma má svého krále.

  OdpovědětVymazat
 5. Já nechci peníze, klidně vám je dám a dělají to všichni.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ... všichni, kteří je mají.

   Vymazat
  2. Pane Vlku, uznávám, že Váš web "Kosa zostra" má velmi hodně zásluh na "otevírání očí" v mnoha závažných mezinárodních problémech a krizích (Sýrie, Ukrajina, aj.), ale zdá se mi, že by Váš web byl ještě hodnotnější, kdyby se Vám podařilo odstranit dva, pro některé lidi, závažné nedostatky.
   První je, že ve většině Vašich písemných projevech je neustále přítomné jako pozadí (spodní proud) , že jste kritik socialismu a vášnivý příznivec kapitalismu. Kapitalismu i proto, protože "demokracie" (= vláda lidu) a její "hodnoty", to je pouhý kostým, do kterého se kapitalismus převléká, aby s ním dle potřeby "vytvářel potřebné" iluze.
   Copak v jakémkoliv státě v minulosti, či přítomnosti (včetně Athén a celého Řecka) fungoval, či funguje model "demokracie"?!
   Vždy jde o vládu silných nad slabými, kteří k tomu účelu vytvářejí zákony a společenské vědomí.
   Pravda, základní vlastností jakéhokoliv společenství je pocit pospolitosti (= sociálna), který zákonitě neustále generuje pokusy progresivních (naivních) jedinců po spravedlivějším a tedy "ideálním společenství", od "demokracie" přes křesťanství až po socialismus ...
   Je třeba přijmout realitu, že svět je nespravedlivý a straní silnějším, dokud tento fakt nedokážeme přetransformovat do jiné, nové reality.
   Nebo se stále ještě domníváte, že kapitalismus je funkční systém, přestože máte přemíru objektivních faktů k zhodnocení obou systémů?
   Faktů, z kterých jednoznačně plyne, že oba systémy jsou NEFUNKČNÍ a ŠPATNÉ!
   Ale jsou oba stejně špatné? Nebo je jeden VÝRAZNĚ špatnější? A pokud ano, tak který?
   Který systém má na svém kontě víc lidského neštěstí? Víc mrtvých, umučených, porobených a nuzných?
   Obecně (v Západním světě) se bere, že socialismus prohrál a zanikl (Číně se nadává "komunistická", jen když se to hodí). Poučení pro nás z těchto faktů, by mělo být : "použít to pravdivé, funkční z obou systémů a vytvářet nový, v rámci našich možností, co nejfunkčnější společenský systém".
   Toto u Vás postrádám a vnímám to jako nedostatek objektivního náhledu, který by vycházel z hloubkové analýzy obou systémů v jejich základní, dřevní podobě.
   Protože pak by jste věděl, že ZLODĚJNA ve smyslu PŘECHYTRAČIT HLUPÁKY, je ZÁKLADNÍ VLASTNOSTÍ kapitalismu! A přesto to kupodivu u některých výjimek nevylučuje altruismus, vlastenectví, atd.

   Ohledně Babiše : nevím, jak se jako politik "vyvrbí". Ale i kdyby do politiky šel (a chtěl by v ní být) jen z toho důvodu, že si přeje, aby byznys v Čechách šlapal podle jeho pravidel a nesl hlavně zisk jemu a kradl si ročně nějakou miliardu, tak to stále bude lepší, než když každoročně odsud bude odcházet cca 300 miliard zahraničním zlodějům..
   A můžete to brát horem nebo dolem, ale zatím je to náš nejlepší ministr financí!
   Přestože samozřejmě, jako každý, dělá občas chyby.

   Zeman to samé.
   Má určitě mnoho chyb, ale snaží se co nejvíc špatných rozhodnutí, které před a po podraze napáchal, napravit. A jako vzácná výjimka z mnoha politiků, jedná čistě altruisticky! Nezajímá ho moc, ani peníze. A zatím naší zemi, na rozdíl od předchůdců, jako president, víc pomohl než uškodil!

   Druhá má výtka vůči Vám je, že by jste si neměl tak hodně a často "klepat na rameno".
   Přeji pěkný den.
   Pavel p

   Vymazat
  3. Pan Vlk je eurohujer,jak mi potvrdil.Tak
   po něm nemůžete chtít kritiku kapitalismu.
   Je štěstí mu stačí rozhodnutí Brusele.
   Petr Majevský

   Vymazat
  4. Pan vlk je tak oslněn svojí moudrostí, že nesnese, aby ho někdo zpochybňoval. Ostatně prosvištět si zápisy uložené na justice.cz může každý. Ale proč by to kdo dělal? Babiše volím nebo nevolím kvůli jiným věcem, nežli je to, jestli si něco ulil nebo neulil. Vlk je jako malé dítě, použivá investigaci k vlastní sebeprezentaci a masovému zbožnění.

   Vymazat
 6. Kecy, jinak se to nedá nazvat. Když Kalousek rozhodl, že je to možné, tak se pro prokurátoru Věc nestala. Pán Vlk si může poskakovat jek chce. Je to zaujatý člověk a to nejenom proti pánu Babišovi. Pána prezidenta přímo nenávidí. Tak co s tím?

  OdpovědětVymazat
 7. Ten pán Vlk musí mít neobyčejně rozsahlé možnosti. Tak obsáhlou zprávu vypracovat sám a samojedniný je zázrak. Kdo mu v tom pomáhá?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na to vám stačí se připojit na justice.cz, najít si tam firmu, výpisy, které se povinně ukládají a za dvě hodiny máte sepsáno, co uznáte za vhodné.

   Vymazat
 8. Tak vidíte,takové řečičky,že všichni kolem kradou,ne že by neměl pravdu,ale nějako se zapoměl postavit taky do té řady.JO,ČEHO SE JEŠTĚ DOZVÍME.Pak nemáme být naštvaný,když průměrná mzda roste,ale bohužel jen těm nahoře,a normální člověk má plat 15 000korun.Ale budte si jistí,vše Babišovi projde,hodně toho ví na druhé a vrána vráně oči nevyklove.---LM

  OdpovědětVymazat
 9. Sám autor ve svém příspěvku doznává, že jde o spekulace, pokud jde o nedanění atd., ale že to tak mohlo být. Následný výčet firem a jejich názvů, představených atd. už vůbec nic neříká o tom, o kolik nás na daních Babiš připravil.
  VOLBA OBČANŮ JE CELKEM JEDNODUCHÁ:
  BUĎ BUDOU VOLIT BABIŠE NEBO OSTATNÍ OLIGARCHY, KTERÉ ZATUPUJÍ SOC. DEM., ODS, TOP 09, LIDOVCI ATD.
  OTÁZKA ZNÍ: JE JEDNODUŠŠÍ SI POHLÍDAT BABIŠE, KTERÝ VSTOUPIL NA POLITICKÉ KOLBIŠTĚ, NEBO OSTATNÍ OLIGARCHY, KTEŘÍ BOJUJÍ ZE ZÁLOHY A TAHAJÍ ZA LOUTKY TYPU SOBOTKŮ, FIALŮ, KALOUSKŮ, BĚLOBRÁDKŮ?
  PODLE MNE JE JEDNODUŠŠÍ HLÍDAT TOHO NA POLITICKÉM JEVIŠTI, NEŽ TY V ZÁKULISÍ. PROSTĚ TY OLIGARCHY S "PARTYZÁNSKOU POLITIKOU" JÁ NEMUSÍM.
  A CHCETE HLÍDAČEČE NA BABIŠE? VOLTE KSČM JAKO OPOZICI.
  ZJEDNODUŠME POLITICKOU SCÉNU, NAČ POTŘEBUJEME NA 200 POLITICKÝCH STRAN??? UČIŃME JI PRŮHLEDNOU, UČIŃME VLÁDNÍ PARTAJ ODPOVĚDNOU ZE SVÉHO VLÁDNUTÍ. NEOSVĚDČÍ SE ANO, POTVRDÍLI SE TUŠENÍ PISATELE, VOLME STRANU JINOU.
  ALE PROBŮH PO 25 LETECH PODVÁDĚNÍ "KLASICKÝMI" PARTAJEMI BY MĚLI MÍT VOLIČI ŠANCI NA RADIKÁLNÍ ZMĚNU!
  NEJSEM SI ALE JIST, ZDA PISATEL ČLÁNKU NEKOPE PRÁVĚ ZA TA POLITICKÉ "PARTYZÁNY"

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Volba je ještě jednodušší: SPD Okamura.

   Vymazat
  2. Vlku, Vaše krycí jméno je "Julius Šuman"? V.J.Horák

   Vymazat
  3. Pro mě představa, že socani jdou z 30ti procent na 10 znamená, že se též o 20 procent sníží počet jejich vyžírků v různých radách, představenstvech, funkcích atd. A jsou jich stovky, né-li tisíce za velké tisíce. A to bude jekot!!

   Vymazat
  4. Není jiné cesty pro voliče, kteří dovedou používat svůj mozek, než aby za současné situace dali své hlasy KSČM. U ostatních politických formací jsou příliš velká rizika, že podpoří politiky, kteří je očividně zrazují a pracují proti nim.

   Vymazat
 10. Asi by opravdu měl někdo začít sčítat a začít by se mohlo TV Nova, privatizace, restituce, Diago Human atd. Seznam a částka by byly asi na mrtvici. V.J.Horák

  OdpovědětVymazat
 11. JAK POZNÁTE SOBOTKOVU PARTU?
  20 roků ji nevadila řepka! Dnes řepku skloňují ve všech pádech!!!
  jistá klinika dostala 800.000Kč pokutu!
  všichni ze Serešovy pražské kavárny to mají jako PRVNÍ a HLAVNÍ TITULEK!!!
  JE VYMYLOVÁNO!
  všichni se odkopaly a ukazují vám "holá záda"!
  Proč???
  Jde jim o koryta!
  Až na prvním místě!!!
  přečtěte si titulky na http://pravednes.cz/home.news
  pochopíte, koho volíte

  OdpovědětVymazat
 12. Vlku vystrč ten svůj prdel do lesa a snad opruzeniny odejdou.
  Každý kdo sleduje makro ekonomické výsledky těmto žvástům neuvěří.
  Pro koho děláš vazale ?*

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vážený pane, je evidentní, že jste článek od Vlka vůbec nečetl. Váš výlev vulgarit a osobního napadání tomu nasvědčuje. Nebo snad také pro někoho děláte?
   Jirka

   Vymazat
 13. Cesta do pekla je v kapitalismu neodvratná. Jediné co nás může od ní odvrátit je jeho likvidace. Co místo něj? Demokracie. Jak? Revolucí.

  OdpovědětVymazat
 14. chceli ste mať v Česku kapitalizmus? - chceli, tak neplačte nad kapitalistami - zvyknite si, že ste proletariát a znova platí Kapitál -

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Re (20:54):
   Máte pravdu, ale to pošklebování od vás není milé.
   Myslím, že oněch "chytrých horákyní", co u nás i u vás o Velkém sametu zvonily klíčky a s nadějí v očích na "kapitalismus s lidskou tváří", už od té doby i dost ubylo.
   Jen vrstva politických parazitů nad námi se ještě farizejsky tváří, jakoby ani netušila. A stále předstírá hru, kterou tu hraje víc jak 1/4 století. Hru na (lži)demokracii, ve které oni vědí .. a lidi už dávno taky.
   Jen jsou z toho všeho bezradní ...

   Vymazat
 15. Už tu máme co jsme chtěli,do rachoty zvesela!?

  OdpovědětVymazat
 16. Tak co pane Babiši!
  Připravíte v době odpočinku do voleb EET i na těžbu našeho lihia ?
  Děda.

  http://aeronet.cz/news/nejvetsi-tunel-v-historii-ceska-republika-ma-moznost-splatit-svuj-statni-dluh-naraz-z-tezby-lithia-ale-misto-toho-vlada-jen-prihlizi-planum-na-vytunelovani-zasob/

  OdpovědětVymazat
 17. Nejvíce mi vadí, že autor nevidí na socanech potažmo Sobotkovi chyby, je to podle něj nejlepší ministerský předseda, který tady byl.To považuji za deformaci. Člověk by měl rozeznávat dobro a zlo napříč všemi politiky. A za Sobotkou toho jde nějak moc špatného, myslím.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Re (21:49):
   Moc vám to sice nepomůže, ale dovolím si vás ujistit, že stran Sobotkových "zásluh" o stát myslíte docela správně. Tož tak dál.

   Vymazat
 18. Jestli vyhraje tak se makrela může radovat.

  OdpovědětVymazat
 19. Vážení pánové. Obábám se, že v porovnání s předchozími pricovými "premiéry" je Sobotka stále ještě hvězda první velikosti, alespoň v hospodářské oblasti. Konečně se přestalo nesmyslně škudlit na nepravých místech, rozjely se infrastrukturní stavby, máme tu mírný hospodářský růst (ze kterého má většina prdlajz), zvýšila se minimální mzda. Takže alespoň něco. Na druhé straně je tu ten šílený evropský vlezdoprdelismus a pod. Myslím, že u Sobotky dvojnásob platí, že jednooký mezi slepými králem.
  Jirka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Omlouvám se, toto měla být odpověď na 21:49 a 21:53.
   Jirka

   Vymazat
  2. Nějak se mi z celé diskuze vytrácí to, co je nejpodstatnější. Pokud ve volbách nezatneme invazi té zběře, která decimuje a zdecimuje za její hříchy v Asii západ Evropy, tak nás totéž čeká s mírným časovým odstupem.
   Nevšimla jsem si, že by se Babiš jakkoliv k invazi vyjádřil. Nejspíš proto, že na tyto blbiny nemá čas, když maká pod sebe. Kde, prosím, žijete? Nevíte, kolik drobných řemeslníků a firmiček svým EET odrovnal? Plebs v jeho vesmíru nemá místo. Jsme jen "prach a bláto u jeho nohou". Je to šíbr bez svědomí. Jeho zájmy jsou zcela mimo letovou rovinu národa. Pokud bychom měli už teď odvolatelnost a hmotnou odpovědnost v Ústavě, mohlo by se to zkusit. Za stávajících podmínek je to Trojský kůň.

   Vymazat
  3. Re (22:24):
   No mezi pravicovými je bezesporu hvězdou. Oranžovým trpaslíkem, co pomalu ale jistě pohasne.
   Jenže!!, on se před volbami tvářívá, že je levicovým a má plná ústa toho sociálna. Před volbami ... To Bureš umí taky!, a i s koblížkem! A z billboardů se dovídám, že dokonce i Fiala ví, co je sociálno!, všichni to teď objevují.
   ---
   Těžko ovšem najít co levicového např. na Sobotkově majstrštyku zn. OKD, církevních restitucích, podlézání (pravicové) Merkelové či daňovému EU loupežníkovi Junckerovi. O ochotě zavlékat republiku do válek (zejména příprav na tu proti Rusku) raději již ani nehovořit.

   Vymazat
 20. Přečtu si takovou účelovou slátaninu jako tento článek a Babiš je jasná volba.

  OdpovědětVymazat
 21. 23:06 Tady abys měl co číst:

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vyrvavali-Heim-ins-Reich-Nehoraznost-plivanec-na-statisice-hrobu-Takto-reaguji-politici-na-navstevu-Belobradka-u-milych-krajanu-v-Augsburgu-490945

  OdpovědětVymazat
 22. Tyhle kecy jsou zbytecny ,chceteli mit zpet alespon castecne neco co zarucuje trosku spravedlivejsi rozdelovani zisku a na to navazujci souvislosti volte jedine komunisty .Jak tady porad pisu pitomci, kapitalismus je maximalne pro 10 % avsak lepe recenoo jen pro 1-2 % tech kteri to ranuji kradou LEGALNE atd.Tento system proste je jedna velka zlodejna jedna kradez vyvola retezovou reakci . Verte mi ja podnikal v Cekoslovensku za Cuby ,na Slovensku v Praze a jinde . Vydelal jsem i tady za morem ale proste pochopte ze kdyz chcete prumer tento system to neposkytuje . Je to proste lidska vlastnost ,nikdo nechce davat neco co ma jiz v kapse . Takze bratri dobrou noc .Ucte se jak to udelal zidobolsevik v Rusku jinak to totiz nejde . To je bud a nebo .Jiz kecate temer 30 let a kde jsou vysledky . V prdeli kamaradi

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ad 4:22: Musím zmírnit Váš "let orla". Komunistické rozdělování zisku nemá šanci v soutěži s kapitalizmem. A kapitalizmus může být jen natolik "morálně spravedlivý" nakolik jsou morální jeho protagonisté. Z tohoto pravidla není úniku.

   Vymazat
  2. Pro 10:15 - Můžete mi, zpozdilému, prosím vysvětlit, co myslíte oním "komunistickým rozdělováním"? Děkuji předem. MM

   Vymazat
  3. Pro 10:15 Kapitalismus nemůže být nikdy morální, protože je to systém, který je založený na oficiálně akceptované loupeži tj. tvorbě nadhodnoty-kapitálu-pracujícími, kteří ale tuto nadhodnotu nekonzumují. Nemůžete mluvit o morálně spravedlivých protagonistech kapitalismu, protože takoví neexistují. Systém je prostě nutí k opaku a pokud se mu nepodřídí, budou "neúspěšní".
   Jirka

   Vymazat
 23. Tady mate Babise v celkovem obrazku saskove ,ctete vice na internetu nezli zacnete klabosit sve stupidity .Jak by rekl idiot Hovnocuc ,jste jen cizkove:
  http://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/krysyvparlamentu/

  OdpovědětVymazat
 24. http://forum24.cz/tajna-analyticka-zprava/

  Babis a Agrofert neni jen tenhle podvod. Je to jeden velky podvod od zacatku az doted...

  Na zacatku ukradl Babis Agrofert slovakum.

  Chemapol (nebo jiny chema* podnik?) ziskal na uver od IPB pul miliardy, ale spolecnost na kterou byl ten uver sla brzy do konkurzu i s dluhem a Chemapol zustal Babisovi...


  Ovsem pan Postivý, fastisticky oligarcha, je tak bohaty, ze OD TEĎ už PRÝ krást nemusí...


  Hlavne ze kvalitne zdani _střední_třídu_, tak naramne zlepsi vyber dani a narovna prostredi, kdyz zaroven zablokoval sektorove zdaneni bank a progresivni dane tech nejbohatsich...

  OdpovědětVymazat
 25. Zase někdo povolil uzdu své fantazii.Babiš,slovenský podnikatel je nepřekonatelný problém pro tohoto hňupa,ale vůbec mu nevadí,že denně nás "podnikatele"z vyspělé západní Evropy Holandska,Belgie,Francie atd. okrádají o miliardy.Je to špatné,že Babiš odvádí daně v Česku.Nic mu nebylo prokázáno,žáden trestní čin a přesto to nic neznamená.My však přesto budem volit toho "zlého" Babiše. Hanlivé a pomlouvačné články píšou ti,kterým Babiš šlápl na kuří oko,ty malé české.....

  OdpovědětVymazat
 26. Můžeme Andreje Babiše (A.B.) s pohrdáním odsoudit, ale i tak je dobré poctivě odpovědět na pár otázek:
  a) Dopustil se (A.B.) protiprávního (nikoliv neetického!) jednání ve kterémkoliv z uvedených případů? ... pokud ano, tak vzniká další otázka, a sice, proč v té době nebyl obžalován a souzen? Kdo je tedy vinen? A.B.?
  b) Pokud se A.B. nedopustil protiprávních skutků, a přesto se nám jeho jednání nelíbí, není pak chyba v zákonech této země? ... Pokud ano, pak jsou ale hlavními viníky jiní lidé, třeba i ti kteří se tak dlouho hledali, až se našli, tj. naši klausové, zemanové či sobotkové s kalousky aj. stovkami dalších poslaneckých "výtečníků".
  c) bylo takové nastavení zákonných norem záměrné? ... Kdo a proč je takto nastavil?
  ---
  A tak se mi zdá, že proti A.B. dnes bojují zejména ti, kteří toto vše vyvolali! A nadto, A.B. zde není zdaleka jediným takovým podnikavcem, který pochopil, oč při transformaci bývalé ekonomiky v tu "správnou" jde.
  Ti všichni ale nikoho z dnešních mravokárců nezajímají. Zajímá je jen (A.B.), protože ohrožuje pozice dosavadních politických korytářů při korytech. A to se nikde na světě neodpouští.

  OdpovědětVymazat
 27. Já jsem ERICA BRADDOCK Chci se podělit o pozoruhodné svědectví o tom, jak jsem získal úvěr ve výši 580,000 ck prostřednictvím investice GEORGE KENNETH na úvěr. pokud máte zájem o úvěr kontakt přes e-mail:(georgekennethloaninvestment@gmail.com)

  OdpovědětVymazat