Reklama

čtvrtek 20. července 2017

20 tun ostnatého drátu pro Čechy a Židy tábora Svatobořice aneb Jak nacisté vyráběli internační koncentrák

Jiří Jaroš Nickelli 
20.7.2017  ČeskéNárodníListy

Dvacet tun ostnatého drátu pro jeden internační tábor na Moravě? To snad nemyslíte vážně, zeptal by se příslušník mladší generace, nepolíbený dějinami našeho protektorátu. Ale je to přesně tak. Jak okupanti, Velkoněmci a nacisté, vyráběli na místě starého detenčního tábora, zřízeného zprvu již za Velké války, inovovaný - de facto koncentrační tábor svého druhu, zvaný protektorátním jazykem "internační"? Takto:


Zachovali nám o tom vlastní dokumenty. Ty i po desetiletích hovoří strašlivým, stručným, avšak velmi výmluvným jazykem. Podle velkoněmeckých dokumentů již 14. srpna 1942 zajišťoval zemský moravský prezident zvláštním dálnopisem čj. Dr.H/E.I/2-42 určeným generálnímu veliteli protektorátní neuniformované policie kuchyňskou a ubytovací "výbavu" pro internační tábor ve Svatobořicích. Vše však ve skutečnosti řídilo brněnské gestapo!

Byl to počátek "AKCE E" (Emigranten). Říši se znelíbili i příbuzní tzv. vojenských emigrantů, kteří za hranicemi okupantského reichu vstupovali do řad zahraničních československých jednotek určených k boji proti Velkoněmecké říši po boku Polska, poté Francie a nakonec Velké Británie, která po porážce Polska a Francie čelila Velkogermánům zcela osaměle, až do napadení SSSR. Nepřáteli Říše se staly manželky, příbuzní do druhého i třetího kolene,a dokonce i malé děti! Bylo to de facto uplatnění staré germánské kmenové krevní msty "Sippenhaft" - onoho typu msty, kterou tak veřejně propagoval a posléze i uskutečnoval sám šílený führer především po nezdařeném atentátu ve Vlčím doupěti roku 1944! Za odpor proti reichu měli trpět nejen odpůrci sami, ale i jejich rodiny a příbuzní. Kolektivní vina nikdy nebyla uplatněna tak flagrantně, jako v tomto případě.

Pro všechny tyto Čechy a později i pro české Židy, se chystal naprosto unikátní internační tábor, s mnoha rysy táborů koncentračních. Ovšem narychlo vybudovat takový dobře zajištěný a střežený tábor nebylo snadné ani pro vševládné Velkoněmce. A právě dokumenty nalezené v archivech naší republiky dlouholetým badatelem a iniciátorem Památníku Svatobořice JUDr.Janem Kuxem hovoří velmi výmluvně, jaký rébus byla výstavba takového táborového ghetta i pro se vším rychle hotové velkoněmecké okupanty.

Tak například oběžníky okupační zemské správy naznačují, že původní záměry okamžitě soustředit ve Svatobořicích cca 2000 až 3000 zajištěných osob v maximálně krátké době několika týdnů je úkol téměř nereálný. Tak například to znamenalo zajistit pro internované nejen základní hygienu, ale i primitivní ubytování, jako slamníky, deky, jídelní misky a další inventář.

Ani příkazy protektorátním firmám, jako byl třeba pražský Sfinx, na které se obracely oběžníky zemského presidenta a protektorátní policie pod vedením gestapa, nebyly ve stávajících válečných podmínkách příliš úspěšné. Ve všem se naráželo na válečný nedostatek. Přitom sám zemský president uvolnil na prvotní výbavu tábor celých 240 tisíc protektorátních korun s následným půl milionem protektorátních korun (!) k nákupu nejzákladnějšího kuchyňského náčiní a ubytovacích potřeb.

A tak zatímco protektorátní občané strádali pod přídělovým systémem, okupační správa vyhazovala statisíce na vězeňské rekvizity pro bezprávně zatčené a bez soudu uvězněné osoby. Toto byl pravý projev totality. 3.září 1942 provedli úředníci zemské a okupační správy inspekci tábora a zjistili katastrofální stav dochovaných objektů. Například veškerá hygienická zařízení - umývárny, a zejména klosety - nebyly vůbec použitelné pro předpokládaný počet dvou až tří tisíc vězněných. Třeba pro oddělení 180 vězněných bylo použitelných pouze 4 až 6 klosetů. Nakonec to dopadlo nouzovou výstavbou několika velkokapacitních latrín (!) Již tento frapantní příklad svědčí o nemožných poměrech, do jakých nacističtí vlkodlakové hnali své české a židovské oběti.

Naproti tomu si úředníci pochvalovali celkové oplocené tábora včetně zábran při silnici, která dělila tábor na dvě nestejné části. Ovšem nejplastičtější představu o podmínkách, jaké panovaly při zřizování internačního tábora Svatobořice, poskytuje obsáhlá zpráva Zmského úřadu v Brně na generální velitelství protektorátní policie v Praze ze 14.září 1942, čj.23345/I/2. Zpráva velmi podrobně líčí podmínky, za kterých je nutno zabezpečit zajištění a ostrahu internačního tábora. Tyto podmínky se téměř nelišily od běžných koncentračních táborů III.říše (Dachau, Flössenbürg, Gross Rosen apod.).

Přitom obnovení a výstavbě strážního plotu a strážních věži byla věnována výjimečná pozornost a ostražitost. Plocha oplocení představovala 300 x 300 metrů a k výrobě oplocení bylo požadováno nejkvalitnější dříví z bukových či dubových prken a fošen. Všechny východu z tábory musely být opatřeny pevnými branami a výjezdy speciálními závorami. Plot musel být neprodyšný, bez mezer a dosahovat nejméně dvoumetrové výšky.

To ovšem nestačilo. Koruny plotu musely být zabezpečeny proti útěkářům ostnaným drátem, jenž byl navinut do výše minimálně jednoho až jednoho a půl metru v soustředných spirálách. A právě pro tento účel objednala okupační správa řízená brněnským gestapem 20 tun ostnatého drátu! Dvacet tun ostnatého drátu mělo "chránit" internované muže, ale i ženy, dívky a malé děti před nevhodným úmyslem zběhnout z tohoto ghetta příbuzných nepřátel III.reichu!

Ale to nebylo vše. Bylo nutno také hlídat. Pro tento účel vznikl plán výstavby sedmi strážních věží. Měly být obyvatelné po celý rok, i v zimě a proto byly zaskleny a přitom opatřeny střílnami pro těžké kulomety. Dále v místních podmínkách měly být co nejpevněji zakotveny a opatřeny opěrami proti poryvům vichřice.

A tak zatímco základní hygienické a stravovací podmínky měly být pro zajištěné Untermensche čili podlidi pouze ty nejnutnější - i nacisté se báli epidemie jako čert kříže - na represivních opatřeních tohoto unikátního ghetta Čechů a Židů, se v ničem nešetřilo.

I tato fakta z nejsmutnějších dějin naší velkoněmecké okupace musíme připomínat. MUsíme je připomínat nejen pro historickou pravdu, ale i jako výstrahu našim moderním politiků. Zvláště těm, kteří převracejí a znetvořují kapitoly našich okupačních dějin, vydávají vrahy a věznitele za oběti, a jejich kolaboranty za jakési trpitele odsunu a poválečných sankcí.

A ti politikové, včetně našich českých kolaborantů, kteří na sjezdech landsmanů vykřikují něco o kolektivní vině na ně uplatněné, by se měli i na tomto případě poučit, co to byla skutečná uplatněná kolektivní vina, vyrobená jejich soukmenovci na našich lidech!

I proto jim musíme připomenout oněch dvacet tun ostnatého drátu a kulometné věže pro Čechy, Židy a další vězněné ve Svatobořicích.Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I

14 komentářů :

 1. Naprosto souhlasím s článkem.

  OdpovědětSmazat
 2. S nemcema jeste 920 let nekamaradit
  Horni Dolni

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Historická zkušenost: Němcům nevěřit, nevěřit, nevěřit!!! Zavinili 1. svět. válku a prohráli! Zavinili 2. svět. válku a prohráli! Zaviní 3. svět. válku a opět prohrají!
   Kdežto Rusi nezačínají války a je ukončují!

   Smazat
 3. To uvidíte po volbách, jak kolaboranti - lidovci uspějí, je ostudou, že jsou v české poslanecké sněmovně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je ostudou, že jejich vůdcové, i když mají jakousi imunitu, ještě pobíhají po světě a dělají protičeskou zrádnou politiku!

   Smazat
 4. Souhlas ale jen připomínám,že koncentrační tábory jsou Lenina děti a Hitler je pouze kopíroval

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Velká Británie s úspěchem používala internační tábory typu KL již koncem 19. století v Búrské válce, pro rodiny a příbuzné bojujících Búrů. Búrové jsou bílí Afrikánci, nizozemského původu, kolonizující jih Afriky dávno před připlutím prvních Angličanů.

   USA, Unie za občanské války a Konfederace na revanš, zase drželi v podmínkách KL a totálního vyhladovění válečné zajatce... A ti všichni nacházeli pro své jednání oporu v TORAH...

   Smazat
  2. 11:36 - Pokud nevíš, Lenin byl bezdětní! Měl si, blbečku, zvolit jiný slovesný tvar!

   Smazat
  3. Re (11:36):
   Lenin ale fakt nemůže za to, že jste vypatlancem ...
   Souhlas s (12:40). Japonští imigranti byli za 2. světové internováni (jako potenciální nepřátelé) i v USA. Podstatné je ale to, jaký osud těm internovaným daný režim chystal. Zda-li to bylo dočasné zadržení nebo předstupeň pro řešení "konečné - návrat nežádoucí", à la Himmler.

   Smazat
 5. V internačním táboře Svatobořice, řízeném SSáky z německého GESTAPA - v Brně, byli internováni Židé, píšete i Češi a kdo ještě (národnostně)? V jakých počtech, prosím? Obdobné zabezpečení se dnes v EU i v ČR buduje kolem letišť například...

  OdpovědětSmazat
 6. Pro úplnost. Koncentrační tábory vymysleli Britové v rámci burské války. Račte si prosím dohledat.

  OdpovědětSmazat
 7. Pisete:
  > "Kolektivní vina nikdy nebyla uplatněna tak flagrantně, jako v tomto případě."

  Ale ano, dodnes tento princip kolektivni viny pouziva Izrael proti Palestincum...

  Teroristovi (treba kdyz zautoci na okupacni vojaky) zbouraji dum a zlikviduji i rodinu...

  OdpovědětSmazat
 8. Ti Němci museli být úplní blbci , vždyť přece většina internovaných měla slamníky nebo matrace doma !!

  OdpovědětSmazat
 9. Germáni měli v letech 1939 až 1945 Protektorát B.und M. a v něm pro ně pracující české otroky.
  Dnes mají Germáni kolonii nazývanou jako ČR a v ní pro ně pracující české otroky za 1/4 platy oproti platům v Germánii ,otroky požírající od otrokářů předraženou stravu-jejich odpad ,který by jinak vyhodili!

  A ty tuny ostnatého drátu budou brzy potřeba...pro HAVLOIDY,komedianty,členy fašotlup TOP 09,KDU-ČSL,zločineckou tlupu ODS,Sorošovy"neziskovkáře".....

  Váš milý bývalý kněz Herman,nyní Žid SATAN,antičech a antislovan.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.