Reklama

pátek 21. července 2017

Cenná přiznání i zmatek v hlavě ideového šéfa KSČM

Radim Valenčík
21. 7. 2017     RadimValenčíkPíše
Ideový šéf komunistů Jiří Dolejš napsal pro Deník Referendum 20. července stať "Přinesou volby konec starých časů?" ZDE. Podle některých významný počin levice, podle mě další ukázka ideové sterility a servility současného vedení KSČM. A co hůř – sterility a servility, kterou si toto vedení neuvědomuje. J. Dolejš si stěžuje na programovou vyprázdněnost stran a straší tím, že s pomocí oligarchů (oligarchy) bude "liberálně demokratický" nátěr kapitalismu nahrazen autoritářským režimem se stejnou kapitalistickou podstatou.
 

Problém J. Dolejše a celé KSČM je v tom, že stejně jako všechny ostatní strany se vyhýbá identifikování, pojmenování a analýze příčin současných problémů, otázkou odkud se vzaly ty, které tu dříve nebyly, jak spolu tyto problémy souvisejí, proč se je nedaří řešit, co potřebují občané znát, aby se do řešení problémů mohli aktivně zapojit. Tuto odpověď, dostatečně konkrétní a jasnou, nejen v článku J. Dolejše, ale ani v programových dokumentech nenajdeme. Místo toho se pracuje s představou jakéhosi abstraktní kapitalismu, který není definován a který se nemění. V dobách, kdy hnutí, opírající se o vědecké poznání společenské reality bylo úspěšné, se analýze konkrétně historické podoby vývoje kapitálových vztahů věnovala mimořádná pozornost, odsud pak vycházelo identifikování příčin problémů, ale i zájmových skupin, které působí, návazně pak odpověď na otázku, kdo je subjektem řešení problémů, kdo jsou jeho spojenci – dočasní i trvalí. Abstraktní představa o tom, že příčinou všeho zla je "kapitalismus" sice umožňuje uchovat pod jednou střechou celé široké názorové spektrum současné KSČM – od stalinistů až po sluníčkáře (to nemyslím pejorativně, ale jako konkrétně historické označení názorového rozptylu KSČM), ve svých důsledcích však vede k naprosté sterilitě strany.
Abych nebyl obviněn ze zkreslení Dolejšových myšlenek, uveřejňuji celý jeho článek s tím, že na některé pasáže si dovolím upozornit tím, že je zvýrazňuji, červeně pak vkládám stručné poznámky. Zde je (proloženě a barevně odlišeno, fialově původní text, červeně moje poznámky)
Změny na politickém hřišti podle některých znamenají konec polistopadového uspořádání. Nostalgie ovšem nevzkřísí politické partaje s vyprázdněnými programy (KSČM nemá "vyprázdnění program"?) a tendencemi k autoritářství.
Čtvrt roku před volbami do českého parlamentu jsou politické komentáře plné defétismu a nervozity (myslím, že nervózní a plní defétismu jsou hlavně aparáty politických stran, včetně KSČM, a to z výše uvedeného důvodu – nedávají lidem odpověď na otázku, co dělat, nedávají program řešení rychle narůstajících problémů a ani se o to nesnaží). Zdá se být zjevné, že poprvé za poslední čtvrtstoletí nevyhraje volby buď ODS, nebo ČSSD. Pravicovou ODS srazily skandály před čtyřmi roky a étos pravicové transformace, z kterého čerpala, už také vyvanul(nevyvanul, lidé mají dobrou paměť, ODS však trochu volebně nadzvedává určitá míra euroskepticismu, která je ale zase srážena její servilitou vůči současné globální moci).
ČSSD tvrdě spadla po neúspěšném pokusu premiéra Sobotky směřovat svou stranu k sociálně liberální orientaci jako protipólu nevyzpytatelného oligarchy Andreje Babiše(ale ne, ČSSD padala již před tím ze stejného důvodu, z jakého KSČM nepřebírá její voliče, totiž právě proto, že nedokáže pojmenovat příčiny současných problémů). Parciální zájmy a zemanovské křídlo uvnitř této strany sehrálo své (vůbec nešlo o Zemana a jeho křídlo, šlo o to, že levicový volič nemůže ČSSD prominout slouhovství současné globální moci vyjádřené např. souhlasem s vyslání vojsk do Pobaltí, tj. recidivu hlasování pro válečné úvěry před první světovou válkou a další projevy této servility). A těžko uvěřit tomu, že propojení politiky a byznysu a nesnesitelný střet zájmů vznikl až před volbami.
Co zarazí: mnozí čtou odsunutí těchto dvou tradičních stran na druhou kolej jako konec celé polistopadové éry. Hlavním strašákem je majitel hnutí ANO miliardář Andrej Babiš. Tím, že se rozhodl vstoupit do politiky přímo a neprosazovat své zájmy jen prostřednictvím zavedených mocenských kartelů, se stal pro správce polistopadové moci nebezpečnou konkurencí.
Profesionálně zvládnutým marketingem přitom posunul zájem veřejnosti od programových otázek k populistickým rekvizitám (zase nepochopení, Babišův marketing za nic nestojí, Babiš získává tím, že převzal pozici KSČM jako strany protestní volby – proto KSČM stagnuje a Babiš stoupá; tuto roli převzal zásluhu ostatních stran, které na něj pravidelně pořádají štvanice, přitom zjevně porušují biblické úsloví o třísce v oku bližního a trámu v oku svém). Následkem toho se i uvnitř tradičních politických stran začaly diferencovat postoje. Přemostit to pak pouhou komunikační výřečností či trpělivostí s tím, že lidé včas pochopí ošidnost populistických chimér, je prostě málo.
Někteří političtí komentátoři prorokují, že tím vezme definitivně za své celý polistopadový režim, který se prý pokusil nainstalovat v ČR standardní liberální demokracii. Nemá jít samozřejmě o návrat do předlistopadových časů, ovšem novým pořádkům jakési postdemokracie má být obětováno tradiční stranictví, politická soutěž v rámci parlamentní demokracie a standardní systém vyvažování ústavních mocí (to, že dojde k určitým turbulencím, k určité diskontinuitě, je jasné všem, zejména normálním lidem, na to nepotřebují politické komentátory – ale dojde k tomu právě proto, že VŠECHNY politické strany selhaly ve své hlavní funkci, v tom, aby jejich programy vycházely z analýzy reálně existujících a dnes bohužel rychle se množících a vyhrocujících se problémů).
Vůdcovská meritokracie má ovládnout jak oblast zákonodárnou, tak soudní, pod záminkou, že konečně zavede pořádek (strašit vůdcovstvím a oligarchy je dost levné). Veřejná debata sice tone v povrchnosti (ale to vůbec není pravda, byl jsem na Jihlavském semináři a řadě dalších akcí, kde byly pojmenovány příčiny současných problémů i cesty jejich řešení, škoda, že Vratimovský seminář již svou roli přestal plnit – ale proč?), ale prázdné sentence oligarchy působí lidověji než programové traktáty (to je o té třísce v oku bližního a trámu v oku svém, ale dík za cenné přiznání, jak se ideolog strany dívá na význam programů, když použije zjevně pejorativní výraz "programové traktáty"; kdyby KSČM měla místo "programových traktátů" skutečný program, Babiš by si ani neškrtl).
Ano, volby 2017 skutečně mohou vést k určité proměně poměrů. Dědicové sametové mytologie to těžce nesou, a tak reagují. Patos výzev čerpající svůj étos z ideálních představ o občanské společnosti ale zjevně není proti tomuto vývoji účinný. Michael Kocáb či Hanka Marvanová nevzkřísí léta sametu, protože samotné struktury skutečné moci (které se stejně příliš neřídily mravní logikou předlistopadového disentu) se již hluboce proměnily. A je otázkou, jak k tomu přispívá politické stranictví, jež se zformovalo za posledních 25 let. (O politických mrtvolách snad nemá smysl se ani zmiňovat.)
Nominálně totiž po restauraci kapitalismu vznikl určitý liberálně pluralitní parlamentní systém. Stál však na vratkých základech, protože rozhodující politické strany se namnoze staly pouhými kartely na zprostředkování moci. Té skutečné, mimoparlamentní, ve které se šikovali jak vzmáhající se domácí oligarchové, tak svou silou jim nadřízení oligarchové zahraniční.
Tady lze hledat kořeny rostoucí nedůvěry občanů ve stranický systém. A tady lze najít i důkaz, že onen konec starých časů není změnou systému. Tento systém má pouze tendenci odhodit svoji liberální slupku. Podobně jako to udělal v reakci na léta Velké krize.(Bylo by docela zajímavé analyzovat, jaký je vztah mezi rozpadem institucionálního systému pod vlivem struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad a penetrování tohoto systému současnou globální moci na jedné straně a rolí oligarchů na straně druhé. Ale to by bylo na širší debatu, rozhodně by bylo dobré ji otevřít, viz: http://radimvalencik.pise.cz/4432-pred-jihlavou-o-degeneraci-soucasne-moci.html ).
Hlavní problém proto tedy není v tom, že politici nenabízejí nic nového, že stranické programy jsou nepřekvapivé a svého druhu prošlé zboží(ale tady je přece ten hlavní problém, bez revoluční teorie není revoluční hnutí a bez dobré teorie není dobrý program, bez dobrého programu se programová strana dostává do autu, mimo hru; jak bezstarostně se přiznává, že VŠECHNY strany včetně KSČM nabízejí prošlý šmejd místo skutečného programu.) .Nedůvěru vyvolává slabé zájmové zakotvení a odtržení od lidí(no to je přece logickým důsledkem předešlého). Může to vypadat jako krize stranictví či jako vyčpělost souboje levice a pravice. Ve skutečnosti je to rozpor slov a činů, alibismus tváří v tvář výzvám, co z politiky činí šaškárnu a co žene otrávené, bezprizorní a nadávající masy do rukou manipulátorským oligarchům, kteří aspoň budí dojem, že to vezmou pevně do rukou(no ano, to je přesně popsané selhání současného vedení KSČM a VŠECH dalších politických stran, které je přímým důsledkem podcenění role teoreticky podloženého programu) .
Takový symbol starých nových časů, jako je Václav Klaus, dnes hořekuje nad prázdnou pravicí, která neumí vztyčit prapor svobodného trhu a boje s byrokratickým přerozdělováním. Ve skutečnosti se ale on sám posouvá k lidem typu Le Penové, která žije z rozporu mezi globálními a regionálními oligarchy (V. Klaus se aspoň snaží korektně, na straně pravice, interaktivní program vytvářet, komunikuje s veřejností, snaží se identifikovat příčiny současných problémů a zčásti se mu to daří, ovšem pravicové strany jeho ideovou tvorbu ignorují, VŠECHNY strany, pravé i levé, totiž podlehly stejné nákaze – podcenění významu programů, které považují jen za "programové traktáty", o které normální lidé nemají zájem; a to je právě hlavní omyl stran).
Na levici lze zase slyšet nářky nad ztrátou třídní autenticity či příklonu k margináliím jako anímal welfare či sexuální menšiny. Ve skutečnosti křísí vylekaní levičáci jako poslední barikádu sociální egoismus a kulturní šovinismus, které by chtěli bránit v jakési konzervativní viróze postihující jejich ideologické koncepty (ne, excesivní hnutí nejsou "poslední barikádou" proti nástupu zla – to je fatální omyl vyplývající z nepochopení příčin problémů, to je projev podléhání hře, kterou rozehrála současná globální moc k dezorientování lidí, to je to, když pomatence organizované provokatéry v dobře připravené hamburkské akci ocení P. Kováčk jako bojovníky za lepší zítřky). A společně pak některé elity pravice i levice již viditelně přebíhají k daleko reakčnějším, ale vlivnějším strukturám kapitalistické moci. (Toto chápu to jako rezignovanou sebekritiku současného vedení KSČM.)
Mesaliance s těmito novými pořádky tak hrozí jak pravici, tak levici. Vývoj v Polsku a Maďarsku naznačuje, kam by to mohlo vést. Uvázat občana ústavou k povinnostem k vrchnosti a použít k udržení pořádku i hrubé síly, tím by to mohlo končit. Je jedno, jestli tomu budeme říkat postdemokracie či postfašismus. Fragmentovaná a neukotvená společnost se tomu bude těžko bránit. (Strašení místo návrhu řešení, odpor vůči eurodiktátu, který se změnil v eurošikanu je zcela na místě, zde je potřeba bedlivě vnímat, co je příčina a co následek, což souvisí s tím, jak funguje, ale také jak se rozpadá a jak kolem sebe kope současná globální moc – a jak se jejími slouhy, slouhy slouhů i obyčejnými poskoky stávají ti, kteří podceňují rozum lidí a dobrou teorii.)
Abstraktní morální apely ani markýrování autentického obsahu na to stačit nebudou (to určitě ne – bez dobré teorie převtělené do programu to nepůjde, ani či zejména v KSČM). Než se vymaníme z těchto obecnějších trendů, bude to možná trvat, ale akce vyvolává reakci a další proměny ekonomiky i sociální struktury mohou hrát do karet. Chce to ale ujasnit si v potřebné alianci sociálního pokroku, které kroky by pro jiný svět byly systémově podstatné (začít si "ujasňovat", nebo se konečně pustit, a to neodklaně, do seriózní diskuse o příčinách, nikoli důsledcích, současných problémů?!).

74 komentářů :

 1. Ideolog KSČM Dolejš! Snad tajný člen TOP 09,který za KSČM po mnoho let žere u plného koryta!

  Pavel Beran

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pavel Beran souhlasím s Vámi.

   Smazat
  2. Nevím, nevím, pan Valenčík mluví, jako by kdysi vrátil /nebo schoval?/ průkaz KSČ. Budu se muset poptat.

   Smazat
  3. Spravne Pavle

   Smazat
  4. Trio Dolejš, Filip a Kováčik jsou zkorumpovaní "komunisté", kteří si usurpovali vedení KSČM s cílem podržet zlodějský a válečnický kapitalismus !! Představují vedení podobné tomu, co bylo v KSČ před nástupem Gottwalda !! Pevně věřím, že musí přijít nový Gottwald, který zakroutí krkem zlodějské buržoazii !!

   Smazat
  5. Já myslím, že jeden Gottwald nám všem v minulosti bohatě stačil. Druhej podobnej by nás pohřbil asi definitivně.

   Smazat
  6. Myslím, že komunisté se vypracovali na jakousi levicovou stranu kapitalistického typu. Ti, kteří tvrdili, že komunistická strana je nereformovatelná mohou být částečně spokojeni.

   Smazat
  7. 0:06 pokud by Gottwald pohrbil tebe, havlisto, tak by se lidu ulevilo

   Smazat
  8. Až na jedno. Hlavním ideologem KSČM jer Skála, Dolejš má na starosti ekonomiku. Takže nechápu, proč vůbec ten článek napsal a publikoval. Osobně si o Filipovi, Dolejším a Kováčikovi myslím své a nejsou to dobré myšlenky.

   Smazat
  9. Přesně. Dolejš není žádný ideolog, ale mluvka. Ideologem je dr. Skála. Před r. 1989 by byl Dolejš označen za oportunistu a vyloučen.

   Smazat
 2. KSČM - škoda slov.

  OdpovědětSmazat
 3. Velmi inspirativní článek, navíc s potřebným závěrem! Lidé se dnes vesměs snaží řešit důsledky, nikoliv však příčiny, které často ani nevidí. Takové řešení logicky nikam nevede a ani vést nemůže. Významné a pravdivé je i upozornění autora článku na tu skutečnost, že strany dnes skutečně ve svých programech neřeší podstatné problémy tohoto státu a jeho obyvatel. Dokonce ani netuší, že by tak činit měly. Nemám teď na mysli případy, kdy některé strany pochytí určité aktuální heslo, které "taky přidají" do svého programu, ač jednak nevědí, jak příslušný problém řešit, a jednak ho ve své podstatě ani řešit nehodlají. Nemají k tomu ani potřebné návaznosti. Tedy vytvořené podmínky.
  Souhlasit lze i s konstatováním, že většině stran dnes chybí analýza současné situace. Popravdě řečeno ji mnohé vůbec nepostrádají. Postupují přece tradičním způsobem. Před volbami je třeba voličům něco namluvit a nenechat se ve slibech zahanbit konkurenčními stranami. Po volbách je to přece stejně jedno, neboť volič zapomíná. Abych autora článku jen nevelebil, byť jeho analýza je opravdu přesná, musím konstatovat, že je zahleděn pouze do určitého spektra stran a vývoj v dalších stranách vč. jejich programů nehodnotí. Kdyby tak učinil, možná by našel to, po čem tak dlouho již volá.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonym 21:56. Naprostý souhlas. Radim Valenčík asi NECHCE vidět skutečnou politickou alternativu, která ve svých programech má to, po čem on pořád tak zoufale volá - tedy přesnou identifikaci, pojmenování a analýzu příčin současných problémů i návrh jejich řešení. Pan Valenčík nehraje fér. Takže jeho analýzy se stanou velmi rychle bezcenné, protože on neříká pravdu.

   Smazat
  2. Doplněk: za skutečnou alternativu rozhodně nepovažuji SPD, která má program pro blbce, co volají jen po referendu a uniká jim, že největší a nejbližší referendum jsou volby, v nichž je možno zvolit přímo ty strany, které chtějí a požadují vystoupit z EU a z NATO. Jde nám všem o krk a zbývá jen velmi málo času. Nejbližší referendum jsou podzimní volby! Je rozdíl jasně deklarovat požadavek na vystoupení z EU anebo teprve chtít referendum (které se bude schvalovat dalších sto let) o setrvání v EU.

   Smazat
  3. Anonymní22. července 2017 1:20
   Mohl byste vyjmenovat některé z těch stran, které volají po vystoupení z EU a NATO? Myslím kromě Okamurové SPD. Z těch, co v průzkumech dosahují alespoň kolem těch 5%, tam kromě KSČM žádná jiná není a i KSČM mluví jen o vystoupení z NATO, ne z EU.

   Smazat
  4. "Nobody" 10:32

   "...KSČM mluví jen o vystoupení z NATO, ne z EU."

   To je celkem rozumné.

   Problém je mj. ve vlivu struktur NATO na EU. Na významné personální kariérní vazby mezi NATO a EU upozorňuje už dlouho Oskar Krejčí.

   Kdo si snad namlouvá, že by se hospodářské a mocenské poměry ve světě resp. situace evropských zemí případným rozpadem EU změnily k lepšímu, musí být hodně naivní.

   To, že samotné vystoupení z EU nemusí přinést valný užitek (možná spíše naopak) ani vojensky a hospodářsky silnějším zemím, naznačuje i dosavadní průběh "Brexitu".

   Smazat
  5. 10:32 Okamurova SPD volá po vystoupení ČR z EU a Nato? Já myslel, že oni chtějí na toto téma jen zorganizovat referendum.

   Smazat
  6. Pro 1:20. Pro okamžité vystoupení z NATO a EU a program systémových změn má Aliance národních sil - www.aliancens/odborne.komise.cz

   Smazat
  7. 21:12

   No a co?!

   Smazat
  8. Pro 21:12 rád by chtěl vědět jak to chcete prosadit ,když volby jsou za dveřmi ? a ANS získá tak 0.1 procent hlasů ! to by museli změnit ústavu a to k poměru poslanců 200, jen tak ruka poslance,která hlasuje . POZOR bez mozku to nejde!

   Smazat
 4. Dolejs je onuce
  Chybi Klement Gottwald

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:29 Klement Gottwald určitě ne ale Ludvíka Svobodu bych bral.

   Smazat
  2. 22:29 tobě (chybi) ta jeho manželka Marta,to byla prvorepuliková super šlapka,teda kurva.Oni ti tvoji modlové se drželi pořekadla,že čím větší kurva,tak tím lepší manželka.Tak proto za socíku bylo nejstarší řemeslo na světě tolerovaný stejně jak dnes,aby vtom nějaký št´oural nedělal guláš.
   Smazat
  3. 4:58 tve sexualni fantazie me nezajimaji, opravdu mas nuceni je zde ventilovat?

   Smazat
  4. 22:53 slabost!
   Bez Klemy to cesko nezvladne
   Havlisty je treba povesit

   Smazat
  5. 7:49 Hele ty zdegenerovaná komunistická mršino, kohobys chtěl věšet? Sám už brzy budeš absolvovat obojživelný kurzy létání a plavání, shozením z vrtulníků do zátoky se žraloky:)))

   Smazat
 5. Otázkou zůstává, zda současná KSČM má vůbec šanci se vymanit z marasmu, do kterého se sama přivedla. "Mesaliance s novými pořádky" totiž KSČM nehrozí, ona už v ní dávno lítá. A nedokáží si to přiznat. Seriozní diskuse o příčinách současných problémů je jistě nutná. Návrhy, a pak zejména realizace řešení, však musí být od lidí (stran), které jsou důvěryhodné. I v tom, že se postaví otevřeně k vlastním chybám. Obávám se, že k tomu má, bohužel, KSČM, strašně daleko.

  OdpovědětSmazat
 6. Copak byste od těch komunistů chtěli ? Aby vyhlásili válku USA ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0:19 JÁ vím,co chtějí.Aby se každý bál něco říc a vládnoucí strana KSČ,byla byčem na všecho to lokajstvo.Těm Dvořákúm a pod. se jistě stejská za starý pořádky jako mnohým od fandúm NR webu.30let od komunismu a pořád vy svině žijete a chcete rejpat.Nuž dobrá ale vaše členská základna čítá jen pár desítek aktivných členú a to vychcípá samo,anebo tomu pomúřu

   Smazat
  2. 5:37 za tve nazory proti lidu by jsi mel viset
   Pozor na blbe nalady, aby nesli lovit havlisty tveho typu

   Smazat
  3. 5:37 My chceme jen slušně žít netoužíme po mamonu. CHcem aby nám cizáci daly pokoj. A svině jsi ty větší jsem za život nepoznal. CHodíš tu z nenávisti provokovat a prudit pomáhal bys někomu do hrobu abys tam nebyl dřív špíno.

   Smazat
 7. Radim jako vždy dobrý. K doplnění reality je ovšem třeba ještě přečíst předchozí článek Robertsův a následující Grygarův. Pak je vidět, v jakých silových polích se současná politika pohybuje. Peter Škoda.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když ovčáci nahánějí stádo, nedělají školení mužstva kus od kusu, a zbloudilá ovečka se sama ráda vrátí. Stačí zaštěkat a postrašit většinu, máme přece demokracii ne? Stačí vymezit kam ne, kam Ano, na to je mezi volbami Lobby, pozitivní a negativní motivace.

   Smazat
 8. Příčiny proč lidi nevolí KSČM jsou jiné než si myslí pan Valenčík. Většina lidí se o politiku zajímá povrchně, a neuvažuje konkrétně, nýbrž emočně. KSČM jako protestní volbu vnímají, ale "je to moc silné kafe". O "nebezpečí komunismu" jsme přesvědčováni dnes a denně, a ono "na každým šprochu je přece pravdy trochu", takže volit KSČM je něco jako volit NSDAP, nebo spíš Voldemorta. Naivita politických analytiků o hloubce uvažování voličů bude pravdě o selhání stranických sekretariátů bliž něž přesné analýzy vycházející ze špatných předpokladů o schopnostech a angažovanosti průměrného voliče.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Cesi mejou zachody na Titaniku
   Horni Dolni

   Smazat
 9. "KOMUNISTÉ jen pragmaticky nadbíhají „táborovým“ stereotypům a nástěnkové nostalgii po zašlé minulosti.
  Tady a teď jsou však především podnikateli – mimo jiné – s poslaneckými mandáty liberální demokracie. PODNIKATELI S MANDÁTY, které jim zaručují krupobití protestních hlasů, jejichž vrhači mají za to, že volí logicky, tedy radikálně, hrdě a provokativně.
  Komunisté ve skutečnosti malují školními vodovkami nevinný obraz KAPITALISMU S LIDSKOU TVÁŘÍ, kapitalismu více danícího velké majetky, o chlup víc zestátněného, samosprávného a združstevněného, leč přesto v tržní džungli konkurenceschopného"

  (Martin Hekrdla v A2larm)

  OdpovědětSmazat
 10. Já tedy postrádám u komunistů zejména větší asertivitu, radikálnost a zaujetí, kterými se dříve vyznačovali jejich dávní předchůdci, zvláště předváleční. Ale to je asi těžké chtít po lidech ve většinou již zralém věku. Zkrátka chybí tam větší zastoupení mladými(tím však nemyslím mladé nemyslící blbce typu přemluvbábů nebo mávače červenými kartami, jen s opačným znaménkem, jejichž schopnosti jsou zúženy jen na ten radikalismus a nadšení).
  Zkrátka dnešní KSČM chybí náboj a plní jen roli opozice v nalajnovaných mantinelech současného systému. Nicméně i v rámci těchto mantinelů působí, byť umírněně, aspoň konzistentně se svými deklarovanými politickými cíly. Tedy hodnotím-li to podle vyznění takřka automaticky zamítaných návrhů komunistů a jejich hlasování v zákonodárných institucích, kde hlasují jednotně, včetně Dolejše, a nezřídka proti hlasům většiny ostatních. Jestli tak činí skutečně z přesvědčení, nebo jen protože ví, že stejně budou přehlasováni, je jiná otázka. Tu by zodpovědělo jedině to, pokud by získali dostatečné zastoupení k prosazení svých cílů. O tom však nerozhodují komunisté, ale voliči.
  Mimochodem, mám za to, že "ideovým šéfem" u komunistů není Dolejš, ale Skála.

  OdpovědětSmazat
 11. Tak se tady úspěšně přeme kolem existence komunistů a jejich partaje.Jenže stejně na tom jsou i ty ostatní strany.
  Např. ČSSD
  za zvolení 50ti poslanců dostala tato strana od státu 42,75 milionu
  za hlasy ve volbách dostala 100 milionu
  příspěvek od státu na činnost strany činil 10 milonu
  Sponzoři 19,8 milionu
  a to jim stát platí mzdy a všechny vedlejší výdaje.A co peníze bokem o kterých se jen mluví ?
  Znáte někdo lepší a výnosnější zaměstnání.
  To ovšem není jen o ČSSD to je o všech stranách. Takže zrušit darmozřouty všechny, nejsou přínosem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Které "všechny darmožrouty" navrhuješ zrušit? Chceš zrušit politické strany? A čím bys navrhoval je nahradit?

   Smazat
 12. vedení KSČM je podobné všem vládám do komediálním sametu. Drží se u koryt a chrochtají.
  Václav

  OdpovědětSmazat
 13. I uvnitř KSČM se najdou střízlivě myslící lidé, například europoslanci
  - Kateřina KONEČNÁ (http://casopisargument.cz/author/katerina_konecna/),
  - Jaromír KOHLÍČEK (http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/S-pocatkem-prezidentske-kampane-jiste-uvidime-jeste-mnoho-dalsich-zarucenych-informaci-Kohlicek-prozradil-co-ocekava-od-odpurcu-Zemana-497069) nebo teoretik
  - Josef HELLER, dlouhodobě v KSČM nejdůslednější kritik Jiřího Dolejše, který šel Jakubu Patočkovi tak na nervy, že jej vyloučil z řad diskutéru na Deníku Referendum.
  ( Rozhovor s Hellerem: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Imperialismus-nema-zabran-Podporuje-islamismus-nacionalismus-cokoliv-se-mu-hodi-Vyznamny-marxista-nachazi-v-dile-klasiku-jednoznacne-odpovedi-i-pro-dnesek-496617/diskuse )

  PS:
  S příspěvkem JK (8:51), že "ideovým vůdcem" KSČM je oportunista a konjunkturalista Josef Skála, nemohu souhlasit. Tady je, zdá se, přání otcem myšlenky. Skála patří spíš k tomu typu "podnikatelů s mandáty" o kterých píše Martin Hekrdla (http://a2larm.cz/2017/07/matka-vsech-voleb/).

  V KSČM nevidím t.č. ŽÁDNÉHO "ideového" vůdce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Konečnou beru, Kohlíčka s rezervou, ale Heller? To zatvrzelý "osmašedesátník" (ne věkem, ale historii), který pak byl za svou aktivní činnost v 1968 v následné normalizaci tak tvrdě postižen, že mu našli teplý flíček v Městské politické škole v Praze, umožnili mu obhájit doktorand a dalším studiem na partajní střešovické Sorboně, udělat CSc. Marx-leninský teoretik, který nic jiného neuznává a kdo je proti Leninovi a jeho tézím, je nepřítel lidstva, fašista atd. Jestli tohoto člověka považujete za "střízlivě myslícího" tak potěš pánbůh.

   Smazat
  2. "Nobody" 10:50

   K tomu (Josef Heller) mohu říci jen jediné:
   Oháníte se "informacem" z druhé a třetí ruky. Výkřiky o "nepřátelích lidstva" a "fašistech", které mu přisuzujete, jsou čirá fantasie.

   (Pokud máte skutečně zájem - o čemž si dovolím pochybovat - můžete si to ověřit:
   http://nestalinsky-marxismus.webnode.cz/)

   Smazat
  3. To jste mi špatně porozuměl. Neuvedl jsem Skálu jako své osobní hodnocení jeho činnosti, ale na základě funkce která mu byla oficiálně připsána v rámci KSČM.
   https://www.kscm.cz/cs/nasi-lide
   Jinak toho člověka osobně neznám, přijde mi že nehraje v KSČM významnou roli, profiluje se do "radikálnějšího křídla KSČM"(lze-li o něčem takovém vůbec hovořit) a jeho mediální projev je až moc abstraktní, nejasný a vícevýkladový. Toť vše, co k němu mohu říci z mého osobního pohledu.

   Smazat
  4. JK (8:51) 11:28

   Děkuji za upřesnění. - Jak patrno, nálepky a realita se někdy rozcházejí...

   Smazat
  5. Jan Kopecký22. července 2017 11:08
   Dostal jsem se k odpovědi až nyní. Prosím, přečtěte si článek http://desitka.org/proc-tak-ustrasene-pani-semelova-proc-tak-ideologicky-prazdne-vy-nechapete-madam-souvislosti/ a reakci pana Hellera v komentáři, poté mou odpověď jako Admina toho webu. K tomu jsem dostal od pana Hellera další 3 emaily. Jak vidíte pane Kopecký, moje informace nejsou z třetí ruky.

   Smazat
  6. "Nobody" 20:21

   Je to sporné.

   Oldřich Rambousek (21.7. Rukojmí) píše:

   "...kterákoliv diktatura by snad byla lepší, než tento bordel, který občanům osekává jejich práva, okrádá je, šikanuje, podporuje udavačství a nenávist mezi prostým lidem."

   Říká-li tedy Josef Heller (10.7.) o Rambouskovi:
   "...svérázná vyjádření pohybující se na okraji fašismu" - je tak úplně vedle?

   Jinak - Vaše (kádrově cílené) označení "osmašedesátník" chtěnechtě vypovídá nejen o označovaném, ale (možná ještě víc) také o tom, kdo je užívá. Může to být pochopeno i jako klasifikace z kategorie "smetiště dějin". Netvrdím ale (protože to nevím), že to tak chápete i Vy.

   Mne (aniž bych to teď chtěl blíže rozvádět) spíš zajímá, jak tu dobu (kterou jsem koneckonců také prožil) s odstupem vidí Karel Kosík, Antonín J.Liehm, Ludvík Vaculík nebo Milan Kundera - kteří nesli svou kůži na trh - než jak ji vidí někdo, jehož odvaha - při vší úctě - stačí právě tak k tomu, že se podepisuje "Nobody".

   Ale - poučenější (ne rozhořčenější, smím-li prosit) než já nechť mne ráčí poučit.

   Smazat
  7. Jan Kopecký 21:06

   Třeba "Nobody" doufá, že ho Polyfémos sežere jako posledního - nebo případně dokáže z jeskyně vyklouznout?

   Kokotko

   Smazat
  8. Pro pan Kopecký: Milý pane, nevím kolik Vám je, ale mně v roce 1968 bylo 31 let, takže si průběh pamatuji. Pana Hellera jsem takto označil proto, že všude vystupuje s tím, jak byl tvrdým zastáncem "politiky pražského jara" a jak byl za to v době "normalizace" dehonestován. No jestli tomu, že muu hoši našli terplé místečko v politické škole a umožnili další o čem jsem psal, říká ubližování, tak jo. Víte milý pane já nejsem členem KSČM a toho admina jim dělám jako IT pracovník. Já jsem technik a ekonom a ne filosof. Je mi srdečně jedno, jak na tu dobu dnes vzpomínají Vámni jmenovaní pánové. Mně se také moc nezamlouvaly tanky v Praze a v ČR, ale s odstupem času a s přihlédnutím k "Sametu" jsem pochopil, že těmi tanky se o 20 let oddálil Samet. O nic jiného tam nešlo. Heslo "Socialismus s lidskou tváří" s připravenou ekonomickou reformou nebylo nic jiného, než o 20 let později "Pravda a láska zvítězí.....", což pociťujeme dodnes, jak ta pravda a láska zde zvítězily.

   K mému podpisu. Na tomto webu se 90% diskutujících podepisuje Anonym a to Vám nějak nevadí. Já u mého podpisu vkládám do jména odkaz na můj web. Stačí kliknout na Nobody a jste na mém webu. Toť vše.

   Smazat
 14. Komanči dneska už nikoho nezajímají.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:28

   Zato po anonymních žvatlalech je obrovská poptávka!

   Kokotko

   Smazat
 15. Ve velké hlavě Jiřího Dolejše zjevně není místa na důslednou sebereflexi marxistické minulosti, na znalost globální politiky a na schopnost vědomostně řídit sebe, své lidi a celý národ. Jiří Dolejš toho prostě není schopen. Já bych toho schopen byl.

  OdpovědětSmazat
 16. Myslím, že samotné vyznění zpovědi J.Dolejše, předložené veřejnosti tři měsíce před volbami, je návod tuto stranu nevolit. Copak vedení partaje nekoordinuje vnější komunikaci?

  OdpovědětSmazat
 17. Dolejš není žádný ideologický šéf. Dolejš je trojský kůň pravice jehož úkolem je levici kontinuálně škodit. To by nebylo možné bez podpory Filipa a Kováčika. Úkolem těchto dvou je rovněž škodit, ale nenápadně tím, že drží a podpírají oficiální škodnou Dolejše. Cílem tria Filip, Dolejš, Kováčik je totální likvidace KSČM.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:06

   To je teda dost pitomé...
   A na to´s přišel sám - nebo to máš jako "Honolulu" z Antické knihovny?

   Smazat
  2. 17:13
   Kdybys věděl, jak to v té, rovněž "demokratické", KSČM funguje, tak by se ti to tak pitomé nezdálo. Zmínění "soudruzi" se za pomahače pravice nominovali postupem času sami tím, že přijali pravidla hry, které napsala pravice a zjištěním, že je to pro jejich osobní profit velmi výhodné.

   Smazat
  3. 18:52

   Souhlasím. - To je ovšem dost jiné tvrzení, než to předchozí, že likvidace KSČM je jejich "cílem", a "úkolem" Dolejše je škodit.


   Apropos:
   Dolejš byl mimochodem taky v Prognostickém ústavu: už tam jakoby jim - Komárek?? - marxismus předvídavě vymlátili z hlavy a nahradili technokratickým blábolem, který našel své vyvrcholení ve Václavu Klausovi.

   Dolejšovu někdy až neuvěřitelnou umanutost a neschopnost vybočit z vyjeté koleje můžete pravidelně pozorovat na Deníku Referendum, kde publikuje.

   - To je vůbec pozoruhodně bizarní squadra liberálů všeho druhu: náboženských - Outrata, Štampach, nejrůznějších dobrosráčů, mladých ambiciózních "feministek", pseudointelektuálů - Jakub Patočka, ale i vyškolených agentů "Freedom House" - Pehe.... Kriticky myslící lidé, pokud tam dříve psali, se odtamtud všichni potichu vytratili.

   Smazat
 18. Já volím komunisty a seru na nějaké ideologie, programy, filipy, dolejše a jiné zbytečnosti.
  Volím je čistě pro radost nad smutným ksichtem všech těch kalousků a podobných hoven.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Krátce řečeno,- dnešní KSČM nemá žáden praktický program, který by přitáhl masu lidí na svou stranu. Žádný třídní boj, nic z původního revolučního, komunistického myšlení. Např. zespolečenstvění výrobních prostředků atd.

   Smazat
  2. 20:23
   Pro tu radost nad smutnými xichty kalousků, laudátů, bělobradatých a podobných lejnů je volí většina lidí, kteří je volí. Je to jediná možnost jak trochu kopnout hajzly do koulí.

   Smazat
  3. 22:19 a to přitahování si ty děcko představuješ jak ? třídní boj, revoluce, myšlení či znárodňování atd.
   To znamená zánik komančů, a to by sis přál. Protože jen náznak toho, by znamenalo zákaz a v případě opravdu něco jako koblihy, pak už nějaký malý "český" pinočetek. Blbe.

   Smazat
 19. Pán Filip by měl zvážít další setrvání pana Dolejšího ve straně.Je to oportunista a ti v KSČM nemají místo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pán Filip si Dolejše hejčká, poněvadž je to ještě větší blbec, než jsme doufali.

   Smazat
  2. 23:01 Řekl stejný blb jako oni.

   Smazat
 20. Pane Valenčíku, Dolejš není ideologický guru KSČM, ale ekonomický. Ideologický je Skála.

  OdpovědětSmazat
 21. Jak může normální člověk číst ty blafy od toho magora Valenčíka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A tak se nám analytiků urodilo. Podsouvají tomu i onomu kde co, chtějí na kořen věci, ale aby hledali jiní. Neznají žádné z fundamentálních prací, nevědí nic o lidech, kterým kde co podstrkují. Tolik ke KSČM. V podstatě ta partaj funguje tak: Přežila! Z principů neslevuje. Z členské základny, takové jaká je, vybírá (celkem poctivě) demokratickou cestou co se zdá nejlepší. To staví do čela. Výsledkem jsou Filip, Kováčik, Dolejš, poslední se, s podporou mainstreamu, producíruje (*…). Těm Ransdorf nevyhovoval, ani Skála jim radost nedělá. Lepší variantou byl zřejmě Grabeníček, Exner…? Ale, stalo se. (*viz přeonačení Mitrofanova).

   Smazat
 22. Obávám se, že KSČM nyní nemá žádného skutečného ideologa. Ideologii má sice na starost Josef Skála, ale něco jiného je vnitrostranické zajišťování ideologických otázek (školení, formulování různých tezí a programů), něco jiného jeho osobní vystoupení s určitými názory a něco jiného je formulování ideologie strany, proudu levice s komunistickou rétorikou.
  V KSČM lze vysledovat asi 4 skupin: nostalgici (kupř. M. Semelová), modernisté (J. Dolejš, M. Ransdorf blahé paměti aj.), pragmatici politické živnosti (V. Filip, P. Kováčik, M. Vostrá ap.), opuštění a tápající (nižší funkcionáři, různí zastupitelé, řada členů). Žádný ze směrů není homogenní. Nejkompaktnější jsou pragmatičtí příživníci na levicové rétorice. Není jich mnoho - podle získaných placených postů. Část je ze stáje J. Mrencové, část jsou jedinci opírající se o svou vnitrostranickou voličskou lobby, která je volí za nějaký benefit, z neznalosti zákulisí či z naivity. Modernistů jsou min. tři skupiny: Dolejš ap., ransdorfovský směr, ostatní rozmýšlející o autentické levici. Nostalgiků je také více, od zaslepených přes mírně kritické (Semelová) po více kritické (M. Grebeníček). Obrovská část jsou právě ti tápající, neboť nemají od jádra strany žádnou ucelenější smysluplnou autentickou ideologii, ani příklad k následování.
  Jakkoli promyšlený a vytříbený program však nebude přesvědčivým, když KSČM, resp. její představilé a funkcionáři neučiní žádné věrohodné skutky, že jsou autenticky nalevo a zůstanou jen u levicové rétoriky. Minimální obměna poslanců, funkcionářů a dalších placených postů (VZP ap.), zastávání více funkcí a postů až příliš nahrává podezření, že dotyčný, resp. dotyční si ze stranické angažovanosti udělali živnost a již více si hledí svého postavení než potřeb a zájmů svých voličů. Žalostně je nevyužit majetek a další možnosti KSČM. Desítky nemovistostí slouží jen schůzování, zatímco proklamované podpoře tuzemských výrobců, družstevníků, občanským iniciativám jsou tyto prostory uzavřeny. Kolik řemeslníků, zemědělsů, potravinářů, malých firem by přivítalo prodejní místo pro své zboží, a tudíž pro podporu místní ekonomiky a zaměstnanosti a tedy sociální stability regionu. Kolik aktivních občanů hledá místo k setkání, ocenilo by právní rady a tipy, jak procházet byrokratickým bludištěm veřejné správy, bralo by pomoc s letáky, interpelacemi atd. Někteří partajníci i občas pomohou, ale kontraproduktivně za každou třetí větou vzpomínají úžasnou KSČM.
  KR
  (pokr.)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. (dok.)

   KSČM ani po 28 letech nepochopila, že nestojí na stejné čáře, jako jiné strany, ale musí projít mnoha předkoly praktické, konkrétní, hmatatelné, nežvanivé, odmakané politiky skutečně pro lidi a s lidmi, aby se kvalifikovala na stejnou startovací lajnu s dalšími stranami. Neuvěmuje si při své zahleděnosti do sebe (a do vzpomínek na klady dávných dob), že tento předstartovní rozběh z obcí, měst, městských částí, krajů a parlamentu by ji po předvolebním výstřelu vynesl dopředu před ostatní. Žádné partaje totiž systematicky s občany, občanskými iniciativami a spolky nepracují; maximálně si namýšlejí, že pro ně už léta pracují v zastupitelstvech, a proto nejlépe vědí, co obec, region a jejich obyvatelé potřebují. Chybí jim pokora s lidmi diskutovat, poslouchat jejich názory, skutečně bebatovat, nikoli „položte otázku a my budeme dlouze odpovídat“. Chybí jim společné akce s lidmi, když brání zeleň ve městě, brojí proti průtahu obcí, chrání si klid a čerstvý vzduch. Když, tak odřeční projev a zmizí. Nepíší články a petice, nevymýšlejí hesla, nekreslí transparenty, nerozdávají letáky (kromě svých před volbami), nejdou po akci s lidmi do hospody. To jsou situace, kdy nejlépe vysvětlíte komplikovaný problém, kdy předložíté kvantum informací a dat pro a proti, načrtnete kontext - a kdy z debaty vyvstanou řešení, na která se často ani nepomyslelo, ač důvtipně spojují rozličné prvky a vlivy.
   Politickým stranám chybí věrohodnost. Autentičtí konzervativci, liberálové, sociální demokraté, komunisté jsou zatlačeni moci, majetku a statusu chtivými pragmatiky přiživujícími se na rétorice dané ideologie. Jakmile nabydou vrchu autentičtí příznivci té které ideje, tak vymyslí a předloží i solidní program a budou dělat uvěřitelnou politiku. Pak se občané vrátí k volbám, do politických stran, k vlastenectví (ne fangličkářství, ale ochotě pro vlast a spoluobčany něco udělat), vrátí se i politická kultura seriozních politiků místo holportů pokryteckých kariéristů a nesplněných slibů. Sotva to ale půjde bez toho, že by nejprve členové a reprezentanti politických stran nezměnili vnitrostranická pravidla, struktury a procesy tak, aby pragmatické kariéristy eliminovali, upevnili vazbu s řadovými členy a voliči (špičkou jsou referenda seriozně informovaných, kvalifikovaných hlasujících), zprůhlednili financování, sponzoring, zreálnili zodpovědnost, rozhýbali obměnu kádrů, oslabili lpění na postech a minimalizovali politické živnostnictví. Pokud nezmění strany svá vnitřní pravidla, tak sotva změní pravidla ve veřejné správě a drtivou většinu politiků, vstupujících do veřejného života s jakkoli vznešenými ideály, stávající pravidla semelou.
   KR

   Smazat
 23. A pořád dokola. Samé kecy o tom či onom, co by kdyby, ten je taký, ta je onaká.
  V tomto společenském hnojišti zamerikanizovaného způsobu života, s totalně zblblými pravičackými svazáky, je vůbec úspěch že je tady ještě jakási komunistická strana.
  Už svým názvem úspěšně dráždí k nepříčetnosti všechny druhy kalousků, od socanů přes černořitné, poblblíků ze stanu až po kobliháře a to je už balzám na duši.
  Když člověk nakoukne do jakéhokoliv novinového webu, od i dnes hovno, až po britské listí, tak žasne co leze z těch řep co mají na krku tamní svazáci in blue.
  Komančům by nepomohlo ani kdyby se stali rusofoby, dštili oheň a síru na Rusko, co by kapitalistickou a imperialistickou velmoc. Někoho by to mohlo na chvíli docela zmást, ale časem by se našli tací, co by i na tom našli komunistickou zášť nad kapitalismem.
  Tak pokud si chcete také užít radostného pohledu na všechny ty "demokratické" pravicové fašouny, jak fialoví, tak volte komunisty. A pokud je někdo cimprlich, tak můžete kroužkovat a pokusit se odstavit ty filipy, dolejše či kovačiky.

  OdpovědětSmazat
 24. Až teď jsem si při přebírání všech těch příspěvku všiml polemiky mezi J.K. a jistým "nobody". Jsem stejný ročník jako ten "nikdo" a s jeho příspěvky naprosto souhlasím.
  Pan J.K. je zřejmě "socialista" a to je dost silná vypovidací hodnota. A hlavně chybí prožitek z druhé války.
  Nelíbí se mi také vyčítka, že proč je nikdo.
  Každý web, byť "levicovější" je sběrač info o nás co tady slintáme. Ministerstvo pravdy o nás už má toho dost a tak proč se ještě svlékat úplně donaha.
  Altman

  OdpovědětSmazat
 25. Nejsem anonym, jsem Josef Heller, ale asi se mi jinak nepodaří se sem dostat. Nejsem příliš počítačově gramotný. Nerad odvádím od hlavní linie diskuse, ale chci uvést na pravou míru některé „zaručené informace“ pana Nobodyho. Pan Nobody je králem polopravd. Ničím ze svého životopisu jsem se netajil. Je celý uveden na mé,m webu.Byl jsem skutečně nadšeným stoupencem osmašedesátého (jako student FF UK),což jsem dokázal ve své rebelantské diplomce dokončené na prahu normalizace,což ve svých důsledcích vedlo k tomu, že jsem mohl jít jen do stranického školství, ksde se mne na diplomku nikdo neptal. Tam jsem se naučil o systému a jeho vládnoucí třídě víc než kdykoli jinde,byla to totiž dost otevřená a rebelantská instituce. Bylo to teplé místečko, páni se o nás nezajímali a nikdo mne nepronásledoval, jen nebylo reálné ani vůbec možné své kritické názory publikovat..Ale už v osmašedesátém jsem si předsevzal, že přijdu na to, co je systém, který nebyl socialismem, a budu identifikovat jeho vládnoucí třídu, příp. cestu,jak dál.A to jsem od té doby dělal k nelibosti nerůznějších elit, včetně stalinského křídla v KSČM, do jejíhož aparátu jsem jít nemusel, ale měl jsem pošetilou naději, že ji posuneme do polohy skutečného předvoje neprivilegovaných vrstev, který odmítá jak kapitalismus, tak stalinismus.Byla to blbost, ale osobně se nemám za co stydět..A rozhodně jsem se kvůli kariéře nehrbil, ani jsem si nenahrabal. Lidé jako pan Nobody jsou příkladem toho, jak se o hlavy lidí perou nejrůznější ideologie reakčních tříd a brání jim být vůbec nějak užiteční. Už jsem pána vyzáýval k diskusi, leč to už by asi na něj bylo moc práce a myšlení bolí,.Kdo chce mé názory poznat- můj web je http://nestalinsky-marxismus.webnode.cz, kde je možné necenzurovaně diskutovat. Srdečně Vás zvu.

  OdpovědětSmazat
 26. Ještě něco přidám - značná část příspěvků, které se vyjadřují ke KSČM je mimo mísu. Zejméma ty úvahy o ideologovi KSČM.Směšovala se zde (ne u všech!!!)otázka výkonu funkce místopředsedy ÚV a toho, kdo se nevíce podílel ma tvorbě ideologickách materiálů,programu apod.Ano fukci ideologa vykonává Skála a jeho parta a opírá se o stalinskáý názorový proud,který vznikl celkem živelně po rozpadu KSČ a to dost výrazně díky obrovskému ataku antikomunismu - ideologie vítězné třídy - proti hodnotám, které se třeba nerealizovaly, ale hodně poctivých lidí k nim mělo vztah.Dnes je jasné, že ideologioe minulé vládnoiucí třídy řídícího aparátu-stalinismus a vliv soudobé vládnoucí třídy blbnoucí hlavy lidí různými formami jsoui objektivně spojenci. Zuřivý odpor stalinistů proti marxisticky kritickému hodnocení minulosti i projektu budoucí orientace zablokoval n dlouhá léta stranu i její roli ve společnosti (zejména vliv na inteligenci a ýt mládež),čímž vznikla atmosféra příznivá pro prosazení oportunního pragmatismu v duchu hesa Eduarda Bernsteina - Cíl je mi ničím, hnutí je mi vším"-tedy atmosféra "Musíme být jednotni, stalinisté neustoupí tak je nedrážděme sa o žádných sporných momentech se nebavme" a z to pak vznikl příliš velký nekontrolovanýá prostor pro některé vůdčí osobnosti.Projevilo se to, co se projevit mkuselo - obklopeni kapitalismem, začali se partokraté KSČM etablovat v pohodlíčku trpěné opozice.Tato atmésdféra kionec konců zmařila i úsilá nás, kteří jsme chtěli kriticky, ale prabdivě, ne tak hlouopě jako antikomunisté, zhodnotit systém,vysvětlit to lidem a ukázat jinou cestu k socialimu.Diskuise se fgakticky nepřipustila, funguje cenzura ve stranických médiích určvaná oředevbším ohledem na stalinisty i potebu klidu pro oportunisty ve vedení, k členstvu se problémy nemohou dostat a nejmémě námi už od komce století předkládaná řešení.Přitom nekritizuji sociilní a krátkodobou politiku stále ještě mé strany - ta je vcelku dobrá a naši zastupitelé udělali hodně pro lidi, uvížíme-li naše omezené možnpsti něco prosadit.Ale bez jasnpho stanovení nestalinsky socialistického strategického cíle to všechno nemá smysl.Můýzeme být nanejváše o něco lepší sociálnědemlkratická strana vydaná napospas kolísání neimformovanch voličů. Navíc se velmi obávám, že nás pohltí vlna nacionalismu. zatím dost

  OdpovědětSmazat
 27. Omlouvám chyby,způsobené technikou i zdravotními problémy.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.