Reklama

.

.

čtvrtek 6. července 2017

Extremista Jan Hus?

Lenka Procházková
6. 7. 2017
(Projev Lenky Procházkové na Václavském náměstí k výročí upálení Mistra Jana Husa)
„Pravda nevítězí,“ napsal Ludvík Vaculík v textu Dva tisíce slov. „Pravda nevítězí. Pravda je to, co zbývá, když všechno ostatní bylo prošustrováno.“
Tímto výrokem hodnotil situaci naší země před půl stoletím. K dnešku je toho prošustrováno mnohem víc než tenkrát. Zdá se tedy, že už nám zbyla jen ta pravda. Ale kde je? Kde přebývá? V České televizi? V novinách oligarchů? Na Ministerstvu vnitra? V Parlamentu? Nebudu navrhovat další možnosti. Protože pravda nemá adresu, má jenom adresáty.


Podle čeho si pravda své lidi vybírá? Ani na to odpověď není, neboť ona si je nevybírá. O pravdu se ucházíme sami, každý den znovu. Hledání pravdy je štreka na celý život. Je to složitá cesta, protože na každé křižovatce na nás číhá lež. A svádí nás falešnými směrovkami do ráje. Lež na rozdíl od pravdy má štědré sponzory, ale i chamtivé sluhy a zadlužené podruhy. Pravda, zdá se, garantuje jen tu cestu úzkou mezi trním a bodláčím, jak věděl už Ježíš. Tak si teď vyber, člověče, kudy chceš jít.

Nedávno mě v internetové debatě rozhořčila skeptická otázka anonymního diskutéra: „Má smysl vychovávat děti k čestnosti a k pravdě, když vidíme, kam ten svět spěje? Není prozíravější je naučit, že s pokrytectvím dojdou dál?“

Takovou otázku si lidé kladou od nepaměti. Ale aby si ji mohli položit, musí umět rozeznávat, co je pravda a co je lež. A tomu je někdo už v dětství naučil. Anonymní debatér byl kdysi sám k poznávání pravdy přiveden. Proč nyní váhá předat tu štafetu svým dětem? Chce je uchránit před budoucími křižovatkami na cestě životem, když jim hned na startu napoví zkratku. Ten anonym své děti miluje tak, že je chce vychovat k pokrytectví, aby jim usnadnil život. Jenže odpovědná láska k dítěti by měla obsahovat i uznání jeho budoucí svobody. Člověk by měl být vychováván ke svobodě volby, tedy ke schopnosti rozlišovat a vybírat si.

Onen anonymní debatér je zoufalý z toho, kam ten svět spěje. Jenže svět sám nikam nespěje, vývoj světa je řízen lidmi. Můžete namítnout, že na světě jsou lidí miliardy, ale u kormidla je jenom malá skupinka těch, kteří mají faktickou moc a chovají se jako vlastníci planety. Vzletná fráze, že člověk je zrozen pro svobodu, připadá kormidelníkům světa jako dobrý vtip. Tak dobrý, že ve jménu lidských práv a svobod sponzorují války, mění hranice států, svrhávají a nastolují režimy. Kormidelníci tak byli vychováni, plní jakýsi dědičný úkol svého klanu. Neznám je, tudíž se nedokážu vcítit do jejich pocitů, myslím však, že prožitek svobodné volby do jejich života nepatří. Tito lidé, nebo spíš ne lidé, fungují podle programů, které tu byly dávno před jejich narozením. I jejich početní slouhové mají svobodu volby omezenou mantinely příkazů. A což teprve slouhové těch slouhů! Těm už zbývá jen svoboda za kolik a komu se prodat. K tomu chce anonym z internetu vychovat své děti? Tak se projevuje rodičovská láska, že kvůli lokajské livreji je schopna zkřivit páteř potomků?

Můžete namítnout, že i v době minulého režimu se děti učily chápat, že debaty u rodinného stolu není radno opakovat ve škole. Ano. Jenže právě ty necenzurované debaty rodičů a jejich přátel povzbuzovaly zvídavost dítěte a vytvářely jeho touhu utkat se s vnějšími vnucenými pravidly, která jeho rodiče kritizují. I v období protektorátu, kdy za překračování pravidel hrozila od okupanta smrt, se tehdejší děti, díky svým rodičům naučily rozlišovat pravdu od lži, věrnost od zrady a statečnost od zbabělosti.

Malý národ, na rozdíl od těch velkých, si nemůže dovolit vychovávat své děti k pokrytectví, protože by tím zničil svou identitu a tedy budoucnost. Malý národ by měl žít jako rodina, která se večer sejde u stolu, probírá, co den dal a pod lampou debatuje o tom, co je nutné udělat zítra. A rozděluje si úkoly. Působí to jako nedosažitelný ideál. Ovšem ten ideál o spravování země ku prospěchu všech se táhne našimi dějinami stovky let a ve vrcholných okamžicích naší historie byl téměř na dosah.

Přečtu vám teď další záznam z debaty na internetu. Ten příspěvek nepsal anonym, ale Jan z jižních Čech. Má datum 27. června tohoto roku a zní takto: „Považte si, jak vzrušující jsou naše dějiny; vemte si Přemyslovce a jejich celou politiku k Německu, jak správně pochopili naši mezinárodní situaci; vemte si potom reformaci, protireformaci, obrození - jak je ten celý zápas neobyčejně dramatický; a pak si vemte mapu a naši polohu na ní a považte, že jsme se udrželi. To samo už stojí za to. Jen si pořádně uvědomit naše dějiny: já nevím, které na světě jsou větší.“

To zní úplně jinak než slova skeptického anonyma! Pokud má pan Jan z jižních Čech děti, zcela jistě je nevychoval k pokryteckému nahrbení šíje, ale ke vzpřímené chůzi a ke každodenní schopnosti rozlišovat a volit. Nikoliv podle měnících se okolností a zákonů, ale podle svého SVĚDOMÍ.

O významu slova SVĚDOMÍ už bylo sepsáno mnoho učených traktátů především v latině. Nám, „kacířům“ z Čech, ale už pouhé znění toho slova napoví, že svědomí je to, co má domov v našem nitru. Do svého domu i do svého nitra vstupujeme bez klepání a udržujeme tam čistotu sami. Kvůli sobě, ne pro oči návštěv a slídilů. My, „kacíři“ z Čech, nepotřebujeme prostředníka, aby nám ve firemní zpovědnici sčítal hříchy a kalkuloval, na kolik zdrávasů to smejčení našeho svědomí vyjde.

Mistr Jan Hus, také rodák z jižních Čech, odmítal nabídky úklidové čety s takovou pevností, že nakonec ta arogantní firma, aby si udržela prestiž, odklidila i jeho. Výstražný způsob, který na likvidaci Mistra Jana zvolila, měl odradit všechny další muže a ženy disponující svědomím a kritickým myšlením od revolty proti vrchnosti. To ale nevyšlo. Jan Hus jako kněz biologické děti sice neměl, přesto síla a opravdovost jeho výuky, zpečetěná obětí života, stvořila duši našeho národa, neboli pevné propojení rozumu a citu. I po šesti stoletích vnímáme Husův vzkaz osobně. Žádný režim a žádná nadvláda si s tímhle vnitřním ukotvením „českých kacířů“ nedokázaly poradit. Svědomí člověka totiž nelze zničit vnější silou. K výmazu svědomí se musí rozhodnout každý sám. Proto pokládám za zločin proti lidství, aby rodiče deformovali duše svých dětí výchovou k pokrytectví a odepřeli jim svobodu volby jak žít. Z hlediska národa je to zrada společné věci.

V době, kdy tzv. elita našeho státu oděná v livrejích poskoků spolupracuje nejen na vykrádání naší vlasti, ale umožňuje i přepisovat její dějiny a z bojovníků za pravdu, za svobodu víry a slova dělá bezectné lupiče, v této době je na nás, abychom převzali odpovědnost za výchovu svých dětí a vypěstovali v nich schopnost rozlišovat a svobodně se rozhodovat. Pokud naši potomci už v dětství nepochopí, co je to svědomí, stanou se z nich duševní bezdomovci. Dětem vychovaným k pokrytectví pak bude jedno i to, když se za pár let v učebnicích dočtou, že Mistr Jan Hus byl nebezpečný extremista a že byl upálen po právu. Pak už bude prošustrovaná i ta pravda, o které před půl stoletím psal Vaculík jako o jediném štítu, který nám zbývá. Pokud ten štít držený napříč časem desítkami generací našich předchůdců dnes zahodíme bez boje, zůstanou naše děti nahé, jen s kovovým obojkem na krku nebo s čipem pod kůží a ani znalost pěti cizích jazyků jim nenahradí pocit sounáležitosti s předky a vědomí přesahu lidského života. Nebudou patřit nikam, ani sami sobě, a protože nepoznají svobodu volby, bude s nimi nakládáno jako s nevolníky. Pořád ještě to můžeme zvrátit, ale musíme s tím začít okamžitě.

Až se dnes večer vrátíme domů, nezapínejme televizi, která jen svádí myšlenky do zregulovaného stádního koryta. Místo obrazovky rozsviťme lampu nad rodinným stolem a debatujme se svými dětmi nebo i s vnuky o tom, co a proč se v tento den roku 1415 stalo v Kostnici a co nastalo potom. Vysvětleme svým potomkům zmateným školní výukou, že české dějiny mají hluboký smysl a mravní imperativ, a že dnes je řada na našich dětech, aby ten odkaz střežily a bránily. Dovolme jim, aby o tom otevřeně mluvily i ve škole. A pokud budou mít pedagogové námitky, ukažme svým dětem, že učení Jana Husa a Jana Ámose Komenského dokážeme obhájit i před nastoupenou jednotkou Koniášů z ministerstev školství a kultury.

Nedovolme z našich dětí udělat úslužné lokaje cizího panstva, naopak je vychovejme jako předsunutou hlídku národních zájmů. Ony to přijmou s radostí, protože děti touží po tom, něco společně sdílet, vytvářet a hájit. Naše děti jsou dnes to jediné, co nám zbývá, když vše ostatní bylo prošustrováno. Tak je chytněme pevně za ruku a vydejme se po té cestě úzké. Napohled ta stezka působí nebezpečně, ale ve skutečnosti je zpevněná stopami těch, co po ní prošli před námi a nevzdali to. Držme své děti pevně za ruku a vydejme se po té cestě.

33 komentářů :

 1. Paní Lenko, moc si Vás vážím...
  Vše, co děláte , má smysl...
  Proto z Vás mají takový strach...
  Největší ostuda však dnes byla na televizi Prima, když urazili celý národ.
  V podtitulku bylo uvedeno, že pokud nezačne pršet, CHYTNE POŽÁR OD JANA HUSA
  To je tak odporné !!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Farář jistě autoru toho svinstva dá svatý obrázek a plamené požehnání. Ať jde do kostela...

   Vymazat
  2. Zachytit, zdokumentovat az se bude uctovat
   Zajimave je ze jinak se v Havelsku za schvalovani zlocinu tresta
   Horni Dolni

   Vymazat
 2. Hus je jediná světlá stránka katolicismu. Proto musel být spálen na prach a ten vhozen do Rýna.
  Nesnáším jakoukoliv církev (politickou stranu), římany obzvlášť.

  OdpovědětVymazat
 3. Bože , to je krása.............s úžasem čtu ta nádherná slova paní Lenky a cítím , že máme naději........děkuji

  OdpovědětVymazat
 4. Chceš-li, zvítězit nad nepřítelem vychovávej jeho děti. Bohužel se to stává pravdou, děti jsou vychovávány ne k vlastenectví, ale k" evropanství", konsumu, závisti a sobectví. Bezdomovce obejdou a že se někdo opravdu fysicky koupe na jakémsi festivalu v šampaňském jim příjde normální.

  OdpovědětVymazat
 5. Paní Lenko 100% s Vámi souhlasím, ale, když vidím co se na dnešní děti valí za propagandu ze všech světových stran jsem pesimista. Co může přinést ta mládež nová mládež Havlova)Kal.,Schwan. atd.) když jejím praporem jsou rudé trenky na tyči. Proto to nevidím růžově a ve svém věku už mám jen jedno přání: vidět vnučku hrát Wimbledon.V.J.Horák

  OdpovědětVymazat
 6. Paní Lenka Procházková je vlastenka a bojovnice tělem i duší.Ráda chodím tam,kde je ona.Ráda jí poslouchám a rozebírám její myšlenky.Dokonce si paní Lenku umím představit jako prezidentku.Už jsem tento názor psala několikrát.Také si myslím,že by pan prezident Zeman měl nastínit,kdo by měl být jeho nástupcem a pomoci lidem s výběrem,alespoň osobním názorem.Stát se může všelicos.Jana

  OdpovědětVymazat
 7. Paní Procházková má naprostou pravdu záleží na rodičích jak vychovají své děti. Ale co tropí pravdoláskařský západní lokajové přesahuje všechny meze.

  http://aeronet.cz/news/cesko-nemecky-fond-budoucnosti-vozi-do-ceska-migranty-a-ukazuje-je-ceskym-skolakum-jako-prinosne-multikulti-obohaceni-pro-narod-skoly-v-tichosti-reprogramuji-vase-vlastni-deti-ke-zmene-svetonazoru/

  OdpovědětVymazat
 8. Jiřina Růžková6. července 2017 22:51

  Vážená paní Lenko Procházková, také Vám děkuji za Vaše další neobyčejné vystoupení. Škoda, že se nás na Václavském náměstí nesešlo více.
  A ještě jedno poděkování - za knížku "Živé duše".

  OdpovědětVymazat
 9. Hus, nepochybně největší to český duchovní - ale jeho odkaz třeba "o pravdě" je největším snad strašákem politiků a medialiátorřrů. Proto ten trvající negativismus, proto ta snaha Husa zastínit jinými. Samozřejmě, že ne Masarykem, to je pro výše jmenované kategorie jako z bláta do louže. Husitství - to už je zatracováno 6 století a sna konečně se podaří ho vytlouct z českých palic - pro naše VIP + elity - horší než morová rána. Snad i islámisté jsou pro ně přijatelnější. Dnes jsem slyšel od omladiny "ńákej Husa", to je ta pravá kultura dnešní diktatury kapitálu. "RADOST POHLEDĚT + POSLECHNOUT".
  JO HERMANISMUS NAŠÍ KULTURY A ŠKOLSTVÍ, KAM SE NA NÁS HRABE EMANUEL MORAVEC.

  OdpovědětVymazat
 10. Dovolím si vám všem odporovat ohledně Mistra Jana.
  Není to tak dlouho,co vyšel článek od údajného
  církevního historika z Masarykovy univerzity,která sídlí v Brně.Tam byste se dověděli,že mistr Jan Hus
  byl dobrý katolík.Takže ze závěrečné zprávě toho
  historika vyplývá,že ho upálili proto,že byl dobrý
  katolík.Na dotaz tento"historik" samozřejmě vůbec
  nereagoval.Není nad to,nakupovat u odborníků!Jenom
  je třeba vědět,jací jsou to odborníci.Ten z Brna
  byl asi odborník na propagandu.Možná je dneska
  členem Romancevovátýmu.Tam se přesně hodí!
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
 11. Skvělé, až dojemné paní Lenko. Ano, tak jsem byl vychován. A vážím si toho. Dík
  JiH

  OdpovědětVymazat
 12. Pan Petr Majevský to asi nepochopil i když údajného historika naznám, měl pravdu. Jan Hus byl katolík a jako dobbrý katolík byl upálen, protože kritizoval katolickou církev. Kritizoval samotný zvrácený systém církve do kterého se katolická církev postupně vyvinula. Napadnul samotné zaklady systému a proto musel být odstraněn. Začátky bývají dobré, ale konce většinou nabývají bizarních podob. Bohužel to platí téměř pro jakoukoli církev či myšlenku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jan Hus byl dobrý křesťan. Ale neurážejte ho, prosím, srovnáním s něčím tak odporným a opovrženíhodným, jako je totalitní, parazitický a loupeživý katolicismus.

   Vymazat
  2. 22:54
   0:58
   8:33

   Je třeba si věci trochu ujasnit:

   - Katolický (καθολικός=katholikos) znamená všezahrnující;

   - "Římský katolicismus" je proto contradictio in adiecto, podobně jako např. "moskevský komunismus";

   - Jan Hus byl opravdovým katolíkem v původním křesťanském smyslu - a ne v té římské podobě, která pronásleduje a vraždí "pohany", exkomunikuje a vraždí "kacíře".
   I Luther by "sečteno a podtrženo" šiřitele nenávisti (vůři phanům, Židům a mnoha dalším) a pohrdání lidmi (povstalí sedláci).

   PS: Doporučuji
   1) román Lenky Procházkové "Beránek" a
   2) referát Karla Kosíka o Janu Husovi na IV. sjezdu spisovatelů v červnu 1967 (najdete v antikvariátech).

   K tomu Kosík o 30 let později dodal:

   "Na sjezdu spisovatelů v roce 1967 jsem hovořil o „velkém českém intelektuálovi 15. století“. Dnes bych volil jiná slova. Vzdal bych poctu dobrému a statečnému křesťanu. Dějinná velikost tohoto muže je nesporná, trvá a přetrvá věky. Proto ji žádné rozhodnutí prošetřujících komisí nemůže zpochybnit, umenšit ani zvětšit. Výrok pražského arcibiskupa z roku 1996, že „Hus kázal bludy“, nebo mínění, čím je kdo výše v církevní hierarchii, tím blíže má k Bohu, považuji za podařený příspěvek k soudobé české frašce."

   (Jde o téhož arcibiskupa, kterého Miloš Zeman odmítl posmrtně vyznamenat.)

   Vymazat
 13. Hledej pravdu, slyš pravdu,
  uč se pravdě, miluj pravdu,
  prav pravdu, drž pravdu,
  braň pravdy, až do smrti.

  OdpovědětVymazat
 14. Paní Procházková má jistě pravdu. Ale snaha o výchovu k lidství v rodině je zadupávána do země současným společenským systémem, který vytváří společenské prostředí naprosto lidství odporující. Žába, která sedí na prameni lidství a bezpečí se jmenuje kapitalismus. To základní co je potřeba dělat je začít bojovat proti kapitalismu. Bojovat za co? Za svobodu a demokracii.

  OdpovědětVymazat
 15. Jedna věc je kázat a druhá pomoci, někomu, kdo to opravdu potřebuje. Paní Lenka Procházková je statečná žena, která svou odvahu už prokázala v boji o církevní restituce. Na druhou stranu pokud se lidem dějí bezpráví, se kterými si sami nedokáží poradit a při volání o pomoc, zjistí, že jedno se říká a druhé dělá a zůstanou bez pomoci není divu že podléhají depresím.A bohužel mnohdy se dějí, až zákeřné věci těch, co si myslí, že přišla jejich doba.

  OdpovědětVymazat
 16. PANÍ Lenka Procházová kráčí hrdě ve šlépějích jejího táty PANA Jana Procházky. Její slova a myšlenky jsou křišťálovou studánkou v tom okolním havloidním hnoji.

  OdpovědětVymazat
 17. Děkuji za úžasná slova a vyjádření k dnešní době. Jsem již stará a myslela jsem že vývoj u nás již nebude opakovat.

  OdpovědětVymazat
 18. K těmto vesměs sympatickým a oprávněným ódám na paní Lenku už mohu jen těžko něco libozvučnějšího dodat.Tak snad jenom,že Lence přeji mnoho a mnoho zdraví,trpělivosti a víry,že lidstvo najde to nejsprávnější a nejslušnější východisko z dnešního, po velice hodně stranách, nedobrého stavu, ato i díky jí. Karel z Plzně

  OdpovědětVymazat
 19. Pravda je jen relativní, každý má svojí pravdu i pokrytci mají svojí pravdu. Skupina lidí v tom i tom čase, která ovládá třeba i větší skupinu, tuto možnost jí přenechala, druhá společenská skupina, která většinou je co do počtu i větší ale je tou druhou ovládána. Takže si může za svoje postavení ovládaných sama. Protože v systému zastupitelské demokracie dává legitimitu ovládajícím přes volební urnu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:38 To máte ze základnní školy? Kolikáté třídy?

   Vymazat
 20. Jana Husa si nesmírně vážím i coby příkladu pro všechny čestné! Ale hnidopyšně mi prosím dovolte poznámku k cit.: "Mistr Jan Hus, také rodák z jižních Čech..." konec cit., ono se v Husinci v JČ skutečně vehementně toto tvrzení prosazuje, ale my ve skutečnosti nevíme, zda JH pocházel z jihočeského či středočeského Husince,ve spisech JH existují poznámky, které tuto naši nejistotu ještě zvyšují

  OdpovědětVymazat
 21. Pravda má od nepaměti stálou adresu v moudré společnosti zakládající se na přírodním dění.

  Pravda je jedno ze základních lidských práv.

  Ten kdo popírá pravdu, dopouští se obecného ohrožení*

  OdpovědětVymazat
 22. Potřebujeme davy takových jako je Lenka. Ano, dnes by byl Jan Hus za extremistu. Pravda je věčná, ale nebezpečná a těžko učit pravdě své děti, když venku je učí lžím.

  OdpovědětVymazat
 23. Pro odlehčení bych dodal, že v pivovaru Neumann v Mělnickém Vtelně mají u příležitosti upálení mistra Jana na jídelním lístku po celý víkend 1/4 Husy pečené na ohni a dalších několik jídel v úpravě na grilu.

  OdpovědětVymazat
 24. Díky, paní Procházková a přeji Vám ať Vás neopustí víra ve smysl Vaší obdivuhodné a potřebné činnosti.!!!!
  Všem pochybovačům, zda to s výchovou má smysl, radím - přečtěte si to celé ještě jednou a nahlas.
  M. Dostálová

  OdpovědětVymazat