Reklama

.

.

čtvrtek 6. července 2017

Kritický pohled na údajnou genocidu Muslimů ve Srebrenici

Rajko Doleček
6.7.2017

Veřejnost je od začátku zcela jednostranně informována (dezinformována !) mainstreamovým zpravodajstvím i řadou politiků a států o údajném masakru v širší oblasti Srebrenice více než 8 000 muslimských zajatců (mužů, chlapců) armádou bosenských Srbů po pádu Srebrenice v červenci 1995. Počty zmasakrovaných - popravených se zvýšily z původně udávaných kolem 7.000 na nynější počty. 
 
O šok z dezinformace se později postaral ministr obrany Německa Rudolf Scharping během událostí na Kosovu, nebývalým údajem o 30.000 zavražděných zajatců (sic.!). Asi on uvedl pojem „Völkermord - genocida“ do tamních událostí.. Fantasticky si vymýšlel i německý ministr zahraničí Joschka Fischer,. (.J. Elsässer: :“Kriegsverbrechen-Die tödlichen Lügen der Bundesregierung“, - Válečné zločiny - Smrtící lží Spolkové vlády - KONKRET, Hamburg, 2000). Poprava zajatců je hrozný válečný zločin, ale zločin je i zvyšování nenávisti bezostyšným lhaním, zveličováním počtů údajně povražděných a promlčet počty skutečně padlých v měsíce trvajících bojích, zahájených násilnou secesí Chorvatů a Muslimů. 
 
Když se velitele UNPROFORU v Bosně, francouzského generála Philippa Morillona ptali, proč Srbové asi ty popravy dělali, řekl, že to byla pomsta za zničené a vyvražděné (přes 50) srbské vesnice jednotkami bosensko-hercegovských Muslimů kolem Srebrenice. Jejich poslední loupežná výprava a ničení srbských vesnic proběhla ještě v červnu 1995. Jako předseda Českého nadačního fondu přátel Srbů a Černohorců jsem řadu těch vesnic viděl... hlášeno z Utrechtu, PRÁVO, 15.července 1995

Nyní je svět ohrožen falešnými a kriminálními postupy, které mají údajně zabránit „genocidě“ podobné té svým způsobem vzaté v úvahu („plánované“ ?) v Srebrenici a je tu agrese NATO proti Srbsku, zničení Iráku, zničení Libye, nyní i Sýrie. Vše v rámci jakési zrůdné „prevence“ a ochrany lidských práv…

Mám už 92 let. Žil jsem ještě před válkou a za války 20 let v Jugoslávii, kdy platilo heslo BRATR JE MILÝ, AŤ JE JAKÉKOLI VÍRY a nerad píši tyto řádky pravdy, jak byla rozbita Jugoslávie, za vydatné „pomoci“ ze zahraničí.

Údajně popravení Muslimové byli postupně pohřbívaní od r. 2003, jak byli nalézáni na různých místech, na hřbitově-memoriálu „Potočari“. Byl jsem tam v r.2014. Prý z etických důvodů nebyla žádná zodpovědná mezinárodní kontrola těch, kteří tam byli pohřbeni, jak a kdy zahynuli. Je tam údaj o „8 372“ srebrenických obětí, jejichž část je stále ještě vedena jako „ nezvěstní“. Musel by každý další objevený mrtvý „nezvěstný“ skutečně být popraven? Mezi „popravenými“ bylo i 3.000 mužů, kteří se „rok po masakru“ účastnili voleb.

Hřbitov-memoriál Potočari byl otevřen 19. září 2003, za slavnostní přítomnosti prezidenta Billa Clintona, který v roce 1998 lhal pod přísahou, v souvislosti se sexuálním skandálem s Monikou Lewinsky. Skupina západních odborníků už 18. září ústy vedoucího představitele OSN v Bosně a Hercegovině P. Corwina vydala prohlášení o NESPOLEHLIVOSTI oficiálních údajů o počtech údajně Srby povražděných Muslimů:

-„Číslo 7.000*** (v roce 2009 už přes 8.000) je krajně zveličené bez nezbytných důkazů. Dělání pomníku na základě falzifikovaných údajů jako by mělo do nekonečna prodlužovat regionální nenávist a nedůvěru a úmyslně trestá jen jednu skupinu obětí v bosenské občanské válce. Události kolem Srebrenici, díváme-li se na ně nezaujatě, dělají v oblasti hřbitov jak Srbů, tak i Muslimů. Pomník přehnaně zveličovanému počtu jedné strany, nepomůže ani pravdě, ani cílům usmíření…“
Yossef Bodanský, bývalý odborník Republikánské strany USA pro terorizmus, tehdy napsal:
- „7.000 mrtvých je dezinformace a všechny nezávislé forenzní důkazy ukazují na ztráty Muslimů (popravy) na úrovni set, pravděpodobně na úrovni nevelkého počtu set. Stálé podtrhování tak údajně vysokých ztrát Muslimů v Srebrenici zastiňuje vraždy srbských civilistů spáchaných v tomto městě Muslimy. Existuje reálné nebezpečí, že se Srebrenice stane díky *****západním státníkům a mediím posvátným a poutním místem pro muslimské extrémisty…“

První rozsáhlou studii o nepravdivosti údajů o masakru v Srebrenici napsal George Pumphrey „Masakr v Srebrenici - Podvod?“ („Srebrenica Massacre-A Hoax“ ? Dialogue, vol.7, čís. 27-28, podzim-zima 1998). Americký podplukovník John Sray ve své rozsáhlé studii „Selling the Bosnian Myth to America: Buyer Beware“ (Foreign Military Studies Office, Ft.Leavenworth, 1995) uvádí upřímnou větu „Amerika nepotřebuje podléhat falešným zprávám Bosňanů“...

Před válkou (1941-45) žilo podle oficiálních údajů ve Srebrenici 50% Srbů a 50% Muslimů.. V roce 1991 to už bylo jen 29% Srbů, následkem migrací i vyvražďování Srbů v Chorvatsku za války. Když bosensko-srbská armáda vstoupila v červenci 1995 do Srebrenice, Srbové tam už nebyli. Srbové už podruhé ve 20.století museli opustit 9.května 1992 Srebrenici, aby zachránili holé životy. Den před tím tam byl Muslimy zavražděn soudce a srbský člen bosenského parlamentu Zoran Zekić. Líčí to dopis britského tlumočníka v Bosně G.R.Thorntona (TIME, 23.června 1993):

-„Zapomněli jste se zeptat a zjistit, co se stalo se Srby, kteří představovali 30% obyvatel Srebrenici. Ve chvíli, kdy válka propukla (tj.jaro 1992), byli vyhnáni ze svých domovů s příručními zavazadly, a zatím co prchali, Muslimové divošsky stříleli na muže, ženy a děti na útěku …“
Je mnoho nesrovnalostí, zpochybňujících oficiální verzi o počtech údajně popravených zajatých Muslimech srbskými jednotkami po pádu Srebrenice: 
 
1) Vůbec se neuvádějí počty zahynulých Muslimů během dlouho trvajících těžkých bojů v široké oblasti kolem Srebrenici. Mezinárodní zdroje, jako jejich počty uvádějí 2 - 5 000 padlých. Ty boje vedla hlavně 28. bosenská (muslimská) divize, včetně ústupových bojů do Tuzly, po pádu Srebrenici. Kde jsou tito zahynulí v bojích, a ne tedy popraveni, pohřbeni ?

2) Vůbec se neuvádějí veliké ztráty srbského civilního obyvatelstva (řádově tisíce) během ničení četných okolních srbských vesnic muslimskými jednotkami (bylo zničeno přes 50 vesnic). Kde jsou tito mrtví pohřbeni?

3) Proč během Daytonských jednání koncem 1995 muslimský předák Alija Izetbegović nic tvrdě neřekl o údajném zločinu popravy 7 000 muslimských zajatců (protože se v tomto rozsahu nestala ?!), což by mu jisté v té době politicky prospělo. Kupodivu se v této souvislosti halasně neozvala ani paní Albrightová, vždy pohotová k různým informacím i dezinformacím.

4) V rozsáhlé monografii osmi, většinou západních autorů, „MASAKR V SREBRENICI“ Důkazy, Souvislosti, Politika (2011), v redakci amerického profesora E.S Hermana, se uvádí jako neopodstatněle přehnaný počet údajně popravených Muslimů 8 000, protože je blízký jen počtu 800 (ale i to je hrozné číslo). Monografie má 300 stránek, šlo ji získat i internetem (The SREBRENICA MASSACRE - Evidence,Context, Politics). Podle opakovaných rozhovorů generála Mladiće a autora, zahynulo v bojích (tedy ne následkem poprav) bezprostředně kolem Srebrenici 1.200 Srbů a kolem 2.000 Muslimů.

5) Je krajně důležitou otázkou, za jakých okolností vlastně zahynuli pohřbívaní. Jako očití svědci, holandské „modré přilby“, neviděli žádný masakr zajatců. V německém Die Welt 12.července 1996 uvedl Helmut Wetzel spor mezi ministrem obrany Holandska Jorisem Voorhoevem a vrchním velitelem holandské armády generálem Hans Couzym, který svou knihou „Moje léta jako velitele“ (1996) vyvolal zmatek, protože odmítl požadavek ministra, tedy i vlády a NATO, aby potvrdil, že Srbové zmasakrovali zajatce. To prý ministra rozzuřilo. Generál šel pak brzy do důchodu. Velitel holanských „modrých přileb“ v Srebrenici podplukovník Tom Karremans po pádu Srebrenici chválil strategii velitele srbských jednotek generála Ratka Mladiće, nic neříkal o nějakém masakru. Tom Karremans byl později, ještě na návrh generála Couzyho, povýšen na plukovníka. Nejmenovaný holandský generál řekl v době pádu Srebrenice - že „nakolik zná Mladiće, že nevěří, že se tam odehrávalo úmyslné terorizování civilního obyvatelstva“ (hlášeno z Utrechtu, PRÁVO, 15.července 1995).

Nicméně je nutno uvést, že ministr Voorhoeve v holandském parlamentu 28.09.1996. podstatně zmenšil počty údajně povražděných muslimských civilů, než se v té době uvádělo (J.Elsässer: Kriegslügen - Válečné lži, Kai Homilius, Berlin, 2004, str.53). Že by se zastyděl za své předchozí dezinformace ?

K ujasnění situace bylo vyslechnuto o dění v kritické době všech 460 vojáků holandských „modrých přileb“ v Srebrenici. Jejich „Debriefing Report“ jako „očitých svědků“ o údajném masakru zajatců, neodpovídal představám vlády o vraždících Srbech a tak ministr zahraničí van Mierlo, ministr obrany Voorhoeve, ministr rozvoje Pronk a vazalské NATO, požadovali jeho přepracování. Renomovaný Handelsblad napsal o náladě holandských vojáků 24.07.1995 -„Srbové jsou teď pro „Modré přilby“ ti hodní chlapíci“.

Holandský kapitán M.Schouten o udávaném „masakru“ v sousedním Bratunci napsal (Het Parool, 24.07.1996.): - „Každý jako papoušek opakuje to, co řekl někdo jiný, ale chybí jasné důkazy. Jak to vidím, chce holandský lid za každou cenu dokázat, že se tady odehrál masakr. Kdyby se tady konaly popravy, museli by to Srbové ďábelsky šikovně ukrýt. Po pádu Srebrenice jsem 13.července dorazil do Bratunce a zůstal jsem tam osm dnů. Mohl jsem jít kamkoli jsem chtěl. Měl jsem všestrannou podporu, nikde mě nezadržovali…“

6) Na místě údajné popravy (Branjevo-Pilica) přes 1 000 zajatých Muslimů - dle „korunního svědka“ ICTY soudu v Haagu, Chorvata Dražena Erdemoviće, který osobně, jako jeden ze 7 „katů“, prý popravil 16.července 1995 sám samopalem během několika hodin 70 až 100 zajatců - bylo vykopáno „jen“ (!) 132 mrtvol. Na Západě uváděli, že Srbové mrtvoly postřílených „stěhovali“ z masových hrobů na další místa, aby zmátli pravdu, což byl zřejmě nesmysl, protože by si toho nutně musela všimnout ve dne v noci stále nad celou Bosnou patrolující americká letadla, Dvě knihy, obrazně řečeno, otevřely oči světu o tom, co se skutečně stalo v Srebrenici: 
a.) Germinal Čivikov: SREBRENICA. Der Kronzeuge (Korunní svědek), Promedia, Wien, 2009. 
b.) Alexander Dorin: SREBRENICA. Příběh politicky korektního rasizmu, Loxia, Pardubice, 2013 - z originálu SREBRENICA - Die Geschichte eines salonfähigen Rassismus, Kai Homilius, Berlin, 2012. Po přečtení se získá zcela jiný názor.

7) V roce 1993 prý prezident Clinton navrhoval Izetbegovićovi, aby pustil do Srebrenici Srby, kteří tam povraždí 5.000 Muslimů a že pak Amerika zasáhne vojensky. Izetbegović to prý v té době odmítl. Napsal o tom později článek v sarajevském časopise DANI Hakija Meholić, muslimský šéf policie v Srebrenici (H.Meholić: 5 000 muslimských hlav za vojenskou intervenci. 22.června 1998). Krátce před „pádem“ Srebrenici v červenci 1995 do srbských rukou, byla odvolána většina vedení Srebrenici, včetně velitele 28.divize generála Nasira Oriće, na nějakou poradu do Sarajeva. Zbývající posádka 28.divize (údajně přes 5-6.000 mužů) nekladla odpor početně slabším srbským jednotkám (prý jen kolem 1.500 mužů, údajně jen s několika tanky). Vůbec nebyly muslimskými jednotkami použity, i když je měly v dostatku, protitankové zbraně. Že by si Izetbegović přece jen ten hypotetický (?) výše uvedený návrh Clintonův rozmyslel s těmi 5.000 hlavami?

8) Přes chronický nedostatek pohonných hmot, srbské velitelství se postaralo o převoz civilistů, prý 15-20.000, kteří chtěli po pádu Srebrenici tuto opustit, autobusy (bylo jich údajně 50-60) do oblasti Tuzly pod kontrolou Muslimů. Většina vojáků se nevzdala a pokusila se probít do Tuzly (60 km).

9.) Zprávy a závěry Mezinárodního trestního tribunálu v Haagu o válečných zločinech v někdejší Jugoslávii (ICTY) nelze, bohužel, vždy pokládat za pravdu. Známý britský novinář John Laughgland ne náhodou v jednom svém článku tribunál nazval „Mezinárodní trestní tribunál - darebácký soud se zmanipulovanými pravidly (Times, 17.června 1999). Žádný slušný, zákona dbalý soud by nedržel ve vyšetřovací vazbě přes 12 roků, bez rozsudku, zatčeného, jak ICTY držel srbského profesora práva Vojislava Šešelje, o kterém dodatečně prohlásili (2016), že se žádného zločinu nedopustil a byl propuštěn pro zjištěný zhoubný nádor. Nositel Nobelovy ceny za literaturu (2005) Harold Pinter o té době (válka v Jugoslávii, NATO agrese proti Srbsku v 1999) napsal článek „Herold Pinter o banditech a vrazích“ (Standard, 20.května 1999). ICTY odsuzoval podle velitelské odpovědnosti prakticky jen srbské velitele, Chorvatské, bosensko-muslimské, albánské však ne, např.Ramushe Haradinaje. Srbský prezident Milošević byl více let ve vězení, souzen, zatím co prezidenti Chorvatska (Franjo Turkman) a Bosny a Hercegoviny (Alija Izetbegović) nebyli ani obžalováni - prý se jen sbíraly jejich provinění pro budoucí soud s nimi, ale oba „včas“ zemřeli. ICTY byl jednostranně protisrbský, bylo to vidět i podle délky protisrbských rozsudků, které byly nesrovnatelně delší nežli např. rozsudky nad Bosňany (viz muslimy), Albánci i Chorvaty.

V krvavých konfliktech v někdejší Jugoslávii nikdo nebyl bez okrvavených rukou, je ale nezbytné si uvědomit, že Srbové rozbití Jugoslávie nejen že nechtěli ale i její rozbíjení nezačali. Je smutnou pravdou, že většina Evropského společenství (posléze Unie) s maximálním nasazením Německa, později i USA, rozbití Jugoslávie a maximální očernění Srbska morálně i materiálně podpořila. Kohlův ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher, za pomoci Vatikánu, doslova dokopal 17.prosince 1991 v Maastrichtu prodejné Evropské společenství k předčasnému uznání suverenity Chorvatska a Slovinska, což později 6. dubna 1992 znamenalo i uznání Bosny a Hercegoviny a rozdmychání etnicko-občansko-náboženské války v někdejší Jugoslávii. Byl to zločin proti míru, jak ho uváděl Norimberský soud v roce 1946. Papeži Jan*****u Pavlu II, přes jeho morální autoritu, se nijak úspěšně nedařilo (byl dost úporný ?) zamezit vzniku a šíření krvavé občansko-etnicko-náboženské války.


Prof. Dr. Rajko Doleček, DrSc.
Ostrava, 29.6.2017

       

50 komentářů :

 1. Je vidět že žádný multi kulty nefunguje v 2 sv jse tam děly také hrozné věci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V Rusku relatívne funguje (kresťanstvo, budhizmus, islám, judaizmus, atď), - ale jedine v Rusku, pretože to je civilizovaná krajina. Samozrejme v USA = krajina ktorej predátorská pseudocivilizácia vyrastá a dodnes stojí na zločine genocídy, tak isto Británia, Francúzsko a iné západoerópske krajiny čo majú na svedomí strašné, nepredstaviteľné a nepremlčateľné zločiny kolonizácie (= vyplundrované územia, milióny mŕtvych) - tieto krajiny si spravodlivosť doženie a po zásluhe totálne zničí.

   Vymazat
 2. Ano to co se stalo s Jugoslávíí je potvrzení že i po dlouhém soužití multi kulti nefunguje. Ty co to dnes řídí do Evropy to vědí a to je potvrzení mého tvrzení, že jde o likvidaci většiny obyvatel Evropy a jistě znáte kdo to řídí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Evropské multielity vyměňují vzdělané a pracovité Evropany za svoje primitivní afromiláčky!

   Vymazat
 3. ...rozděl a panuj...jako, kdyby jsme si to neprožili se slováky...ty jsi srb, ty chorvát, ty pravoslavnej, ty muslim---jugoslávie byla poslední tzv. socialistickej stát..tak musel být zničen !
  ...a kapitalismus již znali, jako námezní dělníci..

  OdpovědětVymazat
 4. 23:41
  0:20
  Válka v Jugoslávii nemá s multi-kulti nic společného. Vy dvě ubohá slabomyslná hovada melete hovadiny jak cvičení papoušci. Běžte vážně do prdele !!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 0:34 Slabomyslný jsi ty a tobě podobný a zavři hubu když jse baví dospělý.

   Vymazat
  2. UK59 do každé rodiny. Ty budeš první terč debile 0:34.

   Vymazat
 5. Souhlas s panem profesorem!!!
  dustojnik-valecny veterán (UNPROFOR)

  OdpovědětVymazat
 6. Bravo, pane Dolečku. Nemám a neznám bližší národ než Srbský.
  JiH

  OdpovědětVymazat
 7. Rád bych poprosil pana profesora i další čtenáře, pokud mají nějaké bližší informace o úloze Německa a Vatikánu v rozbití Jugoslávie, o odkazy na ně, příp. o jejich u zveřejnění.Jejich role byla, zdá se, odporná. Děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 9:36

   Němečtí představitelé (a ještě více nedávno zemřelý Alois Mock, rakouský ministr zahraničí 1987-1995, který silně tlačil na Helmuta Kohla a Hanse-Dietricha Genschera, aby co nejrychleji uznali Slovinsko a Chorvatsko) bylo zcela jednoznačně na straně Chorvatska (stejně jako Václav Havel, který to zdůvodnil obzvlášť bizarním způsobem: "píšou latinkou" a mají "stejné náboženství jako my").

   Proti Jugoslávii štval už v roce 1990 Otto Habsburg (tehdy poslanec EP). Podobně jako v Bavorsku byla i v Rakousku silná protjugoslávská (ne-li protislovanská) lobby, ke které patřili mj. potomci v roce 1945 z Jugoslávie vysídlených Němců.

   Němečtí představitelé se tuto evidentní skutečnost snažili vyvracet (např. ministr Kinkel: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9221716.html).

   Podrobně se tomu věnoval Ralph Hartmann (srv. http://www.sopos.org/aufsaetze/3caa26017cd4a/1.phtml), který strávil v Jugoslávii celkem 14 let. Byl tam v letech 1982-1988 velvyslancem (předtím tiskovým atašé) NDR

   Hodně najdete v jeho knihách "Die Ehrlichen Makler" (1998), "Glorreiche Sieger" (2001) nebo "Der Fall Milosevic. Ein Lesebuch" (2002)

   Vymazat
  2. něco je v pamětech Genschera, z kterých se cituje zde: Lži století, které znají jen zasvěcení Schrang, Heiko

   Vymazat
 8. Přeji též panu Rajku Dolečkovi mnoho zdraví a sil do dalšího života a děkuji mu za všechno co nás kdy udělal.
  Jugoslávie,tedy válka zde, byla tak jako ostatní války řízené USA pod obrovskou mediální (přípravnou)"palbou",proto aby lidé,především v USA a Evropě,uvěřili,že pravda je na straně muslimů a Chorvatů.Přitom každý soudný člověk,který se o válku zajímal,věděl kdo první útočil a na koho,ato samozřejmě bez vyhlašování občanské války.A koho od samého počátku podporovaly USA a Německo.Militantní oddíly muslimů i Chorvatů dnes hodně připomínají prapory nacionalistických Ukrajinců,kteří "čistí" Ukrajinu od všech neloajálních neukrajinců.
  Jenže dnes světu vládnou USA s budoucím chálífátem v Evropě,mají pod kontrolou všechny mainstrémová média,která po přísně cenzurovaných zprávách,pustí lidem jejich oblíbené seriály,s oblíbenými herci,z nichž většina ví,jak mají mluvit i na veřejnosti,a lid pak už ani nežije a nesoucítí s reálným životem s lidem ani v nedalekých krajích,ale jen s "životem"oblíbených seriálových postav. Karel z Plzně

  OdpovědětVymazat
 9. Srebrenica?! Klasika oko za oko a zub za zub - ale kdo zavinil válku v Jugoslávii, kdo rozeštval pro svůj byznys -též se smrtí - národy Jugoslávie? Kdo podporoval islámské teroristy na teritoriu Jugoslávie, kdo sem vozil bojovníky Al Kajdy a Talibanu? Kdo se těšil z renezance ustašovského fašismu? Tam a na nich a ne na Srbech leží veškerá ta odpovědnost za tuto - podle Havla "humanitární válku", tam leží odpovědnost za okupaci srbského Kosova, tam leží odpovědnost za radikalizaci balkánských muslimů až po terorismus, tam leží odpovědnost za lidská jatka, ve kterých byli vraždění mladí Srbové na orgány pro transplantaci vychlastaných orgánů oligarchů -. Bájný Západ? společenství masových vrahů!!!

  OdpovědětVymazat
 10. Za to muže jen OSN , Holanďane a fašista Havel !!!

  OdpovědětVymazat
 11. Na silný odpor jugoslávských partyzánu, staří skryti fašouni v Německu nezapomněli.
  Stejně jako na řecké komunisty, kteří odmítali nastolení podobné vlády, jaká byla za okupace nacisty a italskými fašisty. Za to pak muselo trpět celé Řecko, které bylo nuceno kupovat enormní množství zbraní a tím se zadlužit.
  Za vládu která tam pak byla instalována, mohli i hrdinové z Royal Air Force, kteří se podíleli na likvidaci řeckého odboje.
  A aby toho nebylo málo, dostali Řekové dárek, vládu "černých plukovníků". A znovu teror jako za Hitlera. Za přihlížení "demokratického" západu.

  OdpovědětVymazat
 12. Alexander Dorin, Srebrenica, príbeh politicky korektného rasizmu.
  Západná civilizácia klame a podvádza 24 hod. denne a 365 dní v roku.

  OdpovědětVymazat
 13. Pasne profesore Váš text nemá chybu, ale: " "Je to marný, je to marný, je to marný!" V.J.Horák

  OdpovědětVymazat
 14. Germán se Srbům pomstil za to, že se mu za II.WW bránili. Řekům už to taky nanadal a na řadě jsou Češi. Tohle jsou jediné tři národy, které s němčoury nekolaborovali, nebojovali za jeho Rajch a jejich fýrera.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 18:13

   Co to tady melete?

   Dánové, Poláci, Rusové - ti snad s nacisty kolaborovali? (A s těmi Čechy bych byl zatraceně opatrný.)

   Vymazat
 15. Zastupuji na Zemi vesmírné civilizace a jejich sdělením jde o počet cca deseti tisíc Srby zavražděných muslimů ve Srebrenici a jejím okolí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 19:30
   Co v tom kosmu chlastáš????
   Metanol s Metadonem nebo vyjetdj volej????!!!!

   Vymazat
  2. 19:44 Jde o jejich informaci, tak se nevztekej. Nicméně, neustoupí z ní a budou podle ní jednat.

   Vymazat
 16. Generál Radko Mladič měl vyčistit celý balkán . Dnes je od vlivem isis a Turecka .

  OdpovědětVymazat
 17. 19:58
  Tohle těm mimozemšťanům nakukala nejspíš Krvavá Madla nebo ten ksindl Thači....a nebo jsou mimozemšťani hodně mimo mísu!!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No, technicky určitě ne. Nejspíš i jejich počítače počítají lépe, ty muslimy.

   Vymazat
 18. Na Srbský oběti ty mimozemšťani z lejnolahvárenský žumpy nějak zapomněli!!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jestli někdo nemá žádné iluze o krutosti a podlém jednání muslimů, pak to jsou právě vesmírné civilizace, které islám považují za myšlenkový vir a za momentálně největší zlo na Zemi a odmítají ho striktně, naprosto a plně.

   Vymazat
 19. Toz to je tradicná desinformace islamského státo...toz clovjek nemoze zostat blbe.....ale vsesrat sa na mainstreem..........howk

  OdpovědětVymazat
 20. I v Česku byla provedena "genocida". Stalo se to v roce 1995 a došlo jí k oddělení první části skutečných Čechů. Tehdy jich bylo jen asi sedmdesát tisíc. Můžete dělat na Zemi mezi lidmi vlastně vše, kromě jediné věci a tou je zrušení tzv. Smlouvy s Bohem. A právě to se ale v tom roce 1995 v Česku ve vztahu k prvnímu člověku stalo.

  Lidé totiž věří v Boha ať už si to třeba i nepřiznají a nebo i neuvědomují, mají ho v sobě a je pro ně vnitřní nadějí, doslova vírou v dobro, vírou v budoucnost, vírou ve smysl toho, o co se snaží a tedy vírou ve spravedlnost a oprávněný úspěch - zisk. Pokud ale je nějaké zlo vůči nim už tak velké, že v Boha věřit přestanou, jde o porušení zmíněné smlouvy těmi lidmi, kteří takové zlo činili - učinili. Nestává se to, protože každý člověk nějak špatně jedná a zaslouží si "poučení", které zlo "poskytuje". Problémem ale je, pokud je nějaký člověk natolik čistý, že míra zla vůči němu už je neadekvátní, přílišná, příliš nespravedlivá - neoprávněná - nesmyslná. Pak, logicky, v Boha věřit přestane, prokleje ho a pojme ho v sobě jako Satana. No, a k tomu právě došlo. A to Bohu fakt vadí!

  Těch sedmdesát tisíc lidí, to byli ti, kteří v tom roce 1995 zůstali s takovým člověkem. Nyní už existují naprosto samostatně, nezávisle na lidu, kterého byli součástí. Poté se totéž opakovalo ještě několikrát a celkem čtyřikrát, čtyři skupiny lidí se takto oddělily a na třech kontinentech, v Evropě, v Severní a v Latinské Amerikách. Míra zla v lidech je už prostě tak velká, že "přetekla". Budou jich tak asi dva miliony, těch dostatečně čistých a takto oddělených, protože se stále ještě přidávají - oddělují další. To je začátek nové lidské civilizace nejen na Zemi, protože samozřejmě je o ně ve vesmíru zájem, spolupracují s vesmírnými civilizacemi vyšší vývojové úrovně a jsou jimi vedeni. K záchraně a k budoucnosti. Čekaly na ně, došlo k oddělení dobra od zla na Zemi.

  Můžete třeba všechno, nesmíte ale v člověku zabít Boha. To je ta smlouva s ním. Vy jste ji porušili, protože vám tito lidé bránili ve vaší zvůli. Přestala tedy platit. Následky přicházejí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:16

   Jen tak dál, ty náš malej mudrlante - kdo si hraje, nezlobí!

   Co bylo upalování čarodějnic (a čarodějů!), co byla Třicetiletá válka, co byly obě světové války, co byly plynové komory v Osvětimi, co byly bomby na Hirošimu a Nagasaki, co byl napalm ve Vietnamu, - "můžete dělat ... vlastně vše" - co to všechno bylo ve srovnání s tou HRŮZNOU GENOCIDOU ROKU 1995 - viď ?!
   A copak se to vlastně v tom děsivém roce 1995 přihodilo?

   Vymazat
  2. --- Faktem ale je, že takový nějaký člověk musí být dostatečně silný, aby takové zlo vydržel a nevzdal, neodešel jako Ježíš a nepřestal bojovat ačkoliv v něm ten Bůh zemřel. Proto byly vesmírnými civilizacemi vyšší vibrační sféry provedeny inkarnace jejich vlastních bytostí na Zem. Lidé nejsou schopni vnímat - cítit Boha vyššího než toho, který je jejich vesmírem, většinou dokonce jen toho, který je jen jejich galaxií, tedy tzv. kosmem. Vesmírů je ale mnoho a nad nimi zase Bůh. Nikdo neví, jak vysoko je, ani nezíská nikdy jistotu, že je to ten nejvyšší. Nikdo asi ani netuší, jak velký je a kde má hranice, respektive kde končí ... a co je mimo něj,... ale studovat to, tedy studovat ho, je zajímavé ... a prospěšné. Dozvídáme se, jak jednat správně, tedy v souladu s ním. Podporujeme ho ve vlastním zájmu. Pokud chceme dobro. Když žije, když funguje správně, pak i my všichni.

   Vymazat
  3. 10:34 Můžete vnímat jako znamení to, že jste se zeptal a ve stejnou minutu bylo na Vaši otázku odpovězeno.

   Vymazat
  4. --- a to 33. komentářem, jak vidím. 3 je symbolem Boha.

   Vymazat
  5. --- a ve 33 letech údajně zemřel Ježíš. Zajímavá shoda.

   Vymazat
  6. --- No, tak nyní už někdo jeden komentář smazal, mohu se ptát jen proč, třeba, jaký k tomu byl důvod a kdo ho smazal.

   Vymazat
  7. 10:34 10:37 10:41 10:44 10:49 (prase aby se v tom vyznalo)

   (pokračování 10:34 pro mudrlanta 10:16):

   To co tu píšete pod článkem Rajko Dolečka (lidé, o kterých píše, se také nezřídka oháněli Bohem) - připomíná blouznění Václava Havla o "něčem vyšším nad námi". To "vyšší nad námi" (jaká shoda!) zřejmě představovala ona "humanitární" letadla, která na jaře 1999 zabíjela a mrzačila lidí bombami a raketami, a pro větší účinnost k tomu byl použit i ochuzený uran ("vyšší hodnoty"!).

   To mi připadá jako "shoda" o něco pozoruhodnější než podobnost čísel "3" a "33".

   Paralelní vesmíry tu komusi "smazaly" komentář a tak se ten chudák "teď jen může ptát, proč" ... že by to mohlo být jeho nešikovností nebo technickou chybou, to samozřejmě nepřipadá v úvahu; to by vyšší bytosti určitě nedovolily...

   Vymazat
 21. Dokud před rokem 89 Doleček mluvil o dietách, byl možná zajímavý. Dneska už je to jen frustrovaný stařec, který, jak už to tak ve stáří bývá, mele pořád úmorně a nudně totéž o Srbech a jakýchsi křivdách. Nikoho, mimo frustráty a notorické nevzdělané sprosťáky meloucí pantem o havloidech a vylévající si své životní bolístky na proruských serverech to už nezajímá.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Civilisty vraždící organizace EU/NATO9. července 2017 6:11

   13:02 - jste hulvát a ještě k tomu natistický kolaborant lísající se po vzoru prodejného Havla k odsouzenému válečnému zločinci Bushovi. Běžte se svými protinárodními tezemi a 3% pravicově klerofašistickou deviací pro západem podporované islamisty, ustaše a banderovce svěřit plnému náměstí, vy jedna anonymní, osamocená, sprostá červená karto rozdávaná zaměstnanci amerického velvyslanectví.

   Vymazat
 22. 13:02
  A koho zajímáš ty havlobanderovskej potrate opičí kurvy,uhohej potomku udavačský svině Havla a lejnolahvárenský žumpy ala JandoPutnovo duo,fandící ussackejm agresorům,kteří za cenu vražd a bombardování strkají ty nenasytný rypáky po celým světě????!!!!!
  To jejich chování má i k debilokracii daleko!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na tomto soudruhovi je vidět, že dělnická třída plná debilů bez vzdělání opravdu potřebuje komunisty jako předvoj, aby je mohla vést a náležitě usměrňovat. Jejich slovní zásoba je omezená, stále do omrzení používají stejné výrazivo, které byli schopni se díky operantnímu podmiňování naučit.

   Vymazat
  2. Civilisty vraždící organizace EU/NATO9. července 2017 7:04

   18:14 - Pravil europrotektorátní kolaborant - bruselský soudruh z pražské kavárny najmutý na roli tibetského otrokáře a havloidního fašisty. Svidomitý a majdanutý havloid/ukrop hnusící si vlastní slovanský národ.

   Vymazat
 23. Seznam 3.000 mrtvých, kteří se „rok po masakru“ zúčastnili voleb a tím nemyslím pohřešované osoby zapsané ve volebních seznamech, je stále tajný? Spolek přátel Srbů má nějaký důvod bránit vyvrácení srebrenického mýtu a tajit jej?

  OdpovědětVymazat
 24. 6:51
  Tys tam byl ty ussacká kolaborantská ku..o??!!!!!
  Ty pindy ti nakukali při kouření dýmku míru JandoPutnovo školitelé nebo ten albánskej řezník Thaci....nebo kuřbuřt Clinton s jeho krvavou Madlou??!!!!
  No,tak se pochlub havloblbe!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Konec spekulacím. I tento domnělý Davidův pacient ukájející se na diskuzi Nové republiky se může stát slavným a usvědčit někoho ze lži (zadaří-li se třeba i z jím výše uvedených), když pozře či zveřejní seznam 3000 jmen z památníku v Potočari, kteří podle Rajko Dolečka a před svědky z volební komise posmrtně odvolili. Jak se zdá, pro spolek přátel Srbů stále neřešitelný problém, ačkoli oblast administrativně spadá pod bosenskou Republiku srbskou, čím to?

   Vymazat
 25. 0:29
  A rys ty rádoby seznamy viděl,ty milovníků ussackejch zločinců?!!!!
  Leda hovno!!!!
  Tak znlkni a chlastej,stejně vy havlobanderovský kolaborantský zmetvi nic jinýho neumíte.....snad krom lezení do ussackejch prdeli,to vám ukáže JandoPutnovo duo na školení!!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přemýšlej lejnolahvárno, vyšťouráním 3000 muslimských podvodníků pomůžeš zbořit mýtus Srebrenice a bratři Srbové už nebudou muset ústy svého přímo zvoleného prezidenta klečet na kolenou a omlouvat se za vraždy.

   Vymazat
 26. 10,14
  Lejnolahvárna dokola jen opakuje sračky ala Madlena krvavá řeznice nebo válečněj zločinec Thači!!!!!!!
  A samozřejmě nezle opomenout humanitárního bombáďáka a vlastizrádce Havla!!!!!!

  OdpovědětVymazat
 27. Je to ostuda Havel zradil Srby slovany . Přednější mu byly ustašovci , muslimové z Bosny a teroristické Albánské teroristické uck . Tyto tři etnika vraždili slovany po několik
  století . Dnes by určitě Venca bombarďák bombardoval Donbas . Jen aby se zalíbil eu a natu . Marcel

  OdpovědětVymazat