Reklama

středa 26. července 2017

Lapálie s dvoumiliardovou partičkou muslimů, které zobe z ruky celý svět v čele s OSN, co chce naopak zrušit Židům přístup ke Zdi nářků, součásti Chrámové hory; jak dlouho budeme ustupovat islámu.

Břetislav Olšer
26.7. 2017   Rukojmí

Izraelská vláda se dohodla na kamerové alternativě k detektorům kovů u vstupů na Chrámovou horu, které vyvolaly protesty Palestinců. Ty byly na místo nainstalovány po útoku na policisty. Chrámová hora je posvátná jak pro židy, tak pro muslimy.Pro židy je místem, kde stály biblické chrámy, kdy pozůstatkem toho druhého je současná Zeď nářků. Pro muslimy je třetím nejsvětějším místem mešita al-Aksá, kam podle tradice doputoval prorok Mohamed po noční cestě, při které promlouval s Bohem, a Skalní dóm, odkud poté vstoupil na koni Buraq do nebe. Jeruzalém je místě posvátných míst tři největších monoteistických náboženství...
Je důležité vzít v potaz, že detektory kovů, jež se staly spouštěčem protestů, nebyly na Chrámovou horu umístěny jen tak. Došlo k tomu poté, co 14. července zabili tři izraelští Arabové dva policisty. Ti měli paradoxně dohlížet právě na jejich bezpečnost. K útoku byly krom oblíbeného nože použity také střelné zbraně, které byly na místo propašovány právě kvůli absenci přísnějších bezpečnostních kontrol.

Útočníci byli následně zastřeleni druhou hlídkou. Palestinci proti tomu protestovali a Izraelci jim zrušili stany, v nichž lokální Arabové, co si říkají Palestinci, naříkali nad smrti tří vrahů Izraelců. Islámská náboženská nadace Vakf, která Chrámovou horu spravuje, navíc vyzvala k dalším masovým protestům…

Alternativa k detektorům kovů počítá s úzkými oplocenými koridory, jimiž budou muslimové procházet. Za pomoci nainstalovaných bezpečnostních kamer budou vybírány podezřelé osoby, které se následně podrobí prohlídce s ručním detektorem kovu. Mluví se také o zákazu nošení zavazadel do prostoru Chrámové hory.

Ve hře je i kamerový systém schopný zaznamenávat teplotu, rozpoznávat obličeje a odhalit skryté zbraně a výbušniny, který přijde a sto milionů šekelů (620 milionů Kč). Taktéž se počítá se zvýšenou přítomností policie ve Starém městě a právě u vstupů na Chrámovou horu. Muslimové protestovali pro detektorům kovů, protestují též kvůli kamerám. Bude se jim pořád ustupovat...?


Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) nedávno schválila rezoluci, ve které pomíjí židovské vazby na Chrámovou horu a Západní zeď, zvanou Zeď nářků v Jeruzalémě. V Izraeli vyvolal tento krok obrovskou vlnu pobouření. Podle židovského státu jde o antisemitské a absurdní rozhodnutí, napsal list The Times of Israel. Palestinské ministerstvo zahraničí pochopitelně krok UNESCO uvítalo. Co by se stalo, kdyby pro změnu začali protestovat ortodoxní Židé proti porušení práv judaismu? http://www.rukojmi.cz/clanky/2361-je-ministryne-skolstvi-cr-nevzdelana-nebo-jen-zbabela-kdyz-nevi-ci-nechce-vedet-ze-jerusalajim-je-vecne-hlavni-mesto-izraele-zalozene-kralem-davidem-uz-roku-1004-pr-n-l

"Po ostudném úkonu členů UNESCO, kteří se rozhodli popřít historii a ignorovat tisícileté židovské vazby na Jeruzalém a Chrámovou horu, jsem oznámil izraelským zástupcům UNESCO, že přerušujeme veškeré profesionální kontakty s touto mezinárodní organizací," uvedl izraelský ministr školství Naftali Bennett. Je to bezprecedentní popření dávné židovské historie, trvající několik tisíciletí. A bylo to přece právě OSN, jejíž Valné shromáždění v hlasování dalo podnět ke vzniku židovského státu.


Nejdřív byla 15. května 1947 vytvořena zvláštní komise OSN pro Palestinu (UNSCOP) a 29. listopadu téhož roku se v jednacím sále Valného shromáždění v budově OSN v New Yorku hlasovalo o rezoluci č. 181 o rozdělení virtuální Palestiny na židovský a arabský stát. Třiatřicet delegátů bylo pro židovský stát, třináct proti a deset se hlasování zdrželo. Thajsko se hlasování vůbec nezúčastnilo…

Byla tím jen napravena římská pomsta po poraženém židovském povstání Šimona bar Kochby z roku 135. Římané se tehdy chtěli pomstít vzdorovitým Židům a jejich Izraelské království a Judeu přejmenovali po jejich biblických nepřátelích Filištíncích - Pelištejcích na Palestinu.

Založení státu Izrael tak bylo schváleno, avšak brzy poté, 15. prosince 1947, tedy o několik měsíců dřív, než byl 14. května 1948 vyhlášen novodobý stát Izrael, obklíčila Arabská legie Jeruzalém a izolovala jeho 100 tisíc židovských obyvatel od zbytku židovského osídlení. Město bylo zcela odříznuto a Transjordánsko zaútočilo a okupovalo východní část Jeruzaléma.


Poprvé v historii došlo k rozdělení města a tisíce Židů, dřív než tak učinili „Palestinci“, musely uprchnout ze svých domovů. Arabové zničili všech 58 synagog v Židovské čtvrti a židovské náhrobní kameny z Olivové hory používali na stavbu silnic a latrín. Západní zeď (Zeď nářků) byla Židům nepřístupná, navzdory smlouvě o příměří, která zaručovala svobodu přístupu ke svatým místům.

Kdo tenkrát proti tomu protestoval a kdy bylo kvůli tomu nějaké zasedání Rady bezpečnosti OSN...? Nic; jen mlčení... Zkrátka větší bere - zatímco Židů bylo necelých dvacet milionů, muslimů více než dvě miliardy...

Přitom v judaismus je Chrámová hora - Moria místem, kde Abrahám podstoupil zkoušku, která měla prověřit jeho oddanost Bohu tím, že měl obětovat svého syna Izáka. Muslimové věří, že se tato událost týkala jiného Abrahámova syna, Izmaela, kterého měl se svoji muslimskou otrokyní. Tato skála byla pravděpodobně tou, na které spočívala Archa úmluvy během Prvního chrámu.


Nyní bude následovat část textu, který může někoho nudit, kdo však chce vědět pravdu, ten jeho četbou nepohrdne… V období druhého chrámu byla na tomto místě ústřední svatyně Chrámu, tzv. Kodeš ha-kodašim; tato skála byla dle judaismu základním kamenem celého světa a jeho středem, odtud také jeho jméno Even ha-štija - Základní kámen. Křesťané zde měli Chrám svatého Cyrila a svatého Jana, později zvětšený a přejmenovaný na Chrám Svaté moudrosti. Nejsvětější svatyně.

Chrámová hora byla svědkem i první tragédie; 20. července 1951 zde byl zavražděn jordánský král Abdalláh I. poté, co dokončil modlitbu v mešitě Al-Aksá. Jeho vrah, Mustafa Šukrí Ušo, Palestinec spřízněný s rodinným klanem Husejní (do něhož patřil muftí a Hitlerův příznivec Hadž Amin al-Husejní) ho zastřelil, protože chtěl údajně uzavřít separátní mír s Izraelem a jednal s Goldou Meirovou.

Jeho syna, nastávajícího krále Jordánska Husajna, zachránila šerpa a zlatá medaile na hrudi, která zachytila vražednou kulku. Na počest své záchrany pak jako Abdalláh II. věnoval 8,2 milionu dolarů, aby mohl financovat potřebných přes 80 kilogramů ryzího zlata na pokrytí kopule Omarovy mešity…Maketa dávného Jeruzaléma i s Prvním chrámem na hoře Moria...

Co vedlo OSN ke svému zrůdnému rozhodnutí? Možná následující slova: "Židovský Chrám na Chrámové hoře v Jeruzalémě nikdy neexistoval.," prohlásil to 25. října 2015 v rozhovoru pro Kanál 2 izraelské televize velký muftí jeruzalémský šejch Muhammad Ahmad Hussein.

Na otázku, zda souhlasí, že na Hoře byl židovský Chrám, muftí v arabsky vedeném rozhovoru odpověděl, že mešita al-Aksá byla mešitou „před 3.000 lety a před 30.000 lety“ a že jí je „od stvoření světa a nikdy nebyla ničím jiným". "Toto je mešita al-Aksá, kterou postavil Adam, mír s ním, anebo andělé v jeho době,“ dodal muftí ve vztahu k mešitě, která byla prokazatelně postavena až v 8. století chalífou Abd al-Málike ibn Marvánem.


Opouštím Západní zeď - Zeď nářků, která jako jediná zbyla po druhém chrámu, odevzdávám papírovou kipu, která se zde před vstupem k pověstné Zdi nářků každému půjčuje. A jelikož nejsem Žid, mám právo vstupu též na vrchol Chrámové hory, abych si prohlédl Omarovu mešitu.

Ostravský Žid Bobby Šlomo David je asi jediným moravským židem, který dodržuje pravidla judaismu. Také ví vše o Chrámové hoře, dle něho hoře Moria. Vystěhoval se do Palestiny v roce 1946, když přežil ghetto Terezín; učil se v roce 1948 v zemědělské škole nedaleko Jeruzaléma, pomáhal zde plnit nákladní auta potravinami, vodou a municí. Celé kolony takto vybavených vozidel pak směřovaly do Jeruzaléma, aby zásobovaly židovské vojáky.

Vyprávěl mi o Omarově mešitě. Po celá staletí byla nazývána mešitou Umar ibn al-Chattáb, byť jako jediná nemíří k Mekce, jelikož Malik při jejím budování chtěl, aby právě ona byla důležitější než mešita v Mekce. Narazil, Mekka je dodnes nejsvětější pro islám; důvod byl prostý – Korán praví, že kůň Buraq nesl Mohameda na Noční cestu z al-Masjid al-Haram („posvátná mešita“ v Mekce ) do al-Masjid al-Aqsa („nejvzdálenější mešita“ v Jeruzalémě).

Mekka je v Koránu zmiňována bezpočtukrát, název Jeruzalém ani jednou… Marné bylo Malikovo velikášství… Muslimové, kteří ovládli Jeruzalém až v 7. století n. l. věří, že skála v centru Dómu je tatáž, po níž vystoupal Muhammad na Noční cestu do nebe roku 621 n.l., doprovázený andělem Gabrielem.

Bobby věděl hodně též o historii dvou židovských chrámů v Jeruzalémě. První chrám byl vystavěn až za vlády Davidova syna Šalamouna. Šalamoun, známý svou moudrostí, nechal vystavět chrám podle přesného popisu v Tóře. Již po jeho smrti se však sjednocené království rozpadlo.

Izraelité byli nakonec pokořeni v roce 586 př. n. l. babylonským králem Nebukadnezarem II. Židovský chrám byl zbořen a Židé byli nuceni odejít do vyhnanství do Babylonu (známé jako tzv. babylonské zajetí Židů). Vyhnanstvím tak započala židovská diaspora. Přestože byl Babylon již v roce 539 př. n. l. dobyt Peršany a Židům byl umožněn návrat do země zaslíbené, část z nich již zůstala v Babylonu.


Druhý chrám byl vystavěn kolem roku 516 př. n. l. Židovská tradice však uvádí, že boží přítomnost v druhém chrámu již nebyla tak silná jako během existence chrámu prvního. V chrámu také chyběly posvátné předměty (Archa úmluvy, Áronova hůl, mana), které zmizely během zboření prvního chrámu. Oslabení chrámu se odrazilo i na samotné židovské společnosti, v rámci které se prohlubovaly vnitřní spory.

Jistého rozmachu se Judsko dočkalo pod vládou Héroda Velikého, který nechal přestavět židovský chrám (známý také jako tzv. Hérodův chrám) a zasloužil se také o výstavbu přístavního města Caesarea. Samaří a Herodionu, kde byla v roce 2007 nalezena také jeho hrobka.

K dobytí druhého chrámu došlo až v roce 70 n. l., kdy se Jeruzaléma zmocnili Římané pod vedením Tita v reakci na revoltu židovských obyvatel Judska. Rok 70 tak znamenal konečný zánik židovského chrámu, který již nikdy nebyl obnoven a po kterém se zachovala pouze západní část - tzv. Zeď nářků. Vítězství Tita nad Židy dodnes připomíná Titův oblouk v Římě, na kterém je vyobrazeno římské vojsko slavnostně vynášející z židovského chrámu sedmiramenný zlatý svícen – menóru.

Současná a výše již zmíněná schizofrenní Rezoluce, která svědčí o těžké psychopatii OSN, se bude opět projednávat na plenárním zasedání organizace, neočekává se ale, že by se její text nějak měnil, poznamenala agentura AP. Izraelci a mnoho Židů po celém světě považují krok UNESCO za další příklad protiizraelských nálad v OSN, kde jsou Izrael a jeho spojenci v početní menšině oproti arabským zemím a jejich příznivcům. Židů je asi dvacet milionů, muslimů více než dvě miliardy; Izrael má ke všemu jen asi setinu rozlohy území zemí celého arabského světa...


Rozum zůstává stát nad tímto počínáním; můžeme snad očekávat, že OSN vytvoří další rezoluce, které vyloučí též Boha, jelikož ho nikdy nikdo neviděl a nejsou hmatatelné důkazy o jeho existenci? Nebo prohlásí, že holocaust nikdy nebyl, jelikož se nikdy nenašly plynové komory? A co třeba, když právo Turecka na historickou Tróju přiřknou Řecku a jeho Achájcům? A rovněž může hypoteticky jiná rezoluce OSN rozhodnout, že Velká čínská zeď patří Mimozemšťanům, jelikož je vidět jako jediná stavba planety Země z vesmíru...

Až si někdo v OSN, potažmo v UNESCO zamane, že to nebyli Židé, kteří pro lidstvo objevili Boha, ani mu nedali Desatero či Starý zákon, bude nad slunce jasnější, že běženecká invaze muslimů do Evropy je jen zdařených pokusem o zničení křesťanství a též na starém kontinentu nastolení islámu i s jeho mírumilovným náboženským islámským právem šaría...

Není vyloučeno, že OSN jednou zpochybní rovněž kumránské svitky od Mrtvého moře, Tóru i Talmud, stejně jako skoro sto osmdesát Nobelových cen osobností židovského původu… Zkrátka - OSN jdi do řiti, což není urážka, jelikož oficiálně je řiť spisovné slovo. Pokud bych chtěl být opravdu sprostý, jakože mi to moje útlocitnost nedovoluje, řekl bych rovnou – UNESCO běž do prdele...

Inu, takové jsou nyní lapálie s takřka dvou a půl miliardovou partičkou muslimů, které zobe z ruky celý svět v čele s OSN. Nebylo proto náhodou, že na svoji první zahraniční cestu vyrazil letos prezident USA Donald Trump do Saúdské Arábie, aby tam ihned uskutečnil za 100 miliard dolarů prodej amerických zbraní. Navíc islámský fašismus Turecka disponuje jako člen NATO po USA hned druhou největší armádou s takřka 700 tisíci vojáky... Tak dlouho se však chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne...
Snímky z Izraele Břetislav Olšer

29 komentářů :

 1. Dokud bude Evropa poslouchat USA nebude jinak. Páračka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Multikulturalismus neexistuje a ti co zvou do Evropy muslimy a islám vědí, proč to dělají. V Japonsku je islám zakázaný společně s nacismem a jinými nebezpečnými ideologiemi. Islám na Evropském kontinentě bude znamenat zkázu původní Evropy. Islám Evropu neporazí, Evropa se porazí sama svojí stupidností. Merkelová zve miliony muslimů do Evropy údajně proto, že jí to nařídili kapitalisti, aby měli levnou pracovní sílu pro své podnikání, aby rozložili, pro ně nenáviděný, Evropský sociální systém, aby snížili už, dle jejich názoru, vysoké mzdy Evropanů, aby zrušili důchodový systém Evropani museli pracovat až do své smrti a odvody na důchody Evropanů, aby zůstali kapitalistům. Proto Evropské organizace s loděmi od Libyjských břehů odvážejí desítky tisíc mladých, muslimů ve věku kolem dvaceti let, aby tito svým počtem v milionech zaplavili Evropu, vyvolávali sociální nepokoje. Samozřejmě tyto převozy musí někdo financovat a stojí to velké peníze, ale to je zařízené promyšleně tak, že si to vlastně platíme my všichni financování nevládních, neziskových, nezávislých organizací, které nikdo nevolil a které jsou řízené CIA.

   Smazat
  2. Autor 7:30 to má v hlavě jasné.Islám je nutno zakázat,protože jde o fašistickou ideologii. Nějaké propojení křesťanství,židovství a islámu mu nic neříká i když je to jasný a správný vývoj. Křesťanství se musí vymanit ze svých staletých lží a potlačování " nevěřících" Viz u nás po"Bílé hoře" a i mnohem dříve.I Židovství a Islám mají historii politou krví nevinných.

   Smazat
 2. Toz tak dlóho dokud neskoncijo sionisté & spol......je to jednodoche jako facka mazltow........slonce v srdci....howk

  OdpovědětSmazat
 3. A to není všechno:

  http://svobodnenoviny.eu/organizace-spojenych-narodu-zverejnila-na-svem-webu-plan-depopulace/

  OdpovědětSmazat
 4. NIKDO, mi zde nebude znasilnovat moje hluboke historicke znalosti !

  Samozrejme, ze Troja patri Rekum a potom Hittitum !
  Coz jsou bratranci nas Slovanu !
  Turkum nepatri nic !

  Zed narku neni nic jineho nez severni strana rimske pevnosti ANTONIA (X.Legie Fretensis) ! Ta patri nam KATOLIKUM, nebot jsme ji zdedili po Rimanech, se vsim vsudy i s Gihanskym pramenem.

  Dalsi vec, co patri nam Katolikum, je cela zahrada GESTEMANSKA, pri vychodni brane Jeruzalemske !
  (Nebot tam byl zatcen nas spasitel !)

  A Machometani nemaji narok absolutne na nic !

  Vsechny jine pozadavky jsou neplatne a pouze docasne !
  nick HONOLULU - (Psssst ! Veteran XV. Legie Apollinaris.
  Pamatuji si vsechno.)

  Eminence kardinale Duko ! Je treba vymenit Papeze, nebot se nam ZBLAZNIL a vtira se do prizne kozomrdu !
  Dale je treba vybudovat chram v Jeruzaleme na pocest nedocenene krasavice Mary Magdaleny, ktera musela vyemigrovat !
  (Plan mam hotov, nebot se timto projektem zabyvam
  dlouho !) Shrine pro nasi nebesku kralovnu Pannu Marii je v planech pro Jesenicko, nebot je tam Vortrex a zlato.
  Dale je treba rychle postavit Mariansky sloup v Praze, nebot je zeme v nebezpeci.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 5. Mame 21. stoleti.
  Bezte do hajzlu se vsema svejma bohama.
  Jak hezky umel bolsevik zatocit s nabozenskymi fanatiky...
  Slavek

  OdpovědětSmazat
 6. Tak fajn, vyvolení. Vy si dejte rámy a fízlovací techniku k mešitám a ke kostelům, se židovským personálem samozřejmě, a muslimové narevanš instalují totéž, se svým muslimským personálem, u všech synagog... a židovských objektů. Jistit je mohou jinověrci a ateisté...

  Berete?

  OdpovědětSmazat
 7. 22:27... Bolsevici byli OPICE a ti meli svoje Bohy a svoji spiritualitu ! Nase je lepsi !
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 8. Honolulu jsou Židi semité? Víš jistě co jsi? Hitler si myslel že je germán a arijec. Nebo to radši nechceš vědět. Máš odkaz na minulém článku od Víta Klímy.

  OdpovědětSmazat
 9. Ale panove, to jsou prece zakladni vedomosti. Puvodni Zide - Hebrew jsou definitivne Semite a jejich prarodice a kolebka je ASSYRIA...Jsou ze stejne rasy jako stari Phoenicane, Arameans, Babylonci a nejvetsi slavu a vliv meli v Cartagu ! (Zniceno Rimany 146 B.C. ) Khazars rozhodne nejsou Zide, ale maji zidovske nabozenstvi od roku 740 A.D. (Turko-Mongolsky kmen pribuzny Turkum.)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Maria Anna Schicklgruber byla babicka Hitlera a jednu dobu pracovala jako sluzka v GRAZU u bohateho Zida FRANKENBERGRA... Mezi Nacoisty bylo podezreni, ze Aloys Schicklgruber (*7.6.1837) fotr Hitlera byl illegitimni syn Frankenbergra.
  K.H.FRANK byl na tajnem poslani to vysetrit a shledal, ze jeden Frankenberger byl moc stary a "nepsalo mu pero" !
  A dalsi Frankenberger v rodine byl moc mlady a pero jeste nemel.
  Naciste tyto veci brali smrtelne vazne a vysetrovali sexualni zivot Hitlerovi babicky i ve Slavonicich. Nebot Anna tam mela prcaka, nejakeho Hydracka - tak nejak.

  Ona vyrustala ve Waldvirtlu, coz je jizne kousek od ceskych hranic.

  Nebylo NIKDY potvrzeno, ze Hitler mel zidovskou, nebo moravskou krev, ale kvuli vysetrovani zustalo podezreni.

  Vsechny knihy o Hitlerovi zahodte, krome tech, co napsal
  JOHN TOLAND (zemrel 2004) a BRIGITE HAMANN (zemrela v loni ve Vidni.)
  nick HONOLULU


  OdpovědětSmazat
 10. Oprava 1:28 --- Mezi Nacisty.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 11. Zide patri k antickym narodum a jejich existence je prokazana od roku 1200 B.C.
  Zname vsechny jejich dulezite letopocty, ktere utvarely jejich dejiny.
  Rozhodne vsak or roku 330 B.C. do roku 70 A.D. jsou nejzajimavejsi. Tak je studujte.
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Žádný židovský národ neexistuje! Studuj! Třeba knihu izraelského historika Šlomo Sanda: Jak byl vynalezen židovský národ

   Smazat
 12. :))
  ..jak dlouho budeme ustupovat katolizaci ?*

  OdpovědětSmazat
 13. 2:10 ...az nebudete mit kam ustoupit se stanete se Katoliky ! Copak jsi zapomel o co usilovala ISABELLA I. of Castile ?

  My vas potreme nasi Katolizaci a pak ji reformujeme, aby jsme mohli hresit po Katolicku.

  My Katolici jsme zjevem daleko hezci nez vy vsichni ostatni dohromady a vy nam zavazite a vsimni si, ze kde vladne nas Spasitel, tam je prosperita a civilizace. My jsme kreativni a snasime zlata vajicka. Vam vsem ostatnim se zlato v lejno promeni.
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Drž hubu ty kozomrde z Horní Dolní, Hovnocuc je tvoje pravý jméno!!!!!!!!

   Smazat
 14. Hezký vyčerpávající článek. Díky. Nicméně můj názor konstantní je ten - vyserte se na náboženství. Jsou z toho jenom války, přeci jenom je 21. století. Z náboženství jsem si vzala pouze desatero, které dodržuji a kdyby tak činil každý, tak je na světě mír. Věřte mi. Koho zajímá jestli byl Bůh, nebo Mohamed, nebo Budha, nebo já nevím kdo ještě. Je to vymývání mozků a podřídit se, poslouchat, dřít a nechat se okrádat.

  OdpovědětSmazat
 15. Takže cenzura i tady ? Když někdo židům nezobe z ruky ?

  OdpovědětSmazat
 16. A arabášům smrdlavejm zablešenejm nesvépravnejm nestupujeme???!!!!
  Před těma šmejdama si člověk pomalu nesmí dát veřejně ani plátek šunky,ale oni můžou dělat bordel a uřezávat hlavy???!!!!NASRAT!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 17. Svět terorizují především USSA,ARABÁŠI I IZRAELCI TAKY....spokojenej?

  OdpovědětSmazat
 18. A kdo vládne v USA ?

  OdpovědětSmazat
 19. Máš pravdu....a kdo vládne v Africe uřezávačům hlav????Židi????

  OdpovědětSmazat
 20. Pane 11:06, voni jsou velka hlava,
  voni na to prisli sam ?

  --------------------------------------------------------

  Pane Olser, musim vas odradit od vasich dobrodruznych cest.
  21.8. je zatemeni slunce , ktere zacne v SALEMU (Oregon)

  Salem, to je jmeno Jeruzalema. Tak se jmenoval drive !
  Nebesa nam davaji znameni !
  Je jasne, ze kdo bude v Jeruzaleme v tu dobu, zatemni se mu mysl.

  Dalsi velky prusvih je o 33 dni pozdej ! Nejdulezitejsi hvezdy budou serazeny tak , ze vznikne silne magneticke pole, ktere prodluzuje citlive okoncetiny tela.
  (Naroste vam velky frnak a i jina vec, ktera bude prekazet pri chuzi.))

  To serazeni hvezd je takove, jake nebylo 7 000 let.

  To neni vsechno. ve stejne dny je v Jeruzaleme
  ROSH HASHANAH , takze vam tam bude hrozit ohluchnuti !

  To je take zacatek noveho veku.
  Kdyz to vsechno shrnete dohromady, tak prijdete o schopnost myslet ! Budete mit dlouhy nos ! A ohluchnete !

  Jedine -JA- vnimavy Katolik HONOLULU jsem schopny cist nebeska znameni !

  OdpovědětSmazat
 21. Ja HONOLULU, mam rad Novou Republiku ! Ja na ni slzim smichem !

  Nova Republika mi pripomina moje mladi v Africe, kde jsem zacinal emigraci.

  Vlada me poslala do bushe na geologicke a vodni studie.

  Prace byla zajimava a nebyla slozita, ale nekonecna valka se stady nekolika druhu OPIC, mi trhala vnitrnosti smichem.

  Nova Republika ma svoje stada opic take ! Tak jako opice v Africe, sezraly kde jake hovno, tak i opice na NR sezerou kdejake hovno oficialni propagandy ! Nejhlopuejsi z nich je 16:06 !

  Opice v Africe mely teritorialni hranice a opice na NR maji mentalne obzorove hranice. Obe zminena stada mela zakrnely obzor.

  Opice v Africe mely svuj typicky pizmovy pach a omezene prazske opice maji svuj myslenkovy pach...Ruzne druhy opic v Africe meli kmenove usporadani z davneho praveku !
  V Cesku diky Bohu, to ma pouze jeden druh.

  Rad bych pokracoval, nebot me dela radost vase jeceni, ale povinnosti volaji a ja jdu na schuzi Republicanu.

  Taiwan investuje do Wisconsinu $ 12 BILLIONU, coz prinese 1.5 millionu zamestnani po cele Americe a my to budeme analyzovat.
  To sjednal nas president, o kterem podradne hovno (16:06) rekne, ze je Shabesdekl, ale sam se nema ve svem zivote cim pochlubit.
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
 22. Je to ode me blbost pichat do hovna (17:52) z opice !

  Nejde zvratit Trumpova revoluce a vy Cesi NEVITE o vetsine veci, ktere se deji !

  VIDELI jste nekdy dav 45 000 mladych lidi ? JA NE !

  Ti provolavali slavu Trumpovi 24.7. On sam byl prekvapen tim obrovskym mnozstvim stoupencu !

  Nazamestnanost klesa ! DOW se chova prikladne ! Trump vyhodil vsechny perverty z armady ! Illegalni emigrace klesla o 76 % ! Legalni stoupa a pracoviti lide z Nemecka se stehuji do Ameriky !
  Plot na hranicich roste !
  Parazitum jsou odebravany poukazky na zradlo a uz je jich 7 millionu zruseno.

  Kongres sabotuje usili presidenta o zmenu zdravotniho systemu ktery Obama tak POJEBAL, ze si stim nikdo nevi rady. On take poslal buzeranty do armady !
  Trump to napravuje.

  A ted nejake podradne menecenne hovno z Prahy ve sluzbach vasich nepratel (17:52) ho bude kritizovat ? Nema uspech na vyslyseni !

  Jdu na schuzi ohledne Wisconsinu. Cinane investuji do Ameriky obrovske penize ! Proc prave do Wisconsinu ?
  Nevime !
  nick HONOLULU
  OdpovědětSmazat
 23. Mažeme mažeme ? Na židáčky se nesmí šáhnout ?

  OdpovědětSmazat
 24. Chrám, který je připisován Šalomounovi ani existovat nemohl, protože neexistoval ani vybájený Šalomoun. Judaismus je spíše než náboženství velmi účinná ideologie. Vždyť si historicky podmanila národy Evropy prostřednictvím "křesťanství". Všichni židům naletěli.

  OdpovědětSmazat
 25. Čo bolo bolo, ale terazky je nad slunce jasné, že nevím jak Židé, ale každopádně stát Izrael zabírá protiprávně území, která mu nepatří, nikoho se na nic neptá, původní obyvatelstvo vystěhovává do "ghett" a ještě ze sebe dělá chudáka trpícího. Já bych řekla, že víc než nějaké náboženství je v tom prostě prachsprostá hamyžnost a rozpínavost, která v dnešním světě nemá obdoby. Naposledy takto přepsalo hranice Rusko na Krymu, ovšem žádný zákon ani dohodu neporušilo, vzalo si, co mu dříve náleželo a taktéž se nekonali žádné manévry s obyvatelstvem, naopak, to mohlo hlasovat pro nebo proti. A zatím co Rusko je od té doby lynčováno dalšími a dalšími sankcemi a u jeho hranic se ztrapňujeme už i my, Izrael je těžce v klidu. No nevim...

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.