Reklama

.

.

úterý 11. července 2017

Nejsme vini za všechny hříchy světa


Zdeněk Hrabica
11. 7. 2017
Paralela činu, svalování odpovědnosti, kladení viny - za často hrůzné skutky mířila a míří na jiné , nezmizela. Neneseme odpovědnost za inkvizici, neupálili jsme Mistra Jana Husa na hranici, neveleli jsme křižáckým válkám, nepořádali jsme hony na čarodějnice, neorganizovali jsme popravy v padesátých letech minulého století. Nezrazovali jsme ani nepřevlékali kabáty.


Nebourali jsme pomníky Tomáše Gariqua Masaryka, ani Milána Rastislava Štefánika, ani Jana Nepomuckého.

Nenarodili jsme se všichni 17.listopadu 1989, abychom mohli zavrhnout celé naše předchozí životy. Nezakládali jsme protektorátní Ligy proto bolševismu ani polistopadové Ústavy pro studium totalitních režimů. Nevylučovali a nevyškrtávali jsme a nevyhazovali jsme za jiné přesvědčení z KSČ a z práce.

Nelustrovali jsme a nevydávali jsme Cibulkovy seznamy.

Můžeme se však v duchu hluboce přece jenom stydět a rmoutit za některé předchůdce, kteří nesou odpovědnost za zbytečnou a ničím neospravedlnitelnou ztrátu lidských životů. Ale neneseme za to vinu.

Může nám být hluboce líto nestoudného vykonání popravy Milady Horákové, kterou zavinili jiní.

Můj redakční kolega v deníku Mladá fronta, skvělý fotograf Emil Fafek, jehož maminka z Kuří byla před válkou osobní pradlenou senátorky Františky Plamínkové, popravené za heydrichiády a prala i prádlo političce Miladě Horákové, mi často podrobně vyprávěl I o této aktivní bojovnici proti nacismu, popravené v padesátých letech XX.století. Můj milý kolega mi mnohokrát nezkresleně připomínal statečnost obou žen. Bez okolků upozorňoval i na osobní zarputilost obou političek, bez které se politika leckdy neobejde. Obě však podle této zvěsti byly na sto honů vzdálené současným apologetům jejich památky.

A to i přesto, že Milada Horáková, později jako málokdo, projevila skutky svůj odpor vůči poúnorovému vývoji v Československu a otevřeně se tím netajila ani při zorganizovaném procesu.

Více ještě o Miladě Horákové.

Nenáviděla nacismus. Byla svým antinacistickým a antiněmeckým přesvědčením skutečnou vlastenkou. V prvních poválečných dnech horovala za odsun Němců, za jejich vysídlení z Československa. Nebránila na základě vlastních, strašlivých zkušeností, i jejich dobovému ponižování.

Zub za zub, oko za oko.

Ke svému odporu si nikdy nebrala rukavičky. Svým životem a názory inklinovala spíše k levicovému, národnostně sociálně spravedlivému uspořádání československé společnosti. Bezprostředně po válce se netajila ani svými sympatiemi k poválečné politice Komunistické strany Československa.

Radila se i o případném vstupu do jejich řad. Svěřila se s tímto svým úmyslem armádnímu generálu Ludvíku Svobodovi, tehdejšímu ministru národní obrany.

Velmi často se po jeho boku a po boku kardinála Josefa Berana, rovněž vězně nacismu objevovala, jako oběť fašistických koncentračních táborů, naposledy v Malé pevnosti Terezín.

Značnou část pozornosti věnuje Miladě Horákové ve svých pamětech předválečná a poválečná komsomolská a komunistická politička Marie Švermová. Sama označená ve „Zprávě vyšetřující komise předsednictva k případu Oty Šlinga, Marie Švermové a druhých zločinných škůdců a spiklenců“ , kterou přednesl Václav Kopecký za vyvrhelku doby. Podrobně popisuje v memoárech poválečné úsilí a zájem Milady Horákové stát se členkou KSČ, což jí Marie Švermová mnohokráte kategoricky rozmlouvala. S Marií Švermovou jsem měl sám možnost si tyto skutečnosti v osobním setkání ověřit.

Spatřovala její místo především v národně socialistické straně.

Zároveň popisuje vlastní životní trauma, když se v padesátých letech sama nepostavila proti jejímu odsouzení k trestu smrti.

A dokonce se nechala strhnout k organizované masové podpoře tohoto zločinného rozsudku.

Hrdelní trest, vykonaný v padesátých letech po rozhodnutí soudu o její vině na Miladě Horákové se dá srovnat v dobovém kontextu jenom s nejspodnějšími společenskými činy nad „ provinilými ženami“ - nad - oběšenou partyzánkou Zojou Kosmoděmjanskou, dívkou, připravenou o život Annou Frankovou, s popravou dva dny po dovršení dvaadvaceti let, vlastenky Marušky Kudeříkové, se zastřelením vlastenecké senátorky Františky Plamínkové na střelnici v pražských Kobylisích v době heydrichiády, s umučením herečky Anny Letenské v Mauthausenu, s berlínskou popravou „rudé odborářky“ Antonie Bejdové, která jakož ostatní ženy, odsouzené na smrt, napsala poslední dopisy také „milovanému synáčkovi Kájuškovi“. Popravená Anna Mlejnková napsala chudé mamince – pradleně: „ Bůh není! Venku jsem o tom hodně pochybovala. Teď to vím pozitivně.“ Nebo se tyto oběti žen dají srovnat i s popravou manželky Američana Juliuse Rosenberga, Ethel - na elektrickém křesle.

Nejsme těmito skutky vinni. Jakož i my všichni odpouštíme našim viníkům - konec konců – alespoň v rozjímání – a v pokoře, v zamyšlení, čeho byli a jsou vybraní lidé vůbec schopni.

Poláci se nikdy Němcům neomluvili za jejich poválečné vystěhování, odsun – za žádné vyhnání - ze západních oblastí. Vštípili si natrvalo pod kůži, kdo byl ve zločinech 2.světové války první na tahu. Za Varšavu, za Osvětim!

Obrátili navždycky list.

Za nás to udělali jiní. Ale i tak nejsme my za jejich veřejné deklamované akty a omlouvání vůbec ničím zodpovědni.

Nejsme účastníky a trubači sudetoněmeckých srazů.

Nejsme vinni za všechny hříšné skutky ani tohoto světa, nebombardovali a neshazovali jsme bomby NATO na Bělehrad. Nepodpalovali jsme Afghánistán ani zleva ani zprava, nezničili jsme Irák, Libyi, Sýrii.
Nejsme vinni za chvíli, kdy u nás jiní na minutu zhasli a kradli, aby si nahospodařili a jako keťasové zbohatli na všem, co za desítky let lidé práce vytvořili.

Adresujme vinu a odpovědnost těm, kdož do omrzení papouškují, že jenom oni mají stoprocentní pravdu.

58 komentářů :

 1. Napsal bych VINNI, v tom nadpisu, ale možná je to věcí svobodného názoru, což tomuto serveru, na druhou stranu, lichotí.

  OdpovědětVymazat
 2. Toz pevne dofám , ze mistr Jan Hus nezemrel zbytecne...abe nam to tento politické ksindl tanngl zasahoval do osobneho zivota je treba zavesit mocholapke na politike a basta.......howk

  OdpovědětVymazat
 3. Souhlasím s článkem.

  OdpovědětVymazat
 4. Sorry, Hrybico, ale v nadpisu hrubá gramatická chyba ve slově vinni, potom tu mluvíte o dobovém poválečném ponižování Němců, které přece objektivně nebylo možné ponížit, protože svým myšlením i jednáním prokázali, že jsou jen zvěř a ne lidé, pak zase tvrdíte "Jelikož my všichni odpouštíme našim viníkům ..." a to prosím tedy tvrďte nanejvýš jen sám za sebe, protože jde jen o dnes už starou náboženskou křesťanskou ideologii a připadáte mi proto dost hodně nepříjemně jako zpustlý zaostalý debil bez vědomí spravedlnosti a vztahu k ní a tedy bez vztahu k Bohu, který jí je především, pak zase, že "Poláci se nikdy neomluvili Němcům za jejich poválečné vystěhování, odsun -
  za žádné vyhnání - ze západních oblastí" a asi nevíte, že to byli Němci, kteří se přidali k Německému národu, který svou národní a anekční válku prohrál a tedy právo vítěze skoncovat s nimi třeba jejich odsunem z území vítěze je legální a k tomu, že bylo Polsko posunuto celé na západ, k tomu se přece rozhodl především Stalin aby jeho Sovětský svaz získal další velká území a Polsko mohlo jen mlčet, ačkoliv bylo také vítězným státem. Fakt nemáte stoprocentní pravdu a měl byste se krotit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Říkáte-li pravdu, pak je jedno, zda ji říkáte spisovně, či nikoliv. A věc druhá. Co je na světě stoprocentní? Hrabica se limitně k pravdě přiblížil. A budiž mu to ke cti. I vám za pravdu, kterou máte a za kultivovaný názor.
   S Hrabicou vás nic nedělí, naopak něco vás spojuje. Přeji vám klidné dny.

   Vymazat
  2. Máte pravdu, jenže onen Hrabica mele pořád jedno a totéž. Starci už lepší nebudou.

   Vymazat
  3. Myslím, že jste vůbec nepochopil, co vlastně pan Hrabica tímto příspěvkem chtěl říci.

   Vymazat
  4. 22:53 na to, abys byl vnímavý k atmosféře i obsahu problému spíš než příliš mladej, budeš značně hloupej. Jsou kultury, kde si stáří váží, jsou kulturní lidé, kteří stáří respektují. Uráží hlavně sami sebou nejistí. Ubožáčku

   Vymazat
  5. 0:04 prrrrrrrrrrrrd
   A ty chytrej vis co jsem chtel rict?

   Vymazat
  6. 2:59 neprehanej to s respektem pro intelektualni schopnosti starcu
   Starci mnohdy spousty veci posrali

   Vymazat
  7. Jen mladí dělají vše perfektně. Tedy, podle jejich,mnohdy naivních, názorů.Jen dnešní mladí budou i ve svém stáří moudří !!

   Vymazat
  8. 10:48
   To bych tedy chtěl vidět, jak tihle dnešní mladí, bez smyslu k povinnosti a zodpovědnosti, budou ve stáří moudří...
   Již dnes se ukazuje, že některá jejich rozhodnutí jsou (pro ně, ve stáří)zcela zničující.
   Kéž by se toho stáří dožili...
   J.C.

   Vymazat
  9. Svet je nastavenej tak ,ze se dnes nejen OBVINUJI, ALE I TRESTAJI POUZE OBETI...
   Te pic, Hrabic.

   Vymazat
 5. Jsem na rozpacích.
  Jako nevinní si můžeme připadat snad jen za neblahé skutky našich předků, které jsme ani náhodou nemohli ovlivnit.
  Ale to, co se odehrálo za našich aktivních životů, se naší viny/neviny přece jen dotýká. Více či méně.
  Mnoho členů KSČ sklopilo své hlavy, když jejich (spolu)straníky po r. 1969 vylučovali, mnoho z nás dělalo, že Charta 77 neexistuje, mnoho z nás nekriticky nahlíželo a i aktivně podporovalo polistopadové změny, vč. hrubých přehmatů, aby dnes procitlo. Mnozí jsme (svobodně a vědomě) volili pol. partaje, které byly nositelkami toho zla a "tvůrkyněmi" dnešních problémů .... Takže, jak to, že "nejsme vinni!"??

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Oplušil, vy jste mne dojal ke smíchu. Víte, co to byly zlotřilé foristické čistky po hadrákovém převratu? Tehdy se hrozilo i fyzickým napadením. Po roce 69 dostali postižení dopisy, které podepisoval předseda prověrkové komise (nevím, jestli se to tak jmenovalo, netýkalo se mne to). Po hadráku jste se nedozvěděl, která svině vás má na svědomí. Že by ublížení za normalizace trpěli, to se po foristických čistkách nedá vůbec srovnat. Vyhazovy ze msty byly na denním pořádku. Měl jsem to štěstí, že mi plat nesnížili, ale drželi ho nízko tak dlouho, že jsem dostával všechny možné sociální dávky. Tehdy jsem litoval, že jsem nebyl obětí stejné perzekuce jakou páchali komunisté na ublížených.

   Právě teď po třiceti létech jsem se dozvěděl směšnou historku. Revolucionáři po hadrákovém převratu obsadili všechny funkce na městě. Koryt bylo málo, a proto poslali seznam asi 30 zasloužilých antikomunistů do blízkého velkého podniku, aby jim jeho vedení dalo výnosnější funkce. To byla předzvěst demokracie a spravedlnosti.

   Vymazat
  2. Pane Opluštíle, jste schopen rozpoznat odůvodnění rozsudku, od prozaického opisu? Pan Hrabica popsal celou tu realitu, ve zvolené formě, naprosto věrně.

   Vymazat
  3. Bohuzel mimo skupiny agentu CIA slouzici zajmum USA ,opravdu zadna Charta neexistovala...A dodnes neexistuje. Jejich pusobeni a skody udelane CR to jen a stale dokazuji..

   Vymazat
  4. Re (23:30):
   Autor Hrabica píše o tzv. nevině obyč. lidí. Můj pohled na to je poněkud jiný.
   Vina nevinných je v tom, že v době, kdy viděli a slyšeli, dělali, že nic nevidí. A zvláště po listopadovém převratu, kdy i podle zákona mohli, nekonali. Ba dokonce se někteří i svým dílem na zakládání problémů (svobodně) podíleli tím, že buď bezelstně nebo i vědomě ty nepravosti podporovali. A pokud je i viděli, neudělali nic, čím by na ně vrchnost upozornili. Kolika manifestacemi např. protestovali proti hanebnosti zvané Velká privatizave, rozprodej "rodinného sříbra" a přírodních zdrojů ... Církevní restituce?
   Stál jsem chvilku spolu s desítkou podobných vedených statečnou paní Procházkovou před Üstavním soudem, abych tam protestoval proti těm církevním. Než nás všechny místní Policie vykázala s odkazem na zákon ... a bylo mi stydno, jaký nezájem to ve veřejnosti vyvolává.
   Těch, kteří brblali na restituce, na rozbíjení zeměď. družstev ..., byly přece statisíce miliony! Svou pasivitou, svou netečností ke zlořádu jsme většinově vinni, a nesvádějme vinu na nikoho dalšího. Protože něco přece jen ovlivnit můžeme! Chodíme volit a nepřemýšlíme příliš, koho. Vidíme nepravosti, a nadáváme snad jen u TV nebo po hospodách. Tím se ovšem nic nezmění. Právě toto vyhovuje dnešním darebákům, kteří mají tu drzost vést naši republiku ....
   Usmívat se proto můžete jak chcete. Mě ale do smíchu není. Ani z autora Hrabibi ani z vás.
   Tož tak ...

   Vymazat
  5. Pane Opluštile,kdo vlastně jste,že si tady
   osobujete právo někoho soudit?Vy jste bůh
   nebo nějaká jiná autorita?Na mne to působí
   dojmem,že chcete poroučet v tom,co má kdo
   za pozitivum a negativum k výše zmíněnému článku.Na to má každý právo a Vy nemáte
   právo někoho posuzovat.Můžete vyjádřit svůj
   souhlas nebo nesouhlas.Nic víc.Nechtějte
   poroučet jako vítači a podle nich třídit
   ostatní.
   Petr Majevský

   Vymazat
  6. Re (17:12:
   Pane Petře!, ale kdeže bych si připadal jako pán_bu! Stejně jako vy, a mnozí další, si jen dovoluji vyjadřovat zde své osobní názory a vést diskusi.
   Nepovyšuji se a své názory nikomu nevnucuji (ostatně, bylo by to absurdní pomyšlení). Využívám práva zde psát ...
   Docela mi uniká, v čem či jakém ohledu cos komu poroučím. Pokud by se má účast v diskusi měla zúžit na projevy souhlasu/nesouhlasu, pak by stačilo zavést zde to známé "lajkování". Vypisovat však své prosté souhlasy/nesouhlasy by mě ale příliš nebavilo.
   A pokud se vám mé vstupy zdají protivné či jinak nepřijatelné, klidně mě vynechávejte. :-)
   Mějte hezký večer!
   ---
   p.s. jo, a k vítačům mě, prosím vás pěkně, nepřiřazujte. Ani k jiným dobroserům či fašistům, nacistům ...

   Vymazat
  7. Pane Opluštile,
   smekám. Zdeněk Hrabica sice napsal působivý text, leč zapomněl na varování protestantského duchovního Martina Niemöllera: Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem - nebyl jsem komunista. Když přišli pro sociální demokraty, ... odboráře, ...židy - mlčel jsem. Když přišli pro mne, nebyl už nikdo, kdo by se mne zastal! Z. Hrabica by si mohl osvěžit svůj postoj k vině i zopakováním díla Karla Jasperse.
   Samozřejmě, že neneseme přímou vinu za různé zločiny, avšak neseme vinu za jejich tolerování, omlouvání, zapomínání, opakování, za neodsouzení jejich pachatelů, za historické nepoučení, za nevychování svých dětí a veřejnosti k jejich odsouzení. Z. Hrabica napsal působivý text, ovšem zcela chybný, protože neúplný, poněvadž dal mnoha vykutálencům, pokrytcům, slabochům omluvu za jejich přihrbení, pro jejich špatné svědomí a dal jim volno k pokračování slabošskému vyhýbání se zodpovědnosti, ke lhostejnosti, zbabělosti, k tiché asistenci zločinům, k proradnému vazalství, kdy řiťolezci svému páníčkovi nejprve podkuřují, ale když padne, tak mu "statečně" šlápnou na krk.
   Není to požadavek, že každý musí být disidentem, že každý se musí postavit moci, zlu, teroru a riskovat holý život. Ale každý může jít na hranu, kdy ještě moc neohrozí jeho život, jeho životní úroveň, jeho postavení, funkci, majetek. Je to požadavek nekonat nadpráci. Z. Hrabica přitom se ve svém textu při vzpomínce konkrétních jmen asi dvakrát této zodpovědnosti dotkl, ovšem nerozvinul a nedal Čecháčkům šanci si položit otázku, zda vždy skutečně vyčerpali možnosti odporu proti zlu dle své dobové situace.
   Znovu a znovu se odhaluje, jak málo je tento národ mravně připraven na cestu k cílům, které si vysnívá. Kolik nespokojenců jen hledá deštník, pod nějž by se schovali, volnou teplou řiť, kterou by mohli stoupat vzhůru, cestu bez svědomí, bez zodpovědnosti.
   Není třeba ho ale zatracovat, nýbrž mu otevírat okna poznání, nastavovat zrcadla morálky, aby jen nesnil, aby už nežil v iluzích, sebeklamech, ale v realitě světa a v realitě svých sil a možností.
   KR

   Vymazat
  8. Nezapomínejte pánové, že "literární" styl pana Hrabici je střídmost slov a vzpomínky. Máte-li jiné vzpomínky, pište ty vaše, s rizikem jejich kritiky.

   Vymazat
  9. Re (23:15):
   Ano, asi to jsem měl na mysli, když jsem do diskuse psal svým pár řádků.
   Jenže vy jste to napsal mnohem srozumitelněji.
   Díky! ...

   Vymazat
 6. Tak vážení islamizace jede na plné obrátky volme SPD.

  http://aeronet.cz/news/nemecky-provozovatel-aquaparku-v-cestlicich-taha-do-ceska-desive-manyry-a-do-bazenu-oblecene-muslimky-od-vytunelovane-podnikatelske-banky-k-provozu-bazenu-za-4-5-miliardy-korun-do-ktereho-se-nesmi/

  OdpovědětVymazat
 7. Pane Hrabico, popište nám, co ta Horáková vlastně chtěla? Přála si poměry, které tady vládnou po posledním převratu? Současný režim do omrzení justiční vraždu komunistům otlouká o hlavu. Kdysi mi maminka ještě za totáče řekla, že si nedovedu představit, co to znamená být nezaměstnaným. To nebyla vůbec politicky vzdělaná, spíše vlažně věřící. Otec poznal ve 30. létech, co to znamená být nezaměstnaný. Rodičům zemřelo tehdy první dítě, protože byli chudí. Poprava Horákové se tehdy doma odsuzovala.

  Za komunistů měl otec práci a já dostup k vynikajícímu vzdělání. Po převratu jsem si vždy práci našel. V rodině máme předčasně zemřelého, který to štěstí neměl. Zabil ho současný režim? Nechali zabít Ransdorfa?

  Včil pane Hrabico mudrujte!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Asi nikdy není správné dělat z našich předků blbce.

   Vymazat
  2. Dobrý večer, pane Zdeňku Hrabico, k Vašemu článku podotýkám:
   1) S 80 či spíše 90 procenty Vašich tvrzení je možno souhlasit.
   2) Paní doktorku Miladu Horákovou nesmírně obdivuji. I konciznost jejího dopisu v cca 2:30 hodin v den popravy: "... Ptáci už se probouzejí - začíná svítat. ..."
   3) Avšak domnívám se, že je nesprávné a asi i nespravedlivé, když o tolik MÉNĚ obdivu, vzpomínek a publicity se dostává třem mužům popraveným tamtéž (v cca 15-minutových intervalech?) časově před M. Horákovou téhož jitra. Třebaže i oni, všichni tři, mají své (skromnější) pamětní desky. Byli to pánové (abecedně) Jan Buchal, Záviš Kalandra a JUDr. Oldřich Pecl. Tvrdím, že kruté justiční zmaření života dospělého muže není o nic menší zrůdnost než totéž (provinění) na dospělé ženě. Vždyť v naší zemi jsou ženy a muži přece rovnoprávné a rovnocenné bytosti. (Přičemž ovšem zdaleka nejsem protagonistou genderového běsnění.) O jednom nedávném výročí jsem dotaz na výše popsanou letitou disproporci telefonicky položil redaktorce Českého rozhlasu; odkázala mě na svého kolegu, jenž "se tématice věnuje", nu a ten byl k nesehnání. Takže mě nepoučil nikdo ...
   4) Pokud se naši slovanští (téměř) bratři Poláci nikdy Němcům neomluvili za jejich poválečný odsun, považuji to za postoj správný, dokládající polskou adekvátní národní hrdost.
   S pozdravem Václav Urbánek

   Vymazat
  3. 23:09
   Co vlastně chtěla...?
   No některé ženy ani mnohdy neví, co vlastně chtějí, a tak dlouho prudí a žadoní, až se jim toho dostane.
   Takže nakonec dostala, co chtěla.
   Dnes z ní za to udělali "hrdinku". Proč? No, národy, společnosti a režimy prostě potřebují nějaké hrdiny...

   Vymazat
 8. Určitě spoluvinni jsme, na všem co se teď okolo nás děje, ale nejsme zvyklí bojovat za vlast, za systém, za víru, protože nám ze všeho zbývá už jen torzo,kolonie, jak kaluž po sněhuláku.¨
  Když vidíme, jak se zase mění naše dějiny, zase na přání některých, jak lidé volí milionáře i když byli u STB a je jim to jedno, jen z obdivu k jejlch penězům , jak církev se snaží zase všechny ovládat,dostat nás do středověku, zatím nenápadně,třeba stranou Lidovou,později vlastní mocí z peněz co od lidí za stovky let za svatby, pohřby,odpustky, a teď nezaslouženě dostala, atd,atd.........

  Jsme svědky této doby, se vší odpovědností k činům, které se okolo nás právě teď dějí.Každý má právo do nich zasáhnout, když bude opravdu chtít a také má právo nezasáhnout, obojí je svobodné právo každého z nás.A co je to ta Svoboda je třeba zde:

  https://vlkovobloguje.wordpress.com/2017/07/03/svoboda-3/

  OdpovědětVymazat
 9. Jsem plne presvedcen o tom, ze za politicky nazor by se nemelo popravovat. V pripade ze byla popravena
  dr. Horakova + 3 dalsi, tak ti co ji popravili, meli byt popraveni... Jenze u vas to tak nefunguje poseroutkove.
  Ze ano ?

  Kdyz nas spsitel rikal, ze mame odpoustet vinnikum, tak to myslel v ramci jeho zeme.
  To se mu to moralizovalo, kdyz na hranicich stali 4 legie a hlidali mir v provincii Judea.

  Podle antickych pravidel je kazdy vinnik, svoji prislusnosti ke svemu kmeni, nebo narodu.
  Na tom nejde nic zmenit.

  Co se tyce poprav v roce 1952 ?

  Proc se Slansky nezastal Horakove v roce 1950 ? On mohl ! Slansky, Frejka, Reicin , Hajdu, Margolius, Sling, Geminger atd. vsechno byli Zide a Komousi se tenkrat porvali mezi sebou a zacali se zbavovat Zidu ve strane, protoze se jich Stalin bal, za vse co se stalo v Rusku 1918-1938. Takze kazdy chvilku taha pilku a moralizovat se nesmi !
  Jenze to vse je minulost ! Invaze z Afriky vas nauci myslet racionalne a vy se vratite ke kmenove solidarite a nebo prestanete existovat.
  nick honolulu  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Velmi dobre a vystizne. A kdo se citi vinen at si treba nafackuje kazdej den..

   Vymazat
 10. Az vy budete zabijeni a masakrovani fanatiky Islamu, tak si pamatujte.
  Oni jednaji podle jejich nabozenstvi a kmenove prislusnosti zpravne. (T.j. Africa !)

  Vy na druhe strane mate mezi sebou zradce, kteri svym vitanim vasich nepratel jsou vam nebezpecnejsi nez primitivni barbari z Afriky. Tomu se rika 5-ta kolona a ta je destruktivnejsi nez otevreny nepritel.
  Indoktrinovali vas , itegracnimi srackami, internacionalismem na ukor vaseho narodniho citeni a vy jste si to vse nechali libit.
  Vy se bud vzpamatujete, nebo prestanete existovat.
  (A kam ja potom bude jezdit na knedliky ? Hmmm ?)

  Kmenove zakony Afriky a vubec primitivnich ras a narodu jsou ZELEZNE ! Existuji million let a vy mate v budoucnosti takovy pruser, ze jak Horakova, tak treba ten Slansky nebylo vubec nic.
  Nick honolulu - baterka. Vlastne svetlonos.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A víš, že světlonoš je Lucifer, padlý anděl. Párat se s nimi nebudeme, i když za to nemohou. Sami nic nezmohou, nedokáží se tak dobře organizovat a nemají takové vzdělání a mají horší genetický potenciál. Problém je se zrádci ve vlastních řadách, kteří aby maskovali své zločiny je sem záměrně vozí, aby oni byli ta třetí strana, která se směje, když se dva perou. Pokud se zbavíme zrádců lze se jich zbavit jedním podpisem na rozkazu deportace, která bude mít většinou podporu, možná na západě to je už problém, protože tam mají lidé kapitalismem vymyté mozky a zapomněli co je láska a soucit a znají pouze mamon a ponižování. Pro nás nejsou méněcenní jsou rovnocenní, mají svůj světadíl je na nich, aby si s tím poradili a poprali se životem. Mimoto když se to udělá šikovně, může se tam vybudovat školství a infrastruktura a bude to výhodné pro všechny, protože bude práce pro všechny při pomoci budovaní jejich domovů v jejich vlastní zemi.

   Hlavně to nemíchat, pak nebudou ani černí ani bíli, ale pouze hnědí. Film planeta opic se snaží programovat tento směr Luciferův směr vývoje, aby lidé místo aby se stali lidmi zdivočeli a stali se opicemi.

   Vymazat
 11. Josef Urvalek se velmi nazlobil na budovani kliky v KSC.
  Tato klika byla budovana na zaklade etnicity a kryla se legitimaci KSC. Teto klice rostla exekutivni moc a tyranizovala kde koho. Tato klika mela podil na popravach hodnotnych lidi, jak vlastencu tak i straniku.

  Samozrejme, ze to neuslo Moskve a Stalin zacal jednat proti klice.

  Ve stejny den kdy byl Slansky zatcen, byl na navsteve u Zapoteckeho a Zapotocky vedel , ze Slansky bude zatcen, ale nevaroval ho. On ho nenavidel ! "Za rust osobni moci ve strane" na ukor radovych straniku ! To von rikal ! Ja to nerikam !

  To je srandy kopec, jak ve starem Rime za panovani Caliguli.

  Byl zatcen o 1/2 noci na Korunovacni cis. 35 Praha - Bubenec.

  A Vite, kde je v Brne posta hned vedle nadrazi ?
  Jeden z party Slanseho tam UMLATIL postaka za neuctu ke strane.

  A vite kde je v New Yorku Broadway, hned vedle Central parku ? Tak tam jsem se seznamil s panem Stefanem Pagacem, ktery byl zavreny s Lausmanem a napsal o tom knihu - Svedek z cely cis. 13

  Kdyz to sledujete - dejiny KSC a Bolsheviku , tak vubec nevite kdo byl horsi jestli Naciste v Rusku a nebo "sovetska" vlada. Jeden horsi nez druhy, ale to se u vas nesmi rikat. U nas ano !

  Ja bych UTEKL ! Ja bych utekl do Argentiny pasl tam kravy a tyto problemy nechal vam, osizenym na intelektu.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, žijete obklopen lží, co vy nám můžete radit? Nechte toho a žijte si z řečí v české hospodě na Floridě.

   Vymazat
 12. Rikam vam panove !
  Kdo utece vyhraje !
  Hors Du noch Mississippi Monika Martin 2013
  na YouTube
  nick honolulu - rika, lina prdel holy nestesti.

  OdpovědětVymazat
 13. Pravdou je, že těch pitomců, co je v našem národě, je neurekom a neustále se omlouvat za ně už nemá smysl. Vražda paní doktorky Horákové byla svinstvo, ale přece musela vědět, co jsou to za lidi kolem, dokonce jim nahrávala. Nedělám si iluze ani o ní ani o jejím okolí. Národní socialisti se moc nelišili od jiných partají a právě oni mají máslo na hlavě. Když zvažuji to politické spektrum po válce, připadá mi, že se do dneška zas tak mnoho nezměnilo.

  OdpovědětVymazat
 14. Spolu šli, spolu je chytili a spolu je i pověsí.
  Nejsem současník autorem zmiňovaných justičních vražd, přesto za ně cítím alespoň malý díl viny. Nejsem zastáncem našeho ponižujícího členství v NATO, nebo EU, přesto se za ně stydím. A útrpně ponesu jejich následky. Já se nezlobím na lidi, kteří, na základě mylných informací zastávají pochybné názory. Jsem naštvaný na ty, kteří je úmyslně uvedli v omyl. Měli by jsme si zapamatovat jména, jako Tvarůžková, Vitovská, nebo Karas, aby jsme s nimi jednou, až přijde čas, mohli zúčtovat.
  Nechápal jsem kádrové čistky komunistů v médiích v dobách normalizace. Dnes už je chápu. Zaprodaný novinář je pro společnost nebezpečnější, než terorista se zbraní v ruce. Ten totiž může ublížit jenom omezenému množství jednotlivců. Zaprodaný novinář dokáže rozvrátit celou společnost.
  Dlouho zastávám názor, že na novinářský průkaz by měly být přísnější kritéria, než na zbroják. A za úmyslnou dezinformaci stejné tresty, jako za vraždu.
  Než si to většina lidí uvědomí, budu s nimi muset sdílet jejich osud, protože na výběr nemám.

  OdpovědětVymazat
 15. Pane Hrabico!
  Dr. Milada Horáková byla spoluautorkou spisku "Za svobodu do nové Československé republiky" sepsaného nejlepšími mozky Soc.dem. a Nár.soc. v r.1941 (dílko legálně vydáno pouze jednou v červenci r.45, od té doby žádný režim nedovolil vydat znovu, dnes existuje jen pár původních exemplářů - jeden mám!). Tenkrát autory za to nacisti část popravili, část poslali do koncentráků. A dnes by je za to kalousci, klausové či hermanové se svými pohůnky "jen" uštvali podobně jako M.Ransdorfa. Ti vůbec nemají právo se památky Dr.M.H. dotýkat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kolego anonyme, označení nejlepší mozky Soc.dem. a jejich úmysly to musí podle současných zkušeností vyvolat krajní podezření k pravdomluvnosti a vyvolat ironický úsměv. Zase jsem se nedozvěděl, o co té Horákové šlo. Nešetřete podrobnosti, popište nám, jak by se podle jejího návodu zacházelo s neprivilegovanými. Také by mne zajímalo, za co byla vlastně odsouzena. Zatím jsem si nevšiml, že by byl někdo popotahován za lež. Soudci si museli dávat sakra bacha, aby se drželi psaných faktů. Asi nebudu podle vás hoden se ptát a dotýkat se vaší platonické lásky. Občané mají živou zkušenost, co to znamená pustit žvanily ze socdem k vládě.

   Vymazat
 16. to 7:42
  Ten spisek nepsali politici, ale odborníci (od národohospodářů po lékaře a učitele, členové a spolupracovníci ÚVOT, zcela bez komunistů!) jako program pro poválečnou republiku. Programn samozřejmě tvrdě odsuzoval nacismus, ale i čsl. předválečný systém, zejména co se (ne)demokratičnosti a sociálních práv týče. V krátkosti to shrnout prakticky nejde. Zkuste si to půjčit v NK (pokud vám to půjčí).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8:08-problém pohledu na Miladu Horákovou je v prohře její vize po 48. a spojením s "nepřátelskou" mocností! Nevím nic o tom, že by Německo po válce rehabilitovalo tisíce lidí za podporu parašutistů, natož ty,kteří s popravou jen souhlasili!

   Vymazat
  2. PS. co drakonické tresty současným aktivním vojensko-politickým odpůrcům? Nepočítám agenty,ti se likvidují potají ale účastníky konfliktů(ISIS,DLR ap.)?

   Vymazat
 17. Všichni jsme jen součástí nedokonalého kosmosu.

  OdpovědětVymazat
 18. Tady zvani hrabica nesmysly

  OdpovědětVymazat
 19. Případ Milady Horákové není možné vytrhnout z historických souvislostí. V letech 1948-53 docházelo k naprosto nehorázným pokusům Západu zvrátit politický vývoj v Československu. Balonové akce, posílání agentů chodců přes hranice, sabotáže a patrně i Stalinova teorie o zostřování třídního boje a činnost Josefa Swiatla, spolupracovníka CIA, který měl na starosti bezpečnostní otázky v Polsku a spekulace o III. světové válce, to je nutné brát v úvahu.

  Horáková nepopřela, že se účastnila různých aktivit, které byly považovány za protistátní. Její poprava byla odrazem těch časů, stejně jako poprava Ethel Rosenbergové.

  Když dva dělají totéž, není to totéž. Gottwald neomilostnil Horákovou stejně jako to neudělal o 4 roky později Eisenhower. Na rozdíl od něj zůstal Gottwald zůstal vrahem s krví na rukou. Co na tom, že Ethel, jak se později ukázalo byla nevinná.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A Kanadani prepadali USA
   Holt poddani stejne nepochooi ustavu USA
   Horni Dolni

   Vymazat
  2. 9.22 k tomu bych jen dodal, že činnost agentů chodců a další agenda spojená s útoky proti naší republice na přelomu čtyřicátých a padesátých let stále ještě nebyla odtajněna

   Vymazat
  3. Re (09:22):
   Souhlasím s vámi, pane Jiří!
   Vše, co se odehrálo v minulosti, lze hodnotit prizmatem té doby a v dobových souvislostech, nikoliv podle dnešních měřítek.
   Podobné nehoráznosti se např. i v předvolební prezidentské debatě dopustil Schwarzenberg, když o prezidentu Benešovi před TV národem prohlásil, že by dnes (za podíl na poválečném odsunu Němců) jistě i stanul před mezinárodním tribunálem. Za zločin!!
   (no, není toto na pár facek??) ..
   A přitom jistě i musel vědět, že všichni sudetští se podle jejich zákonů stali ihned po naší okupaci (15.3.1939) německými státními příslušníky a říšskými občany. Zatímco neněmecké obyvatelstvo Protektorátu (Böhmen und Mähren) bylo označeno a považováno za státní příslušníky Protektorátu. Sudeťáci byli tedy i v době jejich odsunu pro nás (osvobozené) stále ještě i německými cizinci!
   V dobových detailech jsou právě schovány ty "jemnosti" dnešních výkladů a manipulace pomocí pokřiveného výkladu dějin.

   Vymazat
 20. Horakova volala po atomovem utoku na Prahu, Brno, Plzen, Ostravu
  Horni Dolni

  OdpovědětVymazat
 21. Nejspravedlivější a inteligentní přístup k své vlasti mají lidovci a jejich voliči ! Je to vidět neustále.

  OdpovědětVymazat
 22. Za co jsme všichni odpovědní? Dnes lidi volí milionáře dříve v STB protože jiní kandidáti jsou zjevně ještě větší svině. A těžko se dá rozlišit, co je z přesvědčení či touhy po moci a co z blbosti neb neinformovanosti. Morálka je občas pěkně nesmyslné kriterium.

  OdpovědětVymazat
 23. Jak to bylo se zpravodajskou činností Milady Horákové pro USA?

  OdpovědětVymazat
 24. Anna Franková nebyla připravena o život, ale zemřela na tyfus. Autor zbytečně vyvolává dojem, že snad skončila někde na popravišti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:38
   ...zemřela na tyfus... NA TYFUS KDE?
   V koncentračním táboře BERGEN-BELSEN. Co tam dělala? No byla tam násilně odvlečena.
   A teď se sám sebe zeptejte:
   Co byste říkal, kdyby vám vaši dceru nebo syna "někdo" násilně odvlekl do zkurveného tábora, kde by žil(a) tak mizerný život, ve zcela mizerném prostředí, bez základních životních potřeb, až by z toho umřel(a)?
   Než kdáknete "A", zamyslete se i nad tím "B" a nezamlčujte ho...
   Nad tou holkou byl tím rozhodnutím vynesen rozsudek smrti a o ten život tímto byla připravena. Jen šťastlivci přežili. Ona to štěstí neměla. Víme?
   J.C.

   Vymazat
 25. V každé zemi se vlastizrádci staví ke zdi si věší. Horáková se vlastizradou nikdy netajila.

  OdpovědětVymazat
 26. 7:45... nemam to z zadne hospody, ale z KNIH psanych kazdou stranou !
  9:22 pane Jirovec ! Byla ETHEL nevinna ? ?
  Ceska po unorova emigrace, ktera prozila Mc Carthyism v Americe rikala uplne neco jineho.

  Po unorova emigrace byla na strane Mc Cartyho.
  Znal jsem jich hodne. V 90-tych letech zacali umirat.
  Odeslo s nimi hodne zavaznych informaci...

  Ze vsech predmetu na skolach kazdeho stupne jsou DEJINY nejdulezitejsi a jsou nejvice PRZNENY, znasilnovany a nebo zatajovany, tou vladnouci skupinou, ktera je u moci.
  Jedina moznost se dozvedet pravdu je cist dejiny z kazde strany a od kazde FARKCE ve strane.

  V dnesnich dnech se vede boj mezi Globalisty a Nacionalisty. Doporucuji sledovat ! Ja to velmi zajimave.

  Vite o tom, ze jak Stalin tak Hitler meli velky smysl pro humor a kazdou chvily udelaly nejakou skopicinu ?
  To je ale vec, ktera je zatajovana.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat