Reklama

pondělí 24. července 2017

Odkud kam kráčí lidská hloupost?

Radim Valenčík
24. 7. 2017       RadimValenčíkPíše
K mému článku "Volby2017/163: Na prahu války?" Miroslav Bednařík poznamenal: "Lidská hloupost je nekonečná. Účet zaplatíme všichni." To sice není žádný objev, osobně dávám přednost výroku "Lidé jsou různí a ponejvíce blbé", ale v daném kontextu mě to podnítilo k určité úvaze, takže jsem k tomu okamžitě poznamenal: "To není ta nejdůležitější otázka. Důležité je (a podle toho se rozlišují doby), zda se (hloupost) šíří zdola nahoru, nebo shora dolů, a jak proti tomu působí šíření rozumu (opět oběma směry)... Myslím, že jsem zrovna řekl, resp. vymyslel něco dost chytrého. Dík za podnět."


Rozhodl jsem se, že se k námětu vrátím a více si ho promyslím. Patrně není sporu o následujícím:

1. Hloupost se může šířit zdola nahoru i shora dolů (nevzdělaný a zmanipulovaný lid si vybírá tupou reprezentaci, nevzdělaná a tupá moc se snaží udělat z lidí ovládané stádo).

2. Rovněž tak se ovšem může rozum (vzdělanost, osvěta, touha i odvaha pochopit, o co jde) šířit shora dolů (např. osvícení panovníci a jejich reformy, období obratu elit k historicky zakotvenému a osvědčenému poznání reality), nebo zdola nahoru, kdy si masy osvojují poznání, kulturu a používají rozum efektivněji než elity, aby tímto vyzbrojené odstavily či smetly zdegenerované elity.

Výše nastíněné procesy mají řadu podob a jsou různě smíšené. V každé době a v každých podmínkách však převládá buď tendence shora nebo zdola, vzestupu či degenerace.

A v jaké době žijeme my?

Jsem přesvědčen, hluboce přesvědčen, že žijeme v době, kdy kopajíc jako chcíplá kobyla odchází zdegenerovaná globální moc spolu se svými lokálními slouhy, u nás jen slouhy slouhů a poskoky, coby nositeli tuposti, hlouposti, omezenosti, zkrátka blbosti.

Excesů, kterými se hloupost "vrchnosti" jako průvodní jev degenerace manifestuje, jen u nás a jen v bezprostřední návaznosti na volby, přibývá v hojné míře, takže se veřejnost může bavit. Jen namátko: Zaorálkův projev na programové konferenci, kterým předčil Jakešův z Červeného hrádku. Bělobrádko-gazdíkovský duhový klip. Nové logo ČSSD, které má přinést zvrat ve vývoji preferencí. Kováčikovo hledání třídních spojenců mezi zlatou mládeží rabující obchody v Hamburku. Dolejšův pohled na příčiny úspěchu Babiše. Atd. (Vše z doby posledních několika málo týdnů.)

K tomu podrobněji, aby se neřeklo, že přeháním:

A to sleduji jen část politického spektra (nejvíce tu, která byla dříve levicí) a jen něco. Nejhorší je, že aktéři rozmnožování hlouposti si ani neuvědomují, kam až se propadli.

Na druhé straně vidím poměrně rychle se probouzející rozum lidí, pochopení, že nikdo za ně problémy řešit nebude, že elity degenerují, což pro normálního člověka znamená nejen obrovské riziko, ale i příležitost a odpovědnost za budoucí vývoj.

Snad nejvíce mě těší, že ztrácejí svou pozici ti, které nazývám parazitní křiklouni. Ti, kteří se na všeobecné nespokojenosti chtějí přiživit nabízením jednoduchých receptů. Ti, kteří dávají přednost vybuzení nenávisti před odhodláním pochopit, o co jde a jak na to. A dokonce dochází i k tomu, že se někteří ze stádia parazitních křiklounů přesouvají do pozice poctivých hledačů pravdy, tedy toho, o co jde.

27 komentářů :

  1. Lidé jsou ve společnosti organizovaní podle přirozeného zákona, a to hierarchicky. I slepice v kurníku zaujímají místa podle svého „mocenského“ postavení. To znamená, že hloupé, vedoucí elity ztrácející vliv a moc, jsou nebo budou nahrazeny těmi chytřejšími, mocnějeími, chtíc/nechtíc! Proces globalizace je zcela zákonitý a nedá se s ním nic udělat. Pouze to, že musíme registrovat, nikoliv lokální elity (Německo, Anglii, Francii..), ale hlavně ty globální USA, Rusko, Činu..

    OdpovědětSmazat
  2. Ale hlouposti se nevyhnul ani sám p. Valenčík v nedávném článku, kdy za volební naději ohlásil starýho Klause-Není špinavých peněz-Obdivovatele Pinocheta!

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. Špatně jste četl. Měl byste se doc. Valenčíkovi omluvit, oslíku.

      Smazat
    2. Už zase se mi chce zvracet ( z té Valenčíkovy moudrosti).

      Smazat
  3. Pane docente, neškodilo by, kdybyste šel příkladem a přidal se k zástupům hledačů pravdy. Pro začátek by bylo vhodné upozornit na nutnost rozlišovat globalisty a tzv. globální elitu, kterou by s nadsázkou snad bylo možné označit nálepkou "chcípající a zdegenerovaná". Kdyby totiž bylo po jejím, byla by tam Klintonovic Hillary. Vůbec by bylo zajímavé. kdybyste nám prozradil, kdo všechno je podle Vás hloupý. Obě moje babičky se čtyřletou obecnou školou (jsem ročník 1946) by Vás mohly v lecčems poučit. Zdola nahoru, jak jinak. Novotný

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. Pane Novotný, Vy to berete osobně? Trochu víc nadhledu prosím, a to i v třetí osobě. Obvykle je míra hlouposti každého z nás nesnadno měřitelná.
      Nemyslím, že by pan Valenčík chtěl měřit hlupství kohokoliv, protože si nemyslím, že by chtěl prosazovat jedinou pravdu.

      Smazat
    2. Pozor, podle vseho se jevi, ze hillary, to je , statni, lokalni elita usa, a ta se pere s globalni, nadstatni slitou, ta si tam dosadila trumpa (viz veskere utoky usa na Dt)

      Smazat
  4. no nevím pane Valenčíku, moc se vám to nepovedlo, psát o hlouposti a nevzdělanosti není věru lehké.Přesto bych vás rád upozornil, že ne vše čemu věříte a vykládáte či píšete je zcela "chytré".Píšete, že patrně není sporu o odstavci 1 a 2 ale já myslím, že právě tyto tvrzení nejsou až tak v pořádku. Definujte tupost, nevzdělanost a konfrontujte ji s naší realitou. Možná zjistíte, že podíl vzdělaných, ale všehoschopných volených zástupců lidu je možná nejvyšší v naší historii a kam jsme to dotáhli. Globální moc sice odchází, svoji úlohu splnila a místo ní přichází nový světový řád. Už v loňském roce o tom hovořil profesor Milan Zelený.Bude to znamenat aplikaci něčeho co zde ještě nebylo, nebo bylo v jiné podobě a už hodně dávno, novodobé otrokářství přichází a nic na tom nikdo nezmění žádným protestem. Nejnovější mobily, počítače, identifikační čipy, 3D televize a plné panděro méněhodnotných potravin.To je svět nastupující generace. Před dvaceti léty jsem se také utěšoval, že mě globalizace mine, před dvaceti sedmi léty jsem se utěšoval, že mě kapitalismus mine, před šedesáti léty jsem se utěšoval, že mě komunismus mine, nic mě neminulo, vše jsem si musel prožít.A tak si prožijeme i ten nový světový řád., já už možná ne.

    OdpovědětSmazat
  5. Moudrý člověk nemůže se své podstaty úmyslně šířit hloupost.
    Hloupost a idioti jsou základním stavebním kamenem církve,
    tedy naší západní ,,křesťanské politiky,,
    Idioti poznamenaný krátkozrakostí a ztrátou paměti
    dají za úplatu i svoji duši*

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. ...církve, politické strany...
      Dovolil jsem si doplnit a něco navíc. Blb neví, že je blbem, nelze mu to vysvětlit a jsou typičtí tím, že nikdy nezmění názor, byť se cokoliv kolem něj změnilo.

      Smazat
    2. Jmenuje se to Dunning-Krugerův efekt, aneb proč blbec zůstane blbcem. Nabízí se připrovnání "marnost nad marnost, všechno je marnost"

      Smazat
  6. Ad 17:04 - "Hloupost a idioti jsou základním stavebním kamenem církve" to jste vyzkoumal nebo z jakého zdroje převzal?

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. Také si myslím, a není to nic nového, že všechny církve světa staví na obrovské lidské hlouposti a pokrytectví.

      Smazat
    2. To je prosté, milý Watsone, protože každé náboženství je založené na lži a slouží k ovládání oveček trpících nedostatkem kritického myšlení. Nekorektně řečeno, náboženství je pro ty, kterým od přírody nebylo naděleno a kteří věří pochybným autoritám šířícím bludy.

      Smazat
    3. Ale vždyť to Unknown naprosto vystihl!
      Jen si to vemte: všichni jsme děti jednoho božského otce a církev jde a požehná zbraním.

      Jak to jde dohromady soudružko? Masaryk, Marx a Seneca ...

      Smazat
    4. Prostě pane wenci mám funkční smysli.
      Budování Římsko-katolické veleříše popírající identitu a kulturu národů do úplného genocidního vyhlazení je historicky prokazatelná líheň zla na tomto světě.
      V dnešní době admirál sraček z výkalů duchovního světa Duka, který se neumí ani najíst aby netrpěl diagnózou obezity a s tím i související demencí je vám příkladem generálního omylu. Tito lidé jsou z Boží vůle hovádka*

      Smazat
    5. To 20.14 Nejen náboženství ale i stranictví, to ortodoxní, je zdrojem blbství.
      Také bych nepřeceňoval "vzdělanost". Je totiž, a obzvláště dnes, moc vzdělaných pitomců, prosťáčků. zahleděných do svých mgr, ing, prof, mudr, pudr ...

      Smazat
  7. Problém není jen hloupost versus rozum, ale problémem je charakter. Ten marně celý život u českých politiků hledám a zjišťují, že jsou jen velice vzácné čestné výjimky z tohoto pravidla, že český politik je hnán touhou po vládnutí, po penmzích, je hnán po moci trvale udržitelné. Standard českého politika je kopie Emanuela Moravce, sloužit komukoliv, kdykoliv a kdekoliv, jen když jsou na výslouní a když to sype, když mohou zadupávat české všiváky do země, prostě se opájet mocí - víceméně v českých politicích až na čestnéo výjimkly vidím kopie Hitlerů, Musolinů, Tissů, Pilsudských, Hortyů, Quislingů....
    A to se zřejmě volbami změnit nedá, zejména těmi českými, kde kandidují desítky stran a roztříštěnost bere jakoukoliv akceschopnost občanů.
    K té předcházející poznámce: církve, to jsou svým způsobem partaje a její hodnostáři jsou jejími politiky se stejunými charakterovými vlastnostmí, jako uvedeno svrchu, snad jen vada sexuální orientace zde sehrává větší roli, než kde jinde.

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. Charakter naší politické scény se utvořil při jejím vzniku po roce 89, kdy spousta snaživých rychle zahodila stranické legitimace a přeskočila do jiného vlaku, za současného hanlivého pokřikování na svoje bývalé spolustraníky.
      Charakter budete marně hledat u těch jedinců, kteří vytrvale vysvětlovali národu, že stát nic nesmí vlastnit, řídit a organizovat ... tedy kromě správy rozpočtu a daní. :-) A po několika letech, by stát zase chtěl řídit, organizovat, vybírat "lépe" daně, přerozdělovat, hlídat atd.
      Nemusí to být vždy hloupost voliče, co vynáší politiky do funkcí, ale třeba i naivita.
      Podvodníci vždy byli a budou. Zneužívají empatické, naivní a důvěřivé chování, které je základem vzniku lidské společnosti. Soucítění, schopnost dělby práce, slušnost ... spravedlivé přerozdělení přidané hodnoty .. zkusme být politikem, hájit zájmy menšiny, být placen ze zahraničí a většině ukazovat propocené tričko, či spálené vlasy na hlavě, od přemýšlení nad jejich dobrem ...
      ABC

      Smazat
  8. Čarovný proutek zauřádoval,hle kolik mudrců se najednou v době zlého tmářství vykulilo.
    lada

    OdpovědětSmazat
  9. to 18:53
    Tak to je příkladná ukázka zcela prázdné floskule.

    OdpovědětSmazat
  10. Kdo zradil jednou, zradí pokaždé.
    Karel Čapek

    OdpovědětSmazat
  11. Pan David vystavil a také velmi účinně promazává. Tak toto je pánové ta "Nová republika".

    OdpovědětSmazat
  12. Jenom skutečný hlupák může o sobě tvrdit něco, jako : .. ." Myslím, že jsem zrovna řekl, resp. vymyslel něco dost chytrého."

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. 21:32 Jak sám hodnotíte svůj názor? Jestli jako "dost chytrý" tak jste se právě sám označil za skutečného hlupáka. Jestli jako hloupý, tak máte pravdu a zřejmě nejste takový hlupák, jak by se z vašeho příspěvku dalo soudit.

      Smazat
  13. Já s článkem naprosto souhlasím má pravdu. A komu jse to nelíbí tak může maximálně tak vyřvávat s vyšeptanou škeblí štěpánovou.

    OdpovědětSmazat
  14. Toz preto volim YKOHAMO a ne teplé lesni bratre....toz kazde se v tem postestebackem dochovnem marasto mosi odelat porádek inác sa to nepohne v lepsim smero...slonce v srdci...howk

    OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.