Reklama

středa 26. července 2017

Pochybný a nenaplněný význam Centra proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH)

Nový šéf CHTT - B. Vengali

26.7.2017 Agentura EXANPRO
Specifické hodnocení (13023)

Vznik „Centra proti terorismu a hybridním hrozbám“ (CTHH) byl všude prezentován především v souvislosti s bojem proti zahraničním i domácím dezinformacím a proti propagandě vedené zejména na internetu. Centrum by mělo zjištěné dezinformace vyvracet a provádět jakousi osvětu směrem k veřejnosti. Toto odůvodnění by mohlo vypadat bohulibě, pokud by CTHH spravedlivě pokrývalo skutečné a vážné dezinformace ze všech směrů. Avšak po jeho více než půlročním působení lze pravdivě konstatovat, že se CTHH soustřeďuje jen na negativní hodnocení a komentování těch informací a prohlášení, jež nepodporují nastavený západní politický trend, a naopak pozitivně vyzdvihuje ty informace, které odsuzují a kritizují ruskou politiku. Centrum tak vůbec nepostihuje ty dezinformace, jež šíří český vládní kabinet, vlády západních zemí, funkcionáři NATO a pracovníci sdělovacích prostředků v čele s veřejnoprávní Českou televizí (konkrétní příklady dále v textu).

CTHH je nižší státní orgán a jako takový je závislý na státní moci. A česká státní moc je závislá na politickém trendu Západu, což dokazuje právě šířením dezinformací nebo zamlčováním faktů podle potřeb západních mocností. Kruh se uzavírá opět u CTHH, které jako státní prvek nemůže zasahovat do státních dezinformací a ponechává vládě a státem řízeným médiím jakousi „dezinformační svobodu“, čímž vlastně nebojuje spravedlivě proti dezinformacím a propagandě obecně, nýbrž velmi selektivně podle zájmů a potřeb Západu, potažmo podle zájmů a potřeb vedoucích mocností Severoatlantické aliance a Evropské unie. Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám je tak pouhým nástrojem nastavené politické moci a nikoli odborným hájitelem a šiřitelem pravdy.

 


K významným státním dezinformacím patří úmyslně zkreslená interpretace článku 5 Severoatlantické smlouvy, podle jehož zně/komentare/2017/07/7329-evropska-unie-historicke-rozpory-a-socialne-ekonomicke-krize.htmní není žádná členská země vázána povinností poskytnout vojenskou pomoc jiné napadené členské zemi (podrobněji viz dokument 11002 „Členství v NATO neposkytuje bezpečnostní záruky“). Avšak i přesto je neustále šířena dezinformace o tom, že článek 5 představuje jakousi „kolektivní obranu“ v duchu „jeden za všechny a všichni za jednoho“. Z české strany tuto dezinformaci šíří například ministr obrany Martin Stropnický, předseda Vojenského výboru NATO armádní generál Petr Pavel a moderátor České televize Václav Moravec (více viz produkt 13022 „Smyšlenky o NATO a úloze USA se stávají sebevražedným fetišem“). Česká televize tuto dezinformaci šíří opakovaně: například 9. června 2017 hovořil moderátor David Borek v pořadu „Události, komentáře“ o tom, že článek 5 je základním pilířem společné obrany, což ale z obsahu článku vůbec nevyplývá. CTHH však k této mnohonásobné dezinformaci mlčí, čímž se diskredituje před veřejností. Avšak diskreditace se týká rovněž nadřízených prvků příslušného centra, tedy Ministerstva vnitra ČR a české vlády.
Eva Romancovová, manželka "politologa" - manipulátora, vedoucí post v CTHH MV ČR před časem vzdala

K závažné státní manipulaci a zamlčování faktů patří vystupování premiéra Bohuslava Sobotky, jenž opakovaně prohlašuje, že zrušení či zmírnění sankcí proti Rusku je podmíněno naplněním minské dohody. Podobně hovoří mnoho dalších českých i zahraničních politiků. Jenže vždy zapomínají doplnit důležitý fakt, že druhou minskou dohodu (tzv. Minsk II.) neplní od samého počátku především ukrajinská vláda se svými západními „spojenci“. Jeden bod této dohody se totiž týká stažení všech zahraničních vojáků (jednotek), zbraní a nájemných vojáků (vojenských kontraktorů) z celého území Ukrajiny. Účinnost dohoda nabyla 15. února 2015 a její platnost stále trvá, přičemž zejména Američané a Britové měli odsunout svůj personál z ukrajinského území. To se však ani na chvíli nestalo a Američané tak působí na Ukrajině trvale od jara 2014 (rotování personálu v různém početním složení a různé odbornosti). Proč jsou tedy zamlčována tato fakta a hovoří se o porušování dohody jen ze strany Ruské federace? Proč politici účelovou manipulací odůvodňují prodlužování sankcí proti Rusku? A co na to státní CTHH? (více o zamlčovaném faktu viz produkt 11042 „Minskou dohodu neplní jak Rusko, tak Západ v čele s USA“).

Navíc v dubnu 2015 byl na Ukrajině zahájen společný americko-ukrajinský výcvik, což mělo být označeno za vážné porušení „druhé minské dohody“. Obzvlášť tragické bylo datum slavnostního zahájení výcviku, kterého se zúčastnil také upřednostňovaný útvar Azov Národní gardy Ukrajiny, jehož příslušníci jsou nechvalně proslulí svými sklony k fašismu. Ve smyslu nacistické propagandy byl výcvik slavnostně zahájen dne 20. dubna, což je den, kdy se narodil Adolf Hitler (blíže viz produkt 11043 „Západ oficiálně podporuje ukrajinský fašismus a neonacismus"). To ale nikdo z českých politiků nekomentoval a vyhnula se tomu i Česká televize, která ve svých příspěvcích ze dne 21. dubna raději ani neuvedla přesné datum zahájení výcviku (jen bylo stroze konstatováno, že začal výcvik…).

Zvláštní kategorií jsou státní dezinformace a manipulace v oblasti nelegální migrace a ruského narušování všech možných voleb v Evropě a Americe. Tyto záležitosti jsou rozpracovány interně (viz možnost výběru tématu z Přehledu zájmových témat). Údajné vměšování do amerických voleb bylo předmětem těchto produktů:

Pokud se jedná o nelegální migraci, tak při oznámení na webu České televize o zahájení provozu CTHH nastalo zajímavé propojení mezi informační manipulací ze strany ČT a naprostým mlčením příslušného centra, které tak od počátku prokázalo, že Česká televize má v oblasti manipulace a šíření dezinformací „státní imunitu“. Ve svém článku nazvaném „Centrum proti dezinformacím začíná fungovat. Odborníci to vítají, Zeman mluví o cenzuře“ odkazují pracovníci ČT na „hoaxy o uprchlích“, aby tak snad ukázali důležitost vzniku a působení CTHH. Pod odkazem se skrývá článek „Uprchlíci a hoaxy: Podívejte se na 10 nejčastějších mýtů o uprchlících“. Z větší části se však jedná o manipulaci, které se budeme věnovat v samostatném produktu. Jako upoutávku můžeme uvést závěr agentury EXANPRO k údajnému mýtu či hoaxu, kterým je podle pracovníků ČT toto tvrzení: „Nejčastějším britským chlapeckým jménem je Muhammad“ (v článku ČT uvedeno jako hoax/mýtus pod číslem sedm). Závěr agentury EXANPRO ohledně jména zakladatele islámu, jehož českým ekvivalentem je Mohamed, je ten, že se skutečně jedná o nejčastější britské chlapecké jméno, a to již po dobu několika let. Objasnění s jasnými argumenty předložíme v příslušném produktu (připravujeme).

 

ZÁVĚR

Během více než půlročního působení mělo CTHH již dávno reagovat na spoustu závažných dezinformací a manipulací a potvrdit, že jeho prezentovaný účel vzniku je pravdivý (v prvním pořadí hned na svém počátku na článek ČT o hoaxech o „uprchlících“, jenž téměř ve všech svých deseti bodech skrývá manipulaci se snahou ovlivnit veřejné mínění). Ale nestalo se tak, čímž je možné hovořit o zákulisních úkolech tohoto centra. To ostatně vyplývá i ze zprávy Ministerstva vnitra ČR, podle níž bylo centrum budováno, aby detekovalo škodlivý vliv cizí moci, přičemž vedoucí činitelé určitě neměli na mysli západní mocnosti, které dezinformace rovněž šíří a manipulují s veřejným míněním.

Centrum by podle Ministerstva vnitra mělo kromě jiného řešit zneužívání shromažďovacího práva, posuny na extremistické scéně a přípravu strategické komunikace státu k veřejnosti. To jsou body dosti výmluvné. V dalším se ze stránek MV dozvídáme, že kvůli obavám z rizik plynoucích z ovlivnění voleb založilo CTHH po konzultacích se zpravodajskými službami expertní skupinu, která má prověřit všechny potenciální scénáře útoku na demokratický průběh voleb. Přitom údajně vycházejí ze zkušeností ze zahraničí. Otázkou je, jak chtějí docílit splnění tohoto cíle, když již několikrát selhali, čímž prokázali nízkou profesionalitu a předpojatost. Tady se spíše nabízí využití CTHH k ovlivnění volební kampaně a možná samotných voleb z jiné, a to z té požadované strany.

Politici a státní zaměstnanci by měli umět vyjádřit kvalifikovaný názor opřený o fakta. Měli by se umět vyjádřit k různým situacím, prohlášením cizích politiků a dalším informacím, a to bez toho, aby tak za ně činil uměle vytvořený prvek. Jenže politici právě naopak připravují celý řetěz center v boji proti dezinformacím, vždy jeden orgán na každém ministerstvu a případně na dalších státních institucích.

Půlroční působení Centra proti terorismu a hybridním hrozbám odhalilo, že se nejedná o boj za pravdu, nýbrž o boj za získání české veřejnosti pro politiku Západu, jež je představována jako ta jediná správná a poctivá. Avšak jaká je to politika, když se v rámci ní šíří dezinformace a manipuluje se s veřejným míněním? Jaké jsou skutečné cíle této politiky a jakou roli v ní hrají země bývalého socialistického bloku? Pokud státní systém jen účelově a pokrytecky hlásá, že svou činností hájí a podporuje pravdu, tak naopak svůj boj s veřejností o pravdu vždy prohrává. Vážný problém je ale v tom, že tato státní politika ohrožuje bezpečnost občanů a poškozuje ekonomiku vlastní země.

- - -


Související zpravodajské produkty:
 Zpravodajský produkt 13023
© 2017 Agentura EXANPRO


29 komentářů :

 1. STAČÍ příjmení jako je Romancovová, Chovanec, Janda a máme "jasno"!

  Tito "gejzíry" moudrosti a inteligence, jsou schopni tvrdit, že venku mrzne, i když bude 40 stupňů nad nulou!!!!Hlavní je, co řeknou naši přátelé z SS, Reichu a dalších zemí "západní a vyspělé demokracie"!!!

  OdpovědětSmazat
 2. Lze klamat některé lidi po všechen čas, lze klamat všechny lidi po nějaký čas, ale nelze klamat všechny lidi po všechen čas.
  Tato věta byla vyslovena před stovkami let a platí dodnes, jen někteří si to nechtějí připustit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:18 Není co dodat sedmilhářům nevěřím ani slovo.

   Smazat
  2. Re (11:18):
   Lincoln si to nejen uvědomoval a veřejně formuloval, ale jistě z toho vyvodil závěr i pro sebe.
   I proto nezemřel přirozenou smrtí. Svým odsudkem klamu v politice mnohým silně přistřihl jejich křidélka.
   Dnes se u nás mnozí snaží o pravý opak. Totiž, přistřihnout křidélka pravdivé informaci, byť i nepohodlné.
   Je načase, aby voliči zas odstřihli je ...

   Smazat
  3. Zrod té věty je o dva řády času starší. je čas vrátit se k reálné historii a nikoli k jejím účelovým přepisům ve prospěch vládnoucích elit.

   Smazat
  4. Nelze "cokoliv" po všechen čas predevsim proto, ze ho nemate. (leda je-li mysleno, ze klamat jednotlivce lze po vsechen _jejich_ čas)
   Ale jinak lze klamat vsechny lidi hodne dlouho...

   Smazat
 3. Hlavní heslo zní¨nejsme jako oni¨my jsme daleko horší.

  OdpovědětSmazat
 4. Vite, ze "neziskove organizace', ktere se spolupodileji na tomto svinstvu, maji dostat pristi rok z nasich dani JEDENACT MILIARD KORUN!!!??? Penize pro duchodce,ucitele a zdravotni sestry nejsou?? Pro pornoherce Jaju a jemu podobnych ano!!A na nase zoldaky, kteri pomahaji SS vrazdit lidi v Afganistanu!!!

  OdpovědětSmazat
 5. U calnku je sptana fotka. Muz na ni neni Vangelis, ale dustojnik HZS. Vangelis je po jeho pravici. Opravte si.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to Oldrich Wolf z HZS. Maldy srac z Evropskych hodnot Vangeli s odstavajicima usima je zde
   https://www.google.cz/search?q=benedikt+vangeli&rlz=1C1GGRV_enCZ754CZ754&tbm=isch&imgil=jtfAdGMpW9l3UM%253A%253Bcf4UJKwyo51rdM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fdomaci.eurozpravy.cz%25252Fspolecnost%25252F130421-cesko-a-muslimove-na-stole-jsou-bezpecnostni-opatreni%25252F&source=iu&pf=m&fir=jtfAdGMpW9l3UM%253A%252Ccf4UJKwyo51rdM%252C_&usg=__35uHSrxAN0TrnfgtCk8Qfzcdm58%3D&biw=1920&bih=978&ved=0ahUKEwibx6iC96bVAhUKVRoKHWcvBHwQyjcIPQ&ei=d4h4WduvAYqqaefekOAH#imgrc=jtfAdGMpW9l3UM:

   Smazat
  2. Dík za upozornění. Omlouváme se. Foto vyměněno.

   Smazat
 6. Když je řeč o CTHH tak je na místě podívat se na jejich oficiální stránku, kde předvádějí výsledky své "práce":
  https://twitter.com/CTHH_MV
  Nebýt to tak směšně pitomé bylo by k pláči, na co jsou vynakládány naše peníze.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hlavně dnes je doba lehkoživků. Když jsem zvonil klíči na Václaváku, tak jsem si naivně myslel, že tomu bude konec. A hle, ono nastalo zhoršení - lehkoživků jako když nasteleš. Leo

   Smazat
  2. 16:11 - Nuž Leo, a už jsi se omluvil za svou naivitu a blbost nevinným dětem, osamělým matkám, starým lidem...?! To jsi byl tak oblbnutý, že jsi naletěl tupožvástům a žbrndokecům opilce Havla?!

   Smazat
  3. Nebudu se omlouvat. Nemám za co. Klíči necinkali jen funkcionáři znormalizované partaje. ostatní chtěli, aby ten režim šel do řiti. Naše naivita dopustila až to, co přišlo po zvonění - opilec a lhář Havel a jeho kamarila, Klaus a jeho modroptačí kamarila, atd. atd. atd. Ale zvonění z že šli neschopní normalizátoři do Prčic bylo jen dobře!

   Smazat
  4. Dobře bylo to, že šla od válu trockisticko maxistická gerontokracie. Špatně bylo, že ji nahradila její příbuzná obdobně vlastizrádná liberální oligarchie, která prodává naši vlast pod rukou i pod cenou kdekomu, jen aby si užila svých měšců na úkor všech ostatních.

   Smazat
 7. Cha cha cha, toto centrum je hlavním výrobcem desinformací, kdyby chtělo aktivně působit ve prospěch pravdy, tak by muselo nejdříve donutit ČT aby se vzdala propagandy a vysilála reálie. Toto centrum je neogebbelsovské centrum pro oblbování již blbých.

  OdpovědětSmazat
 8. Toz za tem só ti posrate reptiliani a 17 tiaic zbetecnech zamestnancó reptilianske ambasáde...nech si jich tam ten vopálene vezme nazpet....slonce v srdci a dej miro sanci v tanci.....volim Milose a >Ykohamo...howk

  OdpovědětSmazat
 9. Orientujte se z projevu naseho oblibeneho presidenta
  Trumpa !
  Ten jasne rekl, ze valka s Ruskem je NEMYSLITELNA !
  Zadny s presidentu ji nechce.

  Bude-li Amerika a Rusko do valky VMANEVROVANO - umite si predstavit, co to bude znament pro ty oportunisticke figurky , kteri se na vmanevromani do valky zucastili ?

  Vcera mel president Trump OBROVSKE OVACE ve vych. Ohiu !
  (Tisice lidi za nim jeho az z Clevelandu a Pittsburqhu.)
  NEVERTE tomu, ze jeho pozice slabne !
  Americane pohrdaji s Medii ! !
  Porad o krmeni slepic ma o 60 % vetsi ucast nez zvatlani o Rusku na CNN.
  nick HONOLULU - Supporter of president Trump.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Moudrý Brouk Pytlík26. července 2017 19:38

   To 16:01:
   Hele Hovnoluláčku, ty když se napiješ napíšeš jakékoliv blbosti! Proč dáváš na tomto českém webu zbytečné naděje, že válka s Ruskem je nemyslitelná?! Nemáš vůbec, ale vůbec právo nám takové tvrzení podsouvat. Vypadá to tak, že máš své IQ nanejvýš na úrovni houpacího koně. Vždyť Ty ani nevíš,
   Hovnoluláčku, že v Emerice vyhlásili boj a bojkot vůči Trumpetovi s přehazovačkou!
   A probůh, už se konečně přestaň sem vnucovat se svou sbírkou debilních eklektických nesmyslů!!!
   Jsi nic (nula), nanic, nic neumíš a nic nevíš!!!
   To Ti osobně píši Já, Moudrý Brouk Pytlík - ochrance Kamene mudrců.

   Smazat
  2. No, některé "diskusní příspěvky" hovoří za své autory jaksi samy za sebe...

   Smazat
 10. Dustojniku HZS...Oldrichu Wolfe !
  Hasici t.j. prestizni organizace, ktera zachranuje zivoty a hodnoty.
  Degradujes tuto organizaci, kdyz ss stykas z politickym manipulaterem a oportunistou, ktery na objednavku Bruselu demonizuje Rusko - s kterym nas
  president Trump chce mir !

  On nejen, ze chce mir, on chce ekonomickou spolupraci, spolecny boj proti radikalnim kozomrdum a chce take obchodovat. (160 - ti strankova obchodni orientacni prirucka vysla uz nekdy v dubnu 2016.) On nechce zadne sankce !
  Vedeni Republikanu v Kongresu (GOP) pod vlivem Lobbistu, specialnich zajmu ho brzdi, ve vsem o co president usiluje, ale Amerika, ZDRAVA Amerika je na jeho strane !
  LONG LIFE TO THE PRESIDENT TRUMP !
  nick honolulu registrovany volic presidenta.
  (Wolfe okamzite se zarad k nam !)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Moudrý Brouk Pytlík26. července 2017 19:46

   Nezapomeň, Hovnoluláčku, monitoruji Tě a Tvé příspěvky a mám Tě v hledí, i když Tě mám na háku! Tento Tvůj rádoby příspěvek máš za 3. To už více neumíš se svým chabým mozečkem? Polepši se!
   Moudrý Brouk Pytlík - ochrance Kamene mudrců

   Smazat
 11. Honolulu dík za krátký a slušný příspěvek. Něco v tom duchu je v článku níže. Za každého režimu budou lehkoživkové a bylo by zajímavé porovnání současného stavu s minulým. Jde o porovnání manuelně pracujících k počtu obyvatel. Tam jsou ty chbějící pracovníci.

  OdpovědětSmazat
 12. 16:31... pane dekuji za kvetiny, ale ja do zivota v Cesku nevidim a nemuzu nic porovnavat.
  Mam rad Ameriku a nektere casti Evropy, kterou vidim pouze ocima turisty.
  Definitivne nechci valku s Ruskem o kterou nektere kruhy usiluji. Vime velmi dobre kdo to je a proc ! !

  Neni jich moc , ale jsou dobre organizovani a maji monopol na INFORMACE !

  Americane jsou na jejich jedovate sracky immuni. Jak je to v Evrope s myslenim obyvatel nevim.

  Vim vsak, ze po strance ekonomicke mnoho Evropanu zije v nedostatku. My se mame dobre !
  nick HONOLULU - Supporter of president Trump.

  OdpovědětSmazat
 13. Na co, NATO, na hovno.

  OdpovědětSmazat
 14. Tohle připravuje odchovancovo centrum CTHH u nás..
  ... https://www.casopis-sifra.cz/bavorsko-jako-guntanamo-nejbohatsi-spolkova-zeme-zavedla-moznost-zadrzovani-lidi-dobu-neurcitou/

  OdpovědětSmazat
 15. PODIVEJTE SE ! Na toto kratke video na YouTube !

  Just Moments after Trumps walks out To Thousands of Boy Scout The Unthinkable Happens.

  Vice nez 30 000 mladych lidi zdravi Trumpa a krici
  We Love Trump !

  To je realita Ameriky !
  To uz vubec neni dulezite, ve kterem se to stalo state - at je to West Virginia, Florida, nebo Ohio, ci Indiana, president je popularni vsude ! Lide za nim stoji v millionech ! Globaliste v Bruselu, nebo Washingtonu s jejich agendou nam mohou vlest na zada.
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Moudrý Brouk Pytlík26. července 2017 19:54

   19:32:
   Hele, Hovnoluláčku, konečně si odfrkni! Já vím, je toho na Tebe moc a i větší duševní mrzák jako jsi Ty, by to už více nezvládl! A teď na kutě spinkat, Večerníček už skončil!
   Hajej, buvej, mrzáčku, Ty můj malý debilní pacholíčku!!!

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.