Reklama

.

.

středa 5. července 2017

Radim Uzel: Proč není církev spolek turistů

Radim Uzel
5.7.2017  VašeVěc

Občas si vzpomenu na bývalou místopředsedkyni PS PČR Petru Buzkovou (ČSSD), která před lety rozvířila debatu, ve které přirovnala katolickou církev k jakémusi dobrovolnému spolku podobnému spolku turistů, ochráncům přírody, skautům nebo chovatelům drobného hospodářského zvířectva. Takovéhoto tvrzení by se dnes asi málokterý politik odvážil. Však se i tenkrát s rozhořčením ozvali nejen osvědčení klerikální agitátoři, ale i mnozí rozvážní a tolerantní publicisté to považovali za poněkud silný tabák. Hlavním argumentem bylo konstatování že na rozdíl od všech dobrovolných spolků má církev tisíciletou tradici. Nakonec se však samozřejmě ukázalo, že v těchto rozhořčených postojích a ušlechtilých slovech se vlastně skrývá boj o moc a o peníze.

Je to už více než půl století, co napsal Bernard Shaw:
„Za příležitostnou volební propagandou řečnické tribuny stojí neustálá propaganda církví snažící se přesvědčit veřejnost, že jsou ve svém oboru jedinou příslušnou autoritou, pokud jde o věčné pravdy. Některé z nich jdou tak daleko, že chtějí být jedinou autoritou o všech pravdách ve všech oborech“. 
Nejvíce mne překvapilo, že se s církevním postojem ztotožňují dokonce pracovníci sdružení, které se jmenuje „Občanský institut“. Vždycky jsem se totiž domníval, že právě občanský postoj se vyznačuje určitou pluralitou zejména v otázkách etických. Kdo z občanů může tvrdit, že církev je univerzálním garantem morálních hodnot? Vždyť z této univerzální garance nevyplývá nic jiného než univerzální moc.

Jako občan tohoto státu odmítám názor, že to, co mne činí dobrým, je bible a její desatero. Svůj smysl pro čest, lidskou důstojnost, nedotknutelnost svobody, rovnost, spravedlnost a lidská práva čerpám totiž z naprosto jiných zdrojů než jakým je církevní doktrína. Odmítám svou mravnost podmiňovat nějakými donucovacími prostředky, jakými je slib věčné blaženosti nebeské nebo strašením pekelným. Občanský postoj k etice je přece soběstačný, autonomní. Nepotřebuje hlásání starozákonní kruté Hospodinovy libovůle a surovosti, nepotřebuje nebeské protekcionářství podmíněné odměnami a tresty. Církevní otcové se v nás snaží vzbudit přesvědčení o tom, že kdyby jich nebylo, celý svět se okamžitě zřítí do nemravnosti a záhuby. Takovýto postoj se už příliš neliší od tradičního kázání polního kuráta Otto Katze
…bůh je něco, co se vás nebojí a co s vámi zatočí, až z toho budete pitomí.

Každá totalitní ideologie pokud nemá mocenský monopol dřímá v defensivě, ukazuje lidstvu vlídnou tvář. V dojemné shodě si tu podávají ruce komunismus a katolicismus. Mají velmi podobné způsoby argumentace, dokonce téměř totožné rituály. Ať je to členská schůze nebo mše svatá, třídní prověrky nebo zpověď, pionýrský slib nebo první svaté přijímání, První máj nebo Boží tělo, komunistická justice nebo katolická inkvizice, svádí se tu boj o duši člověka. Vlídná tvář však trvá jen pokud se o moc usiluje. Jakmile má totalita moc v rukou, záhy upaluje, věší, trestá a mučí!

Současné podmínky zatím neodpovídají šíření církevní ideologie ohněm a mečem, takže jejich protagonisté škodí jen diskrétně, o to jsou však jejich metody zákeřnější.
Neváhají používat podvržené a falešné důkazy, v zájmu své doktríny se neštítí ani vyslovených lží. Toto své tvrzení bych rád dokumentoval na případu filmu zvaného „Němý výkřik“, který církevní aktivisté kdysi doporučili k promítání ve školách. Tento film se snaží diváky odradit od umělého potratu, činí to však způsobem nečestným a podvodným. Měli jsme totiž možnost číst stanovisko asociace gynekologů a porodníků z USA týkající se právě tohoto filmu. Na tvorbě stanoviska se podíleli také přední američtí embryologové, rentgenologové a odborníci na ultrazvukové vyšetření. Právě tito odborníci ze země původu filmu prohlásili jednoznačně, že „Němý výkřik“ je založen na zmanipulovaných trikových záběrech nitroděložního „násilí“, kde čtyři měsíce starý plod je podvodně vydáván za několikatýdenní zárodek a kde jsou tvrzeny podobné nehoráznosti, jako že toto embryo „cítí bolest“, „uniká aktivně před smrtícím nástrojem“ nebo „vydává němý výkřik“. To vše je doprovázeno podmanivými záběry trhaných ručiček a nožiček, drcením hlavičky.

Když jsem v jednom televizním pořadu prohlásil, že promítání tohoto hororu mládeži a dětem je zločin, ozval se hned jeden středoškolský pedagog v MF Dnes s výzvou, abych ho tedy žaloval. Pan profesor demagogicky tvrdil, že zatajování těchto trikem natočených hrůz a lživých tvrzení je totéž jako zatajování zločinů komunismu. A když jsem se mu snažil ve stejném časopise dokázat, že se mýlí a že mezi zatajováním pravdy a lži je přece jenom jakýsi rozdíl, dostal jsem z redakce MF Dnes oznámení, že můj dopis nebude bez udání důvodu publikován. V celé této záležitosti pak vidím nebezpečné znamení toho, jak církví ovlivněná cenzura zasahuje až do redakce celostátního deníku.

A to není zdaleka všechno. Jistě si vzpomínáte jak katoličtí kněží před lety zorganizovali podpisovou akci proti tak zvané potratové pilulce RU 486. Většina věřících ani netušila co vlastně podpisují, že podpisem pod petici zbavují naše ženy podstatně bezpečnější metody umělého přerušení těhotenství a vystavují je tak nadále většímu zdravotnímu riziku. Tato petice pak způsobila, že Česká republika byla mezi posledními evropskými státy, kde byla potratová pilulka uzákoněna. Církevní aktivisté vytáhli do boje proti sexuální výchově a vystavují tak mládež vyššímu riziku sexuálně přenosných nemocí. Ortodoxní katolická ideologie nadále odmítá dokonce metody asistované reprodukce a zbavuje tak neplodné manželské páry možnosti mít vlastní dítě. Záměrně dehonestuje moderní antikoncepční metody a lže o tom, že hormonální antikoncepce způsobí neplodnost, její zplodiny tráví ryby, nebo že jsou v každém kondomu jakési díry, kterými může pronikat infekce. Tím vlastně zvyšuje počet nechtěných těhotenství a zanedbáním ochrany ohrožuje populaci nebezpečím HIV/AIDS.

Za tou falešnou argumentací o neplodnosti způsobené dlouhodobým užíváním antikoncepce se skrývá zvyšování věku rodičovství. Tedy nikoliv antikoncepční tableta, ale vyšší věk prvního těhotenství způsobí obtíže s otěhotněním. Usilujeme tedy o snížení věku prvního těhotenství alespoň pod 30 let. Dokážeme to cílevědomou sexuální výchovou a nikoliv strašením božími tresty.

Církev skutečně není spolek turistů. Její ideologie představuje často větší nebezpečí. Nestoudné lži jsou haleny do všeobjímající lásky, využívá se zásluh boje proti komunismu. Vzpomeňte jen na uzákoněnou loupež v podobě církevních restitucí. Kdysi jsme se v náboženství učili, že nestřídmost patří mezi sedmero hlavních hříchů a že se sem počítá i nestřídmost v majetku. Křesťanství může mít nárok na určitou mravní autoritu a pozitivní společenskou sílu pouze tehdy, zůstane-li věrno svým vlastním zdrojům ekonomické skromnosti. Dokonce i prezident Václav Klaus kdysi prohlásil, že církve by měly vůči politickým událostem uplatňovat neutralitu.

Není sporu o tom, že i ateisté potřebují duchovní rozměr života. Ke svému rozjímavému duchovnímu zahloubání však odmítají asistenci totalitních ideologií, které se snaží ovlivnit demagogií a lží. Zejména pak ve mně nebudí důvěru taková instituce, jejíž ruce jsou v minulosti pošpiněny krví nevinných a která s rehabilitací svých umučených váhá řadu století.

MUDr. Radim Uzel, CSc.28 komentářů :

 1. Velmi dobře, kéž by to šlo publikovat ještě někde jinde.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Těmi rozsáhlými restitucemi a miliardovými finančními náhradami vzroste kromě moci hospodářské a moc politická katolické církve.Zběhlý kněz a bývalý mluvčí biskupské konference Herman prosazuje její zájmy přímo ve vládě, katolický klérus podporuje sudeťáky, biskup Malý tam jel dokonce na jejich sjezd sloužit mši. A bude to ještě horší.

   Vymazat
  2. Pane Uzle, raději se věnujte sexuologii nebo straně NEI a zanechte obhajoby církevních blábolů s argumentem, že se jedná o historické bláboly využívané vládnoucí bohatou vrstvou pro ovládaní poddaných !! Kapitalismus musí oprášit náboženské pověry, protože sám může nabídnout jen chamtivost, války, lež a podvody a tak bláboly o tom, že spravedlnosti se otrok dočká až v nebi a že majetková propast a bída pracujících je od Pánaboha je k nezaplacení!!

   Vymazat
  3. Nemyslel jsem si, že nynější horka Uzlovi tak silně zauzlují rozum v mozku. To už čtení Blesku je lepší, než tento jeho výplod.

   Vymazat
  4. 212:27 i 22:48 jen napadáte autora nemáte přitom žádné argumenty. Navíc vás podezírám, že nechápete napsaný text! Takže navrhuji, pánové, přečíst ještě jednou a pak stručně v pár bodech napsat, o čem to vlastně autor psal. Nakonec v pár větách napsat, která autorova tvrzení a proč se nám nezdají. A prosím argumenty!

   Vymazat
 2. Buďte objektivní pane Uzel. V defenzivě víceméně přívětivě vyčkávají všichni, nejen komunisté. Dosud se však žádné partě nepodařilo získat takovou moc jakou měli komunisté, respektive psudokomunisté, dnešní ODS, TOP 09, ČSSD, ANO a dosaďte si další. Do komunistů a bývalého režimu dnes kope každý hajzl. A vy se jistě považujete za slušného člověka.

  OdpovědětVymazat
 3. Pane MUDr.Uzle, nejde, než s Vámi plně souhlasit. Jako věřící člověk však kladu důraz i na to DESATERO. Pokud by se podle něho všichni opravdu chovali, nebylo by válek, utrpení, útlaku a všech možných i nemožných křivd. ...
  Do kostela jsme přestali chodit, jelikož tam dnes káží kněží slovenského, polského a jiného původu. Za socialismu jsme měli takový útlak, že lidé chodili a v neděli byl kostel narvaný. Kázal Čech nebo Moravan. Dnes máme svobodu, kostely poloprázdné, kážou cizinci, kteří mají k dispozici faru s veškerým servisem, průměrný plat,... Opravy od státu(nás všech), církevní restituce(zadlužení i dalšich generací) a představitele církve, kteří jezdí na sudeťácké sjezdy. Opravdová víra v Boha je jen v srdci každého člověka. Podle toho jedná a koná...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 14:39

   Připadá mi legrační, když katolíkovi(?) vadí, že mši v Čechách slouží Polák nebo Slovák. To je nějaké nové křesťanské krédo? Opravdová víra v Boha je v srdci každého človka - pokud je Čech?

   Vymazat
  2. Pokud si příspěvek přečtete ještě jednou, tak píši i o době minulé, restitucích a podobně. Vše souvisí se vším.. A když prostě někdy ani nerozumíte, co farář říká, je to smutné. A proto ta víra v srdci a chování křesťana je důležitější než ten kostel.... I když je to vždy posvátné místo...

   Vymazat
  3. Kopecký, proč se navážíte do slušného a upřímného člověka? Vaše agresivita je opravdu hloupá.

   Vymazat
 4. Církve a demokracie, to nejde nejde dohromady. Jednoduše proto, že demokrat chce vládnout spolu se všemi ostatními a církev chce vládnout všem ostatním. Je mi současně do smíchu i do pláče, když slyším spojení - křesťanští demokraté. Jak ubohé a přesto silně manipulativní.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdyby se nějaká nová politická strana pokusila předložit ke schválení MV stanovy, které by byly postaveny na stejných premisách jako funguje církev "svatá", tak by MV odmítlo tuto stranu legalizovat jako protiústavní. A stejně by se pravděpodobně stalo i jakémukoli jinému sdružení.
   xrb

   Vymazat
 5. Mudr.Uzla mohu jen politovat.S tolika nenávisti jsem se již dlouho nesetkala. Snad jen při komunistických soudech vůči círvi a nepřátelům režimu. Mudr Uzel mi tedy vrátil do let padesátých. M.B.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní nánu není třeba litovat,ale přenést
   na Jesenicko v době čarodějnických procesů.
   Určitě by se mírnila v odsuzování názorů
   jiných lidí.Nic na celém světě nemá se nemůže rovnat zločinům církve.(Katolické hlavně).Tolik lidí na svědomí nemají aniHitler se Stalinem.A to už je co říci.
   Petr Majevský

   Vymazat
  2. 14:57 dámo, tušíte vůbec co je to nenávist? Nejste schopna vnímat logickou argumentaci. Té oponujte. Pokud se cítíte křesťankou, tak hrubým napadením autora hřešíte. Tipické pro nevzdělané fanatiky/čky.

   Vymazat
  3. Souhlasím s panem Uzlem a s Karlem Havlíčkem Borovským, že s církví a jejími institucemi se dá vyjít, jen pokud se jim nic nedá a nic se jim nevěří. Hlavně nevolit KDU-čsl, hlásnou troubu římskokatolické církvi, spolu s TOP09 prosadila církevní restituce a zabránila i jejich omezení. bv

   Vymazat
 6. 14:57
  paní MB, a co argumentace. Co vidíte nenávistného na pravdě? Rád se něco nového od Vás dovím.

  OdpovědětVymazat
 7. Pro MB: Vy jste padesátá léta zažila? Kolik Vám bylo? Já ne, tak nevím, nemohu soudit. Bylo 5-10 let po válce. Nemohu soudit pocity, myšlení a činy lidí, kteří třeba prošli koncentrákem, viděli umírat své blízké, viděli hrůzy války, které si vůbec nedovedeme představit... A němečtí vojáci měli na opascích svých uniforem Bůh s námi.... A když jsme u těch 50-tek, tak co říkáte na Komisi pro neamerickou činnost v USA? Co říkáte na to, že seděl u věřících náš pan Voskovec? Kolik zemřelo Američanů? Paní Rosenbergová se nedá přirovnat k Horákové?

  OdpovědětVymazat
 8. Nejen římští pohádkáři ale všechny ty "církve" jsou jen zdrojem vzájemné nenávisti, která pak vyvolává jen zabíjení a ničení. A to vše v zájmu těch jejich bohů.
  Od pohanů, nic nového.

  OdpovědětVymazat
 9. A vy madame zpátky do ústavu v Bohnicích!!!!
  Pro 14:57

  OdpovědětVymazat
 10. Církev je jen váda strachem a je pomocníkem vlády zvrhlíků. Prarodiče mě vychovaly ve víře v pravdu, úctu k životu, zodpovědnosti za své konání a pokoru k přírodě. Všechno co pomáhá nezodpovědně užívat požitků vede ke zkáze lidstva. Považuji se za věřícího ale ne modloslužebníka. Samozřejmě i církev slouží parazitům k ROZDĚL A PANUJ. Katolická církev je nástrojem OTROKÁŘŮ. Desatero je potřeba chápat jako ideál soužití lidstva, v některých případech i proti jeho existenci viz migrace.

  OdpovědětVymazat
 11. Desatero by mělo sloužit věřícím ... ne migrantům s jinou vírou . Pokud bychom požili Miluj bližního svého, jako sám sebe , pak s tím souhlasím, ale na jejich území. Hlavní měrou by se pak měli podílet věřící země, které prováděly bombardování (jistě humanitární), jako je Anglie, Francie, Itálie a USA. Tyto země a jejich církve by se měly prioritně o uprchlíky postarat...

  OdpovědětVymazat
 12. Pro doplnění.Říká něco dotyčné slova Aztékové,
  Mayové a další národy v Jižní Americe?Zřejmě nic.
  Proto tak vehementně brání svou zlotřilou církev.
  Je s podivem,že někdo,kdo se sotva dostal z puberty
  odkazuje na padesátá léta.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
 13. "Nečiň druhým, co nechceš aby činili tobě." Reinkarnaci tohoto biblického přísloví přednesl Immanuel Kant. Kantův morální imperativ je možná ta mravnost kterou přirozeně cítí bez potřeby vnucování dogmat nejen autor článku. Ale kvůli existenci jedinců kteří tohoto přirozeného morálního pohledu nejsou schopni, byla napsána desatera, jako obecná pravidla. Bohužel se tím morální povědomí okleštilo na zjednodušené dogma, které snadno zneužívají právě jedinci přirozenou morálkou neobdaření, kteří se cpou k moci pomocí obcházení takto zjednodušených a v důsledku vykleštěných pravidel. Žádné desatero, ať je vyhlásí kdokoli, papež Petr, Marx, nebo třeba druhý kongres 4. července není imunní proti zneužití a převrácení prvotní dobré myšlenky v opak. Je velkým omylem autora, pokud skrze důsledky tohoto procesu dehonestuje ideje samé, ať už byly světu představeny pod jakýmkoli jménem. Myslím že sportovní terminologie oblékání dresů a politické převlékání kabátů nepatří do výbavy moderních intelektuálů. "Podle činů poznáte je"

  OdpovědětVymazat
 14. Bible jsou židovské bajky. Nic víc, nic míň.

  OdpovědětVymazat
 15. Jediným způsobem jak dostat politiku do normálního stavu, ku prospěchu vlastního státu, je postavit veškeré církve podléhající Vatikánu mimo zákon !
  Zmrazit jim účty a postupně rozkrývat a odsuzovat vlastizrádce, zloděje a podvodníky.
  Zakázat katolické kříže na veřejných místech, jsme označkovaný na každém rohu.
  Každého kazatele nechť si platí ti co ho poslouchají.Opravdový duchovní se nemusí bát bídy.
  Vyčistit kostely od katolického angažovaného umění a na náklady Vatikánu zpět vrátit modlitebnám gotickou tvář.
  Opravit veškeré vypálené zříceniny a dát je do původního stavu za nakradené peníze.
  Pak bude klid, vrátí se naše původní mentalita a kultura*

  OdpovědětVymazat
 16. Zjevení, 17. kapitola: "...veliká nevěstka, která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva, ...., oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahým kamením a perlami. V ruce zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva. Opilá krví svatých a krví Ježíšových mučedníků.
  Vody, které jsi viděl a kde ta nevěstka sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky. Ta žena, kterou jsi spatřil, je to veliké město, které kraluje nad králi země."

  Není pochyb.

  OdpovědětVymazat
 17. Ať jdou všechny církve a náboženství někam.

  OdpovědětVymazat