Reklama

.

.

čtvrtek 13. července 2017

Sněmovní hrůzy v přímém přenosu

Zbyněk Fiala 13.7.2017 VašeVěc

Největší demokratický svátek, sněmovní volby, se blíží a já už se na něj těším jako malé dítě. Ne, že by mne tak lákal festival falešných slibů a přeborů v kydání špíny na soupeře, ale bude to úleva, až ústava rozežene tuhle sněmovnu někam do lesů. Škoda, že už tam není, říkal jsem si při sledování jejího probíhajícího jednání, když schvalovala kanadskou náhražku za TTIP nebo vyslání českých vojáků na ruskou hranici.Zbytky schopnosti trochu se stydět za jednání, které je proti národním zájmům České republiky, byly patrné na průběhu jednání Poslanecké sněmovny o vyslání 310 vojáků na bojovou misi do Litvy a Lotyšska. Záměr uvedl ministr obrany Martin Stropnický (ANO) svým krátkým bojovným projevem, ale jednání pak bylo na návrh předsedy poslaneckého klubu ČSSD Romana Sklenáka okamžitě přerušeno. Poslanci se totiž poschovávali v temných koutech sněmovny a nebylo jich dost na hlasování. Či spíše zdvořilé panáčkování k tomuto šílenému projektu NATO.

Kdo chtěl, mohl to sledovat v přímém přenosu na internetu. Kdo na to nemá nervy, může aspoň prolétnout stenografické záznamy, byť i tam se musí klestit dlouhými stránkami, na kterých se oko nezachytí a smeká se jak po namydlených schodech. Ale je třeba vědět, co tam naši zástupci dělají, abychom si ujasnili, zda je tam chceme mít znovu. Nemusíme přitom rovnou pohřbít partaj, kterou nějaká mátoha špiní jen tím, že zrovna jejím jménem zvedá ruku pro něco odporného. Bude třeba volit tak – a k tomu máme kroužky – aby se za staré hříchy platilo.

Proberme tedy, co se dělo kolem české bojové mise do Litva a Lotyšska. Její vyslání by se mohlo zdát na hlavu, když se tam nebojuje a dokonce se tam ani nic neděje. To pak může v citlivější duši vzbudit obavu, že právě proto se tam posílají vojáci, aby se něco dělo. Je třeba přiživit nepřátelství, aby bylo čím zdůvodnit zvýšené výdaje na NATO.

Kdybychom však chtěli těmto našim evropským partnerům opravdu pomoci, přispějeme jim na důkladnější výuku občanské výchovy. Víc by jim pomohlo, kdyby měli širší rejstřík možností, čím vytěsnit komunistický model totalitního myšlení a nemuseli sahat jen k tomu, co mu předcházelo, tedy k modelu nacistickému. Takhle to vypadá, že tam chceme chránit hlavně velkohubé pohrobky fašistické minulosti, kteří zařazují ruské obyvatele svých zemí do kategorie „neobčanů“, nebo pochody lotyšských veteránů SS.

Poslance se podařilo nahnat do sálu v potřebném počtu až o den později a mohli si tedy vyslechnout pro změnu ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka (ČSSD), který poslance informoval nejen o chystané misi, ale také o tom, že naši vojáci už v Litvě letos tři měsíce byli. Neřekl však, že ústava podle článku 43 umožňuje vládě rozhodnout o vyslání ozbrojených sil ČR mimo území ČR nejdéle na 60 dnů. Ústava tedy byla porušena, jak poslance informoval otevřený dopis občanské iniciativy Na základnám.

Zajímavý je způsob, jakým vláda zdůvodňuje to, co ministr Zaorálek nazval „posílenou předsunutou přítomností“. To je obrat, za kterým mi už chybí jen okřídlené „my tu válku nechtěli“, s navazujícím skandujícím potleskem soukmenovců vestoje. Ještě nebezpečněji však zní vládní zdůvodnění návrhu, podle kterého jde o „posílení společné obrany a odstrašení, a to především s ohledem na ruskou hrozbu“.

Když si odpustím rozvíjení mé argumentace, že u té ruské hrozby jde hlavně o to, že je malá a nedostatečně zvyšuje poptávku spojenců o produkci amerických zbrojovek, je tu závažnější problém, neboť vláda svým návrhem porušuje Chartu NATO. Jak upozornila Iniciativa Ne základnám, v článku 1 Charty NATO jsme se zavázali, že se ve svých mezinárodních vztazích zdržíme hrozby silou.

V otevřeném dopise premiéru Bohuslavu Sobotkovi iniciativa připomíná, že ve vládním návrhu na vyslání českých jednotek na dlouhou bojovou misi se to jen hemží odstrašením a že jde ve skutečnosti o mnohem závažnější pokus vyžádat si předběžný souhlas k opravdovému bojovému nasazení českých jednotek na ruské hranici. Vyplývá to z následující pasáže z příslušného usnesení vlády č. 351 ze dne 10. května 2017:

„V případě, že by toto odstrašení selhalo a k napadení hostitelského státu by i přesto došlo, se pak počítá s použitím bojových uskupení eFP (enhenced Forward Presence, posílené předsunuté přítomnosti) ve prospěch obrany konkrétní napadené hostitelské země.“

Absurditě vládního návrhu se věnoval systematicky místopředseda poslaneckého klubu KSČM Alexander Černý. Jeho výklad nelze jentak zamáznout, že bodejť by nekritizoval, když je z opozice. Vyjadřuje se ke zdůvodnění, kterým vláda návrh vybavila:

„Ona tady píše o tom, že třeba "zvýšená vojenská přítomnost v blízkosti hranic pobaltských států", tedy ruská zvýšená vojenská přítomnost, "nás nutí k tomu, abychom tam vyslali svoje vojáky". Podotýkám, že je to zvýšená vojenská přítomnost ruských vojáků na ruském území. Je to stejně nesmyslné, jako „robustní vojenská cvičení ruské armády“ na ruském území.

Ano, naši zpravodajci nás informovali o schopnostech ruských vojáků přemísťovat se například na velké vzdálenosti, ve velkých počtech, v ohromné rychlosti, se skvělým utajením. A docela jim naši generálové pochopitelně tyto schopnosti záviděli. Pan generál Pavel nás informoval o tom, jak Aliance s respektem vzhlíží ke schopnostem například raketových vojsk ruské armády.

Ale je třeba zdůraznit, že ta cvičení probíhají na území Ruska, v Ruské federaci. O jakém ohrožení tedy mluvíme? Proč jsou Američané v Pobaltí? Proč zvyšují svoji vojenskou přítomnost v Polsku, ve všech těchto zemích, několik tisíc kilometrů daleko od svého území?“

Debata byla dlouhá, než se to schválilo v poměru 119 pro a 34 proti. Nejlépe shrnul smysl debaty poslanec Jiří Koubek (TOP 09):

„Já bych chtěl vaším prostřednictvím k panu předsedovi komunistické strany Filipovi, když nám tady dává lekce z historie a ve své dlouhé řeči mluvil o tom, že mu vadí, že na rozdíl od vstupu do Evropské unie neproběhlo v případě vstupu do NATO všelidové referendum, chtěl bych se ho zeptat jako znalce historie - já jsem asi něco zameškal v dějepise - kdy proběhlo všelidové referendum o vstupu do Varšavské smlouvy?“

Správně, pane poslanče Koubku, nemá smysl rozebírat, komu jsme podřízeni, kdo nás ovládá, komu máme přisluhovat. Varšavská smlouva nebo NATO, o takových věcech se všelidově nehlasuje. Prostě srazíme kufry a zvedneme paži, oni už si to ti nahoře nějak přeberou.

Další příležitostí k pročištění útrob jejich obrácebním naruby bylo pokračování všeobecné rozpravy prvního čtení (po přerušení 6. dubna) návrhu na připojení ČR ke komplexní obchodní a investiční dohodě CETA mezi Kanadou a Evropskou unií. Probíhalo to jako absurdní divadlo v nejlepší tradici Václava Havla. Samotná dohoda je stýblem, na kterém se má zachránit utopená TTIP, která měla být uzavřena s USA. Trochu to tedy americkým nadnárodním společnostem zkomplikujeme, budou muset diktovat podmínky přes Kanadu, ale za tu trochu nepohodlí jim to stojí.

Zatímco při debatě o ratifikaci Pařížské dohody o klimatických změnách zaznívaly výzvy k tomu, aby nejprve vláda předložila nějaké analýzy ekonomických dopadů takového kroku, tady stejní poslanci mlčeli. Byl to bohužel opět jen komunistický poslanec Leo Luzar, kdo připomněl, že detailní analýza existuje, má 150 stran a zpracovala ji kolektiv Technické univerzity v Liberci pod vedením Colina Kirkpatricka. Teprve nad touto studií vidíme, jaký je nepoměr mezi úsilím tuto smlouvu za každou cenu prosadit a jejím případným efektem pro EU a ČR.

http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/059schuz/s059142.htm

Podle zmíněné studie může dohoda s Kanadou přispět k hospodářskému růstu v Evropě o jednu až dvě desetiny procentního bodu. Skoro o nic. Ale pro Česko je zcela zanedbatelná, s potenciálem růstového příspěvku o necelou setinu procentního bodu. Zato rizika této smlouvy jsou obrovská. Je to další pokus, po selhání TTIP, jak zakonzervovat nadvládu korporací nad regulatorním prostředím, které se tak bere z rukou vlád a parlamentů.

Všechna vynutitelná práva patří korporacím, všechny vynutitelné povinnosti patří státu. Role demokratických institucí a občanů je potlačena. Dohoda je postavena na principech ráčny – páka se smí pohybovat jen jedním směrem. Lze jen utahovat ve prospěch korporací. Vlády nesmějí reagovat, když jim někde nezvládnutý trh přeroste přes hlavu, protože by se tím vystavily arbitráži postižené korporace proti příslušnému státu za vytváření „překážek v podnikání“. A řízení by se pro jistotu odehrávalo na americkém kontinentu, aby bylo dost drahé. Arbitrážní rozhodčí jsou přitom placeni za hodinu, takže nemají nejmenší důvod s něčím spěchat a snižovat si tak své honoráře.

Důležitou součástí dohody je Listina závazků, která uplatňuje přístup negativního seznamu. Je to poprvé, kdy se tak postupuje. Předtím to zkoušela TTIP, ale ta neplatí. Jak poslanec Luzar vysvětluje, zatím byl obvyklý pozitivní seznam, který shrnuje známé problémy, ale přijde-li něco nového, budeme o tom jednat, budeme hledat cesty a můžeme uplatnit regulace. Při negativním seznamu však bude další regulace zakázána.

„Čili jakékoli představy naší sociální levice, že po schválení této smlouvy bude moci regulovat oblast trhu např. vodárenství, např. zdravotnictví, pokud schválíme CETA... Nebude. Zapomeňte na to. Říkám vám to s plnou vážností. Protože stačí jakýkoli mezinárodní koncern, který bude mít vlastnictví těchto prostředků na území Evropské unie, a požene nás k arbitrážnímu soudu,“ prohlašuje poslanec Luzar.

Proto také většina členských zemí EU si vyhradila dlouhé seznamy výjimek, kterých se smlouva netýká, a tyto výjimky tvoří dvě třetiny tlustospisu smlouvy. ČR si nevyhradila skoro nic. Poslanec Luzar se pozastavuje, proč naši představitelé věc nekonzultovali se svými zástupci v europarlamentu:

„To byla půda, kdy se tato smlouva docela obšírně ve výborech Evropského parlamentu diskutovala a docela podrobně se probíraly výhrady. A mnohé, které jsou v těchto výjimkách, znovu zdůrazňuji, je to obsáhlá bichle, vznikaly právě z podnětů, které vzešly z evropských komisí a z projednávání v europarlamentu, jeho výborech a orgánech. Je docela zajímavé, že po prostudování těchto materiálů dospěli levicoví europoslanci napříč frakcemi Evropské unie k názoru, že CETA ne. Že je to proti sociální chartě levice, že je to proti sociálnímu vnímání světa tak, jak je levice vidí. A Česká republika má přece nejsilnější levicovou stranu ve vládě!“

Výhrady europoslanců, včetně těch českých, prezentovala ve sněmovně další poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová. Konkrétně uvedla:

„Když se projednávala schvalovala CETA v Evropském parlamentu, tak především naši europoslanci za KSČM, ale také europoslanci za ČSSD, jak už tady zmiňoval můj kolega Leo Luzar, hlasovali proti této smlouvě. Jmenovitě mohu říkat: Keller Jan, Kohlíček Jaromír, Konečná Kateřina, Maštálka Jiří, Poc Pavel, Poche Miroslav a Sehnalová Olga - europoslanci za KSČM a ČSSD. Proto mi nebylo moc jasné, proč především zástupci koaliční strany ČSSD zde na půdě Poslanecké sněmovny jsou - mohu říci - lobisty za schválení této smlouvy nebo dohody, když jejich vlastní lidé zaujali opačné stanovisko.“

Uvedu alespoň tu část výhrad europarlamentu, tlumočených ve sněmovně komunistickou poslankyní, které jsem před časem detailně studoval, když jsem je zpracovával pro televizní pořad:

„Primárním cílem dohody CETA je odstranit překážky obchodu. Jelikož celní sazby mezi Evropskou unií a Kanadou jsou relativně nízké, dohoda CETA se týká především necelních překážek, to je rozdílných právních předpisů a norem v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí a bezpečnosti potravin. Komise již řadu těchto norem obětovala ve prospěch obchodních zájmů mimo jiné Kanady. Oslabila směrnici Evropské unie o jakosti paliv, aby Kanadě umožnila vyvážet paliva z nečistých dehtových písků a nyní dokonce navrhuje protiprávní změnu ustanovení o endokrinních disruptorech v právních předpisech o pesticidech. Komise jednala v zájmu kanadských společností tím, že nezakázala používání kyanidu při těžbě, ačkoli Evropský parlament takový zákaz požadoval, a tím, že před nedávnem povolila používání karcinogenních látek v barvách (chromany olovnaté), přestože podniky z Evropské unie používají bezpečnější alternativy.“

Vřele doporučuji toto vystoupení přečíst na stenozáznamech ze sněmovny, shrnuje obsáhlou a složitou argumentaci, která ospravedlňuje závěr, že kdo hlasuje pro tuto smlouvu, opravdu hlasuje proti zájmům ČR. Jenže v koloniálním parlamentu nejsou zájmy občanů to hlavní. Navíc se daly výklady komunistických poslanců odkopnout s osvědčeným argumentem, že jsou komunistické, a tudíž nestojí za pozornost.

Když debata skončila, ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se vtělil do role lidového vypravěče, někdejšího postrachu televizních estrád, a s pobaveným výrazem přistoupil ke svým europoslaneckým kolegům prof. Janu Kellerovi či Pavlu Pocovi jako k neiformovaným troubům. Úsilí svých pracovitých, leč pomýlených kolegů snadno vyvrátil, neboť v Kanadě potkal jednu naši občanku, která tam dlouze žije:

„A když jsem se ptal jedné děvčice tam v tom Vancouveru (pobavení v sále), jestli se někdy třeba chce vrátit domů, tak mi říkala, ani ne. A já jsem jí říkal, proč, přece u nás je pěkně. A ona říkala, tady je to takové čistší a zdravější. A tak jenom vám chci říci, že skutečně větší pohroma nás nemůže potkat, než to, že by ty kanadské standardy na nás dopadly v oblasti životního prostředí, hygieny a podobně,“ řekl pobaveně ministr. Nezabýval se tím, co budou jíst oni, a co se k nám bude vyvážet.

Vtipné bylo také to, že sněmovna sice přikázala projednat smlouvu CETA v zahraničním výboru, ale zároveň měla na návrh předsedy poslaneckého klubu ČSSD Romana Sklenáka zkrátit lhůtu k projednání o 30 dnů. To znamená, jak upozornil Leo Luzar (KSČM), že na jediné hodinové schůzi zahraničního výboru, která proběhne zrovna téhož dne, by nebylo možné návrh seriózně projednat.

Nepochopil, že o to šlo. Nakonec sice tento absurdní návrh neprošel a projednání se zkrátilo jen o 10 dnů, aby měl výbor více příležitostí se tím zabývat. Ale samozřejmě, že dostal čas o prázdninách, kdy je jistota, že si tím nikdo nebude lámat hlavu. Tím se zachovalo pravidlo, že když se má něco protlačit silou, zařadí se to na letní dovolené nebo na vánoce.

Znovu proto opakuju, zaplať pámbu, že se volby do sněmovny blíží. Nevím, kdo se tam dostane, ale vím, koho tam nechci. Pořád přitom přemýšlím o tom, zda se dá sociální demokracie ještě zachránit. Je to strana, kterou naši pradědové vytvořily jako mocnou zbraň pro obhajobu zájmů těch, kdo nemají žádnou rentu a mohou žít jen z vlastní práce. Proto si vytvořila i odbory. A stala se opravdu masovou, přestože jí veřejná moc pochopitelně nepřála. Byla skutečným průkopníkem demokracie.

Tuto stranu bych si ve sněmovně přál, ale bez jejích dnešních hrobařů.

47 komentářů :

 1. Já bych si jí ve sněmovně nepřála, protože jak bude ve sněmovně, tak tam nalezou právě ti její hrobaři. To by se v té straně museli začít dít docela jinačí věci. To je ovšem nepravděpodobné, protože tu strany už její hrobaři brutálně zdecimovali. A volit to, co mi tihle předhodí jako ohlodanou kost, tedy sami sebe, rozhodně nebudu, i kdybych neměla na chleba a ryla držkou v zemi. Ti jejich dávní předchůdci, jak o nich píšete, dnes rotují v hrobě, ještě že se toho chudáci nedožili. Takhle to prošustrovat, to je výkon, za který by se žádný hrobař nemusel stydět. Hanba, hanba vám.

  OdpovědětVymazat
 2. Podle studií budoucnosti,náš stát naše země, bude jen dopravní křižovatkou pro vyspělé státy,není divu že příroda jak jí znali naši předkové musí ustoupit před chamtivostí bossů žijících na zelených ostrovech..obrazně. Cílem je naší přírodu postupně regulovat až na minimum. Otevře se pak cesta k výstavbě dálnic,překladišť,atd....Nové byty a stavby budou sloužit ostatním národnostem cizích zemí,kde přírodní zdroje jako je voda už nejsou,navíc jim EU dá pěknou dotaci na nájmy i práci v těch skladech u dálnic. Tak že když někdo v TV řekne že sojky mají nakažlivou nemoc mi uděláme co? No půjdeme a vystřílíme ptactvo!
  Dnešní svět ovládají média a my jsme ovečky a v panice se začneme chovat tak mocnosti potřebují. ZAMYSLETE SE.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Havlismus udelal z cechu otroky zapadu
   A cesi jiz tomu prispusobili sve rabovske mysleni
   Horni Dolni

   Vymazat
 3. Naše loutky, jako ta nehorázná loutka lidového vypravěče (nebo jak to tam máte) dělají, co se po nich zvenčí chce, co po nich chtějí ti, co je dostali k moci. Dávat to lidem za vinu není správné resp. je to omyl to proto, že lidé volí jen toho, kdo je jim předhozen (a proto také ta nízká účast ve volbách). Toho, kdo je nám předhozen, si lidé ovšem již sami nevybírají, to si machlají soudruzi s pár tisíci členy sami, zvolení pak terorizují celý národ, jako tenhle postrach tv estrád zaorálek. Kandidáty slušné eliminují odspoda, neposlušné nebo nehodící se škrtají v sekretariátu seshora, aby to vyhovovalo osobám či skupinám, jejichž zájmům tato obzvláště vypečená strana dnes slouží. Výsledek je sestava psychopatů, které jsou pro loutkovodiče a realizaci jejich zájmů ideální. Vládnou tak ve skutečnosti úplně jiní lidé, kteří si přejí být a jsou pro veřejnost neviditelní, ti udržují tyto loutky cirkusu praha u moci. Taktika je, že nesmí být vidět, protože kdyby lidé zjistili, kdo jim skutečně vládne, chtělo by se jim zvracet. Dříve měl panovník moc a současně odpovědnost, musel se tvářit, že moc vykonává v zájmu svého poddaného lidu, za jehož blaho je odpovědný a pověřen k tomu od boha. Dnes se vládne tak, že si lidé mají myslet, že o sobě rozhodují sami, že mají demokracii.Ten kdo reálně dnes drží moc se ovšem odpovědnosti za společnost zbavil, ta mu je přítěží, chce jen moc nad ní. Lidé tak již žádnou moc nemají, o tom jak mohou a budou žít rozhodují jiní. Moc a odpovědnost se od sebe v oddělily. Dokud nezměníme systém směrem ke demokracii, budou ho vykukové skrze tyto loutky dál "demokraticky" zneužívat a lidi dál "demokraticky" využívat. Zdá se, že to bude to ještě hodně bolet, než se jich konečně zbavíme. Zajímavé na tom je to, že ti lidé zdá se vůbec netuší, co je to vlastně smetlo, ani to, že s takovou je spláchne ještě i druhá vlna, až tsunami začne splachovat trosky zpět tam, odkud přišla.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Trump rika America First
   Ceska vlada rika Cesko hard pro Nemce
   Horni Dolni

   Vymazat
 4. Obdivuji každého,kdo dokáže sledovat ty komedie
  z parlamentu.Ovšem když vezmu v úvahu,kdo je do
  toho parlamentu dostal,už se té komedii nedokážu
  ani podivovat.Apelovat na rozum voličů je úplně
  zbytečné.Pokud by voliči dostali rozum,asi bychom
  přišli o tyto komedie.Upřímně řečeno,já bych se
  bez nich obešel a docela rád.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Cesi spachali havlosebevrazdu
   Horni Dolni

   Vymazat
 5. Myslím, že analogií všech svinstev, které se na Zemi dějí, je progresívní ejakuace cizích zájmů v našem lidském měřítku nepřekonatelná. Zároveň vše naznačuje nezbytnou nutnost přezkoumat vnitřní poměry politiky a to i té mezinárodní na úrovni států, které nemají žádnou příčinu tak činit,... nicméně i potom je určitě vstřícné a zaměřené správným směrem, propátrat všechny zisky jakýchkoliv nejen lidí a politických stran v tom nekompatibilním nepořádku, který se nazývá Evropská unie. Zároveň apeluji na dodržení předrežimní prostorové orientace sloužící k udržení lidí, kteří svou prací naplňují nám všem potřebné kvóty, ne ty, který nyní vymáhá EU násilně, pro udržení státní prosperity na výši úrovně, které dříve dosahoval.

  No, nečilte se vy, kteří určitě vaší vlastní nezásluhou zneužíváte námi vám poskytnuté výhody, které ale také považujete za nárokové. Vy, kteří spíláte Bohu za současnou i budoucí evoluci druhu, vy takoví se postarejte o neformální závěr řešení bez jakékoliv odpovědnosti. A proto, jak už bylo naznačeno a nejen tady, mějte na paměti zájem vlasti, která volá. (co volá, o tom možná až někdy jindy).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. --- pokusil jsem se vám všem ukázat, na jak vysoké iteligenční úrovni myslí vesmírné civilizace, bohužel jen zčásti, protože byste nechápali vůbec. Prostě jste ještě namyšlení blbci.

   Vymazat
  2. --- a vy jste si snad někdo myslel, že my takoví bychom byli schopni volit ve volbách vás takové? To bychom byli jako vy.

   Vymazat
  3. 18:03- Čeni, namyšlený jste možná Vy, blbec ne. Chcete-li mluvit k lidu(národu)touto řečí, sklidíte posměch, ne davy jdoucí za Vámi. I rozbor Vašich slov někdy neurčuje, kterou stranu(cizích zájmů) myslíte. Máte-li co říci, řekněte to jazykem těch, ke kterým mluvíte, ne jazykem "bohů".

   Vymazat
  4. 19:07 Cizí zájmy jsou jen jedny. Mým cílem je přece prokázat existenci vyšší inteligence na Zemi.

   Vymazat
  5. 19:17-jistě, cizí zájmy jsou jen jedny. Tlačí se na nás ze všech stran a dokonce i z kosmu.

   Vymazat
  6. 20:06 Vyvraždili jste severní Ameriku a okupovali Latinskou, Afriku, a co se vlastně snažím, prostě vše, co jste mohli. Vy Evropané. No, a vesmírné civilizace mají stejné právo. Jde asi tedy už jen o to, které z nich stojí na vaší straně.

   Vymazat
  7. 20:20- na mé straně stojí "bílí", na Vaší "černí" andělé?

   Vymazat
  8. 20:29 Já si myslím, že na barvě nezáleží. Setkal jsem se osobně z očí do očí už s několika druhy existence, tedy i ne s lidskými vesmírnými civilizacemi. Prostě jde o to, kdo jaký je. Tak jste to možná myslel a tedy, myslím, že já zastupuji ty pozitivní. Ostatně, pokud by tomu tak nebylo, dávno by jimi už Země byla ovládnuta.

   Vymazat
  9. 20:35-já s nimi kontakt nemám, bílou jsem zvolil dvojsmyslně k mé rase. Vy se ale jich můžete zeptat jak to bylo s válkou bohů. Jinak jsme mimo téma úvodního článku,jste si toho vědom?

   Vymazat
  10. 20:57 Na Zemi byly lidské civilizace na vyšší vývojové úrovni než ta dnešní. Byly a nejsou, protože se zničily a především díky pomoci těch vesmírných. Předháněly se tak v pomoci jim, že lidé už neměli tu vůli ovládnout se ve svých tak nabytých možnostech a ve své tak získané síle.

   Proto byla následně dohodnuta neutralita vůči Zemi a to do doby, něž se lidstvo dostane tedy dostatečně vysoko vlastním vývojem. Znamenalo to spravedlnost a vlastní nerušený vývoj vlastní pozemské civilizace. Představte si, třeba, že by muslimové měli vesmírné zbraně jen protože nějaký údajný Alláh by jim je dal. Jak by to asi dopadlo s Evropou a Amerikou a vůbec asi s kýmkoliv, kdo by byl tzv. nevěřící, nevěřící v Islám. Tato dohoda je dosud respektován, respektive jen těmi vyššími vesmírnými civilizacemi, tedy kromě těch, které nemají takovou moc a význam a od vývojové úrovně lidstva se natolik neliší.

   No, ale bylo provedeno to, co je legální v pojímání věci vesmírným právem, byl proveden přímý průnik vyšších bytostí na Zem, protože každý člověk je inkarnován do nově narozeného lidského těla, respektive těsně před jeho narozením plně. Šlo o to, že některé z těchto set inkarnací nejvyšších bytostí ve vesmíru do sféry Země, se snad udrží vibračně, tedy tzv. živými a tedy s právy těch vesmírných civilizací, ze kterých před inkarnací na Zem pocházely. Povedlo se to, ty bytosti, za shodných podmínek s ostatními lidmi, to dokázaly a tím dokázaly "vypálit ostatním rybník". Tak vznikla postupně nová lidská civilizace Čeňi (Czeni), když už jste ji sám zmínil. No, a vývoj lidstva už probíhá úplně jinak, proroctví se tedy splnit nemohou, protože už to nová situace neumožňuje. Ostatně, už to neumožní i tyto "úspěšné" vesmírné civilizace.

   Vymazat
  11. --- K té válce bohů. Nevím, co konkrétně máte na mysli, nicméně, ta válka bohů, válka Dobra se Zlem na Zemi, probíhá stále ale už za předem sjednaných podmínek, které jsem výše sdělil.

   Sám jsem byl mnohokrát přímo fyzicky napaden negativními civilizacemi, přímo jejich bytostmi a to hmotně z očí do očí a naštěstí vždy jsem byl stejně tak zachráněn těmi pozitivními. Například, směji se, protože dnes o tom už vím víc, tehdy ještě naprosto nic, stalo se mi, že jsem šel v pouhých mých několika letech s matkou po ulici v Praze a najednou se objevili dva mladí muži, respektive na dva se pamatuji a jeden z nich k nám přistoupil a s respektem a omluvou mi, nám oběma, řekl, že je mu to líto, že se omlouvá ale prostě nemá jinou možnost, prostě že nemůže jinak a že je proto vyslán z budoucnosti aby splnit ten úkol ... zmrzačit mne a kopl mi ze strany do kolena, do menisku, že je prý -Čestice-, což je obec vedle Volyně v jižních Čechách, dnes jeden z nejmocnějších klanů - mafií v Česku, Čest nebo Česti se nazývá a byl tzv. komunistickou řadou, před Sametovou revolucí, bydlel v ní Kapek. No, tenkrát jsem se jen belhal domů a bolelo to strašně, nemohl bych dělat ten sport a ani tak bojovat - čelit nepříteli a celá budoucnost by tím byla zákonitě změněna. Když to udělal, ten mladý muž, objevila se má vesmírná ochranka a řekla mu, že tak hrubě porušil - porušili vesmírný zákon a budou potrestáni. Asi tehdy bylo potřeba aby jejich čin dokonali. Já pak byl operován vesmírnými bytostmi a OK.

   Vymazat
  12. Jdi si lecit schizofrenii, magore, a nesmrd tady
   Horni Dolni

   Vymazat
  13. --- Většinou to ale byly přímé fyzické boje mé vesmírné ochranky s mými vesmírnými nepřáteli, kteří mne stejně tak fyzicky napadli. Tvrdost této mé ochranky je neuvěřitelná, někdy se třesu hrůzou, když si vzpomínám na to, co dokázali udělat, na tu krutost. Fak až nepředstavitelně strašné. Například stáhnout, ale to byl člověk v Rakousku, mu kůži z obličeje nožem a ukazovat mu ji, jeho obnaženým bulvám se slovy "Vidíš, dívej se, poznáváš se? To jsi ty, ten hajzl." . No, tenkrát k tomu ale byl "pochopitelný" důvod.

   Vymazat
  14. --- popravdě, netřesu se hrůzou doslova, bylo to obrazné vyjádření.

   Vymazat
  15. --- Možná si myslíte, že ta fantazie, kterou realizujete vašimi a úspěšnými filmy, například Terminátor a i ten z tekutého kovu, nebo například Vetřelec nebo třeba Trifid (rostlina lovící lidi) a podobně, že to jsou náhody, že to autora napadne. Nejsou to náhody. Kdyby to nebylo možné, nudilo by vás to natolik, že byste se na to odmítli dívat.

   Vymazat
  16. --- My jsme kdysi, pod vedením vesmírných civilizací, fotografovali historii z našeho reálného času. Bylo k tomu ale potřeba splnit nějaké jimi stanovené podmínky. Myslím, že fotoaparát byl ze dřeva, nevím, zda měl čočku a možná, že byla vytvořena z kamene, z křišťálu, protože je čistě přirozeně přírodní a umožňuje fakt hodně věcí, fotografie byla vyrobena z plátna a namočená v roztoku stříbra, pokud se pamatuje, byl jsem tehdy ještě velmi malé dítě. Základem, vlastně, ale byla ta vibrace, kterou se celý ten fotoaparát rozkmital. Na chvíli, stačilo to na pořízení fotografií ze Staroměstského náměstí v Praze. Fotografií historie, která tam v té nižší vibraci probíhala. Je to věda a fyzikální zákony ale ať si nikdo ani slůvkem nedovolí říct, že nemožné. Vypadal by příliš hloupě.

   Vymazat
 6. S ohledem na národní svébytnost a prosperitu zbývají už jen dvě partaje, které se nestydí tyto dva pojmy preferovat ve volebním programu. Okamurovci a KSČM. Leč se obávám, že ta první nemá na vládnutí kádrové portfolio. Zatím krom jejich vůdce není nikdo jiný vidět.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak tak, k vládnutí nemá Okamura bohužel lidi. Je otázkou, co by udělala KSČM, kdyby dostala konečně dost hlasů k vládnutí. Myslím si ale, že z nich by se asi zrádná socdem nestala.

   Vymazat
  2. Karel Straka jak můžou být vidět když media vlastní havloidi? Nám obyčejným lidem také nic jiného nezbývá než volit KSČM nebo SPD.

   Vymazat
 7. pak mi někdo muže vypravět jak jsou katolici a křestani mirumilovni a pravdomluvni když se třesou na to kam vyslat sve mirumilovne žoldaky třeba sobotka kalousek nebo langašova a modrem fialovi a bělohrabkovi se stropnickym netřeba a babiš jakoby mu někdo poradil aby byl zticha

  OdpovědětVymazat
 8. Toz kazde ma doma vidle ......nekdo nerez negdo chrom negdo enem velestene.......sme náro kalisniku i gdes vo tem nevime....tak vo co kráci ujo Báczi......howk

  OdpovědětVymazat
 9. Já budu volit komunisty, líbí se mi že jsou červení, nebo rudí? ... Ne. Zlatí!

  OdpovědětVymazat
 10. Nevím, co chce autor zachránit na ČSSD a proč. Z čeho uhradí dluhy rodině pana Altnera? Pro koho platí vlastně zákony? Možná by to chtělo vytvořit další ústav pro výzkum totalitních režimů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Havlismus je totalita
   Horni Dolni

   Vymazat
  2. Altnerovi to podepsal Bimbo. I s tou pokutou, jakou by mohl podepsat střízlivý pouze dement s africkým morem v posledním stadiu. Pan Sobotka se svým hodnocením (rozklad osobnosti) byl vůči němu ještě velmi shovívavý. To jsem četl od jednoho otitulovanýho cvokaře výživnější Zemanovu charakteristiku-diagnosu. sck

   Vymazat
  3. 12:06-trochu nízké, nemyslíte? Pokud vím, "právnická" odměna i penále byly v normě, jen doba "po splatnosti" se vleče a ta již za MZ nejde!

   Vymazat
 11. Stenoprotokol jsem s velkým sebezapřením přečetl a odneslo to jen staré úzetko, které jsem vzteky přetrhnul vejpůl. Zaorálek ze sebe definitivně udělal šmejda. Už natvrdo a doopravdy.

  Je to konstatování sice trochu podobné, jako když Tereza Spencerová připomíná, že Rusy zabitý vůdce ISIL Abú Bakr al-Bagdádí už byl po četných amerických náletech sice mrtvým po většinu z uplynulých sedmi let ....... ale nyní se zdá být mrtvým opravdu.

  Zaorálek se na tom po této morální kolice zdá být obdobně.


  Velekněz Ratata

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V cesku se da politicka situace resit jen DEFENESTRACI
   ALE NA SUDLICE

   Vymazat
 12. Tady redakci chvalim, tyhle vycucy ze snemovniho hnoje jsou dulezite, kdybych mel sledovat ceskou nevolnickou kolonialni snemovnu tak bych se poblil
  Horni Dolni

  OdpovědětVymazat
 13. Zapad chce ukrast Rusku Sibir
  A cesti zlodejickove si chteji taky neco ukrast
  Horni Dolni

  OdpovědětVymazat
 14. Frajer Trump zastavil TIPP, tak cesi hledaji jinou rit do ktery by se zavrtali
  Trump a Amerika odmitla do TIPP pasti vlezt, ovsem co hloupi cesi, tedy merklokolonie czechland?
  Tedy do Jirovske Kanady, zeme ktera nema ani Bill of Rights
  Tak cesi zase budou krmit sve bezbranne deti rakovinovym odpadem ze zapadu kde se scnim nesmi krmit ani prasata
  A tak se jeste zvysi ceska epidemie desive rakoviny strev
  Cesi radsi obetuji sve deti jen aby meli sice odpadkove ale znackove zbozi ze zapadu
  A aby meli airport VACLAVA HAVLA
  Horni Dolni

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro 21:57

   Kanada má od roku 1982 "Canadian Charter of Rights and Freedoms".

   Dohoda TTIP v podstatě odumřela, možná dočasně, před Trumpovým zvolením a to kvůli odporu EU.

   CETA, tedy dohoda mezi Kanadou a EU, je některými politiky považována za trojského koně, který usnadní to, co chtěla TTIP.

   Obchodní dohody jsou "prodávány" jako skvělý krok vpřed. Jejich dopad se ukáže se zpožděním.

   V roce 1987 uzavřely USA a Kanada obchodní dohodu "Free Trade Agreement" (FTA). V roce 1994 byla uzavřena dohoda North America Free Trade Agreement (NAFTA), která zahrnuje Mexiko.

   Na papíře to vypadalo skvěle, ale FTA byla okamžitě napadána v USA kvůli ceně kanadského dřeva. USA uvalily dodatečné dovozní clo odůvodněné tím, že kanadské dřevařské společnosti platí menší poplatky než jejich protějšky v USA. Trump tuto otázku opět rozvířil.

   Honba za ziskem přesunula výrobu do levného Mexika a tak je NAFTA napadána Trumpem jako nevýhodná pro USA.

   Pokud jde o dopad dohody CETA na českou ekonomiku, lze předpokládat, že bude zanedbatelný. Dokazovala to některá čísla uvedená ve Sněmovně. Přístup k veřejným zakázkám vypadá krásně, ale nikdo nikdy nevysvětlil, k jakým a za jakých podmínek.

   Z vlastní zkušenosti mohu říct, že v Kanadě prakticky nenajdete výrobek "Made in Canada". Tedy kromě aut. Kdysi k tomu patřily telekomunikační sítě, vyvíjené již neexistující společností Nortel,
   těžkovodní jaderné reaktory a radionuklidy pro lékařské účely vyráběné "rozkulačenou" společností Atomic Energy od Canada Ltd, a telefony Blackberry a to je tak všechno.

   Kanada nikdy nebyla příliš vlídná k zahraničním investorům. Ti si stěžovali: "Máme peníze, ale trvá to řadu let než můžeme do Kanady vůbec vstoupit".

   Vymazat
 15. Jenom doufám, že je to poslední zoufalé kopání té chcípající kobyly. A všichni ti vlastizrádci budou viset.
  Václav

  OdpovědětVymazat
 16. Ještě není všem dnům konec. Je deset dnů na působení na poslance, zvláště zahraničního výboru. Pak teprve přijde hodina pravdy a druhé hlasování o smlouvě.
  Čeští poslanci jsou ovšem už dost splachovací a vazalští, takže ani nevyužili přednedávnem upořádané konference o CETA na půdě parlamentu, aby v kostce poznali rizika, která smlouva o 1600 stranách textu obsahuje. Tam Leo Luzar představil zmíněnou analýzu CETA, Vystupoval ekonom Jiří Šteg, informatik a VŠ pedagog Jiří Pavlíček, právník Jiří Navrátil a další.
  Je samozřejmě velmi příznačné pro celý proces dojednávání této smlouvy, že šéfstvo sněmovny chtělo projednávání dokumentu o 1600 stránkách co nejvíce zkrátit. Sice to úplně nakonec nešlo, ale i tak mají členové zahraničního výboru nyní na každý den 160 stránek právního textu na přečtení, pochopení, promyšlení a zformulování postoje, aby za 10 dní mohli fundovaně na svém výboru vystoupit. Výsledek takového projednávání tak závažné smlouvy lze označit za nelegitimní. Je nesmysl, aby se člověk s tak náročným textem, kdy navíc jde o smlouvu nového typu - komplexní obchodní smlouvu, mohl kvalifikovaně seznámit a posoudit jej. Je to ze strany vládní moci zločin za bílého dne. Obávám se, že EUrovládci a vláda ČR posouvají stávající situaci práva k období revolučního práva, kdy poškození občané si vynutí náhradu škod nejen od státu (ač třeba za to budoucí vláda vůbec nebude moci), ale přímo od pachatelů - poslanců, kteří pro CETA zvednou ruku. Tím se také konečně naplní nesení politické zodpovědnosti, které dosud spočívá v nulových sankcích a trestech a tkví jen v riziku opětovného nezvolení, což nijak nevyvažuje benefity a moc, které poslanec během svého mandátu zne/užívá, a má nicotnou vazbu na závažnost zákonodárné činnosti, na hlasování, která poslanec čini.
  KR

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "...rizika, která smlouva o 1600 stranách textu obsahuje." - Už jen ten počet stran je důvod pro zamítnutí pro podezření ze zamaskování kulišáren.

   Vymazat
  2. Pokud se ale občané neozvou, že to je prasárna odkývat 1600 stran závažné smlouvy, kde je v talonu zdraví spotřebitelů, pracovní právo, suverenita státú a demokratická svrchovanost občanů a jejich politické moci, během pár desítek minut, tak to to malostranské stádo okýve. Teď jde opravdu do tuhého a je jen pár dní na veřejnou akci.
   KR

   Vymazat
 17. Pane Fialo.
  Původní silná strana ČSSD o které v závěru mluvíte už dlouho neexistuje. Její relikvií je jen její název. Pod nim vystupuje nepoměrně méně početná mafie, která jen konzervuje své grázly ve svém vedení.
  Zanechte nostalgie! Děda.

  OdpovědětVymazat
 18. Všichni ti lumpové, kteří dovedli tu "socdem" do pihele tmavýho, se i po kroužkování stáhnou do polytbyra, které tu zrůdnost řídí. Nastrčí se nové ksichty a logo už změnili. Jinak vše při starém. Proberte se, pane Fialo. Dokud je čas. Dokud je čas vrátit se k politice starých sedláků. Jejich jediná politika byla ekonomika a prospěch rodiny.

  OdpovědětVymazat