Reklama

úterý 25. července 2017

Všeslovanský sjezd v Rusku – postřehy účastníka


Miroslav Polreich
25. 7. 2017
Vzhledem k tomu, že jsem znám jako člověk zajímající se o mezinárodní problematiku a v tomto směru také publikující, byl jsem osloven: „Máš peníze a můžeš si zaplatit účast na Všeslovanském sjezdu v Rusku?“ Ano, byla má odpověď. Nyní jsem se dočetl, že „Miroslav Polreich si nechal zaplatit od Rusů pobyt“ na této události. Dočetl jsem se o Sjezdu i jiné desinformace a tak myslím, že není od věci podělit se se čtenáři o své individuální dojmy zásadnějším přístupem.


Sjezd se konal ve dnech 26.5. až 3.6.2017 v Moskvě a poté, na k tomu vhodném prostředí, na lodi cestou z Moskvy do Petrohradu. (7 dnů).

Zúčastnily se všechny slovanské národy mimo Chorvatska a někdo dosti neomaleně oznámil, že pozvánku dostali, ale přišla odpověď, že se nepovažují za slovanský národ. Hovořilo se rusky až na Srby, jinak velmi aktivní, kteří přecházeli do své mateřštiny, ale pro mne jim bylo překvapivě dobře rozumět.

Zařízení obřího říčního parníku mělo několik sálů k debatám a přednáškám a večernímu kulturnímu programu. Omezenost prostoru poskytoval možnost nepřetržitých vzájemných debat a seznámení.

Naše delegace (asi 15 lidí) nebyla zcela organizačně podchycena a proto jsem si z vlastní iniciativy připravil dvojí vystoupení. Předně o „Současné mezinárodně politické situaci a její perspektivě“ a myslím že jsem dobře udělal, protože ostatní referáty nepovažovaly tento přístup za nutný, neboť měly svět rozdělen z mého pohledu trochu jednoduše na My a Oni, takže trochu hlubší přístup myslím nebyl na závadu. Některé téze z mého projevu připojím k závěru této informace.

Dále jsem se zamyslel a připravil si krátké vystoupení o „Postavení Slovanů v současném světovém politickém prostředí“. Toto vystoupení uvádím s krátkými doplňujícími poznámkami pro našeho čtenáře.

Všichni známe historii slovanských národů a jejich neopomenutelnou historickou funkci při formování evropské civilizace a to nejenom z kulturního hlediska, ale i z důvodů obrany a bezpečnosti. Rodina slovanských národů svojí sounáležitostí byla a bude významným faktorem i v současných podmínkách.

Víme, že to nebyl vždy bezproblémový monolitní útvar. Na jednoznačně převažující Rusko se mnozí dívali s nadějí (historicky má vlast), ale i s obavou.

Panslavistické hnutí šířili v minulosti převážně spisovatelé s dalšími umělci a prvá světová válka vedla dokonce k formulování Slovanské ústavy. Nebyly to reálné kroky. Bylo dosti rozličných zájmů i střetů, které sjednocovací tendence neumožňovaly. Následný „socialistický internacionalismus“ překryl, ale opět jen dočasně, panslavistické myšlenky.

Rozpadem bipolárního světa a důslednou dekolonizací dochází k uvědomění si opět národních prvků, ale i společných kořenů i u slovanských národů. To je nyní reálný objektivní faktor, který umožňuje porozumění a vytvoření prostředí spolupráce. Lidská civilizace, nejenom slovanstvo, je totiž ve střetu s novými bezpečnostními hrozbami. O tom v části o politickém prostředí. Jen malou poznámku. Motivy slovanství jsou těžko definovatelné, ale existují a mají svoji nepopiratelnou váhu.

Jen pro ilustraci. Kdysi, (dnes již dávno) jsem byl pozván majitelem zbrojařského podniku (výrobce raket pro armádu a vesmírný program) Slovákem, pravděpodobně již rodilým Američanem, ale s velmi dobrou slovenštinou. Bylo to v Indianapolis. Po prohlídce závodu navečer u něho doma tento zralý muž řekl, „musím se ti přiznat, že když vyletěl sputnik, bylo mě dobře u srdce, že my Slované jsme byli první“. To jde těžko racionálně vysvětlit. Jedná se o vnitřní hodnotu, která se nezískává – je dána. Slovanství je nesrovnatelné v pangermanizmem, britským společenstvím, frankofonním uskupením apod. Je ojedinělé.

Svoji sounáležitost se slovanstvím se snaží mnozí z účelové servility (a momentálního prospěchu) zatracovat. Víme o tom, žijeme v dosti podobném mediálním prostředí. Na druhé straně se snaží někteří si myšlenku slovanství přivlastnit. I tyto tendence byly na Sjezdu dosti patrné ve vystoupení některých Rusů, což nakonec vyznělo v neznalost či nedůvěru ve vlastní historický přínos samotného Ruska ke světové civilizaci, jak k nepopiratelné minulosti, tak i naději v budoucí humanitární a civilizační vklad.

Před námi stojí hlavní zadání. Překlenout vlastní rozpory, a víme o nich, a tím na základě národnostním i humanitárním být předvojem globalizované odpovědnosti. Naše kulturní a dokonce civilizační závislost nás k tomu předurčuje a zavazuje.

O jednom současném problému se však musím zmínit. Je to uměle vyvolávaná rusofobie, dnes již bez jakýchkoliv argumentů, ale s velice nebezpečnou tendencí.

Současná nejednotnost slovanských národů má i své krajnosti. Mám na mysli i dva největší slovanské národy - Rusko a Ukrajinu. Hledejme řešení a tento motiv byl v podstatě hlavním, proč jsem se vlastně chtěl Sjezdu zúčastnit. Bohužel myslím, že jsem se nesetkal s pochopením. Proto i Vám předkládám svůj vlastní názor.

Tyto dva největší slovanské národy mají unikátní nepominutelnou vazbu. Mají totiž jedinou společnou kulturu. Řešení je proto možno postavit na respektu k široké jednotné kultuře obou národů V tom jsou tyto dva národy historicky stmeleny jako žádný jiný na světě.

Zde je dle mého názoru základ pro jednání, porozumění a soulad. Proč odborníci konkrétně nedefinují tyto vazby v kultuře, vědě, ale v podstatě ve všech oborech společenského žití. Vím, musí být dobrá vůle. Nakonec by se zjistilo, že tyto národy nelze kulturně oddělit. Hranice je v podstatě jen dělící čára, ale kultura? Komu by měla vadit? Těm, kteří hledají vzhledem ke své nízké gramotnosti nepřítele. Proto bohužel i v Praze Ministerstvo vnitra (či rozvědka) organizují konferenci, kde nacistické bojůvky Ukrajinců vykřikují hesla o přípravě na nukleární válku s Ruskem. Takto naše vláda bohužel pracuje v rozporu dokonce se svým jediným závazkem v NATO, předcházet konfliktům a vždy hledat řešení v souladu s mezinárodním právem a Chartou OSN.

Vraťme se však na Všeslovanský sjezd. Také ze nebylo vše ke snadnému pochopení. Poslouchal jsem dlouhou přednášku o „ruské civilizaci“, Až dosud jsem byl přesvědčen a myslím, že na tom mohu trvat, že je jediná civilizace, ke které právě Rusové přispěli mimořádnou mírou a jejich kapacita a vnitřní hodnota je předurčuje být nedílnou součástí právě této civilizace. Nemohl jsem se zbavit dojmu, že právě někteří účastníci si tuto hodnotu vlastního národa plně neuvědomují. Vysvětlení jsem měl jedno, Až mnoho delegátů právě z ruské strany byli již penzisté (konečně já také) a nové pojetí vývoje společnosti jim tak nějak uniká. Bylo zajímavé, že slovo Putin jsem sám nezaslechl (nebyl jsem všude) a to ani ve snadno pozitivním smyslu, ale ani v souvislosti s jistou pochybou.

Účast české delegace, která na Sjezd odejela, byla tak trochu poloilegální. Nenabyl jsem dojmu, jak se nyní prezentuje, že byla jednoznačně proruská, ale uvědomovala si význam slovanství a jeho pozitivní funkci v minulosti a nabízené možnosti pro politickou situaci alespoň právě v dnešní Evropě.

Úvodem jsem vzpomenul svůj prvý politicky směřovaný projev, který právě v tomto prostředí měl svoji funkci. Bohužel i vzhledem k naší současné situaci a tendenci myslím, že od věci není, abych některé jeho podstatné části (zásady) ocitoval.

„Sešli jsme se zde nejenom proto, abychom zhodnotili současný stav, ale předně jakou měrou by právě naše národy a slovanství mohlo přispět ke společné kulturní, ale i bezpečnostní situaci v rámci dnes již dokonce civilizačním hrozbám, které před mezinárodním společenstvím stojí.

Naše národy v minulosti prokázaly v tomto směru historicky neomezené a nedoceněné aktivity ať se již jedná o ochranu civilizačního teritoria Evropy nebo i jeho bezpečnostní ohrožení. I nyní to byly změny v SSSR, které přispěly ke společenským změnám a dali důvěře a spolupráci operativní charakter v zájmu univerzálnosti bezpečnosti a souladnému spravování světa.

Vzpomeňme na devadesátá léta a nastupující spolupráci, kdy došlo k bezprecedenčnímu odzbrojování a hledání kompromisů. A přesto zvítězilo, doufejme, že dočasně, nové období podezírání, nedůvěry, fobie a přiznejme si přímého nepřátelství.

V současné situaci stojí před námi nové bezpečnostní priority. Všichni je dobře známe. Priority USA a Ruské federace jsou zcela zákonitě shodné (nešíření zbraní hromadného ničení, boj s terorizmem, organisovaným zločinem, drogy, násilná migrace, problémy životního prostředí, zdravotní ohrožení a další. Ani jedna z uvedených mocností není však v pozici je řešit samostatně a svoji vlastní kapacitou. Je proto zcela nutná podmínka operativní spolupráce, neboť všichni jsme ve vzájemné závislosti a to dokonce bezpečnostní, nebo chcete-li, dnes již přímo existenční.

Na druhé straně nejenom obrana, ale i vývoj společnosti v oblasti vědy, ale i třeba vesmíru vyžaduje a dokonce již realizuje jednotný postup. I tento perspektivní cíl má jednotící prvek.

Rozhoduje tudíž obecná hrozba a tudíž naše slabost, která je již univerzálním faktorem a povede nutně k řešení za podmínek důvěry a spolupráce. Jiná cesta objektivně ani není.

Jistá, uměle vyvolávaná rusofobní atmosféra se proto zcela zákonitě pojí s antiamerikanismem a naopak antiamerikanismus je jen jinou stránkou rusofobie. To si musíme uvědomovat právě zde. Nejsem si jist, zda jsem byl pochopen. Ale to není problém jen účastníků Sjezdu, jak dobře víme z vlastního politického prostředí.

Velký Rus a občan světové civilizace Dostojevskij celý svůj život hledal, jak napsal, člověka v člověku. To je univerzální zadání, neboť ještě dnes pro valnou část lidstva „Lidská práva“ začínají a končí snídaní, to proto, aby se dožili příštího dne.“

31 komentářů :

 1. Som Slovák a Slovan. A som na to hrdý. Kto je viac?

  OdpovědětSmazat
 2. Jsme slované jako Rusové a žádné slinty o nezmění.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak!!!
   Nikdy jsem to zvlášť neřešila, ale teď ta slavná EU a vůbec celý arogantní Západ docílil toho, že cítím hrdost na slovanské národy.

   Smazat
  2. Mnoho nás precitlo. A stačilo na to necelých 30 rokov. Len mi chýbalo info v súvislosti so zjazdom, aký postoj k nemu zaujalo ruské vedenie. Mám obavy, že v rámci NWO už nebude pre slovanstvo priestor. Aj sám Pjakin neraz zdôraznil, že globalizácia je proces nezvratný. Samozrejme už nehovoril o detailoch. Taktiež nepochybujem, že pri zastrešení Ruskom a po doterajších skúsenostiach by za priaznivých okolností nejaké slovanské zoskupenie mohlo byť reálne. Len presvedčiť mladých (!).

   Smazat
 3. Že jsem Slovan a Čech není hanba. A přátelské vztahy mám k Slovákům a i Polákům, Slovincům či Chorvatům. Tam jezdívám často.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je hezké co jste napsal, ale ...
   Slováci při první příležitosti kopli Čechy do zádele odměnou za industrializaci a hospodářské povznesení zaostalého Slovenska - prostě dobří slovanští bratři.
   Chorvati v minulém století 3x nelítostně vyvražďovali Srby (1914-18, 1941-44, 1991-95), s kterými obývali stejné území a mluví stejným jazykem. V koncentráku v Jasenovci vyvraždili (ručně!!!) v letech 1941-44 přes 700.000 Srbů, včetně žen a dětí. V roce 1995 při operaci Oluja donutili opustit Chorvatsko 220.000 svých slovanských (Srbských) spoluobčanů - to byla největší etnická čistka od konce 2. světové války v Evropě. Prostě dobří slovanští bratři.
   Poláci ve 20. století zahájili 3x ozbrojený konflikt s naší republikou (1918, 1939, 1945!). Zkrátka Slovan ve Slovanu bratra má, že?! ... Všimněte si, co je všem těm zmíněným slovanským bratřím společné - katolická církev, která nás Slovany svou agresivní a nesnášenlivou politikou a ideologií poštvává proti sobě.
   Tolik ke slovanské vzájemnosti a "semknutí". Leo

   Smazat
  2. Mohl byste k té katolické církvi být konkrétní? To je závažné tvrzení a mne jako katolíka velmi zajímají podrobnosti. Vysvětlete mi, prosím, detaily, proč bych měl svou víru opustit.

   Smazat
 4. Ano, hezký článek člověka, který ví a zažil. Faktem je, že Rusové potažmo rozumně myslící Slované stále si myslí a hledají pochopení jak spolupracovat v míru a porozumění s Američany. Otevřeně řečeno, oni o to nestojí ,nikdy o to neusilovali a nestáli. Stojí jen o porobení a získání světovlády. To se nikdy nikomu dosud nepodařilo a jak se to zdá nemožné předpokládám ,že skončí jak Sovětský Svaz rozpadem, což také tehdy nikdo nepředpokládal.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:45 Předpokládám také a konstatuji,že včera už bylo pozdě.

   Smazat
  2. 22:52

   Mluvíte o "Američanech" = "ONI" - lze to ale vztahovat na americké občany? Ti nás nezajímají? Na těch nám nesejde? Asi jste to ani tak nemyslel, ale tenhle paušální styl ("ONI") se mi zajídá.

   Smazat
  3. "Oni" jsou imperiální sráči z USA. Jejich občané je volí, nechávají je vládnout, dopustili vznik "washingtonské bažiny". Bude-li válka, odnesou si to i tito naivní občané.

   Smazat
 5. I am Czech and I am proud of it! (Jsem Čech a jsem na to hrdý!) Tak to třeba říkají naši krajané v Texasu do dnešních dnů.

  Rusky se to pochopitelně řekne Ja Češskij i ja gordimsja tem, (Я Чешский и я гордимся тем!).

  Mimochodem, na přepis z latinky přímo do azbuky skvěle fungují tyhle stránky:

  http://otakar.4fan.cz/otakar.php?clid=azbuka

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kde jsi ten překladač našel. Te neumí přeložit z češtiny do ruštiny ani základní slovíčka. Pouze to co napíšeš přepíše do azbuky, ale to je k hovnu, tomu nuikdo nebude rozumět.

   Smazat
  2. Přeči si můj post laskavě ještě jednou! Já píšu o přepisu do ruštiny, ne o překladu! Ono to rozhodně není totéž a různé translatory překládají třeba stylem "otec němka, matka sokolovna". Ty překlady jsou sice stále lepší, ale já u ruštiny, němčiny i angličtiny vždy asi po třech rozvitých větách poznám, jestli někdo nepokoušel Google Translator atd. Často je to bohužel hlavně u firem ostuda. Kdo umí rusky a nemá po ruce ruskou klávesnici, tak je to špica. Něco podobného dělal soft Natálka, ale to fungovalo nejvýše na WIN XP.

   Smazat
 6. 23:54

  Mimochodem - k čemu jsou ty Vaše kecy?

  Jsem Čech, ale nejsem na to hrdý. Nevím proč bych měl být? Hrdý má být člověk snad na to, jaký je sám, co dokáže a pod., a ne na to, že náhodou zrození k něčemu patří.

  Proto hrdost rád přenechávám Albáncům, Arabům, a všem ostatním - pěkně podle abecedy až po Ukrajince a Zulukafry!

  Za to, že jsem Čech, se nestydím.

  Zato se - bohužel dost často - stydím za své krajany. Je to pocit vlastenecký? Ohlédnu-li se do českých dějin, řekl bych, že určitě ano.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsou na to zvyklí, sportovní "kultura" spočívá v nošení dresů, šál, a jiných klubových opičín, vyžaduje řvaní hurá ve správnou chvíli, a připravenost jít s davem rozbít hubu jinému davu. Neptat se proč, jen být hrdý. Myšlení je nedůstojné, oslabuje pochybnostmi pevný postoj.

   Smazat
  2. Že nejsi hrdý Čech? Se nedivím.... Jo, to kdybys byl Moravák, to je jiná písnička, to by seš pyšnil, jak kohút !!!

   Smazat
  3. Pyšnil by se za Topolánka a Nečase, za Čunka , Jurečku a Bělobrádka, za kolaborující Žít Brno, za pančované víno pro Pražáky ... jo, moravský kohút, ten má byť na co hrdé!

   Smazat
 7. Vite o tom, ze zeny Slovanky jsou v prumeru uznavane jako nejkrasnejsi zeny na svete ? To rikaji, narody s kterymi jsem prisel do styku, po skoro 50-ti letem poskakovani po svete !

  Vite o tom, ze kolebka Slovanu byla mezi Kaspickym a Aralskym morem, ale kvuli vysichani cele oblasti se stehovali na severozapad ! 3 hlavni prahistoricke narody z kterych Slovane vznikli jsou Arijskeho puvodu, takze stari Persane jsou prarodice Slovanu.

  Bratranci mnoha slovanskych kmenu jsou Rekove, Rimane, Celtove a s tech nejstarsich narodu, Hittities, Phrygians, Scythians, ale i Armenians, Mitannians, Medes and Arians of north India (Sanskryt)...

  My jsme na tom dobre ! VELMI DOBRE ! (Oproti druhym.)

  Specificnost ceskeho kmene je vsak zarazejici. My mame male procento, germanske krve a rimske, ke ktere jsme prisli na hranici rimske provincie Pannonia Prima, po roce 450 A.D. Germanska je pozustatek Marcomanu a Qwadu.

  Mame male procento krve z Atlantis a pozna se to podle rasovych profilu, ktere jsou zakazany studovat, ale my to stejne delame.
  nick HONOLULU - Jdu sehnat nejakou Slovanku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hlavne ze te tady mame a ze nam to vysvetlis . Kdybys nekecal o Vencove pize na ptaku tak by te nemazal vole

   Smazat
  2. Hanolulu si zaslouží mazat za urážky a nadávky. Divím se redakci, že to nedělá důkladně. Leo

   Smazat
 8. 23:54

  Я горжусь

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To "garžus" znamená spíše pyšný, nicméně jako synonymum to chápat lze. Schválně se zeptám trošku studovaných Rusů, jestli se ten význam během let nezměnil...

   Smazat
 9. Chorvati že se nepovažují za Slovany? I u nás je pár blbců, kteří se prohlašují za potomky Keltů (zdalipak ovládají keltštinu?). Blbost je prostě nadoblačná, nevykořenitelná.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chorvati vážně tvrdí (to je pozůstatek fašistické ideologie ze 40. let), že jsou Gótové.

   Smazat
 10. Polreichovy analýzy jsou výborné, škoda že k oficiálním uším nedolehnou.

  OdpovědětSmazat
 11. "Rusové spřátelili se hned a sbratřili s námi a s Ilyry, považujíce se však potají za starší bratry, za poručníky naše. Ruští panslavisté totiž dle svého pošetilého smýšlení i o nás i o Ilyrech se domnívají, že bychom rádi pod jejich vládou stáli! A pevně jsou přesvědčeni, že jednou všechny slovanské země v moci své míti budou!"

  Karel Havlíček Borovský

  _____________

  OdpovědětSmazat
 12. Slovanská jednota byla vždy terčem ostřelování z těžkých kalibrů zejména germánskými zeměmi a pak především silou vlády kapitálu. Ten všude, vždy a za každých okolností "rozděloval, aby snadněji panoval". Na slovanskou jednotu ale útočili i "internacionalisté" a samozřejmě renegátská soc. dem.
  Slovanská soudržnost nemá být mocenská, ale kulturní a mravní, samozřejmě vždy se zachováním vzájemné rovnosti. Proti slovanské jednotě stojí ale v první řadě imperialismus za jeji hranicí a nacionalismu v jejím nitru. Dokud se nezbavíme dědictví Pilsudského, Hlinky, ustašovců, banderovců, tak ta jednota Slovanů bude znít příliš proklamativně!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Stačí se podívat, jak v moderní historii rozkouskovali velký a na Západním Balkánu dominantní srbská národ - na černohorce, bosňáky, chorvaty, makedonce ... velmoci provádějí "balkanizaci" všude kam vlezou (Evropa, Asie, Afrika, Latinská Amerika). Rozeštvat, rozdrobit a pak nad hašteřícími se národy vládnout a vyssávat je.

   Smazat
 13. Rusofobie nebo antirusismus - viz semitofobie a antisemitismus. Myslím, že Západ nepěstuje ani tak fobii - strach, obavay - z Rusů, jako nenávist k Rusům. Proto se domnívám, že náš antirusismus je projevem NACISMU států EU a NATO.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.