Reklama

.

.

pondělí 10. července 2017

Vystupme z toho šíleného vlaku EU! Přestaňme být rozvojovkou!


Jaroslav Tichý
10. 7. 2017
Ekonomický model „laciné práce“ a podtržené domácí měny (tj. koruny) byl přijat již počátkem 90. let na základě Washingtonského konsensu, kdy se cizí instituce „dohodly“ na tom, co bude pro ČR a okolní země po provedených politických změnách „nejlepší“. Jednalo se konkrétně o MMF, ECB a americké ministerstvo financí. Nebylo již dále rozváděno, pro koho to bude opravdu nejlepší. Podle toho to též dopadlo. Byli jsme z prostředí rozvinuté průmyslové země „přesazeni“ na dráhu rozvojovky.


A jestliže nás nedávno známá banka J.P. Morgan již mezi rozvojovky překlasifikovala, je vidět, že tento plán se podařilo zrealizovat. Sláva! Výsledky tomu též odpovídají. Vlastnictví podstatné části ekonomiky zahraničními subjekty, prakticky naprostá závislost naší ekonomiky na financování od zahraničních bank (jejichž pobočkami se staly dřívější české banky), naše potravinová závislost na zahraničí (namísto naší předchozí soběstačnosti a vývozu zemědělských přebytků), každoroční masivní odtok zisku z kolonie do metropolí (který již dosáhl svým objemem cca 1/3 ročního státního rozpočtu), odklánění dalších peněz do daňových rájů, a to i našimi subjekty, na nic nejsou setrvale peníze (bodejť by takto byly), směšné mzdy a důchody našich obyvatel apod. To je pouze zkrácený výčet našich „úspěchů“.

Toto vše probíhá za vydatného přispění našich vlád a podpory mainstreamu, jež navíc lakují vše svěžími barvami s poukazem na růst HDP, který je ovšem vzápětí bez náhrady vyvážen do zahraničí, s poukazem na zaměstnanost, která je ovšem zavedena za podmínek otrocké práce v montovnách a za mzdy nesrovnatelné ani s minimálními mzdami sběračů psích exkrementů v Německu. S těmi nelze mimochodem porovnat ani průměrnou mzdu kvalifikovaného pracovníka u nás (asi jen 71 %). Během uplynulých let byla vytvořena totální závislost našich výrobců subdodávek investičních celků na jejich kompletaci v zahraničí, kde zůstává prakticky i celý zisk.

To se děje za situace, kdy se prosazuje, byť se zpožděním, průmyslová revoluce 4.0 a s ní ruku v ruce jdoucí 5. Kondratěvova vlna, která promítá nástup nové průmyslové revoluce do ekonomických, politických a sociálních vztahů. A jestliže tato průmyslová revoluce znamená přechod na robotizaci, položme si otázku, kolik lidí to vyřadí ze sféry klasické zaměstnanosti (tak, jak ji dnes chápeme). Hovoří se až o 90 %! Připusťme však, že zejména u nás to bude zpočátku méně. Ale i tak. Tito lidé budou přeřazeni do nových z našeho pohledu dosud "neproduktivních" sfér činnosti. Někdo je ale z něčeho za jejich činnost musí platit (např. matku vychovávající doma své malé dítě). Další lidé budou muset dostávat garantovaný příjem tak, aby mohli být nejen z něčeho živi, nýbrž aby měli za co kupovat i výrobky. Tato vlna k nám dorazí do 10 let.

Položme si v této souvislosti naléhavě pět následujících otázek:

1/) Kde vezmeme peníze na výplatu garantovaných příjmů (předpokládá se nicméně, že od státu)?

2) Jak si náš stát bude vytvářet k tomuto účelu potřebné finanční zdroje, pokud ty továrny budou nadále soukromé a vesměs v cizích rukou, kdy zisk (zatím z práce našich lidí, později pak z činnosti strojů nakoupených cizími vlastníky) půjde do rukou cizích vlastníků?
Automatizace výroby a nové technologie zvýší výrazně efektivnost výroby a její ziskovost, jenže tyto zisky nejdou za současné situace tomu, kdo pak má zajišťovat vyplácení garantovaných měsíčních příjmů;

3) Co děláme proto, abychom měli opět velké továrny (a tím i zdroje zisku z jejich činnosti) v rukou našeho státu, který by vyplácení garantovaných příjmů měl zajišťovat;

4) Z čeho bude stát investovat do automatizace výroby v továrnách, jež získá zpět, když značná část ekonomiky je v cizích rukou a zbytek v rukách českých podnikatelů, když nyní vybírané daně nestačí ani na vyrovnaný roční rozpočet? Z úvěrů? Odkud a za jakých podmínek?

5) Jak budeme postupovat u podniků, které zůstanou v soukromých rukou? Budou snad jejich soukromí vlastníci přispívat v potřebné míře na to, aby český stát k tomuto účelu získal peníze k pravidelnému vyplácení garantovaných měsíčních příjmů všem svým obyvatelům bez rozdílu? Jak? Snad razantním zvýšením daní?

Již si přitom položil někdo otázku, kolik dalších výrobních podniků, jejichž majitelé usnuli na polštáři rádoby silně vycpaném ČNB uměle podhodnocovanou korunou a včas ani neinvestovali do inovací vlastní výroby ani si k tomuto účelu nevytvořili rezervy, díky této robotizaci zanedlouho odpadne? Nevydrží totiž držet krok s těmi, kteří budou mít moderní technologie. Další lidé tak odpadnou z výrobního procesu a rozšíří řady adresátů zaručeného měsíčního příjmu. Zvýší se tak tlak na zdroje státu.

Jak to tedy bude vypadat s našimi mzdami, platy a důchody, pokud to celé nezvládneme. A zvládneme to jedině tak, že z tohoto šíleného vlaku vystoupíme a budeme volit strany, které požadují okamžité vystoupení z EU a zestátnění přírodního bohatství a strategických odvětví národního hospodářství.

Jaroslav Tichý je aktivní v Alianci národních sil

70 komentářů :

 1. you tube,, ami go home''

  OdpovědětVymazat
 2. Hezký pláč, ale na špatném hrobě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To není pláč, víme, to je výzva k záchraně národa !! Bez narovnání morálky, znárodnění rozkradeného majetku, bez pozavírání zlodějských protagonistů z Prognostického ústavu při ÚV KSČ, jinak buňky CIA v Československu, bez přijetí zákona o Prokázání majetku se nikam nepohneme!!

   Vymazat
  2. To není pláč, to je výzva ke změně myšlení a chování. Pokud se nevrátíme ke skromnosti, úctě k jinému a jeho práci, k vlastenectví , spravedlivosti a poctivosti, nikam se nepohneme.

   Od svého vzniku až do nedávna žil člověk přirozeně, řídil se svými instinkty, to znamená konal přirozeně, správně vůči sobě a vůči svému okolí. S objevem vlastnictví předmětů, jejich směny a s rozvojem technické civilizace, začali lidé své přirozené instinkty ztrácet. Aby se podle nich chovali v budoucnosti, musí se znovu naučit naslouchat svému tělu a své duši. Musí se znovu naučit rozumět svým instinktům, které se nacházejí pod nánosem poznání okolního světa, pod nánosem vlastních subjektivních myšlenek, pod nánosem názorů, převzatých od jiných lidí, pod nánosem pýchy z toho, že umí myslet. Tady spočívá jeden z největších paradoxů v konání lidí. Myslí si, že umí myslet a podle toho konají – ne podle toho, co je přirozené a tím pádem potřebné a prospěšné pro jedince i pro společnost.
   Dnešní lidé ztratili svou druhovou, kmenovou a rodinnou sounáležitost, stali se sobeckými a myslí a konají jen pro svou vlastní osobní potřebu a prospěch. Zatlačili do pozadí skromnost, prospěch rodiny a společenství a stali se egoisty. Tzv. moderní liberální a svobodná společnost tyto negativní projevy ještě posiluje. Stačí si poslechnout několik sloganů: „Nevaž se – odvaž se.“ „Neřiď se podmínkami – vytvářej si své podmínky.“ „Jdi do toho. Když chceš, tak to dokážeš.“ Naplnění každého takového hesla je vždy prováděno na něčí úkor. Jeden posílí, ale druhý oslabí. Jenže lidé jsou tvorové společenští – přesněji kolektivní. Zájem společenství vždy byl (donedávna) na prvním místě. Nejsou to osamělí predátoři, i když mnoho se lidí se tak cítí, projevuje a utvrzuje v této pozici, protože jim to přináší oproti zbytku společenství výhody, především materiální a mocenské. Proto jejich egoistické myšlení a konání naráží na (kolektivní) morálku, právo i egoistické myšlení jiných lidí v okolí a společenské vztahy postupně degradují na úroveň šelem, bojujících navzájem mezi sebou o životní prostor.

   Vymazat
  3. Současný extrémní liberalismus začíná narážet na své hranice v omezeném prostoru, kde chce každý mít maximum osobní svobody, práv, majetku, moci a ostatních individuálních požitků. Rychle se vytváří vrstva těch, kteří toho dosáhnou, ale úměrně růstu objemu těchto individuálních požitků klesá počet jejich uživatelů, až vznikne privilegovaná skupina desítek, nanejvýš stovek jedinců, kteří mají a mohou vše a zbytková společnost, která nemá a nemůže nic. Vznikne společnost rozdělená na oligarchy a nemajetné polootroky. Tím vývoj společnosti končí, společnost ustrne v tomto stavu a je jen otázkou času, kdy dojde k násilné změně – revoluci. Požitky se rozdělí mezi téměř všechny a sobecké zájmy zahájí další kolo přerozdělování, úměrné míře poznání, jak novému procesu oligarchizace zabránit. Lidstvo již prošlo několika opakováními těchto period, nazývaných otrokářský řád, feudální řád a kapitalistický řád, na jehož konci se nacházíme právě teď. Je jen na nás, na LIDECH, zda poslechneme své instinkty a vrátíme se k přirozenému myšlení a konání, ke skromnosti, čestnosti, spravedlnosti, vlastenectví, vzájemné nezištné pomoci a společnému pokroku a poznávání světa nebo se vrhneme do dalšího kola do sobeckých bojů o území, majetek, moc a nadvládu nad ostatními.

   www.rukojmí.cz Co je smyslem života?

   Vymazat
  4. Pane Heroute 14:15, Vy o tom prognosťáku vůbec nic nevíte. Už jednou jsem Vás na to upozorňoval. Buďte tak laskav, soustřeďte se alespoň na jména, řetězec událostí a souvislosti. Planě nemachrujte. Škodíte tomu, co v principu obhajujete. Děkuji

   Vymazat
 3. Řešení, naznačené autorem, již jednou v této zemi vyzkoušeno bylo. Předcházela mu ale 2. sv. v. , která přinesla zpřetrhání vztahů s Německem a nástup železné
  opony.Zisky zestátněných podniků podléhaly veřejné kontrole a nemohly být vyvezeny. Počátkem 80. let byl proces dovršen vyrovnáním pohledávek britských a USA-firem ve zlatě.

  OdpovědětVymazat
 4. Zdravý rozum ještě žije. Dobře napsáno. Vystoupení z EU a zestátnění přírodního bohatství a strategických odvětví národního hospodářství - naprostý souhlas.

  OdpovědětVymazat
 5. Co chcete dělat s "vědci", co volí Sobotku a Zaorálka jiného, než je poslat do montovny?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sedni si na Havlovu Lavičku a medituj,bude ti potom skvěle!Volili otroci Klause....Luxe....Kalouska...Schwarzenberga....Nečase....Topolánka.....Sobotky..a jejich nohsledy....Volby to nevyřeší,v Čechách rozhodně ne!Tady se to musí vzít silně od podlahy,tolik zde je na ní špíny!Jsme kolonií uprostřed Evropy...kolonizátoři nemají otroky a zdroje někde daleko v Africe nebo Asii!A tu bídu držíme kurzem Kč,aby český otrok tím otrokem zejména pro Germánii zůstal!

   Tobra Czech Herman

   Vymazat
  2. Jsem autor 14:17 a potřebuji vysvětlit, co je to vzít silně od podlahy.

   Vymazat
  3. Pro 19:35: To znamená silový převrat, komplexní znárodnění, pracovní povinnost pro všechny (i vězně), tvrdá vymahatelnost práva, tvrdé tresty za trestné činy, zvláště hospodářské, totální odříznutí od US dolaru, MMF EU a celého západu, uzavření hranic před migranty, tvrdá kázeň všech občanů a práce pro společnost, atd. Zkrátka diktatura, o jaké by ti mohl vyprávět dědeček, který zažil 50. léta. Nic jiného tož na vych.ané Čechy neplatí...

   Vymazat
  4. 20:45 zas už, "...vychcaní Češi...". Kdo tě, duševní trpaslíku, zamindrákoval? Zanedbávali tě rodiče, ponižovali spolužáci, nebo jsi natolik neschopný, že se v ničem neuplatníš? Nemáš úspěch u žen? Může za to češství? Selektivní mravokárče!

   Vymazat
  5. Pro 23:57 : Pokud Tě zajímají volební preference českého národa (rozuměj vy.hcaných Čechů), běž se podívat na akce do supermarketů, k regálům s máslem a na výprodeje do nákupních center. TAM uvidíš všechny ty, které jsi vyjmenoval. Ani jednoho z nich nezajímá, co bude po volbách nebo v jakém světě budou žít za dvacet let jeho děti a vnuci...

   Vymazat
 6. Židé, i ti z Ameriky, se řídí heslem "UBI BENE, IBI PATRIA" A POCTIVĚ OBCHODUJÍ VE SMYSLU "CO JE VAŠE, TO JE NAŠE. I vaše voda a váš vzduch, PLAŤTE!.. A DO NAŠEHO SE NEPLEŤTE, NEBO BUDETE odhaleni za antisemity, xenofoby a nácky!"

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A když pak dostanou přes prsty, tak si desítky let stěžují a fňukají, že je to nespravedlivé. Oni jsou přece vyvolení zotročovat ostatní, mají to v tom svém judaismu. Čest vyjímkám, co považují judaismus za odporný hnus.

   Vymazat
  2. Náprava je jednoduchá.Vystoupit z EU,pokud
   budou vyhrožovat sankcemi,znárodnit opět
   banky,které zisk vyváží za hranice,zpátky
   si vzít strategické podniky,které Klaus
   prodal cizincům v době,kdy se učili být
   bohatí a doložit získání majetku.Na scéně
   doma zrušit doživotní dosazení soudců,
   zrušit exekutory a ustavit znova soudní.
   Dát celé EU na vědomí,že se zmýlila.Ovšem
   volbou Babiše se to nemůže podařit.
   Petr Majevský

   Vymazat
  3. 14.37 Klony Iudaismu jsou křesťanství i Islám... Vše jeden kýbl zla!

   Vymazat
 7. S článkem souhlasím jestli neodejdeme z eu bude to naše záhuba.

  OdpovědětVymazat
 8. Vystoupit z EU by pro nás v tuto chvíli znamenalo sestřelit životní úroveň někam na polovinu.
  Takže za mě ne.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Z čeho tak soudíte, že zrovna na polovinu? Už jste viděl majitele banky a nebo velké firmy, aby se střelil do nohy, když vystoupí ČR z EU?

   Vymazat
  2. Samo o sobě bez dalšího jistě! Ale přestoupením z EU do ESVO by naopak životní úroveň stoupla dvoj a při konfederaci s Islandem či Norskem dokonce troj-násobně ... a při konfederaci se Švajcem či Lichtenštejnskem? Šestinásobně! Zatím nám ji ale nenabídli, páč takový sráče bohužel nikdo nechce: malý, bezvýznamný spolek lidí žijících celý život na jednom místě, dříve často v jedné, nenáviděné práci, s nejlepším přítelem alkoholem, zhoršujícím se duševním i tělesným zdravím, kondicí, bez perspektivy, prostě jen žijí ze vzpomínek na "lepší minulost", protože na jakékoli změny jsou staří už od mládí. A problém je, že pokud je všechny vystřílíte, v další generaci se objeví opět. A je úplně jedno, jestli vyznávají islám, křesťansví, nebo becherovku.

   Vymazat
  3. 14:44 Snížit na polovinu, jako jí má Švýcarsko, které není členem EU? Nebo na úroveň Litvy a dalších zemí, které členy EU jsou? To je stejná lež, jako že vstupem do EU se naše životní úroveň srovná s úrovní západních států. Opak se stal pravdou.

   Vymazat
  4. Anonymní10. července 2017 14:58
   Svérázná analýza a ten závěr, přímo originál. Ale trochu s tím šetři, už to tu čtu asi po pátý. P.K.

   Vymazat
  5. 14:44 Jste pan Telička ??? Potom vás plně chápu.

   Vymazat
  6. 14:44. Nevystoupit - o něco později na čtvrtinu.

   Ale nejde jen o životní úroveň.
   Jsou ještě jiné lidské potřeby, nyní ohrožené a nepoměrně důležitější.
   Na ty mnoho z nás najezených jaksi už ani neumí pomyslet.
   V tom je ta tragédie.
   Děda.

   Vymazat
  7. K textu článku nemám námitky.
   Ale kdo bude mít dostatečnou sílu tato, a ještě mnohá další i důležitější rizika, odvrátit?
   Podle mého názoru žádná současná politická strana.
   Jedině občané v referendech.
   A kdo by snad mohl mít dostatečně promyšlený postup a dostatečnou sílu referenda prosadit?
   Tipuji že jedině SPD při dostatečně masivní podpoře ve volbách.
   Děda.
   -----
   http://spd.cz/zakladni-vseobecny-krajsky-program/

   http://spd.cz/program/

   Samozřejmě, že samotný papír snese všechno. Je nutné co nejlépe poznat lidi za programem.

   Vymazat
  8. Anonymní 14:44
   To píšete za cikáni?
   To věřím,cikáni by dostávali stejné sociální dávky,jako Český bílý občan a to je opravdu polovina.

   Vymazat
  9. jo pánové a co tady žerem za sračky co nán sem milostivě cpou - po těch vychcípáme zaručeně a náckové budou mít svůj životní prostor a tentokrát bez války
   Vaska

   Vymazat
  10. 15:13 Ode mě je jen ten začátek, zbytek je názor kohosi který jsem přidal do svých tapetek, páč se mi zalíbil a používám ho tu v různých kombinacích:)

   Vymazat
  11. 16:08 - Ne. Za Čecháčky! To se v této kombinaci neobjevilo, sorry:)

   Vymazat
  12. 17:27
   Zas nějakej milovník ussackejch kokotů,kterým je kombinací náhod dána do vínku nekonečná směsice debility a progresivní paralýzy!!!!!:-D

   Vymazat
  13. 14:58 v takovémhnojijsem nežil a nežiji, je to tvůj problém, kams' zapadnul. Sklony jsou sklony, co naděláš. Kdopak by tě z toho hnoje hrabal...

   Vymazat
  14. Jo, Dědi 16:06. Okamurova "přímá demokracie" s odvolatekností politiků, přímou volbou kde koho a kde čeho, to je model, který bude klapat řízen tak, jak ukazuje úroveň diskuzí na internetu, nakonec i tady. Ze dne na den, podle nálad z propagandy, mindráků ze života, za cenu, že politik neudělá nepopulárního kroku... bez koncepce, kontinuity... Jen pro pro představu - čtěte "Profily odvahy" J.F. Kennedyho. Ať už to napsal nebo ne. Věřte nebo ne, Tomio je buďto naiva, nebo lže. Přemýšlejte, o Švýcarech, dokud si skutečné formální vnitřní vztahy, zvyklosti a tradice se samotnými Švýcary neujasníte, ty sem netahejte. Mám tam ve druhé a třetí generaci, v německém kantonu usazené, blízké příbuzné. Vědí své.

   Vymazat
  15. 17:26, 17:27
   Á nová síla, potěš koště.

   Vymazat
  16. Anonymní11. července 2017 0:22
   Podle mého názoru, to Děda napsal výstižně. Na rozhodnutí, do kterých se politici obávají jít, by mělo být možno vypsat referendum. To je jeden možný způsob vyvolání referenda, další průchodný způsob jeho vyvolání, by měl být z iniciativy občanů.
   Argumentování tím, jaké má Švýcarsko mouchy a specifika je dobré pro seznámení se s tím, ale není to argument proti referendům. Nikdo neříká, že chce okopírovat švýcarský model i s chlupama. SPD - Tomio Okamura odpůrcům referend pouze na Švýcarsku ukazuje, že institut referend může být životaschopný a že je tam také možno hledat inspiraci.
   A závěr si s dovolením, opět vypůjčím od Dědy:
   „A kdo by snad mohl mít dostatečně promyšlený postup a dostatečnou sílu referenda prosadit?
   Tipuji že jedině SPD při dostatečně masivní podpoře ve volbách.“ P.K.

   Vymazat
  17. 14:44 Nižší životní úroveň už nemůže být co tu je.
   Nechci žit v islámským státu nechci aby mi vládla pošahaná makrela. Volím SPD.

   Vymazat
 9. Populistický nacionalismus problémy lidí v kapitalismu nevyřeší !

  Pane Tichý,vy jste neúnavný demagog a bláznivý snílek
  Já jsem ten poslední, kdo by se chtěl Evropské komise pod vedením Jean-Claude Junkera zastávat. Stejně tak si myslím, že EU je projekt postavený zejména na korporátních zájmech a hlas lidu je v ní minimální. Noam Chomský v jednom rozhovoru o populismu a o tom, jak elity na obou stranách politického spektra rozkládají demokracii mimo jiné správně tvrdí:V Evropě je dnes demokracie také silně podrývána. Rozhodovací moc má v rukou trojice institucí, které nevzešly z demokratických voleb: Evropská komise, kterou nikdo nevolí; Mezinárodní měnový fond, který lidé samozřejmě taky nevolí a Evropská centrální banka. Takže lidé mají hrozný vztek, protože ztrácí kontrolu nad svými životy. Ekonomická politika je většinou poškozuje a výsledkem je zlost, deziluze a tak dále.
  V éře globálního kapitalismu vystoupením ČR z EU se sociální a mzdové postavení českých pracujících a důchodců nezlepší.Národní státy mají na globalizaci dnes minimální vliv.Návrat o 20 až 30 iet do ,,lepších" časů není reálný. Ani nacionální kapitalismus uzavřený do hranic národních států pro který vy tak horujete sociálně spravedlivější a demokratičtější systém lidem nepřinese.
  Vyvlastňování přírodního bohatství a strategických odvětví národního hospodářství NENÍ v programu ANS ! I kdyby na krásně jste si to do programu dodatečně dali ve volbách nějaké křeslo v PS získali,na to,aby jste svůj program prosadili-museli by jste mít v PS většinu. Nebo najít vládního koaličního partnera . Kdo by to měl být ?
  Pochybuji o tom,že superoligarcha Babiš vám na to kývne a bude vyvlastňovat své oligopoly.
  A KSČM:Plánuje pouze kapitalismu ovládaný jejich stranou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Booože, co to je tady za pitomce. "Komanči plánují kapitalismus ovládaný jejich stranou".
   Kalousku a k tomu, mladší, nech si ty své moudra pro taťku Kalouska.
   Joo, kdybys myslel ty čínské komáry, tak jo. Proto to tam tak vypadá. Ti už mají i jůes na háku.
   V tom případě jsi měl dodat že KSČíny už ten státní kapitalismus má dávno. A i přes ty "lidská práva", co furt opakují fandové otrokářů, jim to docela klape.
   Altman

   Vymazat
  2. No, možná by po vystoupení z EU nepřišel ihned ten sociálně spravedlivější a demokratičtější systém, ale možná by se zlepšilo ASPOŃ NĚCO! Přinejmenším bychom byli pány ve své zemi, ne kolonie, mohli bychom leccos změnit. Teď? Co teď můžeme. A nesmíme zapomenou, že EU nás neohrožuje pouze tím, co stojí výše, členství v ní a pakt se státy, co nás považují za podřadný národ, je pro nás stonásobně nebezpečnější než vláda věcí našich v našich rukou, i za cenu utažení opasků a odklonu od konzumu. Ony ty plné krámy a nadvýroba, navíc šuntů, nikomu štěstí nepřinesou. Je potřeba se zamyslet, jak by co šlo změnit, a ne hned řvát, že bez EU to nejde. JE NUTNÉ TO ASPOŃ ZKUSIT!!!!!

   Vymazat
  3. 16:47
   Ani Kalousek ani Filip,Sobotka,Fiala,Okamura a Bělobrádek...

   Otázka na twitteru KSČM:Dobrý den.Jak chcete dosáhnout socialismu,když to,co plánujete,je pouze kapitalismus ovládaný vaší stranou ?
   Děkuji za odpověď.
   Odpověď od KSČM:Dobrý den,takový cíl si rozhodně neklademe.Tím,že se nám lživě připisuje,se mlží jen a jen v zájmu skutečně kleptokracie.
   https://twitter.com/vladatup1?lang=cs

   Buďme ale rádi, že to tahle pseudolevicová fosílie skrze své socmedy přiznala.

   Kdo je přesvědčen,že ,,K"SČM má za cíl ,,socialismus" je sám PITOMEC nebo musí být úplně na mol.
   Něco podobného nabízí ANS a Jaroslav Tichý.
   Rétorika nacionálního populismu a euroskeptimismu může znít pro někoho sympaticky,ale v podstatě se jedná o krajně pravicový uskupení,který neoliberální kapitalismus chce zachovat a vládnout jinými prostředky.

   Vymazat
  4. 20:36
   Nevěřte tomu.Opuštění EU by pro ČR nic dobrého nepřineslo.Převažovaly by více zápory jak klady.EU je potřeba demokratizovat.Není to lehký úkol,ale je potřeba se o to alespoň pokusit.https://diem25.org/co-je-diem25/

   Vymazat
  5. 21.02-Telička píše zřejmě osobně.EU je nereformovatelná, polofašistická. zrůdná, globalistická organizace, ovládající slabší a menší státy z pozice síly.O Východní Evropě, jednající s ní jako s poslušnou, podřadnou, bezvýznamnou kolonií ani nemluvě.Kvalita dodávaných a mnohdy předražených "otravin" je dostatečný důkaz.PRYČ Z EU, volíme SPD!!!

   Vymazat
  6. 20:51 nezapomněl jsi tam koblihy? nebo jsi sám kobliha

   Vymazat
  7. 16:12 takový to slibný začátek, takové to nadějné pokračování popisu reality včetně prostoru možných řešení s důsledky. Tak mizerný závěr: „… I kdyby na krásně jste si to do programu dodatečně dali ve volbách nějaké křeslo v PS získali,na to,aby jste svůj program prosadili-museli by jste mít v PS většinu. Nebo najít vládního koaličního partnera . Kdo by to měl být ?... “. Dodávám, nestačilo a nemohlo! Od padesátých let minulého století tak masivní znárodňování, jaké by snad mohlo problém řešit, muselo být zaštítěno vojenskou supermocností, kterou představoval SSSR. Ukázalo se ale, že blok neměl dostatečný ekonomický ani intelektuální potenciál, aby s tak grandiosním pokusem obstál. Nic vám to neříká? Dál: „A KSČM: Plánuje pouze kapitalismus ovládaný jejich stranou.“. Kde jste to sebral, když KSČM programuje socialismus, tentokrát dosažený demokraticky, bez totality, což znamená státem nechráněný! Taky utopie. Mají ovšem dost rozumu, aby věděli, že historie otevře nové příležitosti, že nestačí, byť by byly v Česku, ale že musí prolnout dostatečně velký ekonomicko politický prostor. Jakpak tomu bylo bezprostředně po Druhé válce? Takže vážený pane, ten závěr, to je vejcuc z prstu, bohužel!

   Vymazat
  8. 20:51 žádný arkument, k čemu logika, nepodložené tvrzení, v nejlepším případě tautologie. Proč sem s s tím prázdným blábolem lezete? Když, tak alespoň napište, že máte takový pocit, ale jaksi nevíte proč nebo, že kdosi to od vás tak nějak chce.

   Vymazat
 10. 14:27, 14:37 presne chlapi tak to je s licousnikama!!!

  OdpovědětVymazat
 11. Jenom totální hlupák nebo nenažraný imperiální zločinec může dnes ještě propagovat EU a setrvání ČR v ní.
  Je třeba vymyslet postup, jak co nejdříve vypadnout - toť vše !

  OdpovědětVymazat
 12. Ještě bych dodal. Strčit si rybářský háček do řiti, by i šlo. Ale vyndej si ho pak.
  Tak je to s tou EU. Anglání v předtuše co by se časem mohlo stát s jejich operetou, ví dobře co to jsou jejich příbuzní, germáni.
  A ať si myslí jak jsou silní, tak budou mít velké problémy dostat se z germánského chomoutu.
  A to tu nějaký pitomec vypráví, že komanči nemají odchod z EU v programu.
  Altman

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Altman 16:55 perfektní postřeh. Zvědav, komu to dojde.

   Vymazat
 13. EU je pro naší zemi ČR pastí udržovanou přes evropské fondy a politické zločince kteří z toho mají a prodali by i vlastní matku

  OdpovědětVymazat
 14. Pan Tichý má bezpochyby pravdu. Jen mě vrtá v hlavě, co by zahraniční majitele fabrik u nás drželo, v případě automatizované výroby 5.1 , nebo jak se to nazývá, aby měli své výrobny někde za hranicemi své země, když je mohou mít doma ? Laciní makáči už nebudou třeba , alespoň tak to chápu.

  OdpovědětVymazat
 15. Vážení z jedné i druhé názorové strany, obávám se, že svou diskuzí o ekonomické prospěšnosti setrvání ČR v EU jen zastíráte a opomíjíte fakt, že v argumentaci o setrvání v unii nejde a nemělo by jít jen o ekonomické výhody, či nevýhody. Z diskuse Vám poněkud vypadla skutečnost, že ČR byla a postupem doby bude stale nekompromisněji postavena před ultimátum." Podvolte se v přijímání uprchlíků a zachováte si drobky, které vám poskytujeme. V opačném případě vás donutíme všemi dostupnými prostředky".
  Je zřejmé, že pokud se podvolíme, přestaneme být suverénními občany této země. Úplně někdo jiný bude za nás rozhodovat, kolik a jakých uprchlíků přijmeme, jaké jim poskytneme prostředky a výhody.Jednou provždy budou dění v této zemi určovat lidé, kteří se, jak doba ukazuje, nezastaví vůbec před ničím.
  No a teď bychom se mohli otázku zjednodušit.
  Vazalství, se ztrátou vlastní kultury a tradic, ale s drobky na udržení pracovní síly, nebo suverenitu s nejistou budoucností?
  Pokud mi někdo vyargumentuje, že jsem přílišný pesimista a že otázka tak nestojí, budu mu jenom vděčný.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Otázka tak přesně stojí a vy máte naprostou pravdu!!!
   EU nás neohrožuje tolik po ekonomické stránce - člověk k životu nepotřebuje tolik, kolik mu vnucují nadnárodní firmy a banky, naopak, hromady zboží a konzum štěstí nepřináší, to spíš naopak. Proč tolik přibývá psych. nemocí, sebevražd ...aj, když se údajně máme tak dobře?? Svoboda, být pány své země a o ní si sami rozhodovat - tak stojí problém. S EU to nebude nikdy. Bez ní - možná. Takže výběr je celkem jasný. EU nás zničí jako stát a národ na 100%, bez ní možná máme šanci ...

   Vymazat
  2. Anonymní10. července 2017 20:19
   Řekl bych, že to stavíte celkem dobře. Není hlavní otázka odchod z EU, ale hlavní je návrat suverenity zpět státu, jak také hlásal již zapomenutý princip subsidiarity. Na to je třeba se zaměřit a nepřistupovat na vše, co nám EK předloží. Můžeme vyžadovat výjimku, či to přímo odmítnout. To všechno je možné, zvláště když se najde ještě pár spojenců, např. V4. Jenom musí naši politici zvládnout, že se na ně budou jejich západní „přátelé“ mračit a že budou muset zapomenout na výslužku za dobré služby, např. korupčně placená funkce v EK, či korupčně honorovaná přednášková činnost.
   Samozřejmě, nyní je stále aktuální hrozba navážení potenciálních příslušníků ISIS do země. Ty sem chce EK navézt, ne pro nějaké milosrdenství, ne pro ulehčení situace v Itáliji, ale proto, že nás chce rozložit. Souhlasím, že proti tomu je nutno se postavit (jak požaduje SPD). Ale vidět řešení pouze a jedině v tom, že vystoupíme z EU, je podobně účinné, jako když EU vymyslela řešení proti migrantům, že bude Turecku posílat miliardy Euro. Prostě když nebudeme mít zajištěnou vlastními silami obranyschopnost a bezpečnost země, tak sem budou proudit i přes nějaké vystoupení z EU. Neproudí snad i přes nečlenské státy EU? Takže neodmítám vystoupení z EU, ale odmítám, aby nás s tím stále někdo mlátil přes palice a současně opomíjel ostatní aspekty stability státu, na kterých je nutno urgentně pracovat.
   Podobné to je s ekonomikou a levnými montovnami. Vystoupením z EU nezmizí jako mávnutím kouzelného proutku. Na druhou stranu je možno usilovat o nápravu situace již nyní, členství v EU tomu, podle mého názoru, nijak nebrání. P.K.

   Vymazat
 16. 20:19 Rád bych Vám s argumentací posloužil a uklidnil Vás, ale bohužel, jsem na tom podobně, jak jsem zde napsal v 15:40.
  Jen bych rád ještě dodal, že ta první možnost (vazalství s příslušenstvím) se mi jeví nejen jako nejméně jistá budoucnost, ale jako jistá skáza, zánik.
  Děda.

  (Ptám se proto manželky "a teď babo raď! V ČT a v ČRo hledat odpověď nebudu, ledaže bych si je otáčel o 180 stupňů. To radím i Vám.)

  OdpovědětVymazat
 17. Odvaž se, pak se uvidí - reálně v rámci EU, trvat nevybíravě na národních zájmech, nacházet spojence, ekonomika i zahraniční politika všemi směry. Nenechme se osedlávat kariéristy z jedné, ani druhé strany. Jste někteří slepí,že nevidíte racionální vzory?

  OdpovědětVymazat
 18. To je ten problém, bojíme se postavit na vlastní nohy a nést za své jednání zodpovědnost. Co když já příjdu o milodar z EU. To je ten vrozený sklon k parazitizmu, ketý má každý správný rodič naučit své děti překonávat. Sláb jen ten kdo ztratil v sebe víru a malý jen ten kdo zná jen malý cíl. Vzhůru již hlavu národe a mohl bych pokračovat. Divíte se že s námi zacházejí jak s nevolníky. Budete jako HONOLULU čekat spásu od DT.

  OdpovědětVymazat
 19. 1,část

  Národní identita. Národní zájmy. Národní stát. Budoucnost národa,co to znamená(...)

  Ať už to znamená cokoli – dávno nezůstává vyhrazen pouze okrajovým partičkám kolem Miroslava Sládka nebo Adama B. Bartoše, ale stává se normou napříč politickým spektrem. Nacionalismus ale rozděluje. A zabíjí. Ten náš malý český příběh nabízí rozmanité možnosti, jak posílit představy o jednotném národním celku a ospravedlňovat vyloučení našich nepřátel a cizích. Jak pracovat s vyprávěním, které vytváří zdání jednoty a rovnosti , avšak ve stejnou chvíli rozděluje a vylučuje?
  Politický komentátor Martin Hekrdla na Alarmu výstižně napsal:Žádná „politika Bruselu“ neexistuje, je to jen substrát politik národních států, zakřivený vahou těch nejmocnějších v jejich prospěch.
  Nerozumím, proč je nutné rozdmýchávat vášně proti Bundeslandům a soustředit se na to, že „národní práce“ z naší „kolonie“ jde do ciziny. Jako kdyby česká práce nešla k českým bossům, k českým oligarchům a k přeplaceným českým pohůnkům kapitálu, cizího i domácího. Ti lidé nepatří k národu? A neděje se totéž Němcům? Naši západní sousedé si užili hodně za éry Gerharda Schrödera (1999–2004), „soudruha podnikatelů“ (Genosse der Bösse). Tehdy byli shora a zleva „kolonizováni“ sérií takzvaných zákonů Hartz, podle nichž se například nezaměstnaní museli podrobit ponižujícím úředním průzkumům svého „bohatství“ – a prodat své automobily, aby jim vůbec vznikl nárok (citelně zkrácený) na sociální podporu. Patří jim to, kolonizátorům! Vzývání národa se na levici podivuhodně snoubí s nevnímáním sociálních zlomenin a protikladů v jakémkoli národním terénu. Je to jen slepota, „taktická“ autocenzura, zmatené hledání nejprůchodnějších cest?Obraz „našich“ lítých protivníků jako by byl výsledkem podivuhodné redukční kúry. Nepřátelé sedí na různých obláčcích, bruselském, transnacionálně (globálně) finančním a korporátním, rozhodně však jakoby nespjatým s jakýmkoli národním svazem podnikatelů. Kapitalisté asi vůbec netuší, co se v těch nadoblačných výšinách děje, nikdy neslyšeli o lobbingu, nikdy si neplatili cestičky k chlupatým uším vlivných politiků, nikdy je nenapadlo těžit z podloží nacionalismu politické body, které by jen vlastním šarmem nedokázali z rodné hroudy vydupat. Proto jsou naoko tak často překvapeni, když z Bruselu, MMF či OECD padají příkazy anebo rady hodící se jim, tuzemským výdělkářům, náhodou do krámu. Ještěže „nepřátelé národa“ – „,kompetentní‘ eurovůdci, kosmopolitní pohádkáři“, jak je označil Petr Schnur, vyzývaje k občanské bdělosti – útočí vždy zvenčí, takže se úderníci kapitálu příliš nemusejí před „bdělými občany“ kát. Vždyť je to vždycky jen nějaká – jistěže řízená – invaze barbarů…
  http://a2larm.cz/2017/01/levice-sobe/

  OdpovědětVymazat
 20. 2,část
  Jiří Karen na Deníku Referendum racionálně a střízlivě uvažuje:
  V politice je nutné promýšlet scénáře, taktizovat – v tomto případě promyslet konkrétní scénář, co by se asi dělo, kdyby výstup Británie následovaly další země a Evropská unie se rozpadla na jednotlivé národní státečky. Měli bychom si položit následující otázky: Jak přesně budou jednotlivé národní vlády regulovat globální kapitál? Opravdu se jejich síla zvětší, když se zbaví „neoliberálního vězení EU“?

  Vážně stačí odbourat „byrokratický moloch“, aby v jednotlivých zemích vzkypěla demokracie? Jaké síly asi budou na vzestupu v zemích, která se rozhodnou pro výstup? Demokratické? Levicové? Konzervativní? Nacionalistické?

  Jakou roli budou hrát evropské národní státy ve světové geopolitické hře? Budou nezávislé a neutrální? Jaký budou mít vztah k USA? K Číně? K Rusku?Pokud je EU jenom nástrojem kapitálu, proč na ni velký kapitál tolik tlačí, aby deregulovala? Proč je třeba „tlačit na svůj nástroj“? Opravdu neexistují žádné evropské regule (sociální, environmentální, pracovní právo), které by měly emancipační přínos?Jaká je šance, že rozpadlá Evropa bude řešit uprchlickou krizi humanitárně? Jakou taktiku zvolí vládnoucí oligarchie v jednotlivých zemích tváří v tvář uprchlíkům? Humanitní? Xenofobní? Jaké budou důsledky? Jak přesně budou ony národní státy řešit situaci, až se v důsledku globálního oteplování vydají milióny lidí z Blízkého Východu a Afriky na sever?Evropa musí být demokratizována tak, aby dodržovala své vlastní hodnoty. Anebo se rozpadne. A pokud se rozpadne Evropa, tak se s velkou pravděpodobností rozpadnou evropské hodnoty. A bez evropských hodnot nebude ani emancipace, ani revoluce, ani svoboda.
  http://denikreferendum.cz/clanek/23260-do-evropy-anebo-do-pekla

  OdpovědětVymazat
 21. Anonymní11. července 2017 9:48
  Bylo by krásné, kdyby se EU starala o blaho lidí členských států a o mírové vztahy a hospodářskou spolupráci s ostatním světem. Nebyl by lepší systém na širém světě. Ale EU to nedělá.
  EU podporuje úchylky a rozvrací rodinné vztahy, EU nutí přijímat na národní území nesourodé komunity a tím vědomě rozvrací národní společenství a penalizuje ty, kteří si dovolí proti tomu protestovat, EU vyvolává obchodní blokády s významnými ekonomickými partnery, EU pracuje pro nadnárodní kapitál, ne pro své občany.
  To je realita, ze které je nutno vycházet. Máme možnost zjednat nápravu v orgánech EU, nebo spíše v národních vládách? Domnívám se, že platí druhá varianta. Výkonné orgány EU jsou již tak odfiltrované od občanů, že zde není demokratické ovlivňování možné. U národních vlád, jsou tyto možnosti větší. Přes všechna uvedená úskalí, která na národní vlády číhají. Ta úskalí, by měl národním vládám pomoci překonávat tlak zezdola, který by měl sílu je ohrozit.
  Nemůžeme pasivně argumentovat, že máme na něco právo. Právo má každý pouze na to, na co má sílu (vojenskou, ekonomickou, diplomatickou) si vydobýt. Tak funguje život. Jakékoliv sebelíbivější direktivy, které jdou proti zákonu života, nemají naději na úspěch. Soustřeďme se na to posilování, potom budeme mít šanci, že si udržíme /zavedeme demokracii. P.K.

  OdpovědětVymazat
 22. 11:48
  Každý z nás sleduje jiný cíl,sdílí jiné hodnoty a má jině sociální a třídní zájmy.
  Vaše představy o tom,jak národní vlády mimo EU dokáží regulovat globální kapitál jsou naivní.
  Český dělník a ostatní pracující nemají zájem o vykořisťování jak ze strany cizího tak domácího kapitálů.
  Je vidět,že autor a vy sám o dělnickém prostředí nic neví.

  OdpovědětVymazat
 23. Anonymní11. července 2017 13:23
  „Vaše představy o tom,jak národní vlády mimo EU dokáží regulovat globální kapitál jsou naivní.“
  Možná, že bych Vám mohl odpovědět, že i ten „český dělník a ostatní pracující“, které zastupujete, mají naivní představy o tom, jak dokáže regulovat nadnárodní kapitál sama EU. Vše totiž nasvědčuje tomu, že EU je nástrojem tohoto kapitálu. Proto se domnívám, že ten „český dělník a ostatní pracující“ snadněji hne s vlastní vládou (k čemu má odbory?), než s molochem EU.
  Ale uznávám, že takovýto pohled má daleko ke světové revoluci. P.K.

  OdpovědětVymazat
 24. 18:13
  Pane, vy jste úplně mimo !

  OdpovědětVymazat
 25. 18:13 Třída místo národnosti

  Co vám český dělníci a odboráři tak špatného udělali ?

  Martin Hekrdla to popsal přesně.
  Tady není o čem víc diskutovat.

  Stávku ve Volkswagen
  Slovakia vyhráli odboráři, vedení ustoupilo takřka ve všem:http://denikreferendum.cz/clanek/25536-stavku-ve-volkswagen-slovakia-vyhrali-odborari-vedeni-ustoupilo-takrka-ve-vsem

  Jak dělat politiku se zlínskými dělníky?
  http://a2larm.cz/2017/04/jak-delat-politiku-se-zlinskymi-delniky/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní12. července 2017 8:15
   „Co vám český dělníci a odboráři tak špatného udělali ?“
   Neudělali mi nic a vážím si jich. Také jsem většinu života pracoval ve mzdě (asi jenom deset let, jako OSVČ). Jenom jsem je dal do uvozovek, když jejich vyjmenováním, chtěl oponent zdůvodnit své tvrzení, že EU lze demokratizovat lépe, než národní vlády.
   Dokonce si myslím, že by se měli více zapojit do nastolování demokracie, tj. do možnosti ovlivňovat rozhodování vládních úředníků a tvorby zákonů a tak eliminovat ono „vykořisťování jak ze strany cizího tak domácího kapitálů“ (opět citace, nikoliv ironizování).

   „Třída místo národnosti“
   Bohužel, nic neříkající štěk. Lze si pod tím představit hodně velkou škálu možných uspořádání. I ta nedemokratická. Myslím, že se tím řídí i bankéři. P.K.

   Vymazat
 26. Poslední poznámka k EU.
  Bez ohledu na třídní a sociální postavení velká většina a to ne jen Čechů a ostatních východoevropanů EU oprávněně vnímá jako byrokratický moloch kapitálu.
  Nicméně – proti volnému pohybu osob, evropským dotacím, strukturálním fondům či například nově zrušenému roamingu protestuje vskutku jenom málokdo (snad s výjimkou operátorů, kterým ale v téhle debatě málokterý běžný občan fandí).
  Naše debata o EU se zasekává na nepochopeních a bizarních detailech typu pomazánkového másla, které dokáže spolehlivě zastřít jakoukoliv racionální debatu o výhodách, které nám z členství plynou.
  Europapaláši samozřejmě nejsou nikým nevolení – řízení proti nám momentálně vede Evropská komise, jejíž členy schvaluje Evropská rada, jež je složená z premiérů vlád členských zemí. Své zástupce v Evropském parlamentu si také můžeme volit, jenže účast u voleb je tradičně velmi malá a obecné povědomí o tom, jak evropské instituce fungují a jaké jsou jejich pravomoci, ještě menší. A ti politici, kteří v Bruselu ČR reprezentují, s čestnými výjimkami nechápou fungování institucí, jichž jsou součástí, o moc víc než jejich voliči a většinou nedělají skoro nic.
  Česká republika a okolní země stále více uzavírají do sebe a jejich politika je vedená jakousi představou etnicky čistých, homogenních, naprosto suverénních autoritativních národních států, na jejichž hranicích stojí armáda. Je evidentní, že tahle představa jde proti všemu, co reprezentuje Evropská unie – otevřenou, tolerantní a diverzifikovanou společnost, kde státy nemají hranice a kde se na etnický původ nehledí.
  O to víc je absurdní, když si stěžujeme na to, že ti nikým nevolení papaláši, které jsme ve skutečnosti volili také, naopak něco dělají. Koneckonců i samotná dohoda o kvótách byla odhlasovaná ministry vnitra členských států, tedy včetně Milana Chovance. Právě při hlasování o kvótách jsme ovšem narazili na jeden zásadní demokratický princip – byli jsme přehlasováni. Česká republika s kvótami nesouhlasila, hlasovala proti, ale více členů zvedlo ruku pro. V rámci demokratického zřízení společnosti by se mohlo považovat za normální, že pokud jsem přehlasován většinou, smířím se s férovou porážkou.

  Čeští politici ovšem místo toho začnou napadat samotnou podstatu procesu – výsledek se nám nelíbí, takže jsme zjistili, že se nám vlastně nelíbí celá EU. A vůbec, vždyť my jsme tam vlastně nikdy nechtěli být. Že jsme si to členství demokraticky odhlasovali, už je dávno zapomenuto, a jak vidno výše, jako argument to zjevně neplatí.
  Tento alibistický přístup – o výhodách pomlčíme, nevýhody zveličíme – by byl sám o sobě alarmující.
  Právo, včetně toho mezinárodního evropského, by mělo platit vždy pro všechny a všude stejně. Jenže v případě migračních kvót je odmítnutí a rozhodnutí nepodřídit se a „raději zaplatit“, jak pravil ministr vnitra Chovanec, alarmující o to více, že se jedná jenom o špičku ledovce. Česká republika stejně jako zbytek zemí Visegrádu porušuje evropské migrační a azylové právo dlouhodobě a chtělo by se říci skoro systematicky. Možná by bylo na místě vést diskusi, která z těchto cest odpovídá realitě 21. století a která je prostě jenom krokem zpátky a zoufalým pokusem zakonzervovat jakýsi imaginární status quo. Ve chvíli, kdy ale v rámci prosazování jakéhokoliv uspořádání společnosti začneme ignorovat právo a ohýbat jeho principy podle momentálního politického rozpoložení, je zle – takový přístup totiž vede jenom a pouze k tomu, že už se v budoucnosti žádná debata nepovede, protože nebude žádná demokracie, která by ji umožnila.

  OdpovědětVymazat
 27. Anonymní12. července 2017 9:35
  Takovou snůšku zavádějících tvrzení, kterými se snažíte překroutit realitu, aby jeden pohledal. Vzhledem k délce příspěvku, se vyjádřím pouze k některým z nich.
  Členové Evropské komise jsou sice voleni premiéry, ale nemohou být jimi navrhováni. Jsou jim předloženi ke zvolení, kýmsi vybraní kandidáti. Podobně můžeme volit své členy do Europarlamentu, ale Europoslaci nemůžou předkládat vlastní návrhy zákonů, pouze můžou hlasovat o tom, co je jim předloženo.
  Vytýkáte, že máme do sebe uzavřenou představu etnicky čistých států s armádou na hranicích. Čímž jdeme proti představě otevřené, tolerantní společnosti bez státních hranic a kde se nehledí na etnický původ. To je opět velké zamlžení skutečnosti. Přistoupili jsme na Schengenskou úmluvu, ve které se EU zavazuje chránit vnější hranice, avšak nečiní tak. Vnější hranice jsou pro kohokoliv volně průchozí, i kdyby byl po zuby ozbrojený, nebo měl lepru. Za této situace jsme povinni si zajistit bezpečnost a zdravotní stav vlastními silami. Je hodně velké pokrytectví, když nám to EK vytýká, místo toho, aby odvolala Eurokomisaře, kteří mají bezpečnost na starosti. Na etnický původ se u nás nikdy příliš nehledělo. Byli k nám importováni Řekové, Kubánci, Vietnamci, Ukrajinci, Angolané, .. Lidé to vstřebali, neboť příchozí měli dobrou vůli se začlenit a pracovat. Avšak imigrační „politika“ EU, je snahou rozvrátit původní evropské národy, nesourodým etnikem, které odmítá se přizpůsobit, či pracovat. Je naší přirozenou povinností, jak vůči předkům, tak vůči potomkům, tomu zabránit.
  V záležitost kvót argumentujete, že dohoda byla většinově odhlasovaná ministry vnitra. Takovou záležitost, která se podstatně týká existence národů, nelze odhlasovat nějakou nadpoloviční většinou. Zde musí mít každý stát právo veta, tedy měla o tom rozhodovat Evropská rada. Nějaké usnesení ministrů vnitra nemůže státy zavazovat ke strpění jejich rozvratu.
  Mohl bych vyvracet další Vaše zkreslování, ale už to je dost objemné. Takže hromadně: nemáte pravdu. P.K

  OdpovědětVymazat
 28. 13:47
  Vy nic věcnými argumenty nevyvracíte.Odmítáte přijmout fakta,která nejsou pro vaše vidění světa příjemná.Jsou to pouze vaše emoce a dogma
  Ano,dělníci a celá pracující třída,která pobírá v ČR směšné evropské mzdy,ať už pracuje v privátu nebo ve veřejném sektoru by měla o mzdy a za pracovní a sociální práva více bojovat.
  Věci jsou složitější a subtilnější.
  Velká část z nich se topí v dluzích a exekucích.
  Aby uživili sebe a své rodiny musí mít minimálně dvě práce(ještě vedlejšák).Na nějaké stávky a demonstrace jim logicky nezbývá čas ani energie.Mají ještě strach,aby nepřišli o to málo,co jim zbylo.Organizovanost v odborech není nějak oslnivá.Nedivme se odborovým předákům,že nejsou tak radikální jak jejich kolegové na západě či jihu Evropy.
  Protestovat proti uprchlíkům,nenáviděnému Bruselu nebo ve volbách volit xenofobní a nacionalistická hnutí české pracující třídě na zlepšení jejich mzdových a pracovních podmínek nepomůže.
  Problém je,že lidé v Česku obvykle věří kapitalismu, tvrdé práci a slovo solidarita chápou hlavně etnicky. Ekonomické alternativy mají stále malou podporu. Ti nejchytřejší a nejosvícenější už to pochopili a usilují o sociálně spravedlivější svět.

  OdpovědětVymazat
 29. Anonymní12. července 2017 19:38
  „Protestovat proti uprchlíkům,nenáviděnému Bruselu nebo ve volbách volit xenofobní a nacionalistická hnutí české pracující třídě na zlepšení jejich mzdových a pracovních podmínek nepomůže.“
  Kdo Vám takovýto postoj poradil? Kde jinde chcete hledat nějaké sympatizanty?
  Jako optimista doufám, že to je pouze názor Váš a ne nějaké větší skupiny zaměstnanců. P.K.

  OdpovědětVymazat