Reklama

úterý 25. července 2017

Zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství je nejschůdnější možnost zajištění ekonomické stránky naší budoucnosti


Jaroslav Tichý
25.7.2017  Aliance Národních Sil

Nikoliv náhodou je to právě Aliance národních sil, která se ve svém programu zabývá jednotlivými závažnými otázkami, které stojí před naší vládou a společností a k jejichž řešení je zapotřebí neprodleně přistoupit. K otevření diskuze nad další z nich přispěl článkem spolupracovník ANS ing. Bradávka pod názvem „Existuje slovo, kterého se mnozí bojí jak čert kříže“ ze dne 24.7.t.r..

Chtěl bych touto cestou na jeho článek navázat a dále ho rozvést. A vyvolat tak nejen širší diskuzi nad uvedeným záměrem, nýbrž především nad jeho širšími souvislostmi a dopady.

Tak tedy:

ANS má ve svém programu jako jediná bod s názvem: Zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství.
Související problematiku je třeba rozdělit do několika bodů:


1/ Rekapitulace vývoje


Především je zapotřebí si uvědomit to, že zatímco do r. 1989 šel celý zisk každého podniku do státního rozpočtu, dnes tam má jít jen 19 % formou daně z příjmu. „Má“, ale často nejde. Jednak proto, že část podniků byla nevratně rozkradena a zničena, část podniků je ve ztrátě (ať již fiktivní či skutečné), další část je v rukou zahraničních firem, které dostaly od našeho státu buď daňové prázdniny, nebo v rámci své konsolidované bilance ziskem vytvářeným u nás kompenzují ztráty svých podniků jinde v zahraničí. A jednak i proto, že mnoho firem (dnes již přes 1.500) od nás má zřízena svá sídla v daňových rájích, takže se placení daní u nás zcela vyhýbá.

Uskrovnil se snad proto byrokratický aparát tohoto státu? Nikoliv, právě naopak. Poslanci a soudci si přidávají jako o závod, mnohým lidem byla naopak sebrána kvalifikovaná práce a jsou dnes zaměstnáni často za pakatel za otrockých podmínek v cizích montovnách u nás. Jejich kupní síla neroste, pokud přímo neklesá. Sociální rozdíly mezi našimi spoluobčany se dále prudce prohlubují. Prohlubuje se současně i propast mezi platy našich zaměstnanců a platy zaměstnanců ve srovnatelných zemích EU za srovnatelnou práci. Naši občané se stále více zadlužují, obce, města a stát rovněž. V oblasti služeb zajišťovaných státem nejsou již opět peníze téměř na nic. Jde o záměrný postup s cílem tento stát co nejvíce zadlužit a mimo jiné i prostřednictvím dluhu si ho podmanit.

Jinde tento naordinovaný záměr funguje rovněž, u nás jsou ale jeho důsledky už hodně křiklavé. Stačí si srovnat výplaty a důchody lidí u nás se srovnatelným zahraničím. Určitým lidem a zahraničním firmám bylo u nás tedy pomoženo, a to na úkor nás všech ostatních. A zatímco mnozí nadšeně oslavovali svého času velkou privatizaci, tak si vůbec neuvědomili, že její důsledky ponesou trvale sami a ze svého. A my ostatní jako občané tohoto státu s nimi. Jako občané jsme totiž určeni k tomu, abychom nahrazovali výpadky v příjmu státního rozpočtu vytvořené z titulu velké privatizace a jejích následků.

Nejsem si ale jist, zda to mnozí lidé již konečně pochopili. A když si k tomu lidé ještě připočtou ceny a způsob privatizace mnohých podniků a k tomu navíc uměle a záměrně podtržený kurs koruny přijdou nutně k dalšímu poznání, že ty podniky byly "koupeny za hubičku". Doslova. Svého času se tomu říkalo „transformační polštář“. Pamatujete se ještě všichni?2/ Jaký je současný stav?

Mnohé z podniků, které u nás do dnešního dne ekonomicky přežily, vyvádějí maximum zisku do zahraničí (a to i v případě předchozího zaplacení daní). Případně ho investují do jiných, s jejich činností nesouvisejících oborů. Neinvestují do svého technického rozvoje, do své modernizace. Snaží se udržet si konkurenceschopnost nízkými cenami, nikoliv kvalitou a parametry svých výrobků. Dostaly se tak samy do situace, kdy za své výrobky vesměs s nižší přidanou hodnotou vyšší prodejní ceny již nedocílí. Jsou nákladově téměř u stropu, k němuž se mohou bez vytváření ztrát z hlediska příjmů dostat. Nemohou tedy ani zvyšovat mzdy svých pracovníků. Hledají tedy zaměstnance, s nízkými nároky na mzdovou úroveň. V ideálním případě z Ukrajiny či Rumunska, případně si zcela nesmyslně slibují něco od zaměstnání migrantů.3/ Jaká je blízká budoucnost?


Nepochybně již všichni slyšeli o nové průmyslové revoluci 4.0, kde namísto automatizace průmyslové výroby přichází její robotizace. V její vrcholné fázi nebude zapotřebí ve výrobní sféře (tak jak ji chápeme dnes) až 90 % všech zaměstnanců. Ta k nám má dorazit postupně v průběhu 10 let. Ano, mají vznikat nová zaměstnání jako je např. výchova vlastních dětí a jiné. Jenže, ty žádný soukromník platit nebude. Takže všichni uvolnění pracovníci (ať již bez práce či v nových druzích zaměstnání, jako byl uvedený příklad) skončí na krku státu. Soukromí podnikatelé se jich rádi zbaví. Jednak s nimi nebudou mít starosti, jednak jim nebudou platit mzdy a platy, jednak za ně nebudou platit zdravotní a sociální. Položme si ale naléhavě tyto otázky:
- z čeho budou ti lidé pak živi?

- za co pak budou kupovat výrobky z robotizované výroby?
Hovoří se obecně o nepodmíněném příjmu jako zdroji financování pro všechny lidi. Pro ty zaměstnané (kteří si navíc ještě vydělají v práci) i pro ty nezaměstnané. Někde ho zatím odmítli zkusit (Švýcarsko), jinde na něj již zkusmo najeli (Finsko).

Zodpovězme si i kardinální otázku, z čeho ty lidi bude stát platit? (A nechtějme ani domýšlet, co by nastalo, kdyby došlo v mezidobí k likvidaci států, jak o to usiluje EU).

Jaká tedy vlastně existují možná řešení? V zásadě jen dvě.

Zaprvé: opětovné zestátnění klíčových podniků (a nerostných zdrojů a přírodního bohatství země jako je např. voda - to v každém případě) nebo

zadruhé: drastické zdanění vlastníků velkých podniků. Třeba až 90% daní. Přitom ale stát nebude mít jistotu, že vlastník takového podniku se bude za těchto okolností snažit nějaký zisk vytvářet. Spíše ho bude sám tunelovat a peníze ulévat do zahraničí. Když si k tomu přičtete i podniky vyrábějící zbraně, střelivo či výbušniny, které nikdy do soukromých rukou přijít správně neměly, je zřejmé, že zestátnění velkých podniků je tou lepší z obou možností.

Máte snad někdo lepší řešení? Navrhněte je, vždyť půjde i o Vás!


4/ Jakou formou by probíhalo zestátnění velkých klíčových či strategických podniků a nerostných zdrojů či přírodního bohatství, pokud bylo již zprivatizováno?

Poctivou. Tedy za kupní cenu, která bude odpovídat původní ceně kupní + investicím do těchto podniků soukromými vlastníky vloženým minus odpisy tak, aby to odpovídalo současnému technickému stavu takových podniků.


5/ A kde na to stát vezme?

No půjčí si na to od investiční banky v zahraničí, nejlépe od AIIB či jiné vhodné banky. Půjčit si nakonec lze i od bank v ČR, které začnou konečně financovat něco užitečného namísto různých spekulativních operací. Je třeba přitom vzít ale v úvahu, že mezi ty klíčové podniky budou patřit i některé banky, dnes v zahraničních rukou, které spolu se supermarkety působí na trhu jako vysavač peněz, jež končí v zahraničí. Tady bude třeba provést určitou diferenciaci.


6/ Z čeho to stát bude splácet?

Z úspor peněz, které dosud unikají každoročně do zahraničí. Ideálním řešením by přitom bylo realizovat tuto záležitost (vytvoření zdrojů pro tento stát k vyplácení nepodmíněného měsíčního příjmu svým občanům) co nejdříve, tedy ještě před tím, než vyvstane potřeba vyplácet nepodmíněný příjem občanům naplno. Stát by tak již mohl mít značnou část přijatých úvěrů splacenou. Případná představa kohokoliv, že stát bude moci živit téměř celý národ z úvěrů, které navíc nebude mít z čeho splácet, neboť se dopředu zbavil veškerého majetku, je nesmyslná. Rozlišujme proto důsledně úvěry na investice do zestátněných podniků od úvěrů k pouhé spotřebě (projedení), a to doslova. Ty první ano, ty druhé nikdy.

 
Shrnutí

Má-li v tomto státě začít řádně fungovat ekonomika, má-li stát přistoupit ke svému skutečnému oddlužování, mají-li se u nás zlepšit životní podmínky a životní úroveň našich obyvatel, má-li být udržen a postupně znovu obnovován sociální systém a sociální solidarita lidí, je zde třeba především k tomu vytvořit elementární podmínky a mít vládu, která bude o to skutečně (ne pouze slovy a to občas) usilovat.

Předchozí vlády (bez ohledu na jejich složení podle stranické příslušnosti) zavinily současný stav. Některá více, jiná méně, ale všechny bez rozdílu. Za přihlížení občanů a jejich podpory (ať již vědomě či z nevědomosti). A je nesmyslné se domnívat, že příchodem jiných tváří do vlády, avšak ponecháním současných podmínek beze změn či pouze provedením kosmetických změn se můžeme někam dostat, něco začít napravovat. Těch problémů je daleko více. Nikoliv náhodou proto jako Aliance národních sil jasně říkáme, že systémová změna je nutná. A buď občané chtějí nápravu a pak náš program podpoří, nebo nechtějí. A pak budou podporovat nové lakýrníky starých potěmkinovských kulis, kteří jen nahradí u hodovního stolu některé odpadlíky z řad parlamentních stran, které se již do nového parlamentu díky nedostatečnému počtu voličských hlasů nedostanou. Tito noví lakýrníci tak doplní svými hlasy chybějící hlasy těch zbývajících parlamentních stran, vytvoří tak novou vládní koalici a pomohou těmto zbývajícím parlamentním stranám znovu si upevnit své postavení v parlamentě a tím zachovat i stávající mizérii. Z čeho pak budou živi mnozí naši lidé a za co si budou kupovat výrobky z robotizované produkce, bude vědět jen pánbůh.

Jsou to lidé ve svém vlastním zájmu schopni pochopit a podle toho i postupovat?

- - -

59 komentářů :

 1. Bezpartajní občan25. července 2017 21:21

  volím Alianci Národních Sil!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane TICHY to co tu píšete,že po zprivatizování všeho co vlastnil stát a z čeho čerpal peníze, nebude z čeho občanum platit na př zdravotnictví,které ANO BUDE HŮŘ zprivatizuje čili ukradne a nakonec budou zrušeny i důchody atd.bylo známo od sametove revoluce a vědělo se to.
   Kdyby jste s tim článkem tehdy přišel dav by vás ušlapal.
   Ted,když to pomalu všem docházi chcete zpět k vlastnictví všeho všemi,což zcela jasne nepujde.
   Lidé kteři se hlási k ANS SE DOMNÍVAJÍ,ŽE VÁS VOLIČI KRITIZUJÍ,
   píšou,že mame držet hubu jinak řečeno chtějí to co už děla politická třida Šmejdu-cenzuru.

   MLČELI JSME JAKO VOLIČI VÍCE NEŽ ČTVRTSTOLETÍ A KDYŽ JSME SE DNES KONEČNĚ OZVALI RÁNA ŠLA DO ŽIVÉHO.

   Nám je v podstatě jedno co uděláte,aby jste ve volbách úplně propadli.Kdo chce kam pomožme mu tam.
   DESATERO VOLIČE BUDEME MUSET JAKO VOLIČI ZAČIT VNUCOVAT všem POLITICKÝM STRANÁM A HNUTÍM a bude pro všechny voliče zajímavé zda dokáži pochopit,že se k pomalu ale jistě k němu jednoho dne budou muset modlit.
   To budou muset totiž ve vlasním zájmu voliči prostřednictvím OSV nebo i sami prosazovat.

   POKUD SE NEPŘIDÁTE A BUDETE SE DALE DOMNÍVAT,ŽE JTE NEBETYČNĚ CHYTRÍ,DOKONCE ŽE VÁS CHTĚJÍ VOLIČI KAUČOVAT TÍM,ŽE VÁM SDĚLÍ CO JE NUTNÉ TAK JSTE VEDLE A KLIDNĚ TAM ZŮSTANTE A DĚLEJTE SI CO CHCETE.

   OPAKUJEME dokud je čas,BUD SE BUDETE ORIENTOVAT NA TY,OD KTERÝCH CHCETE MIT HLAS NEBO SI DĚLEJTE CO CHCETE.

   Vyjádřením našich potřeb je Desatero voliče.pokud nas chcete ignorovat čí nechápete o co jde musite se teprve naučit jak s voliči umět vést DIALOG.

   Smazat
  2. Odpovězte pane Tichý,když víte,že na věci které chcete prosadit je potřeba většiny v Parlamentu a vy si to nedáte ani do Programu ,jak to co tak vehementně píšete chcete dosáhnot a to nevidíte,že Okamura je tam dokonce pro smích?

   NAVHUJE CO PĚT MINUT ZÁKON O REFERENDU A JE ODKOPNUT JAKO PES,ABY MOHL KŘIČET VIDÍTE JAKÝ JSEM BOREC?

   http://www.quintus-sertorius.net/news/premier-odmita-referendum/

   Smazat
  3. Pane inženýre vypadá to,že vám není jasne Šesté příkázaní Desatera voliče.

   NE KAPITALISMU BEZ PŘIVLASTKŮ

   VY VŮBEC NEVÍTE,ŽE ŽIJEME V KAPITALISMU BEZ PŘIVLASTKŮ,ŽE ANS?

   Který nám naordinoval jako odrůdu amerického gangsterismu president ODS.Ten kap. za PROGRAM aby se v ČR nacházeli jen bud velice bohatí nebo velice chudí.
   To se stane zcela určitě a pak bude ČR vyhozeno jako vymačkaný citron.

   Vy drahý inženýre nechápete zcela zřejmě souvislosti a proto i nevíte co je to Sociální stát a děláte se tak stejne hloupý jako politická třida ŠMEJDŮ,

   KTERÁ CHCE A BUDE DÁLE KRÁST,PODVÁDĚT A VRAŽDIT zaslánim do války.
   Nikdo z občanů nezabránil první ani druhé světové válce a vy prý chcete mír,ale sily pro jeho zachování odmítáte-prý mají držet hubu.

   Ted mi zezadu napovídají voliči v počtu 8
   395 132 zubožovaných dušiček,že by vás měl radeji prý nekam poslat a je to moc sprosté. .

   Smazat
  4. To,že Znárodnění by znamenalo humanitární bombardování a je to v současnosti uplný nesmysl vás jaksi nenapadlo.

   SLOVO KTERÉ OTŘÁSA POLITICKOU TŘIDOU ŠMEJDŮ JE JEN JEDNO. SOCIÁLNÍ STÁT DO PRVNÍHO ČLÁNKU ÚSTAVY KDE ZÁMĚRNĚ CHYBÍ.

   To je to,co hledáte a stejně jako Šmejdi se tomu bráníte.Prostě chcete prohrát dřive než jste začal.

   Smazat
  5. Opakuji ANS.Sdělte nam voličům proč jste tvrdošijne proti jednomu slovu do prvního článku naši USTAVY, kde záměrně chybí.

   Zdá se,že vůbec nevíte co to je,když píšete takové články a takový Program kde chybí vše co je a bude nutné.
   Zkuste nás informovat jste pro to slovo ANO nebo NE, vážení naši zástupci z ANS.

   UŽ SE TO TÁHNE NEKOLIK MĚSÍCŮ A VY KLIČKUJETE JAKO VŠICHNI Z POLITICKÉ TŘIDY šmejdů a furt žádný pohyb.

   Smazat
  6. Pro trolla nade mnou: Kdo jste, Anonyme, proč plivete na autora, který Vás svými znalostmi strčí do kapsy a proč neuvedete kontakt? A kde najdu to Vaše DESATERO VOLIČE? Co je to SOCIÁLN9 STÁT ve Vašem pojetí? Nejdříve se slušně představte předložte své názory, relevantní argumenty a potom diskutujte. Ale anonymní výhrůžky Vás řadí k fanatickým stoupenců Okamury, Kalouska, Bursíka, Schwarzenberga a jim podobných. J. Bradávka.

   Smazat
  7. Je zajimave,že pane BRADAVKA použiváte prolhané metody Šmejdů a to za ANS.
   Pak docházi k blokaci přispěvků OSV a zastavení DIALOGU

   Smazat
  8. Nemohu vam vysvětlovat po lopatě,co je Sociální stát,který u sousedů,platí 8.50 eur na hodinu.
   Zdejši cenzura už delši přispěvky nepoušti.Tak si to zkuste nastudovat a odpovědět článkem sám.

   Smazat
  9. Mate tu pane Bradavka hned první a šesté přikázáni Desatera voliče

   VÍCE JAK TO VYPADÁ NEZVLÁDNETE TAK TO ZKUSTE
   pokud mate zájem.

   Smazat
  10. Je mi uplně jedno jaké má znalosti zdejši autor.Je mi víc a víc jasné,že neodpovídá na dané dotazy a je btiše jakoby neexistoval

   Smazat
 2. Souhlasím. Zestátnění anebo 100% český majitel, žádné koncerny, žádné zahraniční firmy, žádní bílí koně ... absolutní transparentnosti vlastnictví jde dosáhnout, pokud se ovšem chce, a to zatím ti šmejdi, co si říkají politici, nechtějí.

  OdpovědětSmazat
 3. Zestátnění určitých strategických podniků a těžbu a zpracování všech přírodních nerostů a zdrojů, jako jedinou možnost jak obnovit stát jsem psal již minimálně před více jak třemi lety, po svém návratu z Číny. Nejsou ani pořádné zákony o daních na vše co ze státu odchází. To co tu zůstává je směšné a ještě je polovina rozkradena přebujelým státním aparátem.

  OdpovědětSmazat
 4. Proč se nepokusí ANS o dohodu s Okamurou na splečném programu a volbách alespoň pro tyto důležité volby. Přece by se dohodly minimálně na deseti bodech.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:49 Ano to by bylo nejlepší nebo vyhrají euhujeři a bude vše ztraceno.

   Smazat
  2. Ano, ta verbež, co je tam dnes, udělá všechno, třeba osmikoalici, jen aby nemuseli od koryt.
   Většinový systém by o vyřešil, tohle, čemu říkají poměrný systém je humus, spojí se i pidistrany, co mají s bídou 5% a budou vyřvávat, že je to vůle lidu a dostali silný mandát - jako naposledy Sobotka hulákal o silném mandátu, ačkoliv udělal výsledek dost ostudný a ještě navíc podvodem, když slíbil církevní restituce, jinak by dostal prd a ne hlasy. Takovou shnilou kreaturu by totiž jinak sotva někdo volil.

   Smazat
  3. 22:22-Vy toho asi o volebních systémech moc nevíte, viďte? Váš "preferenční" většinový systém konzervuje "konzervy" a neumožňuje příliv "čerstvé krve", tak si o tom něco přečtěte, pokud nejste troll. Trotla vzhledem k Vašemu písemnému projevu nepředpokládám.

   Smazat
  4. ANS - jak bylo řečeno již mnohokrát - se o dohodu s SPD pokoušela během posledních dvou let opakovaně (viz. osobní jednání předsedy ČSNS2005 a dalších), ale ze strany SPD nebyl absolutně žádný zájem o jakoukoliv spolupráci (s kýmkoliv).

   Smazat
 5. No, naštěstí pro všechny tahle alinace nedostane ve volbách ani 0,1% hlasů, takže můžeme být všichni v klidu. Protože lidi jako pan Tichý, to by bylo neštěstí pro celý stát.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:37-"můžeme být v klidu". Vy jste "my" nebo myslíte"globálně"?

   Smazat
  2. Názory idiotů jako je anonym 22:37 jsou úplně bezcenné.

   Smazat
  3. 23.12 nebolí vás,že jste byl právě zasažen puškou pravdy?
   Je tu však šance,že se ANS vzpamatuje z komatu a přejme a pochopí co je napsano v DESATERU VOLIČE nebo taky ne.

   Smazat
  4. Jděte se s tím svým blbým desaterem, o kterém tady stále kvákáte, ale nikdy neřeknete, co to vlastně, vycpat! Ž.

   Smazat
  5. 12.42 mate tu prvni dvě p5ikázaní.

   První přikázani

   ANO SOCIÁLNÍMU STÁTU DO PRVNÍHO BODU NAŠÍ ÚSTAVY.

   ŠESTÉ PŘIKÁZANÍ.
   NE KAPITALISMU BEZ PŘIVLASTKŮ.

   Nevidím,že by jste k nim dokázal něco napsat tedy diskutovat k věci.
   Není divu,že takové DOMORODCE okrádají Šmejdi už vic než čtvrtsstoletí a oni při svém omezeném vzdělání na to hledi jako tele na nová vrata.Odkud bvíte,že je Desatero blbé.


   TO JISTĚ ANI NEVÍTE,ŽE VŮLE LIDU JE VŮLE BOŽI A PROTO BUDETE BRZY SPOLU S OSTATNÍMI VÁMI PODOBNÝMI TVOŘIT NEJVĚTŠI SPOLEK NAHATÝCH VE STŘEDNÍ EVROPĚ..

   Smazat
  6. Pro 14:23 : NE KAPITALISMU BEZ PŘÍVLASTKŮ znamená ANO KAPITALISMU S PŘÍVLASTKY? Třeba kapitalismus z lidskou tváří? Můžete se k to mu vyjádřit?

   Smazat
  7. Pro 18.00 Není tomu tak.Prvni a seste přikázání Desatera voliče jsou propojené nádoby.
   OSV děkuje,že jste jeden z prvních který začíná uvažovat o co jde.
   Vysvětlovat co co jde budeme realizovat postupne.
   Na tak malém prostoru nelze vysvětlovat to na co se studuje leta a ještě po lopatě v situaci kdy tady působí cenzura,která naše příspěvky delšího významu nechce pustit.Podivejte se i na NWOO.org kde najdete pana Wikingera.

   Smazat
 6. Koukal jsem, jak sjezd ČSSD aplaudoval ve stoje premiérovi Sobotkovi, který OKD naděli panu Bakalovi. Autor se nám zřejmě snaží naznačit, že ČSSD je složená z hajzlů, kteří škodí této republice a tomu já nevěřím, vždyť vyhráli volby a myslí to upřímně.

  OdpovědětSmazat
 7. Čechům už tady nic nepatři !!!! Jak muže prodat zdroje vody a další nerostné suroviny ale nejdůležitější pudu tu prodávají za hubičku a to se neděla a co zbývá Čechům ---- kulka!

  OdpovědětSmazat
 8. 6,58
  Kdyby ti zmrdi z vlády za tohle mohli dostávat kulku mezi oči,tak by tady cizákům nepatřilo ani jejich vlastní hohvno v zadku!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 9. Mám vás všechny rád,vy malé, ale národně a protikapitalisticky smýšlející straničky. A tak jsem se rozhodl že založím ještě jednu - SSS. Budu samozřejmě předseda a napíši takový program, že počínaje komunisty a konče ANS budou všichni žasnout. Počítám s nejméně 30 %
  Bude tam vše od znárodnění všeho, odchod z EU a NATO, neutralita státu, potrestání všech politiků pravice doživotím s nucenými pracemi. Zastavím budování dalších dálnic a stávajíci úseky u hranic se vrátí zpět zemědělství. Letiště V.H. dostane původní název a bude obnoveno jen to původní. Současné se rovněž vrátí zemědělství. V Praze se zastaví veškerá výstavba a město se začne systematicky zmenšovat. Vypíši referendum o změně hlavního města. Navrhnu Humpolec, jako administratívní hlavní město RČM (Republika českomoravská). Změnu názvu státu určím svým výnosem.
  Honilo se mi hlavou toho ještě moc, ale vzbudil mě plný nos.
  Altman

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:31 - blbec a provokatér.

   Smazat
  2. 10:46 - blbec a provokatér.

   Smazat
  3. 10:31 IDIOT!

   Smazat
  4. 12:40 IDIOT!

   Smazat
  5. Ty seš teda chudák 12:59... chováš se jak imbecil ... jo a nezapomeň to samé zopakovat, vole!

   Smazat
 10. Cíl ANS by se třeba dal inazvat bohulibým, leč její cesta je naivní.
  Pokud nepřijde nějaká katastrofa zasahující alespoň polovinu Evropy, tak to bude muset být postup velmi pozvolný, krůček po krůčku, konfromní s legislativou a společenským vědomím. Je tomu nakloněno společenské vědomí? Kolik lidí po tom touží? 15, 20 %? S určitým posílením role státu, resp. veřejné správy by snad souhlasila polovina, možná 2/3. Takže první je ukázat, že veřejná správa umí hospodařit, podnikat, řídit své úřady, instituce, firmy. Umí to? Řídí politici ČEZ, nebo řídí ČEZ politiky? Co ČT - řídí ji demokratická reprezentace, nebo se tato demokratická reprezentace třese před tím, co v ČT o ní zazní a zda ji připustí na monitor? Jak stavební úřady a památkáři chrání veřejný zájem, jak sankcionují hmatatelná porušení zákonů, vyhlášek a svých rozhodnutí, kolik "černých staveb" následně lagalizují?
  Veřejná správa je v současnosti dodávkami různých služeb a zboží existenčně závislá na soukromém sektoru. Jak dlouho by veřejná správa provozovala své počítačové sítě a produkty bez nich - opencard, lítačku, různé rejstříky? Jak by si Armáda ČR hlídala své sklady, když jim je dnes hlídají soukromé bezpečnostní služby? Jak dlouho by fungovaly nemocnice, kdyby jim soukromé firmy dodávají léky vypověděly dodávky? Jak dlouho by trvala lidová revoluce, když by obchodní řetezce pár dní neprodaly ani kůrku chleba?
  Kde seženou znárodňovací huránadšenci manažery? Manažery, kteří nebudou tunelovat státní firmu, protože partner ze soukromého sektoru jim dá lukrativní nabídku?
  Tento stát musí nejprve zajistit své životní funkce, potlačit možnost své vydíratelnosti (ekonomické, bezpečnostní) a teprve potom se může začít snít o dalších cílech.
  Huráfanatici svou živelností, dogmatismem a předskakováním podmínek nutných pro další kroky muhou myšlence veřejné kontroly a ekonomické demokracie jedině uškodit. Oponenti si nemohou přát nic více, než nepodařený experiment.
  Intelektuální úroveň levičáckých snílků je zatím žalostná a o jejich morální - jak se zachovaljí v případě úspěchu, moci, krize, pokušení, tlaku - nevíme už vůbec nic.
  Určitě je možné a je záhodno posilovat ekonomickou demokracii účastí zaměstnanců na řízení firem soukromých a veřejné správa, lepšími podmínkami pro družstva, podporou stávajících firem ve vlastnictví státu a zřizováním dalších firem veřejné správy pro obsluhu jejích funkcí a některých činností (IT služba, stavební opravy a drobné zakázky, ovládnutí síťových monopolů apod.), ale na vykročení za meze dosavadní je třeba se velmi dobře připravit.
  KR

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nemůžeme souhlasit! V ANS ROZHODNĚ nejsou naivní!

   Základní program je zde:

   Naším společným programem jsou TŘI PLUSY a TŘI MÍNUSY:

   1. ANO míru! Nedopustit, abychom byli zataženi do války! Vystoupit z NATO.
   2. ANO vystoupení z EU s odpovídající změnou Ústavy.
   3. ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství - s cílem opětovného vytvoření zdrojů státu k řešení jeho poslání v oblasti bezpečnosti, sociální, zdravotní, vzdělávání atd. a zrušení církevních restitucí.

   1. NE ilegální imigraci - zákaz činnosti neziskových organizací, financovaných ze zahraničí.
   2. NE exekucím, které devastují lidské životy, a novodobému otrokářství nadnárodních firem.
   3. NE zrušení dekretů prezidenta Beneše a snahám o likvidace českého státu.

   https://www.aliancens.cz/program

   A zde je citace ze širšího programu ANS:
   Je nezbytné vytvořit vlastní struktury národního řízení, národní stabilizační program, soběstačnou republiku. Po celonárodní konzultaci, kterou jsou de facto volby, musí být uzavřená NOVÁ SPOLEČENSKÁ SMLOUVA, která bude prosazovat pronárodní teze. Musí dojít ke strukturální změně národní ekonomiky. Je nezbytné, aby ČR měla sama v rukou národní zdroje, národní průmysl a zemědělství a také národní spotřebu. Ani jedna část tohoto řetězce nesmí být v zahraničních rukou! Jinak není možné být svéprávným státem.

   Návrhy na řešení jsou uvedeny zde:

   https://www.aliancens.cz/odborne-komise-ans

   Smazat
  2. KR má, bohužel, pravdu. Ale pro myšlenku silného samostatného státu, odolného korupci a vlivu korporací se musí získávat lidi už teď a tyto lidi je třeba organizovat, školit, připravovat.
   VD

   Smazat
  3. Program je fešacký,ale sdělte spíše jakým způsobem pro nej získáte většinu nebo dokonce Ústavní většinu.

   TO VE VAŠEM PROGRAMU CHYBÍ,PROTO JE CHIMÉROU

   Rovněz je zahadou proč nechcete získat voliče zejména tím,že zařadíte do svého naprosto nedostatečného programu jejich DESATERO a přesto chcete aby vás volili.
   Jste opravdu volitelná rodící se strana nebo jste jen zabejčená komanda začatečníků,kteři neumí ani vést DIALOG s voliči.

   Smazat
  4. Poslouchejte vy z ANS pokud budete kritiku vašeho šrot programu považovat za osobní a nadále trvat,že nic měnit nebudete a odmítat jakykoli dopředný postup budete brzy jen obyčejná makulatura.
   Vždyt vy se ani nezajímáte co voliči chtějí,aby jste tím konkurovali a porazili opravdovou třidu Šmejdů,která z vašich formulací pozná,že jste jen amatéři,kteři ničim nebezpeční nejsou a jak to vypadá ani nikdy nemohou být a budou posláni proto mezi nebožtíky..

   Smazat
  5. PROZATÍMNÍ RADA OSV pokládá za správné a odvážné,že ANS zahájila DIALOG s jejimi voliči.
   To však znamená,že by ANS mela projevit flexibilitu a skutečně reagovat dopředně.

   Zabejčení na Programu,který je řekněme jen slabé kafe,to nepřinese ANS tu nejmenši šanci,zvláště,když v Programu nemá v centru pozornosti jak dosahnout většiny v Parlamentu a návrh postupu k tomuto cili.

   Smazat
  6. PROZATÍMNÍ RADA PPT pokládá ANS za jednoho z favoritů politické paralympiády.

   Smazat
  7. Abychom tu nemlátili prázdnou slámu chce vedení OSV vědět proč jste proti slovu Sociální stát do prvního článku naši ÚSTAVY,kde umyslně chybí a prosim vás nepište nesmysly,že to ho budete řešit až vás zvolí sociálními programy na které nemáte ani peníze.

   Smazat
  8. Náhodou ANS to nejsou prozatím žádní paralympionici,ale řadní atleti,tak si je můžeme poslechnout,jestli o nás voliče stoji nebo ne A PAK SE UVIDI.

   Smazat
  9. Ach jo, je to horší, než jsem si myslel. Článek byl o myšlence znárodnění, moje reakce (11:57) byla o znárodnění, ale reakce (12:38) na reakci je o programu ANS. Pokud chlapci z ANS či jeho přívrženci nejsou s to ani udržet myšlenku, téma diskuse, tak jak chtějí řešit společenské problémy?
   Chraň nás osud před hujery, kteří si deklamují správné ideje, ale mají naivní představy, jak je naplnit.
   Určitě je správné ideu veřejného vlastnictví výrobních prostředků držet v povědomí, ale nyní máme zcela opačný problém, přímo malér - smlouvy typu CETA, TTIP. Ty naopak usilují o omezení role státu, jeho vytlačení z podnikání, z výroby a služeb. Korporace stát chtějí jen jako falešný, pro lidi lákavý háv s demokratickým vzorkem na korporátní systém kořistění. V září je třeba spáchat mediálně a politicky viditelnou akci proti schválení CETA ve sněmovně.
   Téma podnikání veřejné správy je nepochybně nutné promýšlet. Ale než se přistoupí k případnému odkupu soukromých firem, tak už musí a může veřejná správa mít svoje firmy bez toho, že by komu sáhla na majetek. Znárodnění je citlivé, výbušné téma. Není třeba s ním strašit, zvedat emoce, když si stejnou službu lze udělat za vlastní peníze, z vlastních zdrojů a nikoli na úkor buržoazie, která zmobilizuje co se dá, aby znárodnění zatrhla. Přitom možná nebude třeba znárodňovat, poněvadž soukromé firmy budou méně efektivnější než firmy ve společném vlastnictví a na férovém trhu prohrají.
   Navíc smyslem není znárodnění, nýbrž spravedlivé rozdělování společně vytvořených hodnot. Pokud to soukromník zvládne, ať sám dobrovolně, nebo v diskusi s odbory či přímo zaměstnanci, tak není důvod jej znárodňovat.
   Takže opakuji, pozor na hujery, kteří netuší, co je podstatou problému, ulpívají na povrchu, na jevové, formální stránce a svojí živelností, nedočkavostí, nesoustředěností, nedomyšleností jsou schopni dobrou myšlenku zkompromitovat a pohřbít. Podobné platí pro provokatéry, kteří na rozdíl od hujerů vědí, o co kráčí, a proto se snaží svést proud do slepé uličky.
   KR

   Smazat
 11. Můžeš to psát stokrát, ale blbce jako ten z 10:46 nepřesvědčíš.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O čem? Že si jakýsi Altman z 10:31 z nás dělá srandu?

   Smazat
 12. 12:38 Nic proti vám, jen opakuji, že je rozdíl něco chtít a pak něco mít. Proto jsem napsal svou ironickou poznámku (z 10:31)
  Z toho mít, je pak čistá 0,3 % a tím ztráta opozičních hlasů. A když přidám i ostatní taková uskupení, je z toho zase vítězství pravice a koblih.
  Altman

  OdpovědětSmazat
 13. Názorů přemnoho. Zestátnění tak jako v r.1946: banky a ostatní peněžní instituce, těžký průmysl, výroba energií, nerostné bohatství a jeho těžba, lesy nad 50 ha, veřejná doprava.... Poznámka: nikdy jsem nebyl a nejsem komunista! Budete-li mi nadávat, je to zbytečné!

  OdpovědětSmazat
 14. Podle mého názoru je nejvyšší čas volit program ANS a ne krůček po krůčku ale z okamžitou platnosti, než bude pozdě nejen pro většinu lidi v ČR ale i pro lidi v celé Evropě. Je to program ( zaroveň s programem SPO) zatím ten nejlepší jak začit něco měnit k lepšímu.Já myslim také na děti!!!!Jednat ve smyslu po mně potopa, jako se děje dnes je zhoubné. Pro mně je východiskem SPO a ANS. Věřím, že v těch programech nejde o stavění vzdušných zámku ale o skutečné změny aby lidé moli žít ještě jako lidé a s tím nelze čekat, pokud víme co chceme a jak toho dosáhnout. Věřím, že většina lidi si pro pár vyvolených a jejích predátorský styl života nebude chtít s otroctví řezat vlastní větev pod sebou!!!Proto velmi vážně apeluji, využijme tyto programy v zájmu k lepšímu pro tu většinu lidi!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chlapci. Moc bych vám přál aspoň těch pět. Jenže to s vámi bude jako s těmi co jsou pod stanem. Ten z toho blbákova, suché haluzi, taky věří. Navíc má zajištěnou propagandu ve všech tele, hlavně v té "české". Stejně jim to bude hovno platné.

   Smazat
  2. Pro (16:21)
   Je čas revolucí a je čas evolucí. Teď opravdu to v Evropě a ČR nevypadá na revoluční čas, kdy společenské vědomí je nakloněno velkým skokům v realitě, za hranice stávajících paradigmat zákonů, za meze současných zásad, principů, hodnot. To, že si nás více přeje zásadní, systémové změny, ještě vůbec neznamená, že jsou reálně dosažitelné. Než se vrhnout do revolučních řešení a požadavků, je dobré vyčerpat všechny možnosti konformní se stávajícími pravidly. Teprve po jejich vyčerpání patřičně roste tlak společenského vědomí na systémové změny. Při naplňování řešení konzistentních k dosavadními podmínkami, legislativou se získávájí důležité zkušenosti pro řízení budoucích změn, pro odhad jejich míry, pro poznání, co je životné i pro budoucnost a co nikoli a je třeba předělat.
   Hujeři, fanatici, extrémisté, levičáci jsou snesitelní a potřební na poli slovních soubojů, na poli ideových střetů, na mediálním poli, protože posouvají veřejné hranice myšlenkového prostoru, ale v reálné politice je nutno je držet na uzdě, neboť jsou s to ztropit malér s fatálními ekonomickými, sociálními, kulturními a tudíž i politickými následky. Chtít něčeho dosáhnout neznamená žádat cochcárnu, nýbrž trénovat, učit se, plánovat, zkoušet a teprve po, co máte natrénováno, jít do politické mlýnice. Není tolik důležité, kdy na cestu vykročíte, nýbrž zda a kdy (a jak) dojdete na konec.
   KR

   Smazat
  3. KR- bez důrazného tlaku zdola, "pokroku evolučního" také nedojdeme.

   Smazat
  4. To naprostý souhlas. Každá názorová skupina má přitom své místo. Proto jsem psal o pozitivní roli radikálů a extrémistů v rozšiřování diskursu, ale samotný výkon politiky musejí nést ti drobet zdrženlivější, aby excesy extrémistů nevykolejily celý vlak. Ne každý je připraven na velké skoky, a proto ta politicky uvážlivější část musí rozhodnutí a jejich výkon činit tak, aby nebyla ztracena nadkritická míra podpory.
   Důraz ze zdola musí být diferencovaný dle názorů, pokrokový mainstream sotva přijme petice a akce axtrémistů, ale je s to podepsat jiné, méně radikální textu, a podpořit méně divoké a mění spektakulární akce. Pokud budou bouřit jen ti na kraji, tak je moc smete, jakmile se připojí i neokrajové skupiny, střed, tak se vychyluje jádro celé společnosti a jen idiot to žene na nože s tatíky a maminami, protože to ho přivede do pekel. Pokud se nám nepodaří dát do pohybu mainstream, tak budeme jen divní křiklouni na okraji.
   KR

   Smazat
 15. Vlastnictví je společenský produkt a proto se pohled na vlastnictví a formu vlastnictví mění s rozvojem a vývojem společnosti. Skutečností je, že soukromé vlastnictví stále více naráží na své limity a tím brání dalšímu rozvoji zejména na poli lidské tvořivosti. Parazitičtí hovniválové, co myslíte jen na svou limitovanou soukromou kuličku z hoven jako výsledek vaší celoživotní existence, dřiny a lopoty, máte smůlu! Brzký liják vám ji rozmočí. Vývoj nezastavíte.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Takovým limitem je například i to, že pro kapitalismus je přínosem jen taková produkce, kterou si lze přivlastnit soukromou osobou, protože jen ta přináší parazitické mu sráči zisk. A to je skutečně obrovské omezení.

   Smazat
  2. Kdyby Drahoš nebyl sračka, tak řekne na plnou pusu, že největším nepřítelem základního výzkumu je kapitalismus a jeho "ziskovost".

   Smazat
 16. Nedávno přetiskla NR článek Víta Klímy Budoucnost české kotliny neslovanskýma očima. Je tu vlivná skupina, o jejímž vlivu nepochybuje ani Pjakin. O humanitární pomoci Bělehradu už kdosi diskutoval, připomínám, že před pár lety vypršel pronájem Panamského průplavu Spojeným státům a Panama nehodlala smlouvu o pronájmu obnovit. Pak došlo k nějakým rovnoprávným jednáním a dnes je smlouva obnovena.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.