Reklama

.

.

středa 2. srpna 2017

Bohatá diskuse o humánním zacházení s teroristy

Ivan David
2. 8. 2017
Pršelo. S kamarády jsme se uchýlili do hospody v středoslovenské Muráni. Dva Romové se zdvořile zeptali, zda si mohou přisednout. Chovali se zdrženlivě, kultivovaně. Byli z Ostrova nad Ohří. S Romy u jednoho stolu jsme si okamžitě znepřátelili místní štamgasty. Jeden, posílen mnohými vodkami a borovičkami zabodl nůž do našeho stolu a vedl krátkou nesouvislou řeč o tom, že se mu hrubě nelíbí že stolujeme s Cikány. Byl to Laco, měl čtyry triedy a robil u koňov.
Tak začal nepatrný případ terorizmu v roce 1969.


Utekli jsme v rychlém sledu přes dvůr, kdy byl záchod. Laco se dozvěděl, že táboříme v tělocvičně místní školy. Za chvíli nás tam navštívil i s nožem. Hnal se na skupinku výrostků v rohu tělocvičny. Rozutekli se, jen můj mladší bratr zůstal na místě a klidným hlasem oslovil útočícího primitiva s nožem: "Myslíte, že jednáte správně?... Že je to správné jednání?" Laco na okamžik strnul a hleděl vytřeštěně na mého bratra. Zřejmě nechápal překvapivé otázky. Byli jsme zděšení. Co dělat? Miloslav Krátký, mezi přáteli výhradně zvaný "Šaman" zařval: "Laco!" Obrovitý opilec se otočil, zavrávoral a upadl. Šaman mu velmi pohotově vykopl nůž z ruky. Členové naší výpravy utekli. Laco pak jezdil po vesnici traktorem a řval, že nás pobije.

Policie (totiž Veřejná bezpečnost) nevyhověla naší telefonické žádosti a nepřijela, protože jsme přiznali, že jsme zatím všichni živí. Policie (a ti, kteří jsou povoláni pomáhat a chránit) občas vnímá svoji úlohu, tak, jak je to popsáno v písni "Cvočkařem byl Danda, bejvala s ním sranda.... Přijela policie na místo činu, aby změřila krve kalužinu."

Uvádím příhodu z dávného mládí jako hezký příklad zjevně neadekvátní kulturnosti v kontextu agrese hrubou silou.

Článek, který jsem napsal ZDE, měl dosud 121 komentářů (všechny nenapsal zoufalý trol). To sice nevystihuje jeho kvalitu, ale dokazuje názorovou nejednotu čtenářů nesouhlasících s autorem a také mezi sebou. Diskuse jsou nesmírně důležité, nutí nás přemýšlet nad argumenty a postoji. Těším se, že na novém webu vynutíme její kultivovanost. Ty zajímavější začínají od 22. července 17.23.

Nejvíc mě zaujaly ohlasy řekněme prodchnuté humanismem. Zamysleme se, zda lze tytéž formy chování uplatňovat univerzálně a zda máme hledět na předpokládatelné následky nebo se do posledního dechu držet "ušlechtilých ideí".

Jistěže důsledně zcela opačná volba, při níž se jedná jen podle zákonů džungle, vede zákonitě jen do té džungle.

Musíme si tedy klást otázku: "Kdo jsme to MY? Jaké máme cíle? Chceme přežít. Dá se vždycky žít a nechat žít?"

Pod vlivem docela jiné ideologie navrhovali někteří vojáci Rudé armády věrní bolševickým idejím za druhé světové války: "Nechme Němce přijít blíž, vždyť jsou to také dělníci a rolníci, nestřílejme na ně, jsou také příslušníky vykořisťované třídy, určitě nás pochopí. Domluvíme se s nimi!"

Pokud je někdo lapen ideologií, kterou není schopen vnímat aspoň trochu kriticky, ale přijme nebezpečně debilní výklad světa a jeho chodu, stává se nebezpečným nejen pro další stoupence svého výkladu.

Laco s nožem se nemusí jevit jako terorista, ale jako pouhý individuální agresor. Jednal ovšem pod vlivem proticikánského rasizmu posilován sdíleným postojem jeho necikánských spoluobčanů.

Slovo "teror" znamená původně "hrůze a děs". Oběť terorismu má být zastrašena, aby nějak konala a nekonala jinak. Může být pro výstrahu zabita.

Teror se děje ve jménu ideologie nebo za prosazení zájmů s nimiž se oběti nechtějí ztotožnit.

Někdy lze přijmout terorem prosazovanou ideologii (aspoň na oko) a vyměnit původně deklarované přesvědčení za nedůstojný život člověka, který byl zlomen nebo zradil (jsou takoví "šťastlivci", kteří se ztotožní s jakoukoli ideologií, někdy i doopravdy).

V diskusi k článku napsal anonym "KR" bezvýhradně podporován Janem Kopeckým mimo jiné toto:

"To, co učinilo Evropu Evropou, že není několika mraveništi mravenečků, bylo uznání diverzity světa, společnosti, uznání jedinečnosti každého z nás, tolerance a respekt k jinému, jeho zkoumání, včetně zkoumání původu a podnímek existence, zjišťování příčin, souvislostí a důsledků a hodnocení s pokorou před pravdou a s vizí spravedlnosti.
Ano, svět a Evropa mají značné mezery v nalézání a uplatňování spravedlnosti a zákonnosti. Nemohou za to ale muslimové, židé, Slované, kuřáci, slávisti, děti. Může za to konkrétní společenská třída, v níž najdete katolíky, prostestanty, židy, muslimy, Anglosasy, Slovany, kuřáky i nekuřáky, fanoušky toho a těch, jen děti nikoli. Každá třída má svoji morálku, svůj žebříček morálních hodnot. Jedni na násilí, strachu, nevědomosti, lži a podvodu staví svoji moc, bohatství a pokrytecký společenský status. Druzí ctí poznání, pravdu, spravedlnost, čestnost, humanitu, solidaritu. Další se motají a vyčkávají mezi nimi, z nevědomosti, nerozhodnosti, bezradnosti, lhostejnosti, vypočítavého pragmatismu. Tápající hledají konkrétní pevný, reálný bod, příklad, kde zakotvit, kudy se vydat, co napodobit.
Článek a postoj Ivana Davida nevede do Evropy komenských, masaryků a čapků, vede z Evropy pryč. K fanatikům, ke krevní a ideologické mstě, do koncentráků a gulagů.
Řešení není v odmítnutí soudů, v zapomenutí na právo a spravedlnost, ale naopak v jejich zlepšování, tříbení, vyžadování. Není jednoduchých cest a řešení – neví a necítí to jen hlupáci a cynici.
Aktuální případ migrační vlny s jejími tragickými a hrozivými následky, s jejími spletitými a odpornými důvody, by neměl zatemňovat naši mysl a převracet naše hodnotové žebříčky. Neměli bychom z tohoto žebříčku dělat štafle a měřit různými metry. Buďme fanatikům, náboženské nevyjímaje, vzorem kultivovaného sepětí inteligence a emocí a s chladnou hlavou jim racionálně dokažme, že než předstoupí před boha, tak budou nejprve skládat účty svým spoluobčanům na této Zemi. A že to bude účet poctivý, že ani boží EET na něm nic nefér nenajde.
KR"


Je to ušlechtilé nabídnout fanatikům sebe jako "vzor kultivovaného sepětí inteligence a emocí a s chladnou hlavou". Můj postoj prý nevede do Evropy "Komenských, Masaryků a Čapků". Dobře vybrané příklady, Komenský musel prchnout z Čech před terorem, Masaryk by jistě dopadl velmi špatně, kdyby včas nezemřel a totéž platí i o Karlu Čapkovi, jehož bratr byl utýrán k smrti. Anonym asi nepostřehl, že cituji z Čapkovy Matky, které humanista Čapek vložil do ruky zbraň, aniž by se stala vzorem "kultivovaného sepětí".

Myslím, že účinný trest zaslouží každý, kdo se dobrovolně vědomě přidal k organizaci, jejíž cílem je zotročení lidí a prostředkem jsou hromadné vraždy. Postavit je před soud a dokazovat? Když se nechá hrdě vyfotografovat drže uřezanou hlavu, není to jistě důkaz vraždy. Že by podmínku? Ty, ty, ty...!

Jednat "humánně" s osobami, které prokazatelně humanitu odmítají je idiotské. Něco jiného je vrah, který až dosud žil spořádaně a společensky konformě a nezvládl náročnou situaci.

Pro mne nejsou kulturní výdobytky balastem, jenže je lze uplatňovat jen tam, kde je kultura respektována. Jistě je možné blábolit o jinakosti a chápat násilníky, protože už dlouho nesouložili a vrahy, protože mají prudkou povahu a měli těžký život. Pak se staneme obětí vlastního dvojího metru a blbosti zplozené po kavárnách.

Že bych tak neměl mluvit jako psychiatr? Zajisté chápu motivy vraha a mohu znát jeho těžký život v němž se mu nedostalo řádné výchovy a naučil se na krutost reagovat krutostí. Nakolik mohlo jít o poruchu osobnosti? Nakolik se podílela vrozená dispozice, nakolik nepříznivé výchovné prostředí a tíživá sociální situace? Mohu odsuzovat společnost, která to dopustila (o dopouští čím dál víc). Přesto je nutné používat stejná měřítka. Od každého musíme žádat, aby se zdržel zločinu. Pokud je schopen rozpoznat protiprávnost, odhadnout následky a ovládnout své jednání.

Válka se zločinnou organizací není válečným konfliktem, kde se dodržují pravidla. Že by bylo možné toho zneužít? Jistě, zneužít lze i měkký zákon.

Legálně se mohou k moci dostat i zločinci. Pro někoho zločinci, pro jiného hrdinové. Činí zlo nebo dobro? Měřeno jejich vlastními zákony? Veřejným míněním? Úsudkem stoupenců? Pak je pozdě říkat, my jsme to tak nechtěli, kdybychom to byli věděli, tak bychom to do volební urny neházeli. Chceme vrátit čas. Čas se vrátit nedá, ale zákony jsou změnitelné.

Že by se společnost zvrhla do džungle s jediným právem, právem silnějšího? Pokud budeme velmi soucitní s těmi, kteří soucitní nejsou, pak je vláda práva silnějšího jen otázkou času. Pak budeme ti slabší. My, kteří hájíme slabší proti zvůli se staneme obětí, nejenom ti soucitní, kteří hledají u nepochybných příslušníků vraždících teroristických skupin důkazy "viny".

Do Evropy míří statisíce, možná milióny lidí, kteří měli možná těžké dětství. Pokud budeme vstřícní a chápaví, oni to ocení. Vyhodnotí to nepochybně jako důkaz naší neškodnosti a jako příležitost k uplatňování zákonů džungle proti nám. Nebudou si nás brát jako vzor. Jsme a zůstaneme pro ně cizí.

Ano, máme jim pomoci, ale řešit jejich problémy u nich doma a ne přehlížením jimi způsobených problémů u nás doma.

Není jejich chyba, že "řeší" populační explozi expanzí, je naše chyba, pokud přistoupíme na to, že expandují k nám, zatímco my budeme komprimováni. My jsme je nenutili plodit více dětí, než kolik jsou schopni uživit. Máme jim poskytovat vlastní zdroje, protože nedovedou hospodařit se svými? Pamatuji si ze školy, že "Nigérie má 30 miliónů obyvatel". Kolik má dnes?

Hovořil jsem kdysi na jakési recepci ve Washingtonu s urostlým černochem. Byl to expert Světové zdravotnické organizace na populační explozi. Byl z Nigérie. Ptal jsem se ho, jak to chtějí řešit v jejich zemi. Řekl, že řešením je vzdělání žen. Zdá se, že se to moc nedaří. Holt ten islám...

Stojí za to připomenout, že vraždění jinověrců a neloajálních Islámskému státu neprobíhá v kavárně. Probíhá za podmínek, kdy nikdo není na kulturní výdobytky zvědav, jde o život. Když přežijí terorističtí vrazi, budou vraždit dál. Nejsou jako dobří němečtí vojáci věrně sloužící říši, kteří si po prohrané válce opět stoupli k soustruhu nebo si sedli za psací stůl a možná i změnili názory.

Pokud jsme se svojí kulturností pro srandu králíkům, budeme tím spíše pro srandu vlkům.

Nejhoršími rádci jsou důslední propagátoři a uplatňovatelé blbých ideologií. Ti pak zakazují popisování reálného stavu věcí, také proto, aby se neukázalo, jak jsou jimi doporučovaná, neřku-li i zavedená pravidla, zhoubná.

99 komentářů :

 1. "My jsme je nenutili plodit více dětí, než kolik jsou schopni uživit. Máme jim poskytovat vlastní zdroje, protože nedovedou hospodařit se svými?"

  Jestli by Afrika mohla hospodařit se svými zdroji, tak by se nám sem do Německé Unie nehrnuli. Problém je, že po poměrně slušné prasárně, jako byl euroatlantický obchod s otroky, Rok Afriky dnes např. dumpingové ceny potravin a zprověřování almužny od světových NGO spolu s drancováním přírodních zdrojů je výše uvedené tvrzení facka reálnému řešení problému A argumentačním faulem.

  Jinak jsem rád za pluralitu názorů a poměrně vysokou úroveň diskuze.

  DavidKM

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. My jsme ten bordel v Africe neudělali a jsme mezi těmi v tom hypotetickém západním světě,kteří při té dělbě výdobytků taháme za zjevně kratší konec,tak nechápu,proč bychom měli trpět to pokrytectví a "solidárně" na sebe přebírat důsledky více,než staleté politiky koloniálních zlodějů,kteří se dnes v EU najednou odvolávají na nějakou solidaritu a už vůbec,abychom za to měli platit životy obyvatel naší země.
   Doktor David má pravdu,přicházejí dobyvatelé se svými cíli a úmysly,které jsou zjevně s v rozporu s těmi našimi a jak praví klasik:"vražda na tyranovi není zločinem" a je mi jedno,jestli do našich ulic vtrhne v Rolls Roycu,nebo přicválá na velbloudu,musíme se bránit a to všemi prostředky,právo je na naší straně a všechny zbytečné pseudohumanistické kecy musí jít teď stranou!!!

   Vymazat
 2. Pane Dr. Davide,
  az potkate pana Kopeckeho, nemohl by jste ho pozadat. Aby s jeho krasnymi theorijemi zajel na Hillbrow do Johannesburgu, nebo aspon do Israle, podivat se na ten plot, ktery je nam vsem VZOREM ?

  Proc by prave Cesi, kterych je malo a jejich zeme je mala, meli riskovat svoji existenci na zaklade socialnich theorii humanistickych utopistu ?

  Kdyz jste byl ve Washingtone, tak Nigerie mela 30 millionu obyvatel ?
  Ona ma dnes asi 190 millionu a 150 millionu je na ceste do Evropy..
  nick HONOLULU

  Behem nekolika generaci budou Cesi vyvrazdeni kvuli humanitarnim theoriim nekolika utopistu !

  OdpovědětVymazat
 3. Chcete mir a prosperitu ? Stavejte ploty !
  Theorie o krasnem souziti ruznych kultur a ras jsou hlouposti !
  JAR ma 17 kultur a "plotu" ! Rhodesie 6 ! Angola 13 !
  South West Africa (Namibie) 5 ! Nigerie 40 ! A vsude je kmenova valka !
  Snad si nemyslite , ze Cesi se ji vyhnou ? ? ? Cesi jsou jen DALSI KMEN !
  A ke vsemu jeste indoktrinovani humanistickymi theoriemi.

  Oni ti "humaniste" pracuji podobne jako HADI.
  Obet HADA je uhranuta, zhypnotizovana a potom umira jedem. "Humanista" vsak u toho uz neni !

  Ja nick HONOLULU - jsem POLYVALENT ! Serum proti hadum !

  OdpovědětVymazat
 4. Toto dilema jsem poprvé řešil už před mnoha léty a můj závěr byl a stále zůstává tento: zjevné významné zlo musí být zastaveno přiměřenými účinnými prostředky. Vše ostatní je jen plácání do vody, občas motivované rádobyhumanistickými ideovými dogmaty, jindy prostou lidskou zbabělostí vedoucí k neochotě zlu čelit vlastní silou, někdy ale také mocnými, kteří pojmou konkrétní zlo jako výhodnou strategii k zachování či rozšíření vlastní moci.
  Jaromír Habr

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Re:1.36 Snad mate pravdu,jenom bych ze sveho uhlu pohledu nahradil slovo"primerenymi"slovem jakymikoliv .

   Vymazat
  2. 10:07 Jsem téhož názoru.
   Než si rozmyslíme co je a co není přiměřené, budeme mrtví.
   Důkazem je dosavadní celoevropská diskuze o imigraci - s nekontrolovaným masivním přílivem - s narůstajícím počtem obětí - v mnoha místech již nevratná.
   Rozhodnutí o přiměřenosti je naproti tomu v nedohledu. Děda.

   Vymazat
  3. Musím-li už čelit fyzickému násilí, pak pud sebezáchovy velí: uteč nebo bojuj. Chci-li přežít, tak obrana musí být účinnější než útok. Bohužel zákon stále zvýhodňuje útočníka. Na přiměřenost obrany pamatuje u nás trestní zákon ustanoveními o nutné obraně a krajní nouzi. Policejní a soudní praxe je taková, že ublížíte-li útočníkovi (a tím hůř, použijete-li zbraň), pak se snadno může stát, že svou obhajobu nutné obrany povedete z vazby. A to máme stále ještě velmi liberální zákony oproti tzv. "vyspělým západním zemím", co se týče např. možnosti držení, nošení a použití zbraně - byť je činěno z úrovně EU vše pro to, aby obranyschopnost obyvatelstva byla co nejnižší. Nárůst četnosti a závažnosti násilných činů zejména v souvislosti s migrací je markantní a současná EU páchá sebevraždu podporou migrace, politickou nevůlí trestat kriminální činy migrantů a neschopností pojmenovat a řešit skutečné příčiny migrace. Státní terorismus ve službách imperiálních zájmů by vydal za knihu.

   Vymazat
  4. U mne rozhodně nemusíte mít obavu, že trpím politickou korektností. Pouze slova volím uvážlivě (vím - možná by Vám přišlo přijatelnější „přiměřenými, ale účinnými prostředky.“, nicméně věcně je to totéž).

   1. Pokud při boji se zlem začnete užívat příliš mnoho nástrojů zla, ten boj ztratí smysl, poněvadž se během onoho boje sám stanete součástí zla.
   Pokud při boji se lží, se kterou se pouze poctivě vyhrát nedá, začnete užívat příliš mnoho lži, sám se stanete součástí lži a ten boj opět ztratí smysl.
   A přistoupit, i v krajních případech, na princip „účel světí prostředky“ je začátkem konce další neúspěšné epochy společenského vývoje.
   Proto i volba přiměřenosti prostředků je důležitá. Nicméně jako vnitřní demokrat rozhodně neupírám lidu právo občas okrášlit pouliční osvětlení těly vlastizrádců. Sám jsem však přesvědčený, že vlastizrádce lze postihnout mnohem přiměřeněji než několika minutami bolesti - nechat je žít a dožít v podmínkách, jaké připravovali oni nám, například těm z nás, kteří se na trhu práce řízeném dle zájmu zaměstnavatelů záměrně stali nadbytečnými (užít zde termín „nezaměstnanými“ je nepatřičné - jde o čistě propagandistický pravicový termín, jehož smyslem je maskovat realitu).

   2. Není příliš prospěšné společné věci „naběhnout si na vidle“ systému tím, že necháte svůj, byť oprávněný a zcela pochopitelný hněv diktovat Vám slova. Můžete dopadnout podobně jako Michal Kesudis, který jen napsal, co cítil, a jak to cítil, a dostal za to 3 roky podmíněně a nejen, že tím nic neposunul k lepšímu, naopak některé lidi mohl odradit od i uvážlivého neanonymního publikování vlastního názoru. Přitom stačilo lépe volit slova. Podobně jako Nela Lisková - kdyby si nenechala říkat „honorární konzulka“, velmi pravděpodobně by s ní mnoho nezmohli a nadále by šla našemu systému, stojícímu nekriticky na straně Ukrajiny, úspěšně na nervy.

   Já jsem při svých analýzách a úvahách „běžcem“ na delší trať, než představuje pouhé jedno střídání u moci a cílím na systém dlouhodobě stabilní. Ale bez obav - umím odlišit žádoucí od možného či aktuálního a proto respektuji realitu - nejprve je samozřejmě nutno vyrvat moc pošetilcům s touhou po světovládě a jejich slouhům, v našem případě těm domácím.

   Mimochodem - imigrace může být dalším plánem pravice, jak se udržet u moci - napřed se vytvoří problém, pravice přijde s řešením a následně je, na rozdíl od levice postrádající adekvátní podíl na moci a účelově nálepkované neomarxismem, začne úspěšně prosazovat, a migranty vyděšený lid si pravici coby spasitele dobrovolně, dokonce s nadšením, opět zvolí. Zatím domácí pravice před parlamentními volbami obvykle vygenerovala nějaký svůj skrytý klon (nepochybuji, že Babišovo ANO je jedním z nich a spory s Kalouskem včetně mediální dehonestace Babiše součástí scénáře). Tímhle řešením by pravice najednou vykryla celou evropskou geopolitickou oblast a to hned na několik volebních období.

   Jaromír Habr

   Vymazat
 5. Kdyz uz je rec o tech Cikanech !
  V Indii je 14 kmenovych a "kulturnich" celku (plotu) !

  Cikani jsou DRAVIDIANI t.zn., ze jsou pribuzni pouze 4 celkum ze 14 ! Takze ta "integrace" pujde v Cesku vyresit za 5000 let. Oni maji svym puvodem daleko blize k australskym Aboriginalum nez k Cechum.
  Nasilna integrace je konspirace na okradani naroda.
  Cesi plati dane a Kopecky ma trafiku.
  nick HONOLULU - POLYVALENT - a svetlonos !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V Anglii několik dam ze Sýrie v burkinách se
   chtělo vykoupat v hotelovém bazénu. Personál
   bazénu jim to však zabránil, čímž je omezil
   v občanských a lidských právech. Přece si
   ty dámy někde musely vymáchat ty propocené
   a možná i proch....hábity.

   Vymazat
 6. Pane Jaromir Habr, (1:36) takovych Cechu jako jste vy, by melo byt vice !
  Vy o tom pravdepodobne nevite , ale vase mysleni a mysleni naseho oblibeneho presidenta Trumpa je stejne !
  nick HONOLULU - Supporter of president Trump !

  OdpovědětVymazat
 7. To je absolutni BLBOST tvrdit, ze Afrika je chuda zeme !
  Ja tam zil a pracoval ! Afrika je daleko bohatsi nez Evropa.
  Jak je ale donutite k praci ?
  Tanceni, jebani a zabijeni ! T.j. hlavni napln jejich zivotu.
  nick HONOLULU - oni tak znicili muj hillbow, ze spadl !

  Naguglujte HILLBROW IMAGES ! "Poteste" se pohledem, jak budou vypadat vase mesta ! (Praha, Brno, atd.)
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 2,17
   Ty a PRACOVAL?????Ty určitě,zdrápanino ze Smíchova!!!!!.-D

   Vymazat
  2. Vy jste měli A MOHLI STŘÍLET ... MY NESMÍME, NECHCEME-LI SKONČIT MEZI SPODINOU V KRIMINÁLECH. Vy jste měli z čeho střílet, měli jste svoji Jihoafrickou armádu... Nebo také u vás SHYLOCK dosadil svoje místodržící?

   Vymazat
  3. Zadal-našel-Zde:
   https://www.google.cz/search?q=hillbrow+images&tbm=isch&imgil=Cm7hy02_YRbGDM%253A%253Bv_bfAPGnpc81nM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.pinterest.com%25252Fmissnesbit1964%25252Fhillbrow%25252F&source=iu&pf=m&fir=Cm7hy02_YRbGDM%253A%252Cv_bfAPGnpc81nM%252C_&usg=__U6Rd7R3CdDdWZKR1_YkOml3fzBg%3D&biw=1680&bih=917&ved=0ahUKEwiY39HVt77VAhVBZVAKHdFhAqsQyjcIPg&ei=Q9uEWdixJcHKwQLRw4nYCg#imgrc=Qjg6ZclTZ5LXnM:

   To je opravdu nepěkná budoucnost, jež nás zcela jistě nemine. Nemine, zásluhou i podobných :Gabal: Musíme být součástí Západu.-
   https://www.novinky.cz/domaci/445431-gabal-musime-byt-soucasti-zapadu-babis-chce-byt-na-periferii-eu.html

   Vymazat
 8. Na ČT2 se v dokumentu BBC lkalo nad osudem příslušníků SS, kteří byli na jakémsi stadionu biti tyčemi, zatímco místní členové NSDAP museli běhat kolem a shromáždění etničtí Němci se na to poníženě dívat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Viděl jsem pár minut od začátku. Postupně se mi zvedal žaludek až tak, že jsem to nevydržel a přepnul. Nebylo to nad "rozhovory s pamětnicemi" (jedna taky "pamětnice" byla ročník 1942!) a pečlivě sestříhanými fotkami a shoty, ale nad autory tak zku.veného pohledu na historii. Podle tohoto "díla" byli prostě Češi a Rusové sprostá a pomstychtivá banda vrahů a chudáci Němci jen nevinné oběti! Těch cca 350tisíc našich a 20mil mrtvých obětí ruských se musí v hrobech obracet (pokud nějaké vůbec měli). Takové "dílo" by se mělo hodnotit stejně jako tzv.popírání holocaustu.

   Vymazat
  2. 7.38 Přesně. Zavírat v ČR buď za popírání českého utrpení a českého holokaustu a recipročně i toho židovského, bude-li Izrael stejně trestat popírání svého i našeho... nebo nezavírat za popírání žádného!

   Vymazat
  3. 8:37 To je naše blbost! Izrael do toho netahej! Jejich největší spojenec na život a na smrt - USA žádný takový zákon nepraktikuje, páč by byl v rozporu s Prvním dodatkem a nikomu to v Tel Avivu žíly netrhá ...

   Vymazat
  4. Ne,naopak,Izrael,židy a sionisty je do této debaty potřeba zatáhnout,neboť jsou to právě oni,kteří k tomu,co všem okolo činí,můžou hodně říci...jen zabedněný trotl,nebo škodolibý obřezanec s postraními úmysly dělá,že se ho to netýká...
   Stačí se seznámit s konkrétními výroky konkrétních osob na různých funkcích,pocházejících z onoho etnika či víry a hned věci dostanou naprosto jiný odstín.
   To je ale na delší diskusi,při které by spousta lidí zas skřípala zubama,ale té se stejně nevyhneme...
   Stačí jen jeden příklad za všechny:uvědomit si,jakou roli v tom dnešním vskutku fatálním imigračním problému hraje roli Soros & Comp....

   Vymazat
 9. Budu se muset na Parlamentních listech dotázat natistické óbrsvině - čelného představitele sudetoněmecké strany KDU-ČSL, zda-li za peníze původně určené pro komedianty a církevní zlodějinu (vatikánskou a fashingtonskou 5. kolonu) vykoupí všechny kravíny a prasečáky v zemi, které stojí blízko vesnické zástavby nebo jenom AGPI v lesích. Co na tom, že nám havlisté léta lhali a archeologické vykopávky potvrzují, že dotčený prasečák nestojí na místě sběrného tábora Lety, ale odhadem stovky metrů daleko.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co se divíte,... Nejsme jako oni ...(komunisté). Souhlasím ve lhaní je daleko předčí. A jestli představitel naší vlády popírá v minulosti uzavření smlouvy s Německem s vypořádání následků II.světové války, popírá ústavu a ohání se jí jen, když se mu to hodí, tak je to vlastizrádce.

   Vymazat
  2. Kromě jiného nemůžu pochopit, proč ten prasečák nevykoupí kníže, co má k lidu blíže. Vždyť koneckonců to BYL precovní tábor využívaný pro potřeby jeho rodu...

   Vymazat
  3. 9.48 TZV. ŠLECHTA A SIONISTÉ POKUD MOŽNO VŽDY PLATÍ SVÉ ZÁJMY Z CIZÍCH ÚČTŮ... A POKUD MOŽNO, PŘITOM JEŠTĚ INKASUJÍ PROVIZI.

   Vymazat
 10. civilizace odstranila poslední instinkty člověka, jak přežít. To, co dobře znaly a věděly tlupy doby kamenné, že bez jídla a vody nepřežijou, dnešním sluníčkovým dětem nevysvětlíte. Tenkrát se ještě chránila půda a voda před vetřelci.
  Znám babičky, které žijí v obecných bytech, a jejich důchod je ve výši nájemného. Proč ale nedat vetřelcům vládou odsouhlasených 21 tis. Kč, jen aby jich přišlo co nejvíc

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, přežití, to je to, oč tady brzy půjde. Můžeme se pokusit přežít se ctí, ale v tom stavu, v jakém jsou dnes ty dříve nejvyspělejší země Evropy a při té politice, jaké jsme svědky, to bohužel vyústí v násilí a slepí humanisté a multikulturalisté budou v roli kapely vyhrávající na potápějícím se Titanicu. Je to na nás - učme se pravidlům přežití, spolupracujme na místní úrovni, nevolme protinárodní slouhy cizí moci. Je k tomu třeba "drobnost": zříci se nenažranosti a kultu zištného individualismu.

   Vymazat
 11. Slova, slova, slova...

  OdpovědětVymazat
 12. 5:45... t.j. svinske, hnusne, krute zachazeni, kdyz nejaka ceska babicka zije v nedostatku !
  Sjednejte tam napravu !

  Ta invaze ma za cil znicit ceske geny a bilou arijskou rasu, aby ta nasledujici co prijde, byla lepe ovladatelna a hloupejsi !

  Podivejte se na osud Boeru v JAR a nebo farmaru v Rhodesii. Kdo neveri, at se presvedci sam !
  (Z Frankfurtu je prime spojeni do Johannesburgu a na Hillbrow - je z letiste to 25-30 km.)
  Kdysi ctvrt umelcu, spisovatelu, hudebniku, herecek, letusek a maliru, kteri malovali zelenou travu modrou !

  Do kavaren chodily krasne zeny ! Jihoafricanky, Anglicanky, Americanky a svet byl, jak povznasejici symfonie. Nezamestnanost a kriminalita NEexistovaly, krome rvacek dvou kluku o krasne devce.
  TAK TO BYLO ! Ja jsem tam zil !

  Ted je tam vsude 50 vrazd denne , coz je 18 000 rocne !
  Nezamestnanost 65 % a penze pro belocha, ktery pracoval cely zivot, je 96 dollaru mesicne, na prepocet na nasi americkou menu.

  A nejaka "intelektualni" ZRUDA, nam bude urcovat jak mame myslet / citit a propagovat socialni experimenty na nasi utratu ! NIKDY !
  Cesi NEDEJTE SE !
  Stavejte ploty jako nas president Trump ! Nas spasitel a zachrance za 5 minut 12 !
  nick HONOLULU - vsechno si pamatuji.

  OdpovědětVymazat
 13. "Válka se zločinnou organizací není válečným konfliktem, kde se dodržují pravidla."

  Není mi jasné, o jakých pravidlech a kterých válkách autor mluví. Zní mi to trochu jako ze starobylých učebnic dějepisu, kde se psalo o rytířích a "vojenské cti". Snad nám ale v budoucnu blíže osvětlí rozdíl mezi terorem zločinné organizace a třeba Wehrmachtu na Ukrajině nebo US Army ve Vietnamu. Leč to je spíše marginálie.
  Mnohem víc, než tato nabízená jemná rozlišení, mne totiž překvapuje eventualita, že Ivan David - tak jako mnozí - bezmyšlenkovitě přijal tezi Bushe Juniora, podle níž probíhá "válka s terorismem". Nebo jsem to úplně špatně pochopil?

  Kokotko

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. B je správně, úplně špatně jste to pochopil. Existuje mezinárodní právo, které jasně určuje, jaké má být zacházení se zajatci, jaké s civilním obyvatelstvem. Že tyto právní normy nekdo nenaplňuje znamená, že jde o zločin. Toto právo se vztahuje na pravidelné armády států. Islámský stát není stát v právním smyslu. Právní normy se nevztahují na ozbrojence mimo pravidelné armády. Není důležíté, zda věříme, že bojují za správnou či špatnou věc. Wehrmacht byla pravidelná armáda. Pokud jednali v rozporu s mezinárodním plánem, dopouštěli se válečných zločinů. Stejně ak US Army ve Vietnamu nebo kdekoli jinde. ě bych přijal myšlenku Beushe juniora, to snad nemyslíte vážně. Čím byste to chtěl doložit?

   Vymazat
  2. 11:17

   Děkuji za obojí upřesnění a hlavně jsem rád, že jsem se mýlil (nebo že se k tomu přinejmenším nehlásíte) ohledně té "války s terorismem". Spletl mě Váš dost podobně znějící obrat "válka se zločinnou organizací". Stejně mluvil i Bush a Hollande... Takže člověk pak neví: jsme ve válce - nebo nejsme ve válce? Je "válka se zločinnou organizací" pouhou metaforou jako "válka s drogovou mafií"?

   Poukazovat tady na "mezinárodní právo" mi nepřipadá moc šťastné: typičtí "ozbrojenci mimo pravidelné armády" byli přece i vesničané na Krétě, kteří svůj ostrov bránili proti německé invazi, stejně jako partyzáni v SSSR nebo hnutí odporu v Polsku či ve Francii. Měli ti všichni smůlu, že se na ně ty jasné "normy mezinárodního práva" nevztahovaly a Wehrmacht se na to při svých trestných akcích vlastně mohl "po právu" odvolávat - šlo, podle jejich oficiální rétoriky, o "bandity"?

   Kokotko

   Vymazat
 14. Díky za pěkný článek,přesně tak to je a skutečně se celá Evropa nebo snad již německá říše blíží ke svému kulturnímu a křesťanskému konci.
  Je zbytečné psáti více,nehledě k tomu,že budu jistě opět smazán,jsem zřejmě nehoden se vyskytovat v této společnosti. Karel z Plzně

  OdpovědětVymazat
 15. Pane David,
  Po přečtení vašeho článku jsem přímo fyzicky pocítil, jak důležité je poslání Nové republiky, byť zasírané vládou placenými trolly, protože vláda si nepřeje, aby lidé přemýšleli a diskutovali, a vyměňovali si informace a názory. ( vláda - nemyslím ty / obvykle / šašky, kteří za pocit moci udělají cokoliv je jim nařízeno )

  Diskuze, to je jediný nástroj proti hlouposti a válce.

  Takže přijměte můj dík za vaši práci - trpělivost - ODOLNOST, za to, že NR existuje.

  Koloděj

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naprostý souhlas. Připojuji se.

   Vymazat
  2. Ano připojuji se a souhlasím.

   Vymazat
  3. Už jsem za totéž poděkoval v 9/2014.
   Teď se také připojuji, s vděkem 10x větším. Děda.

   Vymazat
 16. Islám? Už zase? Islám vybombardoval Irák? Jako MUDr. byste měl mít lepší analytické schopnosti, namísto odhodlání pevně držet žerď falešných vlajek pod kterými "křesťanská" a přitom zároveň i neoliberální (kompatibilní ideje že? ) "civilizace" zničila budoucnost těch, které pak bylo tak snadné naverbovat do výcvikových táborů a udělat z nich "umírněné" rebely. Když se Arabské jaro nevyvedlo, je třeba se o syny oddané "demokratickému" západu postarat, aby investice tajných služeb a Sorosovských nadací nepřišla vniveč. Pro udržení moci demokratů v rozvalinách západní "civilizace" se bude terror hodit. A blbečkové s tituly i bez titulů to sežerou i s náboženským navijákem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mícháte jablka s hruškama,to nikam nevede.Karel z Plzně

   Vymazat
  2. Takže kvůli tomu, že Amerika je agresivní, tak my budeme, asi jako členi NATO přijímat trpně důsledky? Proč? Jsme vinní? Máme povinnosti? Máme špatné svědomí? Kdo ho má, ať se přihlásí jako dobrovolník a pomáhá na místě. Mimochodem, Irák nebombardovalo NATO, když už by přišlo na nějakou morální odpovědnost. To byla výlučně práce USA.

   Vymazat
  3. Namohu za to, že nejste schopen myslet v horizontu více než jednoho roku a v návaznostech větších než dvou řádů. Svět se do matematické jednočlenky nevejde a jabka s hruškama se musí počítat. Zjednodušování idealizací a ideologizací je dobré pro ovládání stád jednoduchých ovcí, nikoliv pro analytické pochopení status quo.

   Vymazat
  4. Psal jsem, že islám vybombardoval Irák? Doložte to! Pevně držím žerď...? Doložte to! Vyjadřujte se k tomu, co jsem skutečně napsal a nespekulujte o tom, co z toho podle Vás vyplývá.

   Vymazat
  5. Už jsem pochopil. My jsme ovládané stádo a pan Krajtl je génius, který to prokoukl.

   Vymazat
  6. Islám je stejně agresivní jako Starý Zákon z Bible. Každé náboženství má či mělo svou agresivní expanzivní podobu. Bohužel islámská věrouka již po mnoho století dává přednost agresi a expanzi a není v ní ani stopy po nějakém ekvivalentu evangelia. Co z toho vyplývá? Že islamisté musí dostat tvrdě přes hubu, aby si to dlouho pamatovali a nevystrkovali v budoucnu růžky - ostatně tak zatočila Francouzská revoluce s katolickými flanďáky a oni si ve Francii dodnes moc nedovolují. MM

   Vymazat
  7. pro Ivan David

   http://www.novarepublika.cz/2017/07/proc-je-nejhorsi-obcanska-valka-to.html

   z článku:"Mohou to být klidně i Asiaté nebo černoši, ovšem těžko radikální muslimové."

   Myslíte si že radikální katolíci, radikální liberálnědemokraté, jsou požehnáním? Proč rozlišujete mezi radikálními náboženskými i ideologickými fanatismy, a kritizujete jen ten, který byl teprve nastolen působením těch ostatních?

   Nezlobte se, ale pokud podle Vás existuje nějaké náboženství, ideologie či víra (včetně té v neviditelnou ruku), která není nebezpačné, nebo že snad existuje fanatismus který nás ochrání před jiným fanatismem, protože v našem lokálním kulturním okruhu již tradičně terrorizuje obyvatelstvo stovky let, dopouštíte se (podle mého názoru) držení té žerdi falešné vlajky. Stáváte se křiklounem ne nepodobným těm co si to rozdávají za stadionem "na férovku" aby se utvrdili ve svém pevném postoji za svým klubem.

   Radikálními se lidé nestávají podle náboženství, ale podle podmínek ve kterých žijí a vyrůstají, to byste jako Psychiatr neměl zapomínat v první ředě, a jako první si taky položit otázku proč a kde se ty podmínky vzaly.

   Nějak ve své socdemácky levicové pravicovosti zapomínáte na ekonomickou (etologickou)stránku věci, na to že v určitých podmínkách je určitý druh chování podmínkou k přežití. Ti lidé se chovají, jak nejlépe dovedou, protože se adaptovali na určité prostředí. To prostředí si samy nevytvořili, tu jim pomáhali vytvářet "demokraté" ze západu.

   Bez toho abyste kritizoval ty, kteří do těch podmínek ty lidi dostali, je Vaše volání po tvrdé ruce krytím zločinů, které tvrdá ruka a natvrdlý egoismus západních zemí spáchaly na těch zemích odkud mladí fanatici a radikálové, kterým v dětství vybombardovali školy a vzali jim tím budoucnost, prchají.
   V krutých podmínkách se daří jakémukoliv náboženství a tmářství, radikalismus a fanatismus jen kvete.
   Ukazujíce na konkrétní náboženství, kryjete tou falešnou vlajkou skutečnou motivaci a příčinu - zisky za každou cenu.
   Náboženství má mnoho iracionálních podob včtně monetárního nebo nacionalistického, všechna mají ale jeden cíl - manipulaci, moc a peníze. A všechna toho dosahují stejným způsobem - věř, protože tomu nemůžeš rozumět, následuj vůdce, ideje, ideologii. Nehledej zdůvodnění ani logiku. Neptej se proč.
   I Vaše víra v to, že postoje "evropských elit" směrem k migrantům, a zejména k těm vycvičeným za peníze z daní Evropanů, jsou dány nějakou hloupostí či přehnanou slušností, je taky svým způsobem náboženská slepota. Akceptujete tuhle lež, kterou nám ordinují, aby radikalizovaly davy proti sobě a připravili si živnou půdu pro stejný bordel jako se podařilo nastolit na Ukrajině. Sami si naběhneme na vidle, když budeme odmítat se ptát, a slepě uvěříme na primitivní hru na úrovni rowdies a jejich "sepětí s klubem".

   Proč se neptáte kde se bere to podivné náboženství "demokracie" které svým názvem kryje despocii, imperialismus, otroctví, a jehož "plody" se k nám valí přes středozemní moře převážené pašeráky podporovanými ze státních dotací na NGO.

   Vymazat
  8. Pane Krajtle, zkuste se při čtení lépe soustředit, to co mi vytýkáte v článku nikde nepíši. To, co Vám v článku chybí, tam je nebo tam není, ale všecno v jednom článku být nemůže. Nikde nechválím křesťanství, to má své šíření ohněm a mečem za sebou a neprovozuje ho hlavně proto, že by tím dnes více ztratilo než získalo, nikoli z morálních důvodů. "Restituční loupež" vyhodnotili tak, že stát je slabý a lidé si na jejich vládu prostřdnictvím peněz zvyknou.

   Vymazat
 17. Správné slovo ve správný čas. Je potřeba přestat s těmi ohledy a začít debatovat a volit tak, aby bylo jasné, že si uvědomujeme nebezpečí appeasmentu a je potřeba to říkat hlasitě a pořád. Bagatelizovat nebezpečí je prostě zhoubné a chovat se slušně k páté koloně, protože nás tak maminky vychovaly, to je krok k záhubě. Tady jde o budoucnost a slušnost není na místě. Trolly ignorovat.

  OdpovědětVymazat
 18. Sbebekvalitnější diskuse inteligentních účastníků stejně vede pouze k jakému si sebeuspokojení zúčastněných, že jsem si hezky pokecal. Nic na tomto světě se nestane a nezmění...Nebo snad jo? Pro mne je mnohdy vstup promitivů do takového pokecu jistým zpestřením. Osobně bych některé jejich hloupé(třeba i urážlivé) příspěvky nemazal ale taky je inteligentními účastníky ignoroval.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejste sám, je vás většina, těch, kteří ignorují nebo podceňují "kolektivní vědomí". Když si mnoho lidí něco myslí, je to velká síla, se kterou je třeba vždy počítat. "Pokecy" kolektivní vědomí formují. Nemyslete si, že když si článek přečte jen pár tisíc lidí a jen pár stovek si přečte diskusi do které se jen pár desítek zapojí, že to nemá význam. Má to význam, protože ti, kteří čtou a píší mají větší vliv, než ti, kteří nečnou a nepíší.

   Vymazat
  2. Pane doktore Davide, děkuji vám moc za vaši reakci na můj příspěvek. Ale nejsem si jistý, že ti, kteří mají největší vliv v tomto státě tak horečně čtou a píší. Přeji mnoho úspěchů.

   Vymazat
 19. Také děkuji panu dr. Davidovi za existenci NR.
  Nová Republika uveřejňuje to, co mainstream skrývá, nebo záměrně zkresluje. Vědět, je zdroj jistoty. A jistota znalostí je obranou proti lži.

  OdpovědětVymazat
 20. Terorismus ... pokračování politiky některých států? Podporování neoficiální armády ne jednoho státu či států, ale armád finančních skupin, které prosazují své, výlučně mocenské a ekonomické zájmy. Lidstvo používá peníze pro zjednodušení obchodu a obchod = rozvoj a pokrok. Ale v jisté fázi se peníze mohou stát příčinou kolapsu civilizace, který povede k rozdrobení a návratu zpět na nižší úroveň technologického rozvoje. Pouze technologického, návratem zpět může paradoxně dojít k rozvoji intelektuálnímu ....
  A co s tím má společné téma n článku?
  Peníze a zisk jsou hlavním motivačním elementem při přesunech obyvatel z Afriky do Evropy. Populace v Evropě neunese konfrontaci s takovou masou lidí, odlišné kultury a ve většině i pochybného charakteru.
  Stát má hájit svoje hranice, být schopen kontrolovat migraci, předpovídat vývoj a problémy, předcházet problémům. Dnes víme, že předejít problémům s migrací má jednoduché řešení. Zamezit ji a migranty na naše území nevpustit.
  A vy humanisti, co jim chcete pomáhat, jděte demonstrovat před náš parlament a ptejte se, komu posíláme zbraně, proč se podílíme na rozvracení státních útvarů v Africe.
  Řešit problém Afričanů je potřeba v Africe. Ale nebude to kšeft "za 1$ investic 1000$ zisku".
  Připusťme, že nenasytné korporace vidí v Africe bohatství a suroviny. A k maximalizaci zisku nepotřebují klid a mír, nedej bože uvědomělé vládce, kteří by jim chtěli prodávat suroviny za tržní ceny.
  Kdo z našich představitelů, či představitelů evropských tak uvažuje? Jak vlastně uvažují a kam směřují?
  ABC

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak,problém je ve zčásti hloupé,indoktrinované tzv."evropskými hodnotami" a zčásti vychcané bezohledné a pokrytecké Evropě...Kde byli ti dnešní uřvaní píčusi-sluníčkáři a vítači,když NATO masakrovalo Líbyjce a byl lynčován Kaddáfí,jen ta ochechule Clintnová se rozplývala nad svým vražedným dílem a dneska řve jak přejetá a sní stejní idioti,jako sluníčkáři,že se prej Rus sere do voleb v USA...to je vrchol pokrytectví a idiocie spokojovat se s tímto v "demokratické Evropě"zaběhlým stavem...Evropa žije a jedná celá se topící ve vlastních pokryteckých výkalech v zájmu,jehož je uměle vyvolávaná imigrace integrální součástív zájmu malé skupinky politiků a bankéřů a pokud neuplatní obyčejní lidí svoji hlavu a pud sebezáchovy a nezačnou si ve svých věcech dělat pořádek,tak se v té žumpě vlastních i cizích výkalů utopí...je nutné nikoho do Evropy nevpouštět za účelem naplnění svých představ o životě bez přiložení ruky k dílu a "řezače hlav" zlikvidovat už na místě činu,nikoli integrovat,jak to dělají naprosto zblblí Švédi a je nutno přinutit postkoloniální pohrobky ničení Afriky a okolí,aby s tím skoncovali a řešit Afriku v Africe,tady v české kotlině to nedokážeme i kdyby se všichni sluníčkáři a sluníčkářky posrali...

   Vymazat
 21. NR je protisystémová anti-ami sračka, plná konspiračních nesmyslů, oslavující totalitní režimy a diktátory po celém světě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:51 Tak to nečti,nikdo Tě nenutí ubožáku.V.j.Horák

   Vymazat
  2. Bylo by vhodné, kdyby anonym 10:51 neplácal nesmysly a své tvrzení podložil např. výběrem článků uveřejněných na Nové republice, které jsou "ani-ami sračka" či "konspirační nesmysl" nebo "oslavující totalitní režimy". Ten anonymní tvor buď nerozumí psaným textům a je tedy duševně retardovaný, nebo jim rozumí, ale je placen za lhaní a manipulace - tedy sloužící lidská svině. Čekám na linky nebo toto tvrzení do 24 hodin od uveřejnění jako nepravdivou pomluvu redakce smažu.

   Vymazat
  3. Je to sračka Venco, má pravdu ten debil! Páč totiž tu se maže jen pravda a mažeš ji právě ty a tvůj spolek lhavých rudých mršin placených Putlerem z peněz, o který kremelský židočekista a ugrofinskej gauner s krysím xichtem, okradl ruskej národ a slovanskej lid! - http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/putin-ma-byt-nejbohatsi-clovek-na-svete-vlastni-az-200-miliard-1329131

   Kam se na něj hrabe ňákej Gates! Nebo tahle jeho jevrejská podržtaška - http://iks2010.info/?p=112380

   To sou panečku sídla, to je jachtička! To by bylo výživná publicistika tu, furt je co se Ruska týká vo čom psát, ale toho se právě místní redaktůrci bojej!! Páč by jim Putler zastavil tučný apanáže! Proto se tu překládaj jen sračky co jeho zlodějskou bandu vynášej do nebe a na jeho odpůrce snášej hromy blesky, třesky plesky! - http://iks2010.info/

   Tam máš linků habaděj, lumpe! Jen si to přečíst nebo požádat s. Grulichovou o překlad!

   Vymazat
  4. 17:25
   Tebe by neměli mazat,ty tvoje hovna by měli ussacký agresoři vyvézt na Měsíc....jenže to by tam ty sedmilháři museli někdy bejt!!!!!:-DDD
   A teď jsi zas chlastat ty Hownete debiloviči!!!!

   Vymazat
 22. 10,51
  A ty seš sračka májová milující ussácký agresory,který je potřeba hladit DO ÚPLNÝHO VYHLAZENÍ A CELÁ ZEMĚKOULE SI ODDYCHNE!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
 23. troll 10:51, na argumenty nestačí, ale na bezdůvodné urážky ano. Chudák psychouš špatně skončí, stejně, jako gauneři, kteří ho úkolují :-)

  OdpovědětVymazat
 24. Část vzdělání jsem "utrpěl" za totáče, část vzdělání za "posttotáče". Totáči mne nutili číst, hodně číst, hodně přemýšlet. Kdo nečetl Čapka - Bílou nemoc, Válku s mloky, Matku, kdo nečetl Vyšší princip, kdo nečetl Hlavu XXII ... - a nepřemýšlel o těchto literárních dílech světového významu těžko uchopí myšlenky doktora Davida. Z jeho článku cítím i kulturnost Jaspersovy Otázky viny. Jasně, že šlánek je přínosný, jasně že je důležitý, jasně, že je správný. Jen houšť takových. Já osobně jasno mám - Machiavelli je mi bližší, než Chelčický - když se ke mně někdo chová slušně, jsem také slušný, když si mou slušnost vyloží jako slabost, oplatím mincí podstatně vyšší "nominální" hodnoty. Žádné nastavování druhé tváře, žádné zažehávání vyhaslého plamínku dobra. O vysoké mravní hodnotě článku svědčí i dělení mezi sprostým vrahem, vrahem nahodilým a vrahem z nemoci. Nastavení druhé tváře je třeba umožnit pražské bažině .... a ani omylem je nebránit při tom prožitku. A to ať je sekrutější. Sami si vybrali, ať jsou strůjci mizernéo konce jejich životů. Stejně tak je třeba mít na paměti válečné štváče a v případě války jim umožnit, aby padli mezi prvními.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:31

   Ó, jak Vy to máte v hlavince srovnané - Machiavelli contra Chelčický = přímo mistrovské! - škoda, že nezastáváte nějakou důležitou veřejnou funkci, to bychom tu hned žili líp zaplaveni mravními hodnotami...

   Když už tu předvádíte upocenou parodii na kultivovanou češtinu ("je třeba umožnit" - to řekne jen vůl nebo lampasák!) neměl byste přehlédnout, že česky se neříká "jejich" ale "svých".

   Vymazat
  2. Komentář 12:31 se vztahuje k článku, obsahově velmi rozumný. Komentář 12:59 je jedovatý, bezobsažný flusanec, pramenící z bezmoci placeného osla.

   Vymazat
  3. 12:31 Hele, u tebe by se asi mozkodlab nenadláb ... nebo že už by se nadlábnul?

   Vymazat
  4. 18:37-myslíte, že se nadlábl u Vás a už si to ani nejste schopen uvědomit? "Z venku" to tak vypadá!

   Vymazat
 25. Neštastný článek a neštastná diskuze, obojí v podstatě o ničem. A tak tady v Čechách žijeme.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nesouhlasím. Vedle těch blbostí, které se tu běžně objevují, je to přímo perla.

   Vymazat
  2. Potrefený 12:36 se poznal mezi těmi, kteří by už zase rádi zakazovali a zlobí se, že to nejde. Dobře mu tak.

   Vymazat
  3. Buď ten Seropram ber pravidelně nebo jednoduše počkej, až fáze deprese přejde ve fázi mánie. Ale ve fázi deprese tady snad opravdu raději nechoď.

   Vymazat
 26. Mnoho arabských států i přes své náboženství dříve uznávalo spolupráci ze socialistickými zeměmi na základě vzájemné výhodnosti. Postupná kultivace mezinárodních vztahů byla zcela evidentní. V kapitalismu se iracionální náboženství dostává do popředí i v politice a fanatici dostávají hromady dolarů aby byli fanatiky. Pochybnosti o naší spoluúčasti jsou alibistické. Volby u nás jsou obrázkem celé společnosti. Nebezpečí vidím v posunu k násilí ať už z jakéhokoliv důvodu. Moje obavy jsou možná přehnané, ale souběžně pozuruji posun v myšlení špatným směrem u lidí, kteří dříve byli schopni analyzovat realitu celkem dobře. Viz Deník Referendum a J.Patočka bojující proti Sputniku, Vladimíru Putinovi, Číně a Babišovi, jako největšími zly pro celý demokratický svět!
  http://denikreferendum.cz/clanek/25769-navrh-medialni-reformy-jako-by-zalezelo-na-faktech-a-demokracii

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:54 R.P., to stejné mně také trápí. Postupná dekultivace.
   Tak jako kultivaci potřebují děti, tak potřebují trvalou pokračující kultivaci i dospělí. Alespoň jako udržovací.
   Dopělí si to nepřipouštějí, ale jsou jen staršími a staršími dětmi, žádný podstatný zlom se nekoná.
   Udržovací kultivaci mají v "pracovní náplni" Především politici. Parlament, vláda, jimi řízené školství a stání instituce, jimi masivně ovládaná média atd.
   Tato udržovací kultivace se u nás zastavila a nabyla záporného znaménka. Od r.2014 dokázala dojít až ke ztrádě pudu sebezáchovy národa.
   (Kdybych měl tipovat kdy prošla nulou, bylo by to pravé poledne v den, kdy po půlnoci zmizel Janukovič z Majdanu. V ten okamžik se v hlavních médiích začalo skokem masivně bezostyšně lhát.)

   Pokud jde o řešení stavu vlastními silami, nevidím jinou možnost, než ve volbách odstranit z vedení státu všechny zavedné strany včetně ANO.
   Ty už se staly nekultivovatelnými mafiemi. A hledat a zkoušet nové, fungující správně.
   Proto budu volit SPD.
   Jinou možnost nápravy, kromě nějakého dobře překvapujícího výsledku hrozící třetí světové války, už nevidím.
   Děda.

   Vymazat
 27. Jen idiot si může myslet že hordy islamistů co se ženou do Evropy budou poslouchat čísi přitroublé humanistické kydy. Dívenky z humanitních fakult ,které se tetelí blahem a nastavují pomocný úd islamistovi budou vzápětí padesátkrát znásilněni,to je to pravé obohacení islámem.Hoši v brejličkách z pražské lumpen-kavárny než stačí vyjít islamistovi naproti se sluníčkem na klopě se budou po rychlé dávce ze samopalu válet v tratolišti krve a budou vzývat česky svojí matku.Takový bude život s islamisty v Evropě-moc hezká budoucnost.Takže je nejvyšší čas se dostatečně ozbrojit.Ono až ty útoky vezmou muslimové trošku po vojensky tak jsme v riti .

  OdpovědětVymazat
 28. Pane Honolulu fakta hovoří a ostatní je podvod. Kdo se nepoučí z historie bude prožívat ty hrůzy co se udály. Když všichni příznivci Tampa /je to většina občanů a zbraně ne, to by Vás postřílely/ vezmou klacky a jdou na parlament a senát, vynutí si co jim Tamp ve volbách slíbil, snad na to mají podle ústavy, nebo co u Vás platí, právo. My jsme zaprděný Češi jak píšete a budem likvidováni jako v JAR. Tam to také vyvolaly ti vaši míro tvůrci a použily také k tomu něco podobného co se valí na nás. Byl by to dobrý příklad pro celý svět jak naplnit tu Vaši deklaraci a zákony. Píšete jak je Afrika bohatá země, tak proč se do nich stále někdo z euroatrlantických mírotvůrců sere. Jsme ve spolku vydávající obrovské sumy na armádu a nedokážem ochránit své hranice. Ať si zůstanou doma a řeší tam své problémy. To je ten zvrhlý parazitizmus, který Vám není jasný, že musíme stále na někom parazitovat. Teď přechází do BANDITIZMU, už nerespektují vlastní zákony, mezistátní dohody ani přírodní zákony natož co slíbily. Samozřejmě zase to obejdete nějakýma kecama tak tak tak knak což mi připomíná kačera, nebo přehlédnutím.

  OdpovědětVymazat
 29. Pane David děkuji za článek, také Všem diskutující zvláště R.P. ČLOVĚK.

  OdpovědětVymazat
 30. Teorie jsou krásná věc, jenže jde o to, kdo přežije. Platí to nejen o jednotlivcích, ale i o populacích. biolog

  OdpovědětVymazat
 31. Pane doktore, sám to přeci v textu kladete takto: "Musíme si tedy klást otázku: "Kdo jsme to MY? Jaké máme cíle? Chceme přežít. Dá se vždycky žít a nechat žít?"

  No, to je právě ono. Kdo jsme to "my". Skupinová, třídní, národní identita, sdílené hodnoty, cíle, ideologie.

  A v silné zkratce, odtud zásadní slabost pozic p. KR, který nám tu krásně reprezentuje abstraktní humanismus inteligence, do kterého se tak rádi strefovali klasičtí marxisti. A protože se chci vyhnout spornému tvrzení, byť s důrazem na slovo abstraktní, že měli pravdu, připomenu, že třeba v Pavilónu č. 6 docela krutě také jistý Čechov, nikoli onen z USS Enterprise, ale ten, který dožít šedesátky, šupajdil by do emigrace nejpozději s Gorkým. Ta kritika se prostě vždycky a všem daří líp.

  Kolega KR a spol. mají nezastupitelnou a nevděčnou úlohu pověstných kanárků v dole. Část rodilých kanárků se ale poslední dobou shlukuje do hejn, která mají potenciál utlouct své bližní něžnými křidélky, nebo výhledově aspoň zadusit pod hromadami svých mrtvolek. (Hvězdička: opravdu se netýká KR osobně.)

  Minimálně polovina zdejší vážně míněné diskuse je ve skutečnosti o tom, co jsme "my" a jaký je náš "třídní zájem". A jak ho prosazovat, što dělať, a ještě zůstat člověkem (i když tuším, že většiny diskutujících, mne nevyjímaje, se virtuálně týká daleko spíš ta zmíněná "vražda z afektu" než uliční přímá akce - ale zajisté, kalhoty nestahujme v předstihu). To je oříšek, a pak tu jsou snadno poznámky typu intoši pokecali a koza celá.

  Někde poblíž toho eluzivního skupinového zájmu si ale dovoluji i ve Vámi prezentovaných stanoviscích čout slabší (nedořečená??) místa. Aniž by to samozřejmě byla Vaše "vina".

  Pokud to rámcově chápu, vycházíte z předpokladu, že už je zle, do lodi teče, k pumpám musí Petr i Pavel, hodit za hlavu, že Petr Pavla šidí a Pavel Petrovi píchá starou, kapitán nechť vyjme z tresoru a odjistí svůj revolver zn. Smith & Wesson, a všechny z vody tak jako tak nevylovíme. Jinou loď nemáme, navíc tahle je Naše. KR buďto nesouhlasí, že je už tak zle, anebo míní, že slušný člověk se má raději utopit s noblesou, ostatně třeba se vůbec neutopíme, anebo varuje, že kapitánův trezor s pětačtyřicítkou jest Pandořinou skříňkou, kdo ví komu ten Smith & Wesson ještě přijde do ruky a co z toho bude. (To poslední je myslím námitka nejcitelnější.)

  Už mě to podobenství nebaví a asi jsem ho ani nezvolil dobře. A vypadá, že už konečně pojede aspoň ten vlak. Tak už stručněji. (Ale přesto: Titanic, první, druhé, třetí paluby, přepážky a revolvery, můstek a strojovna, spěch za každou cenu - kšeft a prestiž, a teď přepodkládejme, že není jedna loď, ale celá flotila, část důstojníků má zájmy, případně slíbená místa na člunech sousedních lodí, případně od admirála - Ship Ahoy, joj cigán).

  VR

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. (Dokončení příspěvku)

   Vy už tak nějak počítáte se "subjektem", který bude reflektovat svůj zájem a jednat. Ale to možná, možná takhle zapracuje v situaci obdobné září 1938. A pak děj se vůle Boží. Jindy, jinak - ne. Tehdy ani dejme tomu bolševici nekoukali na to, že jde o "národ" a chtěli umírat za republiku. Ale "noci z Iliady" nebývají v obvyklém řádu věcí. I v případě průserózních dějinných událostí je častější model Murphy (nebo Čechov), a všechno jde spíš přes banality, nenápadnosti a hlavně blbost, pohodlnost, obavy. To se ovšem přednostně hodí těm, kteří nás chtějí někam dostat - vygenerovat si na protistraně nějaké hrdiny s jasným názorem, za to bych jim taky sundával prémie.

   Vy jste velmi trefně ocitoval finále Čapkovy Matky, tak si tu ale připomeňme kontext: Kdy Matka Tonymu vlastně dává do rukou tu pušku ?? Když už je jejich země podle všeho vojensky totálně v hajzlu. Ona Tonyho posílá prakticky na jistou smrt, což by tak bylo možná i předtím, ale na takovou, která už situaci na frontě skoro jistě nezmění. Ušlechtilý čin, poslední a nejvyšší oběť, povinnost (v interpretaci ideologů snad dokonce příspěvek k budoucí mytologii- fuj fuj, víme, čím to zavání). Hvězdička: To vlastně musí být panu KR blízké, akorát se mu logicky nelíbí kontext, do kterého to dáváte. Už jim potopili i tu školní loď s kadety, v říši duchů jsou "bílý" Kornel i "černý" (red) Petr a takhle už to asi vypadá všeobecně. Kdy ale zaútočil nepřítel a jak padli Kornel s Petrem ?? Když byla země už napůl zničená občanskou válkou, K+P se efektivně zavraždili navzájem a kdo z nich měl pravdu, nebo jestli to nešlo nějak jinak, se stejně nedozvíme. Jako duchové už můžou jenom svorně (všechno dobrý, brácho) držet palce živým a litovat, že to sami tak podělali (což teda od nich zrovna explicitně vůbec nezazní). Kdyby byli ti dva magoři schopní narukovat na frontu, Tony by nemusel a přišli bychom o katarzi a mráz po zádech.

   A naproti tomu hrozivá Matka Vlast na Mamajově mohyle ve Stalingradu: ano, taky, jděte, ale hlavně: udělejte cokoliv, ale nesmíte ustoupit. Zbytečný patos si strčte někam, když to bude třeba, samozřejmě padněte, ale hlavně nenechte se porazit. Za vámi je vaše vlast. A klid, soudruzi, generální štáb je dávno vyčištěn od zrádců.

   To je všechno hezké, ale jak odhadnout kdy už jde do tuhého??

   Velekněz Ratata

   Vymazat
 32. 14:46,14:49 Na otázku "...jak odhadnout, kdy už jde do tuhého ?" je odpověď : "Až většina občanů "padne na hubu."
  Otázkou je, zda pro ně, i pro nás všechny, už nebude pozdě ...

  OdpovědětVymazat
 33. Mám ze článku pocit, že pan David vypouští pokusné balónky. Balónky opuštění mainstreamem propagované humanity, a přistoupení na pozici zdravého rozumu, tj. na pozici bezpodmínečného bránění našich vlastních životů. Nebo alespoň našich sociálních a bezpečnostních standardů.
  Je to určitý krůček vpřed, je to poukázání, že je zde ještě jiná alternativa, než vnucovaná falešná humanita. Že zde nejde o pomoc někomu, ale že zde jde o rozvrat kulturní a sociální identity jak těch migrantů a jejich států, tak Evropanů a jejich států. A dle tohoto poznání se k „migrační krizi“ stavět. Takto bych článku rozuměl a nejsem proti.
  Avšak podle mého názoru, našimi nepřáteli nejsou ti „turisté“, kteří sedli náborářům na vějičku bezpracného a pohodlného života v Evropě. Pokud bude politická vůle, poputují všichni nelegální migranti zpět do Afriky a ani neceknou.
  Naši nepřátelé jsou organizátoři těch náborů. Orbán již otevřeně označil za viníka Sorose (a jeho neziskovky, po celé Evropě). Plánuje každý rok vnutit Evropě jeden milion rozvratných etnik. Je nutno vidět i to, že spoluviníky jsou všichni, kdo pomáhají tento plán realizovat. To jsou Eurokomisaři i politici národních států, kteří se realizaci podřizují a blokují odpor původních Evropanů.
  Proto my, v Česku, musíme začít u české vlády. Velice průzračně se vyjádřil ministr Chovanec, když řekl, že do voleb žádné migranty podle kvót, nepřijmeme. Nejen, že je to dvojznačné, neboť to nevylučuje přijímání na základě jiných titulů, ale zcela jim to rozvazuje ruce k přijímání po volbách.
  Proto by všichni ti, kteří nesouhlasí s touto politikou, měli jít k volbám a zvolit takové politické uskupení, které skýtá největší jistotu, že u nás tato politika falešné humanity skončí. P.K.

  OdpovědětVymazat
 34. Do tuhého už jde. Právě teď. Velekněz Ratata "filozoficky" splácal páté přes deváté, ale racionálního z jeho rozsáhhlého "dílka" nevypadlo vůbec nic.
  "Kolega KR a spol." neplní "úlohu pověstných kanárků v dole" ani omylem.Spíše "konstruktivně demokratický žluťácký odborář",který se nám snaží namluvit, že "plíživý metan", který se k nám blíží není zase až tak nebezpečný, a že "svým příkladem, diskusí a domluvou" z něj nakonec uděláme čistý kyslík. Nebo alespoň dýchatelný vzduch. U metanu zřejmě každý soudný člověk pochopí, že je to hovadina. U islámské imigrace nám "vadné(í) hlídače(i)" humanizmu a solidarity hlásí nepravdivé signály. Vlastní zkušenost, získaná sdílením informací, "citlivý nos" a selský rozum nás varují. Je zle. A abychom nemuseli řešit problém až v situaci, kdy země bude "totálně v hazlu", musí "Matka" dát Tonymu tu pušku do ruky hned, teď. S kudlou pod krkem, před namířeným samopalem či vestou s trhavinou už nezmůžeme nic. Diskuse o tom, co jsme "my" a jaký je náš "třídní zájem" je jistě také důležitá. Ale pud sebezáchovy je silnější.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. S pudem sebezáchovy je to dnes zlé, a to na úrovni jedince i na úrovni zachování druhu. Můžeme vidět různé příčiny a mudrovat nad nimi, ale pouze reálné konání bude rozhodující pro přežití. A musíme do toho jít s tím, co umíme a máme. Bohužel ušlechtilí humanisté typu "KR" dnes vědomě či nevědomě nahrávají zločinnému projektu multikulturalismu, kde hromadná a nekontrolovaná migrace je pouze jedním z jeho nástrojů. Autor článku I.David přece nenabádá k nezákonnosti, účtování bez řádného soudu či krevní mstě apod., jak podsouvá "KR", když paranoidně napadá postoj I.Davida slovy že vede z Evropy pryč - dokonce do "koncentráků a gulagů". Nic proti filosofům, ale někteří tu tíhu neunesou a zjevně blbnou.

   Vymazat
  2. 18:38 Zřejmě se mýlíte, většina občanů si, že "do tuhého již jde" zřejmě nemyslí. Z neznalosti, pohodlnosti, "posranosti", atd.atd. Mnohým z nich k jejich "štěstí" stačí slevy v Tescu, Kauflandu, Globusu, Penny, apod. a tvrzení "Bude líp ..."
   O opaku je nikdo zřejmě nepřesvědčí, dokud "nepadnou na hubu..." Platí to napříč populací, mezi mladými, střední a starší generací jsou malé rozdíly ...

   Vymazat
  3. Třídní zájem je věc čistě zavádějící. Dnešní svět se změnil a z globalizací kapitálu jsou třídy, vyjma "horních deseti tisíc", určeny k práci pro nadnárodní kapitál. Postupně, po krocích, novými nařízeními, omezeními, zákony ... atd. budou možnosti jednotlivých tříd omezovány.
   Pokud skupina řeší problém s vnějším nebezpečím, musí se dle pudu sebezáchovy stmelit. V takové situaci je třeba velice jasně rozlišit podněty přicházející jak zvenčí, tak zevnitř. Některé mohou být racionální a hodné diskuze, jiné jsou zavádějící, kontraproduktivní a někdy přímo sebezničující(v minulosti označované jako zrada).
   Problém je třeba nepřipustit. Jednoduchou úvahou, z trochou obecných znalostí historie se normální občan (tj. neovlivněný propagandou) dobere k závěru, že není dobré vpustit na naše území davy přistěhovalců. Jejich problém doma se nevyřeší a my si problémy naděláme ... my starší je naděláme našim dětem, které v mladické nerozvážnosti nechápou, jak jsme mohli žít bez PC a mobilních telefonů ....
   ABC

   Vymazat
 35. No, když už se to mne (KR) týká.
  Ivan David přetiskl jen zlomek z asi pěti příspěvků, které jsem v diskusi pod jeho článkem napsal. Jeden z nich obsahuje i pasáž, co nyní dělat, nemluvě o tom, co se mohlo dělat už šest let.
  Otázka migarce nezní „Ano nebo ne?“, nýbrž „Kolik a jak?“
  Jaký by byl dnes český národ bez osobností jako Josef Jungmann, Ján Kollár,Václav Matěj Kramerius, Karel Václav Rais, František Rieger, ale třeba i Božena Němcová? Co když vymažeme z české kultury a umění taková jména jako Jan Werich, Jaroslav Seifert, S. K. Neumann, Stanislav Neumann, Jaromír Neuman, Václav Neuman, Eduard Bass, Franz Kafka, Jaroslav Foglar, Viktor Ponrepo, Hugo Haas, Ján Kádár, Elmar Klos, Jiří Menzel, Miloš Forman, Ivan Passer, Julius Zeyer, Karel Hugo Hilar, František Langer, Alfréd Radok, Taras Kusčynskyj, Diezenhoferové, Otto Gutfreund, Adolf Hoffmeister, Jiří Švengsbír, Zdeněk Miller, Alexandr Hackenschmied, Václav Stallich? Což vyhnat Karla Gotta, Jiřího Korna, Máňu Rottrovou, Hanu Hegerovou, Viktora a Janu Preissovy, Františka Němce? Pryč s Kolbeny, Wichterly, Ledwinky, Kaplany, Mendely, Heyrovskými? Zapomeňme na Jungwirty, Schrojfy, Bugáry, Hübnerové, Kloze, Hildebranty, Orlowské? Je to česká kuchyně, když je od Magdaleny Dobromily Rettigové?
  Naše vlast byla po tisíciletí průchoďák a je velkým kumštem Čechů, Moravanů a Slováků, že všechna stěhování rozličných rodin, komunit, přelévání států a vládců, válečná a migrační tažení ap. ustáli a jsou zde. Na západě, severo a jihozápadě žije desetkrát více Němců, na severu čtyřikrát více Poláků, na východě asi 15-násobek Rusů, Ukrajinců, Bělorusů, jen jihovýchod drží Maďaři, kterých je tolik co Čechů, ale dvakrát více než Slováků. Přitom jsme k sobě pobrali přišelce z různých končin, přežili různé temna a diktáty. Někdy se vzepjali k odporu, jindy sehnuli hlavu, bojovali se zbraněmi tradičními i netradičními – vtipem, důvtipem, pružností, pestrostí života, myšlení, odporu i hledání cesty jak z maléru. Současně jsme od nich mnohé pochytili, naučili se, v tom je naše obrovská síla, že od každého něco máme, něco víme, že jsme s to absorbovat poznání a přetvořit ho k vlastnímu prospěchu. Vyrovnáme se i s Asiaty, Araby, Afričany. Jen je třeba mít čas a nepotratit naši inteligenci a morálku.

  KR
  (pokr.)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. (pokr.)
   Problém nestojí, zda být k netolerantním tolerantní či netolerantní – je třeba řešit problém a být přitom spravedlivý. V bibli najdete jak oko za oko, tak i to, že třeba nastavit i druhou tvář. Hlupáci se mstí, inteligentní řeší problém.
   Samozřejmě záleží i na situaci. Když je liška v kurníku, je na výchovu pozdě. Ale před asi 8000 lety si lidé ochočili lišky, vlky a jejich psovité bratrance a vychovali a vyšlechtili je tak, takže dnes proti liškám – stojí jejich hafíkoví synovci. Když nezavřete vrátka a slepice vám utečou, kdo za to může? Slepice, pro něž je důležité zobání, ať již před či za plotem, protože plot je nezajímá? Budete slepicím domlouvat, přemlouvat je, aby se vrátili, nebo je zaženete? Zaženete je zpět, ale především si vynadáte sám sobě a příště si dáte pozor. Stejné je to se současnou migrací – migranti se chovalí dle své - a naší – přirozenosti. Mohou-li jít, tak jdou. Tak, jako do jejich zemí přes půl tisíciletí vtrhávaly hordy Evropanů, tak oni dnes kráčejí do Evropy. Rozdíl je v tom, že oni tak masově nevraždí, jako evropští křižáci a objevitelé a dobyvatelé. A proč mohou poslední dva roky tak volně přicházet do Evropy? Protože už před 25 lety byla v USA zformulována tzv. Wolfowitzova doktrína. Čtvrtstoletí její existence připomíná naposledy T. Meysson v článku (z 1. 8. 2017) přetištěném právě i na Nové republice ve stejný den (2. 8. 2017), kdy Ivan David uveřejnil svůj výše uvedený text. Meysson upozorňuje, že zatímco Trumpova doktrína žádá, aby USA byly světovou jedničkou kvůli tomu, že poběží, poroste rychleji, než konkurenti, Wolfowitzova prosazuje, že konkurenty musí USA mydlit a rozvracet, aby jí nepřerostli. Pás chaosu USA, resp. jejich formální a zákulistní vlády, štrykují už 15 let. Minimálně 10 let o tom hovoří Oskar Krejčí – autor na stránkách NR rozhodně nikoli neznámý, přesto se na NR najdou články, dokonce autorské, jejichž autoři si toho dosud nevšimli! Pokud by evropská ofiko a neofiko moc nechtěla, aby se do Evropy migrační vlna nevlévala, tak by sem nevlezla ani myš. Přesto se nadále davy Evropanů zlobí, že voda je mokrá.
   Základní díla evropského a světové myšlení takových myslitelů jako byli Sokrates, Platón, Aristoteles máme zachována díky „primitivům, kozo..., ….., ….., ….., …..“, ve skutečné civilizaci označovaných za Araby. A byli to i ti muslimské víry. Pro naše křesťanské předky pozdního starověku a raného středověku to totiž nebylo žádoucí čtení a znovu jsme jej objevili v rámci kontaktů obou kultur, někdy obchodníchm, civilizovaných, někdy válečných střetů.
   KR
   (pokr.)

   Vymazat
  2. (pokr.)
   Muslimů je asi 1 600 000 000 až 1 700 000 000, počet bojovníků ISIL byl odhadován od 15 000 až 30 000 do 100 000. Vychází to jeden militantní islamista na 17 000 muslimů (v horším případě, v lepším jeden na 100 000). Severoatlantická civilizace (EU, USA, Kanada) čítá asi 850 000 000 lidí, jen v Iráku bylo nasazeno ve druhé válce asi 300 000 vojáků USA a Velké Británie, další více než stovka tisíc byly kontraktoři a desítky tisíc vojáků bojovaly v Afghánistánu. Vychází to jeden voják na max. 2833 obyvatel, kvůli Afghánistánu a kontraktorům soukromých bezpečnostních složeb (Academy apod.) tak 1:2000. Poměrný počet zaslepených a zaprodaných bojovníků je tedy na na straně tzv. civilizované Evropy asi osmkrát vyšší než u tzv. zaostalých muslimů.... Nechci rozvádět to, kdo zprůmyslnil vraždění lidí, kdo vyrábí drtivou většinu zbraní, které islamisté používají. Čtenář, který chápe psaný text, to ví.
   To, že řada islamistů pochází z Evropy, má na triku evropská buržoazie. Alžířany, Turky atd. si evropská buržoazie nebrala v 60. letech do Francie a Německa, aby je vychovávala, ale aby je vykořisťovala. Stát se sice snažil postarat o novou, levnou pracovní sílu a její potomky, ale nestíhal to pořádně ani o potomky staré, tuzemské, obstojně zaplacené pracovní síly, natož o nové. Obyvatelé EU sice mají slušný hmotný životní standard, ale duševní? Jaká je jejich seberealizace, jak si jich společnost, proklamující demokracii,váží? Jaké vzdělávání, výchovu, kulturu jim poskytuje a předvádí? Neo/liberální žvásty neodpovídající realitě, osobní životní zkušenosti vedou k hledání jiných ideologií, myšlenkových soustav. A islám, tento syn křesťanství a vnuk židovství, jim asi dává nějakou ucházející odpověď. Socialisté a komunisté nemají kde v praxi předvést uskutečnění svých idejí, tak jsou v oblibě jiní, ať již idealizované velké ideologie vzdálených států či malé sekty po ruce.
   KR

   (pokr.)

   Vymazat
  3. (pokr.)
   Zastavím se ale ještě u ne/tolerance. Ivan David a řada čtenářů blahoslaví použití netolerance proti netoleranci. Proč tedy neopěvují Vraždění po česku a podobné cancy, proč se ošívají, když někdo připomene excesy divokého odsunu neantifašistických Němců? To je hned oheň na střeše, vždyť my Češi/Čechoslováci přece nejsme jako nacisté. Ivan David – a velký dík mu za projekt Nové republiky – a další by si to měli v hlavě s uplatněním netolerance proti netoleranci srovnat. Jinak se řadí po bok poválečným „hrdinům“, kteří se po boji chtějí vyřádit na poražených, jen už to chce učinit preventivně a je jedno, zda je dotyčný jen prostý muslim či zda je opravdu islamista. Každý Arab si může za to, že je Arab, že... Naštěstí Spojenci to v hlavě měli srovnané, vždyť do války proti nacistům burcovali právě apelem na odpor proti zvířeckosti hitlerovců a japončíků, apelem na ochranu humanismu. A humanisté brali zbraně do rukou. Po boji je ale jednání pochopitelné v afektu a stresu už neobhajitelné, tak stavěli pachatele před soudy. Ne všechny – jak to jejich politickým a ekonomickým zájmům vyhovovalo, to je už jiná kapitola, byť psaná stejnými kruhy, jaké dnes dirigují migrační vlnu.
   A ještě jedna připomínka. Moderní kapitál vykořisťuje a parazituje nejen na výrobních pracovnících, vysává přírodu, obelhává spotřebitele prodejem šuntů pod názvoslovím zavedeným po století a desetiletí pro určitou kvalitu a kořistí i z jazyka matením a převracením pojmů. Kolaterální ztráty, mírové mise... Patří k tomu i zneuctění termínu komunismus kvůli stalinistickým zločinům, a třeba i znevažování a kompromitace humanismu.
   KR

   (pokr.)

   Vymazat
  4. (dok.)
   Nejde jen o Václava Havla, kavárenský tlampač predátorů. Humanismus je základem levice (pro pravici je to jen okrajová záležitost). Levice bez humanismu neexistuje, bez něho nemá na čem stát. Levice je emancipací neurozených, nevyvolených, nespravedlivě nemajetných a chudých, lidí ponižovaných. Lidí toužících po spravedlnosti, ne po tom, aby se karta obrátila a dosavadní vyvolení byli potupeni. A od husitů, T. Moora a zejména Velké francouzské buržoazní revoluce levice již nepojímá touhu po spravedlnosti jen jako vyrovnání jednotlivých křivd a zločinů, ale jako nastolení spravedlivého celého společenského systému. Pak už nejde o oko za oko a nastavení i druhé tváře, ale o zformování systému, v němž již nemusíte vyrážet zub za zub a nastavovat druhé líce, protože řešení střetu je komplexnější, řeší příčiny a směřuje do budoucnosti, aby se již podobné neopakovalo. Je to pak komplex systémových opatření, struktur, vazeb a procesů, které mj. vzdělávají a vychovávají tápající. V některých okamžicích už nezbývá, než tápajícímu, nevědoucímu přerazit ruku, či ještě hůře, ale inteligentní lidé náležitého charakteru umějí využít a využívají čas a podmínky, které předcházejí kritickým situacím, aby předcházeli nedorozuměním a sporům, poskytovali informace, osvětu a byli příkladem, že to jde i bez zla, křiku a násilí.
   Oba inkriminované texty Ivana Davida rozsévají paniku a nenávist. Jejich tón je naprosto zřetelný - znevažující, opovržlivý vůči právu, zákonu, spravedlnosti, porozumění, toleranci, člověčenství. Je to také tón generalizující, odsuzující všechny muslimy, Araby, migranty. Tón volající do zbraně a na barikády dříve, než přišelce prověříte, protřídíte, odešlete zpět či pošlete učit se, pracovat, vzdělávat, kultivovat.
   Každý si může vybrat čím je a bude – ne povoláním, ne státní příslušností, klubovými barvami, ale charakterem, ideovou přesvědčením. Zda půjde cestou „mít“, nebo cestou „být“. Ano, migranti ohrožují sociální systémy zemí EU (ještě více je však devastuje velkoburžovazie), jejich jiné kultury a chování ohrožují naše rodiny a bezpečí (místo toho, aby jako slušní Evropané zašli do nevěstince či se jinak zapojili do kšeftu s bílým masem), takže obyvatelé EU jsou opodstatněně nervózní. Vyženeme uprchlíky a migranty, poněvadž si dovolili ohrozit náš blahobyt - a to přeci mohou jen velcí bílí muži, a nebo zatočíme s euro- a natopokrytectvím a budeme spravedlivě řešit problém od kořenů ve vlastech migrantů a v kancelářích severoatlantických (a izraelských) bank a vlád a nezůstane jen u akutních opatření proti nevycválaným migrantům? Migrační krize dává všem šanci intelektuálně a mravně vyrůst. Zatím je ještě čas racionálně promyslet efektivní kroky a formovat morálku diváků, tlačit na zodpovědné, odhalovat dirigenty, rozlišovat oběti a pachatele. Ještě je možné migranty vrátit už na moři zpět, prověřovat je, rozlišit, odvézt pochybné domů. To vše civilizovaně, důstojně, s respektem a porozuměním a přitom důrazně. Ještě není čas na paniku a netoleranci.
   KR

   P.S.
   Děkuji panu "krajtl" ap. za střízlivé myšlení a humanistický postoj
   Děkuji

   Vymazat
  5. Pane KR předvedl jste další metrák nic neřešících keců z kavárny...Samozřejmě,že je tu spousta příčin a důsledků do sebe zapletených a promíchaných,ale kacama sebelíp a ušlechtileji myšlených se nic nezmění a věci jsou již v takové fázi,že je nutno hledat řešení a jednat,nikoli planě teoretizovat...

   Vymazat
  6. Pane KR, vy jste sem spadnul snad z Utopie. Ty Vaše úvahy odtržené od reality, můžete vykládat na seminářích po školách. Věřím, že pár neziskovek by se našlo, které by Vám za to nějakou korunu poskytly. Např,:
   „Ještě je možné migranty vrátit už na moři zpět, prověřovat je, rozlišit, odvézt pochybné domů. To vše civilizovaně, důstojně, s respektem a porozuměním a přitom důrazně. Ještě není čas na paniku a netoleranci.“
   Ty Vaše nápady, co je možné dělat (mj. žádná sláva) však žádná evropská mocnost nechce realizovat. Proto nastávají ty reakce, které neoprávněně nazýváte panikou a netolerancí. Pro mě to však je přirozený pud sebezáchovy, který Vy, pomáháte v Evropanech potlačovat. P.K.

   Vymazat
  7. Pane KR, v mnohém se teoreticky shodneme. Nicméně Vy, na rozdíl ode mne, vzájemně zaměňujete vlastní lidský ideál a realitu. V rámci tohoto svého pouze teoretického vidění přikládáte většině občanů vlastní politickou orientaci a morální úroveň a v tom jste jako většina teoretiků, nemají-li dostatečný kontakt s praxí z ulice, vedle. V situaci, kdy je reálně ohrožena bezpečnost našich žen a dcer a (zatím) jen o málo méně naše národní existence, většina nebude dumat, jaké prostředky k obraně ještě jsou přijatelné a jaké už ne, ale bude hledat JAKÉKOLI prostředky, jak to nebezpečí eliminovat. A věřte, nepíšu to proto, že by se mi to líbilo. Rozhodnutí většiny národa ÚČINNĚ čelit vnější hrozbě ale pokládám za zcela legitimní a demokratické.

   Pokud jde o nutnost vidění a zohlednění skutečných příčin migrace, samozřejmě s Vámi souhlasím. Jenže - nebudeme-li jako národ mít dost síly opustit NATO a EU, neznamená to, že i tak nemáme právo se účinně bránit.

   Pokud jde o netoleranci proti netoleranci, tady bychom museli být konkrétní. Obecné vždy použitelné řešení neexistuje. Můžeme ale alespoň vytýčit obě krajnosti, na nichž se, doufám, shodneme, jako na nepřijatelných:

   1. Na jedné straně jsem-li bezbřeze tolerantní či solidární k člověku, kterému schází vůle, nutná k uspořádanému životu nebo přizpůsobení se společnosti, mohu mu svojí podporou naopak škodit (např. člověku, který neumí hospodařit s penězi, finančním darem pouze legitimizuji jeho nehospodárnost; člověku závislému, lhostejno na čem, darem pomáhám pouze blíž ke dnu - oba podle mne potřebují odborný přístup; to se dle mého hlubokého přesvědčení týká například většiny Romů).

   2. Na druhé straně postoj typu „Všichni jsme strůjci vlastního osudu a proto jsme si svými problémy sami vinni“ je postojem hlupáka nebo totálního egoisty, který nepochopil (či odmítá respektovat) věci ani tak prosté, že přijít na svět s nízkým IQ či závažným tělesným hendikepem nebo do chudé rodiny v problematické rodině či části světa si NIKDO svobodně nevybral.

   Sám jsem především stoupencem vzájemné korekce, která, na rozdíl od samotné nepodmíněné solidarity, působí proti příčině, kterou byla potřeba solidarity vyvolána. Všichni jsme lidé, všichni jsme nějakou měrou nedokonalí a právě a jedině vzájemnou korekcí, například formou kritiky (nezaměňovat s napadáním!), se můžeme posunout za hranice vlastní nedokonalosti a omezenosti.

   Ale pokud jde o ještě praktičtější záležitosti - pak jsem přesvědčen, že užití přiměřené síly proti násilí nejen že nelze označit za násilí, naopak ochotu jít čelit násilí považuji za lidskou povinnost a jedince tuto povinnost naplňující za statečné a úctyhodné. Zatímco pokusy hlásat a prosazovat univerzální nenásilí a bezpodmínečnou toleranci sice považuji za teoreticky/nadčasově ušlechtilé, ale aktuálně/prakticky infantilní, zbabělé či účelově lživé a v důsledku sebevražedné.

   Jaromír Habr

   Vymazat
  8. Zvláště pro (19:49, 23:52 a (níže) 20:11), méně již pro pana Jaromíra Habra.
   Nepřiplul jsem z Utopie a rozhodně ani z Neználkova a Zapomnětlivé Lhoty. Kromě pana Habra jsou reakce plytké plky.
   Pro studijní účely na téma humanita, ne/tolerance, migrace jsme toho s Ivanem Davidem napsali snad už dost, tak trochu o tzv. islámské netoleranci pro neználky a zapomnětlivce.
   Přinejmenším od občanské války v Libanonu v 70. letech může každý Čechoslovák vědět, že politická moc zákonodárná a výkonná v Libanonu je ústavnou rozdělena mezi muslimy (obě hlavní větve) a křesťany (cca dvě pětiny Libanonců), takže tři hlavní posty (prezident, premiér, šéf parlamentu) jsou už po desítky let mezi ně rovnoměrně rozděleny. Křesťanské komunity po staletí žijí v Sýrii, Egyptě, Alžírsku, Maroku, Iráku, Íránu (tam má zákonem zajištené mandáty v parlamentu). Jejich zastoupení v obyvatelstvu se tam pohybuje od procent do cca 10 procent. Nemají tam zrovna všude na růžích utláno, ale kdyby to bylo netolerantní ve vašem pojetí, tak už tam dávno nejsou. Zeptejte se Zdeňka Zbořila, který působil v největší muslimské zemi – Indonésii (bezmála 200 mil. muslimů, téměř 20 mil. křesťanů plus asi 5 mil. dalších)– na tamní poměry. Dle něho je to velmi tolerantní země a obyvatelstvo.
   Zaměňujete fundamentalistické, extrémistické salafisty/wahhábisty, jejichž baštou je Saúdská Arábie (necelých 30 mil. obyv.) a další emiráty na Arabském poloostrově, za veškeré muslimy. Pokrytecká je pak argumentace Čecháčků na téma koloniálních panství a zločinů Evropanů v arabském a jiném muslimském světě, že my Češi jsme se na tom přeci nepodíleli. Jestliže Čecháčci masově vzdělaní na středních a vysokých školách nerozlišují různé směry islámu a hází všechny muslimy do islamistického pytle, proč by muslimové, ktěří sotva absolvovali základku, nemohli považovat všechny Evropany za kolonialistickou sebranku? Je to stejný vzorec „myšlení“. Tragické je, když se ho dopouštějí lidé vzdělaní, u nichž by se dalo očekávat (evidentně marně) nějaké vykročení za tuto úroveň.
   Ani v S. Arábii není šaria totál aplikována a nejnověji se ukazuje, že nikoli ideologické pře, ale ekonomika nejlépe rozrušuje ideologickou zaslepenost. Saúdi totiž uvažují o rekreační oblasti, která by přitáhla cizince – a kde by se dalo koupat bez burkin apod. K tomu dodám, že ještě před 60 lety se muži ve Španělsku museli koupat nejen v plavkách, ale museli mít i tričko. Takovýto hábit byl ostatně běžný za 1. ČSR a jinde v Evropě před 2. světovou válkou, nemluvě o dobách R-U. Viz Rozmarné léto či americké grotesky. Dvojdílné dámské plavky byly v řadě států povolovány až 60. a 70. letech.

   KR

   (pokr.)

   Vymazat
  9. (pokr.)
   Vaše reakce (krom p. J. Habra) se nezmohly na nic než fráze vykrmené čtením konvičkovin a podobných žvástů, polopravd a výmyslů na dalších webech, resp. zamlčováním nepříjemných faktů. Chápu, že nevěříte mainstreamu a vítačům, ale stejně tak byste měli být kritičtí k odmítačským webům a ostatně vůči všem informačním zdrojům.
   Nikde jsem se nedočetl, co tedy chcete s migranty udělat. Chcete si každý postavit kulomet na balkón? Spustíte kanonádu na každý stín na zahradě, na ulici? Vzhledem k tomu, že už drtivá většina lidí doma nepěstuje ani pažitku, tak takový lidový odpor po pár dnech pohasne, protože nebude chodit ani pošťák, nepřijede rozvážka pizzy, doručovatelé z Alzy a jiných internetových obchodů. Nemluvě o tom, když odbachnete souseda, kterému vypadly pojistky a chtěl si půjčit baterku. Nebo tu máme snad génia, který se postaví na ulici a kolemjdoucí bude třídit „vlevo – vpravo“? To už tu kdysi bylo. Dojede v okamžiku, až Chovancova brantrance pošle na nesprávnou stranu, poněvadž se zrovna vrátil opálený od Jadranu. Myslíte, že lze naložit kohokoli neevropsky vypadajícího do letadla a kamsi ho poslat? Ani tu posádku neseženete, protože žádný pilot není tak pitomý, aby se snažil kamsi dopravit lidi, kde o nich nic nevědí, takže o ně ani nestojí a on by zůstal na ranveji. Vaše představy o opatřeních proti migrantům jsou jak dětinská, tak i paranoidní.
   Pokud se k něčemu přikročí – a již se tak děje, tak k tomu, co jsem již asi dvaktrát výše uvedl: k evidenci migrantů a k pátrání po jejich původu. Teprve na základě toho, že víte, odkud kdo je, že to můžete doložit, je můžete vypoklonkovat. A páchat se to bude dle zákona. Pokud někoho napadne, že tentokráte není právní stát na místě, tak je to pozvánka do pekla, k rozvratu společnosti.
   Odvoláváte se na pud sebezáchovy a zdravý selský rozum. Obojí je třeba, ale obojí má svoji omezenost. Pudem sebezáchovy si zachráníte kejhák v kritickém okamžiku, selský rozum v klidu napoví nějaké opatření v duchu „přidat – ubrat“. Ani jedno ale neřeší jádro, příčinu problému. Pud sebezáchovy vás přitiskne pod postel, když přijde násilník do pokoje, vloží vám do ruky popelník, kterým ho praštíte. Selský rozum vám řekne, že když je ve studni málo vody, tak je třeba s ní šetřit. Avšak na to, abyste zjistil, proč násilník k vám přišel, pud sebezáchovy nestačí. A přece selský rozum vám poradil, abyste si na zimu obstaral více dřeva a pokácel více stromů z lesa nad vámi, abyste zase doma nemrzl. A selský rozum vám poradil meliorací odvodnit ten mokřad vedle, abyste mohl rozšířit pole. Na složitější problémy – a migrační vlna je složitý, vrstevnatý a rozsáhlý problém s kořeny ve špičkách mocenských pyrsamit – třeba více než pudy a jednoduchá řešení.
   ČR, ani Německo, Švédsko, Francie, Itálie nejsou v situaci, kdybychom se měli upínat už jen k pudu sebezáchovy. Úřady fungují, policisté a vojáci se nerozutekli, parlamenty a zastupitelstva se scházejí. Dokonce se dá někdy říci, že se někde migrační vlně nevěnují tak, jak by vylo záhodno. Je tudíž ještě bohatá rezerva na konání veřejné správy. Źádejme proto, aby konala. Aby politici vymyslili politické řešení a úřady, policie, případně armáda, je realizovaly.

   KR

   (pokr.)

   Vymazat
  10. (dok.)
   Hysterické blouznění („Současná situace lze modelově popsat tak, že se na rodinu, děti, blízké, řítí zfetovaný a ožralý a fanatický hajzl s nožem v ruce, aby je získal pro víru svou, a nebo zlikvidoval.“) není opřeno o fakta. Kolik je migrantů v ČR? Je jich tu méně než před rokem. Situaci v Evropě nutno hodnotit střízlivě. Kvůli zabedněnosti politiků a úřadů a manipulaci mainstreamu se přirozeně, jako projev zdravého myšlení, vytvořila paralelní informační internetová síť. Oproti počátečnímu mlčení a mlžení tak máme bohatý servis, který ovšem překmitl do opačné polohy a kromě všech závažnějších excesech migrantů informuje i o věcech, které u domorodé populace již ani nevnímáme. V Británii je ročně 100 žen zavražděno v rámci domácího násilí. Koho to ještě zajímá? Dvakrát týdně, hned to zapadne, zatímco úlet nějakého arabského či afrického pitomce je dlouze rozebírán. Určitá část migrantů jsou pěkná kvítka, nemluvě o islamistech, ale pokud by se milion migrantů, kteří do EU za poslední dva roky přišli, rozhodl dělat zde čurbes, tak by to vypadalo podstatně, ale sakra podstatně jinak. To už by byl dávno masakr s miliony obětí. To se neděje a protože v Německu a Itálii nemají tuzemci v oknech kulomety, tak tento dosavadní poměrný klid bude způsoben jinými příčinami. Jestli chce někdo rozpoutat pouliční vřavu, vraždění nevinných, pomsty, kolotoč zla – tak povraždí několik migrantů, pokud možno v náležitě již načaté komunitě. Omyl, blbost, provokace – to už bude potom jedno.
   Zatím je ještě čas na „úřední“ řešení. Tlačit na europolitiky, domácí politiky, rozhýbávat nečinné, chladit rozpálené. Předvídat chod událostí, variovat řešení a obrátit trend dříve, než nezbyde jen selský rozum a pud sebezáchovy. Proti blbost se nelze stavět blbostí, nýbrž rozumem. Bránit se cizímu křiváctví podlehnutím vlastnímu křiváctví je morální sebevraždou.
   Ano, Afghánci jsou špinaví – od prachu své země a svého potu a krve, s nimiž už jeden a čtvrt století brání svoji vlast proti evroamerickým „demokratickým“ dobyvatelům. Ovšem Evropané a Amíci jsou rovněž špinaví – máslo na hlavě, špínavosti za nehty ze špinavé války a nejnověji jsou někteří špinaví od vlastních sr.... Z Afghánců se jen zlomek vydal do světa, část ideově zaslepených, část zaplacených, aby oplatili účet. A také jen zlomek Evropanů, Američanů a Izraelců diriguje tu špinavou válku, špinavou migraci – neboť jejich idejí je mít bohatý účet. Ten orchestr války, teroru a zločinů je nutno umlčet -a nejefektivnější je začít u dirigenta.
   KR

   Oprava : v předchozí části má být místo neprávného „vaše“ správné „podobné představy jsou dětinské....“

   Vymazat
 36. Pane KR, ani kdyby jste sepsal tlustou trilogii o humanismu a vstřícnosti k imigrantům, stejně to nebude k ničemu. Přes mnoho slov (vašich) je zcela zjevné, že jste nic nepochopil, nechápete a ani chápat nechcete. Až přijde čas na paniku v netoleranci, tak teprve pak už nebude cesty zpět. Řeč v diskusi je o netoleranci k netolerantním s chladným, uvážlivým rozumem.
  Současná situace lze modelově popsat tak, že se na rodinu, děti, blízké, řítí zfetovaný a ožralý a fanatický hajzl s nožem v ruce, aby je získal pro víru svou, a nebo zlikvidoval. Rozdíl mezi myšlením vás a pana Krajtla, a nás, kteří se snažíme věci vnímat jak jsou, je ten, že vy byste dotyčnému udělali přednášku o škodlivosti alkoholu a drog, případně náboženské toleranci. Případně že se s ním mělo pracovat už od mládí. S tím, že si z vás má brát příklad, protože nefetujete a nechlastáte. Důsledek bude, že podřeže vás a vaše blízké. Náš přístup spočívá v tom, že takového fanatika nepustíme ani za plot, natož přes práh.A pokud se o to přeci jen pokusí, musí počítat s nejhorším.
  A můžete milonkrát argumentovat, že ne všichni, co mi lezou do zahrady jsou násilníci. A že měli krutý osud a špatný příklad. A že bych je měl politovat.Ne a basta. Zvláště když denodenně vidím, že sousedi, kteří se smilovali a otevřeli, se dnes bojí na vlastním dvoře, protože jim někdo nařizuje, co smí, co nesmí a co musí, aby vetřelce neurazil, neponížil, nevyprovokoval k násilí pro "víru a čest". Když vetřelec smí lhát, nedržet slovo, podvádět, protože to je k nevěřícím psům dovoleno.
  Koukám, že i já jsem napsal příliš slov, zbytečných, ve vašem případě absolutně. Ale jste nebezpeční, vy pseudohumanisti, sobě i okolí. Tak to, bohužel, je.

  OdpovědětVymazat
 37. Bohatá diskuse, štěpná, beze srandy. (A pro jednou na NR bez trolla, téměř). Snad ji dr. David taky neopomene vyhodnotit. Jinak se vrátím, jak jen najdu vhodnou chvilku, a oblažím vás vlastními postřehy. (Teda ty fanatiky, kteří na to vlákno ještě nakouknou.)

  Fascinuje mě totiž, jak se i v takovéhle diskusi zdárně reprodukují stereotypy, argumenty, sociální hry z nedávné historie "vysoké i nízké".

  Pro kolegu KR jsem měl připravených pár jízlivých, a možná jenom pitomých otázek na tělo, ale po jeho posledním příspěvku už ze 7.8. je spolknu nebo schovám na příště. Zásadně jménem obhajoby (ale konkrétních racionálních momentů tam má dost a zasloužily by rozebrat poctivě) trvám na jeho čestné roli "kanárek v dolech", což tu shora někdo nemilosrdně ztrhal. Ale slyším v tom třeba úctyhodnou a zcela kontraproduktivní vaculíkovou naivitu z 2000 slov ("můžeme jedině trvat slušně na svém a nezačínat si"). I možná Bucharin, miláček revoluce a vzdělanec s velikou knihovnou, by se v tom, pauvre diable, našel. Do poslední chvíle se to všechno snažil racionálně vysvětlovat. (To jsem Vám přisoudil avatary, což ??)

  U KR stojí za povšimnutí opakující se rozpor: za a) sám od sebe poukáže na "širší i hlubší", přímo světodějné příčiny "migrační krize", a vzápětí poté, co se takto ideově rozmáchl (a zásadně správně), sklouzne za b) k chatrnému ujišťování, jak to lze v klidu všechno vyřešit pořadem práva v rámci fungujících solidních institucí. Problém je, že nemáme k použití jiné instituce, byť stávající nejsou ani solidní, ani fungující, ani vlastně určené k tomu, aby něco takového řešily (příklady si laskavě už dosaďte sami).

  KR vlastně říká: Důsledky systémové krize kapitalismu lze řešit uvnitř institucí kapitalistického systému. (Che, slyšíš ho ??)

  A alternativy-to je na dlouho. KR má (obecnou) pravdu v tom, že krize je (i) příležitost. Zdá se mi, že si ale nechce připustit, že "Evropa" už následně nebude stejná, ať to dopadne jak chce. Té jeho Evropy (sociálního příměří, na domácí půdě relativně ochočeného kapitalismu a skleníkové produkce humanitních ideálů) bude škoda, což o to, ale nemá smysl si něco namlouvat. To není důsledkem samotné izolovaně pojaté "migrační krize" resp. faktu že lidi z Afriky s přemísťují z A do B, i kdyby to B znamenalo ČR . To je důsledkem oněch hlubších příčin, o kterých sám mluví.
  (Ze stejného důvodu bude mít pravdu, že být připraven - blíže nespecifikuji - vést odhodlané řeči po internetu atd. taky není "řešení". Ale ne proto, že by to bylo nějak špatné samo o sobě - to vůbec, jen to nejde po kořeni zla)


  Velekněz Ratata

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 13:28

   Ó, ten Váš žoviálně žertovný postoj někoho, kdo ty méně nadané (možná?) oblaží svou moudrostí?
   A co teprve až tu hlubokou myšlenku, že "skleníková produkce humanitních ideálů" nejde "po kořeni zla" rozvedete. Fráze a klišé zůstávají frází a klišé, i když se tváří jako dávkovaná moudrost.

   Proč vlastně tolik slov předmluvy k tomu, co (možná?) přijde? Není to jen prachobyčejná samolibost (ty "spolknuté jízlivé poznámky /kolegovi!/ na tělo"), která se tu nakrucuje před publikem?

   Kokotko

   Vymazat
  2. Kokotko: Nemohu za Vaše sebevědomí - ani nick. A taky nad nikým neohrnuju nos. Problém je zjevně na Vašem přijímači, sorry jako. V.R.

   PS: Myslím, že to ve skutečnosti ani nečtete celé. Ani to, co píše KR, se kterým, zdá se mi, jinak souhlasíte, a já ho nenapadám. Zkuste to prostě ještě jednou.

   Vymazat
 38. Pro velekněze
  Mám dojem, že došlo k drobnému nepochení. Problém migrace, její příčány, se nevyřesí bezpečnostními složkami a soudy, evidencí, identifikací a roztříděním těch, kteří už v Evropě jsou, nebo těch, kteří se sem chystají. Tím se vyrovnáváte jen s následky. Příčiny jsou skutečně hlubší a ten, kdo nečetl text celý, četl nepozorně či si do něho projektoval už své postoje a odpovědi, přehlédl minimálně dvě upozornění, že řešení je v kancelářích EU, USA a Izraele. Navíc v příspěvcích v minulých diskusích jsem opakovaně upozorňoval na nutnost rovnoprávných vztahů mezi Severem a Jihem a také na základní, systémové nastavení společnosti, s nímž přistupuje k takovým a podobným problémům. Výše uvedené moje příspěvky nebyly uceleným, koncepčním pohledem na migrační krizi, natož na problémy Evropy a součsného světa, ale určitě obsahují pohledy, které koncepci načrtávají. Takže Che by mohl být uspokojen, leč jen zčásti, neboť ke společenské změně musíte mít vytvořeny rozličné podmínky a ne jen - poměrně avanturisticky - se vnořit do pralesů přírodních a ponechat nepovšimnuty pralesy společenské od filosofických, politických a ekonomických přes sociální a kulturní až po psychologické.
  A jinak klidně jízlivé otázky vyvrhněte.
  KR

  OdpovědětVymazat