Reklama

.

.

neděle 13. srpna 2017

Co může potkat Andreje Babiše


Zdeněk Jemelík
13. 8. 2017       JemelikZdenek
Obrovský mediální hluk kolem žádosti policie o vydání dvou nejvyšších představitelů Hnutí ANO k trestnímu stíhání bude mít jistě mnohostranný vliv: na důvěru veřejnosti k oběma politikům a jejich straně, na důvěru veřejnosti ve zdraví našich politických poměrů, ale i na obraz státu v očích mezinárodní veřejnosti. Vytvořený mediální obraz působí dojmem, že obvinění nejméně proti Andreji Babišovi jsou naprosto jasná a nezpochybnitelná, ačkoli o jejich obsahu se neví téměř nic. Presumpce neviny pro novináře a všelijaké protikorupční aktivisty neplatí.


K podezření z trestného jednání se připojuje morální odsouzení, jehož vyvrácení by bylo obtížné: miliardář se nestyděl sáhnout si na „poměrně malé“ peníze, které mu nepatřily.

Trestnost Babišova jednání se podle „zdravého selského rozumu“ zdá být jasná: nejdříve vyvedl společnost ZZN Agro Pelhřimov z holdingu Agrofert do vlastnictví svých blízkých, aby se dostala do kategorie firem, jež mohou žádat o dotace z rozpočtu Evropské unie. Ta se pak přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo, získala dotaci ve výši 54 milionů Kč a po pěti letech se opět vrátila do holdingu. Andrej Babiš, resp. jeho rodina či holding údajně získali dotaci podvodně.

Ve veřejném prostoru nyní bouří vášně, do nichž se promítá nevole jeho odpůrců nad jeho podnikatelským úspěchem a dosažením politické moci. Zdá se, že Andrej Babiš je předem odsouzen nejen k vysokému trestu odnětí svobody, ale i k vyvržení ze slušné společnosti a jeho vina je všem jasná.

Nepatřím k jeho obdivovatelům, naopak soudím, že mezi politikou a velkým byznysem má být neprostupná zeď a společnost se má mimo to chránit před lidmi s monokratickými sklony. Své výhrady k němu nebudu rozvádět do podrobnosti. Mohl bych pociťovat škodolibé zadostiučinění nad jeho trestním řízením, protože kdysi projevil spokojenost s trestním stíháním Shahrama Zadeha, jehož obhajobu jako laický občanský aktivista, člen spolku Šalamoun, podporuji: dnes Andreji Babišovi hrozí, že klesne na stejnou úroveň sprostého obviněného a bude prožívat hrůzy, které si zatím vůbec nedovede představit.

Nicméně jako laik, který monitoroval desítky trestních řízení, na základě praktických zkušeností vidím případ a jeho mediální pojednání poněkud jinak než tvůrci veřejného mínění. Především soudím, že vášně nemají v posuzování podezření z trestného jednání místo a při přísném dodržování pravidel trestního řízení bude vývoj kauzy podstatně složitější, než se na první pohled zdá, a prokazování viny bude obtížné.

Zdánlivě jasný obraz podezření na Babišovu odpovědnost za dotační podvod ztrácí jednoznačnost ve světle zásady, že občan má být trestán jen za to, čeho se skutečně přímo nebo nepřímo dopustil, přičemž mu je prokázáno, že jednal vědomě s úmyslem způsobit škodu nebo opatřit si neoprávněný prospěch. Již zde je kámen úrazu: akce zahrnuje celý sled právních úkonů, je do ní zapleteno více osob a nebude jednoduché změřit osobní podíl Andreje Babiše na nich, natož prokázat mu vědomí a úmysl. Samozřejmě, soudci Aleši Novotnému na uložení trestu odnětí svobody Aleně Vitáskové stačila domněnka, že vedla „nějakou komunikaci“ se svou podřízenou, ač pro to dle svého výslovného vyjádření nemá důkaz. To je ale výhřez soudcovské svévole, k jehož opakování v jiných případech by nemělo dojít.

V neprospěch zaslepenců nenávistí však zejména působí skutečnost, že základem skutkové podstaty trestného činu dotačního podvodu dle § 212 trestního zákoníku je klamavé jednání při předložení žádosti o dotace, nebo použití získané dotace k jinému účelu, než k tomu, který žadatel uvedl. Podle médií ale klamavou žádost o dotaci podala Jana Mayerová, dnes náměstkyně jihlavského primátora. Vedl jí snad Andrej Babiš ruku ?

Ovšem v případě této právní kvalifikace je příprava trestného činu trestná stejně jako jeho provedení. Pokud se tedy podaří žalobci prokázat, že Andrej Babiš s Jaroslavem Faltýnkem toto vše zosnovali a ostatní spoluobvinění byli jejich nástrojem, vedlo by se jim zle a hrozily by jim tresty až 10 let odnětí svobody, i když by se jejich účast na konkrétních následných právních úkonech neprokázala.

Podobně v případě trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie dle § 260 trestního zákoníku je základem skutkové podstaty trestního zákoníku klamavé jednání ve vztahu k čerpání prostředků unijního rozpočtu, popř. jejich nesprávné použití. Prokazování subjektivní stránky trestného činu Andreji Babišovi ani v tomto případě nebude jednoduché. Také u této právní kvalifikace by horní hranice trestní sazby byla deset let. Ale příprava tohoto trestného činu není trestná.

Suma sumarum: jako v jiných případech média nakrmila veřejnost zjednodušujícím obrazem a postižené představitele Hnutí ANO předem odsoudila. Rozpor mezi obrazem „dle zdravého selského rozumu“ a formálně právní složitostí dokazování skýtá jistotu, že v případě podání obžaloby se obžalovaní musí připravit na maření života účastí velmi dlouhým soudním procesem.

Vedou se spory o to, zda načasování zásahu proti Andreji Babišovi a Jaroslavu Faltýnkovi je součástí předvolebního boje. Podezření není zcela nesmyslné, protože dlouhodobý tlak na Babišův odchod z politiky je viditelný a zejména akce s Přibilovými nahrávkami byla nechutná. Jenže nikdo se nepřizná, že vypustil policii a státního zástupce jako džina z láhve a záměr poškodit ANO ve volbách nelze policii prokázat. Současně nelze vyloučit, že vyšetřování skutečně doběhlo do tohoto bodu až teď a policie nesměla zásah zdržet.

Nemá tedy smysl tyto debaty vést. Spíše bychom se ale měli zamyslet nad příliš častým ovlivňováním veřejného života zásahy policie a státních zástupců. Počínaje Kubiceho zprávou následují stále další nepřístojnosti: vypuzení z ministerské funkce Víta Bárty, překážejícího „betonářské lobby“ a ODS, puč za svržení policejního prezidenta Petra Lessyho, jmenovaného ministrem z Věcí veřejných k nelibosti ODS, vymítání Jany Nečasové, dř.Nagyové z Úřadu vlády a z vlivu na premiéra s pomocí policie a olomouckých žalobců, dlouholeté, dosud zdaleka neukončené pronásledování Aleny Vitáskové, bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu, překážející parazitování na veřejných zdrojích a kapsách daňových poplatníků v odvětví energetiky, a nyní zásah proti Andreji Babišovi. Některé procesy již skončily pravomocným zproštěním, což zpětně prokazuje jejich nesmyslnost od samého počátku. Kauza Jany Nečasové, dř. Nagyové zatím přinesla tak hubené výsledky, nepřiměřené rozsahu nasazených prostředků, že na ni platí přísloví o hoře, která porodila myš. Alena Vitásková byla nepravomocně odsouzena 22.února 2016, ale dosud se nedočkala rozhodnutí odvolacího soudu. Příliš časté zásahy policie a státních zástupců do veřejného života vyvolávají otázku, zda jsou slučitelné se standardními představami o demokratickém právním státu, zda spíše nejsou náběhem na policejně- státnězastupitelsko- soudcokratický stát. Opakovaně někdo podléhá pokušení použít orgány vymáhání práva k zásahu do věcí veřejných, ale je to nebezpečné: zítra se stejné orgány mohou obrátit proti němu.

Ještě nikdo pořádně nezná obsah obvinění, ještě se neví, zda Poslanecká sněmovna Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka skutečně vydá, průběh trestního stíhání a jeho délku nelze předjímat, neví se, zda se oba pánové budou opět ucházet o poslanecký mandát, ale již se vedou debaty o tom, že by měli resignovat na poslanecké mandáty a jak asi jejich obvinění ovlivní výsledek voleb.

Nikdo se ale nezamýšlí nad tím, jak trestní řízení ovlivní životy obviněných jako jednotlivců, a jak dopadne na jejich rodiny a přátele. Působí-li v jejich trestní věci neformální účelové uskupení (podobnost s pojmem „zločinné uskupení“ není náhodná), zaměřené na definitivní vypuzení Andreje Babiše a jeho hnutí z politiky, z analogie se způsobem zacházení s Shahramem Zadehem soudím, že je nic dobrého nečeká, pokud si policie a státní zastupitelství nebudou na vyšetřování prominentů jen hrát. Dostane se jim příležitosti, aby se na vlastní kůži přesvědčili, jakého stupně emancipace směrem k právu na libovůli dosáhlo státní zastupitelství (které je „hlídačem policie“) a trestní soudy v době, kdy resort spravedlnosti spravovalo Hnutí Ano. Ve veřejnosti již dříve zněly hlasy o nutnosti vynucování odpovědnosti policistů, státních zástupců a soudců za nesprávná rozhodnutí, jimiž občané utrpěli škody. Hnutí ANO šlo do voleb se slibem nápravy, ale ve skutečnosti pod jeho správou resortu spravedlnosti se jistota beztrestnosti páchání justičních přehmatů a zločinů zvýšila. Zčásti je to důsledek toho, že oba ministři spravedlnosti neměli ze strany vedení hnutí dostatečnou politickou podporu. Ostatně žádná z politických stran, která kdy resort spravedlnosti držela, nenaložila se svým ministrem tak hanebně, jako ANO s Helenou Válkovou, mimo jiné dlouhodobě beztrestně ostřelovanou Babišovými novinami.

Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek se musí připravit na to, že soud povolí odposlech jejich telefonů a pošle jim do bytů a do firemních kanceláří policisty na domovní prohlídku. Na základě analogie s výše zmíněným případem Shahrama Zadeha by mě nepřekvapilo, kdyby orgány činné v trestním řízení „povýšily“ Andreje Babiše na hlavu zločinného uskupení, zřízeného za účelem uskutečnění dotačního podvodu: podvod mohl proběhnout jen proto, že na něm pracovala koordinovaná skupina Babišových blízkých, která musela mít vůdce. Když Shahram Zadeh dokázal založit zločinné uskupení, v němž nejvíce „práce“ odvedli spolupracovníci policie, kteří mu škodili a zajišťovali si vlastní beztrestnost, a to v době, kdy byl ve vazbě a nikoho z členů uskupení neznal a neměl s ním styk, jistě by to dokázal Andrej Babiš na svobodě s lidmi, s nimiž měl volný styk a prostředky k jejich usměrňování.

Nepřekvapilo by mě ze stejného důvodu, kdyby státní zástupce našel důvody pro uvalení koluzní vazby, aby se účastníci vyšetřovaného jednání nemohli mezi sebou během přípravného řízení domlouvat. Koluzní vazba je nepříjemná m.j. i v tom, že vazebně stíhaný nemá právo na soukromí ani při rodinných návštěvách. Je časově omezená a po ukončení výslechů musí být okamžitě zrušena. Když ji ale státní zástupce „zapomene“ zrušit a nechá ji běžet o několik týdnů déle, jak se stalo v případě Shahrama Zadeha vinou státního zástupce Michala Galáta, nic se neděje. Práva sprostého obviněného jsou nicotná, nikdo jich nedbá.

Andrej Babiš se již nechal slyšet, že jeho trestním stíháním se vracíme do padesátých let. I když se naše orgány činné v trestním řízení dopouštějí četných nepravostí, toto srovnání je zhola nesmyslné. Dále se vyjádřil, že podá stížnost proti sdělení obvinění. Na to má jistě právo, ale jak praxe v kauze Shahrama Zadeha ukazuje, nemusí mu to pomoci, protože státní zástupce nemá stanovenu závaznou lhůtu pro její vyřízení a může se jí zabývat a samozřejmě ji zamítnout až za několik měsíců. Rozhodne-li se na základě nepravomocného usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání nechat obviněného zadržet a předvést jej před „nedělního“ soudce s návrhem na uvalení vazby, soudce mu nejspíš vyhoví.

Andrej Babiš má proti Shahramu Zadehovi výhodu, že asi nikoho nenapadne, že by mohl uprchnout a nemůže se tak dostat do situace, v které by na účtě soudu ležela jeho kauce 150 milionů Kč jako pojistka proti pokusu o útěk a současně by byl v útěkové vazbě.

Různých nepřístojností by byli obvinění ušetřeni, kdyby státní zástupci plnili důsledně funkci záruky za nestrannost a zákonnost trestního řízení. Někteří z nich ale vidí své poslání v prosazení potrestání každého, na koho policie ( a za ní skrytí udavači) ukáže prstem. Když pak obviněný dosáhne u soudu zproštění, stát neochotně zaplatí odškodnění, ale posedlíci, kteří svou zavilostí škodu způsobili, nenesou odpovědnost a pokračují stejným způsobem v dalších kauzách. Kární žalobci, kteří by je mohli pohnat k odpovědnosti, raději vymýšlejí nesmysly, aby je nemuseli potrestat.

Nejvyšším kárným žalobcem vůči státním zástupcům je ministr spravedlnosti, který je také druhým nejvyšším kárným žalobcem po prezidentovi republiky vůči soudcům. Všichni ministři spravedlnosti, které jsem poznal, se ale této funkce ujímali velmi neradi a Robert Pelikán není mezi nimi výjimkou : ví o různých zvrácenostech, ale nic proti nim nepodniká. Například mu nevadí, že dva soudci téhož soudu rozhodli odlišně o účinnosti složené kauce na oprávněnost uvalení útěkové vazby v jiném případě než v tom, v němž byla kauce složena. Účelové uskupení jihomoravských žalobců a soudců se proto může s lehkou myslí dopouštět čehosi, co jejich kritici považují za projev státního banditismu: mají kauci Shahrama Zadeha v rekordní výši 150 milionů Kč na účtě a bez ohledu na ni drží jejího složitele v útěkové vazbě.

Právě proto, že je Robert Pelikán představitelem Hnutí ANO, se pánové Babiš a Faltýnek nebudou moci spoléhat na jeho ochranu, protože v případě kárného zásahu nebo podání stížnosti pro porušení zákona v jejich prospěch by jej rozhněvaná veřejnost ostrakizovala kvůli střetu zájmů.

V každém případě další vývoj kauzy „Čapí hnízdo“ bude velmi zajímavý a bude prověrkou skutečné úrovně českého trestního řízení. Pokud se věc dostane před soud, který usvědčí pány obviněné z trestného jednání nezpochybnitelným způsobem a pošle je za mříže, bude to důkaz, že Česká republika je právním státem, v němž ani prominenti nemají zaručenu beztrestnost. Platí to ovšem jen pro případ, že se jim dostane spravedlivého soudu, vedeného za důsledného respektování trestního práva. Není ale zdaleka jisté, že tato podmínka bude naplněna. Celkově budou sklízet, co jejich strana v resortu spravedlnosti zasela.

78 komentářů :

 1. Babiš je mi čím dál více sympatický, jak kvůli němu parta zločinců kolem Sobotky a Kalousci šílí. Jak si pamatuji, Wolf z ČSSD, co podepřel Klause při volbě prezidenta,taktéž potáhl peníze z evropských fondů a do dnes je na svobodě díky podpoře ODS. Kdo by měl jít první do basy, je sám Sobotka, který zajistil pro Bakalu z "židovské solidarity" úsporu na investici do OKD několik miliard Kč. To byla lumpárna století. Nejdříve at´jde do basy Sobotka. Jak se zenužívají kauzy pro politické účely z toho je na zvracení.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proč opakujete neustále Babišovu lež o tom, že Sobotka "prodal" státní podíl v OKD včetně bytů Bakalovi, když jej koupili Babišovi soukmenovci, taky bývalí "komunisté" Otava s Koláčkem a Babiš to dobře ví !! Pamatujte, že kdo lže jako Babiš, ten i krade !!

   Vymazat
  2. Celý internet se bavi prý domněnkou,že Babiš chtěl pro sebe znárodnit to lithium a tak musel být zpacifikován!
   Prý útvary policie pro organizování banksteru a zločinců musí vystoupit neboť ČSSD by uteklo tučné sousto lithia na které prý založí brzy i stranu jakysi dědek s Jarouškem!

   Vymazat
  3. Babiše může potkat Kalousek, Bělobrádek, Herman, Bohuš, Dienstbier, Schwarzenberg, Skála, Filip, ... na chodbě vrchního soudu v Praze. A na rozdíl od Babiše, všichni budou v klepetech.

   Vymazat
  4. Tento článek je méně jednostranný než mnohé jiné. Autor by ale měl při svých zkušenostech připomenout, že orgány činné v trestním řízení jsou podle trestního řádu povinny konat když se doví o podezření ze spáchání trestného činu, což se také stalo. Přispěl k tomu i sám Babiš svými doznáními přímo ve sněmovně.Přiznal že Čapí hnízfo byl jeho nápad, že chtěl něco udělat pro své nezletilé děti (k tomu by byl potřeboval souhlas opatrovnického soudu) a další blízké příbuzné, je známo že podepsal ručení za projekt když audity prokázaly jeho nerentabilitu a ta se potvrzuje, pak se tím chlubil před prezidentem (který tam neměl jezdit) a dokonce monstrózní svatbou na místě samém. Představte si na jeho místě jiného pachatele, jak by asi dopadl. Ale podezřelý Babiš může dál ovlivňovat svědky a mařit jiné důkazy a mluvit o 50letech o kterých by mu mohli vyprávět víc jeho rodiče, prominentní nomenklaturní kádry KSS.

   Vymazat
 2. Nevim jak v blbocesku ale v Americe kazdym medialnim utokem sili podpora Trumpa
  Horni Dolni

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Paroubek kariéru v důsledku (lživého) mediálního útoku skončil.
   Sobotka v září předstupuje před soud ve věci OKD.
   Ať bude zpívat cokoli, na severní Moravě mu to nemůže prospět (pod vodu půjde ČSSD)

   Vymazat
  2. Vlado, v bezpravnem cesku se Sobotkovi nic nestane
   Horni Dolni

   Vymazat
  3. drata už osmlet tahaji po soudech a kromně nezakonne vazby ještě nesedi u babiče to tipuji podle vyški nekradeneho na odklad tak třista let ale na druhou stranu věčně přetiženi a chudi soudci budou mit zaruku že jejich džob je nesmrtelny jak oni sami

   Vymazat
  4. kam se ten Bohuš vrtne, vždyť je z moravy, jako všichni z Lidového domu.

   Vymazat
  5. Ať se vrtne do basy, hnusák jeden!!!!!

   Vymazat
 3. Měl by zasáhnout Roman Janda, to je postup proti evropským hovnotám.:)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pardon, Jakub:)

   Vymazat
  2. Tim ze natoci nove gay porno na vlajce eu?
   Horni Dolni

   Vymazat
  3. Hovnošťouch je odpad, nula. Ale současně nebezpečný blb.

   Vymazat
 4. Nevím, proč se to pořád tady rozviřuje. Babiš je podnikatel a ten dělá vše, co je nepostižitelné, jako každý, jinak by ho jiné štiky spolkly.
  Podstata tkví v tom, že něco produkuje, na rozdíl od parazitů, co ovládli naší politickou scénu.
  Být socanem, tak alespoň na dvacet let někam zalezu a nevylézám. ČSSD asistovala u všech zlodějen, co ožebračily tuhle zem, vývoz kapilálu za hranice, obětování celé generace důchodců, ztráta suverenity státu, bordel ve zdravotnictví, hrozná situace v dopravě a ticíce dalších příkladů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Socialni demokrad
   Kudy chodil, tudy krad
   Horni Dolni

   Jo a jeste
   Trochu pomoct
   Hodne skodit
   To se muze
   Vzdycky hodit
   Karel Capek o Cernoprdelnicich

   Vymazat
  2. 100% SOUHLAS

   Vymazat
  3. Voliči lidovců až příliš míchají slivovici s kadidlem..

   Vymazat
 5. Je třeba zlikvidovat všechny vykořisťovatele, Babiše, Kellnera, Bakalu, Dospivu... a až tu žádný nebude nastoupí místo nich lid!!! Kupředu levá! P.S. Před revolucí nám tolik chyběli, tolik jsme po nich toužili a teď je zase likvidujeme. Oprašte Gottwalda, ten věděl jak na ně.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To rikam taky
   Horni Dolni

   Vymazat
  2. Palec nahoru. Je naprosto evidentní, že: "Když se psi rvou o kost, vem jim ji a přestanou se rvát!"

   Vymazat
  3. Kriminál v Uh. Hradišti zprovoznit, u výslechu Hlavačkův galvanický audit a budou zpívat jedna radost.

   Vymazat
 6. To bude sranda,až český premiér bude docházet na zasedání vlády, anebo do parlamentu s želízky na rukou v doprovodu vězeňské stráže stejně jako pan doktor od ČSSD.Jedno ně není jasné,když by jel do Bruselu bude hodit hlídat Interpol?....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tez se nad ceskou komedii bavim
   Jen kdyby to nemelo tak smutny konec
   Horni Dolni

   Vymazat
  2. Moudrý Brouk Pytlík - ochránce Kamene múdrců13. srpna 2017 13:55

   Horní Dolní, někdy nejsi až tak blbý! Ještě se nauč pořádně gramatiku češtiny, aby jsi nevypadal na trotla z Uranda-Burundy!

   Vymazat
  3. neurazej honolulace ten ma praxi s hajzlama v angole!!!
   chef

   Vymazat
 7. Jak už naznačilo více lidí v případě vítězství ANO ve volbách,Zeman by nemohl jmenovat obviněného Babiše premiérem a také si smlsnul Kalousek na tom.Je to jasný úmysl od ČSSD odstavit Babiše a najednou taková shoda Sobotka,Fiala,Kalousek,Gazdík,ale nevím co Bělobrádek,ten se těší na spolupráci s Babišem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No a jestli bude mit Ano k 30% a komunisti 15% tak to udela z cssd a jinych pidistrany
   A jestli pak Babis nebude jmenovan premierem tak male pidistrany muzou nabizet premiera jak chtej
   Coz muze zpusobit masivni Nerovnovahu
   V normalni zemi
   Cesko je jen ponizena kolonie takze v cesku na vlade nezalezi
   Mozna
   Rozhodne to bude zajimave
   Teda pokud vse neoslni Kimova puma
   Horni Dolni

   Vymazat
  2. Jestli Sobotka - Samstagstein tak moc touží po přečíslení Babiše ve volbách, ať vyzve potenciální voliče ČSSD K VOLBĚ KSČM... Ono totiž na levici nic jiného není... Natož pravostředová kryptoklerikální ČSSD.

   Vymazat
 8. 7;07 Bělobrádek je veš a stejně celá ta jeho partaj těm je jedno z kterého kožichu sajou krev

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. PŘESNĚ TAK!

   Vymazat
  2. Nejen Bělobrádek ale všichni pakáž !!!!!!!!!!!

   Vymazat
 9. až se za koblihu postavi komunity pekarny a jezede tak bude i soud v čezku bezmocny apropo už sedi komunity od mopedu co dali zaruku modry strace novakovi pro neznalky nesedi a sedět nebudou dle hesla je to marny marny marny

  OdpovědětVymazat
 10. Když se trochu zamyslíte a podíváte se do nedávné historie od roku 46 a srovnáte se současností tak vidíte zcela jasnou podobu. Z toho usuzuji, že nás nečeká nic pěkného.Ovšem kdo nechce vidět, nic neuvidí, ale je to k jeho škodě o to bude vše delší a bolestnější.

  OdpovědětVymazat
 11. Bohužel tenhle národ si opět zvolí zkorumpováné socialisty a bývalé estébáky. Vidina toho, že něco dostají zadarmo a závist, že někdo se má lépe je lákavá.
  Proto i taková podpora EET - závistiví lidé si myslí, že bohatší soused živnostník podvádí a EET si na něj dohlídne. To že ti nejvýš kradou v částkách milion krát větších jim moc nevadí zřejme...
  Stačí kvalitní marketing a kobliha zdarma a o voliče má Babiš postaráno.

  http://www.epshark.cz/clanek/110/socialismus-ma-vetsina-naroda-vypaleny-do-mozku-jako-cejch

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. S estébákama jdi po téměř třiceti letech tohohle amorálního svrabu do hajzlu. Stejně jako s komunistama. Ti slušní zůstali, ti vychcani jsou v ODS, TOP .... . Ještě pochopím ty komanče, co přelezli do ČSSD. Udvat kolegy, udávat sousedy je jistě nemravné, ale ve státě, kde je spousta agentů mimo seznam, je nemravné hrát tuhle kartu.

   Vymazat
  2. Až si voliči Babiše a závistivci uvědomí,že EET je jen další vybírání DPH od občanů,pak teprve budou na Babiše nadávat.DPH neplatí firmy ani OSVČ,ale jen koncoví spotřebitel,zákazník.Sice EET nutí na každou fakturu připočítat DPH a pak to firma,nebo OSVČ odešle státu.Takže o co víc vybere Babiš na DPH o to budou menší vydaje občanů na jiné nákupy,služby.

   Vymazat
  3. 12:12 Neříkáte pravdu. Na každém jídelním lístku v hospodě byly ceny včetně DPH. To jste bez EET zaplatil, ale hospodský ho strčil do vlastní kapsy. Jestli dnes někdo zvyšuje ceny s výmluvou na EET tak jen veřejně přiznává, že dříve okrádal stát a dnes o totéž obere zákazníky. Jen blbci jim na to skáčí, ochotně platí a ještě nadávají na nenažranost státu.

   Vymazat
  4. 12:12 a hlavně na zbraně pro stropnického. vo tom to je.

   Vymazat
 12. ČSSD zradilo opakovaně voliče - OKD, CÍRKEVNÍ ZLODĚJSKÉ RESTITUCE, opakované vládnutí s lidovci.Založením CTHH a podporou podivných uskupení typu eurohodnot na státní úrovni ČSSD aktivně bojuje proti demokracii. Jednání ČSSD je jednáním proti LZPS, LZP EU, proti národu, proti demokracii.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Socani zradili nejen své voliče, zradili celou naši zem, aktivně se podíleli na její devastaci a změny v kolonii hnusného odporného Západu (=EU), byli všichni spolčení (ODS, ODA, černoprdy, TOP ...), ale Sobotka to dotáhl k absolutní tragedii. Nevolit a postavit před soud!

   Vymazat
  2. Máte pravdu, ale voliče zradili vlastně všechny strany od převratu. Myslím, že vše mělo počátek v obludném Havlově výroku v r. 1990 v Lednu v Parlamentu, kde řekl, " právo hromadit majetek do neomezené výše". To byla první a zásadní věc, kdy přiznal veřejně o co mu primárně jde. Ty zlodějské peripetie jsou už jen důsledek této zvácené filozofie.

   Vymazat
  3. Česká vláda a demokratura13. srpna 2017 14:02

   Dnešní česká vláda je protilidová! Je hrobař české sociální demokracie a politické levice, opora islámského multikulturalismu a politických protinárodních neziskovek. U nás není demokracie, ale demokratura! Ve skutečnosti je demokratický politický systém v kolapsu, ekonomický na JIPce. Stojíme na hraně korporátní totality, jsme ve vážné mezinárodní bezpečnostní krizi, čelíme rozpadu společenské soudržnosti, nevážíme si tradiční rodiny a přirozených hodnot, nerespektujeme přirozený řád. A „naše“ vláda tyto negativní trendy vědomě akceleruje v zájmu nikým nevolených, domácích i zahraničních mocenských struktur.
   A toto se týká nejen ČSSD, ale všech dosavádních kolaborantských partají, jako ODS, KDU-ČSL, TOP09, Strany zelených, Věci veřejních...
   • www.vlasteneckenoviny.cz/?p=178798
   • www.novarepublika.cz/2017/05/byla-sobotkova-vlada-prospesna-lidem.html#more
   • www.novarepublika.cz/2017/06/vk-4.html#more (nejvetsi tunel za 3 biliony korun)
   • www.vlasteneckenoviny.cz/?p=186511 (seznam vlastizrádců - poslanců)
   • www.vlasteneckenoviny.cz/?p=186730 (seznam vlastizrádců - senátorů)

   Vymazat
 13. Babiš vyzval aby těžba Lithia zůstala v rukou státu zatím co ČSSD je pro odprodej do ciziny ! Tím ohrozil jejich zdroje i peněženky !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ve volbách je nutné odstavit od koryt profláknuté, zločinné a vlastizrádné strany nebo bude ještě hůř.Socany, Modré straky, STRUPY 9 a Holobrádky ze 4.říše Landsmanšaftu.Lithium je české, nikoliv americké, australské nebo majetek vlastizrádných politiků a zbohatlých jednotlivců.

   Vymazat
  2. 100%souhlas s oběma příspěvky 10,29 i 10,42

   Vymazat
  3. Největší tunel za 3 bilióny korun13. srpna 2017 14:06

   Zde je link:
   www.novarepublika.cz/2017/06/vk-4.html#more

   Vymazat
 14. Sralbotka s Kraďouskem měli už dávno bručet!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
 15. Když si někdo přečte tento článek a uvažuje, zda je Babiš vinen, nebo nevinen, Pak si řekne, že rozhodnout o vině či nevině rozhodne soud.  Současně si ale musí připomenout DESÍTKY PŘÍPADŮ (ne-li stovky), KDY BYLI OBVINĚNI (policií) A ODSOUZENI SOUDEM LIDÉ, KTEŘÍ S KONKRETNÍM ČINEM NEMĚLI VŮBEC NIC SPOLEČNÉHO!!!!!!

  Nemusím rozvádět postup policie při "vyšetřování", předkládání důkazů, ani postup soudů při obhajobě dotyčného. Taky to není "jen pochybení jednotlivců", ale součást systému.

  Proto je třeba brát v úvahu, že když se "systém" zasadí o odsouzení, tak (bezvýznamný) jednotlivec NEMÁ ŠANCI. Samozřejmě, že se to může týkat také i "nepohodlných" politiků, nebo veřejně činných lidí.

  Osudy takto "postižených" nikoho nezajímají.

  A k Babišovi: Dělal jen to, co mu dovoloval zákon. Čerpal dotaci způsobem, který také zákon dovoloval (anonymní vlastník) a jiné drobnosti. Takto čerpalo Evropské dotace cca 30% firem, protože zákon jim to umožňoval. Když chtěl Babiš prosadit zákon o zákazu udělovat dotace na anonymního majitele, tak tento byl smeten ze stolu. Snad si někdo nemyslí, že navrhne zákon jen proto, aby ho později "nenechal" schválit.

  OdpovědětVymazat
 16. Lithium hraje v případě stíhání Babiše dle mne zásadní roli. Při představě, že nebude prodáno praskají některým korupčníkům žilky v hlavě.Proč asi je jasné. A tak i lithium posloužilo k urychlení zbavit se Babiše. Osobně bych se ale zbavila všech zlodějů, kteří sedí ve vláde mnoho let a to včetně zmiňovaného Babiše. Chce to změnu. Volím SPD:

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Největší tunel za 3 bilióny korun13. srpna 2017 14:12

   Zde je link:
   www.novarepublika.cz/2017/06/vk-4.html#more
   Jen voli volí voly!
   Delší dobu jsem hloubal, komu mám dát svůj voličský hlas. Už to vím: Budu volit "Alianci národních sil", protože její volební priority jsou také v souladu s mými a mé rodiny!
   69-roční občan, volič a bezpartajní

   Vymazat
  2. 14:12 ...občan, volič, bezpartijní a vůl.
   O tvůj hlas se podělí ODS sTOP socan a černořiť

   Vymazat
 17. LITHIUM - PO OKD, CÍRKEVNÍCH RESTITUCÍCH .... JE PŘIPRAVOVÁN DALŠÍ TUNEL NA STÁT, NA NÁROD, PROTI LIDU TÉTO ZEMĚ!!!!

  OdpovědětVymazat
 18. Příspěvek je příliš dlouhý a zbytečně rozvleklý.
  Autor nezapře příslušnost ke spolku Šalamoun.
  Nicméně z přečteného si odnáším jednu zásadní informaci (ač nevím, zda to bylo autorovým cílem) - že jde o komplot a další ze serie podrazů našich "zavedených" stran, které ve strachu o své preference a o koryta se neštítí již VŮBEC NIČEHO a je jim v té předsmrtné křeči už také absolutně jedno, jak jsou čitelné a průhledné.
  Je to HNUS, K TOTÁLNÍMU ZBLITÍ.
  Volím SPD, nicméně Babiš má t.č. mou absolutní podporu.
  Ať je jaký chce, ti, kteří ho pranýřují, jsou tak asi tisíckrát horší.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nedávno jsem četl plakát: "Serou vás vaše děti, chcete jim posrat život? Volte ANO!"
   Babiš a ANO - nevolit, nevolit, nevolit!!!
   Ten jeho rádoby systém není vůbec pluralitní a demokratický! A nám zase jen zbydou prázdné kapsy a oči pro pláč!
   • www.youtube.com/watch?v=mmk8sCbRBBw
   • www.vlasteneckenoviny.cz/?p=186174
   • www.pravyprostor.cz/ministr-zlocinu
   • www.novarepublika.cz/2017/07/z-vystoupeni-babise.html#more
   • www.novarepublika.cz/2017/03/z-vystoupeni-andreje-babise-v.html#more
   • www.pravyprostor.cz/jak-potopit-ministra-babise-aneb-konec-zivnostniku-v-cechach
   • www.novinky.cz/domaci/436975-demisi-podavat-nebudu-necham-odvolat-babise-rekl-sobotka.html

   Vymazat
 19. Jen málo poznámek k textu. Jistě, z hlediska trestně právního bude krajně obtížné panu Babišovi "podvod" dokázat. To proto, že on a jemu podobní podnikatelé jen využili okolností k optimalizaci svého počínání. Z hlediska práva vše proběhlo čistě a hledisko morální je nezajímá. A proč by mělo. Systém je nastaven tak, že co není zakázáno je povoleno a oni podle toho mají své myšlení takto nastaveno. Hledisko vyššího principu mravního četné podnikatele nezajímá, zajímat by ale mělo politiky, resp. jejich voliče!!! A ještě jedna poznámka. Kdo už konečně odpoví na otázku kdy a kým bylo iniciováno vyšetřování okolností dotace pro Čapí hnízdo? Odpověď by pomohla vnést jasno do celé této kauzy! Proč se takto nikdo neptá, proč odpověď stále chybí?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V principu máte, pane Sedláčku, jistě pravdu, ale než se budu sápat na jednoho konkrétního člověka, který vadí naší vládní verbeži až jsou z toho celí opupínkovaní, tak v první řadě požaduji obvinit i další podnikatele, kteří dělali totéž, ale byli kámoši Kalouska a vládnoucí sebranky. Pak budu věřit, že toto je právní stát.
   A před soudem chci vidět i Kalouska a Sobotku, všichni víme, za co, takže není potřeba to vypisovat.

   Vymazat
  2. 12:27 Napsal jste přesně to, co si myslím také. Formálně je přece vpořádku každé okrádání občanů od roku 89. Ale když se to hodí, tak ti nepohodní jsou odstraňováni z "morálních" důvodů. Platí to o dotacích na cokoliv i o korunových dluhopisech. Zákony přece byly nastaveny tak, aby se krást mohlo. A dnes stejní lidé, kteří ony zákony schvalovali, mluví o nemravnosti jednoho z tisíců, kdo v souladu s nimi bohatnul? Hnusné pokrytectví a účelovost.

   Vymazat
 20. klíče do ruk, na Václavák !!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Myslíte ty klíče z depa - na opravy PARNÍCH LOKOMOTIV? Ale co "u vocasu"? Ta verbež tam už 28 let není...

   Vymazat
  2. 12:28:
   Jaké klíče?! Na Václaváku v XI/1989 jsem měl v rukou klíče od bytu, chaty, garáže a kanceláře. Měl jsem sytý žaludek! To se mi teda zvesela štrngalo! Teď jsem hladný, nezaměstnaný, rozvedený, bez stálého příjmu a důchodu. Nemám z čeho platit výživné! Mám na krku exekuce! Mám prázdní ruce bez klíčů a tudíž čím už štrngat. Chodím v přešoupaných sandálech a s holou prdelí! Spávám u charity!
   Děkuji, pane Havle, že jste se o mně jako vděk tak hezky postaral!!! Děkuji všem dosavadním vládám!

   Vymazat
 21. Lithium musí zůstat v rukou státu. Nepochopím při jeho inteligenci proč to řekl. Podepsal si tím příkaz k stíhání a je jedno za co. Má dost preferencí tak na co?

  OdpovědětVymazat
 22. Pokud někdo má miliardy a krade tak to není v pořádku vím koho volit a babiše rozhodně ne.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A pokud byl někdo zvolen občany státu, aby vládl co nejlépe v jejich prospěch = je tedy náš zaměstnanec a nikoliv náš pán, a krade a zaprodává zemi zahraničnímu kapitálu a cizím vládám, tak to TUPLEM není v pořádku.
   Vím též, koho volit, a rozhodně to nebude ODS, ODA, TOP, ČSSD, černoprdelníci, STAN.

   Vymazat
  2. 13:28 Ještě jste zapomněl na ano aby byly v
   všichni v jedné řadě nevolitelných.

   Vymazat
 23. malá noticka:
  Všichni kradnů, tedy počítejme do toho i Babiše. Jenže ten se na rozdíl od ostatních rozhodl zavést v té džungli a bordelu alespoň nějaký pořádek.
  Proto se nehodí do "party" těch, kteří se o to největší měrou podíleli!
  A musí jim ležet ten Babiš strašně hluboko v žaludku, když kvůli JEDINÉMU člověku jsou ochotni měnit dokonce i Ústavu.

  OdpovědětVymazat
 24. Pane Jelemik, naplacal jste spoustu nezmyslu,Za prvni, neni pravdou ze u Capiho hnizda slo o dotacni podvod, ty Vasw nicim nepodlozene spekulace o tom jak se mel Babis neceho zbavit appak znovu si to vzit si jdete povidat na lamparnu nebo ke Kalouskovi, pro sve tvrzeni nemate nejmensi dukaz, vychazite pouze z toho co siri medialni zumpa a primitivi jako Kalousek nebo Fiala, !!!!!!!!!!!O tom jestli bude Babis postaven pred soud nebo ne neni vubec jisti jak to tady neopravnene podsouvate, a ty kecy o vazbe to uz je uplny nonses, jedno co je jisty uz ted je ze lidi z hospodarsky kriminalky v Praze a statni zastupce ktery jim kryje chrbat si muzou zacit hledat novou pracu !!!!

  OdpovědětVymazat
 25. To co nyní probíhá ve formě žádosti o vydání Babiše a Faltýnka je, nic jiného, než předvolební boj. Můžou všichni říkat, že tomu tak není, ale všichni vědí, že tomu tak je. Dlouho se to připravovalo a Babišovi se naznačovalo, aby z politiky odešel, protože překáží zlodějům kteří neskutečně rozkrádají státní rozpočet. Babiš nepochopil a myslel si že to ustojí. Jenže, když má ČSSD v rukou ministerstvo vnitra je jasné, že toho využije. Je jasné, že celou kauzu delší dobu připravovali, načasovali a nyní ji spustili. Lidé to vidí, že obrovské zlodějny se tady vůbec neřeší, ale v případě, že je nutné někoho odstřelit, použije se i věc, která má malou naději na úspěch. Dopadne to jako s korunovými dluhopisy, kdy se řve ze strany Kalouska jak to bylo nemorální, ale vše bylo v pořádku, protože podnikatel podniká, aby vytvořil zisk za každou cenu. Ptačí hnízdo je to samé. Sice je tam účelovost, ale kdyby se vzaly všechny proinvestované dotace, zjistilo by se, že všude si podnikatelé různými jednostrannými machinacemi ve výběrových řízeních, pomohli k miliardám. Co si budeme povídat. Vidíme to dnes a denně. Lidé už na to jsou imunní a vidí jak celé dotace je jeden obrovský podvod.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mám stejný názor a osobně doufám, že to preference ČSSD srazí na jednociferné číslo.
   Proboha, snad už se někdy voliči musí probrat a zjistit, co je to za neskutečný ksindl (ty tzv zavedené strany).

   Vymazat
 26. Babišovi nepomohlo ani zaštítění takovými "esy" jako Stropnický, Jourová, zlá tužka a j.

  OdpovědětVymazat
 27. Evropská unie musí vyhlásit nad Čechy protektorát . Jen tak zabrání rozkrádání eurodotací a odmítání uprchlických kvót .:-) Marcel

  OdpovědětVymazat
 28. Poslední akce proti Babišovi jsou nápadně podobné akcím proti Trumpovi v USA. Protivníci obou politiků patří do stejné kategorie. Příznivci imigrace lidí cílících na sociální podpory, podporovatelé cenzury a politické korektnosti, zastánci mohutných dotací a politických trafik včetně energetických ekotunelářů a duhových aktivistů. Zdejší deep state ovšem zatím zdaleka nedosahuje kvality srovnatelné s USA. Otázkou ovšem zůstává chování Babiše k EU. Při jeho základní orientaci na ekonomiku se pravděpodobně bude vyhýbat oslabení vztahů s Unií a není jasné, jaké ústupky si nechá vnutit kvůli zachování krátkodobé hospodářské prosperity. Babišova pozice jako ministra financí by byla podstatně vhodnější než funkce premiera.

  OdpovědětVymazat
 29. Kdyby se mělo postupovat všude tak, jak se postupuje proti Babišovi, (není to můj favorit, věřte mi)tak by museli pozavírat tolik lidí, že by museli spát na Ruzyni ve stanech a Mírov by přistavěli. Představte si situaci, že stát postaví vodovod a kanalizaci za 160 milionů a povolí prodej této stavby za 300 tisíc. Uzavře se smlouva o smlouvě budoucí, ministerstvo ji schválí s tím, že převedení lze provést za deset let. A prodejní cena zůstává stejná. To jsou fakta. Zkuste si vyhledat různé smlouvy a uvidíte jak stát "hospodaří".

  OdpovědětVymazat
 30. A Vondra a jeho Promopro ?Uz jste zapomneli ?

  OdpovědětVymazat
 31. Myslím, že rozumně uvažující dá přednost vstupu oligarchy do politiky přímo, než jejich loutkoherectví v ostatních partajích. Kdo si myslíte, že vládne soc. dem., ODS, lidovcům, TOP 09 ,kdo diktuje jejich volební programy - "neznámí" oligarchové! A tito oligarchové právě nemohou odpustit Babišovi jeho aktivity v politice a proto i oni stojí za zrodem Kubiceho zprávy č. 2 - snaze trestně stihat Babiše těsně před volbami. To je tak průhledný puč, že snad jen největší blbec tomu může naletět. I to zapojení soudobé SNB do těchto aktivit českých i zahraničních oligarchů je samozřejmé, neb platí i zde koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A když máme ministra Nevychovance, není se už vůbec ničemu možné divit.
  Soudobý soustředěný jednostranný útok proti Babišovi veřejnioprávních medií je současně spojen s útokem proti Zemanovi. MYSLÍCI ČEŠI PROTO VOLÍ ANO A ZEMANA. SNAD SE JEDNOU PODAŘÍ ZBAVIT ZEMI POLITICKÝCH SLUHŮ OLIGARCHIE.

  OdpovědětVymazat
 32. Jemelík píše blog o trestním právu. "Laický", nedělá ze sebe školeného právníka, ale má to na velmi profesionální úrovni dané i mnohaletými zkušenostmi, pečlivostí, uvážlivostí. Není to žádný splašený John Bok. Takže ho nekamenujte za to, o čem píše a jak o tom píše (ostatně on má svůj blog a sem na NR se nevnucuje). Píše specificky o trestním procesu. Většinu z toho bych jako právník profesionál s gustem podepsal.

  Pro mě je to k věci. Ale. Jediná pasáž, kde se mi zdá, že to vidí až moc optimisticky z hlediska obhajoby Babiše, je to místo, kde rozebírá trestnost "dotačního podvodu" proti trestnosti "poškození finančních zájmů Evropské unie" a to celé i z hlediska trestnosti přípravy.

  Jde prakticky i o to, jestli cajti a pak obžaloba budou muset prokazovat škodu, nějakou reálnou. To je důležité. Prokázat, že někde vznikla škoda, ve skutečnosti vůbec nemusí být sranda. Pokud nenajdou znalce, který zavře oči a napíše, že to prostě tak je, protože to tak je.

  Nebo jestli jim budou stačit "pletichy" a takové to všeobecné piklení, které nějak splácají dohromady třeba i z nesrozumitelných odposlechů (nebo i bez nich jako zřejmě u Vitáskové). Právnicky řečeno, jestli bude stačit mu prokázat - a prokazuje až soud, ono to stačí aspoň trochu gramotně tvrdit v obvinění - "ohrožovací" delikt. Tedy že na případný flastr stačí "ohrožení chráněného zájmu" a prokázat škodu už je třešnička na dortu. V Rathových věcech žádná škoda prokázaná nebyla, nic se nepostavilo dráž než mělo, žádné peníze eráru průkazně nezmizely (i když je to samozřejmě divné, protože kde se pak braly penízky pro ČSSD - ale skutečně mu neprokázali, kudy co "ukradli" - že to někudy muselo chodit, je jasné i poslednímu debilovi z Lidového domu). A podívejte se, co s ním zahráli. (Neříkám to úplně přesně, ale zásadně nekecám.) Samozřejmě důležitá pro obžalobu je i ta trestnost přípravy, ale s tím už si poradí. Příprava má právě to kouzlo, že se přece nic nemuselo doopravdy stát, je to celé gumovější a líp se s tím pracuje. Pak to samozřejmě o to spíš nemusí vyjít, ale kde už bude sprostému obviněnému konec.

  Závěr je, že splácat obvinění, s kterým pak můžou chtít pro Andreja i tu koluzní vazbu, ani náhodou není takový problém. Však uvidíte, možná. O tom nerozhodne ten chudák vyšetřovatel, ten bude mít spíš boby, pokud není úplný vůl. I když Jemelík má 100% pravdu, že správně, v tom našem formálně právním státě, by toto měl být problém, ať je Babiš jaký chce - a je stejný lump jako ti druzí čerpači. Jak správně zaznělo v diskusi, zásadně by zasluhoval být odevzdán revoluční spravedlnosti, a neměl by zdaleka jít sám.

  OdpovědětVymazat