Reklama

.

.

pondělí 21. srpna 2017

Cui bono?“ (Komu to prosívá?)

Jiří Baťa
21. 8. 2017
...Aneb: „Culpa lata dolo comparabitur!“ („Hrubá nedbalost je srovnatelná se zlým úmyslem“), resp. „Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis perseverare in errore“ („Každý se může mýlit, ale jen hlupák v omylu zůstává“).
Předem se omlouvám se, že jsem začal latinským rčením, důvod se ale pokusím v následujících řádcích objasnit. S velkým zájmem jsem si přečetl článek senátora Ivo Valenty „Z ciziny se finančně podporují ty nejradikálnější nevládní organizace“, ve kterém velmi seriozně a hlavně srozumitelně popisuje stav a situaci s neziskovými organi zacemi a státními dotacemi, ZDE


Stav a situace s těmito organizacemi je opravdu tristní, především z pohledu transparentnosti, (ne)kontrolovatelnosti a také z hlediska veřejné prospěšnosti činnosti a účelnosti, které jsou často více jak pochybné. Nebudu se pokoušet o hodnocení nebo analýzu, to přenechávám panu Valentovi, který to celkem podrobně popisuje ve svém článku. Není však od věci se zamyslet nad některými údaji a čísly , které naše „neziskovky“ doprovází, jak je uvádí senátor Valenta.

Předně je zapotřebí uvést, že zatím co v roce v roce 2006 bylo cca 62 000neziskových organizací, loni (2016) jich bylo evidováno více než 128 000!Senátor Valenta se oprávněně ptá (a já s ním), zda tyto miliardy ze státního rozpočtu jsou vynakládány efektivně. Osobně jsem velmi skeptický, neboť při pohledu na seznam „neziskovek“, o problematickém, resp. transparentním a efektivním vynakládání finančních prostředků z dotací není a ani nemůže být pochyb. Budu zřejmě osočen, že jsem rasista když uvedu, že jenom pro účely minoritní komunity (víme o kom je řeč) existuje 129 „neziskovek“! Kolik je těmto „neziskovkám“ přidělováno dotací nevím zřejmé je jen, že celkové výsledky jsou, kulantně řečeno „nic moc“!

Neziskové organizace za rok 2015 inkasovaly z rozpočtu státu, krajů a obcí okolo 16,5 mld. Kč. Téměř 16 % dotací z těchto dotací od státu v roce 2015 získalo 10 neziskových organizací, tj. cca 2,64 miliardy, což je na jednu neziskovku v průměru 264 milionů Kč na rok. Je jen otázka, kolik členů je v těchto „neziskovkách“ zainteresováno a odvozeno od těchto počtů jaký je celkový výsledek a efekt z jejich činnosti. Je totiž veřejným tajemstvím, že členové neziskové k požívají nepřiměřených odměn (zda jde o mzdu či plat nevím), v každém případě si však přijdou na peníze, o kterých se může třeba prodavačkám v supermarketech nebo jiným fyzicky pracujícím zaměstnancům, jen zdát. Uvedené skutečnosti a jejich důvody lze spatřovat již v samotném dotačním systému, legislativních nedostatcích, nezájmu nadřízených, potažmo kontrolních orgánů. 

"Jedním z těch zásadních nedostatků systému jsou špatně nastavené podmínky pro poskytování dotací. Jsou nejednotné, obtížně vynutitelné. Podmínky čerpání stanoví jsou státem stanoveny vágně a benevolentně pouze usnesením vlády, nikoli zákonem“,říká senátor Valenta a dodává, že V rámci dotační politiky neexistuje jasná koncepce státní správy ohledně toho, čeho má být dotačními prostředky, potažmo dotovanými programy kompletně dosaženo“.

Tak se stalo, že činnost, či lépe řečeno podnikání v rámci těchto neziskových organizací se stal džob, který nemá obdoby. Snad jen v práci na černo, tedy v tzv. „švarcsystému“. Zatímco na práci na černo začaly kontrolní orgány tzv. šlapat na paty, neziskovky si jedou dál ve svém osvědčeném systému a členové dál a v poklidu bohatnou z dotací státu, které ovšem jdou z kapes občanů, tedy nás, daňových poplatníků. Jinými slovy, &bdquo ; chybí nám jen měřítko kvality činnosti a výsledky neziskovek a dotovaných programů, kterým každoročně plynou miliardy korun, ale také potřebná vynutitelná odpovědnost státu za umožnění neúčelného využívání (a neoprávněného obohacování se) z veřejných peněz“, jak konstatuje pan senátor Valenta. A nezbývá, než mu dát plně zapravdu.

Doufám, že čtenář již také pochopil význam v titulku uvedených latinských rčení. Pokud snad ne, zde je nápověda. Lze se oprávněně ptát, komu tento (s prominutím) „bordel“ prospívá. Budeme-li k této problematice odpovědní, pak v tom nelze nevidět nedbalost a nezájem což odpovídá rčení, že i hrubá nedbalost je srovnatelná se zlým úmyslem. Zda si jsou nedostatků a chyb vědomi ti, kteří o dotacích rozhodují a měli by mít za ně být i odpovědní, je otázka. Protože jsme však jenom lidé a nejsme neomylní platí i to, že se (sice) ka ždý může mýlit, ale jen hlupák v omylu zůstává. To ovšem za předpokladu, že mu toto „hlupství“ není prostředkem k vlastnímu prospěchu!

14 komentářů :

 1. Kapitalizmus je přímo závislý na dojení státního rozpočtu , tedy daní !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A to jsi kde vzal tuhle pitomost? Nebo jsi to jen tak plácnul?

   Vymazat
 2. Neziskové organizace jakéhokoliv druhu, jsou pouze vysavače peněz ze státního rozpočtu. Ti kteří o dotacích těmto neziskovým organizacím rozhoduují by měli mít zodpovědnost za to kolik a komu přidělí. Pokud by se časem prokázelo, že dotace byla vydána na základě podvodných informací, tak neziskovku s okamžitou platností zrušit a zakázat její další činnost v jakékoliv jiné podobě a všem vedoucím činitelům neziskovky zabavit majetek. Pokud by dotaci vydal úředník pro svoji hloupost, tak zaplati vše i chlupama.

  OdpovědětVymazat
 3. Já bych byl pro zrušení všech neziskovek.

  OdpovědětVymazat
 4. Putin vyprasil neziskovky a agentury z RF,ze kterych byla.3/4 agentu cia a ma pokoj.A nik se nesesral!To jen my je potrebujem a politici na to koukaj jak telata.

  OdpovědětVymazat
 5. Neziskovka je nesmysl a podvod, každá činnost má přinášet nějaký užitek i ta charita je nějak definovaná pomoc neboli užitek. Je to jen krycí firma pro prosazování něčích zájmů. Proto nemá mít ve společnosti místo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prosím, uvažovat a nemotat pojem a průjem. Užitek se nerovná zisk. Z některých činností může být užitek pro více stran a nemusí být zisk. Např. sousedka nebo babička Vám hlídá dítě. Vy máte o starost méně a hlídač má radost, že je užitečný.

   Vymazat
 6. Jak s vaničkou vylít dítě? Zrušit paušálně vše, např. také Klokánka, Babybox ...

  Rychlé řešení nebývá to správné. Nutná je kontrola a metodika výkonnosti. Je třeba aby se vykazovaly některé parametry:
  - počet událostí za rok
  - jednotková cena na událost
  - mzdové náklady na událost
  - rodná čísla/IČO pro kontrolu/ověření řešeného auditorem.

  Porovnáním by se málo produktivním snížil příspěvek. Ať přesvědčí nějakého dárce. A hlavně, seznam všech darů a země, ze které jdou peníze. Když může být registr smluv, může být podobný registr pro neziskovky.

  OdpovědětVymazat
 7. Neziskovky, hlavně ty jejichž šéfové jsou propojeni přátelskými vazbami na politiky a mainstreamové politické strany (viz třeba Člověk v tísni) fungují jako pračky peněz, z nichž část přidělených dotací po přerozdělení se vrací na konta černých fondů mainstreamových politických stran. Proto taky nikdo z vlády ani opozice (krom KSČM) nikdy neprotestuje proti každoročnímu navyšování dotací neziskovému sektoru, byť už je to teď v desítkách miliard. Proto taky nikdo nevolá ani po větší kontrole hospodaření neziskovek

  OdpovědětVymazat
 8. Neziskovky, co se montujou do politiky bych OKAMŽITĚ ZRUŠIL! Na politikaření ať si založí politickou stranu! Na zbytek neziskovek bych nasadil tak husté síto, že by jen ty skutečně potřebné (ve většině případů suplující neschopný nebo líný stát) propadly sítem.
  Ale kdo je u moci, ten rozhoduje. Což je pravděpodobně chyba.

  OdpovědětVymazat
 9. neziskovka je také "naše rádoby armáda" cca 18000 skutečných vojáků má rozpočet cca 50 miliard a prý je to málo. A neziskovka je to proto, že zisk z ní není žádný a peníze mizí v černé díře. Je to dokonalejší tunel než OKD.

  OdpovědětVymazat
 10. Je třeba zrušit veškeré neziskové organizace a veškeré dotace. Vláda by měla projednat a vyčlenit ministerstvům peníze na činnost třeba klokánků a babyboxů. Stanovit platové třídy jako je to v sociální službách a pak z těchto rozpočtů dávat peníze na konkretní věci. A ne tam nacpat peníze a už nekontrolovat komu skončí v kapse.Vždyt je to tak jednoduché.

  OdpovědětVymazat
 11. Babička mi pohlídá dítě a po staročesku z toho mám zisk, tehdá to slovo zisk se tak neužívalo jako dnešní modla. Proč se to musí jmenovat neziskovka, je to oblbovák, i počítač mi při napsání hlásí chybu.

  OdpovědětVymazat
 12. OPRAVA: A PO STAROČESKU Z TOHO MÁM UŽITEK.

  OdpovědětVymazat